Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
03.06.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc duben 2019. Odvod zajištění daně za měsíc duben 2019.
31.05.2019 Daň z nemovitých věcí Splatnost první splátky daně, pokud daňová povinnost přesahuje částku 5000 Kč a nejedná se o poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu nebo chov ryb. Splatnost daně za rok 2019, pokud celková daňová povinnost nepřesahuje částku 5000 Kč.
31.05.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za květen 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý květen 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce června 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
27.05.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc duben 2019 pro měsíční plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc duben 2019. Výpis z evidence za duben 2019.
27.05.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc duben 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019.
27.05.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc duben 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok).
27.05.2019 Spotřební daň Splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu).