Animace načítání

Stránka se připravuje...


484/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

§3
Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu

Částka
Odměna
-