Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/1107

ze xxx 27. července 2020,

xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxxxxxx členských xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx X(2020) 5208)

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/662/XXX ze xxx 11. prosince 1989 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 uvedené xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx 90/425/XXX xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x některými xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxx dotvoření xxxxxxxxx trhu (2), x xxxxxxx xx xx. 10 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady 2002/99/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribuci x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské spotřebě (3), x xxxxxxx xx xx. 4 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/XX&xxxx;(4) xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx potvrzeny xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx žijících prasat (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“). Příloha xxxxxxxxx prováděcího rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxxx X až XX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rozlišeny xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx epizootologické xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx. Příloha xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxx několikrát xxxxxxx, xxx náležitým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx třeba x xxxxxxx příloze xxxxxxxxx. Příloha prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX byla xxxxxxxxx změněna prováděcím xxxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/1053&xxxx;(5), a sice x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx, Polsku x xx Xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx Xxxx 2002/60/XX&xxxx;(6) xxxxxxx minimální xxxxxxxx Xxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat. Článek 9 směrnice 2002/60/ES xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx v xxxxxxx úředního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx v ochranných xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxx. Xxxxx toho xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx 2002/60/XX opatření, xxxxx mají xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx prasat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici 2002/60/XX xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx infikovaných hospodářství x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se eradikace xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx žijících prasat.

(3)

Od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxxxxxxx nové xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx x Lotyšsku x Xxxxxx x x jednoho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4)

X xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x okrese Xxxxxxxx x Lotyšsku x xxxxxxx, xxxxx xx x současnosti xxxxxxx x části XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Tato xxxxxxx afrického moru xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxx, xxx xx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx tato xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx nyní xxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx v xxxxx II přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(5)

X xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x okrese Biłgoraj x Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x současnosti uvedena x xxxxx II xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení úrovně xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx afrického xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx v xxxxx XX přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(6)

X xxxxxxxx 2020 xxx zaznamenán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prasete x okrese Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx uvedena x xxxxx I xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx žijícího xxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx rizika, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx Xxxxxxxxx, uvedená x xxxxxxxxxxx x části X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx afrického moru xxxxxx, by proto xxxx být nyní xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx ohniska xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx a Polsku x xxxxxxx případ xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx x s ohledem xx stávající epizootologickou xxxxxxx v Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posouzena a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx posouzena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k řízení xxxxx. Tyto změny xx třeba zohlednit x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(8)

Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o africký xxx prasat v Xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx šířením xxxxxxx nákazy, měly xx xxx v xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx být náležitě xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XX x XXX přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxx III xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxx vyvíjí x xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx provádění xxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Části X, XX a XXX xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Unii, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je důležité, xxx xxxxx přílohy xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx účinku co xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx se stanoviskem Xxxxxxx výboru pro xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/EU xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 27. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Komise


(1)  Úř. xxxx. X 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)  Úř. xxxx. X 224, 18.8.1990, x. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)  Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/XX xx dne 9. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxx státech x x zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/178/XX (Úř. xxxx. X 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx (Xx. věst. X 230X, 17.7.2020, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2002/60/XX xx xxx 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx 92/119/XXX, xxxxx jde x těšínskou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx prasat (Úř. xxxx. L 192, 20.7.2002, x. 27).

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX se xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX I

1.   Belgie

Tyto xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx de Luxembourg:

la xxxx xxx délimitée, xxxx xx sens xxx aiguilles d’une xxxxxx, xxx:

Xxxxxxèxx avec xx Xxxxxx,

Xxx Mersinhat à Florenville,

La X818xxxxxx xxx intersection avec xx X83,

Xx N83 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X884,

Xx X884 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec la X824,

Xx X824 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec Xx Routeux,

Le Xxxxxxx,

Xxx x’Xxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxx,

Xxx xx Xxxx-x’xx-Xxx,

Xxx Xxxx l’Eglise,

Rue Xxxxx-Xxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xx N845 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la N85,

La X85 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X40,

Xx X40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx N802,

La X802 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la N825,

La X825 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X25-X411,

Xx E25-E411jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X40,

X40: Burnaimont, Xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx de xx Xxxxxxxx,

Xxx du Xxxxxxx,

Xxx Xx Xxxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Saint-Aubain,

Rue xxx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxxxx de x’Xxxxxxxx,

X87: Xxxxx de Xxxxx,

Xxxxxx xxx Ecoliers,

Le Xxxxx,

Xxx Burgknapp,

Rue xx xx Xxxxx,

Xxx du Xxxxxx,

Xxx de x’Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxèxx,

Xxx de xx Lorraine,

Rue xx Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx du Xxxx,

Xxxxxxxx,

X4: Xxxxx de Xxxxxxxx, Xxxxxx de Longwy, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx xxxx xx Grand-Duché xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx xxxx xx Xxxxxx, xxxxxx xxx intersection avec xx Xxx Xxxxxxxxx à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Estonsku:

Hiiu maakond.

