Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx DPH ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXX xx 1.7.2021

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx také „XXX“) xx xxx poskytovatele xxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx režim jednoho xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx jako tzv. Xxxx Xxx Stop Xxxx (dále jen „XXXX“), u xxxxx xxxxxxx od 1.7.2021 x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxx xxxxxx xxx. Xxx Xxxx Shop (xxxx xxx „OSS“).

K xxxxxxxxx xxxxxx DPH x xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - XXX xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2006/112/XX xx xxx 28. listopadu 2006 o společném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx zněních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxx x XXX“).

X xxxxxxx na xxxxxxxx x legislativním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx od 1.7.2021 xx dne předcházející xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx XX, xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx uvedeného xxxxxxx, xx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 1.7.2021 xxxxxx XXX xxx xxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1.7.2021 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu XXX a xxxxx xxxx využívat i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x OSS (xxxxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxx xxxx EU) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxx režimu x xxxxx OSS xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v XXXX xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx 3. čtvrtletí 2021 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xx XXX xxxx xxxxxxxx účet xxx xxxxxx XXX - xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1.7.2021 xx xxx xxxxx XXX xxxxxx. Xx 2. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx XXXX odvádí XXX xx xxxxxxx bankovní xxxx xxx platby x rámci XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) x xxxxx xxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx - Mezinárodní xxxxxxxxxx x XXX - Xxx Xxxx Xxxx (XXX):

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxx.

Xxxxxx subjekt (xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx XXX x xxxxxx xx xxxxxxxxx bankovní xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X platbě xxxx uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podáno. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx. Každé xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatně.

Platby xxxx v xxxxxx XXX je xxxxx xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx číslo xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx:

XXXX xxxx: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621

XXX (SWIFT xxx) xxxxx: XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx příkazu do xxxxxxx „Xxxxxx xxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a vysvětlivkami:

1/ Xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx pro XX xxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro XXX xxx XX xxxxx tzv. DIČ, xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxx) xx xxxxx:

• XXX XXXX/XXX/XXXXXXXXX.XXX,

Xxxxxxx xxx XX režim: XX/XXxxxxxxxxxx/X3.2021)

Xxxxxxxxxxx: x xx 8 až 10-xxxxxx xxxxxxx kód

2/ Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiznání xxx Xxx XX xxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxx. XXX xxx Xxx XX xxxxx, xxxxxxxxx období (čtvrtletí x rok) ve xxxxx:

• XXX XXXX/XXX/XXXXXXXXX.XXX

Xxxxxxx xxx Xxx EU xxxxx: XX/XXxxxxxxxxx/X3.2021

Xxxxxxxxxxx: x xx 3-xxxxxx xxxxxxx xxx ISO xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, y xx 5-místné číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx.

3/ Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiznání xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, daňové xxxxxxxxx xxxxx xxx. XXX xxxxxxx režim, xxxxxxxxx období (měsíc x rok) xx xxxxx:

• KOD XXXX/XXX/XXXXX.XXX

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx: XX/XXxxxxxxxxxx/X07.2021.

Xxxxxxxxxxx: x xx 3-xxxxxx xxxxxxx xxx XXX členského xxxxx xxxxxxxxxxxx, y je 6-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, x je xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Vodičková, x. x.

xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství