Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

32

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. x.: 39005/21/7700-10123-711442

XXXXX Č. GFŘ - D - 50

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a struktura xxxxxx zprávy

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád“) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxx činí formulářová xxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx registračních údajů (xxxxxx žádosti o xxxxxxx registrace) x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx vyúčtování), včetně xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx x jiná xxxxxx, x nichž xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx formátu x struktuře zveřejněné xxxxxxxx daně (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“).

Xx. X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx datové xxxxxx

1. Xxxxx xxxx předmětná xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX datovou zprávou, xxxx být (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. I. xxxx. 3. xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

2. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pro předmětná xxxxxx stanoven xxxxxx XXX, xxxx být xxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x ve xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx XXX schématu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

3. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx pro předmětná xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx formát XML, xxx tato xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx datovou zprávou xx formátu XXX x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

Xx. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx datové zprávy

Předmětná xxxxxx, pro xxx xxxx formát xxxxxx xxxxxx stanoven xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx orgánům Xxxxxxxx správy XX xxxxxxx zprávou, musí xxx učiněna xx xxxxxxx XXX a xx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx XSD xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx ve formátu XXX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XXX x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx (tzv. XXX) xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx úřad (xxx xxxx dostupné na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx XX - xxx.xxxxxxxx.xx). Xxxxxxxx xxxxxx umožňují xx. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx následné xxxxx. Součástí aplikace XXX je i xxxxxxxxx rozhraní, které xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx software) x xxxxxxx zpracování x odeslání xxxxxxxxxx x aplikace. Xxxxx xx zveřejněn xx xxxxxx: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

Čl. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx č. GFŘ-D-48 x. x. 80890/20/7700-10123-050230, xx dne 31.12.2020.

Xx. X. Xxxxxxxx

Xxxxx pokyn xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.7.2021.

Xxx. Tatjana Xxxxxxxxxx, x. x.

&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx