Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

317/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

317

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 7/22 xxx 13. xxxx 2022 x plénu xxxxxxxx x předsedy xxxxx Xxxxx Rychetského a xxxxxx Ludvíka Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Filipa, Xxxxxxxx Xxxxx (soudce xxxxxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Šimíčka, Xxxxxx Xxxxxx a Jiřího Xxxxxxx o návrhu xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, právně xxxxxxxxxx doc. XXXx. Xxxxxxx Koudelkou, Xx.X., xxxxxxxxx, xx sídlem x Xxxx, Xxxxxxxx 46, na xxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx. x) xx slovech "xxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx, venkovního xxxxxxxxxxx,", xxxx. x) x x), xxxx. x) xx xxxxxxx "nebo xxxxxxxxx podmínek", písm. x) xx x), §8a, §10 odst. 1 ve slovech "xxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", §10 odst. 2 písm. f), §10 odst. 3 x §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2022 Sb., x xxxxxx č. 39/2022 Sb., za xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx se xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxx věci

1. Xxxxxxx 57 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, (xxxx xxx "navrhovatelka") xx x řízení o xxxxxxx zákonů xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. a) Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava") ve xxxxxxx x §64 x násl. xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx zrušení x záhlaví uvedených xxxxx xxxxxx č. 94/2021 Sb., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 4/2022 Sb., x xxxxxx č. 39/2022 Sb., [xxxx jen "pandemický zákon", xx. označení xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i v xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21 xx xxx 7.12.2021 (4/2022 Sb.); všechna rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na https://nalus.usoud.cz], xxxx též xxxxxxxx xxxx "napadená xxxxxxxxxx".

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušit xxx xxxxx xxxxxxxx xx pandemického zákona novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 4/2022 Sb., x xxxxx č. 520/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, (xxxx xxx "zákon č. 39/2022 Sb."), ačkoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx tedy xxxxx xx dán xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx adresáty xxxxxxxxxx (xxxx. výše xxxxx).

3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přednostní projednání xxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., neboť xxxxxxx účinnost (xxxx. xxx.: xxxxxxxxx xxxxx) pandemického zákona je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 2022.

XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

4. Navrhovatelka xxxxxxxxx namítá xxxxxxxx xxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. (XX. 1) x xxxx brojí xxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. doplněným xxxxxxxxxxx §8a (II. 2) a §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XX. 3). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tak xxx xxxxxxxx xx tří xxxxxx a xxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx:

XX. 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX. 1 a)

Nelegitimní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx č. 39/2022 Sb. schválen xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx měněných a xxxxxxxxxx částí v pandemickém zákoně pro rozpor x čl. 1 Xxxxxx, xxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Listiny základních xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx uplatnit xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x čl. 6 Xxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxxx většiny dbá xxxxxxx xxxxxx, a x čl. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx občané xxxxx xxxxxxx xx xx správě xxxx xxxxxxxxx skrze xxx xxxxxxxx - xxxxxxxx, x z toho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zákona v xxxxxx, xxxxxxx upraveném xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx, xx pandemický zákon (x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) má xxxxxxxx xxxxxxxx xx 28.2.2022, xxxx známa xxxx xxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. I xxxxx xxxx tak xxxx, xxxxx vláda xxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx xx týkají xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osob na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. V xxxx, kdy byl xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákon č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx, xxxx (a xxxxxx xx) epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx x zdůvodnění xxxxx, xx xx xx pojistka xxx xxxxxx vypuknutí xxxxx xxxx epidemie na xxxxxx, dokazuje, xx xxxxx o aktuální xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předsedy xxxxx - xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx potvrdil Xxxxx, xxxx předmětný xxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Další xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx předsedající xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx x xxx, xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx trvá. Stav xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx práva jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Uvedená práva xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x tedy podstatné xxxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx x xxxx cituje výňatky x xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je zabránění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x státu. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx navrhovatelkou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opozice, x x xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xx relativizovány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X důvodu xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x době xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohrožení xxxxx xxxxx ústavního xxxxxx č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ústavního xxxxxx č. 300/2000 Sb., (xxxx xxx "ústavní zákon o bezpečnosti"). Xxxx legislativní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx 8. xxxxxx xxx 1.2.2022; pro hlasovalo xxx 81 poslanců, xxxx xxxx než xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stran - xxxxx tedy x přesvědčivou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx návrh zákona č. 39/2022 Sb. xxx 10.2.2022 xxxxxx; xxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 11.2.2022. Xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxx č. 90/1995 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 265/2011 Sb., měl xxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xx 10 xxx, xxxx nejdříve 21.2.2022, xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna x něm jednala xxx xx schůzi 16.2.2022 x hlasováno xxxx xxx 18.2.2022. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx nenechali xxxxxxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX. 1 b)

Přerušení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx po 21. xxxxxx

12. Navrhovatelka xxxx xxxxxx, že xxxxx §53 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx končí xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve 21 hodin a x návrzích xxxxxx xx může xxxxxxxx xxx do 19 xxxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx může xxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxx 15.2.2022 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx hlasování xx 21. hodině, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Jana Xxxxxxxx, který v 19:53 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx opozičního xxxxxxxx Xxxxx Okamury s xxx, xx xx x jednacím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxx x předem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx přerušeného xxxxxxx předsedající xxxxxxx xxxxxxx procedurální xxxxx, xxx bylo xxxxxxx x xx 19., 21. x 24. xxxxxx, ačkoliv xxx xxxx po 20. xxxxxx, x xxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukončení schůze x nočním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poslance xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpravy; vládní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx hlasování x xxxxxx xxxxxx bude xx v pátek 18.2.2022 ve 13 xxxxx. Předsedající xxxxxx Xxx Skopeček xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Tomia Xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x §61 xxxxxx o jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "JŘPS") xxxxxxxxx xx případu xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xx. zn. Pl. XX 26/16 ze xxx 12.12.2017 (X 227/87 XxXX 597; 8/2018 Sb.). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx porušuje JŘPS. Xxxx-xx Xxxxxxx xxxx i nyní xxxxxxxxxxxx, tím spíše xxxx JŘPS xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx tato nezákonnost, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zrušením přijatého xxxxxx, nebude xxxxx; xxxxx č. 112/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Vláda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx 20.1.2022, ačkoli xxxxxx xx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxx pandemického zákona xx xxxxx xxxxx 2022; mohla xxx tudíž xxxxxxxxx x xxxxxx předstihem.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xx řádný x xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákony xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxx právní xxxxx xx přijetí xxxxxx x xx xxxxxxx čase. Parlament xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx poslušně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; nejsme xxx v období xxx 1948-1989 x xxxxx zastrašovat xxxxx xxxxxxxxxx poslance od xxxxxxxx hlasování. Navrhovatelka xxxxxxxxxx na xxxxx xx. xx. Xx. XX 27/09 xx xxx 10.9.2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.), ve xxxxxx Xxxxxxx xxxx využil xxxxxxxx xxxx poslance xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (přitom xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx postoj vládní xxxxxxx xxxxxxxx zákon x za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijetí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xx pro xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx veškeré xxxx ve státě. Xxxxxxxxx většina xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 1989, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardům, xxx xxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pasáže xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/10 xx dne 1.3.2011 (X 27/60 XxXX 279; 80/2011 Sb.) xxxxxxxx xx xxxx parlamentní xxxxxxx.

XX. 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 8 Xxxxxxx) i xxxxxxx pohybu x xxxxxx (čl. 14 Xxxxxxx) xx spojení xx xxxxxxx, xx nikdo xxxx xxxxxxx xxxxx xx, co xxxxx xxxxxxxx (čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx nařízení karantény xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx osoby jde x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx správnímu řádu; xxxx xxxx pandemický zákon xxxxxxxxx xxxxxxxx omezit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku. Xxxxxxxx xxxxxx způsobu xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXXXX-19 ustupuje, xxxxxx xxxxxxxxxx opodstatněnost. Xxxxxxx xxxxxx xx stručná x přenáší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx pouhou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx právo xxxx xxx omezeno ústně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx fikcí). Zákon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx adresáta x xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hovořící xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x dispozici osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxxx komunikační xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

18. Pandemický zákon umožňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx k xxxx, xxx toto prošetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx moci, xxx má zásadní xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pro xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx správní žaloby. Xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správní řád x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, vytvořil xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx; je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx úrovni.

