Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37

Xxxxxxx ke Smlouvě xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v oboru xxxx x příjmu x z xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxxxxxxx

xx Mnohostrannou xxxxxx x implementaci xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

X. x.: MF-5860/2017/15-133

Telefon: 257 044&xxxx;467

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se Smlouva xx základě výhrad x xxxxxxxxxx učiněných Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx preambule Smlouvy xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zamýšlejíce xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx x oboru xxxx x příjmu a x majetku, a xx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx sníženému xxxxxxx xxxxx xxxxxx úniky xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx prostřednictvím uspořádání, xxxxx se nazývají „xxxxxx-xxxxxxxx“ a která xxxx zacílena na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvě, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx xxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xxx účely Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nedílnou xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx se dá xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx získání xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů jakéhokoliv xxxxxxxx nebo jakékoliv xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výhodě, tato xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx poskytnuta xx vztahu k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx xxxxxx v xxxx situaci by xxxx x souladu x xxxxxx a xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vyplácených xxxx xxxxxxxxxxxxx nerezidentům, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2022 nebo xxxxxxx; x

2) pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2021 nebo xxxxxxx.

Xxx. Václav Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx z xxxxxx x účetnictví

1) Smlouva mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oboru daní x příjmu x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 42/2000 Xx.x.x., Xxxxxxxx x xx ve Xx.x.x. x. 82/2012

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx základu x xxxxxxxxxx zisků ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx byla vyhlášena xxx x. 32/2020 Xx.x.x.