Animace načítání

Stránka se připravuje...


Přehled právních předpisů vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR

Chronologický přehled právních předpisů, který je průběžně aktualizovaný:

Právní předpis

Rozeslán

Účinnost od

69/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (č. 194)

12.3.2020

12.3.2020

70/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (č. 197)

12.3.2020

14.3.2020

71/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)

 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR; zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty

12.3.2020

14.3.2020

72/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)

 • Zákaz pořádání kulturních a sportovních akcí, trhů, veletrhů a obdobných akcí s účastí více než 30 lidí.
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb.

12.3.2020

13.3.2020

73/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)

 • Zákaz přepravy cestujících přes hranice České republiky.
 • Omezení letecké přepravy na letiště V. Havla.
 • Přijetí souvisejících technických opatření.

12.3.2020

14.3.2020

74/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)

 • Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

12.3.2020

13.3.2020

75/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

13.3.2020

13.3.2020

76/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)

 • Zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky.
 • Zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky.

13.3.2020

16.3.2020

77/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)

 • Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

13.3.2020

14.3.2020

78/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)

 • Umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle §43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

13.3.2020

13.3.2020

79/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)

13.3.2020

13.3.2020

80/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)

 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - bazény a turistická informační centra a v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
 • Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA)

13.3.2020

14.3.2020

81/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)

 • Vyhlášení nouzového stavu

13.3.2020

13.3.2020

82/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 211)

 • Omezení maloobchodního prodeje

14.3.2020

14.3.2020

83/2020 Sb.

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 • Povolání vojáků a příslušníků Celní správy

15.3.2020

15.3.2020

84/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 214)

 • Úprava povinností v pracovněprávních vztazích
 • Omezení zákazů v maloobchodním prodeji
 • Zákaz prodeje v ubytovacích službách
 • Zákaz taxislužby
 • Zákaz provozu samoobslužných prádelen a čistíren
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřní i venkovní sportoviště
 • Omezení platnosti modrých parkovacích zón

15.3.2020

15.3.2020

85/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215)

 • Zákaz volného pohybu osob
 • Omezení pohybu na veřejně dostupných místech
 • Omezení kontaktu s jinými osobami
 • Doporučení zaměstnavatelům, vč. možnosti využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku
 • Doporučení zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
 • Doporučení provozovatelům veřejných služeb zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci)

15.3.2020

16.3.2020

86/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215)

 • Zákaz zdravotnickým pracovníkům čerpání dovolené po dobu nouzového stavu

15.3.2020

16.3.2020

87/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)

 • Ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vč. omezení rozsahu úředních hodin

15.3.2020

16.3.2020

88/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 218)

 • Odložení doplňovacích voleb do Senátu

15.3.2020

15.3.2020

89/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 219)

 • O určení školských zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let vybraných zaměstnanců a omezení počtu dětí v jednotlivých skupinách

15.3.2020

17.3.2020

90/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

 • K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

15.3.2020

15.3.2020

96/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 238)

 • Úprava omezení maloobchodního prodeje (82/2020) - prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti

16.3.2020

16.3.2020

97/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 239)

 • Omezení v oblasti poskytování sociálních služeb

16.3.2020

16.3.2020

98/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 240)

 • Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí;
 • Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků

16.3.2020

16.3.2020

99/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 241)

 • Úprava zákazu prodeje ubytovacích služeb, (č. 84/2020 Sb.), se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR

16.3.2020

16.3.2020

104/2020 Sb.

Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 • Zákaz dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území ČR do členských zemí EU a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí EU

17.3.2020

17.3.2020

105/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 243)

 • Zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost

17.3.2020

18.3.2020

106/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 247)

 • Zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest;
 • Nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby

18.3.2020

19.3.2020

107/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 248)

 • Mění platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu

18.3.2020

19.3.2020

108/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249)

 • Zákaz všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

18.3.2020

19.3.2020

109/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262)

 • Schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ") - ošetřovné

19.3.2020

19.3.2020

110/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264)

 • Úprava zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

19.3.2020

19.3.2020

111/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)

 • Zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb.

19.3.2020

20.3.2020

112/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267)

 • Nařízení všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu státní hranice kromě potvrzení i "knížku přeshraničního pracovníka" za účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice;
 • Nařízení pro cizince zaměstnané na území ČR

19.3.2020

21.3.2020

122/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)

 • Ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám
 • Doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu I. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti

23.3.2020

24.3.2020

123/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)

 • Stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna

23.3.2020

24.3.2020

124/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)

 • Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let (č. 89/2020 Sb.) se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

23.3.2020

23.3.2020

125/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)

 • Zákaz čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.
 • Ruší usnesení č. 86/2020 Sb.

23.3.2020

24.3.2020

126/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)

 • Doporučení zaměstnavatelům k vytváření podmínek k omezení možnosti přenosu koronaviru
 • Ruší usnesení č. 85/2020 Sb. a č. 87/2020 Sb.

23.3.2020

23.3.2020

127/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)

23.3.2020

23.3.2020

128/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)

 • Stanoví, že výjimka z usnesení vlády publikovaných pod č. 71/2020 Sb. a č. 76/2020 Sb. pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní.
 • Nařizuje všem těmto přeshraničním pracovníkům oznamovací povinnost a všem poskytovatelům zdravotních služeb aby u těchto osob rozhodli o karanténě.

23.3.2020

23.3.2020

129/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

26.3.2020

26.3.2020

130/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)

 • Rozhodnutí k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách, o státní sociální podpoře, …

26.3.2020

26.3.2020

131/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)

 • Vláda bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb

26.3.2020

26.3.2020

132/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)

 • Stanovení, že 1. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení vlády z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České republiky, zákaz pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest);
 • 2. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle usnesení vlády z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení vlády z 23. března 2020 č. 281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu).

26.3.2020

26.3.2020

133/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 202

27.3.2020

27.3.2020

134/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

27.3.2020

27.3.2020

135/2020 Sb.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

27.3.2020

27.3.2020

136/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

27.3.2020

27.3.2020

137/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

27.3.2020

27.3.2020

139/2020 Sb.

Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

30.3.2020

30.3.2020

140/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)

 • Nařízení orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků … nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují stanovené postupy a žádné z vyšetření není pozitivní.
 • Stanovení, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance.

30.3.2020

30.3.2020

141/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)

 • Nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru.

30.3.2020

30.3.2020

142/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)

 • Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 nařizuje:

- zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkami,

- zákaz vycestování z území České republiky,

- povinnosti všem osobám, které vstoupí na území České republiky,

- zákaz všem osobám, které vstoupí na území České republiky volný pohyb na území celé České republiky s výjimkami.

30.3.2020

31.3.2020

143/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)

 • Zákaz ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu vymezování oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

31.3.2020

2.4.2020

144/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)

 • Nařízení přednostního zásobování Ministerstva vnitra vyjmenovaným právnickým osobám a jejicb výrobky.

1.4.2020

1.4.2020

145/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)

 • Vláda stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat stanovené zákazy a povinnosti.

1.4.2020

2.4.2020

146/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

1.4.2020

2.4.2020

150/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)

 • Úprava vstupu na území ČR od 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu. Rozšíření výjimek pro vstup na území ČR s uložením povinností pro vstupující osoby a zákazem volného pohybu na území celé České republiky s výjimkami.
 • Nařízení povinností s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům, kteří se repatriují na území České republiky.

6.4.2020

7.4.2020

151/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 388)

 • Uložení povinností územním samosprávným celkům při jednáních svých orgánů v dodržování odstupů účastníků nejméně 2 metry.

6.4.2020

7.4.2020

152/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 393)

 • Nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví určeným právnickým osobám.

6.4.2020

6.4.2020

153/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření (č. 394)

 • Rozhodla usnesením č. 347 o zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247 (zákaz s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest).

6.4.2020

6.4.2020

155/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

9.4.2020

9.4.2020

156/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 396)

 • Prodloužení usnesení vlády České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru do 30. dubna 2020.

9.4.2020

9.4.2020

157/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 403)

 • Zrušení usnesení vlády, vyhlášené pod č. 125/2020 Sb., o zákazu čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům po dobu nouzového stavu.

9.4.2020

9.4.2020

158/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

9.4.2020

9.4.2020

159/2020 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

14.4.2020

15.4.2020

160/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

14.4.2020

14.4.2020

161/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

14.4.2020

14.4.2020

172/2020 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.4.2020

14.4.2020

173/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 415)

 • Úprava nařízení vlády vyhlášeného pod č. 144/2020 Sb. o přednostním zásobování Ministerstva vnitra vyjmenovaným právnickým osobám a jejich výrobky. Omezení rozsahu firem a jejich výrobků.

14.4.2020

14.4.2020

174/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 416)

 • Určená školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let vybraných zaměstnanců a omezení počtu dětí v jednotlivých skupinách, uvedená v nařízení vlády vyhlášeného pod č. 89/2020 Sb., se rozšiřují i o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

14.4.2020

14.4.2020

177/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

17.4.2020

17.4.2020

178/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 421)

 • S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. zrušuje usnesení vlády vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání.

17.4.2020

20.4.2020

179/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 422)

 • nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1 usnesení vlády vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

17.4.2020

17.4.2020

185/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

24.4.2020

24.4.2020

188/2020 Sb.

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

24.4.2020

24.4.2020

191/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

24.4.2020

24.4.2020

193/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 443)

 • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince i občany ČR s výjimkami a s tím stanovenými povinnostmi;
 • určení povinností všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti;
 • určení povinností občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se repatriují na území České republiky;
 • s účinností ode dne 27. dubna 2020 zrušení usnesení vyhlášené pod č. 132/2020 Sb. a č. 150/2020 Sb.

