Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
31.01.2019 Biopaliva Hlášení dle §19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2019 Daň silniční Podání daňového přiznání a zaplacení dnedoplatku na dani za rok 2018.
31.01.2019 Daň z nemovitých věcí Podání daňového přiznání za rok 2019.
31.01.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za leden 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý leden 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce února 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
25.01.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc prosinec 2018 pro měsíční plátce. Podání daňového přiznání a zaplacení daně za čtvrté čtvrtletí roku 2018 pro čtvrtletní plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc prosinec 2018 nebo za čtvrté čtvrtletí roku 2018. Výpis z evidence za prosinec 2018 a za čtvrté čtvrtletí 2018.
25.01.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2018. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018.
25.01.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2018. Dňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok).
24.01.2019 Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
21.01.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc prosinec 2018. Platba záloh pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
21.01.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za prosinec 2018.
21.01.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2018.
21.01.2019 Sociální pojištění Odov zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc prosinec 2018. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2018.
21.01.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2018.
20.01.2019 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS.