Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

14

Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Chilskou republikou x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku v xxxxx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxx1 (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x návaznosti xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxxxxx zisků xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx2 (dále xxx „Xxxxxx“)

Xxxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxx Boreš

Telefon: 257 044&xxxx;467

X. j.: XX-5860/2017/15-129

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx výhrad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Úmluvě xxxx xxxxxxxxxx:

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx:

„Xxxxx xxxxxxxxx x Chilská xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění daňovému xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x majetku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oboru xxxx x příjmu x x majetku, x xx aniž xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx „treaty-shopping“ a xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx jurisdikcí), xx xxxxxxx xxxxx:“.

2) Xx xxxxxx 25 odstavce 3 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zní následovně:

„Mohou xxxxxx spolu xxxxxxxxxxx xx účelem vyloučení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neupravených xx Xxxxxxx.“.

3) Xxxx xxxxxx 28 xxxxxxxx 4 Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

„4. Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x hlavních xxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x části xxxxxx nebo majetku, xxxxx xxxx prokázáno, xx xxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy.“.

Článek 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1) x xxxx xxxxxxxxx státech, xxxxx xxx o daně xxxxxxxx srážkou u xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže skutečnost xxxxxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2022 xxxx později;

2)

a) v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx ukládané xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1. xxxx 2021 xxxx xxxxxxx;

x) v Xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx ukládané za xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2022 xxxx později; a

3) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2) článku 1 xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a 2) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu k 1. březnu 2021 xxxx později, x xxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxx způsobilé x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle Smlouvy xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx řízením xxxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx


&xxxx;

1) Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 5/2017 Xx.x.x.

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti snižování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 32/2020 Xx.x.x.