23.4.2020

27.4.2020

194/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 452)

 • pobývání na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob s výjimkami;
 • konzumace potravin včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje s podmínkami;
 • úprava sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech;
 • stanovení pravidel pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností;
 • stanovení pravidel pro účast na sňatečném obřadu;
 • stanovení pravidel pro účast na bohoslužbě;
 • stanovení pravidel pro účast na spolkové činnosti.

23.4.2020

24.4.2020

195/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 453)

 • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkami;
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkami;
 • zákaz provozu heren a kasin;
 • zákaz provozu taxislužby, s výjimkami;
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center se stanovením podmínek;
 • zákaz prodeje ubytovacích služeb, s výjimkami.

Úprava maloobchodního prodeje a prodeje na farmářských a ostatních venkovních trzích a tržištích.

Úprava provozu autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů.

Úprava provozu zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů.

Úprava provozu knihoven.

Zrušení usnesení vyhlášeného pod č. 80/2020 Sb.

23.4.2020

27.4.2020

196/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 454)

 • Stanovení výjimek pro maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

23.4.2020

24.4.2020

197/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 455)

 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole.

23.4.2020

27.4.2020

198/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 456)

 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.
 • Stanovení podmínek a pravidel pro osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

23.4.2020

24.4.2020

202/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

24.4.2020

24.4.2020

203/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 458)

 • Povolení vstupu specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republiky nezbytných pro realizaci první fáze investice ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v souvislosti se zahájením výroby nového ekologického modelu automobilu na území České republiky.

24.4.2020

24.4.2020

204/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 462)

 • Pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb se nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pokud se tyto sociální služby poskytují ve formě terénní podle §33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.

24.4.2020

24.4.2020

209/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

27.4.2020

27.4.2020

210/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

27.4.2020

27.4.2020

211/2020 Sb.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

27.4.2020

27.4.2020

212/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

27.4.2020

27.4.2020

213/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 483)

27.4.2020

28.4.2020

217/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

29.4.2020

1.5.2020

219/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 485)

 • Prodloužení usnesení vlády České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru do 17. května 2020.

30.4.2020

30.4.2020

220/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 491)

 • Úprava osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Úprava osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

30.4.2020

11.5.2020

221/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 492)

 • Stanovení výjimku z usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 452, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného po č. 194/2020 Sb., a to z omezení počtu osob pro účast na bohoslužbě, pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání tak, že nařizuje, že se této bohoslužby zúčastní nejvýše 60 osob.

30.4.2020

30.4.2020

222/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 495)

 • Úprava vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt;
 • Úprava vstupu vůči všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu.

30.4.2020

1.5.2020

223/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 490)

 • možnost pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob - odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • zákaz akcí a podobných shromáždění s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,
 • omezení sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech - nejvýše 100 osob a bez společných umýváren, sprch a šaten,

Dále řeší:

 • organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti,
 • účast na sňatečném obřadu,
 • účast na bohoslužbě.

30.4.2020

11.5.2020

224/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 493)

Úprava přítomnosti veřejnosti:

 • v provozovnách stravovacích služeb,
 • při provoz taxislužby,
 • ve vnitřních bazénech a saunách,
 • v rámci prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
 • prodej ubytovacích služeb,
 • při provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže.

 Úprava provozu:

 • v provozovnách, v nichž není zakázán provoz,
 • v maloobchodních prodejnách potravin se samoobslužným prodejem,
 • farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť,
 • zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů,
 • knihoven,
 • při prodeji oděvů a obuvi,
 • v činnosti holičství a kadeřnictví,
 • v činnosti manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie,
 • muzeí, galerií a dalších podobných zařízení,
 • divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů,
 • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 • nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 • vnitřních sportovišť.

30.4.2020

11.5.2020

225/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 506)

4.5.2020

11.5.2020

226/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 511)

 • Nařízení zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12. března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo trvalý pobyt. Vstup je spojen s rozsáhlými výjimkami a povinnostmi.
 • Nařízení všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti.
 • Zrušení usnesení vyhlášeného pod č. 222/2020 Sb.

4.5.2020

11.5.2020

227/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 512)

4.5.2020

11.5.2020

228/2020 Sb.

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

6.5.2020

6.5.2020

229/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

6.5.2020

7.5.2020

230/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

6.5.2020

6.5.2020

232/2020 Sb.

Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

7.5.2020

7.5.2020

233/2020 Sb.

Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

7.5.2020

7.5.2020

234/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

7.5.2020

8.5.2020

235/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 521)

 • Úprava pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády, vyhlášeném pod č. 97/2020 Sb., se s účinností od 11. května 2020 nevztahuje na vybrané poskytovatele sociálních služeb.

7.5.2020

11.5.2020

236/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 538)

 • Zrušuje vybraná opatření na úseku pracovnělékařských mimořádných prohlídek vyhlášená pod č. 127/2020 Sb.
 • Čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání se prodlužuje do konce nouzového stavu.

11.5.2020

14.5.2020

243/2020 Sb.

Zákon o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR

13.5.2020

13.5.2020

247/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

19.5.2020

19.5.2020

248/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

19.5.2020

19.5.2020

249/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

19.5.2020

19.5.2020

255/2020 Sb.

Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

27.5.2020

27.5.2020

262/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

2.6.2020

3.6.2020

263/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

2.6.2020

3.6.2020

265/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

4.6.2020

5.6.2020

266/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

4.6.2020

4.6.2020

299/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2020

1.7.2020

300/2020 Sb.

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

30.6.2020

30.6.2020

301/2020 Sb.

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

30.6.2020

1.7.2020

305/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

30.6.2020

1.7.2020

318/2020 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

15.7.2020

16.7.2020

331/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

6.8.2020

7.8.2020

350/2020 Sb.

Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

24.8.2020

24.8.2020

367/2020 Sb.

Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

10.9.2020

25.9.2020

391/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

30.9.2020

5.10.2020

392/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 958)

30.9.2020

5.10.2020

398/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 994)

8.9.2020

12.10.2020

399/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 995)

8.9.2020

9.10.2020

400/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 996)

8.9.2020

12.10.2020

401/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 997)

8.9.2020

12.10.2020

402/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 998)

8.9.2020

9.10.2020

407/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1021)

12.10.2020

14.10.2020

408/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1022)

12.10.2020

14.10.2020

409/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1023)

12.10.2020

12.10.2020

410/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1026)

12.10.2020

12.10.2020

411/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1027)

12.10.2020

12.10.2020

412/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1028)

12.10.2020

12.10.2020

413/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1029)

12.10.2020

12.10.2020

414/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1033)

12.10.2020

14.10.2020

416/2020 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

16.10.2020

16.10.2020

417/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1048)

16.10.2020

17.10.2020

418/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1049)

16.10.2020

19.10.2020

419/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1050)

16.10.2020

16.10.2020

420/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1051)

16.10.2020

23.10.2020

421/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1074)

19.10.2020

21.10.2020

424/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1078)

21.10.2020

22.10.2020

425/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1079)

21.10.2020

22.10.2020

426/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1080)

21.10.2020

22.10.2020

427/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1084)

22.10.2020

23.10.2020

429/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1085)

23.10.2020

23.10.2020

431/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1102)

26.10.2020

28.10.2020

432/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1103)

26.10.2020

28.10.2020

437/2020 Sb.

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

30.10.2020

30.10.2020

438/2020 Sb.

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

30.10.2020

30.10.2020

439/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1108)

30.10.2020

30.10.2020

440/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1109)

30.10.2020

2.11.2020

441/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1110)

30.10.2020

2.11.2020

442/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)

30.10.2020

31.10.2020

443/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1112)

30.10.2020

2.11.2020

444/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1113)

30.10.2020

4.11.2020

445/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1114)

30.10.2020

4.11.2020

446/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1115)

30.10.2020

4.11.2020

447/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1116)

30.10.2020

4.11.2020

448/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

2.11.2020

2.11.2020

449/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

2.11.2020

3.11.2020

451/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

2.11.2020

3.11.2020

452/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)

2.11.2020

4.11.2020

453/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

9.11.2020

9.11.2020

460/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

13.11.2020

13.11.2020

461/2020 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

13.11.2020

14.11.2020

462/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1185)

16.11.2020

17.11.2020

463/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1190)

16.11.2020

18.11.2020

464/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)

16.11.2020

18.11.2020

465/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1192)

16.11.2020

18.11.2020

471/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

20.11.2020

20.11.2020

472/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)

20.11.2020

20.11.2020

473/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)

20.11.2020

23.11.2020

474/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)

20.11.2020

25.11.2020

475/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)

20.11.2020

30.11.2020

476/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)

20.11.2020

23.11.2020

477/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)

20.11.2020

23.11.2020

478/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1202)

20.11.2020

23.11.2020

483/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1226)

23.11.2020

25.11.2020

489/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

30.11.2020

30.11.2020

498/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1262)

30.11.2020

3.12.2020

499/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1263)

30.11.2020

7.12.2020

500/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1264)

30.11.2020

5.12.2020

511/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1290)

7.12.2020

9.12.2020

512/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1291)

7.12.2020

8.12.2020

513/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1292)

7.12.2020

10.12.2020

521/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)

10.12.2020

10.12.2020

522/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1295)

10.12.2020

10.12.2020

532/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1325)

14.12.2020

16.12.2020

533/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1332)

14.12.2020

18.12.2020

534/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1333)

14.12.2020

15.12.2020

535/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1334)

14.12.2020

18.12.2020

536/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1339)

14.12.2020

21.12.2020

537/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření (č. 1336)

14.12.2020

16.12.2020

539/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

18.12.2020

19.12.2020

555/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

23.12.2020

31.12.2020

564/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1341)

17.12.2020

18.12.2020

569/2020 Sb.

Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23.12.2020

23.12.2020

578/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1370)

31.12.2020

1.1.2021

584/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

21.12.2020

22.12.2020

586/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2020

31.12.2020

593/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)

23.12.2020

23.12.2020

594/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1374)

23.12.2020

24.12.2020

595/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1375)

23.12.2020

27.12.2020

596/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1376)

23.12.2020

27.12.2020

597/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1377)

23.12.2020

27.12.2020

598/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1378)

23.12.2020

4.1.2021

599/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1379)

23.12.2020

27.12.2020

601/2020 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

31.12.2020

31.12.2020

9/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)

7.1.2021

11.1.2021

10/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)

7.1.2021

11.1.2021

11/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)

7.1.2021

11.1.2021

12/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)

11.1.2021

12.1.2021

16/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)

18.1.2021

19.1.2021

17/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)

18.1.2021

19.1.2021

18/2021 Sb.

Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

20.1.2021

20.1.2021

21/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)

22.1.2021

22.1.2021

22/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 56)

22.1.2021

23.1.2021

23/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)

22.1.2021

23.1.2021

31/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 78)

28.1.2021

30.1.2021

32/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 79)

28.1.2021

30.1.2021

33/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 80)

28.1.2021

30.1.2021

40/2021 Sb.

Zákon, kterým se mení zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

28.1.2021

1.2.2021

56/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 121)

11.2.2021

12.2.2021

59/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

14.2.2021

15.2.2021

60/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)

14.2.2021

15.2.2021

61/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)

14.2.2021

15.2.2021

62/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)

14.2.2021

15.2.2021

63/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)

14.2.2021

15.2.2021

64/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)

14.2.2021

15.2.2021

65/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)

14.2.2021

15.2.2021

66/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)

14.2.2021

15.2.2021

67/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)

14.2.2021

15.2.2021

68/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)

14.2.2021

15.2.2021

69/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)

14.2.2021

15.2.2021

70/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)

14.2.2021

15.2.2021

71/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)

14.2.2021

15.2.2021

72/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)

14.2.2021

15.2.2021

73/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)

14.2.2021

15.2.2021

74/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)

14.2.2021

15.2.2021

75/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

15.2.2021

16.2.2021

76/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

16.2.2021

17.2.2021

82/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

23.2.2021

24.2.2021

84/2021 Sb.

Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu

23.2.2021

27.2.2021

94/2021 Sb.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

26.2.2021

27.2.2021

95/2021 Sb.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

26.2.2021

27.2.2021

96/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)

26.2.2021

27.2.2021

97/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 197)

26.2.2021

27.2.2021

98/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)

26.2.2021

27.2.2021

99/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)

26.2.2021

27.2.2021

100/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)

26.2.2021

27.2.2021

101/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)

26.2.2021

27.2.2021

102/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 202)

26.2.2021

27.2.2021

103/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)

26.2.2021

27.2.2021

104/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)

26.2.2021

27.2.2021

105/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)

26.2.2021

27.2.2021

106/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 206)

26.2.2021

27.2.2021

107/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 207)

26.2.2021

27.2.2021

108/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)

26.2.2021

27.2.2021

109/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)

26.2.2021

27.2.2021

110/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 210)

26.2.2021

27.2.2021

111/2021 Sb.

Usnesení České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)

26.2.2021

27.2.2021

112/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 212)

26.2.2021

27.2.2021

113/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)

26.2.2021

1.3.2021

114/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)

26.2.2021

1.3.2021

115/2021 Sb.

Usnesení České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)

28.2.2021

1.3.2021

116/2021 Sb.

Usnesení České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)

1.3.2021

2.3.2021

117/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.

2.3.2021

2.3.2021

118/2021 Sb.

Usnesení České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

2.3.2021

3.3.2021

119/2021 Sb.

Usnesení České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)

2.3.2021

4.3.2021

121/2021 Sb.

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

5.3.2021

5.3.2021

122/2021 Sb.

Usnesení České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (č. 248)

5.3.2021

8.3.2021

130/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)

15.3.2021

16.3.2021

131/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 296)

18.3.2021

20.3.2021

132/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 297)

18.3.2021

20.3.2021

133/2021 Sb.

Usnesení České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)

18.3.2021

22.3.2021

134/2021 Sb.

Usnesení  České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)

18.3.2021

22.3.2021

135/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)            

18.3.2021

22.3.2021

139/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 312)

22.3.2021

22.3.2021

146/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)

26.3.2021

26.3.2021

147/2021 Sb.

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 315)

26.3.2021

27.3.2021

154/2021 Sb.

Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

31.3.2021

1.4.2021

155/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

31.3.2021

31.3.2021

160/2021 Sb.

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

9.4.2021

10.4.2021

172/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

27.4.2021

28.4.2021

173/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

23.4.2021

23.4.2021

182/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

30.4.2021

30.4.2021

183/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů     

30.4.2021

30.4.2021

188/2021 Sb.

Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021     

7.5.2021

8.5.2021

242/2021 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

30.6.2021

1.7.2021

249/2021 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

30.6.2021

1.7.2021

286/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

30.7.2021

31.7.2021

296/2021 Sb.

Zákon o zvlášních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

13.8.2021

14.8.2021

434/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/ označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26.listopadu 2021 (č.1065) 25.11.2021 26.11.2021
435/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066) 25.11.2021 26.11.2021
436/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č.1067) 25.11.2021 26.11.2021
438/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084) 26.11.2021 27.11.2021
439/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087) 29.11.2021 29.11.2021
459/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1121) 6.12.2021 7.12.2021
466/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 10.12.2021 11.12.2021
483/2021 Sb. Vyhláška o následcích povinného očkování 17.12.2021 1.1.2022
502/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 23.12.2021 24.12.2021
518/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 23.12.2021 23.12.2021
519/2021 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 23.12.2021 24.12.2021
520/2021 Sb. Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 23.12.2021 23.12.2021
524/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření  (č. 1191) 23.12.2021 23.12.2021
4/2022 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení 14.1.2022 15.1.2022
21/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů  31.1.2022 1.2.2022
26/2022 Sb. Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávacím distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 6.2.2022 7.2.2022
39/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2020 Sb.,  a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 25.2.2022 26.2.2022
98/2022 Sb. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění 29.4.2022 30.4.2022
100/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 29.4.2022 30.4.2022
101/2022 Sb. Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 29.4.2022 1.5.2022
113/2022 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti 5.5.2022 5.5.2022
157/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republikyk záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 17.6.2022 1.7.2022
161/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostec způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření 22.6.2022 1.7.2022
317/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve  věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 31.10.2022 31.10.2022
411/2022 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 16.12.2022 17.12.2022
102/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti po onemocnění COVID-19 19.4.2023 20.4.2023
104/2023 Sb. Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 19.4.2023 20.4.2023

Přehled předpisů EU vydaných v souvislosti s výskytem COVID-19 v Unii

32020D0430 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/430 ze dne 23. března 2020 o dočasné odchylce od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií nákazy COVID-19 v Unii

32020R0460 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)

32020R0466 - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19)

32020D0545 - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/545 ze  dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem  financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením  onemocnění COVID-19 a posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

32020D0546 - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/546 ze  dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem  financování okamžitých rozpočtových opatření v souvislosti se šířením  onemocnění COVID-19

32020D0547 - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/547 ze  dne 17. dubna 2020 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané  události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a  další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na  rozšíření onemocnění COVID-19

32020R0697 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/697 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

32020R0696 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19

32020R0698 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

32020D0702 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/702 ze dne 20. května 2020 o dalším prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 a prodloužené rozhodnutím (EU) 2020/556 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

32020R0714 - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/714 ze dne 28. května 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o používání elektronické dokumentace pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a o dobu uplatňování dočasných opatření

32020D1253 - ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1253 ze dne 4. září 2020 o dalším prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady zavedené rozhodnutím (EU) 2020/430 a prodloužené rozhodnutími (EU) 2020/556, (EU) 2020/702 a (EU) 2020/970 vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

32020D1306 - ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1306 ze dne 16. září 2020 o dočasném vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic s ohledem na pandemii COVID-19 (ECB/2020/44)

32020D1342 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1342 ze dne 25. září 2020, kterým se Belgickému království poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1343 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1343 ze dne 25. září 2020, kterým se Bulharské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1344 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1344 ze dne 25. září 2020, kterým se Kyperské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1345 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1345 ze dne 25. září 2020, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1346 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1346 ze dne 25. září 2020, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1347 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1347 ze dne 25. září 2020, kterým se Španělskému království uděluje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1348 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1348 ze dne 25. září 2020, kterým se Chorvatské republice uděluje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1350 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1350 ze dne 25. září 2020, kterým se Litevské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1351 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1351 ze dne 25. září 2020, kterým se Lotyšské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1352 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1352 ze dne 25. září 2020, kterým se Republice Malta poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1353 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1353 ze dne 25. září 2020, kterým se Polské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1354 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1354 ze dne 25. září 2020, kterým se Portugalské republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1355 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1355 ze dne 25. září 2020, kterým se Rumunsku poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1356 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1356 ze dne 25. září 2020, kterým se Republice Slovinsko poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

32020D1357 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1357 ze dne 25. září 2020, kterým se Slovenské republice uděluje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

Judikatura

4 Ao 3/2021 - 117 - usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2021

6 Ao 22/2021 - 44 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.5.2021

9 Ao 3/2021 - 41 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.6.2021

9 As 264/2020 - 51 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.6.2021

4 Ao 4/2021 - 25 - usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28.6.2021

8 Ao 9/2021 - 43 - usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11.6.2021

8 Ao 14/2021 - 45 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.5.2021

5 Ao 2/2021 - 52 - usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.5.2021

9 Ao 15/2021 - 45 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.10.2021

10 As 229/2021 - 31 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.8.2021

18 A 79/2020 - 34 - usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12.5.2021

6 Ao 21/2021 - 23 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.6.2021

55 A 43/2020-46 - usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26.5.2020

5 As 138/2020-80 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.5.2020

8 Ao 22/2021 - 183 - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.10.2021

1 Azs 221/2021 - 32 - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26.11.2021

8 Ao 29/2021 - 98 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.1.2022

8 Ao 2/2022 - 53 - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2022

43 A 9/2021 - 140 - rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 29.9.2021

40 P 42/2009 - rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 25.11.2021

Tisková zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

www.mpsv.cz

Praha, 2. Března 2020

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa)

Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení §102 odst. 1 a §106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu §12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Nejsou-li orgány ochrany veřejného zdraví stanovena konkrétní mimořádná opatření, upozorní zaměstnavatel zaměstnance, který jej informoval o návratu z oblasti zasažené koronavirem, na jeho povinnost kontaktovat svého registrujícího lékaře v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění. Ten rozhodne, zda zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, popřípadě mu bude na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena karanténa, izolace či karanténní opatření (dále jen „karanténa“).