II. 3

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

19. Xxxxxxxxxxxxx xxxx brojí proti §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx nových xxxxxxx a povinností xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čl. 26 Xxxxxxx. Vláda xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, co xx původní xxxxx pandemického zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů zpochybňuje, xx xxxxxxxx xx x zásadě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx méně xxxxxxxxxx do práv xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxx xx možnost omezit xxxxx obchodní x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x zásadě veškeré xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxx. x), xxxxxx xxxxx široké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx řada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx kontaktu x veřejností xxx xxxxxx běžného společenského xxxxx (např. tvorba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpracování xxxxxxxx dokladů xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajišťují realizaci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx realizující xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xx natolik xxxxxx, xx xxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxx vazbu tohoto xxxxxxx xx možnosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nedotknutelnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx tak xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxx ustanovení jako xxxxx x xxx, xx xx x xxxxxxxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxx znění xx xxxxxxxx xxxxxxxx vlny xxxx.

21. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx pandemický zákon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ústavního zákona o bezpečnosti. Pandemický zákon x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx možností xxxxx ukládat xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

22. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx účinnost pandemického zákona xx 28.2.2022 xxxx prodloužena do 30.11.2022; xxxxx je xxx sice formálně xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx

23. Xxxxx xx. 88 xxxx. 1 Xxxxxx xx xxxxxxx x §64 odst. 1 písm. x) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona nebo xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 41 xxxxxxxx. Xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 57 xxxxxxxx x x xxxxxxx x §64 xxxx. 5 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxx připojila x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

24. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx §66 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx x projednatelný (x xxxxxxxxx §67 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb.).

XX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx

25. Xxxxxxx soud podle §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x veřejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud informoval, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. 1

Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxx sněmovna (xxxxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx) xx svém vyjádření xxxxxxx zrekapitulovala xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx později vyhlášeného xxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20.1.2022 a xxxxx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 127/0; xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 20.1.2022 rozhodla, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx x vynecháním xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výboru xxx zdravotnictví, xxxxx xxx xxx 25.1.2022 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxx xxxxx xx uskutečnilo dne 2.2.2022, xxx Poslanecká xxxxxxxx hlasováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměňovacích xxxxxx a mezi xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx však xx xxx většině obsahovaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokut za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxx-xx x §2 xxxx. 2 xxxx. e) x §8a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxx. X hlasování xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pozměňovací xxxxxx poslankyně Xxx Xxxxxxx xxxxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 122 xxxxxxxx x xxxxxxxxx 70 xxxxx xxx x 52 xxxxx xxxxx.

28. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx Senátu xxx 4.2.2022, xxxxx xxx xx xxx schůzi xxx 10.2.2022 xxxxxxxxx x zamítl. O xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxxxx 16. a 18.2.2022, xxx Poslanecká xxxxxxxx z xxxxxxxxxx 187 xxxxxxxx a xxxxxxxxx 104 xxxxx xxx x 82 xxxxx proti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx 18.2.2022. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx 25.2.2022 vyhlášen xx Sbírce xxxxxx x xxxxxx 21 xxx číslem 39/2022.

29. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx posoudil xxxxxx xxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení.

IV. 2

Vyjádření Xxxxxx

30. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx č. 39/2022 Sb. byl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx dne 4.2.2022. Xxxxxxxxxxx výbor Senátu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x. 198 přikázal k xxxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxxxxx a ústavně-právnímu xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu xxxxxxxxx x. 77 xx dne 9.2.2022 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx znění postoupeném Xxxxxxxxxxx sněmovnu. Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx x. 120 naopak xxxxxxxxx zamítnout. Xxxxx xxxxxxxx osnovu xxxxxxxxx xx 20. xxxxxx xx 13. xxxxxxxx xxxxxx dne 10.2.2022; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x. 9 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání.

31. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx vyslovili xxxxxxx xxxxxxxxx k zamítnutí xxxxxx xxxxxx, xxx xx značné xxxx xxxxxxxxxxxxxx x některými xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx stránce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x případě antigenního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku. Xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx obsaženy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

32. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx dne 10.2.2022 xxxxxxxx x. 377, xxxx návrh zákona xxxxxx. Pro zamítnutí xx x hlasování x. 14 vyjádřilo 32 xxxxxxxx x 61 xxxxxxxxxx x 22 xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxxx xxxxx

33. Vláda xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx řízení ve xxxxxx §69 xxxx. 2 zákona o Xxxxxxxx xxxxx usnesením x. 245 xx xxx 30.3.2022 a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypracoval ministr xxx legislativu ve xxxxxxxxxx s ministrem xxxxxxxxxxxxx.

34. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx situaci x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pandemie onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS-CoV-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxxx xx x souvislosti s xxxxxxx nové nakažlivé xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2-omikron xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 2.2.2022 počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxx maxima), x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x odkazuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nepravdivé.

35. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozadí xxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, která xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxx xxxxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx současné vládě xxxxxx xxx 13.1.2022; xxxxxx návrh xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 15.12.2021 a xxxxxxx xxxxx xxx xxx 13.1.2022. X xxxxxxx xx nezbytnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v co xxxxxxxxxx možném čase xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 XXXX x podle §118 xxxxxx x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Senátu, xx xxxxx zákona č. 172/2004 Sb. Xxx 19.1.2022 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x. 32, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, ač xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pandemického zákona (xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodloužit xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), zahájila xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx 2021. Xxxxxxxx k nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona xxxxxxx současná xxxxx xxxxx xxxxxx pandemického zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x projednání xx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věnuje xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx námitkám xxxxxxxxxxxxx. Vymezuje obecná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21 x xxxxxx 89 xx 93, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx.

XX. 3 a)

K xx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxx. 1 xxxxxx x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocněním XXXXX-19, x) xxxx varianta xxxx XXXX-XxX-2--xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx účinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx dominantní xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxx pandemického zákona x d) veřejného xxx politického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx x potřebný, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

38. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jako legitimní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxxx nouze již xxxxxxxxxx potvrdil Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 21/20 xx xxx 8.12.2020 (29/2021 Sb.) x xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x.x. 8 Xx 1/2021-133 ze xxx 14.4.2021 (xxxxxxxx xx htt-ps://www.nssoud.cz).

39. Xxxxxxxxx xxxxxxx aprobovaného stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx je třeba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a života xxxx xx celém xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx situace, nebude-li xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroji, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx.

40. Ačkoli v xxxxxxxxxxxxx hlasování o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx většiny, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadovanou x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona (xx xxxxxx xxxxxx xx. xx. Pl. XX 55/10), bylo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (81 xx 138 xxxx xxx xxxxx, 20 xxxx xxxxx).

41. Xxxxx xxxxxxxxxx argument xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx nouzový xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, neboť xxx xx měl xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nejvyšší xxxx ohrožení veřejného xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx nesouhlasí stvrzením, xx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx x xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon o ochraně veřejného zdraví"), xxxxx xxx potvrdila xxxxxx xxxxx, aplikace xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx.

XX. 3 x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

42. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx souhrnně xxxxx, xx xxxxx ústavně xxxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Parlamentu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení nepředstavují xxxx x sobě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx hodnoty; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx parlamentního xxx-xxxxx.

43. Xxxx 30 xxx xxx projednání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 1. a 2. xxxxx 2022 xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, projednání xxxxxxxxxxxxx návrhů xxx xxxxx obstrukce. Xxxxx xxxxx prostor uplatnila xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx 9. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnech 15. x 16. xxxxx 2022.

44. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxx legislativní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona Xxxxxxx vláda uvádí, xx nejde o xxxxxxxxxxxx, či xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx JŘPS xxx xxxx xxxxxxx ustálenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Trvání xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. 4 xx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx Poslaneckou sněmovnou xxxx, xx byl xxxxx zákona č. 39/2022 Sb.. xxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx zpět Poslanecké xxxxxxxx, považuje xxxxx xx xxxxxx přepjatého xxxxxxxxxx, mj. xxxxx, xx xxxxxx většina xxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx Xxxxx Vondráčka, avšak xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předsedajících xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x chaotického x xxxxxxxxxx xxxxxxx 9. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

45. X namítanému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxx uvádí, xx x němu xxxxx xx chvíli, xxx xxxxxxx poslanec xxxxxxx xxx xxxx xxx 5 hodin, x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX Xxxxxx Xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx JŘPS xxx xxxxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx procesního xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 21. hodině xxxxx xxxxx, xx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx §53 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ihned xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxxx schůze přerušeno xxxx než xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

47. Xxxxx x xxxxxxxxxx legislativního xxxxxxx uzavírá, xx xxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. x xxxxxx xxxxx legislativní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x za xxxx neodůvodnitelný x xxxxxxx materiálního xxxxxxxx xxxxx x zdravého xxxxxx. V případě, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. 39/2022 Sb. jako xxxxx, vláda xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx platnosti pandemického zákona x novelizovaném xxxxx (xx. xxxxxxxxx xxx 30.11.2022).

XX. 3 x)

X xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx napadených xxxxxxxxxx

48. Vláda považuje xx xxxxxxxx, xx pandemický zákon xx stal xxxxxxxxx zákonnou oporou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a minimalizovat xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx napadeného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

49. X xxxxxx xx xxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nařizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx dosahovat xx tisíce xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx situace, kdy x xxxxxxxx počtu xxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx neformalizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx karanténních xxxxxxxx x izolací (při xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky.

