Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Záznamy zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

02.05.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc březen 2019. Odvod zajištění daně za měsíc březen 2019.
02.05.2019 Sociální pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří měli povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 31.03.2019.
02.05.2019 Zdravotní pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří měli povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 31.03.2019.
30.04.2019 Energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30.04.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za duben 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý duben 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce května 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
25.04.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc březen 2019 pro měsíční plátce. Podání daňového přiznání a zaplacení daně za první čtvrtletí roku 2019 pro čtvrtletní plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc březen 2019 nebo za první čtvrtletí roku 2019. Výpis evidence za březen 2019 a za první čtvrtletí 2019.
25.04.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc březen 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019.
25.04.2019 Odvod z loterií a jiných podobných her Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her. Zaplacení zálohy za první čtvrtletí 2019.
25.04.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc březen 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok).
24.04.2019 Spotřební daň Splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu).