Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

15

ROZHODNUTÍ

o prominutí xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Dvořák

Č. x. 2709/2021/3901-2

XXX: MFCRBXAFVS

Ministryně financí xxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád“),

takto:

Daňovým xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxx 1 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx, který xx Xxxxxxxx k zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „Xxxxxxxx“), xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo vyúčtování,

za xxxxxxxx, že žádost xxxx podána xx 1.1.2021 xx 16.8.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx financí rozhodla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx události xx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Položky 1 odst. 1 xxxx. b) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §260 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx dopadá xxxxx xx xxxxxxx poplatek, xxxxx spravují xxxxxxxxxx xxxxxxx řízené xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx bude vztahovat xx xxxxxxx xxxxxx x období od 1.1.2021 xx 16.8.2021. Xxxxxxx prominutí je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x správců xxxx x xxxx, xxx jsou tito xxxxxxx xx své xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx SARS-CoV-2, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Souvislost x xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá vliv xx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Např. xxx §137 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx §136 odst. 4 xxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx (xxxx. x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx).

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 odst. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx vlády x ministryně xxxxxxx