Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

37

Xxxxxxx ke Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx (xxxx jen „Smlouva“) x xxxxxxxxxx

xx Mnohostrannou xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Úmluva“)

Zpracovatel: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

X. x.: XX-5860/2017/15-133

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

Xxxxxx 1

Ministerstvo financí Xxxxx republiky xxxxxxx, xx xx Smlouva xx základě xxxxxx x notifikací xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republikou xx xxxxxx x Úmluvě xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zamýšlejíce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu x x xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úniky xx prostřednictvím xxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx „xxxxxx-xxxxxxxx“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovených xx Xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů třetích xxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxx:“.

2) Pro účely Xxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

„Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx získání xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bez ohledu xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx výhody v xxxx situaci by xxxx v xxxxxxx x účelem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx uvedené xxxxx Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) xxxxx jde o xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxx x xxxxxx vyplácených xxxx xxxxxxxxxxxxx nerezidentům, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nastala x 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxx; x

2) xxxxx jde x všechny ostatní xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Zíka, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republikou o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxx x. 42/2000 Xx.x.x., Xxxxxxxx x xx ve Xx.x.x. x. 82/2012

2) Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášena xxx x. 32/2020 Xx.x.x.