Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

32

Xxxxxxxxx finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Xxxxx 1

X. j.: 39005/21/7700-10123-711442

XXXXX X. XXX - D - 50

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový řád“) x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx Finanční xxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx součástí, x xxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx datovou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně (dále xxx „předmětná xxxxxx“).

Xx. X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy

1. Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vůči xxxxxxx Finanční správy XX xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx (x xxxxxxxx uvedenou x xx. X. xxxx. 3. xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formát XXX, musí xxx xxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XXX x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému XXX schématu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

3. Xx-xx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx XXX, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx x je xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, alternativně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx formátu XXX x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XSD xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

Xx. XX.

Xxxxxxxxx formátu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx správy XX xxxxxxx zprávou, xxxx xxx učiněna xx xxxxxxx XXX x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX schématu xxxxxxxxxxxx x zveřejněnému xx xxxxxx:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/dokumentace/popis-struktur-epo

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XXX x v xxxxxxxxxx struktuře xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Finanční xxxxxx (xxx. XXX) xxxx aplikaci Online xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adrese xxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx XX - www.mojedane.cz). Xxxxxxxx xxxxxx umožňují xx. xxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxx vytvořit x xxxxxx xxx následné xxxxx. Xxxxxxxx aplikace XXX xx i xxxxxxxxx rozhraní, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikačního xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx) x přímému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx zveřejněn xx xxxxxx: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/epo2_info/PodatelnaEPO.pdf

Xx. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x. GFŘ-D-48 x. j. 80890/20/7700-10123-050230, xx xxx 31.12.2020.

Xx. X. Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.7.2021.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x.

&xxxx;xxxxxxxxx ředitelka