3.   Maďarsko

Tyto xxxxxxx x Maďarsku:

Békés xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 xx 603850 xxxxxxxx vadgazdálkodási egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx területe,

Csongrád-Csanád xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 xx 802450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Fejér xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 xx 406750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 xx 252250, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Pest xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 xx 580450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe.

4.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Lotyšsku:

Pāvilostas xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx daļa, xxx xxxxxxx uz xxxxxxxxx xx autoceļa X36, P4 un X5, Xxxxxx ielas, Xxxxxļxxxx xxxxx xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxx:

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxėxų, Xxxxxxxėx, Xxxxxxxėxų, Xxxxėxų, Xxxxxxxxxx xx Vėžaičių xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxėxų, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx savivaldybės: Xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxx kelio 166 į pietryčius ir Xxxxų seniūnija,

Skuodo xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Xxxėxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx miesto xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x powiecie xxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxx x xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Rączki – Kownatki – Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx x xxęść gminy xxxxxxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx S7 x xxxxxxxx ostródzkim,

gminy Kisielice, Xxxx, Xłxxx z xxxxxxx Iława, Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx w powiecie xxxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx Kościelne, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxżxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx ostrołęcki,

powiat xxxxxxx Ostrołęka,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxń Xxżx, Xxxxxx, Xąxxx, Łąck, Xxxx Xxxxxxx, Radzanowo, Xłxxxx x Xxxxx Biała x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxłxxxxx Xxxxx, Stary Xxxxxxń, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xąxxxx, Xxxęxx Kościelne x Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx,

xxxxx Dzierzgowo, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, xxxxxx Mława, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Xxxxłxxx x Xxxxxxxxx Xxśxxxxxx, x xxxxxxxx mławskim,

powiat xxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxłxxxx x xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx x Pokrzywnica x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxx Xxxńxxxxxx, Xłxxxxxxxłx, Rząśnik, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 62 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Wierzbica, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 12 w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx gostyniński,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx Oczy x powiecie lubaczowskim,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 867 x xxxxx xxxxxxx Xxxxxłxx w powiecie xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxć Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxńxxxxx, Xxxńxxx i Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx łxńxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Głogów Xxłxxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxłxx Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx droge xx 875 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Dzikowiec, Kolbuszowa, Xxxxxxx x Raniżów x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Czermin, Xxxłxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxłxx, Tuszów Xxxxxxxx x xxxxxxxx mieleckim,

w xxxxxxxxxxxx świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Łxxxxxx, Xxxśxxxx, Xxxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxżxxxx Xxśxxxxxx x xxxxxxxx skarżyskim,

gmina Wąchock, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 9 xxxx na xxłxxxxxxx - zachód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogi: xx 0618X biegącą od xxłxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Lipie, drogę xxxxxąxą od xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx wschodniej xxxxxxx xxxxx oraz xx xxłxxx xx xxxxx xx 42 x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 744 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Stary x xxxxęxxxx xxxxx drogę xx 0566X biegnącą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Gowarczów, Xxńxxxx x Stąporków x xxxxxxxx koneckim,

w województwie łxxxxxx:

xxxxx Łyszkowice, Xxxxxxxxx Xxłxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chąśno, Xxxxxxxx, część gminy xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 92 xxxxxąxxx xx granicy xxxxxx Łxxxxx do xxxxxxxxxx granicy gminy xxxx xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łowicz x na północ xx xxxxxxx gminy Xxxxxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxx,

xxxxx Xxxłx Rawska, Xxxxąxx, Xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Rawa Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxż, Xłxxxx x Żxxxxx x powiecie xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Inowłódz, Lubochnia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Żxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tomaszowskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Morska xxxx xxęść xxxxx Xxxx Dwór Xxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx - zachód xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 7, xxxxęxxxx xxxxx xxxxx xxxxę xx 7 x X7 xxxxxąxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminygminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxłxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Mikołajki Xxxxxxxxx, Stary Xxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxńxxx,

Xxxxxx Xxxńxx,

xxxxxx tczewski,

powiat xxxxxxńxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Xxxxxxx x Gubin x xxxxxxx Gubin w xxxxxxxx krośnieńskim,

gminy Xxęxxxxxxxx, Xxxxxxx, Trzciel w xxxxxxxx międzyrzeckim,

część xxxxx Xxxxxx położona na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą biegnącą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Zbąszynek xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową biegnącą xx Xxąxxxxxx xx Śxxxxxxxxxx oraz xxęść xxłxżxxx na północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą od miasta Xxąxxxxxx x kierunku xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą nr 1210F, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxxxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść gminy Szczaniec xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą, xxęść xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx słubickim,

część xxxxx Xxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxłxxxxx x xxxxxxx Xxxxxłxxxxx, Gromadka i Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxx położona na xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 12, x xxxxxxxx polkowickim,

gmina Jemielno, Xxxxxxxx i Góra x xxxxxxxx górowskim,

gmina Xxxxx x Xxxxx x miastem Xxxxx x xxxxxxxx lubińskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Krzemieniewo, Xxxxxxx, xxęść gminy Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 12x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Granowo, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx i xxęść gminy Kamieniec xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxń, xxxxxx Xxśxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx północny – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5 xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Obry, część xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx xx wschód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxń,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, xxxxxx Xxxxń, xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx położona xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx drogi xx 5 x 32 x część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx X11 xxxxxxxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 434 x drogę xx 434 xxxxxxxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Szamotuły, xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx drogę xx 306 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania z xxxxą nr 92 xxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx droge xx 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Xxźxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx x xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: nr 92 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxľxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx,

xxx whole xxxxxxxx of Sobrance, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx part XXX

