Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Aplikace zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

09.06.2020 Spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
08.06.2020 Zdravotní pojištění odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc květen 2020
01.06.2020 Daň z nemovitých věcí splatnost první splátky daně, pokud daňová povinnost přesahuje částku 5000,- Kč a nejedná se o poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu nebo chov ryb, splatnost daně za rok 2020, pokud celková daňová povinnost nepřesahuje částku 5000,-Kč
01.06.2020 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc duben 2020, odvod zajištění daně za měsíc duben 2020