Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx DPH xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa - XXX od 1.7.2021

X xxxxx zjednodušení plnění xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx také „XXX“) xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa. Xxxxx xxxxx xx rovněž xxxxxxxx jako tzv. Xxxx Xxx Xxxx Xxxx (xxxx xxx „XXXX“), u xxxxx xxxxxxx xx 1.7.2021 x rozšíření xxxxxx XXX o xxxxx xxxxxx tzv. One Xxxx Xxxx (xxxx xxx „XXX“).

X rozšíření xxxxxx DPH x xxxxx zvláštního režimu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - OSS dochází x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2006/112/ES xx xxx 28. listopadu 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 242/2016 Xx., xxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxxx xxxxxx x XXX“).

X xxxxxxx xx prodlevy x xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxx o XXX xxxx xxxxxx xxxxxxx od 1.7.2021 xx dne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx XX, tj. xxxxxxxx xxxxx účinek xxxxxxxx. X xxxx uvedeného xxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx, xxxxx daňové xxxxxxxx plně xx 1.7.2021 xxxxxx OSS xxx xxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx xx 1.7.2021 převedeni xx zvláštního režimu XXX x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x XXX (xxxxxxxxx xxxxx EU xxxx xxxxx mimo XX) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX musí xxxxx xxxxxxxxxxxx x XXXX podat xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxx režimu xxxxxx. Xx 3. xxxxxxxxx 2021 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xx XXX xxxx xxxxxxxx účet xxx xxxxxx XXX - xxx níže xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx IBAN. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1.7.2021 se xxx xxxxx XXX xxxxxx. Xx 2. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx XXXX odvádí DPH xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx platby x xxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x OSS xxxx x dispozici xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) v xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx spolupráce x XXX - Xxx Xxxx Xxxx (XXX):

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxx.

Xxxxxx subjekt (xxxxx xxxxxxxxxxxxx vybraná plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) platí XXX v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x to xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx uvádí jednoznačné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xxx xx podáno xxxxxxxx xxxxxxxx nebo nejpozději x den, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podáno. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v den, xxx xx připsána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uhrazeno xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx číslo xxxxxxxxxx xxxx Finančního úřadu xxx Xxxxxxxxxxxx kraj xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxx bance v xxxxxx:

XXXX xxxx: XX55 0710 0345 3401 7765 3621

XXX (XXXXX xxx) banky: CNBACZPP

Referenční xxxxx xxxxxxxx přiznání xx uvádí v xxxxxxxxx příkazu do xxxxxxx „Xxxxxx pro xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiznání xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx:

1/ Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx EU xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxx XX xxxxx tzv. DIČ, xxxxxxxxx xxxxxx (čtvrtletí x xxx) ve xxxxx:

• KOD XXXX/XXX/XXXXXXXXX.XXX,

Xxxxxxx xxx XX xxxxx: XX/XXxxxxxxxxxx/X3.2021)

Xxxxxxxxxxx: x xx 8 xx 10-xxxxxx xxxxxxx kód

2/ Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Non EU xxxxx xxxxxxxx kód xxxxxxxxx státu identifikace, xxxxxx evidenční xxxxx xxx. XXX pro Xxx XX režim, xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x rok) xx xxxxx:

• KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK

Příklad xxx Xxx XX xxxxx: XX/XXxxxxxxxxx/X3.2021

Xxxxxxxxxxx: x xx 3-xxxxxx xxxxxxx xxx ISO xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, y xx 5-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3/ Xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxx dovozní xxxxx xxxxxxxx xxx členského xxxxx identifikace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. XXX dovozní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (měsíc x xxx) xx xxxxx:

• KOD XXXX/XXX/XXXXX.XXX

Xxxxxxx xxx dovozní xxxxx: XX/XXxxxxxxxxxx/X07.2021.

Xxxxxxxxxxx: x xx 3-xxxxxx číselný xxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, y xx 6-xxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Ing. Xxxxxx Vodičková, x. x.

xxxxxxx Oddělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx