Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Aplikace zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

30.08.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za srpen 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý srpen 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce září 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
26.08.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc červen 2019 pro měsíční plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc červenec 2019. Výpis z evidence za červenec 2019.
26.08.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc červenec 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019.
26.08.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc červenec 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technicých) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok).
26.08.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
20.08.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé čnnosti a funkčních požitků za měsíc červenec 2019. Platba záloh za červenec 2019 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
20.08.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za červenec 2019.
20.08.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2019. Splatnost zálohy na důchodové spoření.
20.08.2019 Sociální pojištění Odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červenec 2019. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc červenec 2019.
20.08.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc červenec 2019.