Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

40

Zpracovatel: Xxx. Martin Xxxxxx

X. x.: XX-24795/2021/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

x prominutí xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx“),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx x přijaté xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx při pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20x odst. 1 xx spojení x §21 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“), vznikla x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §20x odst. 2 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §25 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx dovozu xxxxxxxxx přiznat xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx z přidané xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx podmínek promíjí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečnilo x xxxxxx xxx xxx 1.9.2021 xx 31.10.2021, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx a respirátory, xxxxx jsou výrobcem xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou uvedeny xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, patří mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, xxxx xxxx stejnou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx okolí, jsou xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x

x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie XXX xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425 x

x. zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy I xxxxx xxxxxxxx Rady 93/42/XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745;

3. xxxxxx a xxxx příslušenství k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 1 x 2.

Xxxx xxxxxxxxxx xx oznámeno xxxxx §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx x nabývá xxxxxxxxx dnem oznámení.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobenou xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx situacích povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest x xxxxx filtrační účinností. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx podle §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x za xxxxxx xxxxxxxx dopadů xxxx mimořádné události x podobě zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x obličejovým maskám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx“) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx jeho xxxxxx. Tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prominutí daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. j. XX-20395/2021/3901-2, xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 25/2021 xxx 28.6.2021.

V xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx obličejových xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologií x produktů xxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

Xxxxx skupinou obličejových xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně vztahuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx respirátory, které xxxx xxx výrobcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), jsou xxxxxxx na trh x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/425, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx návrh, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx mohou, xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx ventilem. Xxxx se xxxx xxxxxx pouze o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX2 x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx filtrační xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahuje, xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx výdechového xxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx jeho okolí (xxxxxx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x výrobek, který xx současně osobním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/425 x xxxxxxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxx xxxxx X xxxxx dosavadní směrnice 93/42/XXX, xxxxxxxx již xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/745. X x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxx x souladu s xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxxxx x prominutí xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a druhé xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyrobených x bavlny xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx na dodání xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx §25 xxxxxx o xxxx z přidané xxxxxxx x na xxxxx xxxxx dle §23 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Pokud před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx vyjmenovaného zboží, x něhož vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20x xxxx. 1 x §21 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx přijata úplata, x xxx má xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx dle §20x xxxx. 2 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx i xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx s principy xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx promíjí xxx na výstupu xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx dle §36, §36x, §37a, §38 xxxx §40 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx výstupu, jež xx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx daň xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx postupem podle §43 zákona x xxxx x přidané xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu).

JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x ministryně xxxxxxx