Animace načítání

Stránka se připravuje...


474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

Určení výše odměny insolvenčního správce obchodníka s cennými papíry

Částka k výpočtu
Odměna
-