Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

15

ROZHODNUTÍ

o prominutí správního xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx události

Zpracovatel: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 2709/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový řád“),

takto:

Daňovým xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „Sazebník“), xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xx 1.1.2021 do 16.8.2021.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx šířením xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx x hromadnému xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx x §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xx správní xxxxxxxx, xxxxx spravují xxxxxxxxxx xxxxxxx řízené xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxx xxxxxxxxx xx žádosti xxxxxx x xxxxxx od 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx na své xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxx SARS-CoV-2, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxx šíření xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx na administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx. xxx §137 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx §136 odst. 4 daňového xxxx xxxxx prodloužit xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x případech, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rok (xxxx. x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 daňového řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx financí