Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

31

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 17171/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úplaty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx vyjmenovaného xxxxx, pokud xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 zákona x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx před uskutečněním xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx daň xxxxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §25 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty podle §23 xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx se za xxxxxxxxx podmínek promíjí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo v xxxxxx xxx xxx 4.6.2021 xx 30.6.2021, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx III xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/425 a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx mají stejnou xx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx výrobcem xxxxxx jak x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx se jedná xxxxxxxx x

x. osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/425 x

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx I xxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/XXX nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745;

3. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dle xxxx 1 x 2. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v podobě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obličejovým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přistoupila xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxx xxxx dovozu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxx rozhodnutí ministryně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx události x. x. 7413/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 16/2021 xxx 9.3.2021, x dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přidané hodnoty x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x. j. 11288/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 18/2021 dne 13.4.2021.

V xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx masek xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx strategických xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx filtrační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), jsou xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ventilem. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx ochrany XXX2 x vyšší, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (nositele), xxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem kategorie XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 93/42/XXX, případně xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/745. X x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xx xxxxxxxxxx masky xxx xxxxxxxxx, tzv. „komunitní xxxxxx“, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxx podomácku xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx textilií xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx. Prominutí daně xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx i xx dovoz xxxxx xxx §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx dodání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 1 x §21 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, z níž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx x daň x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxxxx vypočtená ze xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a, §37a, §38 nebo §40 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxx plátce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx výstupu, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxx zboží xx xxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxx, xxx je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx