Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
31.07.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc červen 2019. Odvod zajištění daně za měsíc červen 2019.
31.07.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za červenec 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý červenec 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce srpna 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
31.07.2019 Sociální pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří měli povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 01.07.2019.
31.07.2019 Sociální pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání.
31.07.2019 Zdravotní pojištění Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří měli povinnost podat přiznání k dani z příjmů do 01.07.2019.
25.07.2019 Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc červen 2019 pro měsíční plátce. Podání daňového přiznání a zaplacení daně za druhé čtvrtletí roku 2019 pro čtvrtletní plátce. Podání souhrnného hlášení za měsíc červen 2019 nebo za druhé čtvrtletí roku 2019. Výpis z evidence za červen 2019 a za druhé čtvrtletí roku 2019.
25.07.2019 Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc červen 2019. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019.
25.07.2019 Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc červen 2019. Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok).
25.07.2019 Spotřební daň Splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu).
22.07.2019 Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc červen 2019. Platba záloh za červen 2019 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy.
22.07.2019 Nemocenské pojištění Odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za červen 2019.
22.07.2019 Odvod z loterií a jiných podobných her Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her. Zaplacení zálohy za druhé čtvrtletí 2019.
22.07.2019 Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2019. Splatnost zálohy na důchodové spoření.
22.07.2019 Sociální pojištění Odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červen 2019. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc červen 2019.
22.07.2019 Zdravotní pojištění Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc červen 2019.