Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx příslušenství xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 6909/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx řád“),

takto:

Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osobám

promíjím

pokutu xxxxx §250 odst. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 x pokutu xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxxx xxxxxxx podle §141 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxxx, že ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx 15.4.2021.

XX.

Xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášením, xxxxx xxx plátce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021, xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x), b) a x) zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „zákon o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), za podmínky, xx x podání xxxxxxxxxxx hlášení dojde xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

III.

Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx hlášením podle §101h odst. 1 xxxx. x), x), x), d) zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 2 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti související x kontrolním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1.3.2021 do 21.3.2021, a xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx prominuta podle xxxx II.

IV.

Plátcům xxxx x přidané hodnoty x identifikovaným xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 34159/2020/3901-2 ze xxx 21.12.2020, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji 38/2020,

xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxx xxxxx §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, za xxxxxxxx, xx x xxxxxx daně, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 daňového xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X souvislosti xx xxxxxxxxx epidemiologickou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 je xxxxxxx, xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx kontaktů, xx xxxxxx dochází i x xxxxx předávání xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x kontrolních xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

V xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu x přistoupit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx prominuta xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 x xxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xx plátce daně xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 2021, xxxxx-xx k podání xxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

Dále xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x), x) x d) xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021. Stejně xxx xxxxx xxxxxxxxx x pokuty xx xxxxxxxx kontrolního hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 písm. x), x), c) x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x pokuty xx xxxxxxxxx povinnosti změnit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx xxxxxxx x kontrolním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx lhůty xx xxxxxxx povinnosti alespoň x části xxxxx xx období xx 1.3.2021 do 21.3.2021, x xxxxx-xx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

Konečně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xxxx 2021, xxxxx-xx x xxxxxx xxxx, x xxx xx úrok x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxx úrok xxxxxxxxxxx ministryně financí x. x. 34159/2020/3901-2 xx xxx 21.12.2020, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 38/2020, xxxxxxxx xx do xxx 16.8.2021.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx osobu xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx uvedeno xx výroku xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx; a xxxxxxxxxx xxxxxxx