Animace načítání

Stránka se připravuje...


177/1996 Sb. - Vyhláška o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

§7
Sazba mimosmluvní odměny

Tarifní hodnota
Odměna
-