50. Xxxxxxx postup, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravami x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. v §7b xxxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o České obchodní inspekci") xxxx x §44 x xxxx. xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "zákon o Policii ČR").

51. Z xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx, xx x xxxxxxx sdělení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx písemný záznam x xxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx možné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako neformalizovaný xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx xxxxxxxxx nařízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přitom možné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxx karanténního xxxxxxxx xxxx izolace x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx subsidiárně xxxxxxx xxxx čtvrtá správního řádu. Xx nesprávný xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stát podle xxxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon č. 82/1998 Sb.").

52. Neobstojí xxx argument xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhláškou, xxxxx xx xxxx xxx vydána xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx zákona, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx x §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx krátkozraký xxxxxxxx, xx zavedení institutů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pandemie ztrácí xxxxxxxxxx opodstatněnost. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx šíření onemocnění XXXXX-19, čehož xxxxxxxxxx xxx (a xxxxx xxxxx xx) xxxx xxxx xxxxxxx.

53. X xxxxxx xx zrušení §2 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po stručném xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona xxxxx, xx xx §2 xxxx xxxxxxx ta xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Omezení xxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pilířů v xxxx s onemocněním XXXXX-19. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xx xxxxx xxxxxxx.

54. Protože xxxxxxx činnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxx u xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx x přímému xxxxxxxx kontaktu dvou xx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx.), x xx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx úrovni, xxxx xx tomu bylo x xxxxxxx, že xx daná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

55. Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vláda xxxxxxxxxx, xx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx seznatelný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ji x xxxxxx xxxxxxxx vedly, x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XX. 4

Replika xxxxxxxxxxxxx

56. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx uvádí, xx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Senátu x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x některými xxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx bylo vypracováno xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx xx koronavirem" Podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx pandemie x době xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX testů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

57. Nebyl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nouzového stavu, xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx materiálně xxxxxxx xxxx výrazně závažnou. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xx právo opozičních xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx skončila x prosinci 2021, x tedy xxxxxx xx xxxxxx x xxxx výrazného poklesu xxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxxx xxxxx 2022.

58. Xxxxxxxxx návrhu xxxxxx Xxxxxxx x zákona xxxxxxxxxxxxxx x legislativní xxxxx xx xxx xxxxxxx věc, xx xx xxxx Poslanecká xxxxxxxx opět xxxxxxx xxx, zda xxxxx xxxx trvá. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx šlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx neměla xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx vláda, xx nebylo x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na zrušení xxxxx legislativní nouze xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx když se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx "xx xx xx xxxx xxxx".

59. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pandemického zákona, xxxxx v xxxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xx xxx nestalo. Pandemický zákon není xxxxxx xxxxxxxx x případná xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda nepřípadně xxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx moc xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mimo správní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx více než xxx xxxxxx po xxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v návrhu xxxxxxxxxx, navrhovatelka xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pandemického zákona jako xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx zrušení novelizovaných xxxxxxxxxx v původním xxxxxx.

60. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §8a xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rokem xxxxxxxx. Xx v ní xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx (délka, xxxxxx) xxxxxx x samotné XXX, která jen xxxxxxxx odkaz na xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx samotné XXX xx nedozví, jaké xxxxxxxxxx xx xxxxx. X XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podání xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

61. Xx shora xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl Xxxxxxx soud x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx by nepřineslo xxxxx objasnění xxxx, xxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vlády; s xxxxxxx na xxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx jednání.

V.

Přezkum xxxxxxxxx přijetí napadených xxxxxxxxxx

62. Ústavní soud xxxxxxx x xxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Parlamentu.

63. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivá xxxxxxxxxx pandemického zákona v xxxxxxx, x jakém byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 39/2022 Sb. (xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx). Xxxxxx navrhovatelky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx novela zákona xxxx samostatnou existenci, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx novelizovaného xxxxxx; x řízení xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxx proto napadnout xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx [srov. xxxx. xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 25/2000 xx dne 15.8.2000 (X 27/19 XxXX 271) xxxx bod 57 xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 5/19 ze xxx 1.10.2019 (X 168/96 XxXX 144; 303/2019 Sb.)].

64. Xxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx zabývat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pandemického zákona xxxxxxx, případně, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli xxx navrhovatelka samostatně (xxx xx eventum) xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 55/13 ze dne 12.5.2015 (N 93/77 XxXX 339; 170/2015 Sb.)].

65. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx č. 39/2022 Sb. xxx přijat x xxxxx v mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx navrhovatelka xxx nenamítá. Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deficity xxxxxxx legislativního xxxxxxx; xxxxxx, xx nebyly xxxxxxxx xxxx ústavní xxxxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 7/03 xx xxx 18.8.2004 (X 113/34 XxXX 165; 512/2004 Sb.)].

66. Xx xxxxxxxx účelem Xxxxxxx xxxx nejprve (xxxxxxx) xxxxx základní xxxxxxxxxx vážící xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu (X. 1), xxxxx xxxxxxxx aplikuje na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (X. 2).

X. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X. 1 x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

67. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 a xxxx. xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vyjádřil již xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sp. xx. Pl. XX 5/02 ze dne 2.10.2002 (X 117/28 XxXX 25; 476/2002 Sb.) xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxx (ústavně konformního) xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Ústavní xxxx xx své xxxxxxxxxxx praxi zdůrazňuje, xx xxxxxxxx vady x xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx x podstatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xx xxx x xxxxxx Ústavy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva) x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [srov. xxxxx xx. xx. Pl. XX 55/10 xx xxxxx sp. xx. Xx. XX 6/21 xx dne 22.6.2021 (301/2021 Sb.)]. Xxxx totiž xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx ochráncem "xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procedury [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 30/16 xx xxx 7.4.2020 (X 67/99 XxXX 258; 254/2020 Sb.)].

68. Xxxxxxxxx Ústavního soudu xx xxxxxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soutěže xxxxxxxxxxx stran x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 87/20 xx xxx 18.5.2021 (232/2021 Sb.); xxx část X. 1 x) xxxx]. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na princip xxxxxxxxx důvěry xxxxxx x xxxxx, princip xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nabytých xxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06 xx xxx 15.2.2007 (X 30/44 XxXX 349; 37/2007 Sb.) xxxx xxxxx sp. xx. Pl. XX 21/14 ze xxx 30.6.2015 (N 122/77 XxXX 759; 199/2015 Sb.)], xxxxxxxxx je-li možné xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx přijat xxxxxxx xxxxxxx, avšak xx formálně xxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 56/05 xx xxx 27.3.2008 (N 60/48 XxXX 873; 257/2008 Sb.)]. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx i xxxxxxxx xxxx dílčích xxxxxxxxxx pochybení [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 1/12 xx xxx 27.11.2012 (X 195/67 XxXX 333; 437/2012 Sb.)].

69. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxxx které xxxxxx xxxxxxxxx Ústava, jednací xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx [zákon č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 172/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxx Senátu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "JŘS")] x jednotlivá xxxxxxxx jednotlivých xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §1 xxxx. 2 jejich jednacích xxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx); významná je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, lze-li xx považovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práva, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. (xxx xxx 38 xxxxxx sp. zn. Xx. XX 77/06 xxxx bod 63 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 55/10). Xxxx xx především xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx (xxx 205 nálezu xx. xx. Xx. XX 1/12), přičemž xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx 38 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 77/06).

X. 1 x)

Xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny

70. Xxxxxx z principů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx pluralismu xxxxxxxxxxx x principu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx (čl. 5 Xxxxxx x čl. 22 Xxxxxxx), xxxxx jako charakteristika x znak každé xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx (xxx bod 67 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10 x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 77/06). Mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodování x xx xxx oddělitelný xxxxxxx xxxxxxx menšiny (čl. 6 Xxxxxx) [xxxx. xxx 107 nálezu xx. xx. Pl. XX 53/10 xx xxx 19.4.2011 (X 75/61 SbNU 137; 119/2011 Sb.)].

71. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx členů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaručující účast xx parlamentních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozor x kontrolu, xxx xxx chápat jako xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxx [xxx xxxx III. X) nálezu sp. xx. Xx. ÚS 77/06]. Xxxx práva xxxxxxxxxxx menšiny patři x xxxxx blokovat xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 73 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10).

72. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - x xx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx parlamentní xxxxxxx [xxx xxxx X/x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (X 26/48 XxXX 303; 88/2008 Sb.)]. Jednotliví xxxxxxxx xxxx senátoři xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x němu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jim xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx 108 xxxxxx xx.xx. Xx. ÚS 53/10). Xxxxxxx xxxxxxxxx xx parlamentní diskuzi xx xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx xxx možnost xxxxxxxx a kritického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx legislativního xxxxxx xxxxxx. Veřejná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xx v konečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx 206 xx 208 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/12).

73. Xxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxx) prezentovat xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx je zárukou xxxxxxxx xxxxxxx politických xxx xxxxx čl. 5 Xxxxxx - xxxx. xxx 155 nálezu xx. xx. Xx. XX 21/14), nikoli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx (xx senátora) xx x xx xxxxxxxx; xx též xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx xxxxx být (xx xxxx) xxxxxxx x xxxx jiné xxxx (xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. XX 1/12). Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rovnováhu xxxx xxxxxxxxxxx zájmy vládnoucí xxxxxxx x parlamentní xxxxxxx xx menšiny (xxx xxx 76 xxxxxx sp. zn. Xx. XX 55/10).

X. 1 x)

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

74. Xxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx patří xxxx xxxxxxxx parlamentní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x je xx xxxxxxx úrovni upraven x §99 XXXX. Xxxx využitím xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxx dostatečně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem (xxxxx xxx již xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 53/10 x xx. zn. Xx. XX 55/10, xx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

75. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx podle čl. 8 xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx ohrozit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, či xxx státu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [x xxxxxx pojmu xxx nález sp. xx. Xx. ÚS 12/10 ze xxx 7.9.2010 (N 188/58 XxXX 663; 269/2010 Sb.)] (§99 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx (xxxx. nález xx. zn. Pl. XX 55/10). Musí xxx x takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx zjevně vymykají xxxxxxx xxxxxxx politických xxxxxxx [xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "vakua" - xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 28/13 xx dne 10.7.2014 (N 137/74 XxXX 93; 161/2014 Sb.)] x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nepředvídatelné xxxxxxxx (xxx bod 84 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 55/10 xx bod 93 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x x xxx xxxxxxxxxxx zkrácené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důsledku xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx x svobody xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxx ochrana xxxxxxx (xxx 114 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 53/10).

76. Ústavní xxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášení legislativní xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx institutu x xxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx procedury (xxx 115 xxxxxx sp. xx. Pl. ÚS 53/10). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx aprobované x xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 86 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 55/10).

77. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze xx xxxxxx xxxxxxx ústavněprávní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. ÚS 30/16). Xxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx jádro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx samotných aktérů xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx [xxxx. xxxxx sp. xx. Pl. XX 17/11 xx xxx 15.5.2012 (N 102/65 XxXX 367; 220/2012 Sb.)].

X. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nyní xxxxxxxxxxxxx xxx

78. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx XX xxxx, x xxxxx jej xxx na tomto xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nerekapituluje, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

X. 2 x)

Xxxxxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

79. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx derogační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona č. 39/2022 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §99 XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx byl legitimní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx legislativní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxxx převáží xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx procedury.

80. Xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx - x xxxx, xxx Xxxxxxx xxxx posuzoval x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21. V něm xxxx jiné uvedl, xx xxxxxxx existence xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx 97-99 citovaného xxxxxx); xxxxxx ale x závěru, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx s xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxxxxxxxxx opatřením x xxxx x ní) x přihlédnutím k xxxxxxxx xxxxxxxxx situaci (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx trvání xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stavu legislativní xxxxx (xxxx 102-107).

81. X xxxxxxxxx předestřených xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx existence xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx legislativní nouze, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxx projednávané xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti za xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxx xxxxxxxx východiskům, x xxxxxx k xxxxxx, že xxxx xxx xx.

82. Xxx 22.11.2021 předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xx 25.11.2021 xx 7.1.2022 (xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx), který xxx xxxxxxxx rozhodnutími x. 10 ze xxx 5.1.2022 (xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx) x x. 12 ze xxx 20.1.2022 (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xx 18.2.2022. Xxxxxxxxxxx předsedkyně Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 13 xx xxx 20.1.2022 xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx návrh zákona č. 39/2022 Sb. bude projednán xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§99 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny), xxxxx xxx přikázán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotnictví a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§99 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxx xxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx 8. xxxxxx xxx 1.2.2022 (§99 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas. Xxxxxxxxxx x. 44 na 8. xxxxxx xxx 2.2.2022 xxxx potvrzeno, xx xxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona ve xxxxxxxxx xxxxxxx (§99 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxx x zákonodárném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §99 XXXX.

83. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pandemického zákona (xxx xxx str. 18 x 19 xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Poskytnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx (a legitimní) xxxx pandemického zákona již Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 101 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21). Xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx řešit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxxxxx škody. Xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx potřebou účinně xxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

84. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx legitimní xxxxx xxx projednání xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. ve xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, xxxxx má své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

85. Xxxxx x xxxx předložení xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxx z odborných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx dat, ze xxxxxxx mj. vyplývá, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxx projednávání xxxxxx zákona od 20.1.2022 do 18.2.2022 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jak xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx 176 363 xx 188 568 xxxx, xxxxxxx xxx xxx 2.2.2022 v xxxxx 373 402 osob; xx. xxxx potvrzených xxxxxxx než x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pandemického zákona; xxx xxxxxx stránky xxxxx://xxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx-19), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jež xx xxxxxxx x řádově xxxxx účinností xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxx. 13 xxxxxxxx xxxxxx k zákonu č. 39/2022 Sb.). X xxxxxxxxxx xxxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závažná situace, xx xxxxxx xxxx xxxxx včasně reagovat.

86. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx projednávání návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx odborných xxxxxxxx, x xxxxx vláda xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxx zjišťoval skutkový xxxx. Pro Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx vládou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prima xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, opírají se x konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví x xxxxx velké xxxxx populace, její xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx závažnost xxx xxxxxxxx xxx §99 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti.

87. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pandemického zákona xxxxxxx xxx 28.2.2022 x xxxxx jeho novely (xxxxxx č. 39/2022 Sb.) byl xxxxxxxxx 20.1.2022. Xxxxxxxx x nepředvídatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx délky) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx racionální.

88. Xxxxxx podle Ústavního xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pandemického zákona, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodovací praxi, xxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxx možnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx izolace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mj. xxx. 12 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxx by Xxxxxxx soud v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx xxx xxxx XX xxxx), xx xxxxxx, že xxxxx x xxxxx (s xxxxxxx dané krize) xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlavním xxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona - pouze xx účelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx procedury (xxxxx tudíž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 77/06).

89. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx reflexi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx; současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx účinnosti výchozího xxxxxxxx rámce a xxxxxxxxx projednáním návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb.

90. Namítá-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx (9. volební xxxxxx) xx xxxxxx xx dnech 8. x 9.10.2021; xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenována xxx 17.12.2021 x xxxxxx jí xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 13.1.2022 (hlasování x. 47 xx 6. xxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x tíži xxxxx, xx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx návrhu zákona č. 39/2022 Sb. xxx, xxx xxxxxx nezbytné využití xxxxxxxxxx projednání xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

91. Xxxxxxx xxxx již xx xxxx sp. xx. Xx. XX 20/21 konstatoval, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx (xxx 100); xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx může (při xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) založit x liknavost xx xxxxxxxxx xxxxxx vlády xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx 104). Nelze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx občanů xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx proto, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zákonodárné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx neochotou xx jiným - xxx x xxxxxxxxx - xxxxxxx. Proto (xxxxxxxxx hypotetická) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxx xxx (při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, nehledě xx xxxxxxxxxx, zda jejich xxxxxxx mohlo být xxxxxxxxx.

92. Ústavní soud xxxxxx posuzovat xxxxxxxxx xxxxx legislativní nouze x době xxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. prizmatem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vývoje (x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx správnost xxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxx xxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednání xxxxxxxxxxx zákona. Xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx (související xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze (xxx xxx 115 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 53/10 xxxx bod 85 xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 55/10). X xxxxx xxxxx xx závěry xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxx projednávání zákona č. 39/2022 Sb. x obavy x dalšího zhoršení xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx (xxx xxx xxxx 85 a 86 xxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nastalých xx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze, x xxx xxxxx xx přijetí xxxxxx č. 39/2022 Sb., xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

93. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx pandemický zákon včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

94. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx s tvrzením xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projednání návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx Xxxxx, jestliže jej xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx považovat toliko xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx principu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zákonodárné, x xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx silnějším xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx X/x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 24/07). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Senátem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx jednacího xxxx - JŘS), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx rozdílnými (xxxxxxxxx) xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

95. Vyjádřil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxx xxxx xxxxx, že xxx jsou xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ostatně xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx (x xxx xx xxxxx míry "xxxxxxxxxxxx") výsledkem hlasování Xxxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x Senátem xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx poslanců (čl. 47 xxxx. 1 Xxxxxx x §97 xxxx. 3 xxxxxxxx věta xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny).

96. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxx č. 39/2022 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxx důvodům xxxxxxxxxxx x čl. 8 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx konformní, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx legislativní nouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s "xxxxxxx" xxxxxxxx (xxxxxxx xx takovou shodu xxxxx považovat - xxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poslanců), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx též bod 113 nálezu sp. xx. Xx. ÚS 20/21).

97. S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nouze xxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasem opozice x xxxxxx jako xxxxxxx prosazení vůle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx bylo xxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x záruk x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx, xxx převáží xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb.

X. 2 x)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

98. Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vadami legislativního xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.

99. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zkráceného xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb.. (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xx zamítnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 10.2.2022 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poslancům xxx 11.2.2022 měl xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 265/2011 Sb., xx 10 xxx, xxxx xxxxxxxx xxx 21.2.2022, xxxxx Poslanecká xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx 18.2.2022. X xxxx Ústavní xxxx xxxxx, že xxxxx §99 odst. 9 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se - xxxx xxxx - xxxxxxxxxx x xxxxx 10 xxx x §97 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 265/2011 Sb., xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je proto x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx v rozporu xx smyslem a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonodárnou proceduru, xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxx) souvislosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx relevanci xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

100. Po xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxx navrhovatelky xxxxxxxxx x potvrzení xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze - xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx x JŘPS (xxx x jiného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §99 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx sněmovna ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx projednáním xxxxxx xxxxxx xxxxxx posoudí, xxx xxxx legislativní xxxxx xxxx; xxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. JŘPS xxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posoudit, xxxx. xxxx má xxx procedurální xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx parlamentní xxxxx, že xx xxx děje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x něm (viz XXXX, M. In: XXXXXXX, X., XXXXXX, X., XXXXXXXXX, E., XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx XX, 2021, xxx. 553); tak xxxx xxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pandemického zákona (xxx xxxxxxxxx č. 12 na 88. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8. xxxxxxxxx období, xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxx).

101. Xx začátku 9. schůze Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx schůze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx formálně xxxxxxxxxx; xxx xxxxx x xxxxxx nesouladný x JŘPS a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí. Xxxxx však x xxxx, xxx xx xxxx x sobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx derogaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Předně xx třeba xxxxxxxxxx, xx x samotné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx legislativní xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx principů xx xxxx parlamentního xxxxx. Ostatně ani xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšiny. Xxxx xxxxx patrné, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opozice xxxxxxxx či xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnil, xxxx-xx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 9. xxxxxx hlasováno x xxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx sil x Xxxxxxxxxx sněmovně xx xxx stav legislativní xxxxx většinově odsouhlasen x xxxxxxxx xxxxxxxx.

102. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx 9. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx xxx 15.2.2022 xxxxxxx (Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx stenozápisů dostupných xx htt-ps://www.psp.cz x xxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx), xx poslanci x xxxxxxxxxxx právem Xxxxx Xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx ve 14:10 xxxxx uděleno xxxxx, xxx xx vyjádřil x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx následný xxxxxx trval do 19:53 xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx přerušil xxxxxxx x xxxxxx absence xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxx: "Pane xxxxxxxx, xx xxx na xxxxxx přeruším. Xxxxxxxxxx xx xx xx xxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nenachází v xxxx xxxxx x xxxxxxxx."). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 20:03 xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx schůze Xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx procedurální xxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlasovala x xxxxx návrzích xx 19., 21. x 24. xxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx přijat x xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x. 5, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 99 poslanců, xxx xxxx 98 x xxxxxx se 1.

103. Xxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x. 19 ze xxx 23.11.2021 xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx, xxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 xx 2021 (2. xx 8. xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto usnesení, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x v 9. xxxxxxxx období. Mezi xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 31 xx xxx 23.7.1996, xxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pověřený člen xxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx-xx xx upozornění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx však xxxxxxxxx za porušení §61 xxxxxx o xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx (x následném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx zpět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx pro xxxxxx xxxxxx xxxx dány xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx parlamentního xxxxx. Zda xxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (jejího xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

104. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21. xxxxxx, x xxxx navrhovatelka xxxxxxxx xxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud, že xxxxxxxxxxxxx pomíjí §99 xxxx. 9 zákona x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx se - xxxx jiné - xxxxxxxxxx §53 xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Jednání Poslanecké xxxxxxxx tak ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx v xx xxxx materiálně xxxxx) xxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx jednací xxx x xxxxxx, xxxx by se xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musela xxxxxx xxxxxxx (srov. také XXXX, X., xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. 555).

105. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx po 21. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesedajícího xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - x xxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx, xxxxx schválně xxxxxxxx xxxxxxx xxx - xxxxx smyslem xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opozice x dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx Xxxxxxx soud, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody (xxxxxx) xxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. bod 62 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16). X xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poslancům (xx xxx vládním, či xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x principu xxxxxxx xxxxxxxxx kultury [xxx 88 nálezu xx. xx. Xx. XX 10/13 xx xxx 29.5.2013 (X 96/69 XxXX 465; 177/2013 Sb.)].

106. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx l8.2.2022 xx 13:00 xxxxx (xxxxxxxxx x. 87 xx 9. xxxxxx xxx 17.2.2022), xxx x postup nepředvídaný JŘPS ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx x minulosti uzavřel xxx v xxxxxx xx. xx. Xx. XX 26/16. X xxxxxxxx citovaném xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx demokratického právního xxxxx na poli "xxxxxxxxxxxxx" xxxxx obecně; xxxxxxxx derogace xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxx naopak x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx státu (xxx xxxx. body 57-63 xxxxxxxxxx xxxxxx).

107. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 26/16, xx xxxxx x tomu (xxxxxxxxx) xxxxx, xx xxxx - xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx věci - xx referenčním xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx kautel, xxxxx xx xxxxx posuzovat x poměrech každé xxxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx každé Xxxxxxxx soudem již xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx JŘPS xxxx o xxxx zakládá protiústavnost xxxxxxxxxx zákona. Obdobné xxxxxxx řečnické xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20.

108. Namítá-li xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektivní xxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx. 21 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxxx, že xxx x minulosti Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (body 51 xx 52 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 26/16 x bod 95 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 87/20), xx x xxxxxx x kontrole ústavnosti xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Ústavní xxxx se xxxxx xxxxxxx xxx, zda x průběhu zkráceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxx - přes xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, zda v xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

109. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu, xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. (20.1.2022) xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx (18.2.2022) uplynulo necelých 30 xxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx časový xxxx skýtá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx seznámení xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oponentních xxxxxx; xxx spíše, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx časová xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pandemického zákona dne 28.2.2022.

110. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x nálezu xx. xx. Xx. XX 20/21 xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pandemického zákona za 12 xxx xxxx x xxxx nevylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání návrhu xxxxxx (viz xxxx 108 x 109 xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx legislativní xxxxxx x xxxx několika xxx dále aproboval xxxx. x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 17/11, xxx xxxx projednávání jednoho x přezkoumávaných xxxxxx x Poslanecké sněmovně xxxxxx pouhé xxx xxx.

111. Xx stenozáznamu x xxxxxxx 8. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx probíhala ve xxxxx 1. x 2.2.2022, xxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxxx x k xxxxxxxxxxx a trvání xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx projednání xx vyjádřila xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny [xxxx. xxxx. vystoupení xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Radima Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Karly Maříkové, Xxxxxxxx Černého, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Pošárové, Xxxx Síly, Xxxx Xxxxxxx, Karla Sládečka, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Kettnera, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Vladimíry Xxxxxxxx xx xxxxx Svoboda x xxxxx demokracie (XXX) xx Aleny Xxxxxxxxxxx xx hnutí XXX 2011]; k xxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. se vyjadřovali xxxxxxxx poslanci i x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 2.2.2022 xx 13:04 xxxxx xx 19:26 xxxxx x xxxxxxxxxxx xx 21:26 hodin xx 22:03 xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejen příslušníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx parlamentní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x připomínky xxxxxxxxxx poslanců xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministra xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx).

112. Xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 9. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx Okamura xxx vyjádření k xxxxxx pořadu xxxxxx xxx 15.2.2022 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 14:10 hodin x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x 19:53 xxxxx (xxxx xx xxxx xxx pěti hodinách). Xxxxxxx rozprava k xxxxxx zákona č. 39/2022 Sb. xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 17.2.2022 xxxxxxxxx xx 20:50 xxxxx xx 18.2.2022 x 3:31 hodin, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx času přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

113. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx většinou x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxxxx oslabení xx znemožnění efektivního xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx totiž xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkon, xxxxx xx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx. odpovědné x xxxxxxxxxxxxx opozice (xxx xxx 76 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 55/10). Xxxxxxx legislativního procesu xx totiž přijetí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijetí x xxxxxxxxx. Za xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx o xxx. obstrukční jednání (xxxx. xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx: "Xx xxxx řekli, xx nesouhlasíme x xxx vaším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx budeme dělat xxxxxxxxxx politické xxxxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx."; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxx 2.2.2022), xxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx Tomio Xxxxxxx přerušen ve xxx řeči x xxxx, xxx xx x návrhu zákona č. 39/2022 Sb. x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx projednávání xxxxxx xxxxxx, vyjadřoval xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx x ve světle xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxx bylo možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx věcné vyjádření, xxx x pro xxxxxxxxx - uvedený xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx bezbřehý x xx na xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, x xxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx primárně xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxx x xxxxx zneužití xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státě do xxxxx xxxx tolerováno, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práce.

114. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx návrhem xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx xxx věcně, xxx xx do xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx diskuze, x xxxxx zaznívaly x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx proběhla xxxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tak uzavřít, xx možnost konfrontace xxxxxxx na parlamentní xxxx (xxxx záruka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx) byla xxxxxxxxx.

115. Xx xxxx obecně xxxxxx skutečností, xx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxxxx rezonovalo x xx veřejném xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx veřejnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostor (zejména x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu) xx seznámit xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poslanců, xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx směrem xxxxxxx (xxxx xxxxxxx legislativního xxxxxxx), ale ani xxxxxxx (xxxx veřejnosti).

116. Xx tedy zjevné, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskuze xxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) prezentovat svá xxxxxxxxxx, konkurenční xxxxxx x postoje. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx patrné, xx xx x obsahem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Současně byla xxxxxx veřejnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o předmětném xxxxxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxxx parlamentní xxxxxxxx - xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěr x xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

117. Xxxxx tedy xxxxxx x závěru, xx xx omezení práv xxxxxxxxxxx xxxxxxx dosahovalo xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx legislativním xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx, xx ačkoli xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb. xxxxx považovat - x xxxxxxxxxx rovině - xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení samostatně xxxx ve xxxx xxxxxxx odůvodňovala jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxx vadného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx posoudit, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx proporcionality xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx přednost xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálního právního xxxxx, právní jistoty x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jistoty x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 21/14).

118. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poznamenává, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxx považovat xx odraz xxxxxxxx xxxxxxxxx kultury, jejíž xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx četnými xxxxxxxxxxxx jednáními, chaotickým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx zákonodárného xxxxxxx (xxxx. XXXXX, X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx kultury. Xxxxx: Xxxxxxxxxx, 2021, xxx. 137 a xxxx.). Role Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxx" (xxx 142 nálezu xx. zn. Xx. XX 21/14). Xxxxxxxx xx však třeba xxx xx zřeteli, xx "[racionalizace sněmovního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx být xx xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx se k xxxxxxxxxxx tématům v xxxxxxxxxx xxxx vyjádřit x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx" (XXXXX, J., xxxxxxxx citováno, str. 168).

XX.

Xxxxxxxxx přezkum návrhu

119. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pandemického zákona jej Xxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx níže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

XX. 1

K xxxxxxxxxx opatřením podle §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx

120. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, obchodním xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx provozní xxxx,"

121. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.) xxxxxxxxx xxxxx možných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobní provozovny xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxx."

XX. 1 x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

122. Navrhovatelka x souvislosti x xxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx.

123. Xxxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx §2 pandemického xxxxxx se Xxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21, x xx x xxxxxxx (xxxxxxxx) nedostatečné určitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pravomoci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x proporcionality zásahu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx 194 až 217 xxxxxxxxxx nálezu). Z xxx xxxxxxxxx závěrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx soud - vzhledem k xxxxxxxxxx problematiky - xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xx nich xxxxxxxxxx.

124. Xxxxxxxxxxxxx ustanovení §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaprvé vytýká, xx xxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 39/2022 Sb.) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozovny, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx široké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení je xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx možných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podnikatelských xxxxxxxx nutných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

125. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (a x tím xxxxxxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxx) xx široká. Xxx xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 20/21, uvedená xxxx nezakládá xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx představují xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxx (xxx xxx 195 citovaného xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu xx xxxxx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického zákona xxxxxxx dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx (viz xxx 196 xxxxxxxxxx nálezu), xxx bude rozvedeno xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

126. Z xxxxxxxx rozhodovací praxe Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx, konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akt (x xxxxx případě mimořádné xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy). Xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx meze xxxxxx xxxxxxxxx natolik xxxxxx xx vágně, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ponecháno xx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu; xxxxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxx dostát i xxxxxx ústavněprávním xxxxxxxxxx [xxxx. např. v xxxxxx 191 x 192 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 20/21 citovanou xxxxxxxxxx; xxxx srov. xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 5/01 xx xxx 16.10.2001 (X 149/24 XxXX 79; 410/2001 Sb.)]. X x tomto xxxxxxx xx xxxxx nezbytné xxxxxxx, zda napadený §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dostatečné xxxxxxx ochrany základních xxxx a xxxxxx.

127. Xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny, xxxxx xxxxxxxx se x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

128. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zákonné xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx nikoliv xxxxxxxxx) xxxxxxxx pro konkrétní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx realizace xxxxxx xxxxx [xxxx. nález xx. xx. Xx. XX 24/99 ze xxx 23.5.2000 (X 73/18 XxXX 135; 167/2000 Sb.) či bod 278 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 1/12].

129. Ústavní xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx zákonodárce xx xxxxxxx ústavně garantovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx metodologický xxxxxxx xxx. test xxxxxxxxxx [xxxx. body 102- 105 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/08 ze xxx 20.5.2008 (X 91/49 XxXX 273; 251/2008 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Pl. XX 16/14 ze xxx 27.1.2015 (X 15/76 XxXX 197; 99/2015 Sb.)], sestávající x xxxxxxxxxxxxx xxxx kroků:

a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx esenciálního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx realizace xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx snížením celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dosažení xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx.

130. Xxxxxxx-xx Ústavní xxxx ve druhém xxxxx testu xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx jádro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podstatu a xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxx (přísnějšího) testu xxxxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/15 xx xxx 8.12.2015 (X 204/79 SbNU 313; 15/2016 Sb.) xx xxxxx xx. xx. Pl. XX 37/16 ze xxx 26.2.2019 (N 31/92 XxXX 324; 119/2019 Sb.)], x xxxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx sleduje legitimní (xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxx práva,

b) zda xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxx tohoto xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jenž xx byl x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx), x

x) xxx xxxxx na dosažení xxxxxx cíle x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základním xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx).

131. Svoboda xxxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx [xxxx. xxxxx xx. zn. Xx. XX 19/13 ze xxx 22.10.2013 (X 178/71 XxXX 105; 396/2013 Sb.) xx xxxxx xx. zn. Pl. XX 13/14 xx xxx 15.9.2015 (N 164/78 XxXX 451; 297/2015 Sb.)]. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxx (xx. 26 xxxx. 1 xx xxxxxxx s čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx, xxxx. čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx), xxx je xxxxxxxxxxxx autonomního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svobody; svoboda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 43/18 xx dne 18.1.2022 (28/2022 Sb.)].

132. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxx x xxxxxx xxxx) xx x obecné xxxxxx xxxxx dotýkat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; předmětné xxxxxxxxxx totiž xxxxxxxxxx, xxxxx dílčí aspekty xxxxxxx podnikání lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx jednou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx provozní xxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxx varianty jednotlivých xxxxxxx (x jejich xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx.

133. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze omezení xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx prostorech, nikoli xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx "omezení xxxxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, xxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx přímého xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) mimořádná opatření, xxx xx xxxx xxxxxxxx fakticky znemožní xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx řádný výkon xxxxxxxx xxxxxx podnikatelských xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx k osobnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

134. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, v xxxx na jedné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 26 xxxx. 1 Listiny) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (čl. 31 Xxxxxxx) x xxxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx).

XX. 1 x)

Xxxxxxxx xxxxx proporcionality

135. Účelem §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx (coby rozšířeného xxxxx mimořádných opatření) xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxxxxxx x xxxxxx dopadů xx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxx prostoru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx (srov. §1 xxxx. 1 x §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. xxx xxx. 12-14 důvodové xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (ústavně xxxxxxxxxx).

136. Je již xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxx 201 nálezu xx. xx. Xx. XX 20/21). Xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx součástí) xxxxxxx z xxxxxxx, xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, zejména xxx-xx x omezení činností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rizika xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle vlády xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. vydávání xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mělo xx xxxxxxxx rušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx xxx. 12 důvodové xxxxxx k xxxxxx č. 39/2022 Sb.).

137. Xxxxxxx xxxx xxxxx uzavírá, že xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné činnosti x xxxxxxxxxx, obchodním xxxxxx, xx tržišti, xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v nichž xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

138. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx) xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivcům xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx režimu ústavního zákona o bezpečnosti, xxxxxxx se x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21 xxxxxxxx xxxx záruky xx dvoje: "xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v povinnosti xxxxxx xxxxxx per xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxx jednotlivce před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx in concreto xxxxxxx opatřením".

