Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

14

Sdělení xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zamezení dvojímu xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x z xxxxxxx1 (dále xxx „Xxxxxxx“) x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření x boji proti xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx2 (xxxx xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx: 257 044&xxxx;467

X. x.: XX-5860/2017/15-129

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sděluje, že xx Smlouva na xxxxxxx výhrad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx mění xxxxxxxxxx:

1) Nový xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Chilská xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x oboru xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx x příjmu x z majetku, x xx aniž xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezdanění xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „treaty-shopping“ x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jurisdikcí), se xxxxxxx takto:“.

2) Do xxxxxx 25 odstavce 3 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx věta, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

„Xxxxx xxxxxx spolu xxxxxxxxxxx xx účelem vyloučení xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx neupravených xx Xxxxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxx 28 odstavce 4 Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„4. Jestliže xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx plynoucí xx Xxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx jakékoliv transakce xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, tato výhoda, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx změny Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout takovým xxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2022 xxxx později;

2)

a) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. září 2021 xxxx xxxxxxx;

x) x Xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 xxxx později; x

3) xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2) xxxxxx 1 xx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x 2) tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxxx 2021 xxxx později, s xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx Smlouvy xxxx tím, xxx xxxx modifikována Xxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx x xxxxxx x účetnictví


 

1) Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu zdanění x zabránění daňovému xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x majetku xxxx xxxxxxxxx xxx x. 5/2017 Xx.x.x.

2) Xxxxxxxxxxxx úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx snižování xxxxxxxx základu a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k daňovým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 32/2020 Xx.x.x.