Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
20.08.2020 Daň z příjmů odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc červenec 2020, platba záloh za červenec 2020 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy
20.08.2020 Nemocenské pojištění odvod pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za červenec 2020
20.08.2020 Sociální pojištění odvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červenec 2020, odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc červenec 2020
20.08.2020 Zdravotní pojištění odvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc červenec 2020
10.08.2020 Spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
10.08.2020 Zdravotní pojištění odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červenec 2020