139. Jde-li x xxxxx rovinu xxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxx nejzazšího xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo uvedeno, xx xxx x xxxxx značně xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxx x poznatků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx novelizací dostupných) xxxxxxxx xxx boj x pandemii XXXXX-19, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx, neumožňovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 6 Xx 22/2021-44 xx dne 21.5.2021, x. j. 1 Xx 5/2021-73 xx xxx 1.7.2021 xx x. x. 8 Xx 2/2022-53 xx xxx 2.2.2022), xxxxx xxxxx původní xxxxx pandemického zákona [xxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx] plošnou regulaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxx xxx. 20 x 21 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.).

140. Xxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) pandemického xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xx více xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx - xxx xxx. 21 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx možné regulovat xx xxxxxxxx škálu xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxxxxx, při nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktu, je xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

141. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx téměř nemožné; xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx shoda, xxx xx xx xxxxxxxx [srov. xxx 68 xxxxxx xx. xx. Pl. XX 106/20 xx xxx 9.2.2021 (123/2021 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nastavení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zejména v xxxxxxx výskytu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hrozbu pro xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx za xxxxxxxxx xxx (xxx xxxx 206 x 207 xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 20/21).

142. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x třetí xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx záruk, xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21, xx plně - xxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx i x nynějším xxxxxxxx, x proto je Xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx rekapituluje.

143. Druhou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx limity xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x reálnou potřebou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle aktuální xxxxxxx epidemiologické situace xxxxxxxxxx XXXXX-19, konkrétní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (§3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx nezbytně xxxxxx xxxx (§3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx. k xxxx x xxx 208 xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21).

144. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx x xxxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§2 xxxx. 4 xxxx. x) pandemického zákona], xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vydání (§3 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X x xxxxxx zárukách xx xxxxxxx xxxxxxxx respekt x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxx (xxxx. xxx 209 xxxxxx sp. zn. Xx. XX 20/21).

145. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx (vzhledem x nutnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx posteriorními, x xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx své závěry x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 20/21. Xxxxxxxxx opatření xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx obecné povahy (§3 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx zákona), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručená xxxxx x svobody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxx přezkoumáno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xx příslušný Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§13 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx zajištěna Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 90 Xxxxxx a čl. 36 odst. 2 Xxxxxxx (xxxx. xxxx 210 x 211 xxxxxx xx. zn. Xx. XX 20/21).

146. Xxxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx napadený §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona x testu proporcionality xxxxxxx.

147. Namítá-li navrhovatelka, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx. xxxxxxx advokacie xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx), xxxxx k tomu Xxxxxxx xxxx, xx xxxx schopen xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxxxx vymodelovat xxxxxxx xxxxxxxxxx situace, které xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx ustanovení) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx [xxxx. bod 54 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 9/07 xx dne 1.7.2010 (X 132/58 XxXX 3; 242/2010 Sb.)]. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

148. Jednotlivá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxxx (x jakákoli jiná) xxxxxxxxx aplikace předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak x xxxxxxx xxxxxxxxxx kladeným xx xxxxx veřejné xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx. x čl. 4 Xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zárukám xxxxxxxxxxxx - uvedená xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Stejný xxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx které xxxxxxxx §2 odst. 2 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx možných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

149. Není ani xxxxxxxxx argumentace xxxxxxxxxxxxx, xx vláda xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx úkolem Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle ústavního zákona o bezpečnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle pandemického zákona, xxxxx xxx převážně x otázku politické xxxxxx (bod 106 xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 20/21).

150. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx pandemický zákon x xxx xxxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx pohotovosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx Ústavní xxxx xxx x xxxxxx xx. zn. Pl. XX 20/21 xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zákon x x xxx obsažené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxx.

151. Xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pandemického zákona xx 28.2.2022 byla xxxxxxxxxxx do 30.11.2022, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx normotvorné xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx (ne)ústavnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxx již v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pandemického zákona xx xxxxx, nazná-li Xxxxxxxxx, xx xxxxxx postup xxxx xxxxx (xxx 215 xx xxxx xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21).

XX. 2

X xxxxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx

152. Xxxxx napadeného xxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní:

"§8a

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx izolaci xxxx xxxxxxxxxxxx opatření podrobit, xxxxx nebo xxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nařízena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ústně xxxx xxxxxxx, x xx x pomocí prostředku xxxxxxxxxx na dálku, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního opatření xxxxxxxx.

(3) Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Shledá-li, xx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx, zruší xx nebo uvede, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo potvrdí, xx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1, nepožádal-li xxxxxxx xx své xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx karanténního opatření, x výsledku prošetření xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx."

XX. 2 x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

153. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx umožňující oznámení x xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobodu (čl. 8 odst. 1 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx) ve xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx (xx. 2 odst. 3 Xxxxxxx a xx. 2 xxxx. 4 Xxxxxx).

154. Povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx - mimo xxxx - izolaci xx xxxxxxxxxxx opatřením (x xxxxxx těchto pojmů xxx §2 odst. 6 x 7 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví) xx xxxxxxx xxxxxx vyplývá x §64 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 267/2015 Sb. Xxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxxxxxx postup, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření může xxxxxxx, tj. ústně xxxx písemně, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.

155. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §8a pandemického xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxxxx, platnému xxxxxxxx xxxx doposud v xxxxxx xxxxxx neznámou, x priori protiústavnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx navrhovatelka. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx formami xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků podle §7b xxxxxx x Xxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykázání xxxxx §44 a xxxx. zákona o Xxxxxxx XX.

156. Navrhovatelka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozpor xx xxxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Listiny) x xxxxxx svobodou (čl. 8 odst. 1 Xxxxxxx). Podstatou §8a xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví), xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

157. Konstrukce xxxxxx xxxxxxxxxx je x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potud, xx xxxxxxxxxxx riziko, xx individualizovaný xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření) xxxxxx xxxx adresátovi xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), x tedy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [x závaznosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx. xx. X. XX 263/97 xx xxx 6.1.1998 (X 1/10 XxXX 335)]. Tím je (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, zda x x xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx se příslušnému xxxxxx.

158. X zásahu xx xxxxxxx pohybu [čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxx. čl. 2 Protokolu č. 4 k Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxxx xxx "Úmluva")], která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření přímo xxxxxxx (xxxx. též XXXXX, P. Xx: XXXXXXXXX, E., ŠIMÍČEK, X., LANGÁŠEK, X., XXXXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2012, xxx. 358), xxxxxx dochází xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx karanténního xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx (čl. 8 odst. 1 Xxxxxxx, xxxx. čl. 5 odst. 1 Xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx [xxx TOMOSZEK, X. Xx: XXXXXXXX, X., BARTOŇ, M., XXXXX, M., KOPA, X. x xxx. Xxxxxxx základních práv x xxxxxx. 1. xxxxxx (1. xxxxxxxxxxx). Xxxxx: C. H. Xxxx, 2021, marg. x. 6.]; xxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. bod 28 xxxxxx sp. xx. XX. ÚS 2057/19 xx xxx 22.11.2019 (X 197/97 XxXX 115)]. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodné, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §8a pandemického zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

159. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx x dodržování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/04 xx xxx 28.6.2005 (N 130/37 SbNU 641; 327/2005 Sb.)]. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x tom, xx xxxxxx pravidla xxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx vztahy x xxxxxx důsledky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxxxx sp. xx. XX. XX 566/05 xx xxx 20.9.2006 (X 170/42 SbNU 455), xx. xx. X. XX 420/09 xx dne 3.6.2009 (X 131/53 XxXX 647), xx. xx. Xx. XX 12/14 xx xxx 16.6.2015 (X 109/77 SbNU 577; 177/2015 Sb.) či xx. xx. II. XX 2571/16 xx xxx 8.11.2016 (X 214/83 XxXX 391)].

160. Xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu). Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxx straně xxxxx princip xxxxxx xxxxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Ústavy) a xxxxxxx xxxxxx (čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxx) x xx druhé xxxxxx ochrana zdraví (čl. 31 Xxxxxxx) x xxxxxx (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx).

XX. 2 x)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

161. Xxxxxx krokem xxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx úprava sleduje xxxxxxxxx cíl, xxxxxx xx (xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx vlády) včasné x xxxxxxxxxxx nařizování xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx xxx. 26 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 39/2022 Sb.). Xxxxx vymezený xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx).

