Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
01.10.2019 Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a §82a zákona o DPH.
01.10.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc srpen 2019. Odvod zajištění daně za měsíc srpen 2019.
30.09.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za září 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celé září 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce října 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
25.09.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc spren 2019 pro měsíční plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc srpen 2019. Výpis z evidence za srpen 2019.
25.09.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc srpen 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019.
25.09.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc srpen 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok).
25.09.2019 Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
20.09.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc srpen 2019. Platba záloh za srpen 2019 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
20.09.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za spren 2019.
20.09.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2019. Splatnost zálohy na důchodové spoření.
20.09.2019 Sociální pojištění Odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc srpen 2019. Odvod socálního pojištění za zaměstnance za měsíc srpen 2019.
20.09.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc srpen 2019.