Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Aplikace zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

09.10.2020 Spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
08.10.2020 Zdravotní pojištění odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc září 2020
30.09.2020 Daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z EU dle §82 zákona o DPH
30.09.2020 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc srpen 2020, odvod zajištění daně za měsíc srpen 2020
25.09.2020 Daň z přidané hodnoty podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc srpen 2020 pro měsíční plátce, podání souhrnného hlášení za měsíc srpen 2020, podání kontrolního hlášení za měsíc srpen 2020 -výpis z evidence za srpen 2020
25.09.2020 Energetické daně podání daňového přiznání za měsíc srpen 2020, splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
25.09.2020 Spotřební daň podání daňového přiznání za měsíc srpen 2020, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok), splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)