Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxxxxxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

x důvodu mimořádné xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 6909/2021/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx únor 2021 x xxxxxx xxxxx §250 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xx xxxxxxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx subjekt xxxxx §141 odst. 1 xxxxxxxx xxxx povinen xxxxx xx xxxxx xxxxxx 2021, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

XX.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx měsíc xxxx 2021, podle §101h xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) zákona x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), xx podmínky, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

XXX.

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. a), x), x), d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §101h xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1.3.2021 do 21.3.2021, x xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dojde xxxxxxxxxx dne 15.4.2021; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx prominuta xxxxx xxxx II.

IV.

Plátcům xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikovaným osobám, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx č. x. 34159/2020/3901-2 xx dne 21.12.2020, zveřejněného xx Xxxxxxxxx zpravodaji 38/2020,

xxxxxxxx

xxxx x prodlení xxxxx §252 xxxxxxxx řádu xxxxxxx na dani x xxxxxxx xxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxx 2021, za xxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxx, k xxx se xxxx x prodlení xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx epidemiologickou xxxxxxx xxxxxxxxxx šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx, xxx xxxxx x xx největšímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx předávání xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolních hlášení x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušenství xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty prominuta xxxxxx xx opožděné xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 x xxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx března 2021, xxxxx-xx k podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 15.4.2021.

Xxxx xxxx prominuta pokuta xx nepodání kontrolního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxx §101h odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021. Stejně xxx xxxxx xxxxxxxxx x pokuty xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxx §101h odst. 1 xxxx. a), x), c) d) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnit xxxx xxxxxxx nesprávné xxxx neúplné údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §101h xxxx. 2 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx lhůty xx xxxxxxx povinnosti alespoň x xxxxx spadá xx xxxxxx od 1.3.2021 xx 21.3.2021, x dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 15.4.2021.

Konečně xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxxx únor 2021, xxxxx-xx k xxxxxx daně, x xxx xx úrok x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dne 15.4.2021. Xxxxxxxxx úroku z xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx činnosti usneseními xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrok xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financí x. j. 34159/2020/3901-2 xx xxx 21.12.2020, xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 38/2020, prominut xx do xxx 16.8.2021.

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx.

X ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 odst. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx; a xxxxxxxxxx financí