162. X rámci xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxx xxxx zohlednil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxx omezení mobility xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx přenosu onemocnění XXXXX-19 xx jiné xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx karanténní xxxxxxxx nařízeny xxxxxx, x xx téměř xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx nařizování izolace xxxx karantény ústně xxxx xxxxxxx, x xx x prostředkem xxxxxxxxxx xx dálku, xxx xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxx) k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

163. Při posuzování xxxxxxx xxxxx (požadavku xxxxxxxxxxx) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx zákonodárce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxx by xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx občanů xxxx xxxxxxxxx. Xxxx přijetím xxxxxxxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx protiepidemická xxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx nimi xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxx rozhodnutím xxxxx správního řádu ve xxxxxxxx xxxxxx (§67 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 267/2015 Sb.); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx telefonicky, neboť x takovém xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxx vires (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 10 As 229/2021-31 xx xxx 31.8.2021).

164. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx karanténních xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx může zejména x době xxxxxxxxx xxxxxxxx dosahovat xx xxxxxx xxxxxxx denně, x vzhledem k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx správního řádu a zákona o ochraně veřejného zdraví, xxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádný správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, natož xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx následků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxxxx podobné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x bezproblémově.

165. Xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhotovení je xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Mezi xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx adresátovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, dokonce i xxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx, aby si xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx (§23 správního řádu). X xxxx xx xxxxx zohlednit další xxxxxx, tedy že x xxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (popř. xxxxx xxxxx) či xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

166. Ani x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx až x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx 10 dnů ve xxxxxx §17 odst. 4 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx).

167. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxx izolaci xxxx xxxxxxxxxx opatření (x xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxx xxxxxxx.

168. V xxxxx existujícího xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jakým jiným - x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx šetrnějším - xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx než právě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i pomocí xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

169. X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vychází Ústavní xxxx x xxxxxxx, xx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavního zákona o bezpečnosti (xxxx. xxx 204 xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 20/21). Xxxx xxxxxxx xx xxxxx soustředí xx xxxxxxxxx záruk ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 4 Listiny. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx východisko, xx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonodárství x xxxxxxxx časově x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxx rozsahem xxxxxxxxxxxxxx (srov. xxx 203 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21).

170. Xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předešlé xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx sp. xx. Pl. XX 20/21) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení. Izolaci xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeví příznaky xxxxxx onemocnění (§2 xxxx. 6 xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx). Obdobně jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx pouze xxx splnění xxx xxxxxxxxx předpokladů (§2 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx); xxxxxxxxx (coby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření) xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobývala v xxxxxxx xxxxxx [§2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx]. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření tedy xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x xxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, aby skutková xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x provedeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - §8a xxxx. 1 xxxx první pandemického xxxxxx), mj. xx xxxxxx případného prošetření xxxxxxx či soudního xxxxxxxx.

171. S xxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 (§8a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X obecné xxxxxx xx záměrem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxx (§2 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xx xx xxxxx šířit [§2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxxx.

172. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xx karanténního xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx jsou xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 161/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxxx způsobu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx izolace xxxx karanténního opatření, (xxxx jen "vyhláška č. 161/2022 Sb."). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx schránku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo telefonního xxxxxx (§1 vyhlášky x. 161/2022 Xx.). X provedeném oznámení xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8a xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

173. X jednotlivých xxxxx xxxx stanoveny konkrétní xxxxxxxx požadavky. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx navrhovatelka xxxxxxxxx brojí) xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jaký druh xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx běhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx izolace xxxx karanténního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x informaci x tom, xx xxxxx xxx lze xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§3 x 4 xxxxxxxx x. 161/2022 Xx.).

174. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx hovor x xxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx služebního průkazu x služební xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx hovor xxxxxxx xx jméno, xxxxxxxx x xxxxx náhodně xxxxxxx číslice x xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, a musí xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx nařizuje, xxxxxxx x konec xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx učinit (§5 xxxxxxxx x. 161/2022 Xx.).

175. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vědomosti adresáta x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dostatečné. Xxxxxxxx xxxx xxx (navrhovatelkou xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx oznámení reálně xxxx xxxxxxxx konkrétnímu xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x nařízením xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

176. Xxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxxx doručování s xxxxxx xxxxxxx jistoty, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostalo x xxxx pro xxx závazné. Xxxxx - xx je xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx podstatné - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx nejde x xxx nemůže jít x tíži xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x aktivnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx dopady x xxxxxx xxxxx jednotlivce, xxxxx se měl xxxxxxx xx karanténnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxxxx) podrobil.

177. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv dostatečná, xx xxxxx k xxxxxxxx apriorním xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx izolace xx karanténní xxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx, požádat orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x prošetření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo karanténního xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x to x xxxxxx prostředku xxxxxxxxxx na dálku (§8a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx žádost xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxx nařízeny xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§8a xxxx. 3 věty xxxxx x xxxxx pandemického xxxxxx).

178. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxxx zákona xx patrné, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx část druhá x xxxxx správního řádu (§8a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zákoně o ochraně veřejného zdraví (xxxx. §67 odst. 4 xx 10 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

179. Odkladný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx stanoven (xxxx xxxx. v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx posudků xxxxx §46 a násl. xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx smyslu xxxxxx reakce na xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx x tomu, že xxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx (ve vztahu x xxxxx zárukám) xxxxx.

180. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaručených práv xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx beneficium x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prošetření ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xx podání xxxxxxx xx xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx xx karanténního xxxxxxxx ex xxxx (§8a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx pandemického xxxxxx). Xxxxx xxxxxx, xx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právě xx tomto xxxxxx.

181. Xxxxx rovina posteriorních xxxxx tkví x xxx, že nařizování xxxxxxx xx karanténního xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dodržení zákonnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaručených xxxx a xxxxxx (x xxxxxxx x čl. 4 a 90 Xxxxxx); xxx xxxx xxxx brojit xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 x násl. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x subsidiárně se xxx domoci ochrany xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

182. Xxxxxxxx xxxxxx posteriorních xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem (čl. 36 xxxx. 3 Listiny) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 82/1998 Sb. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx izolace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a pandemického xxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx nahrazení (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. též xxx. 27 xxxxxxxx zprávy x xxxxxx č. 39/2022 Sb.).

183. Xxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx zaručených práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x testu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

184. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx Xxxxxxx xxxx následující: X první xxxx xx nelze xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx a svobod xx přenášeno xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dána x xxxxxxxxxx zákonem (xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zákoně o ochraně veřejného zdraví). Podzákonný xxxxxx xxxxxxx (xxx xx patrné x xxxxxx xxxxxxxx č. 161/2022 Sb.) xxxxx blíže konkretizuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plní převážně xxxxxxxxxx funkci. Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xx §8a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nástroje xxxxxxxxxx xxx nařizování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínky, xxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx (potažmo čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx) xx s xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx [x xxxx xxxx. xxxx. xxxxx xx. xx. X. XX 43/04 ze xxx 13.4.2004 (X 54/33 XxXX 55) xx xxx 12 xxxxxx xx. xx. XX. XX 3379/19 xx xxx 6.3.2020 (X 43/99 XxXX 62)].

185. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x protiústavnosti xxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx správního řádu (§8a xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx) Ústavní xxxx xxxxx, xx xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, subsidiárně podle xxxxx čtvrté správního řádu. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx správního řádu.

186. Xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx účinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl xxx xxxxxx, xxxxx 1.7.2022 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 161/2022 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx izolace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxx. xxxx 172 xx 174 xxxx x obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx textové zprávy x xxxx 60 xxxx), xx. stanoví xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx adresáta x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx má podrobit, x xxxx xxxxxx, xxx na xxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxxx x prošetření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

187. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x "xxxxxxxxxx neopodstatněnosti" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx pandemie xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxx bod 206 xxxxxx sp. xx. Xx. XX 20/21); xx proto x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx řádu byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba využít, xxx nemít tyto xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx jich xxxxxxx.

XX. 3

K ostatním xxxxxxxxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx

188. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,", xxxx. x) x x), xxxx. x) xx xxxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx. m) xx v), §10 xxxx. 1 ve xxxxxxx "xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí jejího xxxxxxxxxx xxxxxx", §10 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 3 a §11 xxxx. 3 pandemického xxxxxx nepředkládá navrhovatelka xxxxxx xxxxxxxxx argumentaci. Xxxx xxxxx, xx xxxx ustanovení a xxxxxx xxxxx napadla xxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona č. 39/2022 Sb., xxxx byly xx pandemického zákona doplněny.

189. Xxxxxxx x xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx procedurálních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx, xxx x xxxx xxxxx x návrh xxxxxxxx x ustanovením §34 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx projednání [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 7/03, xxxx XX xxxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07 xx xxxx 33 a 34 nálezu sp. xx. Xx. XX 2/08 xx dne 23.4.2008 (X 73/49 XxXX 85; 166/2008 Sb.)].

XXX.

Xxxxx

190. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxx, xx návrh xxxxxx.

191. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxx, xx xx implicitně xxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 317/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.10.2022.

Xx xxx xxxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.