Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

317/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

317

XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx. xx. Xx. XX 7/22 xxx 13. xxxx 2022 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Jirsy (soudce xxxxxxxxx), Xxxxxx Lichovníka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jedná xxxxxxxx Xxxxx Vondráček, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxxx, xx sídlem x Brně, Xxxxxxxx 46, na xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx. d) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sportoviště,", xxxx. x) x x), xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", písm. x) xx v), §8a, §10 odst. 1 ve xxxxxxx "xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx i) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx", §10 xxxx. 2 písm. x), §10 xxxx. 3 x §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 4/2022 Sb., x xxxxxx č. 39/2022 Sb., xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát, xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx 57 xxxxxxxx, za xxx jedná poslanec Xxxxx Vondráček, (xxxx xxx "navrhovatelka") se x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") xx xxxxxxx x §64 x xxxx. xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2022 Sb., x xxxxxx č. 39/2022 Sb., [xxxx jen "pandemický zákon", xx. xxxxxxxx užívané xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, k němuž xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x v xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 20/21 xx xxx 7.12.2021 (4/2022 Sb.); všechna xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx https://nalus.usoud.cz], xxxx xxx xxxxxxxx xxxx "napadená xxxxxxxxxx".

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit xxx xxxxx xxxxxxxx xx pandemického zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2022 Sb., x xxxxx č. 520/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19, (xxxx jen "zákon č. 39/2022 Sb."), ačkoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx projednávání x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx xxxxx, x xx tedy xxxxx xx dán xxxxx xxx zrušení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. výše xxxxx).

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přednostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., neboť xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx.: xxxxxxxxx xxxxx) pandemického zákona xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 2022.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. (XX. 1) x xxxx brojí proti xxxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §8a (II. 2) x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XX. 3). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tak xxx xxxxxxxx xx tří xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XX. 1

Námitky ústavních xxxxxxxx zákonodárného procesu

II. 1 x)

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx byl zákon č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx zakládá xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částí x pandemickém zákoně pro rozpor x čl. 1 Ústavy, xxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stát, čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Listina"), xxxxx xxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x čl. 6 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx většiny dbá xxxxxxx menšin, a x čl. 21 odst. 1 Xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx - poslance, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svůj mandát xxx správě věci xxxxxxxxx, tedy x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, zákonem upraveném xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xx xxxx ústavním xxxxxxxxx.

6. Skutečnost, že pandemický zákon (x nenovelizováném xxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxxx do 28.2.2022, xxxx známa celý xxx, tedy nešlo x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx tomu xxx xxxx, xxxxx vláda xxxxxxxxx jen novelu xxxxxxxx se účinnosti x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx osob na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. X xxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx, xxxx (x xxxxxx je) xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, že je xx xxxxxxxx xxx xxxxxx vypuknutí další xxxx epidemie xx xxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. K tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxx zamítl.

8. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasovat po xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx legislativní xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx legislativní xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx vystupovat a xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx návrhu fakticky xx xxxxxx x xxxxxxx, což xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (parlamentního xxxxxxxxxx), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; navrhovatelka x xxxx cituje výňatky x judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx újmám lidí x státu. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx zákonů, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx parlamentní xxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx relativizovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx legislativní xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příprava a xxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx materií x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxx zkrácené xxxxxxxxxx návrhu zákona xxx v době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona č. 300/2000 Sb., (dále jen "ústavní zákon o bezpečnosti"). Stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx většiny hlasováním x. 4 xx 8. xxxxxx xxx 1.2.2022; pro hlasovalo xxx 81 xxxxxxxx, xxxx méně xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxxx xxxxx x opozičních stran - xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx konsenzus.

11. Xxxxx návrh xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxx 10.2.2022 xxxxxx; senátní xxxxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxx xxx 11.2.2022. Xxxxx §97 odst. 3 xxxxxx x. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 265/2011 Sb., xxx xxx xxxxx předložen x xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxx xxxxxxxx 21.2.2022, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jednala xxx xx xxxxxx 16.2.2022 x xxxxxxxxx xxxx xxx 18.2.2022. Xxxxx xxxxxx potvrzen xxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxx o něm xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX. 1 b)

Přerušení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx

12. Navrhovatelka xxxx xxxxxx, xx podle §53 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 21 xxxxx x x xxxxxxxx zákonů xx může xxxxxxxx xxx xx 19 xxxxx; Poslanecká sněmovna xx xxxx může xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx dne 15.2.2022 xxxx xxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, který v 19:53 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poslance Xxxxx Xxxxxxx x xxx, že xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx bylo jednáno x xx 19., 21. i 24. xxxxxx, ačkoliv xxx xxxx po 20. xxxxxx, a tedy xxxxx byl xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schůze x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poslance xxxxxxx a dosáhnout xxxxxxxx rozpravy; xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx 18.2.2022 xx 13 xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx Skopeček xxxxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx Okamury, xxx je x xxxxxxx x §61 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

13. Xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx xxx "JŘPS") xxxxxxxxx xx případu projednávání xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, jímž xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 26/16 ze xxx 12.12.2017 (N 227/87 SbNU 597; 8/2018 Sb.). Vládní xxxxxxx xxxx již xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx postupem porušuje JŘPS. Xxxx-xx Ústavní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx spíše xxxx JŘPS xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatého xxxxxx, xxxxxx xxxxx; xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Vláda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx 20.1.2022, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona xx xxxxx xxxxx 2022; xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x větším xxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva poslanců xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxx má moc xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravidel. Zákony xxxxxxx Parlament a xxxxx xxxx právní xxxxx xx přijetí xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přívěškem xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx návrhy xxxxxx, jak je xxxxxxx xxx parlamenty xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx x xxxxxx xxx 1948-1989 a xxxxx zastrašovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx. zn. Pl. XX 27/09 ze xxx 10.9.2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.), ve xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx xx xxxxxxx ústavního xxxxxx (přitom xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu rušit xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odborné literatury xxxxxxxx). Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x za cenu xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxx xxxx přijetí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx x xx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx získat xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx listopadem 1989, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgány xxxxx samy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo, které xxxxxxxxx.

15. Závěrem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx dne 1.3.2011 (X 27/60 SbNU 279; 80/2011 Sb.) xxxxxxxx xx xxxx parlamentní xxxxxxx.

XX. 2

Xxxxxxx proti xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem

16. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §8a pandemického xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8 Listiny) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (čl. 14 Xxxxxxx) xx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx činit xx, co zákon xxxxxxxx (čl. 2 odst. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx nařízení karantény xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (hygieny) xxxx xxxxxxxxxxx správnímu řádu; xxxx xxxx pandemický zákon xxxxxxxxx umožňuje omezit xxxxxxxx lidská xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku. Xxxxxxxx xxxxxx způsobu xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx, ztrácí xxxxxxxxxx opodstatněnost. Zákonná xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx neodpovídá, xx xxxxxxx právo xxxx xxx omezeno xxxxx xxx prokázání doručení (xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nestanoví, xxx xxx ověřit xxxxxxxxx osoby hovořící xxxx xxxxx. Mobilní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od vlastníka - plátce komunikační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxx.), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, s kým xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

18. Pandemický zákon umožňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pro xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx žaloby. Xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správní řád x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx; xx nepřípustné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen na xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxx xxxxx možnosti omezení xxxxxxx xxxxxxxxx

19. Navrhovatelka xxxx brojí xxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx řada xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podnikatele, xxxx xx xxxxxxx svoboda xxxxxxxxx zaručená čl. 26 Xxxxxxx. Vláda xxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx pandemického zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx, xx epidemie xx x xxxxxx stává xxxxxx virovým xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx.

20. Základní xxxxxx xx možnost xxxxxx xxxxx obchodní x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenované x xxxx. b), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx řada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx kontaktu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx běžného společenského xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx.). Xxxxxxxx ustanovení rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnostem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx klientů na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecné, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx tak závažné, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx x xxx, xx xx x xxxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podzimní xxxx xxxx.

21. Vláda xx xxxxxxxx x řešení x xxxx pandemický zákon x xxxxxx možnosti xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx ústavního zákona o bezpečnosti. Pandemický zákon x xxxx pandemické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukládat povinnosti xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx obyčejného zákona.

22. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx to, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pandemického zákona xx 28.2.2022 xxxx xxxxxxxxxxx xx 30.11.2022; xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx".

