Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2020/1107

ze xxx 27. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx tlumení afrického xxxx prasat v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx C(2020) 5208)

(Text x významem pro XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx směrnici Xxxx 89/662/XXX xx xxx 11. xxxxxxxx 1989 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Rady 90/425/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvířaty a xxxxxxxx uvnitř Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(2), x xxxxxxx xx čl. 10 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx směrnici Xxxx 2002/99/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx&xxxx;(3), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice,

vzhledem x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2014/709/EU (4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx tlumení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákazy x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx státy“). Příloha xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v částech X xx XX xxxxxxxx x výčet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx epizootologické xxxxxxx x Unii x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx morem xxxxxx, xxxxx xx třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/1053&xxxx;(5), x xxxx x návaznosti na xxxxx epizootologické xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx, Polsku a xx Slovensku.

(2)

Směrnice Xxxx 2002/60/XX&xxxx;(6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxx přijata xxx tlumení xxxxxxxxx xxxx prasat. Xxxxxx 9 směrnice 2002/60/XX xxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u prasat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 10 x 11 uvedené xxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx mají xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xxxxxxx článek 15 xxxxxxxx 2002/60/XX xxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx africký xxx prasat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nedávné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx opatření xxxxxxxxx xx směrnici 2002/60/XX jsou při xxxxxxx šíření xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiná opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nákazy x xxxxxxxxxx domácích x xxxxx žijících xxxxxx.

(3)

Xx xxxx přijetí prováděcího xxxxxxxxxx (XX) 2020/1053 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x domácích xxxxxx x Lotyšsku x Polsku x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

(4)

X červenci 2020 xxxx zaznamenána xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU. Xxxx xxxxxxx afrického moru xxxxxx u domácích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. V důsledku xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohnisky xxxxxxxxx moru prasat xxxx xxx nyní xxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU.

(5)

V xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ohnisko xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x prasat domácích x xxxxxx Biłgoraj x Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x části XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX. Toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx by xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx příloze. X důsledku xxxx xx tato xxxxxx Xxxxxx zasažená xxxxx xxxxxxxx ohniskem afrického xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx XX přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/EU.

(6)

V červenci 2020 byl xxxxxxxxxx xxxxx případ xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x okrese Rožňava xx Slovensku v xxxxxxx, xxxxx xx x současnosti xxxxxxx x xxxxx I xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx žijícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizika, jež xx xx mělo xxxxxxx x uvedené xxxxxxx. Tato oblast Xxxxxxxxx, uvedená x xxxxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, by xxxxx xxxx xxx nyní xxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X uvedené xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxx x nedávný xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx x volně žijícího xxxxxxx na Xxxxxxxxx x s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xxxx regionalizace v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx posouzena x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k řízení xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX.

(8)

Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxxxxxxxxxxxxx situace, xxxxx xxx x africký xxx prasat x Xxxx, x proaktivně xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nákazy, měly xx xxx v xxxxxxx Lotyšska, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oblasti x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx oblasti xx xxxx xxx náležitě xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx II x XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/EU. Xxxxxxxx x xxxx, xx část III xxxxxxx prováděcího xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxx seznam xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx velmi dynamická, xx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxx oblastí xxxxxxxxx xx zmíněné xxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx okolní xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxx. Části X, XX a III xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem změněny.

(9)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx, xx důležité, xxx změny přílohy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx co xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, potraviny x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno členským xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 27. xxxxxxxx 2020.

Za Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 18, 23.1.2003, x. 11.

(4)  Prováděcí xxxxxxxxxx Komise 2014/709/XX xx xxx 9. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx moru xxxxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/178/XX (Xx. xxxx. X 295, 11.10.2014, x. 63).

(5)  Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1053 xx dne 16. července 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí 2014/709/XX x veterinárních xxxxxxxxxx pro tlumení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx (Xx. věst. X 230X, 17.7.2020, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2002/60/XX ze dne 27. xxxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx afrického xxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/119/XXX, pokud xxx x xxxxxxxxx chorobu xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 192, 20.7.2002, x. 27).

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/709/XX se xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx la xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx:

xx xxxx est xxxxxxxxx, xxxx le xxxx xxx xxxxxxxxx x’xxx xxxxxx, par:

Frontière xxxx xx Xxxxxx,

Xxx Mersinhat à Xxxxxxxxxxx,

Xx N818jusque xxx intersection avec xx X83,

Xx X83 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X884,

Xx X884 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X824,

Xx X824 xxxxxx xxx intersection avec Xx Routeux,

Le Xxxxxxx,

Xxx x’Xxxxx,

Xxx xx xx Xxxxxx,

Xxx xx Xxxx-x’xx-Xxx,

Xxx Xxxx x’Xxxxxx,

Xxx Notre-Dame,

Rue xx Xxxxxx,

Xx X845 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85,

Xx X85 jusque xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X40,

Xx X40 jusque xxx intersection xxxx xx N802,

La N802 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx N825,

La X825 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx la X25-X411,

Xx X25-X411xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X40,

X40: Xxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxxxx, Rue Xxxxx, Xxx de xx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxxx,

Xxx Xx Xxxxxxx,

Xxx Xxxxx-Xxxxx,

Xxx Saint-Aubain,

Rue xxx Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxxxx de x’Xxxxxxxx,

X87: Xxxxx xx Xxxxx,

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx,

Xx Xxxxx,

Xxx Burgknapp,

Rue xx xx Xxxxx,

Xxx xx Xxxxxx,

Xxx xx x’Xxxxxx,

Xxx xx Marquisat,

Rue xx xx Xxxxxèxx,

Xxx de xx Xxxxxxxx,

Xxx du Xxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxx xx Xxxx,

Xxxxxxxx,

X4: Xxxxx de Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx xx Luxembourg,

Frontière xxxx xx Grand-Duché xx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxèxx avec xx Xxxxxx, jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx Rue Mersinhat à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 xx 956160 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxx xxxxx 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Budapest 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 xxxxxxxx vadgazdálkodási egységeinek xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 xx 406750 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 xx 755450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xāxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx novada daļa, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx autoceļa X36, X4 xx X5, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxļxxxx xxxxx xx Xxxxxļxxīxxx,

Xxxxxxxxx novada Xūxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxņxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx pagasts.

5.   Litva

Tyto xxxxxxx x Litvě:

Klaipėdos rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxėxų, Priekulės, Xxxxxxxėxų, Xxxxėxų, Endriejavo xx Xėxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Darbėnų, Xxxxxxxxx ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxxxx sen. dalis xxx kelio 166 į xxxxxxxxxx xx Xxxxų xxxxūxxxx,

Xxxxxx rajono xxxxxxxxxxėx: Xxxxxxų, Xxxėxxxx, Xxxxxx, Skuodo xxxxxx xxxxūxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxx:

x województwie xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxxx x część xxxxx Xxxłxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą miejscowości Rączki – Xxxxxxxx – Xxxxxxx w powiecie xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxx, xxxxxx Ostróda x xxęść xxxxx wiejskiej Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx S7 w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Kisielice, Xxxx, Xłxxx x xxxxxxx Iława, Lubawa x miastem Xxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x województwie podlaskim:

gminy Xxxxxxx Xxśxxxxxx, Wysokie Xxxxxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxżxx x xxxxxxxx wysokomazowieckim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Śxxxxxxx x Zbójna x xxxxxxxx łomżyńskim,

powiat xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxłęxxx,

xxxxxx xxxxxxx Ostrołęka,

gminy Bielsk, Xxxxxxń Xxżx, Xxxxxx, Xąxxx, Łąxx, Nowy Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xłxxxx x Xxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xłxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxłxxxxx Górna, Xxxxx Xxxxxxń, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xąxxxx, Xxxęxx Xxśxxxxxx x Ostrów Xxxxxxxxxx x miastem Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Dzierzgowo, Xxxxxxxx Xxśxxxxxx, miasto Mława, Xxxxxxxx, Xxxxńxx, Xxxxłxxx x Wieczfnia Xxśxxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxx makowski,

gminy Gzy, Xxxxxx, Zatory, Xxłxxxx x xxęść gminy Xxxxxxx położona na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Bielany, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pułtuskim,

gminy Xxxńxxxxxx, Długosiodło, Xxąśxxx, Xxxxxxx, Zabrodzie i xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 62 w powiecie xxxxxxxxxxx,

xxxxx Kowala, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx na południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogę xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxx,

xxxxxx xxxxłxxxxxxx,

xxxxxx gostyniński,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Wielkie Xxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Radymno, część xxxxx Wiązownica xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 867 x gmina xxxxxxx Xxxxxłxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx Przeworsk, Xxć Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxńxxxxx, Xxxńxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx łxńxxxxx,

xxxxx Trzebownisko, Głogów Xxłxxxxxxx i część xxxxx Xxxxłxx Małopolski xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 875 w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Dzikowiec, Kolbuszowa, Xxxxxxx x Xxxxżxx x xxxxxxxx kolbuszowskim,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxłxxxxxxxx, Xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Narodowa, Xxxxxłxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx świętokrzyskim:

powiat xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Bogoria, Łxxxxxx, Xxxśxxxx, Osiek, Xxłxxxxx, Xxxxxxxx x Staszów x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxżxxxx Kościelne x xxxxxxxx xxxxżxxxxx,

xxxxx Wąchock, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 9 xxxx xx xxłxxxxxxx - zachód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 0618X xxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Lipie, drogę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxłxxx od xxxxx nr 42 x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 744 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx a xxxxęxxxx xxxxx xxxxę xx 0566X xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx w kierunku xxłxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxx gminy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxńxxxx x Xxąxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx:

xxxxx Łyszkowice, Kocierzew Xxłxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxąśxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 92 xxxxxąxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxęść xxxxx xxxxxxxxx Łowicz położona xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Łxxxxx x xx północ xx granicy xxxxx Xxxxxxxx w xxxxxxxx łxxxxxxx,

xxxxx Xxxłx Xxxxxx, Xxxxąxx, Rawa Mazowiecka x xxxxxxx Rawa Xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx rawskim,

powiat xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxxxxxx, Paradyż, Xłxxxx x Żxxxxx x powiecie opoczyńskim,

gminy Xxxxxxxxxxx, Inowłódz, Lubochnia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x miastem Tomaszów Xxxxxxxxxx i Żxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx pomorskim:

gminy Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxx Xxxx Gdański xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę nr 55 xxxxxąxą od południowej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 7, następnie xxxxx xxxxx xxxxę xx 7 i X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy gminygminy x xxxxxxxx nowodworskim,

gminy Xxxxxxxx, Miłoradz, Nowy Xxxx, Xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxłxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Xxxxx w xxxxxxxx sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Xxxńxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxńxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxx x Gubin x xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxśxxxńxxxx,

xxxxx Xxęxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxęxxxxxxxxxx,

xxęść gminy Xxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą biegnącą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść gminy Łxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą od Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Zbąszynek położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Zbąszynia xx Śxxxxxxxxxx oraz część xxłxżxxx na północ xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx przez xxxxę 1210F xxxxxąxą xx skrzyżowania x xxxxx kolejową xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę kolejową, xxęść xxxxx Świebodzin xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx świebodzińskim,

gminy Xxxxxxx x Rzepin x xxxxxxxx xłxxxxxxx,

xxęść xxxxx Torzym xxłxżxxx xx północ od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę kolejową biegnącą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x powiecie xxxęxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx dolnośląskim:

gminy Xxxxxłxxxxx x xxxxxxx Xxxxxłxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xęxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 12, w xxxxxxxx polkowickim,

gmina Jemielno, Xxxxxxxx i Xxxx x xxxxxxxx górowskim,

gmina Xxxxx x Xxxxx x xxxxxxx Lubin x xxxxxxxx xxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Krzemieniewo, Xxxxxxx, xxęść xxxxx Śxxęxxxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 12w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx nowotomyski,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx i xxęść xxxxx Kamieniec xxłxżxxx xx wschód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 308 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Czempiń, xxxxxx Xxśxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 5 oraz xx wschód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxł Xxxx, xxęść xxxxx Krzywiń xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx x xxxxxxxx xxśxxxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxń,

xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, xxxxxx Xxxxń, miasto Xxxxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 5, część xxxxx Xxęxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx drogi xx 5 x 32 x xxęść xxxxx Xxxxxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx drogi: xx X11 xxxxxxxą xx północnej granicy xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 434 x xxxxę xx 434 xxxxxxxą xx xxxx xxxxxżxxxxxx xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxłx, xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 306 biegnącą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania z xxxxą nr 92 xxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxx nr 92 biegnącą od xxxxxxxxxx granicy gminy xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą nr 306, xxęść gminy Kaźmierz xxłxżxxx xx północ x na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą łąxxąxą miejscowości Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Xxxxxśxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Konopnickiej) – Xxxxxxxxx, biegnącą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx district xx Xxxxxx xxx Xxxľxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxxxx xx Snina,

the xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx municipalities xxxxxxxx xx xxxx XXX

xx xxx district xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pozdišovce, Michalovce, Xxxxxxxx, Lúčky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx pri Laborci, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Nacina Xxx, Xxľx, Pusté Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx,

xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxx municipalities xxx xxxxxxxx xx Xxxx XX,

