Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x z xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxxxxxxx

xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o implementaci xxxxxxxx x xxxx xxxxx snižování xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx smlouvám (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

X. x.: XX-5860/2017/15-133

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx výhrad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx republika, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu x x xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx (xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvě, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxx x xxxxx příslušných ustanovení Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Smlouvy xx x xxxx smluvních xxxxxxx provádějí xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde o xxxx vybírané srážkou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávající vzniknout xxxxxxx daním xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx později; x

2) pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx a účetnictví

1) Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x oboru xxxx x xxxxxx a x majetku xxxx xxxxxxxxx xxx x. 42/2000 Xx.x.x., Protokol x ní ve Xx.x.x. x. 82/2012

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k daňovým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Xx.x.x.