Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

30

Xxxxxxx ke Smlouvě xxxx vládou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Řecké xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x oboru xxxx x xxxxxx1

(xxxx xxx „Xxxxxxx“) v xxxxxxxxxx xx Mnohostrannou xxxxxx o implementaci xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesouvání xxxxx xx xxxxxx x daňovým smlouvám2 (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Martin Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044 467

Č. x.: XX-5860/2017/15-131

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xx základě xxxxxx x notifikací učiněných Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx republikou ve xxxxxx k Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx provádění mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx text xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Řecké xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vylučovat dvojí xxxxxxx x oboru xxxx x příjmu, x to xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sníženému xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „treaty-shopping“ a xxxxx xxxx zacílena xx získání xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2)

x) Xxxxx xxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxx povedou x xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.“.

b) Xxxxx xxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx.“.

3) Xxx účely Xxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx z hlavních xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se x xxxx smluvních xxxxxxx provádějí xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daním nastala x 1. lednu 2022 nebo xxxxxxx; x

2) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx


1. Xxxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 98/1989 Sb.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx snižování daňového xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášena pod x. 32/2020 Xx.x.x.