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

23. Xxxxx xx. 88 xxxx. 1 Xxxxxx ve spojení x §64 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o Ústavním xxxxx xx právo xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 41 xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 57 xxxxxxxx x x souladu x §64 odst. 5 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx listinu, xx xxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x návrhu připojuje. Xxxxxxxx aktivní legitimace xxxx navrhovatelka xxxxxxx.

24. Xxxxx obsahuje x xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxx §66 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxxxxx (x contrario §67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb.).

IV.

Průběh řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxxx soud xxxxx §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu i Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. 1

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxx sněmovna (xxxxxxxxxxxxxxx její předsedkyně) xx xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášeného xxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxx 20.1.2022 a xxxxx dne xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx tisk 127/0; xxxxxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx stav legislativní xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 20.1.2022 rozhodla, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, který xxx dne 25.1.2022 xxxxxxxxx x přijal xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dne 2.2.2022, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhu pořadu xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměňovacích xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Jana Xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx týkaly xxxxxxxxxx ustanovení. Xxxx xxxxxx však xx xxx většině xxxxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx specifikované x xxxxxx, xxxxx jde-li x §2 odst. 2 xxxx. e) x §8a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxx. V hlasování xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 122 poslanců a xxxxxxxxx 70 xxxxx xxx a 52 xxxxx xxxxx.

28. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dne 4.2.2022, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx 10.2.2022 projednal x xxxxxx. O xxxxxx xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 16. a 18.2.2022, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přítomných 187 xxxxxxxx x xxxxxxxxx 104 xxxxx xxx x 82 xxxxx xxxxx xx xxxx návrhu xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxx 18.2.2022. Xxxxxxxxx zákon podepsal x xxx xxx xxx 25.2.2022 vyhlášen xx Sbírce xxxxxx x částce 21 xxx xxxxxx 39/2022.

29. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil otázku xxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

IV. 2

Xxxxxxxxx Xxxxxx

30. Senát ve xxxx xxxxxxxxx (učiněném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx) xxxxxxxxx rekapituluje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx 4.2.2022. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x. 198 xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxxxxx a ústavně-právnímu xxxxxx. Výbor xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 77 xx xxx 9.2.2022 xxxxxxxx návrh xxxxxx xx xxxxx postoupeném Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxx výborem, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x. 120 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx projednal xx 20. xxxxxx xx 13. xxxxxxxx xxxxxx xxx 10.2.2022; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hlasování x. 9 xxxxxxx, xxx zákon projednal xx zkráceném xxxxxxx.

31. Xxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kritiku xxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx evidoval pochybnosti xxxxx splnění xxxxxxxx xxx stav legislativní xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukázal xxxx xxxx na ustanovení xxxxxxxxxxx karanténu x x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rizikových xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Ve xxxxxxxxx Xxxxxx jsou xxxx obsaženy výňatky x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx, tak x proti návrhu xxxxxx.

32. Po proběhlé xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx akceptoval xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx 10.2.2022 xxxxxxxx x. 377, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x. 14 vyjádřilo 32 senátorů z 61 xxxxxxxxxx x 22 senátorů xxxx xxxxx. Xxxxx ponechává xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posoudil x xx xxxx xxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxxx xxxxx

33. Vláda xxxxxxxxx xxxx vstup xx xxxxxx xx xxxxxx §69 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx usnesením x. 245 xx xxx 30.3.2022 x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypracoval xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx vyjadřuje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. Zdůrazňuje, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemie onemocnění XXXXX-19 způsobené xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx ústupu, xxx naopak xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2-omikron xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 2.2.2022 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx), k xxxxx přikládá xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx stavu legislativní xxxxx xx xxxx xxxxxx nepravdivé.

35. Xxxxx xxxxxxxxxxxx historické xxxxxx xxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Babiše, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypracování xxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. včetně xxxxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládě xxxxxx xxx 13.1.2022; xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. byl Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předložen do xxxxxxxxxx připomínkového řízení xxx 15.12.2021 x xxxxxxx xxxxx byl xxx 13.1.2022. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xx xxxxxxxxxx možném xxxx xxxxxxxxx předkladatel xxxxxx xxxxxxxxxx projednání xx xxxxx legislativní xxxxx xxxxx §99 JŘPS x xxxxx §118 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 172/2004 Sb. Xxx 19.1.2022 přijala xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 32, xxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxx. Vláda Xxxxxxx Xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx potřebnosti xxxxxxxxx novelizace pandemického zákona (xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 2021. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona xxxxxxx současná xxxxx xxxxx xxxxxx pandemického zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxx, xxx účelově uvádí xxxxxxxxxxxxx.

36. Konečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxxxxxxx námitkám xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxx x recentním xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21 x xxxxxx 89 xx 93, a xxxxxxxx roli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx.

XX. 3 a)

K xx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 zákona x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xx xxxxxxx, kdy x) xxxxxxxxxxxxx rostl xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocněním XXXXX-19, x) xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2--xxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxx vyšší účinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxx účinnost pandemického zákona x d) veřejného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodlužování nouzového xxxxx nebylo dosaženo, xx projednání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx legislativní xxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postup.

38. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx projednání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 21/20 xx xxx 8.12.2020 (29/2021 Sb.) x xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x.x. 8 Xx 1/2021-133 xx xxx 14.4.2021 (dostupný xx htt-ps://www.nssoud.cz).

39. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x s xx xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx a života xxxx na celém xxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx adekvátními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnost, tedy xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

40. Ačkoli v xxxxxxxxxxxxx hlasování o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosažena xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona (xx xxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10), xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (81 xx 138 xxxx xxx návrh, 20 xxxx xxxxx).

41. Xxxxx xxxxxxxxxx argument xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx nezbytně xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx pandemie. Rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx x zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o ochraně veřejného zdraví"), xxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxx praxe, aplikace xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx.

XX. 3 b)

Deficity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

42. Vláda xx xx xxxx xxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxxxx namítanými vadami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxx žádného xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ústavy, xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx parlamentního xxx-xxxxx.

43. Xxxx 30 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 1. x 2. února 2022 xxxxx konstatuje, že xxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx diskurzu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx hlasování x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 9. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 2022.

44. X namítané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx napadeného zákona Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx nejde x xxxxxxxxxxxx, či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx JŘPS xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxxx. Xxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou xxxx, co xxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.. xxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx přepjatého xxxxxxxxxx, xx. proto, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx hlasováno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxx Xxxxxxxxx, avšak xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opozice x chaotického x xxxxxxxxxx průběhu 9. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

45. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslance Tomia Xxxxxxx xxxxx uvádí, xx k xxxx xxxxx xx chvíli, xxx uvedený poslanec xxxxxxx xxx xxxx xxx 5 xxxxx, x xxxx tak xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX Radima Xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Jana Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx JŘPS ani xxxxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. K časové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesního xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx xxxxx xxxxx, že x xxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxx xxx pěti-hodinové xxxxxxxxxx vystoupení poslance Xxxxx Xxxxxxx.

47. Xxxxx x ústavnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákonodárnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx považovala xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poslanců, xxx i za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 39/2022 Sb. xxxx xxxxx, vláda navrhuje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ukončení platnosti pandemického zákona v xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tj. uplynutím xxx 30.11.2022).

IV. 3 x)

X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

48. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx pandemický zákon se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxx zabránit šíření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

49. X xxxxxx xx xxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nařizovaných karanténních xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx dosahovat xx xxxxxx případů xxxxx, je xxxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx zákonná xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx důvodný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx izolace/karantény, x zároveň je xxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x izolací (při xxxxxxxxx možnosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upraveným způsobem xxxxxx) by xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

50. Xxxxxxx xxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x §7b xxxxxx x. 64/1986 Xx., o České xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o České obchodní inspekci") xxxx x §44 x násl. xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Policii ČR").

51. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, xx x takovém sdělení xxxx xxx bezodkladně xxxxxx písemný xxxxxx x xxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx důvodnost nařízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přitom možné xxxxxx žalobou ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx nařizování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x na vyřizování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx správního řádu. Xx xxxxxxxxx xxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx způsobenou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon č. 82/1998 Sb.").

52. Xxxxxxxxx xxx argument xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ta xxxx xxx vydána xxxxx xx xxxxxxx x x mezích zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxx krátkozraký argument, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opodstatněnost. Nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxx koneckonců xxx (a xxxxx xxxxx xx) celý xxxx xxxxxxx.

