Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

15

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 2709/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, který je Xxxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „Sazebník“), xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx nebo vyúčtování,

za xxxxxxxx, že žádost xxxx podána xx 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Toto xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zamezení se xxxxxxxxxx financí rozhodla xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prominutí xxxx (xxxxxxxxx poplatku). Xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti x prodloužení lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx s §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx dopadá xxxxx xx správní poplatek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx žádosti podané x období od 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxx na své xxxxxxxx xxxxxxxx nemocností x xxxxxxxx šíření xxxx SARS-CoV-2, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 nebude x xxxxxxx xx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxx prodloužit. Xxxx. xxx §137 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxx prodloužit xxxxx xxx xxxxxx hlášení xxxx vyúčtování. Xxxxxx xxx §136 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx v případech, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rok (xxxx. x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového xxxx).

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxx