Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/1107

ze dne 27. července 2020,

xxxxxx xx xxxx příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech

(oznámeno xxx X(2020) 5208)

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na směrnici Xxxx 89/662/XXX xx xxx 11. prosince 1989 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Společenství s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 90/425/XXX xx dne 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx kontrolách v xxxxxxx s některými xxxxxx zvířaty a xxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu (2), x xxxxxxx xx čl. 10 xxxx. 4 xxxxxxx směrnice,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2002/99/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dovoz produktů xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3), x zejména xx xx. 4 xxxx. 3 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/EU (4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx afrického xxxx prasat v xxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákazy x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxx“). Příloha xxxxxxxxx prováděcího rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx X až XX xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rizika xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx epizootologické xxxxxxx x Unii x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx prasat, xxxxx xx xxxxx x uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX byla xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053&xxxx;(5), x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx nákazu, v Xxxxxxxx, Polsku x xx Slovensku.

(2)

Směrnice Rady 2002/60/XX&xxxx;(6) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx být přijata xxx tlumení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Článek 9 směrnice 2002/60/XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx afrického moru xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx hospodářství x xxxxxx 10 x 11 xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kromě toho xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx 2002/60/XX xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxx prasat potvrdí x volně xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx opatření xxxxxxxxx xx směrnici 2002/60/XX xxxx při xxxxxxx šíření uvedené xxxxxx účinná, x xx zejména opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx infikovaných xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx domácích x xxxxx žijících xxxxxx.

(3)

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2020/1053 xx vyskytly xxxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Lotyšsku x Polsku x x xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4)

X xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x domácích xxxxxx x okrese Xxxxxxxx v Lotyšsku x xxxxxxx, která xx v současnosti xxxxxxx x části XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxx xxxxxxx afrického moru xxxxxx u domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx rizika, jež xx se mělo xxxxxxx x uvedené xxxxxxx. V důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Lotyšska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohnisky xxxxxxxxx xxxx prasat xxxx být nyní xxxxxxx x xxxxx XXX namísto x xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(5)

X xxxxxxxx 2020 bylo xxxxxxxxxxx xxxxx ohnisko xxxxxxxxx moru prasat x prasat xxxxxxxx x xxxxxx Biłgoraj x Xxxxxx x xxxxxxx, která je x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx II xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat x domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxx, xxx by xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx příloze. X xxxxxxxx toho xx tato xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat měla xxx xxxx uvedena x xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx XX přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(6)

V xxxxxxxx 2020 xxx zaznamenán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xx Slovensku v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx uvedena x části X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Tato oblast Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x části X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, by proto xxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx přílohy xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx afrického xxxx prasat x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx případ xxxxxxxxx xxxx prasat x xxxxx žijícího xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx xxxxx posouzena x xxxxxxxxxxxxx. Kromě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zavedená xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx zohlednit x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(8)

Xx-xx xx xxxxxxxxx nedávný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx prasat x Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měly xx xxx v xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XX x XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx XXX xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxx seznam xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xx zmíněné xxxxx vždy třeba xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Části X, XX x III xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx epizootologické xxxxxxx v Xxxx, xxxxx xxx o xxxxxx afrického xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x krmiva,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU se xxxxxxxxx zněním uvedeným x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Bruselu dne 27. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 224, 18.8.1990, x. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)  Prováděcí xxxxxxxxxx Komise 2014/709/XX xx xxx 9. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/178/XX (Xx. xxxx. L 295, 11.10.2014, x. 63).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/1053 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx mění xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 230I, 17.7.2020, x. 1).

(6)  Směrnice Xxxx 2002/60/XX ze dne 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x kterou xx xxxx xxxxxxxx 92/119/XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx chorobu xxxxxx x africký xxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 192, 20.7.2002, x. 27).

XXXXXXX

Xxxxxxx prováděcího rozhodnutí 2014/709/XX xx xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx la xxxxxxxx xx Luxembourg:

la xxxx xxx délimitée, xxxx le xxxx xxx xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, par:

Frontière avec xx France,

Rue Xxxxxxxxx à Xxxxxxxxxxx,

Xx X818xxxxxx xxx intersection xxxx xx N83,

La X83 xxxxxx xxx intersection xxxx xx X884,

Xx X884 jusque son xxxxxxxxxxxx xxxx la X824,

Xx X824 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec Xx Xxxxxxx,

Xx Routeux,

Rue x’Xxxxx,

Xxx xx la Xxxxxx,

Xxx xx Bout-d’en-Bas,

Rue Xxxx x’Xxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xx X845 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx N85,

La X85 jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X40,

Xx X40 xxxxxx xxx intersection xxxx xx N802,

La N802 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X825,

Xx X825 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X25-X411,

Xx X25-X411xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X40,

X40: Xxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx xx xx Chapelle,

Rue xx Xxxxxxx,

Xxx Xx Pierroy,

Rue Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxxx,

Xxx xxx Xxxxxxxx,

Xxx xx Relune,

Rue xx Rulune,

Route de x’Xxxxxxxx,

X87: Route xx Xxxxx,

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx,

Xx Xxxxx,

Xxx Xxxxxxxxx,

Xxx de xx Xxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx x’Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxèxx,

Xxx xx xx Xxxxxxxx,

Xxx du Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx xx Tram,

Millewée,

N4: Xxxxx de Bastogne, Xxxxxx de Xxxxxx, Xxxxx xx Luxembourg,

Frontière xxxx xx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx avec xx France, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxx Xxxxxxxxx à Florenville.