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§208 zákoníku práce).

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR

O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena.

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (§191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz §206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle §191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle §192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí.

Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény.

Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené v době trvající karantény.

Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz §219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, pro které se dovolená přerušuje, karanténa není uvedena).

Zaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině

Je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině, pak jde-li o státy EU a státy, se kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen omluvit jejich nepřítomnost v práci a poskytnout jim náhradu mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dnů karantény stejně, jako v případě, že je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Postupuje se podle §191 a 192 zákoníku práce. Jde-li o státy EU, postupuje se podle společných evropských pravidel, zaměstnancům je vydáno v místě pobytu potvrzení o nařízené karanténě a toto potvrzení zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli v České republice a zaměstnavatel mu na základě tohoto potvrzení vyplatí náhradu mzdy nebo platu podle §192 zákoníku práce.

Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani státy, se kterými má ČR uzavřenu bilaterální dohodu, pak pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá i po skončení dovolené zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Nepřítomnost zaměstnance v práci není v tomto případě zaviněným porušením povinností, které má zaměstnanec podle zákoníku práce, protože je povinen nařízenou karanténu v cizině dodržovat.

V případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (viz §219 odst. 1 zákoníku práce, kde mezi důvody, pro které se dovolená přerušuje, karanténa není uvedena). Překážka v práci z důvodu karantény proto bude následovat až po skončení dovolené.

Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady

Pracovní cestou se podle §42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákoníku práce. Cestovními výdaji, za které je zaměstnavatel povinen poskytovat cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které zaměstnanci vzniknou právě při pracovní cestě podle §42 zákoníku práce, a to jak pracovní cestě tuzemské, tak zahraniční (zahraniční pracovní cestou se podle §154 zákoníku práce rozumí cesta konaná mimo území České republiky). Cestovní náhrady příslušejí v souladu s podmínkami pracovní cesty určenými zaměstnavatelem po celou dobu jejího trvání, tedy od jejího počátku až do ukončení.

Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato skutečnost důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno vycházet z toho, že zaměstnanci by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán (je zde tedy příčinná souvislost s vysláním na pracovní cestu). Tato okolnost obecně nemůže být k tíži zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance či jeho hospitalizace.

Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí podle §186 zákoníku práce bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných pro poskytování a výši cestovních náhrad, tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo ubytování). Přerušení nebo ukončení pracovní cesty, respektive neposkytování cestovních náhrad zaměstnanci, kterému je na pracovní cestě nařízena karanténa a nemůže se z tohoto důvodu vrátit do bydliště, by bylo rovněž v rozporu s dobrými mravy. Poskytování stravného a zahraničního stravného není vázáno na výkon práce, ale na dobu trvání pracovní cesty a dobu strávenou mimo území České republiky v kalendářním dnu. Je-li zaměstnanci během karantény na pracovní cestě zabezpečeno bezplatné stravování charakteru snídaně, oběda nebo večeře, pak se stravné a zahraniční stravné krátí způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec zachováno ubytování, potom musí zaměstnavatel uhradit i tyto náklady, v případě, že nebylo poskytnuto zaměstnanci jiným subjektem v rámci opatření při nařízené karanténě. Zaměstnanci mohou během uvedené doby vzniknout i některé nutné vedlejší výdaje. I ty mohou mít souvislost s pracovní cestou, nikoliv s výkonem práce (§164 zákoníku práce). Všechny tyto okolnosti je třeba vždy posuzovat podle konkrétního případu a jeho podmínek.

O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán (orgán ochrany veřejného zdraví) a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.

Tiskové oddělení MPSV

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Č. j. MV- 49249-2/OBP-2020

Praha 16. března 2020

Zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Z důvodu šíření nákazy virem SARS-COVID-19 („koronavirus") byl v České republice nařízen nouzový stav (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Vláda průběžně nařizuje opatření směřující k omezení šíření nákazy, a to zejména prostřednictvím snížení četnosti fyzických kontaktů mezi obyvatelstvem.

Vláda aktuálně přistoupila k omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy s žadateli na nezbytně nutnou úroveň.

Až na výjimky nelze úkony podle zákona o zbraních považovat za neodkladné úřední záležitosti. Až na výjimky budou tedy podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončeni nouzového stavu.

Zároveň je třeba upozornit, že k povaze přijatých opatření, lze u všech lhůt podle zákona o zbraních prominout jejich zmeškání podle §41 odst. 1 správního řádu.

Vzhledem ke krizovým opatřením přijatým vládou dochází k úpravě činnosti odborů služby pro zbraně bezpečnostní materiál od 16.3.2020 následujícím způsobem:

1. Omezení provozu pracovišť odborů Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR (dále jen „OSZBM“) pro veřejnost

Dochází k uzavření přepážek OSZBM. Ve zcela nezbytných případech lze záležitost fyzické nebo právnické osoby vyřídit individuálně, a to přednostně v elektronické formě, telefonicky nebo korespondenčně (poštou). I v takových výjimečných případech je třeba důsledně zajistit zvýšenou ochranu před šířením koronaviru.

2. Veřejnosti se důrazně doporučuje řešit své neodkladné záležitosti týkající se zbraní a střeliva korespondenčně nebo elektronicky. Jiné než neodkladné záležitosti doporučujeme odložit.

Již v současnosti není nutné s každým podáním docházet na OSZBM osobně. S výjimkou případů, v nichž má být OSZBM předložena zbraň (zejména registrace, viz dále), lze v zásadě veškerá podání vůči OSZBM zcela standardně učinit poštou nebo elektronicky (datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem) na standardních formulářích, které lze vyplnit i přímo v elektronické podobě a které jsou dostupné zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d

Adresy jednotlivých OSZBM lze dohledat prostřednictvím interaktivní mapy zde: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx

V případě, že bude podání učiněno elektronickou cestou bez uznávaného elektronického podpisu, vyzve příslušný útvar policie k doplnění podání po ukončení nouzového stavu a promine mu případné zmeškání lhůty.

Souvisí-li s příslušným podáním povinnost uhradit správní poplatek, vyzve OSZBM žadatele po obdržení žádosti individuálně k jeho uhrazení a sdělí mu současně potřebné platební údaje. Žadatelé se vyzývají, aby správní poplatky nepřikládali ke korespondenčně zaslané žádosti v hotovosti - takovou platbu nelze akceptovat a bude vrácena.

3. OSZBM bude zasílat vydaná rozhodnutí a doklady rovněž prioritně korespondenčně, popř. elektronicky

Nezdržuje-li se žadatel na adrese svého trvalého bydliště, je třeba, aby nejlépe již při zaslání žádosti uvedl adresu, na kterou mu má OSZBM doručovat.

Za účelem zjednodušení komunikace se žadatelům doporučuje již při zaslání žádosti (v přiloženém dopise, datové zprávě, popř. telefonicky) uvést, že pro případ, že bude jeho žádosti plně vyhověno, se vzdává odvolání.

4. Pozastavení provádění zkoušek odborné způsobilosti

Provádění zkoušek odborné způsobilosti se dočasně pozastavuje. Provádění zkoušek bude obnoveno po odeznění zvýšeného rizika nákazy koronavirem.

Uchazeč, který do doby vyhlášení nouzového stavu neuspěl u praktické části zkoušky odborné způsobilosti a byl by oprávněn tuto část zkoušky opakovat podle §10 vyhlášky č. 221/2017 Sb., bude k opakování zkoušky odborné způsobilosti vyzván po ukončení nouzového stavu.

5. Prodlužování platnosti zbrojních průkazů

Doporučujeme postupovat takto:

a) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí platnost za méně než 6 měsíců, ale více než 3 měsíce, doporučujeme podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu odložit,

b) v případě držitelů zbrojních průkazů, jejichž zbrojnímu průkazu končí platnost za méně než 3 měsíce, doporučujeme podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu korespondenčně nebo elektronicky,

c) v případě korespondenčního nebo elektronického podání žádosti podle písmene b) nemusí být s ohledem na aktuální situaci součástí žádosti zdravotní posudek, správní poplatek a „pasová" fotografie; zejména v případě zdravotního posudku se v současnosti nejeví jako vhodné zatěžovat zdravotní systém rutinní posudkovou péčí; k doplnění těchto náležitostí žádosti bude držitel vyzván ze strany OSZBM po ukončení nouzového stavu,

d) v případě zbrojního průkazu, o nějž byla podána žádost podle písmene c) a u kterého skončí platnost v době trvání nouzového stavu, bude po dodatečném doložení lékařského posudku a „pasové" fotografie a uhrazení správního poplatku po skončení nouzového stavu, vydán standardně nový zbrojní průkaz, který bude zpětně svou platností navazovat na dosavadní zbrojní průkaz.

6. Registrace zbraně

Registrace zbraně je z hlediska možného šíření koronaviru nejrizikovějším úkonem. Doporučujeme konkrétní případy řešit s příslušným útvarem policie telefonicky, držitel zbraně bude vyzván k předložení zbraně až v době po skončení nouzového stavu.

Ohlášení převodu zbraně a odevzdání průkazu zbraně je možné provést korespondenčně.