xx xxx xxxxxxxx xx Gelnica, xxx xxxxx municipalities xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Huta, Mníšek xxx Xxxxxxx, Prakovce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxľxx Folkmár, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx and Margecany,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Sedlice, Xxxxx xxxxxx, Janov, Xxxxxxxx, Ľxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drienovská Xxxx Xxx, Kendice, Xxxxxxxxx, Drienov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx and Xxxxxxxxx,

xx the xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xôxxx, Brzotín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Honce, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Teplica, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Pašková, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rozložná, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Jablonica, Xxxxxxx and Vidová,

in xxx xxxxxxxx of Xxxxxx, the xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Ves, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Gemerský Xxx, Hucín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Levkuška, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxx,

xx the xxxxxxxx xx Rimavská Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx of Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Blhovce, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Dulovo, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hajnáčka, Xxxxxxx, Hodejovec, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jestice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxľ, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Neporadza, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rimavská Xxx, Rimavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Panica, Xxxxxx, Večelkov, Xxxxxx xxx Blhom, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Číž, Šimonovce, Xxxxxxxx, Štrkovec xxx Xxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Veľká xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Panické Xxxxxx, Xxxxxxx, Kalonda, Xxxxxxx, Xxxxxľxxxx, Mučín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxľxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxľxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Radzovce, Xxxxxxxxx, Šiatorská Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Ľuboreč, Šíd xxx Xxxx,

xx xxx xxxxxxxx xx Veľký Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxľxxx Xxxxxxxxxx, Xxľxx Ves xxx Xxľxx, Sečianky, Xxxxxxx, Hrušov, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxľxx, Xxxxxxx, Kosihy xxx Xxľxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Kosihy, Xxľxxx, Xxľxx Čalomija, Xxxx Xxxxxxxx, Koláre, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Opatovská Nová Xxx, Bátorová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Želovce, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kiarov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Veľké Xxxxxxxx, Xxxx Straciny, Xxxx Xxxxx, Veľký Xxxxx, Xôxxx, Xxľxx Xxxxxxx, Xxxx Zlievce, Xxxxxxx, Xxľx, Ľxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Vieska, Xxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxx Strehová, Xxxxxxx xxx Závada.

8.   Řecko

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

xx xxx regional xxxx xx Xxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Sidironero xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx departments xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (in Xxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Paranesti (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Kokkinogeia, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vathytopos, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lefkogeia, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ochyro, Pagoneri, Xxxxxxxxxx, Xxxx Vrontou xxx Potamoi (in Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xx xxx regional xxxx xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dafnonas, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (in Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx departments xx Satres, Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx and (in Xxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx municipal xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (xx Xxxxxx municipality),

in xxx regional unit xx Xxxxxx:

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Komotini, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Thrylorio, Xxxxxx, Karydia, Kikidio, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx and Xxxx Xxxxxxx (in Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal departments xx Ipio, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Fillyra, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx the Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx and Xxxxxx (in Arriana xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx and the xxxxxxxxx xxxxxxxxxx of Xxxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx department xx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxx Xxxxx municipality),

in xxx xxxxxxxx unit xx Evros:

the municipal xxxxxxxxxxx of Kyriaki, Xxxxxx, Mavrokklisi, Xxxxx Xxxxxx, Protokklisi, Roussa, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Derio, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Agriani xxx Xxxxxxxxxx (xx Soufli xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Arzos, Xxxxx, Therapio, Komara, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Fulakio, Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx, Kastanies, Xxxxx, Xxxxxx, Ampelakia, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (xx Xxxxxxxxx municipality),

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Mani, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Metaxades, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx and Xxxxxxxxx (xx Didymoteixo xxxxxxxxxxxx),

xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Serres:

the xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rodopoli, Xxx Poroia, Katw Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strymonochori, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx and Xxx Xxxxxxx (xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx),

xxx municipal xxxxxxxxxxx xx Dasochoriou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Karperi, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx (xx Irakleia municipality).

ČÁST XX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

xxxx la xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx:

xx xxxx xxx délimitée, xxxx xx sens xxx xxxxxxxxx x’xxx montre, xxx:

Xx Xxx xx xx Station (N85) à Xxxxxxxxxxx jusque xxx intersection avec xx X894,

Xx X894 xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx rue Xxxxxx,

Xx rue Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx Neufchâteau,

La xxx xx Xxxxxxâxxxx jusque xxx intersection xxxx Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx,

Xx Roquignole,

Les Chanvières,

La Xxxxx xx Xxxx,

Xx Xxxx,

Xx X801 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx x’Xxxxxx,

Xx xxx de x’Xxxxxx,

Xx xxx xx Xxx,

Xx X40 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X25-X411,

Xx X25-X411 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X81 xx xxxxxx de Xxxxxx,

Xx X81 jusque xxx xxxxxxxxxxxx avec xx X883 xx xxxxxx x’Xxxxxxx,

Xx N883 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X88 xx xxxxxx d’Aubange,

La X88 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx X811,

Xx N811 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx Baillet Xxxxxx,

Xx xxx Baillet Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X88,

Xx X88 (rue Xxxxxxx Latour, xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxx Gils, xxx xx Virton, xxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Meix) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx la X981,

Xx X981 (rue xx Xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx avec la X83,

Xx X83 (xxx xx Faing, rue xx Bouillon, rue Xxxxxx 1er, xxx x’Xxxxx) xxxxxx son xxxxxxxxxxxx xxxx xx X85 (Xxx xx xx Station) à Xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxxx:

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxx III.

3.   Estonsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxx Vabariik (xäxxx arvatud Xxxx xxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxxxx:

Xxxxx megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxx xxxxx valamennyi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 xx 407050 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Hajdú-Bihar xxxxx valamennyi vadgazdálkodási xxxxxxxxxx teljes xxxüxxxx,

Xxxxx xxxxx valamennyi vadgazdálkodási xxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Jász-Nagykun-Szolnok xxxxx 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 xxxxxxxx vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx xxxxxx területe,

Komárom-Esztergom xxxxx: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási xxxxxxxxxxx teljes területe,

Nógrád xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxx xxxxx 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxüxxxx,

Xxxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx megye xxxxxxxxxx vadgazdálkodási egységének xxxxxx xxxüxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes xxxxxx, Aizputes xx Xīxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxx no xxļx xxx Xāxxāxxx xxxx xīxx autoceļam X9, xx dienvidiem no xxxxxxļx A9, uz xxxxxxxxx xx autoceļa X1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxx xx xxļx X1200, X115, P117, X1296xx Xxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx xxxx Xxķxxīxx xxxx līdz autoceļam 1265, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx xīxx xxxxxxx ar Xīxxx xxx, Aizputes xxxxēxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxxx novads,

Aknīstes xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxīxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxīxxx novads,

Brocēnu xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads,

Dundagas xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Ēxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles xxxxxx,

Xxūxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Jaunjelgavas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx novads,

Jaunpils xxxxxx,

Xēxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Kandavas xxxxxx,

Xāxxxxxx xxxxxx,

Ķxxxxx novads,

Ķekavas xxxxxx,

Xxxēxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Ēxxxxx xxxxxxx daļa xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx 1269, 1271, xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx 1288, xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx X119, Īxxxxxx pagasta xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx X119, xx austrumiem xx xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx līdz xxxxxxļxx 1290, Kurmāles xxxxxxx xxļx xx ziemeļiem xx autoceļa 1290, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx xīxx xxxxxxļxx 1283, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx 1283 xx X112, Turlavas xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X112, Laidu xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx xx autoceļa X1296, Xxxxxxx, Rumbas, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xāxxxx, Xxxxx xx Snēpeles pagasts, Xxxxīxxx xxxxēxx,

Xxxxxāxxxx novads,

Līgatnes xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xīxāxx novads,

Lubānas xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxx xxxxxx,

Xāxxxxx novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga xxxxxx,

Xxxxxēxx novads,

Neretas novads,

Ogres xxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx novads,

Pārgaujas xxxxxx,

Xļxxxņx xxxxxx,

Xxxxļx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxļx novads,

Raunas xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xēxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxēxx Xūxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xēxxxxx,

xxxxxxxxxx pilsēta Xxxxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx,

Xxxxx novads,

Ropažu xxxxxx,

Xxxāxx xxxxxx,

Xxxxāxxx xxxxxx,

Xūxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxīxxx novads,

Salas xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xēxxx xxxxxx,

Xxxxxxxx novads,

Skrīveru xxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxx Xxņķx xxxxxxx xxļx xx ziemeļiem xx xxxxxxļx X1272 xīxx robežai xx Xxxxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx daļa no Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9 xx xxxxxxxxxx no Xxxxxx xxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxņx xxxxxx daļa, kas xxxxxxx uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx V36, X4 xx P5, Xxxxxx xxxxx, Xxxxxļxxxx xxxxx un Dauguļupītes,

Strenču xxxxxx,

Xxxxx xxxxxx,

Xēxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxx xxxxxx,

Xxxņxxxx novada Vaiņodes xxxxxxx xx Xxxūxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx xxxxxxļx P116, X106,

Xxxxxx novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas xxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xāxxxxxx, Xxxxx, Vārves, Užavas, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ziru, Xxāxxx, Xxxxx un Xxēxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxēxx,

Xxxxīxxx xxxxxx,

Xxļxxxx xxxxxx,

Xxļāxx xxxxxx,

Xxxxxxx novads.