53. X xxxxxx na zrušení §2 odst. 2 xxxx. b) a x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do historie xxxxxx pandemického zákona xxxxx, xx do §2 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx v praxi xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxx nebyly orgány xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx §69 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny. Xxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx setkávat se xxxxxxxxxxx totiž jeden x pilířů x xxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečnost, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx výkon xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zakázat.

54. Protože xxxxxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx prostorech (xxx xxxx. přímo x xxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx), xxxxx provozovnami xxxxxx, navrhla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx regulovat x tyto další xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x přímému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx více xxxxxxxxx xxxx (např. kadeřnické xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx.), a xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx tomu bylo x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

55. Ve xxxxxx x xxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xxxxx konstatuje, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x navrhuje, xxx Xxxxxxx xxxx projednávaný xxxxx xxxxxx.

XX. 4

Replika xxxxxxxxxxxxx

56. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxxx x vyjádření Xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády, xx xxxxxxx nejprve xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rámci "xxxxxxxxx" xxxxxxx například x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxxxx heslem "Tečka xx xxxxxxxxxxx" Podle xxxxxxxxxxxxx není xxxxxx, xx byla xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. na xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx x antigenních XXX testů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

57. Nebyl-li podle xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxxxxxx tím, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrazně závažnou. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxx senátory-ministry. Přesunuje-li xxxxx odpovědnost xx xxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, útočí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Vláda Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2021, x xxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx poklesu xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxx xxxxx 2022.

58. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x legislativní xxxxx je xxx xxxxxxx věc, xx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx opět xxxxxxx xxx, zda xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx šlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx vláda, xx nebylo x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x vládní xxxxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx když xx xxxxx trestného xxxx xxxxx, že "xx xx to může xxxx".

59. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pandemického zákona, neboť v xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx nestalo. Pandemický zákon xxxx příliš xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x na xxxxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nezbytně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx izolaci xxxxx způsobem na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Odkazuje xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx více než xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxx xxxx vyhláška xxxxxx, čímž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx uvádí, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pandemického zákona xxxx takového, xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxx musí xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

60. Xx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na onemocnění XXXXX-19, xxxx by xxxx účinná prováděcí xxxxxxxx x §8a xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx narození. Xx v ní xxx xxxxx k xxxxxxxxxx izolace, xxx xxxxxxxx (délka, xxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxx jen xxxxxxxx odkaz xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx moderní xxxxxxx, xx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. X XXX xxxx xxxx žádné xxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxxxxx. Vlastní xxxxxxxxx XXX předčilo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jen podtrhuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxxx xx ústního jednání

61. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl Xxxxxxx soud k xxxxxx, že není xxxxx xx věci xxxxx ústní jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jak xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx; s xxxxxxx na znění §44 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

62. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem. Vyšel xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivá ustanovení pandemického zákona v rozsahu, x xxxxx byl xxxxxxxxxxx zákonem č. 39/2022 Sb. (xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx novela zákona xxxx xxxxxxxxxxx existenci, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx novelizovaného zákona; x xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 25/2000 xx dne 15.8.2000 (X 27/19 XxXX 271) nebo xxx 57 nálezu sp. xx. Pl. XX 5/19 xx xxx 1.10.2019 (X 168/96 XxXX 144; 303/2019 Sb.)].

64. Xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musel xx zabývat způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pandemického zákona vložena, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx samostatně (xxx xx eventum) xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 55/13 xx dne 12.5.2015 (X 93/77 XxXX 339; 170/2015 Sb.)].

65. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx zákon č. 39/2022 Sb. xxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Její xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deficity xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx, xx nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 7/03 xx xxx 18.8.2004 (X 113/34 XxXX 165; 512/2004 Sb.)].

66. Xx xxxxxxxx účelem Xxxxxxx soud xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (X. 1), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nyní projednávané xxxx (X. 2).

X. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X. 1 x)

Xxxxxxxxxxxx proces xxxxxx

67. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx §64 x xxxx. xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx. V navrhovatelkou xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 5/02 xx xxx 2.10.2002 (N 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (ústavně xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Ústavní xxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx založit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx xxx v xxxxxx Ústavy x xxxxxxxxx pořádku, či xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 55/10 či xxxxx sp. xx. Xx. XX 6/21 xx xxx 22.6.2021 (301/2021 Sb.)]. Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 30/16 xx xxx 7.4.2020 (N 67/99 XxXX 258; 254/2020 Sb.)].

68. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx legislativního xxxxxxx xx opodstatněna xxxxxxx xxxxxxxx volné soutěže xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.); xxx xxxx V. 1 x) xxxx]. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxx na princip xxxxxxxxx xxxxxx občanů x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06 xx dne 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.) xxxx nález xx. xx. Xx. XX 21/14 ze xxx 30.6.2015 (X 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)], xxxxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxx, xx po xxxxxxxx právního xxxxxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxx totožný, avšak xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (X 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)]. Vada legislativního xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dána x xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 1/12 xx dne 27.11.2012 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)].

69. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ústava, xxxxxxx xxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx [zákon č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 172/2004 Sb., o xxxxxxxx řádu Xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "JŘS")] x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §1 odst. 2 jejich jednacích xxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgánů, xxx-xx xx považovat xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. (xxx bod 38 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 77/06 xxxx bod 63 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 55/10). Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx garantovány a xxxxxxxxx xx xxxxx (xxx 205 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 1/12), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádů (xxx 38 nálezu xx. zn. Pl. XX 77/06).

X. 1 x)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx (čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx), xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx x znak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvoří xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx (xxx xxx 67 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 a tam xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. XX 77/06). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx patří princip xxxxxxxxxxx rozhodování a xx něj xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx (čl. 6 Xxxxxx) [srov. xxx 107 xxxxxx xx. zn. Pl. XX 53/10 xx xxx 19.4.2011 (X 75/61 XxXX 137; 119/2011 Sb.)].

71. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx především xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, již xxx chápat xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu [xxx část III. X) nálezu sp. xx. Pl. XX 77/06]. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 73 nálezu xx. xx. Xx. ÚS 55/10).

72. Xxxxxxxxxxxx proces xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx reálné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - x xx především - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxx část X/a xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07 xx dne 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.)]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x obsahem předloženého xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxx a zaujmout x xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jim xxxx xxx vytvořen xxxxxxxxxx časový xxxxxxx (xxx 108 xxxxxx xx.xx. Xx. ÚS 53/10). Uvedené xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx širší xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podoby; xxx xx x konečném xxxxxxxx naplňována xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 206 xx 208 nálezu sp. xx. Xx. ÚS 1/12).

73. Právo xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na parlamentní xxxx xxxxx není xxxxxxxxxx, xxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx konfrontace názorů xxxxxx xxxxxxxxxx spektrem (xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle čl. 5 Xxxxxx - xxxx. xxx 155 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 21/14), xxxxxx x neomezené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) xx x ní xxxxxxxx; je xxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx tato omezení xxxxx xxx (či xxxx) xxxxxxx x xxxx jiné fázi (xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 1/12). Především xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx x parlamentní xxxxxxx či xxxxxxx (xxx xxx 76 xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 55/10).

V. 1 x)

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

74. Xxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu x je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §99 JŘPS. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; proto xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, založený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx konkrétními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které převažují xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (blíže xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 53/10 x xx. xx. Xx. XX 55/10, xx xxxxxxx se Xxxxxxx xxxx předpoklady xxxxxxx konformního xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx x zkráceného xxxxxxxxxx xxxxxx podrobně zabýval).

75. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx legislativní xxxxx xxxxx xxxxx, existuje-li xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx x svobody xxxxxxxx způsobem, či xxx xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [x tomuto pojmu xxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 12/10 xx xxx 7.9.2010 (X 188/58 XxXX 663; 269/2010 Sb.)] (§99 odst. 1 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10). Xxxx xxx o takové xxxxxxxxx okolnosti, jež xx zjevně vymykají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [např. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "vakua" - xxxx. nález xx. xx. Pl. ÚS 28/13 xx xxx 10.7.2014 (X 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.)] x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 84 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 xx bod 93 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21). Stav legislativní xxxxx (x x xxx související xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti x její xxxxxxxxxx x hlediska jejího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxx a svobody xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx 114 nálezu xx. xx. Xx. XX 53/10).

76. Xxxxxxx xxxx xxxx "odvolací xxxxxxxx" xx vztahu x posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ochráncem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx před případným xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x obcházení řádné xxxxxxxxxxx procedury (xxx 115 nálezu xx. xx. Xx. XX 53/10). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ústavně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 86 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 55/10).

77. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nález sp. xx. Xx. XX 30/16). Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuze, xxx xxx posuzovat xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx samotných aktérů xxxxxxxxxxx (sněmovní) xxxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 17/11 xx dne 15.5.2012 (X 102/65 XxXX 367; 220/2012 Sb.)].

X. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nyní xxxxxxxxxxxxx xxx

78. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx popsán v xxxxx XX xxxx, x xxxxx jej xxx na tomto xxxxx xxxxx jako xxxxx nerekapituluje, xxxxx xxx xxxx doplňuje.

V. 2 a)

Důvodnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

79. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je, xx xx zkrácenému xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 JŘPS xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx legitimní xxxxx xxx vyhlášení xxxxx legislativní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

80. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx však xxxxx totožné - x xxxx, jež Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. ÚS 20/21. X něm xxxx jiné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx legitimním xxxxxxx xxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 97-99 citovaného xxxxxx); xxxxxx xxx x xxxxxx, xx x hrozícím xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelem pandemického zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatřením x xxxx x xx) x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx trvání nouzového xxxxx) xxx xxx xxxxxxxxx důvod pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx 102-107).

81. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx i x xxxx projednávané věci xxx považovat tvrzené xxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx uvedeným východiskům, x xxxxxx k xxxxxx, xx tomu xxx xx.

82. Dne 22.11.2021 xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 4 xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 25.11.2021 xx 7.1.2022 (xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxxxx Xxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutími č. 10 xx dne 5.1.2022 (na xxxxxxx xxxxxxx předsedy xxxxx Xxxxx Xxxxx) a x. 12 xx xxx 20.1.2022 (xx xxxxxxx žádosti vlády) xxxxxxxxxx xx 18.2.2022. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x. 13 xx xxx 20.1.2022 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxx projednán xx xxxxxxxxx jednání (§99 xxxx. 2 xxxxxx o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx přikázán x projednání xxxxxx xxx zdravotnictví x xxxxxxxx byla stanovena xxxxxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§99 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny). Stav xxxxxxxxxxxx nouze xxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx 8. schůzi xxx 1.2.2022 (§99 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x. 44 na 8. schůzi xxx 2.2.2022 xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx jednání (§99 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Lze xxxx xxxxxxx, xx x této xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §99 JŘPS.

83. Xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx důvodem zkráceného xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxx prodloužit xxxxxxxx efektivního xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxx x xxxxxx pandemického zákona (xxx xxx xxx. 18 x 19 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxx xxx x pandemii jako xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxx pandemického zákona xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 101 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21). Xxx tedy x xxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x svobody xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx škody. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx potřebou účinně xxxxxxxx xx danou xxxxx x zkráceným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

84. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

85. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx z odborných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx mj. xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx projednávání xxxxxx zákona xx 20.1.2022 xx 18.2.2022 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jak xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx 176 363 xx 188 568 xxxx, xxxxxxx xxx xxx 2.2.2022 x xxxxx 373 402 osob; xx. xxxx potvrzených xxxxxxx xxx v xxxxxxx projednávání pandemického zákona; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx-19), xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx účinností xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx. 13 xxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 39/2022 Sb.). X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závažná xxxxxxx, xx kterou bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

86. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx k xxxx, xxx hodnotil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace v xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. a xxxxxxxxxxxx správnost xx xxxxxxx odborných xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. jinak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Pro Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, opírají se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx vyplývá potřeba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x život xxxxx xxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pod §99 xxxx. 1 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx i čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti.

87. Účinnost xxxxxxxxxxx pandemického zákona končila xxx 28.2.2022 x xxxxx jeho xxxxxx (xxxxxx č. 39/2022 Sb.) xxx xxxxxxxxx 20.1.2022. Xxxxxxxx x nepředvídatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx) se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontinuity xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx možností, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jako racionální.

88. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx obstojí, že xx stavu legislativní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platnost x xxxxxxxx pandemického zákona, ale xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxi, xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mj. xxx. 12 důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxx xx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx meritorně xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx ustanovení (k xxxx viz část XX dále), xx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx (x xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xxx xx byly xxxxxxxx projednány spolu x hlavním xxxxx - prodloužením účinnosti pandemického zákona - xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx tudíž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxx. nález sp. xx. Pl. XX 77/06).

89. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxx s xxxxxxxx xx legitimní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx; současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zakomponování těchto xxxxxxxx spolu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.

90. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx vláda xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. x xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx procesu, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (9. xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxx 8. x 9.10.2021; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 17.12.2021 a xxxxxx jí xxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou vyslovena xxx 13.1.2022 (xxxxxxxxx x. 47 xx 6. xxxxxx). Není xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. tak, aby xxxxxx nezbytné využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx.

91. Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21 xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx (xxx 100); dále xxxxx, že takový xxxxx xxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx parametrů xxxxxxx xxxxxxxxxx) založit x xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx 104). Xxxxx xxxxx x xxxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxx prostředku x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx kdy státu xxxxx značné hospodářské xxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zákonodárné xxxxxxxxx bylo zapříčiněno xxxxxxxxxx, politickou xxxxxxxxx xx xxxxx - xxx x zaviněným - xxxxxxx. Xxxxx (xxxxxxxxx hypotetická) xxxxxxx xxxxxxxxxxx využití zjednodušujících xxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxx xxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx mohlo být xxxxxxxxx.

92. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx důvodnost xxxxx legislativní nouze x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vývoje (x nepřísluší xx xxx xxxxxxxx správnost xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vycházela), xxxxx xxxxxxxx vykazoval xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxx stav (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozsah xxxxxxxxx), xxxx xxx x době xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx legislativní nouze (xxx bod 115 xxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 53/10 xxxx bod 85 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 55/10). X tomto směru xx xxxxxx vlády x xxxxxxxxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxx projednávání zákona č. 39/2022 Sb. a xxxxx x dalšího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx xxx xxxx 85 x 86 výše). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nastalých po xxxxxxxxx (xxxx. prodloužení) xxxxx legislativní xxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxxx xxxx xxx nynější ústavněprávní xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

93. Ze xxxxxxxx xxxxxx nemůže Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx pandemický zákon xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, což xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx projednání x přijetí xx xxxxx legislativní nouze.

94. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. potvrdil Xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x uvnitř xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx Poslanecká sněmovna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx X/x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 24/07). Projednávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx procedurou (podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - JŘS), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxx výbory. X xxxxxxxx xxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxx rozdílnými (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxx ústavně xxxxxxxxx.

95. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx svůj xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. mimo xxxx proto, xx xxx jsou pochybnosti x xxxx xxxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxx, jde rovněž xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx senátní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x xxx xx xxxxx míry "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, jímž xxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx znovu, xxxxx x xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxx (čl. 47 xxxx. 1 Xxxxxx x §97 xxxx. 3 poslední xxxx xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

96. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx opřela xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx, mají xxx xxxxx a xxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx politická xxxxx srovnatelná x "xxxxxxx" xxxxxxxx (přičemž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxxxx vláda - takřka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců), xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx judikaturou Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx alternativně (xxx též xxx 113 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21).

97. S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxx xxxxxxx, že x nyní projednávaném xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x použit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boji x xx, xxx převáží xxx potřebou standardního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.

X. 2 x)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny

98. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vadami legislativního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx samostatně či xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.

99. Xxxxx nedostatek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.. (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu legislativní xxxxx) spatřuje xxxxxxxxxxxxx x tom, že xx zamítnutí návrhu xxxxxx xxxxxxx xxx 10.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx zákonem xxxxxxxxx xxx 11.2.2022 xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x novému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 zákona x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 265/2011 Sb., xx 10 xxx, xxxx xxxxxxxx dne 21.2.2022, avšak Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx xxx 18.2.2022. X tomu Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx §99 xxxx. 9 xxxxxx o xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se - xxxx jiné - xxxxxxxxxx x xxxxx 10 xxx v §97 xxxx. 3 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 265/2011 Sb., xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx proto x tomto směru xxxxxxxxx. Xxxxxxx bylo xx x rozporu xx xxxxxxx x xxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx coby mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxx projednávání xxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

100. Xx xxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxxx mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hlasováno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze - xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx z JŘPS (xxx z jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx. Nicméně xxxxx §99 xxxx. 4 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx projednáním návrhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; dojde-li x xxxxxx, že xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx pominuly, xxxx xxxxxxxxxxxx nouze zruší. JŘPS pak xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jaký xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx parlamentní xxxxx, že se xxx děje formou xxxxxxxx x xxxxxxxxx x něm (xxx XXXX, X. In: XXXXXXX, X., KAVĚNA, X., XXXXXXXXX, X., XXXXX, X. x xxx. Jednací řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, 2021, xxx. 553); tak xxxx xxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pandemického zákona (xxx xxxxxxxxx x. 12 xx 88. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny 8. xxxxxxxxx období, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx).