Rovněž v případě registrace zbraně a ohlášení převodu zbraně lze s ohledem na aktuální situaci prominout zmeškání lhůty.

Mgr. Milena Bačkovská

vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Zajímavé internetové odkazy a kontakty

Bezplatná informační linka ke koronaviru

1212

Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu (SZÚ)

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Pouze pro případ vážných zdravotních problémů či ohrožení života

155 a 112

Hot line koronavirus Ministerstva zahraničních věcí (MZV)

CZ +420 224 183 200, EN +420 224 183 100

Přehled situace v ČR: COVID-19

Světová aktuální data a interaktivní mapa světa s aktuálními počty nakažených

Vláda ČR

Ministerstvo zdravotnicví ČR

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo dopravy ČR

 • Doprava v ČR aktuálně
 • Infolinka: CZ 225 131 810, EN 225 131 820

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Státní zdravotní ústav

Úřad práce ČR

Česká správa sociálního zabezpečení

Finanční zpravodaj

Rozhodnutí MF ČR 4/2020 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 6/2020 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 7/2020 - Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle §38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

Rozhodnutí MF ČR 8/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 10/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 13/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 31/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 34/2020 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 48/2020 - Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 52/2020 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 3/2021 - Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 8/2021 - Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 9/2021 - Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

            Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí MF ČR 10/2021 - Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 11/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 11/2021 - Oprava tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021) na str. 19 ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021

Rozhodnutí MF ČR 12/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 13/2021 - Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti 

            Finanční zpravodaj rozh. 12/2021 - Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Rozhodnutí MF ČR 13/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 14/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 14/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 14/2021 - Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Rozhodnutí MF ČR 15/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 15/2021 - Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle §13b odst. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

            Finanční zpravodaj rozh. 15/2021 - Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Rozhodnutí MF ČR 16/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 16/2021 - Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 17/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 17/2021 - POKYN č. GFR-D-47 k promíjení příslušenství daně

Rozhodnutí MF ČR 18/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 18/2021 - Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 19/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 19/2021 - POKYN č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1.1.2021

Rozhodnutí MF ČR 20/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 20/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Rozhodnutí MF ČR 21/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 21/2021 - Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

            Finanční zpravodaj rozh. 21/2021 - DODATEK č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Rozhodnutí MF ČR 22/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 22/2021 - Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Rozhodnutí MF ČR 23/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 23/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 24/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 24/2021 - POKYN Č. GFŘ - D - 50 kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Rozhodnutí MF ČR 25/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 25/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 26/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 26/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 27/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 28/2021 - Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle §13b odst. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 a §13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle §13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)     

Finanční zpravodaj rozh. 27/2021 - Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí MF ČR 28/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 28/2021 - Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Rozhodnutí MF ČR 29/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 29/2021 - Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Rozhodnutí MF ČR 30/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 30/2021 - Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS od 1.7.2021

Rozhodnutí MF ČR 31/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 31/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 32/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 32/2021 - Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Rozhodnutí MF ČR 33/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 33/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 34/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 34/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 35/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 35/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 36/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 36/2021 - Pokyn č. GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Rozhodnutí MF ČR 37/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 37/2021 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 38/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 38/2021 - DODATEK č. 8 GFŘ č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Rozhodnutí MF ČR 39/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 39/2021 - TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

Rozhodnutí MF ČR 40/2021 - Finanční zpravodaj rozh. 40/2021 - Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

Rozhodnutí MF ČR 1/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 1/2022 - Pokyn č. GFŘ-D-54

Rozhodnutí MF ČR 2/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 2/2022 - Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí MF ČR 3/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 3/2022 - Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

           Finanční zpravodaj rozh. 3/2022 - Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně

           dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnutí MF ČR 4/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 4/2022 - Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní dańové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu §149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., dańový řád, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnutí MF ČR 8/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 8/2022 -  Pokyn č. GFŘ - D - 55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozhodnutí MF ČR 09/2022 - Finančí zpraovdaj rozh. 9/2022 - Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Rozhodnutí MF ČR 10/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 10/2022 - ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 10/2022 - Finančí zpravodaj rozh. 10/2022 - ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí MF ČR 12/2022 - Finanční zpravodaj rozh. 12/2022 - Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Rozhodnutí MF ČR 1/2023 - Finanční zpravodaj rozh. 1/2023 - Pokyn č. GFŘ - D - 60 - Stanovení jednotlivých kurzů za zdaňovací období 2022 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31.12.2022

Rozhodnutí MF ČR 3/2023 - Finanční zpravodaj rozh. 3/2023 - Sdělení ke smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Rozhodnutí MF ČR 4/2023 - Finanční zpravodaj rozh. 4/2023 - Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle §13b odst. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 a §13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle §13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění ("Seznam smluvních států")

Přehled mimořádných opatření a rozhodnutí ke COVID-19

.Zveřejněn
Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 1.5.2022 29.4.2022
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 14.4.2022 13.4.2022
Zrušení části mimořádného opatření ze dne 5.3.2021 o povinné konfirmaci pozitivního výsledku POC Ag testu, s účinností od 13.4.2022 12.4.2022
Zrušení několika ochranných opatření, s účinností od 9.4.2022 7.4.2022

Zrušení bodu III. mimořádného opatření ze dne 28.6.2021 ke stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 1.4.2022

Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16.11.2021

Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021

Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021

Mimořádné opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání

31.3.2022
Zrušení mimořádného opatření ze dne 8.3.2021 k pravidlům pro vyšetření vzorků mutací viru SARS-CoV-2, s účinností od 1.4.2022 31.3.2022
Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 23.3.2022 21.3.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, s účinností od 19.3.2022 18.3.2022

Zrušení mimořádného opatření ze dne 26.7.2021 k nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 19.3.2022

Mimořádné opatření - nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 27.7.2021

18.3.2022
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022 17.3.2022
Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 14.3.2022 11.3.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022 11.3.2022
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest. s účinností od 14.3.2022 do odvolání 10.3.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 7.3.2022 4.3.2022
Zrušení mimořádného opatření ze dne 22.11.2021 ke stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 1.3.2022 25.2.2022
Zrušení mimořádného opatření ze dne 15.7.2021 k oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob, s účinností od 1.3.2022 25.2.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 28.2.2022. 25.2.2022
Ochranné opatření - výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu, s účinností od 25.2.2022 24.2.2022
Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV2, s účinností od 1.3.2022 24.2.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 21.2.2022 18.2.2022
Zrušení mimořádného opatření - organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče, s účinností od 18.2.2022 od 23.59 hod 17.2.2022

Zrušení ochranného opatření ze dne 30.8.2021 k nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 19.2.2022

Ochranné opatření - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021

16.2.2022
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 15.2.2022 14.2.2022
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 19.2.2022 14.2.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.2.2022 11.2.2022
Mimořádné opatření - preventivní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 19.2.2022 9.2.2022
Mimořádné opatření - podmínky pro konání hromadných akcí, s účinností od 19.2. do 28.2.2022 9.2.2022
Mimořádné opatření - podmínky konání hromadných akcí, s účinností od 10.2. do 18.2.2022 9.2.2022
Zrušení mimořádných opatření - screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 18.2.2022 9.2.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 7.2.2022 4.2.2022
Mimořádné opatření - ogranizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče, s účinností od 3.2.2022 2.2.2022
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 31.ledna 2022 28.1.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 31.1.2022 28.1.2022
Zrušení mimořádných opatření k diskriminačnímu PCR, s účinností od 31.1.2022 27.1.2022
Změna některých mimořádných opatření v souvislosti se změnou doby platnosti očkování proti nemoci covid-19, s účinností od 15.2.2022 26.1.2022
Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách, s účinností od 31.1.2022 26.1.2022
Změna mimořádného opatření ze dne 5.1.2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31.1.2022 26.1.2022
Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 27.1. do 13.2.2022 26.1.2022
Rozhodnutí o dočasném povolení použití variant registrovaných LP Comirnaty - posilovací dávka od 12 let, s účinností od 24.1.2022 21.1.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 24.1.2022 21.1.2022
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 17.1.2022 15.1.2022
Změna mimořádného opatření ze dne 23.12.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Změna mimořádného opatření ze dne 29.12.2021 k omezení maloobchodního projede zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Změna mimořádného opatření ze dne 18.11.2021 k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Změna mimořádného opatření ze dne 5.1.2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jeji částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 17.1.2022 14.1.2022
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 11. do 16.1.2022 10.1.2022
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nizkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 10.1.2022 7.1.2022
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17.1.2022 5.1.2022
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 4.1.2022 30.12.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 3.1.2022 30.12.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 3.1.2022 30.12.2021
Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách, s účinností od 3.1.2022 23.12.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, s účinností od 27.12.2021 23.12.2021
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 27.12.2021 23.12.2021
Změna mimořádného opatření - diskriminační RT-CPR vyšetření, s účinností od 26.12.2021 23.12.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 29.12.2021 do 2.1.2021 23.12.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 26.12.do 28.12.2021, dále od 3.1.2022 23.12.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 27.12.2021 23.12.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 20.12.2021 17.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 20.12.2021 13.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 14.12.2021 a od 3.1.2022 13.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 14.12.2021 13.12.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 13.12.2021 10.12.2021

Usnesení a krizová opatření vlády:

Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky

Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV.2 na území České republiky z regionu jižní Afriky

Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 / na území České republiky

6.12.2021
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 7.12.2021 6.12.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 27.9.2021 a 22.10.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb 6.12.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 6.12.2021 3.12.2021
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 29.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 30.11.2021 29.11.2021

Usnesení a krizová opatření vlády:

Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky

Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu

Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvilosti s prokázáním výskytu koronaviru/ označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

