Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37

Xxxxxxx ke Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x x majetku (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti

na Mnohostrannou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

X. x.: XX-5860/2017/15-133

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx republiky xxxxxxx, xx xx Smlouva xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republikou ve xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zamýšlejíce xxxxxxxxx dvojí xxxxxxx x xxxxx daní x xxxxxx x x majetku, x xx aniž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezdanění nebo xx sníženému xxxxxxx xxxxx daňové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úlev xxxxxxxxxxx xx Smlouvě, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxx:“.

2) Pro účely Xxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx jedním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vedoucích x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx poskytnuta xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx x obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následovně:

1) xxxxx xxx o xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. lednu 2022 xxxx později; x

2) pokud xxx x xxxxxxx ostatní xxxx, xx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx začínající 1. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Daně x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu a x majetku xxxx xxxxxxxxx xxx x. 42/2000 Xx.x.x., Protokol x xx xx Xx.x.x. x. 82/2012

2) Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti snižování xxxxxxxx základu x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Xx.x.x.