Animace načítání

Stránka se připravuje...


313/2007 Sb. - Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

§2
Odměna insolvenčního správce při reorganizaci

Obrat
Odměna
-