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lúčky, Závadka, Xxxxxx, Poruba xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kusín, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vinné, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Staré, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Suché, Rakovec xxx Ondavou, Xxxxxx Xxx, Xxľx, Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx - okolie, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx included xx Xxxx XX,

xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Huta, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kojšov, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx and Xxxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Janov, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Ličartovce, Xxxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lemešany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Seniakovce, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Žehňa, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx municipalities xx Xôxxx, Xxxxxxx, Drnava, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Jablonov nad Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Kružná, Xxxxxx Teplica, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Bystré, Xxxxxxx, Xxxxx, Silická Jablonica, Xxxxxxx xxx Xxxxxx,

xx xxx district of Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Gemerská Ves, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Gemerský Xxx, Hucín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Levkuška, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kameňany, Višňové xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx xx Rimavská Xxxxxx, the whole xxxxxxxxxxxxxx xx Abovce, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Drňa, Xxxxx, Dubovec, Xxxxxx, Xxxx, Gemerské Dechtáre, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Gemerský Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ivanice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jestice, Kaloša, Xxxxxxx, Kráľ, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Radnovce, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Rimavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Stará Bašta, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sútor, Xxxxxx, Xxxxxxx Panica, Xxxxxx, Večelkov, Vieska xxx Blhom, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx and Xxx,

xx xxx district xx Xxxxxxx, the xxxxx municipalities of Xxxxx, Veľká nad Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxľxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Pleš, Xxľxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Fiľakovo, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Radzovce, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxx xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx xx Xxľxx Xxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxľxxx Xxxxxxxxxx, Xxľxx Xxx xxx Ipľom, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxľxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Malá Xxxxxxxx, Xxxxxx, Trebušovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Nová Xxx, Bátorová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Želovce, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kováčovce, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Malý Xxxxx, Xxľxx Xxxxx, Xôxxx, Veľké Zlievce, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxľx, Ľuboriečka, Dolná Xxxxxxxx, Xxxxxx, Slovenské Xľxxxxx, Horná Strehová, Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

xx xxx regional unit xx Drama:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Skaloti xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Livadero xxx Xxxxxxxxxxx (in Drama xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal department xx Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx departments xx Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vathytopos, Volakas, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lefkogeia, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ochyro, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Vrontou xxx Potamoi (xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xanthi:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kariofyto xxx Xxxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx community xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx departments of Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx and (in Xxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxx of Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Sounio (xx Avdira municipality),

in xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx:

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Komotini, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Karydia, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Neo Xxxxxxxxxxx and Xxxx Xxxxxxx (in Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Fillyra, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx xxx Community Xxxxxxxxxxx Xxxxxx and Xxxxxx (in Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxx (in Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Mikro Xxxxxx, Protokklisi, Roussa, Xxxxxx, Geriko, Sidirochori, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Agriani and Xxxxxxxxxx (xx Soufli xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Arzos, Xxxxx, Therapio, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nea Xxxxx, Xxxxxx, Kastanies, Rizia, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Valtos, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Chandras (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Metaxades, Xxxxxxx, Doksa, Elafoxori, Xxxx, Xxxxxxxx and Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx of Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx departments of Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petritsi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Gonimo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Poroia, Xxxx Xxxxxx, Sidirokastro, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx departments of Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Oinoussa xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx and Xxx Vrontou (xx Xxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Valtero, Karperi, Xxxxxxx, Lithotopos, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Chrysochorafa (xx Xxxxxxxx municipality).

ČÁST XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxx:

xxxx xx province xx Luxembourg:

la xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx sens xxx xxxxxxxxx x’xxx montre, xxx:

Xx Rue de xx Xxxxxxx (X85) à Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx intersection xxxx xx X894,

Xx N894 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la xxx Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la rue xx Xxxxxxâxxxx,

Xx xxx xx Xxxxxxâxxxx xxxxxx xxx intersection avec Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Xxxxxxxxxx,

Xxx Xxxxxxèxxx,

Xx Xxxxx xx Loup,

Le Xxxx,

Xx X801 xxxxxx xxx intersection xxxx xx rue xx x’Xxxxxx,

Xx rue de x’Xxxxxx,

Xx xxx du Xxx,

Xx X40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X25-X411,

Xx X25-X411 xxxxxx son intersection xxxx xx N81 xx xxxxxx xx Xxxxxx,

Xx X81 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X883 au xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx X883 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx la X88 xx xxxxxx d’Aubange,

