Animace načítání

Stránka se připravuje...


414/2004 Sb. - Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

§8
Stanovení odměny správce konkursní podstaty investiční společnosti

Sazba
-