26.11.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců 26.11.2021
Změna mimořádného opatření z 10.11.2021 k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.12.2021 26.11.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 26.11.2021 od 18 hodin 26.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 29.11.2021 26.11.2021
Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních, s účinností od 29.11.2021 22.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 23.11.2021 22.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 5.3.2021 k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN, s účinností od 23.11.2021 22.11.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 22.11.2021 20.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22.11. a od 6.12.2021 20.11.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 22.11.2021 20.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 22.11.2021 19.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22.11.2021 18.11.2021
Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22.11.2021 18.11.2021
Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22.11.2021 18.11.2021
Mimořádné opatření - stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detencce a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účiiností od 22.11.2021 18.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16.11.2021 15.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22.11.2021 12.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Mimořádné opatření - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 15.11.2021 12.11.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje, zboží a poskytování služeb s účinností od 22.11.2021 5.11.2021
Mimořádné opatření - podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 15.11.2021 5.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 8.11.2021 5.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 8.11.2021 1.11.2021
Aktualizované rozhodnutí o dočasném povolení registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka 1.11.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 1.11.2021 30.10.2021
Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách, s účinností od 1.11.2021 27.10.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 1.11.2021 do odvolání 27.10.2021
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 27.10.2021 26.10.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 25.10.2021 do odvolání 22.10.2021
Změna mimořádného opatření - omezení maloobchodního prodeje, zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 1.11.2021 22.10.2021
Mimořádné opatření k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 1.11.2021 22.10.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 25.10.2021 22.10.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 2.3.2021 o nařizování izolace a karantény, s účinností od 25.10.2021 19.10.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 18.10.2021 15.10.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka, s účinností od 18.10.2021 13.10.2021
Ochranné opatření - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 11.10.2021 8.10.2021
Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území České republiky, s účinností od 30.září 2021 29.9.2021
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 27.9.2021
Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30.9.2021 27.9.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 30.9.2021 do odvolání 27.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 27.9.2021 24.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účiiností od 20.9.2021 17.9.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab 15.9.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení přípravků Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg a Etesevimab, koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg 15.9.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči, u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 13.9.2021 10.9.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 26.8.2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol s účinností od 13.9.2021 10.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 13.9.2021 10.9.2021
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11.9.2021 10.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 6.9.2021 3.9.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Mimořádné opatření - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Ochranné opatření - nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Zrušení ochranného opatření ze dne 17.8.2021 ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021, s účinností od 1.9.2021 30.8.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 30.7.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31.8.2021 27.8.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 30.8.2021 27.8.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1.9.2021 do odvolání 26.8.2021
Mimořádné opatření - stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s účinností od 31.8.2021 20.8.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-1, s účinností od 23.8.2021 20.8.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23.8.2021 do odvolání 18.8.2021
Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 23.8. do 30.9.2021 18.8.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 16.8.2021 13.8.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 1.8.2021 do odvolání 30.7.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1.8.2021 do odvolání 30.7.2021
Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 1. do 31.8 2021 30.7.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 31.7.2021 do odvolání 30.7.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest, s účinností od 31.7.2021 do odvolání 30.7.2021
Mimořádné opatření - nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 27.7.2021 26.7.2021
Mimořádné opatření - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021 15.7.2021
Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcín proti covid-19 s účinností od 15.7.2021 14.7.2021
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností, s účinností od 9.7.2021 2.7.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob učených k očkování, s účinností od 6.7.2021 2.7.2021
Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob učených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání 29.6.2021
Mimořádné opatření - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021 29.6.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1.7.2021 do odvolání 29.6.2021
Zrušení mimořádného opatření č. j. MZDR 162202020-5-MIN-KAN ze dne 26.8.2020, č. j. MZDR 478282020-23-MIN-KAN ze dne 19.3.2021 a č. j. MZDR 145982021-1-MIN-KAN ze dne 6.4.2021, s účinností od 1.7.2021 29.6.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k vyčlenění lůžek v nemocnicích pro pacienty s covid-19, s účinností od 1.7.2021 29.6.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26.6.2021 25.6.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 7.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 22.6.2021 do odvolání 21.6.2021
Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1.7.2021 17.6.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15.62021 do odvolání 14.6.2021
Změna mimořádného opatření - stanovení podmínek pro kulturu s účinností od 14.6.2021 11.6.2021
Ochranné opatření - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21.6.2021 7.6.2021
Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19, s účinností od 11.6.2021 7.6.2021
Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání 7.6.2021
Mimořádné opatření - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 8.6.2021 do odvolání 7.6.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 8.6.2021 do odvolání 7.6.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021 7.6.2021
Změna mimořádného opatření - plán očkování osob s účinností od 1.6.2021 1.6.2021
Změna mimořádného opatření - omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 1.6.2021 1.6.2021
Změna mimořádného opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 1.6.2021 1.6.2021
Změna mimořádného opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.6.2021 1.6.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021 do odvolání 28.5.2021
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31.5.2021 28.5.2021
Mimořádné opatření - testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1.6.2021 28.5.2021
Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 31.5.2021 28.5.2021
Změna mimořádného opatření - omezení provozu škol, školských zařízení a vysokých škol s účinností od 31.5.2021 do odvolání 28.5.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 31.5.2021 28.5.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 29.4.2021 k omezení obchodu a služeb 27.5.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 19.5.2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 25.5.2021 25.5.2021
Zrušení mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení škol a školských zařízení 25.5.2021
Změna mimořádných opatření - změna lhůty pro uznání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24.5.2021 22.5.2021
Změna mimořádného opatření - provoz škol a školských zařízení s účinností od 24.5.2021 21.5.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24.5.2021 21.5.2021
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 22.5.2021 do 30.6.2021 21.5.2021
Mimořádné opatření - pravidla pro konání škol v přírodě s účinností od 31.5. do 30.6.2021 19.5.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 24.5.2021 do odvolání 19.5.2021
Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 24.5.2021 19.5.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 24.5.2021 19.5.2021
Změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest ze dne 4.5., s účinností od 18.5.2021 do odvolání 17.5.2021
Změna mimořádného opatření k testování studentů vysokých škol ze dne 19.4., s účinností od 18.5.2021 17.5.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17.5.2021 14.5.2021
Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15.5.2021 14.5.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 17.5.2021 14.5.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 15.5.2021 do odvolání 14.5.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 17.5.2021 14.5.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab 14.5.2021
Změna mimořádného opatření - frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17.5.2021 12.5.2021
Mimořádné opatření - poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021 12.5.2021
Mimořádné opatření - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 17.5.2021 do odvolání 11.5.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 7.5.2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 11.5.2021 do odvolání 10.5.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 10.5.2021 7.5.2021
Změna mimořádného opatření - k omezení provozu škol a školských zařízení ve všech krajích s účinností od 10.5.2021 do odvolání 7.5.2021
Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 10.5.2021 do odvolání 7.5.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5.2021 do odvolání 7.5.2021
Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021 7.5.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5.2021 5.5.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s výjimkami, s účinností od 10.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 10.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Změna mimořádného opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 4.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Změna mimořádného opatření - základní umělecké školy s účinností od 4.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Změna mimořádného opatření - testování - vysoké školy s účinností od 4.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 4.5.2021 do odvolání 4.5.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 3.5.2021 30.4.2021
Změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021 30.4.2021
Změna mimořádného opatření - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021 30.4.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 3.5.2021 do odvolání 29.4.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 3.5.2021 do odvolání 29.4.2021
Změna mimořádného opatření ze 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 3.5.2021 27.4.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 3.5.2021 do odvolání 27.4.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 27.4.2021 do odvolání 26.4.2021
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 27.4. do 31.5.2021 26.4.2021
Zrušení ochranného opatření ze dne 25.2.2021 k nařízení zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 26.4.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánníholéčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casivirimab a imdevimab 26.4.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánníholéčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casivirimab a imdevimab 23.4.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 23.4.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26.4.2021 23.4.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26.4.2021 do odvolání 22.4.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021 22.4.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26.4.2021 do odvolání 20.4.2021
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021 20.4.2021
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021 20.4.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021 20.4.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 10.4.2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21.4.2021 20.4.2021
Změna mimořádného opatřená ze dne 6.4.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 21.4.2021 do odvolání 20.4.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19.4.2021 18.4.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19.4.2021 do odvolání 12.4.2021
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13.4.2021 do odvolání 12.4.2021
Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10.4.2021, s účinností od 13.4.2021 12.4.2021
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021 12.4.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání 10.4.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 12.4.2021 10.4.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - opatření ve školách s 1.fází rozvolnění s účinností od 12.4.2021 do odvolání 6.4.2021
Mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021 6.4.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců ve školách 6.4.2021
Mimořádné opatření - testování žáků ve školách 6.4.2021
Mimořádné opatření - poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS s účinností od 10.4.2021 6.4.2021
Mimořádné opatření - poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé lůžkové péče s účinností od 7.4.2021 6.4.2021
Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 10.4.2021 6.4.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5.4.2021 do odvolání 3.4.2021
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12.4. do 31.5.2021 30.3.2021
Změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ČR ze dne 15.3.2021, s účinností od 28.3.2021 27.3.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 29.3.2021 26.3.2021
Mimořádné opatření - testování uaměstnanců nestátních neziskových organizací 22.3.2021
Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28.3.2021 22.3.2021
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1.3.2021, s účinností od 24.3.2021 do odvolání 22.3.2021
Mimořádné opatření - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let 19.3.2021
Mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob 19.3.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 26. února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 20.3.2021 do odvolání 19.3.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, ktrým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22.3.2021 19.3.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 19.3.2021 do odvolání 15.3.2021
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021, s účinností od 17.3.2021 do odvolání 15.3.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 15.března 2021 12.3.2021
Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 s účinností od 9.3.2021 8.3.2021
Mimořádné opatření - pravidla pro vyšetření vzorků mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 9.3.2021 8.3.2021
Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 8.3.2021
Mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstanvatelé nad 50 osob 5.3.2021
Mimořádné opatření - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2021 5.3.2021
Mimořádné opatření - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnaci, s účinností od 9.3.2021 5.3.2021
Mimořádné opatření - samotestovací zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021 5.3.2021
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021, účinností od 9.3.2021 do odvolání 5.3.2021
Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9.3.2021 do odvolání 5.3.2021
Mimořádné opatření - povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 9.3.2021 5.3.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 8.3.2021 5.3.2021
Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání 2.3.2021
Mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé, s účinnostíod 3.3.2021 do odvolání 1.3.2021
Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci, s účinností od 2.3.2021 do odvolání 1.3.2021
Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel, s účinností od 2.3.2021 do odvolání 1.3.2021
Mimořádné opatření - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021 1.3.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1.3.2021 do odvolání 26.2.2021
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1.3.2021 do odvolání 26.2.2021
Mimořádné opatření - nařízení izolace a karantény, účinností od 1.3.2021 do odvolání 26.2.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává aeznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 1.3.2021 26.2.2021
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 26.2. do 11.4.2021 25.2.2021
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 25.2.2021 do odvolání 22.2.2021
Mimořádné opatření - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021 22.2.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 22. února 2021 19.2.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 16. února 2021 15.2.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15.2.2021 do odvolání 14.2.2021
Mimořádné opatření - změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20.11.2020 14.2.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 15. února 2021 12.2.2021