La X88 jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X811,

Xx X811 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx rue Xxxxxxx Xxxxxx,

Xx rue Baillet Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X88,

Xx N88 (xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxx Xxxx, xxx xx Virton, xxx de Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Meix) xxxxxx xxx intersection xxxx la X981,

Xx X981 (xxx xx Xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X83,

Xx X83 (xxx xx Xxxxx, xxx xx Bouillon, rue Xxxxxx 1xx, rue x’Xxxxx) jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85 (Xxx xx xx Station) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxx xx Haskovo,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxx Zagora,

the whole xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Plovdiv,

the whole xxxxxx of Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxx excluding xxx areas xx Xxxx III.

3.   Estonsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx Vabariik (xäxxx xxxxxxx Hiiu xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 xx 956750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Fejér xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 xx 253550 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Nógrád xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 xx 580150 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységének xxxxxx területe.

5.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Lotyšsku:

Ādažu xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx un Xīxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxx xx xxļx xxx Vārtājas upes xīxx xxxxxxļxx A9, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx A9, uz xxxxxxxxx no autoceļa X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx rietumiem xx ceļa V1200, X115, P117, V1296un Xxxxx xxxxxxx xxļx xx dienvidiem no xxxxxxļx xxxx Miķelīšu xxxx xīxx xxxxxxļxx 1265, xx rietumiem xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx xīxx xxxxxxx ar Rīvas xxx, Aizputes pilsēta,

Aglonas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx novads,

Alojas xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Apes xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxīxxx novads,

Baldones xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Balvu novads,

Bauskas xxxxxx,

Xxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Daugavpils xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Dundagas xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Ērgļu xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxķxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Jaunjelgavas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx novads,

Jaunpils xxxxxx,

Xēxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxxx xxxxxx,

Xxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Krāslavas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Ēxxxxx pagasta daļa xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1288, xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx autoceļa P119, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx austrumiem no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx līdz xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx xxxxxxx xxļx xx ziemeļiem xx autoceļa 1290, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, uz xxxxxxxxxx xx autoceļa 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X112, Xxxxx pagasta xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx X1296, Xxxxxxx, Rumbas, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xāxxxx, Pelču xx Snēpeles pagasts, Xxxxīxxx xxxxēxx,

Xxxxxāxxxx novads,

Līgatnes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx xxxxxx,

Xxxāxxx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

Madonas novads,

Mālpils xxxxxx,

Xāxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Pārgaujas xxxxxx,

Xļxxxņx novads,

Preiļu xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxļx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

republikas xxxxēxx Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Jūrmala,

republikas xxxxēxx Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx xxxxxx,

Xūxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Sējas xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx Xxņķx pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx V1272 xīxx robežai ar Xxxxxx xxx, Skrundas xxxxxxx xxļx xx Xxxxxxxx uz ziemeļiem xx xxxxxxļx X9 xx austrumiem no Xxxxxx xxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, kas xxxxxxx uz austrumiem xx autoceļa V36, X4 un X5, Xxxxxx xxxxx, Dauguļupes xxxxx xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Xxxņxxxx xxxxxxx xx Xxxūxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xxxxxxļx X116, X106,

Xxxxxx novads,

Varakļānu xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx novads,

Vecumnieku xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Ances, Xāxxxxxx, Xxxxx, Xāxxxx, Užavas, Xxxxxxxx, Puzes, Xxxx, Xxāxxx, Usmas xx Xxēxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxēxx,

Xxxxīxxx xxxxxx,

Xxļxxxx novads,

Viļānu xxxxxx,

Xxxxxxx novads.

6.   Litva

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxxx miesto xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx savivaldybė: Xxxxxxx, Alovės, Xxxxxxxxxų, Xxxxų, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Xxxxxxxxxų seniūnijos,

Anykščių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxų miesto xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono savivaldybė,

Jonavos xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Kaišiadorių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxx savivaldybė,

Kauno xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx apylinkių, Xxxxėxxxxx, Xxxxų, Xxxxxxxxxxxxx, Neveronių, Xxxų, Samylų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx xxxxx A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į rytus xxx xxxxx X1 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx kelio Nr. 1907,

Xxxxų xūxxx savivaldybė: Xxxxų rūdos xxxxūxxxx į šiaurę xxx xxxxx Nr. 230, į xxxxx xxx xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 2610 xx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 2610,

Xxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xėxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxėx, Xūxxxėxų xx Xxxxxxxx seniūnijos,

Lazdijų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx savivaldybė: Degučių, Xxxxxxxxxxėx, Xxxxxų, Xxxxxxxxxx xx Narto seniūnijos,

Mažeikių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxėxų rajono xxxxxxxxxxė: Alantos xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx 119 xx į xxxxxę xxx kelio Xx. 2828, Xxxxxxxų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxx ir Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų savivaldybė,

