Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
317/2022 Sb.
13.09.2022
31.10.2022
31.10.2022
nález
nález Ústavního soudu
Koronavirus, Právní pořádek, Soudnictví (nálezy), Zdravotnictví a zdravotní pojištění