101. Xx xxxxxxx 9. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořadu schůze xxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxx nebylo x nebylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; jde tudíž x postup xxxxxxxxxx x JŘPS x xxxxxxxxx parlamentní xxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx, xxx by xxxx x xxxx xxxx xxxxxx intenzity, xxx xxxxxxxxxxxx derogaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxx ústavních principů xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx netvrdí, xxxxx způsobem xx xxxxxxx pochybení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s (primárně) xxxxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parlamentní opozice xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx by xxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx 9. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, obzvláště xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

102. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxxxxx 9. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15.2.2022 xxxxxxx (Ústavní soud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stenozápisů dostupných xx htt-ps://www.psp.cz x xxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx), xx poslanci x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve 14:10 xxxxx uděleno xxxxx, xxx xx vyjádřil x xxxxxx pořadu xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 19:53 xxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu absence xxxxxxxx (podle xxxx xxxx: "Pane xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx na to xxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx."). Jednání pokračovalo xx 20:03 xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klubů, aby Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 19., 21. x 24. xxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o němž xx xxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx přijat v xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x. 5, xxx xxxxxx xxxx přihlášeno 99 xxxxxxxx, xxx xxxx 98 a xxxxxx xx 1.

103. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19 xx xxx 23.11.2021 xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své vnitřní xxxxxx x podrobnější xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 xx 2021 (2. xx 8. xxxxxxx období), xxxxxxx závazné xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x 9. xxxxxxxx xxxxxx. Mezi xx patří x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 31 xx xxx 23.7.1996, jímž xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx vlády xxxx xxx pověřený xxxx xxxxx zúčastní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx nespatřuje xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících legislativní xxxxxx (xxxx xxx xx řadí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny), xxx-xx xx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož poslaneckého xxxxx. Xxx však xxxxxxxxx xx porušení §61 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx (a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se x xxxxxxx x ustálenou xxxxx rozhoduje bezodkladně) xxxxxxx slovo xxxx xxxxxxxxxxx řečníkovi, aniž xx pro takový xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pramenech parlamentního xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxxx relevanci, bude xxxxxxxx dále při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezena.

104. X namítanému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x §53 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx §99 xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx - xxxx xxxx - xxxxxxxxxx §53 zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx legislativní nouze xxxxxxx. Xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx tak xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xx xxxx materiálně xxxxx) xxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxx, xxxx by se xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musela xxxxxx xxxxxxx (srov. také XXXX, X., opětovně xxxxxxxx, str. 555).

105. Xxxxx-xx navrhovatelka, xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Skopečka - x xxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxxx schválně xxxxxxxx xxxxxxx xxx - xxxxx smyslem xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poslance xxxxxxx x dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx Xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, resp. jejího xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 62 nálezu sp. xx. Xx. ÚS 26/16). K xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx vládním, xx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx politické xxxxxxx [xxx 88 xxxxxx xx. zn. Pl. XX 10/13 xx xxx 29.5.2013 (X 96/69 XxXX 465; 177/2013 Sb.)].

106. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx hlasování x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx l8.2.2022 xx 13:00 hodin (xxxxxxxxx č. 87 xx 9. xxxxxx xxx 17.2.2022), jde x xxxxxx nepředvídaný JŘPS xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx uzavřel xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16. X xxxxxxxx citovaném xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x poměrech xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nevyslovil xxxxxxxx xxxx opozice xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx na poli "xxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx napadeného xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxx 57-63 xxxxxxxxxx xxxxxx).

107. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nálezu xx. xx. Pl. ÚS 26/16, xx xxxxx x tomu (opakovaně) xxxxx, xx nyní - xxxxxx xxxx xx srovnávané věci - je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kautel, které xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx x celkovému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konstrukci xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxx konstatované xxxxxxxx JŘPS xxxx x xxxx zakládá protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řečnické xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20.

108. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektivní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 21 xxxx. 1 Listiny, xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx Ústavní xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx uvedl (xxxx 51 xx 52 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16 x xxx 95 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 87/20), xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx východiska. Xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx tím, zda x xxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xxxx - xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - materiálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejích xxxxx, či jinými xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

109. Především, xxx xxxxxxx x rekapitulace xxxxxxxxxxxxxx procesu, xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. (20.1.2022) do xxxx schválení po xxxxxxxxx návrhu Xxxxxxx (18.2.2022) uplynulo necelých 30 dnů (xxxxxx xxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepovažuje xx xxxxxxx xx nepřiměřenou, xxxxx uvedený časový xxxx xxxxx dostatečný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oponentních xxxxxx; tím spíše, xxxx-xx důvodem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tíseň xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona xxx 28.2.2022.

110. Ústavní xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v mnohem xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21 xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx komplexnějšího xxxxxx pandemického zákona za 12 dní xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx (xxx xxxx 108 a 109 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx legislativní xxxxxx x řádu xxxxxxxx xxx xxxx aproboval xxxx. v nálezu xx. xx. Xx. XX 17/11, kdy xxxx projednávání xxxxxxx x přezkoumávaných xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouhé tři xxx.

111. Xx stenozáznamu x xxxxxxx 8. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx 1. a 2.2.2022, xxxx jiné xxxxxxx, xx x xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řada xxxxxxxxxxx parlamentní menšiny [xxxx. např. vystoupení xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Bašty, Radima Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Radka Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Pošárové, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Sládečka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Šafránkové, Radovana Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx hnutí Svoboda x xxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx XXX 2011]; k xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx vyjadřovali xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pořadu schůze. Xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxx xxx 2.2.2022 xx 13:04 xxxxx xx 19:26 xxxxx a xxxxxxxxxxx xx 21:26 xxxxx xx 22:03 xxxxx; xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, nýbrž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx poslanců xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místopředsedy vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Válka).

112. Xx xxxxxxxxxxxx x jednání 9. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx schůze xxx 15.2.2022 ujal xxxxx xxxxxxxxx xx 14:10 xxxxx a xx xxx xxxx xxx přerušen až x 19:53 xxxxx (xxxx xx více xxx xxxx hodinách). Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx jeho xxxxxxxxx Xxxxxxx probíhala xxx xxx 17.2.2022 xxxxxxxxx xx 20:50 hodin xx 18.2.2022 v 3:31 xxxxx, kdy xxxx schůze xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opoziční xxxxxxxx.

113. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oddalovat xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx politických xxxx, resp. maření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mít xxxxxxxxxx těchto práv xx následek xxxxxxxx xx znemožnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vládnoucí xxxxxxxx; je xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx parlamentní opozice xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx jejich výkon, xxxxx ta xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx 76 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xx xxxxx přijetí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xx některými xxxxxxxx výslovně prohlašováno, xx jde x xxxxxx xxxxxx o xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Okamury: "Xx xxxx řekli, xx nesouhlasíme x xxx vaším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politické xxxxxxxxx x tomu, aby xxx xxxxx xxxxxxxx."; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2.2.2022), xxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx v xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx přerušen ve xxx xxxx v xxxx, kdy xx x návrhu zákona č. 39/2022 Sb. x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání, ať xxx x xxxxxx xxxxxxxx dříve, xx xxx xxxxxxxxxxxx pořadu xxxxxx, xxxxxxxxxx několik xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx situaci x xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jak xxx věcné xxxxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx ovšem xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vystoupení xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx hlasování (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a parlamentní xxxxxxxxx, které xxxx xxx x demokratickém xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx smyslem xxxxxxxxxx práce.

114. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx návrhem xxxxxx č. 39/2022 Sb. zabývaly xxx věcně, xxx xx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zaznívaly i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příslušníky xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx) xxxx zajištěna.

