Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Aplikace zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

20.12.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc listopad 2019. Platba záloh za listopad 2019 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
20.12.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za listopad 2019.
20.12.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2019. Splatnost zzálohy na důchodové spoření.
20.12.2019 Sociální pojištění Odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc listopad 2019. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc listopad 2019.
20.12.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc listopad 2019.
16.12.2019 Daň silniční Odvod zálohy na silniční daň podle stavu v měsících říjnu a listopadu 2019.