Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Aplikace zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

01.07.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc květen 2019. Odvod zajištění daně za měsíc květen 2019.
01.07.2019 Daň z příjmů Podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a zaplacení daně za rok 2018 u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce nebo mají povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem.
01.07.2019 Pojistné Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2018, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, a kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce nebo mají povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem.
28.06.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za červen 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý červen 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce července 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
25.06.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc květen 2019 pro měsíční plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc květen 2019. Výpis z evidence za květen 2019.
25.06.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc květen 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019.
25.06.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc květen 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok).
24.06.2019 Spotřební daň Splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
20.06.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc květen 2019.
20.06.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za květen 2019.
20.06.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2019. Splatnost zálohy na důchodové spoření.
20.06.2019 Sociální pojištění Odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc květen 2019. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc květen 2019.
20.06.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc květen 2019.