6.   Litva

Tyto xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx, Xxxxėx, Xxxxxxxxxų, Xxxxų, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxūxų, Xxxxxx, Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Joniškio xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxų, Xxxxėxxxxx, Xxxxų, Linksmakalnio, Xxxxxxxxų, Xxxų, Xxxxxų, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Vilkijos xxxxūxxxxx, Xxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxx xxx xxxxx A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į rytus xxx xxxxx X1 ir Xxxxxxxx xxxxxxxxų seniūnijos xxxxx į xxxxxxx xxx kelio Nr. 1907,

Xxxxų rūdos xxxxxxxxxxė: Xxxxų xūxxx seniūnija į xxxxxę xxx xxxxx Xx. 230, į rytus xxx xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx iki xxxxx Xx. 2610 xx į xxxxxx xxx xxxxx Xx. 2610,

Xxxxėx rajono xxxxxxxxxxė,

Xėxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxėx, Xūxxxėxų ir Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxėx savivaldybė: Xxxxxxų, Xxxxxxxxxxėx, Xxxxxų, Xxxxxxxxxx xx Narto seniūnijos,

Mažeikių xxxxxx savivaldybė,

Molėtų rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx xxxxx į vakarus xxx xxxxx 119 xx į šiaurę xxx xxxxx Xx. 2828, Xxxxxxxų, Xxxxxxxų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxėxxų savivaldybė,

Pakruojo xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Stakliškių xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Alsėdžių, Xxxxxxų, Stalgėnų, Xxxxxxxxxų, Xxxxxxxų ir Xxxxxxxų Xxxxxxxxxx, Nausodžio xxx. xxxxx xxx kelio Xx. 166 į xxxxxėx xxxxxxx, Plungės xxxxxx xx Xxxxxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxx xxxxxx savivaldybė,

Skuodo xxxxxx xxxxxxxxxxėx: Aleksandrijos, Xxxxxxxxų, Xxxxxų, Notėnų xx Xxxxų xxxxūxxxxx,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Šiaulių xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxų xxxxxx savivaldybė,

Šilalės rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxų rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxų xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxėx xxxxxx savivaldybė,

Utenos rajono xxxxxxxxxxė,

Xxxėxxx rajono savivaldybė,

Vilniaus xxxxxx savivaldybė,

Vilniaus xxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxų, Gražiškių, Xxxxxxxxxxxų, Xxxxxxų, Xxxxxxxxų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vilkaviškio xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxxų rajono savivaldybė.

7.   Polsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx:

xxxxx Kalinowo, Xxxxxxx, Stare Juchy x xxxxx wiejska Xłx x xxxxxxxx xłxxxx,

xxxxx Elbląg, Xxxxxxx Xxxxąxxxx, Xxxxxxxx, Xłxxxxx, Xxxxxxx, Rychliki x Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxąx,

xxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx Xłxxxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx Iławeckie x xxxxxxxx bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Xxxxxxxxłx, Kolno, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Śxxąxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Grunwald, Łxxxx, Xxłxxxx, Miłomłyn, Xxłxxxxx, część xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx X7 x część xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą biegnącą xx Xxxxxxxx xx Xxxxąxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxężxx, Płoskinia xxxx xxęść xxxxx Xxxxxęxx położona na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Reszel, xxęść gminy Kętrzyn xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx kolejowej łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Giżycko x Kętrzyn biegnącej xx xxxxxxx xxxxxx Xęxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx xx xxłxxxxxx granicy gminy xxxx na xxxxxx x xx południe xx xxxxxxxxxx i xxłxxxxxxxx granicy xxxxxx Xęxxxxx, xxxxxx Xęxxxxx x część xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx i Sątoczno x na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx biegnącą do xxxxxżxxxxxx z drogą xx 590 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 590 do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 592 x xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 592 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxxxx Lubomino x Xxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx i xxęść xxxxx Kozłowo xxłxżxxx na xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxx – Xxxxxxxx – Gardyny x powiecie nidzickim,

gminy Xźxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pasym, Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx x Świętajno x xxxxxxxx szczycieńskim,

powiat xxąxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxńxx x xxxxxxx Xxxńxx, Xxćxx x xxxxxxxx bielskim,

powiat grajewski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx sejneński,

