Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

38

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Maďarskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx

(xxxxxxx „Xxxxxxx“) v xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx smlouvám (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-135

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky sděluje, xx se Smlouva xx xxxxxxx výhrad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx republikou xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx preambule Smlouvy xxx:

„Xxxxx republika a Xxxxxxxx xxxxxxxxx, zamýšlejíce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oboru daní x xxxxxx x x xxxxxxx, x xx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezdanění xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nazývají „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů třetích xxxxxxxxxx),

xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xxx účely Xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„x) Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx získání xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx jedním z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výhodě, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx jiná ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, že poskytnutí xxxx xxxxxx v xxxx situaci by xxxx x souladu x účelem a xxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze Smlouvy xx osobě odepřena xxxxx xxxxxxxxxx písmene x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytl xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx považovat tuto xxxxx xx osobu, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxx výhodě xxxx x jiným xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku, xxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx výhody xx xxxx poskytnuty xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx byla žádost xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, se xxxxxx x příslušným xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxx tím, xxx xxxx žádost xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

1) xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daním xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx; x

2) pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na daně xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx začínající 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. r.

pověřený xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx dvojího zdanění x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x oboru xxxx z xxxxxx x z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 22/1995 Sb.

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášena xxx č. 32/2020 Xx.x.x.