2.   Estonsko

Tyto oblasti x Estonsku:

Hiiu xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 xx 603850 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, vadgazdálkodási xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx területe,

Csongrád-Csanád xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 xx 406750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Jász-Nagykun-Szolnok xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe.

4.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xāxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx daļa, xxx atrodas uz xxxxxxxxx xx xxxxxxļx X36, X4 un X5, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxļxxxx ielas xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx novads,

Rucavas novada Xxxxxxx pagasts.

5.   Litva

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxėxų, Xxxxxxxėx, Xxxxxxxėxų, Xxxxėxų, Xxxxxxxxxx xx Xėxxxxxų seniūnijos,

Kretingos xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxėxų, Xxxxxxxxx ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx savivaldybės: Xxxxxxxxx sen. xxxxx xxx xxxxx 166 į xxxxxxxxxx ir Xxxxų seniūnija,

Skuodo xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Xxxėxxxx, Xxxxxx, Skuodo miesto xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxx:

x województwie xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx i Xxxxxx x powiecie xxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxx x część gminy Xxxłxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą miejscowości Rączki – Kownatki – Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Dąbrówno, xxxxxx Xxxxxxx i xxęść gminy xxxxxxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx S7 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Kisielice, Xxxx, Iława z xxxxxxx Xłxxx, Lubawa x xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx podlaskim:

gminy Xxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x miastem Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxżxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx zambrowski,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx ostrołęcki,

powiat xxxxxxx Xxxxxłęxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxń Xxżx, Xxxxxx, Xąxxx, Łąxx, Xxxx Xxxxxxx, Radzanowo, Xłxxxx x Xxxxx Biała x xxxxxxxx płockim,

powiat xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxłxxxxx Xxxxx, Stary Xxxxxxń, Szulborze Xxxxxxx, Xąxxxx, Xxxęxx Xxśxxxxxx x Xxxxxx Mazowiecka x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, xxxxxx Xłxxx, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Szydłowo x Xxxxxxxxx Xxśxxxxxx, x xxxxxxxx mławskim,

powiat xxxxxxxxxx,

xxxxxx makowski,

gminy Xxx, Xxxxxx, Zatory, Xxłxxxx x część xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą miejscowości Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxx Xxxńxxxxxx, Xłxxxxxxxłx, Rząśnik, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Wierzbica, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 12 w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx gostyniński,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Radymno, xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx 867 x xxxxx xxxxxxx Xxxxxłxx x powiecie xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxć Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxńxxxxx, Xxxńxxx i Zarzecze x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxxxxx łxńxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Głogów Xxłxxxxxxx i część xxxxx Sokołów Małopolski xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx nr 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Kolbuszowa, Xxxxxxx i Raniżów x powiecie kolbuszowskim,

gminy Xxxxxx, Czermin, Gawłuszowice, Xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxłxx, Tuszów Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx śxxęxxxxxxxxxx:

xxxxxx opatowski,

powiat xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Bogoria, Łubnice, Xxxśxxxx, Xxxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxx x Staszów x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxżxxxx Xxśxxxxxx x xxxxxxxx skarżyskim,

gmina Xąxxxxx, xxęść gminy Xxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx drogę nr 9 xxxx xx xxłxxxxxxx - xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxx: xx 0618X xxxxąxą od xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxxxxxxśxx Lipie, xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx północ od xxxxx xx 42 x część xxxxx Xxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 744 biegnącą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx a xxxxęxxxx xxxxx drogę xx 0566T xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Tychów Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx gminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Końskie x Xxąxxxxxx x xxxxxxxx koneckim,

w województwie łxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxłxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chąśno, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 92 xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łxxxxx xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xxxx część xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łowicz x na xxłxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx w powiecie łxxxxxxx,

xxxxx Xxxłx Xxxxxx, Xxxxąxx, Xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Mniszków, Paradyż, Xłxxxx x Żxxxxx x xxxxxxxx opoczyńskim,

gminy Xxxxxxxxxxx, Inowłódz, Lubochnia, Xxxxxxxx, Tomaszów Mazowiecki x miastem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Żxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx część xxxxx Xxxx Xxxx Xxxńxxx xxłxżxxx na xxłxxxxxxx - xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 7, następnie xxxxx przez xxxxę xx 7 i X7 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxłxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx z xxxxxxx Malbork w xxxxxxxx malborskim,

gminy Xxxxłxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Sztum x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxńxxx,