Pakruojo xxxxxx savivaldybė,

Panevėžio rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx savivaldybė,

Pasvalio xxxxxx savivaldybė,

Radviliškio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx savivaldybė,

Prienų rajono xxxxxxxxxxė: Stakliškių xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxėxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxėxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxų xx Žemaičių Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx sen. xxxxx nuo kelio Xx. 166 į xxxxxėx vakarus, Xxxxxėx xxxxxx xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxxxų, Xxxėxų xx Xxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Širvintų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Telšių rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Vilniaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Kalinowo, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xłx x xxxxxxxx xłxxxx,

xxxxx Elbląg, Xxxxxxx Xxxxąxxxx, Xxxxxxxx, Młynary, Xxxxxxx, Rychliki i Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxąx,

xxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxxx piski,

gmina Xxxxxx Xłxxxxxxx x miastem Xxxxxx Xłxxxxxxx w xxxxxxxx bartoszyckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxłx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Stawiguda, Śxxąxxx, Xxxxxxxxx x miasto Xxxxxxx oraz xxęść xxxxx Barczewo xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Łxxxx, Xxłxxxx, Miłomłyn, Xxłxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Ostróda xxłxżxxx xx wschód od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx X7 x część gminy Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxxxxxxx do Xxxxąxx x powiecie ostródzkim,

część xxxxx Ryn położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową łączącą xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx i xxxxxx Braniewo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Pieniężno, Xłxxxxxxx xxxx xxęść gminy Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, xxęść xxxxx Kętrzyn xxłxżxxx na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxx łąxxąxxx miejscowości Xxżxxxx x Xęxxxxx xxxxxąxxx xx xxxxxxx miasta Xęxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxłxxxxx xx zachodniej x xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx, xxxxxx Xęxxxxx x część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx i Xąxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą do xxxxxżxxxxxx z drogą xx 590 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx na wschód xx xxxxx xx 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 592 x na xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx do skrzyżowania x xxxxą xx 590 x powiecie xęxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx i Xxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Gardyny x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xźxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Świętajno x powiecie xxxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxąxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx w xxxxxxxx xłxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Orla, Rudka, Xxxńxx x xxxxxxx Xxxńxx, Xxćxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx grajewski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Łomża, Xxąxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxłx x Wiznaw powiecie łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Łxxżx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mielnik, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x miastem Xxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Klukowo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx i Xxxxłx x powiecie wysokomazowieckim,

powiat xxxxxńxxx x miastem Xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xxxłxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Duże, Xxxxxx, Xxxxxłxxx, Supraśl, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 681 x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Rutka -Xxxxxx, Xxxxłxx, Szypliszki Wiżajny xxxx część xxxxx Xxxxłxxxxxx położona na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę 653 biegnącej xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 1122X xxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 1122B xxxxxąxą xx xxxxx 653 w kierunku xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124X x następnie na xxłxxxxx - wschód xx xxxxx xx 1124X xxxxxąxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1122X xx granicy x gminą Xxxxxx x powiecie suwalskim

powiat xxxxxxx Suwałki,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxx Bielany, Xxxxxxx, Xxxxx Lacki, Xxxxx i gmina xxxxxxx Xxxxłxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx sokołowskim,

powiat xęxxxxxxx,

xxxxxx łxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx zwoleński,

gminy Xxxxxxxx – Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Sieciechów x xxxxxxxx kozienickim,

powiat xxxxxx,

xxxxx Xxxx, Iłża, Jastrzębia, Xxxxxxx Letnisko, Pionki x xxxxxxx Pionki, Xxxxxxxxx, Jedlińsk, Przytyk, Xxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xx 12 i x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxźxxxx, Xłxxxxx, Wyszogród x Xxłx Wieś w xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xłxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Śxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Bielany, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxńxxx,

xxęść xxxxx Somianka xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę nr 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Garwolin x xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez rzekę Xxxxx xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxśxxx xx xxxxx Wisły x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx – Pianki x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxśxxxxx x Strzegowo x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxńxxx,

xxxxxx otwocki,

powiat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx grójecki,

powiat grodziski,

powiat żxxxxxxxxxx,

xxxxx Białobrzegi, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xłxxxxxx, Xxśxxxxxxxx x powiecie xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Biała Xxxxxxxx,

xxxxx Aleksandrów, Xxłxxxxx x miastem Biłgoraj, Xxxxxxx, Józefów, Potok Xxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 835, xxęść xxxxx Księżpol xxłxżxxx na xxłxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx miejscowości Xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxxx do miejscowości Xxxxxń oraz na xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx gminy xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń do xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą do miejscowości Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx położona na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx położona xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 835, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx janowski,

powiat xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Łukowski x xxxxxxx Xxxxxxx Łukowski, Xxxx Mysłowska, Trzebieszów, Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Łxxxx i xxxxxx Łxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxxx,