gminy Łxxżx, Xxąxxxxx, Jedwabne, Xxxxxxłx x Xxxxxx powiecie łxxżxńxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Łomża,

gminy Xxxxxxxxxxx, Grodzisk, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nurzec-Stacja x Xxxxxxxxxxx x miastem Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Klukowo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Nowe Xxxxxxx x Xxxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx x xxxxxxx Xxxxx,

xxxxx Czarna Xxxłxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxżx, Gródek, Xxxxxłxxx, Xxxxxśx, Tykocin, Xxxxxxxx, Zabłudów, Xxxxxx, Xxxxxxxxx i część xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 681 x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Jeleniewo, Xxxxxxśx, Xxxxxx, Xxxxx -Xxxxxx, Xxxxłxx, Xxxxxxxxxx Wiżajny xxxx część xxxxx Xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę 653 xxxxxąxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 1122B xxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 1122X xxxxxąxą xx xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą 1124X x xxxxęxxxx xx xxłxxxxx - wschód xx xxxxx nr 1124X xxxxxąxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą 1122X xx xxxxxxx x xxxxą Raczki x xxxxxxxx suwalskim

powiat xxxxxxx Xxxxłxx,

xxxxxx augustowski,

powiat xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx,

xxxxx Bielany, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxłxx Xxxxxxxx x powiecie sokołowskim,

powiat xęxxxxxxx,

xxxxxx łosicki,

powiat ciechanowskip,

powiat xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxńxxx,

xxxxx Garbatka – Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Sieciechów w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx lipski,

gminy Xxxx, Iłża, Xxxxxxęxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx Pionki, Xxxxxxxxx, Xxxxxńxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxx położona xx xxłxxx xx drogi xx 12 x x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Staroźreby, Xłxxxxx, Wyszogród x Xxłx Wieś x xxxxxxxx xłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxx xłxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Świercze x xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, Xxxxxxx i Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxłxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxńxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 62 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Garwolin x xxxxxxx Garwolin, Xxxxxx, Miastków Xxśxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx na xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Xxxxx biegnącą od xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx ujścia xx xxxxx Xxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxx – Pianki x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Xxśxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx,

xxxxxx xxńxxx,

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx warszawski xxxxxxxx,

xxxxxx legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat xxxxxxxxxxx,

xxxxxx grójecki,

powiat xxxxxxxxx,

xxxxxx żxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Stara Xłxxxxxx, Xxśxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłx Xxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxłxxxxx x xxxxxxx Xxłxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Tereszpol, xxęść xxxxx Tarnogród xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx-xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx do miejscowości Xxxxxxx Xxxxxxxx, a xxxxęxxxx przez miejscowość Xxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxń xxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Budzyń xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą xx miejscowości Xxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 835, xxęść gminy Turobin xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 835 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxłxxxxx,

xxxxxx xxxxx,

xxxxx Xxxxxx, Krzywda, Xxxxxxx Łxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx Łxxxxxxx, Xxxx Xxxłxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, gmina xxxxxxx Łxxxx x xxxxxx Łxxxx x xxxxxxxx łxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xłxxx, Xxxłxxxx, Xxxxxxxxx, Garbów Xxxxxżxxxxx, Xxxxxxx, Xxłżxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxżx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx i Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Abramów, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xśxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxłxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx Śxxxxxx w xxxxxxxx świdnickim,

gmina Xxxxłxxxxx, xxęść xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx na północ xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 842 x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Górny xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 17 x powiecie xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Łxxxxxxx, Xxxxxxx, Tyszowce i Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxłxxxxx, Xxxłx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxń, Xxśxxxxxxx, Ruda – Xxxx, Sawin, Xxxxłxxxxx, Żxxxź x xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Xxxłx,

xxxxx Xxxxxx, Xxąxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Krasnobród, Łxxxxxx, Xxxxść, Grabowiec, Xxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxxxxx położona na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez drogę xx 843 x xxxxxxxx zamojskim,

powiat xxxxxxx Xxxxść,

xxxxxx xxxśxxxxx,

xxxxxx opolski,

gminy Xęxxxx Kłoda, Jabłoń, Xxxxxxxxxx, Sosnowica x xxxxxxxx parczewskim,

gminy Xxxxx Xxxx, Wola Xxxxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xx południowej xxxxxxx xxxxxx Xłxxxxx x xxęść xxxxx Xxńxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xx drogi xx 819 x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxx Xąxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

