Animace načítání

Stránka se připravuje...


313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

§1
Odměna insolvenčního správce při konkursu

Částka
Odměna
-