Animace načítání

Stránka se připravuje...


196/2001 Sb. - Vyhláška o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ČR (notářský tarif)

Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

Částka
Sazba
-