Xxxxxx Xxxńxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxńxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx Maszewo x Xxxxx z xxxxxxx Xxxxx w xxxxxxxx xxxśxxxńxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxęxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Śxxxxxxxxxx do Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Zbąszynek położona xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Xxąxxxxxx do Śxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxłxżxxx xx północ xx linii wyznaczonej xxxxx linię xxxxxxxą xxxxxąxą xx miasta Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania z xxxxą xx 1210F, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X xxxxxąxą xx skrzyżowania x xxxxx kolejową do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową, xxęść gminy Świebodzin xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową x xxxxxxxx świebodzińskim,

gminy Xxxxxxx x Rzepin x xxxxxxxx xłxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx dolnośląskim:

gminy Xxxxxłxxxxx x xxxxxxx Xxxxxłxxxxx, Gromadka x Xxxxxxxxxx x powiecie xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, część gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx i Xxxx x xxxxxxxx górowskim,

gmina Xxxxx x Lubin x miastem Xxxxx x xxxxxxxx lubińskim,

w xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Xxxxxxx, xxęść gminy Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 308 x powiecie xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxń, xxxxxx Xxśxxxx, część xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx położona xx xxłxxxxx – xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5 xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx w xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxń,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, miasto Xxxxń, miasto Xxxxxxxxxxx, xxęść xxxxx Komorniki xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę xx 5, część gminy Xxęxxxx położona xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi xx 5 x 32 x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx przez xxxxx: xx X11 xxxxxxxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 434 i xxxxę xx 434 biegnacą xx xxxx xxxxxżxxxxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Pniewy, Xxxxxxxłx, xxęść xxxxx Duszniki xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 306 biegnącą od xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 92 xxxx na xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 92 xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Kaźmierz xxłxżxxx xx północ x xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 biegnącą od xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx – Xxźxxxxx (wzdłuż xxxx Czereśniowa, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx district of Xxxxxx xxx Xxxľxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Snina,

the xxxxx xxxxxxxx of Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx included xx xxxx XXX

xx xxx district of Xxxxxxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pozdišovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kusín, Xxxxxxxx, Kaluža, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Suché, Rakovec xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxľx, Pusté Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx,

xx xxx district xx Xxxxxx - okolie, xxx xxxxx municipalities xxx xxxxxxxx xx Xxxx XX,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Gelnica, Xxxxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx xxx district of Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drienovská Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Drienov, Lemešany, Xxxxxxx, Bretejovce, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Mirkovce, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

xx the district xx Xxxxxxx, xxx xxxxx municipalities of Xôxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Jovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Lúka, Xxxxxxxxxxxx Podhradie, Kružná, Xxxxxx Teplica, Xxxxxxxx, Xxxxx, Pača, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Rožňava, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx and Vidová,

in xxx district xx Xxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Držkovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Levkuška, Xxxxxxx, Xxxxxx, Otročok, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Sekerešovo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Višňové xxx Xxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx, the whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Dechtáre, Xxxxxxxx Michalovce, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hajnáčka, Xxxxxxx, Hodejovec, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ivanice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxľ, Lenartovce, Xxxxx, Martinová, Neporadza, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovce, Radnovce, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Včelince, Xxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxx,

xx the xxxxxxxx xx Lučenec, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxx, Xxľxx nad Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxľxxxx, Mučín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxľxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Fiľakovo, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľxxxxxx, Šíd xxx Xxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Veľký Xxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxľxxx Xxxxxxxxxx, Xxľxx Xxx xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Seľany, Xxľxx Xxxxxxxx, Malá Xxxxxxxx, Koláre, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slovenské Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Obeckov, Xxxxxxx, Kiarov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Olováry, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxľxx Straciny, Xxxx Xxxxxxxx, Malý Xxxxx, Xxľxx Krtíš, Xôxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Bušince, Xxľx, Ľxxxxxxxxx, Dolná Xxxxxxxx, Vieska, Xxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxx Strehová, Xxxxxxx xxx Závada.

8.   Řecko

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

xx xxx xxxxxxxx unit xx Drama:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Sidironero xxx Xxxxxxx and xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Panorama, Pyrgoi (xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx Nevrokopi, Chrysokefalo, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dasotos, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Xxxxxxxxxx, Ochyro, Pagoneri, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx (xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xanthi:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dafnonas, Xxxxxxx, Kariofyto and Xxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Satres, Thermes, Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx and (xx Xxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx community xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx of Xxxxxx (xx Avdira municipality),

in xxx regional xxxx xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Gratini, Thrylorio, Xxxxxx, Karydia, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Aigeiros, Xxxxxxxx, Meleti, Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx (in Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Arriana, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx and Xxxxxx (xx Arriana xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx and the xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Xxxxxx, Arzos, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Ormenio, Pentalofos, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nea Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Rizia, Xxxxxx, Ampelakia, Valtos, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Asproneri, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx the regional xxxx of Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petritsi, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rodopoli, Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strymonochori, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Serres, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxx Vrontou (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Dasochoriou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Karperi, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Chrysochorafa (xx Xxxxxxxx municipality).

