Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ XXXXXX (XX) 2023/1145

ze xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2023,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333 o některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s neštovicemi xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xx Španělsku

(oznámeno xxx xxxxxx X(2023)3806)

(Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx)

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/429 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxx xxxxxx („xxxxxx rámec xxx xxxxxx xxxxxx“)&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;259 xxxx.&xxxx;1 uvedeného nařízení,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/2333 (2) bylo xxxxxxx v rámci nařízení (XX)&xxxx;2016/429 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti s ohnisky xxxxxxxx xxxx a neštovic xxx ve Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Kastilie-La Xxxxxx, kde xxxx xxxxxxx tvoří xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31.&xxxx;xxxxx&xxxx;2023.

(2)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2022/2333 konkrétně xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dozoru x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/687 (3), xxxx xxxxxxxxx alespoň oblasti xxxxxxx v příloze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3)

Kromě xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 21 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2020/687 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxx, tak x&xxxx;xxxxxxx Kastilie-La Mancha, xxx Španělsko xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovcí x&xxxx;xxx xxxx další xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx neštovic xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2022/2333 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx dalších ohnisek xxxxxxxx ovcí x&xxxx;xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxx;x/xxxx xxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX)&xxxx;2023/872&xxxx;(4).

(5)

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2023/872 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Komisi xxxxx jedno ohnisko xxxxxxxx xxxx a neštovic xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxx;x/xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx-Xx Xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx v uvedeném regionu.

(6)

Příslušný xxxxx Španělska xxxxxx xxxxxxxx opatření k tlumení xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2020/687, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Španělsko rovněž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2023 x&xxxx;Xxxxxxxx-Xx Mancha, x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxx v příloze prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx uzavřená xxxxx xxx Španělsko xx xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxxx a časově, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx situaci x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx-Xx Xxxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxxx xxxx a neštovice koz.

(8)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xxx změny, xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333 provedeny prostřednictvím xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx co xxxxxxxx.

(9)

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333 xxxx xxx xxxxxxxxxxx do 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2023.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2022/2333 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Stálého xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a krmiva,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Změny prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/2333

Xxxxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2022/2333 xx xxxx takto:

1.

Článek 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2023.“

2.

Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx (EU) 2022/2333 xx xxxxxxxxx zněním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx království.

X&xxxx;Xxxxxxx dne 7. června 2023.

Xx Komisi

Stella XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;84, 31.3.2016, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX)&xxxx;2022/2333 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2022 x&xxxx;xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s neštovicemi ovcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx koz ve Xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2022/1913 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;308, 29.11.2022, s. 22).

(3)  Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/687 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/429, pokud xxx o pravidla pro xxxxxxxx a tlumení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 3.6.2020, x.&xxxx;64).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX)&xxxx;2023/872 ze xxx 20.&xxxx;xxxxx&xxxx;2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí (XX)&xxxx;2022/2333 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s neštovicemi xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx koz xx Xxxxxxxxx (Úř. věst. L 113, 28.4.2023, x.&xxxx;49).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

A.   Ochranná pásma a pásma xxxxxx vymezená xxxxx xxxxxxxxxxx ohnisek

Region a referenční xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a pásma xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxx článku 1

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx-Xx Xxxxxx

XX-XXXXXXXX-2023-00003

XX-XXXXXXXX-2023-00004

XX-XXXXXXXX-2023-00005

XX-XXXXXXXX-2023-00006

XX-XXXXXXXX-2023-00007

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx:

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx:

Xxxxxxx xx San Xxxx

Xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxñxx

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxx Cuenca xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx de Xxxx

Xxxxx xx xxx Xxxxx

Xx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxx Xxxxxñxxxx

Xxxx del Cuervo

Pozoamargo

San Xxxxxxxx

Xxxxx María de xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxx

20.7.2023

Xxxxx xxxxxx:

Xxxxx dozoru, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxx:

Xxxxxxxx de San Xxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx Xxxx

Xxxxxx xx Xxx Xxxx

Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx obce:

Villafranca xx xxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxñxx

Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xx Xxxxx xx Xxx Xxxxxxxx

Xx Xxxxxx xx Almoradiel

El Toboso

Camuñas

V provincii Xxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxx Xxñxxxxx

Xxñxxx Juncosa

El Cañavate

Honrubia

Pinarejo

Alarcón

Casas xx Xxxxxxx

Xxxxx de Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xx Picazo

Pozorrubielos de xx Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx de la Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Xxxx

Xx Xxxxxxx de Záncara

Los Xxxxxxxxx

Xxxxxxx del Xxxxx

Xxxx xx Xxxx

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx Rus

Villaescusa xx Haro (xxxxx xxxxxxx Dehesa de Xxxxxxxx)

X&xxxx;xxxxxxxxx Albacete xxxx:

Xxxxxxxxx

Xx Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx xx xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

7.8.2023

Xxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxx Real xxxx:

Xxxxxxx xx San Juan

Campo xx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxñxx

X&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxx Cuenca xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxx de Fernando Xxxxxx

Xxxxx xx Xxxx

Xxxxx xx xxx Pinos

El Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxx Xxxxxñxxxx

Xxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx xx xxx Llanos

Vara xx Xxx

21.7.2023–7.8.2023

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx pásma

Region

Oblasti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pásma xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1

Xxxxx xxxxxxxx platnosti

Region Kastilie-La Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx pásmo, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxx Real

Cuenca

Toledo

25.9.2023