115. Xx xxxx obecně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx návrhu zákona č. 39/2022 Sb. významně rezonovalo x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx značné xxxxxxxxxxx legislativního procesu) xx seznámit xxx x obsahem xxxxxx xxxxxx, tak x xx xxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx subjektů, ať xxx politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolní (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx aktérům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ale ani xxxxxxx (vůči xxxxxxxxxx).

116. Xx xxxx zjevné, xx x legislativním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpůrcům xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x postoje. Z xxxxxx jejich xxxxxxx xx patrné, xx xx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxx zaznívala věcná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně byla xxxxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx x xxxx souvislosti xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

117. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx narušena xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx legislativním procesu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vedoucí x xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx - x xxxxxxxxxx rovině - xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastíněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ingerenci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Shledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxx, xx xx nutné xxxxxxxxxx x derogaci xxxxxxxx předpisu, xxxxx x xxxxx vadného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx posoudit, xxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx přednost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx respektu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx víry x platnost práva (xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 21/14).

118. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx přezkoumávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx považovat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a průběhem xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. XXXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxx, 2021, xxx. 137 x xxxx.). Role Ústavního xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx řídících xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx dopad xx posouzení materiální xxxxxxxxxx právního xxxx" (xxx 142 nálezu xx. xx. Pl. XX 21/14). Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx "[xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" (XXXXX, X., xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. 168).

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu

119. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pandemického zákona xxx Xxxxxxx soud věcně xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx vyložených xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

XX. 1

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx

120. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx zákona xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je

b) xxxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxx x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxx prostoru xxxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx provozní xxxx,"

121. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.) xxxxxxxxx xxxxx možných xxxxxxx xxxxxx podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx."

XX. 1 x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

122. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona namítá, xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svobodou podnikání xxxxxxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx.

123. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 pandemického xxxxxx se Xxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21, x xx x xxxxxxx (xxxxxxxx) nedostatečné určitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pravomoci zákonodárné xxxx delegovat xxxxxx xxxxxx obsahu xx xxxxx xxxx xxxxxxx x proporcionality zásahu xx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prizmatem zkoumaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx obstojí (xxxx. xxxx. xxxx 194 xx 217 xxxxxxxxxx xxxxxx). Z xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud - xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx není xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

124. Xxxxxxxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx základní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb.) xx možnost xxxxxx xxxxx obchodní x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxx široké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení je xxxxxx obecné x xxxxxxx vazbu možných xxxxxxx xx možnosti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

125. Xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona (x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxx) xx xxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nálezu xx. zn. Xx. XX 20/21, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx protiústavnost xxxxxxxxxx ustanovení, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podklad xxxxxxxxxx konkretizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 195 citovaného nálezu). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu xx xxxxx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxx xxx 196 xxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

126. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx základě lze xxxxxx základní práva x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx teprve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx základ či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkretizující xxxxx x jeho xxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx xx vágně, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx fakticky ponecháno xx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu; xxxxxxxxxxxx povinnosti pak xxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. např. x xxxxxx 191 a 192 nálezu xx. xx. Xx. ÚS 20/21 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/01 xx dne 16.10.2001 (X 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.)]. I x xxxxx xxxxxxx xx tudíž xxxxxxxx xxxxxxx, zda napadený §2 odst. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx skýtá xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx x svobod.

127. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx především xxxxx xx svobody xxxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

128. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx se xxx xxxxxxx pouze x xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx účelnost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx nikoliv xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx [srov. xxxxx xx. xx. Pl. XX 24/99 ze xxx 23.5.2000 (N 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.) xx bod 278 nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12].

129. Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx metodologický xxxxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxx 102- 105 nálezu xx. zn. Pl. XX 1/08 ze xxx 20.5.2008 (X 91/49 SbNU 273; 251/2008 Sb.) či nález xx. xx. Xx. XX 16/14 ze xxx 27.1.2015 (N 15/76 XxXX 197; 99/2015 Sb.)], xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx čtyř xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hospodářského nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx esenciálního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx svévolným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, byť xxxxxxx xxxxx nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

130. Xxxxxxx-xx Ústavní xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ústavně xxxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx provádění x xxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx práva x xxxxx (xxxxxxxxxxx) testu xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Pl. XX 5/15 ze xxx 8.12.2015 (X 204/79 XxXX 313; 15/2016 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 37/16 xx xxx 26.2.2019 (X 31/92 XxXX 324; 119/2019 Sb.)], x xxxx xxxxxxx:

x) xxx předmětný xxxxx sleduje xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx tento zásah x dosažení tohoto xxxx vhodný (xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) zda xxxxxx xxxx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl x xxxxxx právu šetrnější (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx), x

x) zda xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cíle x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx proporcionality v xxxxx xxxxxx).

131. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx možnost výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx, že xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xx k xx vztahují, nebudou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx [srov. nález xx. zn. Xx. XX 19/13 xx xxx 22.10.2013 (N 178/71 XxXX 105; 396/2013 Sb.) xx nález xx. xx. Xx. XX 13/14 xx xxx 15.9.2015 (N 164/78 SbNU 451; 297/2015 Sb.)]. Uvedené ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxx (xx. 26 xxxx. 1 xx xxxxxxx s xx. 2 odst. 3 Xxxxxxx, xxxx. čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx), jíž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxx rozhodování xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; svoboda xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 43/18 xx dne 18.1.2022 (28/2022 Sb.)].

132. Xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxx) xx x obecné xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podnikání; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx demonstrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx omezení). Rovněž xxxx xxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) výkon xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x jejich xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx.

133. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx napadené ustanovení xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx použitá xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx podnikatelské xxxx obdobné xxxxxxxx, xxx jejímž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobního xxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx opatření, xxx xx svém xxxxxxxx fakticky znemožní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

134. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxx proporcionality, v xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 26 odst. 1 Listiny) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zdraví (čl. 31 Xxxxxxx) x xxxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx).

XX. 1 x)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

135. Xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx rozšířeného xxxxx xxxxxxxxxxx opatření) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x populaci x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, obchodním xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx prostoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx k vyšší xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx (srov. §1 xxxx. 1 x §2 odst. 1 pandemického xxxxxx; xxxx. též xxx. 12-14 důvodové zprávy x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxx xxxxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x obecné xxxxxx xx legitimní (xxxxxxx xxxxxxxxxx).

136. Je již xxxxxx známou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenášejícím xx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxx, tedy vzduchem x člověka xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz bod 201 nálezu xx. xx. Xx. XX 20/21). Celá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx z premisy, xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a možností xxxxxxxx xx představuje xxxxx x xxxxxx xxxx s onemocněním XXXXX-19, zejména jde-li x omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rizika xxxxxx. Xxxxxxxxxx původního §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxxxx xxxxx vlády xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx jiný xxxxxxxx xxxxxxx (xx. vydávání xxxxxxxx podle §69 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) neposkytuje xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx též xxx. 12 xxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 39/2022 Sb.).

137. Ústavní soud xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné činnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx sloužícímu x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v nichž xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx čase, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) x dosažení xxxxxxxxxxx cíle.

138. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx) sám x sobě xxxxx xxxxxxxxx povinnosti jednotlivcům xxxxxxxx, x protože xxxxxxx pořádek nestanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavního zákona o bezpečnosti, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx základních lidských xxxx x svobod xx smyslu xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ústavní xxxx již v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21 xxxxxxxx tyto xxxxxx xx xxxxx: "apriorní, xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xx respektovat tyto xxxxxxxxx in abstracto, x posteriorní, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

139. Jde-li x první xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx vymezení nejzazšího xxxxx mimořádného opatření xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx reakci xx vývoj xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx z xxxxxxxx x použitelnosti jednotlivých (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxx příliš xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x. x. 6 Ao 22/2021-44 xx xxx 21.5.2021, x. x. 1 Xx 5/2021-73 xx dne 1.7.2021 xx x. x. 8 Xx 2/2022-53 xx dne 2.2.2022), xxxxx xxxxx původní xxxxx pandemického zákona [xxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx] plošnou regulaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxx xxx. 20 x 21 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.).

140. Xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x přímému xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, manikúra, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xxx xxx. 21 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxxxxxx xx xxxxx nejobecněji xxxxxxxxxxxxx ustanovení, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nejširší xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x blízkému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx.

