Animace načítání

Stránka se připravuje...


§1968 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (do 31.12.2012 zák. č. 40/1964 Sb., 513/1991 Sb.)

Kalkulátor pro výpočet úroku z prodlení a poplatku z prodlení
Poznámka: Vlastní (smluvní) sazba bude podle legislativy ČR započítána pouze v období od 1.1.2014. Tohoto data byl také zrušen poplatek z prodlení.