xxxxx Bychawa, Głusk, Xxxłxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxżxxxxx, Xxxxxxx, Xxłżxxx, Xxxxxxxxx, Niedrzwica Xxżx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Abramów, Kamionka, Xxxxxx, Xśxxxxx x xxxxxxxx lubartowskim,

gminy Xxłxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx i xxxxxx Śxxxxxx x xxxxxxxx świdnickim,

gmina Xxxxłxxxxx, xxęść xxxxx Żółkiewka xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx drogę xx 842 x xxęść xxxxx Łopiennik Górny xxłxżxxx na xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 17 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Łaszczów, Xxxxxxx, Xxxxxxxx i Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxłx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxń, Xxśxxxxxxx, Xxxx – Xxxx, Sawin, Wojsławice, Żxxxź x powiecie xxxłxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxłx,

xxxxx Xxxxxx, Xxąxxxx, Sitno, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Łabunie, Xxxxść, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 843 x xxxxxxxx zamojskim,

powiat xxxxxxx Xxxxść,

xxxxxx xxxśxxxxx,

xxxxxx opolski,

gminy Xęxxxx Xłxxx, Xxxłxń, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxx, Wola Xxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xłxxxxx x xxęść xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx od drogi xx 819 w xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Kąkolewnica, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

x województwie xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Lubaczów z xxxxxxx Xxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 865 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, a xxxxęxxxx na zachód xx xxxxx xx 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Lubliniec i xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Lubliniec xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxxx położona xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx położona xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx 867 x powiecie jarosławskim,

gmina Xxxxxń, xxęść xxxxx Xxxxłxx Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx nr 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx i Majdan Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx leżajski,

powiat niżański,

powiat xxxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxń x Xxxxx Xxxxxxxxń x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Stare Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Sztutowo i xxęść xxxxx Xxxx Xxxx Gdański xxłxżxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 7, xxxxęxxxx xxxxx xxxxx xxxxę nr 7 x X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx świętokrzyskim:

gmina Xxxłxx x część xxxxx Ożarów xxxxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 74 x xxxxxxxx opatowskim,

część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 9 xxxx xx północny - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 0618X xxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxx xxxx przez xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx granicy gminy x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 744 biegnącą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Stary x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566T xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx starachowickim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx wschowski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dąbie x Krosno Xxxxxńxxxx x xxxxxxxx krośnieńskim,

część xxxxx Torzym położona xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxąxxx xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x powiecie xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Xxxxxx, xxęść xxxxx Xxżxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 283 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z drogą xx 290 i xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx xx miasta Xxxxxxx Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx położona xx xxłxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 293 x 326, xxęść xxxxx Nowe Xxxxxxxxxx xxłxżxxx na zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx drogi 293 x 328, xxęść xxxxx Siedlisko xxłxżxxx xx xxłxxxxx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxx Xxxx xxxx południowe xxxxxxx xxxxx xx drogi xx 326 łączącej xxę z drogą xx 325 biegnącą x kierunku xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 xxxxxąxą od xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx miejscowości Bielawy, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx xxxxę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxńxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxńxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx oraz xxęść xxxxx Xxxxxłx xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 282 i xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 282 xxxxxąxxx od xxxxxx Xxxxxłx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxx,

xxxxx Xxxxźxxxx, Xłxxx, Małomice, Xxxxxxxxx, Wymiarki, Żxxxń, xxxxxx Żxxxń, xxxxxx Xxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxx Xxąxx, xxęść xxxxx Lubrza xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx linię kolejową xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łagów xxłxżxxx xx południe od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx do Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx xx Śxxxxxxxxxx xxxx część xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx xxxxxx Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx przez xxxxę 1210X xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx z xxxxx xxxxxxxą xx zachodniej xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Szczaniec położona xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą, część xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xęxłxx, część xxxxx Kotla xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę Xxxxxxx Xxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, część xxxxxx Głogów położona xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x powiecie xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxńxxx,

xxxxx Rakoniewice, Xxxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxxx położona na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 308 x xxxxxxxx grodziskim,

gminy Xxxxxx, xxęść gminy Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi 3903X xxxxxąxą xx północnej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx przez xxxxę łąxxąxą miejscowość Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx xż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 12 x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxęść gminy Śmigiel xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xxxxx miejscowości Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xż xx xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820X x xxxxx xxxxą 3820X, xxxxx xxxxxxxxxx w xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Lipową x Xxxxxxxą, xż do xxxxxżxxxxxx z drogą X5, xxxxęxxxx przez xxxxą xx X5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxśxxęxxx w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xx xxx xxxxxxxx xx Košice – xxxxxx, the xxxxx municipalities xx Xxxxx, Bidovce, Blažice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Ďurkov, Geča, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx- Bakša, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxľx, Xxxxx Čaj, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Rákoš, Xxxxxx, Xxxx, Skároš, Xxxxľxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Slanské Nové Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Hornáde, Xxxxxxxx, Xxxxx Hutka, Vyšná Xxxľx, Vyšný Čaj, Xxxxx Xxxxxx, Zdoba, Xxxxx, Hrašovík, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxľxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxľ, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxľxx Xxxxxx, Xxxxxxx Belá, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxľxx, Xxxxxxx, Baška,Nováčany, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx Xxx,

xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx of Xxxxxxxx, xxxxxx municipalities xxxxxxxx xx Part III,

in xxx district of Xxxxxxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx the xxxxxxxx xxx included xx Xxxx X xxx Xxxx XXX,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Tornaľa,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx whole municipalities xx Ardovo, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čoltovo, Xxxx Xxx, Gemerská Xôxxx, Xxxxxxxx Panica, Kečovo, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Brezová, Slavec,

9.   Rumunsko

Tyto xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxxţxx Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx.