ČÁST XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx xx xxxxxxxx xx Luxembourg:

la xxxx xxx délimitée, xxxx xx xxxx des xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, xxx:

Xx Rue xx xx Station (X85) à Florenville jusque xxx intersection xxxx xx N894,

La X894 xxxxxx xxx intersection xxxx xx xxx Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la xxx xx Xxxxxxâxxxx,

Xx xxx xx Xxxxxxâxxxx jusque xxx intersection avec Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Xxxxxxxxxx,

Xxx Xxxxxxèxxx,

Xx Xxxxx du Xxxx,

Xx Xxxx,

Xx X801 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x’Xxxxxx,

Xx xxx de x’Xxxxxx,

Xx xxx du Xxx,

Xx X40 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X25-X411,

Xx X25-X411 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X81 xx niveau xx Xxxxxx,

Xx X81 jusque xxx intersection avec xx N883 xx xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx X883 xxxxxx xxx intersection xxxx xx N88 xx xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx X88 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X811,

Xx X811 jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx,

Xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X88,

Xx X88 (xxx Xxxxxxx Latour, rue Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Yvan Xxxx, xxx de Xxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxx) xxxxxx xxx intersection xxxx xx X981,

Xx X981 (xxx xx Xxxxxx) jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X83,

Xx N83 (xxx xx Faing, xxx xx Bouillon, rue Xxxxxx 1er, xxx x’Xxxxx) jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85 (Rue xx xx Xxxxxxx) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Pernik,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx whole region xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxx excluding xxx xxxxx xx Xxxx XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx Vabariik (xäxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 xx 956750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén xxxxx valamennyi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 xx 407050 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxx-Xxxxx xxxxx valamennyi vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 xx 755750 xxxxxxxx vadgazdálkodási egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 xx 253550 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teljes területe,

Nógrád xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 xx 580150 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Āxxxx novads,

Aizputes xxxxxx, Xxxxxxxx un Xīxxxxx xxxxxxx, Kalvenes xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxx xx xxļx xxx Xāxxāxxx upes xīxx xxxxxxļxx A9, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X9, xx xxxxxxxxx no autoceļa X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx rietumiem xx ceļa X1200, X115, X117, X1296xx Xxxxx pagasta daļa xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx xxxx Miķelīšu xxxx xīxx xxxxxxļxx 1265, uz xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx līdz xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Xxxxxxxx pilsēta,

Aglonas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxīxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx novads,

Amatas novads,

Apes xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxīxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxēxx novads,

Burtnieku xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Dundagas novads,

Durbes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Ēxxļx novads,

Garkalnes xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Iecavas xxxxxx,

Xxxķxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx novads,

Jaunpils xxxxxx,

Xēxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Ēxxxxx xxxxxxx xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1288, uz xxxxxļxxx xx autoceļa X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx autoceļa X119, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx austrumiem xx xxxxxxļx, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx xīxx xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx līdz xxxxxxļxx 1283, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X112, Xxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X1296, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Vārmes, Xxxxx xx Xxēxxxxx xxxxxxx, Xxxxīxxx pilsēta,

Lielvārdes xxxxxx,

Xīxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx xxxxxx,

Xxxāxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxx novads,

Mazsalacas xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Ogres xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Ozolnieku xxxxxx,

Xāxxxxxxx xxxxxx,

Xļxxxņx xxxxxx,

Xxxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxļx xxxxxx,

Xxxxxx novads,

republikas xxxxēxx Daugavpils,

republikas pilsēta Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xūxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Valmiera,

Rēzeknes xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Ropažu xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx xxxxxx,

Xūxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Salaspils xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx novads,

Sējas xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Skrīveru xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx Raņķu pagasta xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx X1272 xīxx xxxxxxx ar Xxxxxx xxx, Skrundas xxxxxxx xxļx xx Xxxxxxxx uz ziemeļiem xx xxxxxxļx X9 xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx xxļx, kas xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx autoceļa X36, X4 xx P5, Xxxxxx ielas, Xxxxxļxxxx xxxxx un Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxņxxxx novada Xxxņxxxx xxxxxxx xx Xxxūxxx xxxxxxx daļa uz xxxxxxxxxx xxxxxxļx X116, X106,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxļāxx xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx novads,

Vecumnieku xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Ances, Xāxxxxxx, Xxxxx, Vārves, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxāxxx, Xxxxx un Xxēxx xxxxxxx, Piltenes xxxxēxx,

Xxxxīxxx xxxxxx,

Xxļxxxx novads,

Viļānu xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx oblasti x Litvě:

Alytaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx, Xxxxėx, Butrimonių, Xxxxų, Nemunaičio, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Raitininkų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Druskininkų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėxų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Kaišiadorių xxxxxx savivaldybė,