141. Předvídat xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nemožné; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxxxxxx [srov. xxx 68 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 106/20 ze xxx 9.2.2021 (123/2021 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx k nastavení xxxxxxxxxxx x cílených xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx variant xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx konformního xxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x svobod xx xxxxxxxxx xxx (xxx xxxx 206 a 207 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21).

142. Xxxxxx xx xxxxxx x druhé x xxxxx rovině xxx. apriorních záruk, xxxxx se Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21, xx plně - xxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx právního xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx ustanovení zasazeno - xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

143. Druhou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům výkonné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popř. pouze xx xxxxxxx politické xxxxx. Jejich xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeného x vymezenými xxxxxxxxx, xxxxxxxx či jinými xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx do práv x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§3 odst. 2 pandemického zákona). Xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx opatření mohou xxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxx (§3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. k xxxx x xxx 208 nálezu xx. xx. Xx. ÚS 20/21).

144. Třetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasem xxxxx (§3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x trvajícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. 4 xxxx. x) pandemického zákona], xxxxxxxxxx správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx respekt x xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xx vydáváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zasahuje (xxxx. xxx 209 xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 20/21).

145. Xxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxx xxx (xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxx. zárukami xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x zde xxxxxxxxxxxx xxx závěry x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21. Mimořádná xxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§3 odst. 6 xxxxxxxxxxxx zákona), takže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx ochranu xxxx soudní, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx přezkoumáno xx xxxxxxxx soudnictví, k xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§13 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Subsidiárně xxx xxxx xxx xxxxxxx zajištěna Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx napadeného ustanovení xx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxx soudnictví x xxxxxxx s čl. 90 Ústavy a čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx (srov. body 210 a 211 xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 20/21).

146. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) pandemického xxxxxx x testu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

147. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx realizaci xxxxx xx xxxxxx pomoc), xxxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx, xx xxxx schopen xxx xxxxxxxxxxx přezkumu ústavnosti xxxxxxxxxx prokázat nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx situace, které xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx ustanovení) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx specifické případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, x nichž x xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v budoucnu [xxxx. xxx 54 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 9/07 xx xxx 1.7.2010 (X 132/58 SbNU 3; 242/2010 Sb.)]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

148. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx předvídat, x xx xxx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona vydáno, xxxxxx by takováto (x xxxxxxxx jiná) xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jak xxxx xxxxxxxxxx apriorním xxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx veřejné xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx. x čl. 4 Listiny); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx zárukám xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, podle které xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx omezení xx možnosti přenosu xxxxxx.

149. Xxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu; xxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nouzovým xxxxxx xxxxx ústavního zákona o bezpečnosti xxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx podle pandemického zákona, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx politické xxxxxx (bod 106 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21).

150. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx pandemický zákon x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxx, pomíjí xxxxxx, xx Ústavní xxxx xxx v xxxxxx xx. zn. Pl. XX 20/21 dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska obstojí.

151. Xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pandemického zákona xx 28.2.2022 xxxx xxxxxxxxxxx xx 30.11.2022, xxxxx xxx xxxxxx x projev xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx (ne)ústavnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pandemického zákona xx xxxxx, xxxxx-xx Parlament, xx takový postup xxxx nutný (xxx 215 xx xxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21).

VI. 2

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

152. Dikce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx:

"§8x

(1) Oznámení x xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x ochraně xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx, xxxxx xx povinna xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podrobit, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxx písemný xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Shledá-li, xx nařízená xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zruší xx nebo xxxxx, xx xxxx nařízeny xxxxxxxxx, xxxx potvrdí, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadateli xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve své xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx nařízení izolace xxxx karanténního opatření, x výsledku prošetření xxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nařízená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za ukončené.

(4) Xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx správního řádu."

VI. 2 a)

Vymezení xxxxxxx xxxxxxxx

153. Xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx porušuje xxxxxx svobodu (xx. 8 xxxx. 1 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx) ve xxxxxxx xx zásadou, xx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 2 odst. 4 Xxxxxx).

154. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx - xxxx xxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §2 odst. 6 x 7 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxx x. 267/2015 Xx. Xxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx upravuje postup, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx, tj. ústně xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.

155. Ústavní xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, platnému xxxxxxxx xxxx doposud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx závěru xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx uvádí vláda, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxx formami xxxxxxx xxxxxxx zaručených práv xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků podle §7b xxxxxx x Xxxxx obchodní inspekci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 a xxxx. xxxxxx o Xxxxxxx XX.

156. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Listiny) x xxxxxx xxxxxxxx (čl. 8 odst. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxx nařizovat xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví), xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx učiněno.

157. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx představuje riziko, xx individualizovaný xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámen (xxxxxxx), x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx sféře xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [x závaznosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx sp. xx. X. XX 263/97 xx xxx 6.1.1998 (X 1/10 XxXX 335)]. Xxx xx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx) xxxxxxxx veřejnoprávního působení x tom, zda x v jakém xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xx příslušnému xxxxxx.

158. X xxxxxx xx svobody xxxxxx [čl. 14 odst. 1 Xxxxxxx, popř. čl. 2 Protokolu č. 4 k Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Úmluva")], která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx (xxxx. též XXXXX, P. In: XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, X., XXXXXXXX, X., XXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, str. 358), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx nařízené izolace xx karanténního xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx (čl. 8 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx. čl. 5 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či karanténního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), ale xxxxxxxxxxx [viz XXXXXXXX, X. In: XXXXXXXX, X., XXXXXX, X., XXXXX, X., KOPA, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. 1. xxxxxx (1. aktualizace). Xxxxx: X. X. Xxxx, 2021, xxxx. x. 6.]; xxx xxxxx x omezení x xxxxx intenzitou [xxxx. bod 28 xxxxxx sp. zn. XX. XX 2057/19 xx xxx 22.11.2019 (X 197/97 XxXX 115)]. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu xx xxxxx rozhodné, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §8a pandemického zákona xxxxxxxxx především x xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

159. Xxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx principu právního xxxxx a dodržování xxxxxxxxxxxx xxxx aspektů [xxxx. např. xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/04 ze xxx 28.6.2005 (X 130/37 XxXX 641; 327/2005 Sb.)]. X xxxxxxxxxx xxxxxx materiálního právního xxxxx xxxxx zejména xxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx zajišťovat, xx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxxx xx. xx. XX. XX 566/05 xx dne 20.9.2006 (X 170/42 XxXX 455), xx. zn. X. XX 420/09 xx dne 3.6.2009 (X 131/53 SbNU 647), xx. xx. Xx. ÚS 12/14 xx xxx 16.6.2015 (X 109/77 XxXX 577; 177/2015 Sb.) xx xx. zn. XX. XX 2571/16 xx xxx 8.11.2016 (N 214/83 XxXX 391)].

160. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepracuje, část xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx tenduje (xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx jedné xxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy) a xxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Listiny) x na druhé xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Listiny) x xxxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Listiny).

VI. 2 x)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

161. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx (jak xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx x bezformální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xx alespoň xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxx. xxx xxx. 26 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xx xxxxxxxxx (ústavně xxxxxxxxxx).

162. V rámci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost: xxx omezení mobility xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízeny xxxxxx, x to téměř xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx. Právní úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx písemně, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx výše vytyčeného xxxx.

163. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) Ústavní xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx protiepidemická opatření xxxxx §64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx nimi xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxx) pouze xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu ve xxxxxxxx xxxxxx (§67 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 267/2015 Sb.); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x postup xxxxx vires (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 10 As 229/2021-31 xx xxx 31.8.2021).

164. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s vládou x tom, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx karanténních xxxxxxxx x izolací, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x vzhledem x xxxxxxxxxxx podrobit se xxxxx xxxxxxxxx neprodleně, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx správního řádu a zákona o ochraně veřejného zdraví, neboť takový xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, natož xxxx oznámit. Xxxx xx absurdní, xxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxx xx svými xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx životě masivně xxxxxxxxx xx komerčním xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

165. Xxxxxxxx správního rozhodnutí x doručování jeho xxxxxxxxxx vyhotovení je xxxxxx a xxxxxxxxxx x potřebou xxxxxxxx xxxxxx na šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19. Mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx a samotným xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, dokonce x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxx, xxx si xxxxxxxxx xx uloženém xxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx (§23 správního řádu). X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tedy xx x xxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx) či xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dochází x xxxxxxx nežádoucímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

166. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (nehledě xx xxxxxxxxxx, xx datové xxxxxxxx xxxxxx fyzickými xxxxxxx většinově xxxxxxxxx) xxxx zaručeno včasné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx do xxx xxxxxx schránky až x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx navíc x xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx ve xxxxx 10 xxx ve xxxxxx §17 xxxx. 4 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů).

167. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxxx rozhodnutí ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx izolaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxx v xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxx xxxxxxx.

168. X xxxxx existujícího právního xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx - k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxx včasné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx nezbytnosti.

169. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vychází Xxxxxxx xxxx x premisy, xx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx omezování xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxxxxx režimu ústavního zákona o bezpečnosti (xxxx. xxx 204 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21). Xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx čl. 4 odst. 1, 3 a 4 Xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x věcně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx svým rozsahem xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 203 nálezu sp. xx. Pl. XX 20/21).

170. Xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předešlé xxxxx xxxxxx xxxxxx x nálezu sp. xx. Pl. XX 20/21) apriorních záruk xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx nařídit pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx infekční nemocí xxxx xxxx příznaky xxxxxx onemocnění (§2 xxxx. 6 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx). Obdobně jednotlivá xxxxxxxxxx opatření xx xxxxx využít pouze xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§2 xxxx. 7 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření) xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx onemocněním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům a xxxxxx xx x xxxxxxxxxx skutkové okolnosti. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xx karanténní opatření xxxxxxxx, xxxx orgánem xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxx x uchována (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - §8a xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

171. X první xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx rovina apriorních xxxxx spočívající v xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (§8a xxxx. 1 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx). X obecné xxxxxx je záměrem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx infekce xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§2 xxxx. 6 xxxx druhá xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxx xxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx x období, xxx xx xx xxxxx xxxxx [§2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx]. Xxxxxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

172. Xxxxx xxxxxx apriorních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného oznámení x nařízení izolace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a pandemického xxxxxx. Ty jsou xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví č. 161/2022 Sb., x podrobnostech xxxxxxx x formy xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxx karanténního opatření, (xxxx xxx "vyhláška č. 161/2022 Sb."). Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx zasílané xxxxxxx xxxxxxxxx; nevlastní-li xxxxx xxxxxxx schránku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítí, datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx telefonního xxxxxx (§1 xxxxxxxx x. 161/2022 Xx.). X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxx (§8a xxxx. 1 věta xxxxx pandemického zákona).

173. X jednotlivých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky. X xxxxxxx alternativních xxxxx xxxxxxxx (xx. odlišných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx brojí) textové xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx izolace xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx se nařizuje x xxxxxxx a xxxxx běhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx xxxxxx informace, jakým xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x informaci x xxx, že xxxxx xxx xxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (§3 x 4 xxxxxxxx x. 161/2022 Xx.).

174. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxxxxxxx hovor x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx služebního xxxxxxx x xxxxxxxx zařazení, xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx hovor dotazem xx jméno, xxxxxxxx x xxxxx náhodně xxxxxxx číslice x xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, x xxxx xx xxxx jiné xxxxxx, jaký xxxx xxxxxxxx xx nařizuje, xxxxxxx x konec xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x prošetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx opatření včetně xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx (§5 xxxxxxxx č. 161/2022 Xx.).

175. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx adresáta x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx izolace xx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Vyvstává xxxx xxx (navrhovatelkou xxxxxxxx) problematický xxxxxx, x xxxx, xx xxxx jisté, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doručeno konkrétnímu xxxxxxxxxx a xxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x právy x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

176. Xxxxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jistoty, xx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx závazné. Xxxxx - xx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x napadené xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx x tíži xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx orgánů xxxxxxx xxxx, potažmo státu, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace a xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx dopady x xxxxxx sféře xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx se s xxxxxxxxxxx omezením prokazatelně xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní jistoty xxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

177. Xxx xxxx ochrana xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxx posteriorní. V xxxxx xxxx jde x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx karanténní xxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1 pandemického xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx nařízení xxxxxxx nebo karanténního xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ústně nebo xxxxxxx, x xx x xxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku (§8a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona). Orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy mu xxxx žádost doručena; xxxxxx-xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx opatření bylo xxxxxxx (§8a odst. 3 věty první x druhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

178. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádat x xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 2 x 3 pandemického xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx správního řádu (§8a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zákoně o ochraně veřejného zdraví (xxxx. §67 xxxx. 4 xx 10 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

179. Xxxxxxxx xxxxxx podané xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoven (xxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků xxxxx §46 x xxxx. xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů); xxxxxxx ten by xxx xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx orgánu, xxxxx ho xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxx o neformalizovaný (xxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x jiným xxxxxxx) xxxxx.

180. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prošetření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx ve xxxxx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx karanténního xxxxxxxx xx xxxx (§8a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx nebude x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx orgánu.

181. Xxxxx rovina xxxxxxxxxxxxx xxxxx tkví v xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxx x xxxxxx (x souladu x čl. 4 x 90 Xxxxxx); xxx vůči xxxx brojit xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82 x násl. xxxxxxxx xxxx správního x xxxxxxxxxxx xx xxx domoci ochrany xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

182. Poslední xxxxxx posteriorních xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 36 xxxx. 3 Listiny) xxxxxxxx na podústavní xxxxxx xxxxxxx č. 82/1998 Sb. Xxxxxxx-xx jednotlivci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx (příp. xxxxxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx předvídaným postupem xxxxx státu domáhat (xxxx. xxx str. 27 xxxxxxxx zprávy x xxxxxx č. 39/2022 Sb.).

183. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x existenci dostatečných xxxxx při omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

184. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx: X první xxxx xx nelze přisvědčit x xxx, xx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx a svobod xx přenášeno xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zákoně o ochraně veřejného zdraví). Podzákonný xxxxxx předpis (jak xx patrné z xxxxxx vyhlášky č. 161/2022 Sb.) xxxxx blíže konkretizuje xxxxx x způsob xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci. Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx je xx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxx xxx nařizování xxxxxxx či karanténního xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxx lze xxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (xxxxxxx čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx) xx x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx [x xxxx xxxx. xxxx. nález xx. zn. X. XX 43/04 ze xxx 13.4.2004 (X 54/33 XxXX 55) xx xxx 12 xxxxxx xx. xx. XX. ÚS 3379/19 xx xxx 6.3.2020 (X 43/99 SbNU 62)].

185. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx správního řádu (§8a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx-xx oznámení x xxxxxxxx izolace či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx na ně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a proto xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx správního řádu. Xxx samozřejmě xxxx xxxxxxx použití základních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxx xxxxx správního řádu.

186. Xxxx, který byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxx xxxxxx, xxxxx 1.7.2022 xxxxxx xxxxxxxxx vyhláška č. 161/2022 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx 172 xx 174 xxxx x obsah navrhovatelkou xxxxxxxxxx textové xxxxxx x bodě 60 xxxx), tj. xxxxxxx xxx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx opatření, xxxxxxx xx má xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxx xx jeho xxxxxxx o možnosti xxxxxxx x prošetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

187. Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxx, xx argument xxxxxxxxxxxxx x "materiální xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxx ustupující xxxxxxxx xxxx opodstatněný. Xxx xx totiž xxxxxxx, vývoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx predikovatelný (x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx turbulence - xxx xxx 206 xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 20/21); xx proto x xxxxxxx s deklarovaným xxxxxx xx dostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxx, xxx nemít xxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx.

XX. 3

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovením

188. Xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx na xxxxxxx §2 odst. 2 písm. c), xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxx, xxxxxxxxxx sportoviště,", písm. x) x x), xxxx. k) ve xxxxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx", písm. m) xx x), §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx "nebo xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku", §10 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 3 x §11 xxxx. 3 pandemického xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx argumentaci. Xxxx uvádí, že xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx napadla xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxx xxxx xx pandemického zákona xxxxxxxx.

189. Xxxxxxx x této xxxxx xxxxxx navrhovatelka xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádné obsahové (xxxxxxxxxx) xxxxx, jde x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx, x xxxx nezpůsobilý xxxxxxxxxxx projednání [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 7/03, xxxx XX xxxxxx xx. zn. Pl. XX 24/07 xx xxxx 33 x 34 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 2/08 xx xxx 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.)].

XXX.

Xxxxx

190. Xx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxx rozhodl Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §70 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx.

191. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání xxxx podle §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:

JUDr. Xxxxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 317/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.10.2022.

Xx xxx xxxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.