XXXX XXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Bulharsku:

the xxxxx xxxxxx of Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Dobrich,

the xxxxx xxxxxx xx Gabrovo,

the xxxxx xxxxxx of Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Montana,

the xxxxx region of Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Sliven,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxx Xxxxxxxx,

xxx whole region xx Xxxxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Veliko Tarnovo,

the xxxxx region xx Xxxxxx,

xx Burgas region:

the xxxxx municipality xx Xxxxxx,

xxx whole municipality xx Kameno,

the whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Sungurlare,

the xxxxx municipality of Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Lotyšsku:

Aizputes xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx xxxx Xxķxxīxx xxxx līdz xxxxxxļxx 1265, xx austrumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx autoceļu 1265 xxx Xxxxxļxxx xīxx xxxxxxx xx Rīvas xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx ceļa xxx Xāxxāxxx xxxx xīxx xxxxxxļxx A9, xx xxxxxļxxx xx autoceļa X9, uz xxxxxxxxxx xx autoceļa X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx austrumiem xx xxļx X1200, X115, X117, X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Ēxxxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1288, xx xxxxxxxxxx no autoceļa X119, Īxxxxxx pagasta xxļx xx dienvidiem xx xxxxxxļx X119, xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx līdz xxxxxxļxx 1290, Kurmāles xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1290, xx rietumiem xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1290 no Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, uz xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X112, Xxxxx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxāxxx, Xīxxāxxx xxxxxxx, Xxņķx pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx autoceļa X1272 xīxx xxxxxxx xx Xxxxxx upi, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxņxxxx xxxxxxx xxļx no Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx A9 un xxxxxxxxxx no Xxxxxx xxxx), Xxxxxxxx pilsēta,

Vaiņodes xxxxxx Xxxūxxx pagasta xxļx uz xxxxxļxxx xxxxxxļx P116, X106.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx v Litvě:

Alytaus xxxxxx savivaldybė: Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxėxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Xxxxėxxx, Xxxxxxxxėx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx nuo xxxxx A1 xx Xxxxxxxx apylinkių xxxxūxxxxx xxxxx į rytus xxx xxxxx Nr. 1907,

Xxxxų Xūxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxų, Kazlų xūxxx xxxxūxxxxx xxxxx Xxxxų Rūdos xxxxūxxxx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 230, į xxxxxxx nuo xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx iki xxxxx Xx. 2610 xx į šiaurę xxx xxxxx Xx. 2610, Xxxxxxxxų seniūnijos,

Marijampolės xxxxxxxxxxė: Gudelių, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Šunskų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx dalis į rytus nuo xxxxx Xx. 119 xx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 2828, Xxxxėxų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Mindūnų xx Xxxxxxxų seniūnijos,

Prienų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Ūxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxų xx Šilavotos xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxų xx Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Polsku:

w xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, Xęxxxxx x Bartoszyce x xxxxxxx Bartoszyce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x Lidzbark Xxxxxńxxx z xxxxxxx Xxxxxxxx Warmiński w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, część gminy Xęxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx miejscowości Xxżxxxx i Xęxxxxx xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Kętrzyn oraz xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 591 xxxxxąxą od miasta Xęxxxxx do xxłxxxxxx xxxxxxx gminy x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxxxx x Sątoczno x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Wielka xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx xx xxxxxx xx xxxxx nr 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 592 x xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 590 x xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Morąg xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Xxxxxxxx do Xxxxąxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx x Xxxłęx w xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxxx węgorzewski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxłxx, Xxżxxxx x miastem Xxżxxxx i xxęść xxxxx Xxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxx łączącej xxxxxxxxxśxx Giżycko i Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Jeziorany, Xxxxxx, Xxxxx Miasto x xxęść xxxxx Barczewo xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą x powiecie xxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx podlaskim:

gminy Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx z xxxxxxx Bielsk Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Łxxx, Juchnowiec Xxśxxxxxx, Xxxxż, Xxxxśń Xxśxxxxxx, xxęść gminy Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 681 w powiecie xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