Kalvarijos xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxų, Xxxxėxxxxx, Xxxxų, Xxxxxxxxxxxxx, Neveronių, Xxxų, Samylų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Babtų seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų seniūnijos dalis į xxxxx xxx xxxxx A1 xx Xxxxxxxx apylinkių xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 1907,

Xxxxų xūxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxų rūdos xxxxūxxxx į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 230, į rytus nuo xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Xx. 2610 xx į pietus xxx xxxxx Nr. 2610,

Xxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xėxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono savivaldybė: Xxxxxėx, Kūlupėnų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxxxėx, Mokolų, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxėxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx seniūnijos xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx 119 xx į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 2828, Xxxxxxxų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Joniškio ir Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų savivaldybė,

Pakruojo xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx savivaldybė,

Pasvalio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx savivaldybė,

Prienų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxų xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Alsėdžių, Xxxxxxų, Xxxxxėxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxų ir Žemaičių Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxx xxxxx Xx. 166 į xxxxxėx xxxxxxx, Xxxxxėx xxxxxx ir Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxų, Xxxxxų, Xxxėxų xx Xxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Širvintų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Tauragės xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Utenos rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxų, Gražiškių, Keturvalakių, Xxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx miesto, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx seniūnijos,

Visagino xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Polsku:

w xxxxxxxxxxxx warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Xxxxxxx, Xxxxx Juchy x xxxxx xxxxxxx Xłx x xxxxxxxx xłxxxx,

xxxxx Elbląg, Xxxxxxx Xxxxąxxxx, Xxxxxxxx, Młynary, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Elbląg,

powiat xxłxxxxxx,

xxxxxx piski,

gmina Xxxxxx Xłxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx Xłxxxxxxx w xxxxxxxx bartoszyckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxłx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Świątki, Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx oraz xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx olsztyńskim,

gminy Grunwald, Łxxxx, Małdyty, Xxłxxłxx, Xxłxxxxx, część gminy xxxxxxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x xxęść gminy Xxxąx xxłxżxxx na xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Xxxxxxxx xx Elbląga x powiecie ostródzkim,

część xxxxx Xxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Braniewo x xxxxxx Xxxxxxxx, Frombork, Xxxxxxx, Pieniężno, Xłxxxxxxx xxxx część xxxxx Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, xxęść gminy Xęxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxx łąxxąxxx miejscowości Giżycko x Kętrzyn biegnącej xx xxxxxxx miasta Xęxxxxx, xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx xx xxłxxxxxx granicy xxxxx xxxx xx zachód x na xxłxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx, xxxxxx Xęxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx łączącą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx i Xąxxxxxx x na wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx na xxxxxx xx xxxxx xx 590 xx skrzyżowania x xxxxą xx 592 x xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą xx zachodniej xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x drogą nr 590 x powiecie xęxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx północ xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Gardyny x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Xźxxxxxxxx, Jedwabno, Pasym, Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Świętajno x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxąxxxxxx,

xxxxx Zalewo x xxxxxxxx iławskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Orla, Xxxxx, Xxxńxx x miastem Xxxńxx, Boćki x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx grajewski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Łomża, Xxąxxxxx, Xxxxxxxx, Przytuły x Xxxxxx xxxxxxxx łxxżxńxxxx,

xxxxxx miejski Łxxżx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mielnik, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx i Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx hajnowski,

gminy Klukowo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Nowe Xxxxxxx x Xxxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx x xxxxxxx Xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xxxłxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Duże, Xxxxxx, Xxxxxłxxx, Xxxxxśx, Tykocin, Xxxxxxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x część xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 x powiecie białostockim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Xxxxx -Tartak, Xxxxłxx, Xxxxxxxxxx Xxżxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę 653 biegnącej xx xxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx skrzyżowania x xxxxą 1122X oraz xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 1122B xxxxxąxą xx xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxx - wschód xx xxxxx xx 1124X biegnącej xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1122X xx xxxxxxx x xxxxą Raczki x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx Suwałki,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Białystok,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxx Bielany, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx i xxxxx xxxxxxx Xxxxłxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxxx xęxxxxxxx,

xxxxxx łxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx zwoleński,

gminy Xxxxxxxx – Xxxxxxxx, Gniewoszów x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxx Xxxx, Xłżx, Xxxxxxęxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxńxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xx 12 x x powiecie radomskim,

gminy Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxźxxxx, Xłxxxxx, Wyszogród x Xxłx Wieś w xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xłxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Śxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx i Xxxxxxxxxxx x powiecie xxłxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxńxxx,

xxęść xxxxx Somianka xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 62 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Borowie, Xxxxxxxx x xxxxxxx Garwolin, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxxx, Pilawa, Trojanów, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx położona na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez rzekę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxśxxx xx xxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx – Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxśxxxxx i Xxxxxxxxx x xxxxxxxx mławskim,

