Animace načítání

Stránka se připravuje...


Varování! Pro vyhledávání v termínovém kalendáři musíte být přihlášený.
Termínový kalendář pro příštích 14 dní
09.04.2019 Spotřební daň Splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu).
08.04.2019 Zdravotní pojištění Odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc březen 2019. Podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2018 pro poplatníky, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání.
01.04.2019 Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc únor 2019. Odvod zajištění daně za měsíc únor 2019.
01.04.2019 Daň z příjmů Podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a zaplacení daně za rok 2018 u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Podání vyučtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018.
01.04.2019 Pojistné Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2018. Podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2018.
29.03.2019 Nemocenské pojištění osvč Platba pojistného za březen 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý březen 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce dubna 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).