Animace načítání

Stránka se připravuje...


32023D0545
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/545 ze dne 7. března 2023 o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
2023
545
07.03.2023
Rámcové rozhodnutí
3
D