powiat xxńxxx,

xxxxxx otwocki,

powiat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx grójecki,

powiat xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxxxxxx,

xxxxx Białobrzegi, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xłxxxxxx, Xxśxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubelskim:

powiat xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Biała Xxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxłxxxxx x xxxxxxx Biłgoraj, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Tereszpol, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx xxłxżxxx xx północny-zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx x miejscowości Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx przez miejscowość Xxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx przez xxxxxxxxxść Budzyń xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Goraj xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Turobin xxłxżxxx xx zachód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx janowski,

powiat xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Adamów, Xxxxxxx, Xxxxxxx Łxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Łxxxxxxx, Xxxx Xxxłxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxx wiejska Łxxxx x xxxxxx Łxxxx x powiecie łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xłxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxxxxx, Garbów Xxxxxżxxxxx, Xxxxxxx, Xxłżxxx, Xxxxxxxxx, Niedrzwica Xxżx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Abramów, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xśxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Mełgiew, Xxxxxxxxxx, Piaski i xxxxxx Świdnik x xxxxxxxx świdnickim,

gmina Fajsławice, xxęść gminy Żxłxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 842 i xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 17 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Łaszczów, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx w powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Chełm, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamień, Xxśxxxxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxxx, Xxxxłxxxxx, Żxxxź x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Chełm,

gmina Xxxxxx, Xxąxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Krasnobród, Łxxxxxx, Xxxxść, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 843 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxść,

xxxxxx kraśnicki,

powiat opolski,

gminy Xęxxxx Xłxxx, Xxxłxń, Xxxxxxxxxx, Sosnowica x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Stary Xxxx, Xxxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Włodawa x część xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xx 819 x xxxxxxxx włodawskim,

gmina Kąkolewnica, Xxxxxxxxx Podlaska x Xxxx Majorat w xxxxxxxx radzyńskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 865 biegnącą xx xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, x xxxxęxxxx xx zachód xx xxxxx xx 863 biegnącej xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Lubliniec xx północnej xxxxxxx xxxxx w powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, część xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 867 x powiecie xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxń, xxęść gminy Xxxxłxx Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxx nr 875 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x Majdan Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxżxxxxx,

xxxxxx xxżxńxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x województwie xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxń x Xxxxx Xxxxxxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxx x powiecie xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxx Xxxx Xxxńxxx położona xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 55 xxxxxąxą xx południowej xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 7, następnie przez xxxxx xxxxę xx 7 x X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminyw powiecie xxxxxxxxxxxx,

x województwie świętokrzyskim:

gmina Xxxłxx x część xxxxx Ożarów polożona xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74 x xxxxxxxx opatowskim,

część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 9 xxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 0618X xxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x miejscowości Xxxxx xxxx xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 744 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566T xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Tychów Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - wschodnim xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx starachowickim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xąxxx x Xxxxxx Xxxxxńxxxx x xxxxxxxx krośnieńskim,

część xxxxx Torzym xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx kolejowej xxxxxąxxx xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Xxxxxx, część xxxxx Xxżxxxxx położona xx południe od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 283 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z drogą xx 290 x xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Dolny xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx, xxęść gminy Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 293 x 326, część xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 293 x 328, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę biegnącą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx drogi xx 326 łąxxąxxx xxę x drogą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx skrzyżowania x drogą nr 321 xxxxxąxą xx xxxx skrzyżowania x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Bielawy, x xxxxęxxxx xxxxxłxżxxą xxxxx xxxxę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx xx xxxxxxx gminy w xxxxxxx nowosolskim,

gminy Babimost, Xxxxxxxńxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxńxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx oraz xxęść xxxxx Bojadła położona xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 278 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 282 x xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx xx zachodniej xxxxxxx gminy w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxx,

xxxxx Xxxxźxxxx, Iłowa, Xxłxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Żagań, xxxxxx Żxxxń, xxxxxx Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxłxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxx Xxąxx, xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx do Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą od Xxąxxxxxx xx Świebodzina xxxx xxęść xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Zbąszynek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 1210X, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X biegnącą od xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxxxą do zachodniej xxxxxxx xxxxx, część xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą, xxęść xxxxx Świebodzin położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Pęcław, część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxxxx Xxx, xxęść gminy wiejskiej Xłxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx położona xx wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 12 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxńxxx,

xxxxx Rakoniewice, Wielichowo x część xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Wijewo, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogi 3903P xxxxxąxą od xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Boguszyn, x xxxxęxxxx przez drogę łąxxąxą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Krzycko xż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Śxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nr 3903X biegnącej od xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx aż xx xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820P x xxxxx xxxxą 3820X, xxxxx xxxxxxxxxx w xx. Jagiellońską, xxxxęxxxx x Xxxxxą x Xxxxxxxą, aż do xxxxxżxxxxxx z drogą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą nr X5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxśxxęxxx x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Sadkowice x xxxxxxxx rawskim.

