Animace načítání

Stránka se připravuje...


177/1996 Sb. - Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)


484/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení


196/2001 Sb. - Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)


414/2004 Sb. - Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů


313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů


474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů


88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jejich hotových výdajů


§1968 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (do 31.12.2012 zák. č. 40/1964 Sb., 513/1991 Sb.)


Kalkulátory pro výpočet časových období