Animace načítání

Stránka se připravuje...


Animace načítání

Načítání vyhledávacích formulářů...

Nejnovějších 5 záznamů

Animace načítání

Načítání informací o nejnovějších záznamech...

Záznamy zdarma

Animace načítání

Načítání informací o záznamech zdarma...

Termínový kalendář pro příštích 14 dní

27.12.2018 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018.
27.12.2018 Daň z přidané hodnoty Kontrolní hlášení za listopad 2018.
27.12.2018 Daň z přidané hodnoty Souhrnné hlášení za listopad 2018.
27.12.2018 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018.
27.12.2018 Spotřební daň Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok).
27.12.2018 Spotřební daň Daňové přiznání za listopad 2018.
27.12.2018 Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
20.12.2018 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
20.12.2018 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za listopad 2018. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých trvají důvody, pro které se podle §14 odst. 7 neplatí zálohy na pojistné (§13 odst. 2). Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s okresní správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské pojištění na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku (§14c odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb.).
20.12.2018 Sociální zabezpečení Odvod pojistného a předložení přehledu o zúčtovaných dávkách, resp. vyměřovacích základech za rozhodné období (předcházející měsíc). Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
20.12.2018 Sociální zabezpečení Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za listopad 2018. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
20.12.2018 Zdravotní pojištění Odvod pojistného za listopad 2018 za zaměstnance (1/3 pojistného) a zaměstnavatele (2/3 pojistného) příslušné zdravotní pojišťovně. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
17.12.2018 Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční.
17.12.2018 Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.