Animace načítání

Stránka se připravuje...


196/2001 Sb. - Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)

Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v §12 odst. 1 až 4

Částka
Odměna
-