8.   Slovensko

Tyto xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xx the xxxxxxxx xx Xxxxxx – okolie, xxx xxxxx municipalities of Xxxxx, Xxxxxxx, Blažice, Xxxxxxxxxx, Byster, Xxxx, Xxxxxxxx, Ďurkov, Xxxx, Xxxxx, Haniska, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx- Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Mysľa, Xxxxx Xxx, Nižný Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxľxxx, Xxxxxxx, Slanec, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Hornáde, Valaliky, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxľx, Vyšný Xxx, Xxxxx Olčvár, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Beniakovce, Xxxxxxx, Družstevná xxx Xxxxxxx, Kostoľany xxx Xxxxxxxx, Xxxxľ, Trebejov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxľxx Xxxxxx, Xxxxxxx Belá, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxľxx, Xxxxxxx, Xxxxx,Xxxxxxxx, Hodkovce, Xxxxx and Malá Xxx,

xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx of Xxxxxxxx, xxxxxx municipalities included xx Xxxx XXX,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx X xxx Xxxx III,

in xxx xxxxxxxx of Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxx xxx Xxxxxľx,

xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Bohúňovo, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dlhá Xxx, Xxxxxxxx Xôxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Plešivec, Silica, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx,

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Rumunsku:

Judeţul Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx.

XXXX III

1.   Bulharsko

Tyto xxxxxxx x Bulharsku:

the xxxxx region of Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Gabrovo,

the xxxxx region xx Xxxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Lovech,

the whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Ruse,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Silistra,

the xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx,

xxx whole xxxxxx xx Sofia Xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxx,

xxx xxxxx region xx Veliko Xxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx,

xx Xxxxxx region:

the xxxxx municipality xx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Primorsko,

the xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Sozopol,

the xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx of Sungurlare,

the xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Aytos.

2.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx caur Miķelīšu xxxx xīxx xxxxxxļxx 1265, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx autoceļu 1265 xxx Mežmaļiem xīxx xxxxxxx ar Xīxxx xxx, Kalvenes xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx ceļa pie Xāxxāxxx xxxx līdz xxxxxxļxx A9, xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9, xx austrumiem xx xxxxxxļx V1200, Xxxxxxxxx pagasta xxļx xx austrumiem xx xxļx X1200, X115, X117, V1296,

Alsungas xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Ēxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx rietumiem xx xxxxxxļx 1288, uz xxxxxxxxxx no xxxxxxļx X119, Īxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X119, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx rietumiem xx xxxxxxļx, xxx savieno xxxxxxļx 1279 no Xxīxēx līdz xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx xxxxxxx xxļx uz dienvidiem xx xxxxxxļx 1290, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx savieno xxxxxxļx 1290 no Xxxxāx līdz autoceļam 1283, xx rietumiem xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx no autoceļa X112, Laidu xxxxxxx xxļx xx dienvidiem xx autoceļa X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxāxxx, Xīxxāxxx xxxxxxx, Xxņķx pagasta xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X1272 xīxx xxxxxxx ar Xxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxņxxxx xxxxxxx xxļx xx Skrundas xx ziemeļiem xx xxxxxxļx A9 xx xxxxxxxxxx no Xxxxxx xxxx), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes xxxxxx Xxxūxxx pagasta xxļx xx xxxxxļxxx xxxxxxļx X116, X106.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx v Litvě:

Alytaus xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx savivaldybė,

Kauno xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxėxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Ežerėlio, Xxxxxxxxėx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Babtų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx X1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx nuo xxxxx X1 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx xxxxx Xx. 1907,

Xxxxų Rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxų, Kazlų xūxxx xxxxūxxxxx dalis Xxxxų Xūxxx xxxxūxxxx į xxxxxx nuo xxxxx Xx. 230, į vakarus xxx xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 2610 xx į xxxxxę xxx kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,

Marijampolės xxxxxxxxxxė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx ir Šunskų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų xxxxxx savivaldybė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx nuo xxxxx Nr. 119 xx į xxxxxx xxx kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Xxxxūxų xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Ūxxx, Pakuonio, Xxxxxų xx Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx savivaldybės: Xxxų xx Xxxxxxxxų seniūnijos.

4.   Polsko

Tyto xxxxxxx v Polsku:

w xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx, Xęxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxńxxx z xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxńxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Srokowo, Xxxxxxxx, część xxxxx Xęxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Kętrzyn xxxxxąxxx xx granicy xxxxxx Xęxxxxx xxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 591 xxxxxąxą od xxxxxx Xęxxxxx do xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Krelikiejmy x Sątoczno x xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę łączącą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Sajna Wielka xxxxxąxą xx skrzyżowania x xxxxą xx 590 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xx zachód xx xxxxx xx 590 xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 592 x xx północ xx linii wyznaczonej xxxxx drogę xx 592 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx skrzyżowania z xxxxą nr 590 x powiecie xęxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Wilczęta xxłxżxxx xx południe od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 509 x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Olsztyna xx Xxxxąxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Godkowo x Xxxłęx w powiecie xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxxx węgorzewski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxłxx, Xxżxxxx x miastem Xxżxxxx i xxęść xxxxx Xxx położona xx północ xx xxxxx kolejowej łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Miasto x xxęść xxxxx Barczewo xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx Łxxx, Xxxxxxxxxx Kościelny, Xxxxż, Xxxxśń Xxśxxxxxx, xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx na wschód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 681 x powiecie xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Perlejewo x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

część xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę 653 xxxxxąxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 1122X xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 1122B xxxxxąxą xx xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124B x xxxxęxxxx xx xxłxxxxxxx- zachód od xxxxx xx 1124B xxxxxąxxx od skrzyżowania x drogą 1122X xx xxxxxxx x xxxxą Raczki x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łaskarzew x xxxxxxx Łaskarzew, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x część xxxxx Wilga położona xx południe od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxśxxx xxxxxxx Xxxłx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Jabłonna Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxń w xxxxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Nur x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Grabów xxx Xxxxxą, Magnuszew, Xłxxxxxxx, Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Stromiec x xxxxxxxx białobrzeskim,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxłżxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x miasto Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxx Izbica, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kraśniczyn, Krasnystaw x miastem Krasnystaw, Xxxxxxxx Xxżxxx x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 17, część xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 842 x xxxxxxxx krasnostawskim,

gmina Xxxxx Xxxxść, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Sułów, Nielisz x xxęść gminy Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 843 xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Łukowa, Obsza, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835, xxęść gminy Xxxężxxx położona xx xxłxxxxxxx-xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxń oraz xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xxxxx miejscowość Budzyń xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx położona xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść gminy Xxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 835 x xxxxxxxx biłgorajskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, część xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 819 x część gminy xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxłxxxxą xxxxxxę miasta Xłxxxxx x xxxxxx Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x powiecie świdnickim,

gminy Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Siemień x powiecie parczewskim,

gminy Xxxxx, Czemierniki, Radzyń Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxń Xxxxxxxx, Xxxxń x powiecie xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Niedźwiada, Ostrów Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Serniki x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx podkarpackim:

gminy Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx x xxęść gminy Cieszanów xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 865 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, a xxxxęxxxx na xxxxxx xx xxxxx xx 863 biegnącej do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx drogi biegnącej xxxxx Nowy Lubliniec xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx Xxxx Xxx x xxxxxx Xxxx Xxx, Xxxń xxxx xxęść xxxxx Kożuchów xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 283 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 290 x xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Dolny do xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx wschód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 293 x 326, część xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx linii wyznaczonych xxxxx drogi 293 x 328, część xxxxx Siedlisko położona xx xxłxxxxxxx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx granicy xxxxx xx drogi xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x kierunku xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 321 xxxxxąxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxx miejscowości Xxxxxxx, x następnie przedłużoną xxxxx drogę przeciwpożarową xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx do xxxxxxx gminy w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Zabór xxxx xxęść xxxxx Xxxxxłx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 278 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 282 x na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 282 xxxxxąxxx xx miasta Xxxxxłx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Niegosławice xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 328 x xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Zielona Xxxx.

x xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

gminy Xxx, Dopiewo, Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5, xxęść xxxxx Xxęxxxx położona xx xxłxxxxx – xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 5 x 32 x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą nr 92 xxxx na xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 92 biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Xxźxxxxx xxłxżxxx na południe x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: nr 92 biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x powiecie szamotulskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Włoszakowice xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3903X xxxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Krzycko aż xx południowej granicy xxxxx w powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

xxęść xxxxx Śxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx xx południowej xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxśxx Bronikowo x Xxxxxxxx xż do xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx do xxxxxżxxxxxx z xxxxą 3820X x dalej xxxxą 3820X, która xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx w Xxxxxą x Xxxxxxxą, xż xx skrzyżowania x xxxxą X5, xxxxęxxxx xxxxx drogą xx S5 xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 5 xxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxń xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx w xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x województwie dolnośląskim:

gminy Xxxxxxxxxx, Żxxxxxxx, część xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę Xxxxxxx Xxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, część xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 12 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx i xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxę xx 12 x powiecie xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx Xxxxxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Bihor,

Județul Xxăxxx,

Xxxxțxx Buzău,

Județul Xăxăxxșx,

Xxxxțxx Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Prahova,

Județul Xăxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Xxxxxxxţx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxţxx Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxșxxx,

Xxxxțxx Xâxxxx,

Xxxxțxx Xxșx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Caraș-Severin,

Județul Xxxxț,

Xxxxțxx Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxţxxxx Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Trebišov – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Sliepkovce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zemplínske Kopčany, Xxxx Xxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx, Ižkovce, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Uhom, Krišovská Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx;

Xxxxxx Sobrance – xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Záhor, Xxxxxxx;

XXXX XX

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxx:

xxxxx il xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.