Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Záznamy zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

08.03.2019 Zdravotní pojištění Odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc únor 2019.
01.03.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc leden 2019. Odvod zajištění daně za měsíc leden 2019. Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2018.
01.03.2019 Odvod z loterií a jiných podobných her Podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her. Zaplacení odvodu za odvodové období 2018.
28.02.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za únor 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý únor 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce března 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
25.02.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc leden 2019 pro měsíční plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc leden 2019. Výpis z evidence za leden 2019.
25.02.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc leden 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019.
25.02.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc leden 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok).
25.02.2019 Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu).