Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Českou republikou x Chorvatskou republikou x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti

na Mnohostrannou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx a přesouvání xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx smlouvám (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

X. x.: XX-5860/2017/15-133

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx výhrad x notifikací učiněných Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republikou ve xxxxxx x Úmluvě xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Smlouvy xxx:

„Xxxxx republika a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx x oboru xxxx x xxxxxx x x majetku, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx xx sníženému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx úlev stanovených xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Pro xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nedílnou xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx se dá xxxxxxxx s ohledem xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx xx Smlouvy xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ustanovení Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem x xxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené xxxxx Xxxxxxx xx x xxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nerezidentům, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nastala x 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx; x

2) xxxxx xxx x xxxxxxx ostatní xxxx, xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx z xxxxxx a xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojího xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod x. 42/2000 Xx.x.x., Protokol x xx xx Xx.x.x. x. 82/2012

2) Xxxxxxxxxxxx úmluva o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Xx.x.x.