Mimořádné opatření - změna mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021

1.2.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 18.1.2021

15.1.2021

Mimořádné opatření - plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14.1.2021 do dovolání

13.1.2021

Mimořádné opatření - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14.1.2021

13.1.2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 11.1.2021

8.1.2021

Mimořádné opatření - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání

7.1.2021

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5.1.2021 do odvolání

4.1.2021

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné lůžkové péče s účinností od 31.12.2020

30.12.2020

Rozhodnutí č. j. MZDR 63142/2020-3/OLZP o dočasném povolení léčivého přípravku

29.12.2020

Ochranné opatření - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1.1.2021 do odvolání

29.12.2020

Ochranné opatření - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 23.12.2020 od 12 hodin

23.12.2020

Mimořádné opatření - nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení s účinností od 24.12.2020

23.12.2020

Mimořádné opatření - povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1.1.2021

21.12.2020

Mimořádné opatření - povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27.12.2020

21.12.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22.12.2020

21.12.2020

Ochranné opatření - zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 21.12.2020 od 12 hodin

21.12.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 20.12.2020 od 15.30 hodin do odvolání

20.12.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 21.12.2020

18.12.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel, s účinností od 16.12.2020 do 15.1.2021

14.12.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 18.12.2020 do odvolání

14.12.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 14.12.2020

11.12.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel, s účinností od 18.12.2020 do 15.1.2021

7.12.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 8.12.2020 do odvolání

7.12.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 7.12.2020

4.12.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 3.12.2020 do odvolání

30.11.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3.12.2020 do odvolání

30.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18.12.2020

30.11.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30.11.2020

27.11.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 24.11.2020

23.11.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24.11.2020

23.11.2020

Mimořádné opatření - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s účinností od 23.11.2020

20.11.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21.11.2020

20.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - zaměstnanci, s účinností od 21.11.2020

20.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - klienti, s účinností od 21.11.2020

20.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21.11.2020

20.11.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. do 20.11.2020

16.11.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 17.11.2020 do odvolání

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 16.11.2020

16.11.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 9.11.2020 do odvolání

3.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 4.11.2020

3.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování a použití OOP - zaměstnanci, s účinností od 4. a 9.11.2020

3.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování - klienti, s účinností od 4.11.2020

2.11.2020

Mimořádné opatření - antigenní testování a použití OOP - zaměstnanci, s účinností od 4., resp. 9.11.2020

2.11.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 28.10.2020

27.10.2020

Mimořádné opatření - záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN s účinností od 28.10.2020

27.10.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 21.10.2020 do odvolání

19.10.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb s účinností od 21.10.2020

19.10.2020

Mimořádné opatření - záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN s účinností od 21.10.2020

19.10.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 13.10.2020 do odvolání

12.10.2020

Mimořádné opatření - krajští koordinátoři intenzivní péče s účinností od 14.10.2020

12.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 8/2020 s účinností od 7.10.2020

9.10.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 10/2020 s účinností od 9.10.2020

9.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 10/2020 s účinností od 11.10.2020

9.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9/2020 s účinností od 11.10.2020

9.10.2020

Ochranné opatření - ochrana státní hranice, s účinností od 5.10.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb, s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 3/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 26/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č. 1/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 9/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 2/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 11/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 4/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 7/2020 pro okres Rokycany s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 6/2020 s účinností od 5.10.2020

2.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 k omezení provozu škol s účinností od 5.10.2020

1.10.2020

Mimořádné opatření k hlášení některých poskytovatelů sociálních služeb do ISIN

25.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 14/2020 všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb k zákazu návštěv pacientů s účinností od 25.9.2020 od 15 hodin do 18.10.2020

25.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 13/2020 k zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 24.9.2020 od 18 hodin do odvolání

25.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 3/2020

25.09.2020

Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání

24.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020

23.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 8 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 25/2020 s účinností 23.9.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 24/2020 s účinností 23.9.2020

23.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 5/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 4/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 s účinností od 23.9.2020

23.09.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21.9.2020 do odvolání

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 21.9.2020

18.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 k zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole s účinností od 21.9. do 31.10.2020

18.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11/2020 všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb k zákazu návštěv pacientů s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin

18.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10/2020 k zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech, s účinností od 21.9.2020

18.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020 s účinností od 21.9.2020

18.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 7 s účinností od 21.9.2020

18.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 6 s účinností od 21.9.2020

18.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020

18.09.2020

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě k nařízení Domovu pro seniory Třebíč s účinností od 18.9.2020 od 8 hodin

18.09.2020

Rozhodnutí o mimořádném opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k uzavření 16. základní a mateřské školy Plzeň s účinností od 21.9.2020

17.09.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18.9.2020 do odvolání

17.09.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 19.9.2020 do odvolání

17.09.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání

16.09.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání

16.09.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18.9.2020 od 18 hodin do odvolání

16.09.2020

Mimořádné opatření - nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

16.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

11.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020 s účinností od 12.9.2020

11.09.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 5/2020 s účinností od 14.9.2020

11.09.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

11.09.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10.9.2020 do odvolání

9.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 1/2020 pro Františkovy Lázně a Slatinu u Františkových Lázní s účinností od 10.9.2020 od 7 hodin

8.09.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 3/2020 pro Novou Ves s účinností od 9.9.2020

8.09.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020 s účinností od 9.9. a 14.9.2020

4.09.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

4.09.2020

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

1.09.2020

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

1.09.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1.9.2020 do odvolání

31.08.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

31.08.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 10/2020

31.08.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 4/2020

31.08.2020

Nařízení č. 7/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy

28.08.2020

Mimořádné opatření č. 23/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

28.08.2020

Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

28.08.2020

Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR s účinností od 31.8.2020

27.08.2020

Mimořádné opatření - izolace a karanténa, s účinností od 1.9.2020 do odvolání

24.08.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1.9.2020 do odvolání

24.08.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 do odvolání

24.08.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 25.8.2020 do odvolání

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 25.8.2020

24.08.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 24.8.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24.8.2020

21.08.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020, s účinností od 19.8.2020

18.08.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020, s účinností od 19.8.2020

18.08.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24.8.2020

14.08.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 17.8.2020

14.08.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 21/2020, s účinností od 14.8.2020 od 12 hodin

14.08.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 20/2020, s účinností od 14.8.2020 od 12 hodin

14.08.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 2/2020

14.08.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

7.08.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 8/2020

7.08.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 7/2020

7.08.2020

Mimořádné opatření č. 19/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

6.08.2020

Mimořádné opatření č. 18/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

6.08.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 3.8.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

31.07.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020

27.07.2020

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě o ukončení platnosti a účinnosti rozhodnutí o uložení protiepidemických opatření Nemocnici Jihlava

26.07.2020

Mimořádné opatření č. 6/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy

24.07.2020

Mimořádné opatření č. 5/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy

24.07.2020

Mimořádné opatření č. 17/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

24.07.2020

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

24.07.2020

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě o nařízení Domovu se zvláštním režimem Alzheimercentrum Jihlava provádět protiepidemická opatření

24.07.2020

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

23.07.2020

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7.2020 do odvolání

23.07.2020

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25.7. od 0.00 hodin do 26.7.2020 do 23:59 hodin

23.07.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 1/2020 s účinností od 24.7.2020 od 7 hodin

22.07.2020

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 1/7/2020

18.07.2020

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

17.07.2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20.7.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

17.07.2020

Mimořádné opatření č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pro Kutnohorsko a Čáslavsko

17.07.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 3/2020 pro obce Jihlava, Telč a všechny obce, pro které vykonávají rozšířenou působnost

14.07.2020

Mimořádné opatření č. 3/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy

13.07.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity

10.07.2020

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4.7.2020 do odvolání

3.07.2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4.7.2020 do odvolání

3.07.2020

Mimořádné opatření – nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID-19

3.07.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 19.5.2020 k nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2

1.07.2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 1.7.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity

30.06.2020

Mimořádné opatření – nařízení Vězeňské službě ČR s účinností od 1.7.2020

30.06.2020

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1.7.2020 do odvolání

29.06.2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1.7.2020 do odvolání

29.06.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 1.6.2020 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.7.2020

29.06.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru s nízkým a se středním rizikem nákazy onemocnění covid-19

22.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.6. do 30.6.2020

19.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.6. do 26.6.2020

19.06.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 22.6.2020 do odvolání

19.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 22.6.2020 do odvolání

18.06.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 22.6.2020 do odvolání

18.06.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s výjimkami, s účinností od 22.6.do odvolání

18.06.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s výjimkami, s účinností od 19.6. do 21.6.2020

18.06.2020

Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR s účinností od 22.6.2020 do odvolání

