Animace načítání

Stránka se připravuje...


196/2001 Sb. - Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)

Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

Částka
Sazba
-