Animace načítání

Stránka se připravuje...


Kalkulátor pro výpočet data z počtu dní/měsíců.

Kalkulátor počítá výsledné datum na základě zadaného počtu dnů/měsíců.
Poznámka: Výběrem můžete ovlivnit, zda-li jsou do počítaného období zahrnuty také víkendy a svátky, případně zda-li se má započítat počáteční datum.
Upozornění: U přičítání měsíců nejsou z pochopitelných důvodů funkční možnosti započítat víkendy a svátky.