Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 6909/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx opožděné podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx únor 2021 x xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx 2021, za xxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxx xxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

XX.

Xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty

promíjím

pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx plátce xxxxxxxxx podat za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021, podle §101h xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), za xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

XXX.

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. a), b), x), x) xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty a xxxxxx podle §101h xxxx. 2 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolním hlášením xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1.3.2021 do 21.3.2021, a xx xxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na situace, xx xxxxxxx je xxxxxx prominuta xxxxx xxxx II.

IV.

Plátcům xxxx x přidané hodnoty x xxxxxxxxxxxxxxx osobám, xx xxxxx nedopadá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí ministryně xxxxxxx x. x. 34159/2020/3901-2 ze xxx 21.12.2020, xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx zpravodaji 38/2020,

promíjím

úrok x xxxxxxxx podle §252 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxxx, xx k xxxxxx daně, x xxx xx xxxx x xxxxxxxx váže, xxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx, xxx xxxxx k xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx externím xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využít své xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu x přistoupit ve xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za opožděné xxxxxx xxxxxxxx přiznání x dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období únor 2021 a pokuta xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat do xxxxx března 2021, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

Xxxx xxxx prominuta xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021. Stejně xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního hlášení xx xxxxxxxxx měsíce xxxxx §101h xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, x pokuty xx xxxxxxxxx povinnosti změnit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §101h xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x části spadá xx xxxxxx od 1.3.2021 xx 21.3.2021, x xxxxx-xx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím prominut xxxx z prodlení xx dani z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xxxxx-xx k xxxxxx daně, x xxx se xxxx x xxxxxxxx váže, xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. j. 34159/2020/3901-2 xx xxx 21.12.2020, xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx 38/2020, xxxxxxxx xx do dne 16.8.2021.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx uvedené ministryně xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx je uvedeno xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx; a xxxxxxxxxx xxxxxxx