Animace načítání

Stránka se připravuje...


88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jejich hotových výdajů

§2
Určení výše odměny správce pověřeného

Částka k výpočtu
Odměna
-