18.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.6. do 30.6.2020

18.06.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 19.5.2020 k omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče

18.06.2020

Zrušení ochranného opatření ze dne 30.1.2020 k povinnosti zajistit informovanost na letištích v ČR

18.06.2020

Zrušení ochranného opatření ze dne 27.1.2020 k povinnosti zajistit informovanost na Letišit Václava Havla Praha

18.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.6. do 30.6.2020

15.06.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 15.6.2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru s nízkým a se středním rizikem nákazy onemocnění covid-19

12.06.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s výjimkami, s účinností od 15.6.2020 do odvolání

12.06.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 15.6.2020 do odvolání

12.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 15.6.2020 do odvolání

12.06.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 9.6.2020 od 15 hodin do odvolání

11.06.2020

Opatření MZ ČR - 3. povolení LP REMDESIVIR

9.06.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.6.2020 od 12.00 hodin do 14.6.2020 do 23.59 hodin

5.06.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 8.6.2020 do odvolání

5.06.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 4. do 14.6.2020

3.06.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 15.6.2020

2.06.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 8.6.2020 do odvolání

2.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 8.6.2020 do odvolání

2.06.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 4. do 8.6.2020

2.06.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020 k nařízení poskytovatelům sociálních služeb

2.06.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 27.5.2020

26.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 26.5.2020 do odvolání

25.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 26.5.2020 do odvolání

25.05.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 26.5.2020

25.05.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 23.3.2020 k vyčlenění prodejní doby pro seniory s účinností od 26.5.2020

25.05.2020

Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 26.5.2020

25.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 1.6.2020 do odvolání

25.05.2020

Mimořádné opatření - ukončování karantény osob, s účinností od 1.6.2020

25.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 25.5.2020 do odvolání

19.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25.5.2020 do odvolání

19.05.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob s účinností od 25.5.2020 do odvolání

19.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.5.2020 do odvolání

19.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25.5.2020 do odvolání

19.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče s účinností od 25.5.2020

19.05.2020

Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2 s účinností od 25.5.2020

19.05.2020

Mimořádné opatření - konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec dne 23.5.2020

19.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19.5.2020

18.05.2020

Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.3.2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče

18.05.2020

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 18.5.2020

15.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení od 18.5. do 25.5.2020

15.05.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18.5. do 25.5.2020

15.05.2020

Mimořádné opatření - úprava podmínek provozu stravovacích a ubytovacích zařízení od 18.5. do 25.5.2020

15.05.2020

Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18.5. do 25.5.2020

15.05.2020

Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR, od 18.5.2020 do odvolání

15.05.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 k nařízení OVM a SO

15.05.2020

Mimořádné opatření - pracovnělékařské služby

13.05.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidního přípravku na trh - Anti-COVID

12.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12.5.2020

11.05.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 5.5.2020

4.05.2020

Mimořádné opatření - nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb

30.04.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

30.04.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 10.3.2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách

30.04.2020

Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS

30.04.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidního přípravku na trh - Anti-COVID

28.04.2020

Opatření MZ ČR - 2. povolení LP REMDESIVIR

24.04.2020

Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče

24.04.2020

Mimořádné opatření - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze

24.04.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 17.4.2020 k zákazu maloobchodního prodeje

23.04.2020

Zrušení mimořádných opatření ze dne 15. a 17.4.2020 k volnému pohyb osob na celém území ČR

23.04.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 15.4.2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání, s výjimkami

23.04.2020

Mimořádné opatření - realizace Studie kolektivní imunity

22.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení mimořádného opatření ze dne 7.3.2020 o zastavení příjmu žádostí o víza v Teheránu

20.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení mimořádného opatření ze dne 5.3.2020 o zákazu vývozu desinfekce rukou

20.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení ochranného opatření ze dne 10.2.2020 o zastavení příjmu žádostí o víza v ČLR a Hongkongu

20.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení ochranného opatření ze dne 3.2.2020 k zákazu letů z Čínské lidové republiky

20.04.2020

Mimořádné opatření - Chytrá karanténa

19.04.2020

Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 18.4.2020

17.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20.4.2020

17.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 27.4.2020

17.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení mimořádného opatření ze dne 10.3.2020 ke kulturním a jiným akcím nad 100 osob

17.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení mimořádného opatření ze dne 7.3.2020 k návratu z pobytu na území Italské republiky

17.04.2020

Mimořádné opatření - Zrušení mimořádného opatření ze dne 4.3.2020 k hromadným akcím nad 5000 osob

17.04.2020

Mimořádné opatření - Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan

17.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 16.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR

15.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 20.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - uzavření škol a školských zařízení, s účinností od 20.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - ukončování karantény, s účinností od 22.4.2020

15.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách

14.04.2020

Ukončení platnosti části mimořádného opatření - kontaktní místa veřejné zprávy Czech POINT

14.04.2020

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami

10.04.2020

Mimořádné opatření - ukončování karantény

9.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům sociálních služeb

9.04.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami

9.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení správním úřadům II.

9.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení správním úřadům I.

9.04.2020

Mimořádné opatření - kapacity akutní péče

8.04.2020

Opatření MZ ČR - povolení LP HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT TEVA

7.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

6.04.2020

Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami

6.04.2020

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

6.04.2020

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

6.04.2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6.3.2020 k prodeji OOP třídy FFP3

6.04.2020

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku

3.04.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujícím odběr vzorků na vyšetření nového koronaviru SARS-CoV-2

3.04.2020

Mimořádné opatření - předepisování léčivého přípravku Plaquenil

2.04.2020

Mimořádné opatření - vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

1.04.2020

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

1.04.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

30.03.2020

Mimořádné opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

30.03.2020

Mimořádné opatření - prodloužení omezení pohybu osob

30.03.2020

Mimořádné opatření - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO

30.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19

29.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb

27.03.2020

Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS

27.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami

27.03.2020

Mimořádné opatření - výjimky z uzavření obchodů

26.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče

25.03.2020

Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče

25.03.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidního přípravku na trh - Anti-COVID

24.03.2020

Zrušení ochranného opatření ze dne 2. března 2020 k zákazu letů z Korejské republiky

24.03.2020

Mimořádné opatření - záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

24.03.2020

Mimořádné opatření - následná lůžková léčebně rehabilitační péče

23.03.2020

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

23.03.2020

Mimořádné opatření - prodloužení omezení činnosti OVM a SO

23.03.2020

Mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory

23.03.2020

Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR

23.03.2020

Mimořádné opatření - předepisování léčivého přípravku Plaquenil

23.03.2020

Mimořádné opatření - předepisování léčivého přípravku Plaquenil

23.03.2020

Mimořádné opatření - předepisování léčivého přípravku Plaquenil

22.03.2020

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

20.03.2020

Mimořádné opatření - příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče

19.03.2020

Mimořádné opatření - nová nákupní doba pro seniory

19.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky

19.03.2020

Rozhodnutí o rozšíření prodeje Anti-COVID

19.03.2020

Opatření MZ ČR - povolení LP REMDESIVIR

20.03.2020

OOP - zařazení na Seznam LP ENSTILAR, DAIVOBET

20.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti ve vybraných maloobchodních prodejnách s výjimkou osob starších 65 let

18.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s výjimkami

18.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

18.03.2020

Mimořádné opatření - záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

17.03.2020

OOP - omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče

16.03.2020

Mimořádné opatření - žádanky pro laboratorní vyšetření

16.03.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání s účinnou látkou ethanol - Anti-COVID

15.03.2020

Rozhodnutí dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - Anti-COVID

13.03.2020

Rozhodnutí - nahrazení přílohy rozhodnutí Souhrn vlastností biocidní přípravek IPA

12.03.2020

Rozhodnutí - nahrazení přílohy rozhodnutí Souhrn vlastností Lihová lékárenská dezinfekce

12.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

12.03.2020

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

10.03.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - Lihová lékárenská dezinfekce

10.03.2020

Rozhodnutí o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání - biocidní přípravek IPA

10.03.2020

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020

10.03.2020

Mimořádné opatření - hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění

10.03.2020

Mimořádné opatření - nařízení karantény pro osoby blízké

10.03.2020

Mimořádné opatření OP - zastavení příjmu žádostí o víza Irán

10.03.2020

Mimořádné opatření OP - karanténa pro osoby s přechodným a trvalým pobytem v ČR po návratu z Italské republiky

10.03.2020

Ukončení mimořádného OOP - výjimka pro pracující v dopravě

10.03.2020

Mimořádné OOP - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3

10.03.2020

Mimořádné OPP - karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky

10.03.2020

Mimořádné OOP - zákaz vývozu desinfekce rukou

10.03.2020

Mimořádné OOP - nahlášení konání akcí nad 5000 osob

10.03.2020

Mimořádné OOP - zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR

10.03.2020

Ochranné opatření - zákaz účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu

02.03.2020

Ochranné opatření - zákaz letů z Korejské republiky

02.03.2020

Ochranné opatření - zákaz letů z Itálie

02.03.2020

Ochranné opatření - zákaz letů z Číny

03.02.2020

Vyhlášky měst a krajů

 • č. 5/2020 (Brno) - Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření

 • č. 6/2020 (Brno) - Nařízení č. 6/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření

 • č. 8/2020 (Brno) - Nařízení č. 8/2020, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření

 • č. 23/2020 (Brno) - Nařízení č. 23/2020, kterým se zrušuje nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření, ve znění pozdějších nařízení

 • č. 3/2020 - Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

 • 1/2020 - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje ze dne 16.3.2020, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě

 • 2/2020 - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje ze dne 17.3.2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

 • 3/2020  - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 ze dne 18.3.2020 o  zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků  dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a  materiály)

 • 4/2020 - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje ze dne 23.3.2020, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě

 • 5/2020  - Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 24.3.2020 o  prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019

 • 6/2020  - Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje ze dne 3.4.2020 o ubytování  pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí