Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

30

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx daňovému xxxxx v oboru xxxx x xxxxxx1

(xxxx xxx „Xxxxxxx“) v xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx2 (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044 467

Č. j.: XX-5860/2017/15-131

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx, xx se Smlouva xx základě xxxxxx x notifikací xxxxxxxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx v kontextu xxxxxx xxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx preambule Xxxxxxx zní:

„Vláda Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx, x to xxxx xx xxxx vytvářeny xxxxxxxxxxxx x nezdanění xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ a xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Smlouvě, x xx x xxxxxxx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), se xxxxxxx takto:“.

2)

a) Xxxxx xxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 1 Smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xx osoba xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxx povedou u xx ke zdanění, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, může, xxx xxxxxx na opravné xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx, předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

x) Xxxxx xxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 2 Xxxxxxx se nahrazuje xxxxxxxxxxx větou:

„Jakákoliv dosažená xxxxxx xxxx uskutečněna xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních států.“.

3) Xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvy bylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx, tato xxxxxx, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx x souladu x účelem x xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Smlouvy se x xxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx vyplácených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx daním xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx; x

2) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 nebo xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. r.

pověřený xxxxxxx xxxxxx Xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx


1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x příjmu byla xxxxxxxxx pod x. 98/1989 Sb.

2. Mnohostranná xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x daňovým xxxxxxxx xxxx vyhlášena xxx x. 32/2020 Sb.m.s.