Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32023D1145 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1145 ze dne 7. června 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku R P
32023D0545 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/545 ze dne 7. března 2023 o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo R P
32023D0328(01) PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. března 2023, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 R P
32021D0063 ROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/63, ze dne 22. ledna 2021 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 89034 (MON-89Ø34-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 R P
32020D1107 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1107 ze dne 27. července 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech R P
2019D2112 32019D2112 - ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/2112 ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2303 na podporu pokračujícího provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2118 (2013) a rozhodnutí Výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) č. EC-M-33/DEC.1 o zničení syrských chemických zbraní v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení R P
32009F0948 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení R P
32009F0905 RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ RADY 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti R P
32009F0829 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie R P
32009F0299 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně R P
32008F0977 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech R P
32008F0947 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty R P
32008F0909 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii R P
32006F0960 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie R P
32006F0783 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci R P
32005F0214 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut R P
32005F0212 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti R P
32003F0577 RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii R P
32002F0584 Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV) R P
32002F0465 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech (2002/465/SVV) R P