część gminy Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę 653 biegnącej xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1122X xxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 1122X xxxxxąxą xx drogi 653 w kierunku xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1124X x następnie xx xxłxxxxxxx- zachód od xxxxx xx 1124B xxxxxąxxx xx skrzyżowania x xxxxą 1122B xx xxxxxxx x xxxxą Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxx x xxxxxxx Łaskarzew, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę Xxxxx biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ujścia xxxxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Jabłonna Xxxxx, Xxxxxx i Xxxxxxń w powiecie xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxx x xxxxxxxx ostrowskim,

gminy Xxxxxx xxx Xxxxxą, Xxxxxxxxx, Xłxxxxxxx, Kozienice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x powiecie xxxłxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubelskim:

gminy Bełżec, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Tomaszów Lubelski x xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Rejowiec, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Rejowiec Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Gorzków, Xxxxxx, Kraśniczyn, Krasnystaw x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxżxxx x xxęść xxxxx Łopiennik Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 17, część xxxxx Żxłxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 842 x xxxxxxxx krasnostawskim,

gmina Xxxxx Xxxxść, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxłxx, Nielisz x część xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 843 powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Łxxxxx, Obsza, xxęść gminy Tarnogród xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx położona na xxłxxxxxxx-xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Korchów Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Zawadka do xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń xx skrzyżowania x xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Frampol xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść gminy Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835, część gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Urszulin, xxęść xxxxx Hańsk xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 819 x xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxłxxxxą xxxxxxę miasta Xłxxxxx x miasto Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęczyński,

gmina Trawniki x xxxxxxxx śxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x Wojcieszków x powiecie łukowskim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxń x xxxxxxxx parczewskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxń Xxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxń Xxxxxxxx, Wohyń x powiecie radzyńskim,

gminy Xxxxxxxx x miastem Xxxxxxxx, Firlej, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxźxxxxx, Ostrów Xxxxxxxx, Ostrówek, Xxxxxxx x powiecie lubartowskim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx podkarpackim:

gminy Narol, Xxxxx Dzików x xxęść xxxxx Cieszanów xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 865 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, x xxxxęxxxx xx xxxxxx xx drogi nr 863 xxxxxąxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx i xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx biegnącej xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx północnej granicy xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Adamówka xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 835 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx Xxxx Xxx i xxxxxx Nowa Xxx, Xxxń xxxx xxęść xxxxx Kożuchów położona xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 283 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 290 i xx północ od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx do xxxxxxxxxx granicy gminy, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx położona xx xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 293 x 326, xxęść xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonych xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxłxxxxxxx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę biegnącą xx rzeki Odry xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x kierunku xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą nr 321 xxxxxąxą od xxxx xxxxxżxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, x następnie przedłużoną xxxxx xxxxę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Bielawy xx xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Zabór xxxx xxęść xxxxx Xxxxxłx położona xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx do skrzyżowania x xxxxą xx 282 x xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 282 xxxxxąxxx xx miasta Bojadła xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx w powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x powiecie żxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxx Xxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxx, Dopiewo, Xxxxxxx Xxxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez drogę xx 5, xxęść xxxxx Stęszew położona xx xxłxxxxx – xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez drogi xx 5 x 32 x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 biegnącą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 92 xxxx na xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx droge nr 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Xxźxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx x na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: nr 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Czereśniowa, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx szamotulskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx 3903X xxxxxąxą xx północnej xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x następnie xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxść Boguszyn x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx aż xx południowej xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

xxęść xxxxx Śxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Bronikowo i Xxxxxxxx xż xx xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820X i dalej xxxxą 3820P, która xxxxxxxxxx x ul. Xxxxxxxxńxxą, następnie x Xxxxxą x Xxxxxxxą, xż xx skrzyżowania x xxxxą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx S5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 5 oraz na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kanał Xxxx, część xxxxx Xxxxxxń położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x województwie dolnośląskim:

gminy Xxxxxxxxxx, Żxxxxxxx, część xxxxx Kotla xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę Krzycki Rów, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, część xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 12 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxx xxxxę nr 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx Xxxxxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxx Mare,

Județul Xxxxxx,

Xxxxțxx Bacău,

Județul Xxxxx,

Xxxxțxx Xxăxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Xăxăxxșx,

Xxxxțxx Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xăxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Xxxxxxxţx,

Xxxxțxx Gorj,

Județul Xxxxș,

Xxxxţxx Xxx,

Xxxxţxx Dolj,

Județul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxșxxx,

Xxxxțxx Xâxxxx,

Xxxxțxx Xxșx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș-Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxț,

Xxxxțxx Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Mureș,

Județul Cluj,

Judeţului Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx river Bodrog

Region Xxxxxxxxxx – municipalities: Xxxxxx, Petríkovce, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Kopčany, Xxxx Raškovce, Xxľxx Xxxxxxxx, Beša, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Stretavka, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Krišovská Xxxxxxxx, Vojany, Xxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxxxx, Xxľxx Slemence, Xxxxx, Budince, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Uhom;

Region Sobrance – xxxxxxxxxxxxxx Lekárovce, Xxxxxxxx, Xxxxx, Bežovce;

ČÁST XX

Xxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxx:

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.