Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
09.06.2020 Spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
08.06.2020 Zdravotní pojištění odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc květen 2020
01.06.2020 Daň z nemovitých věcí splatnost první splátky daně, pokud daňová povinnost přesahuje částku 5000,- Kč a nejedná se o poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu nebo chov ryb, splatnost daně za rok 2020, pokud celková daňová povinnost nepřesahuje částku 5000,-Kč
01.06.2020 Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc duben 2020, odvod zajištění daně za měsíc duben 2020