x województwie xxxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 865 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z xxxxą 863, x xxxxęxxxx xx zachód xx xxxxx xx 863 xxxxxąxxx do xxxxxxxxxśxx Lubliniec i xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Nowy Xxxxxxxxx xx xxłxxxxxx granicy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxx położona xx zachód od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 835 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxąxxxxxxx położona xx północ od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx 867 x xxxxxxxx xxxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxxxxń, xxęść gminy Xxxxłxx Xxłxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 875 x powiecie xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx i Xxxxxx Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx xxżxxxxx,

xxxxxx xxżxńxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx pomorskim:

gminy Xxxxxxxxń i Stary Xxxxxxxxń w xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Stare Xxxx x xxxxxxxx malborskim,

gminy Xxxxxx, Xxxxxxxx x xxęść gminy Nowy Xxxx Gdański xxłxżxxx xx xxłxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 55 xxxxxąxą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 7, następnie xxxxx xxxxx xxxxę xx 7 x X7 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x województwie śxxęxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxłxx x xxęść xxxxx Xżxxxx xxxxżxxx xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 74 x powiecie opatowskim,

część xxxxx Brody położona xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 9 xxxx xx północny - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 0618T xxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxxxxxxśxx Xxxxx oraz xxxxx xxxxę xxxxxąxą od xxxxxxxxxśxx Xxxxx do xxxxxxxxxx granicy xxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez drogę xx 744 biegnącą xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx a xxxxęxxxx przez xxxxę xx 0566X xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxx Xxxxx x kierunku xxłxxxxx - wschodnim xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dąbie x Xxxxxx Xxxxxńxxxx x xxxxxxxx krośnieńskim,

część xxxxx Torzym xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx biegnącej xx Świebodzina xx Xxxxxxx x powiecie xxxęxxńxxxx,

xxxxx, Kolsko, xxęść xxxxx Xxżxxxxx xxłxżxxx xx południe od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 283 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 290 x xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx od miasta Xxxxxxx Dolny do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx xxłxżxxx na xxłxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 293 x 326, część xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx zachód xx xxxxx wyznaczonych xxxxx drogi 293 x 328, xxęść xxxxx Siedlisko xxłxżxxx xx xxłxxxxx zachód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxx Xxxx xxxx xxłxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 326 łączącej xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x drogą xx 321 xxxxxąxą xx xxxx skrzyżowania w xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, x następnie przedłużoną xxxxx xxxxę xxxxxxxxxżxxxxą xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 x xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx do xxxxxxx gminy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxńxx, Kargowa, Xxxxxxxx Xxxxxxńxxx, Sulechów, Śxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx xxęść xxxxx Bojadła xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 278 xxxxxąxą xx wschodniej xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx z drogą xx 282 i xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę nr 282 xxxxxąxxx xx xxxxxx Xxxxxłx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx gminy w xxxxxxxx zielonogórskim,

powiat żxxxxx,

xxxxx Xxxxźxxxx, Xłxxx, Xxłxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Żxxxń, xxxxxx Żagań, xxxxxx Xxxxxxxx, część gminy Xxxxxxłxxxxx położona na xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 328 x xxxxxxxx żagańskim,

gmina Xxąxx, xxęść gminy Lubrza xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę kolejową xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Łxxxx położona xx południe xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Śxxxxxxxxxx do Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxąxxxxxx położona xx xxłxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx linię xxxxxxxą biegnącą xx Xxąxxxxxx do Świebodzina xxxx xxęść położona xx południe xx xxxxx wyznaczonej przez xxxxę kolejową xxxxxąxą xx xxxxxx Xxąxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 1210X, x xxxxęxxx xxxxx xxxxę 1210X xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxxxą do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx Szczaniec xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxxxą, xxęść xxxxx Śxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą w xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx,

x województwie xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xęxłxx, xxęść xxxxx Xxxxx położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Krzycki Xxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, xxęść xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x xxxxxxxx głogowskim,

gmina Xxęxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx wielkopolskim:

powiat xxxxxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x część xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 308 w xxxxxxxx grodziskim,

gminy Xxxxxx, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx xxłxżxxx na zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3903X xxxxxąxą xx xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę łąxxąxą miejscowość Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx xż do południowej xxxxxxx gminy i xxęść gminy Śxxęxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 12 x powiecie xxxxxxxńxxxx,

xxęść gminy Śxxxxxx xxłxżxxx na zachód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od xxłxxxxxxxx xxxxxxx gminy xxxxx miejscowości Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx aż xx miejscowości Śxxxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 3820X x xxxxx xxxxą 3820X, xxxxx xxxxxxxxxx w xx. Xxxxxxxxńxxą, xxxxęxxxx x Lipową x Xxxxxxxą, aż xx xxxxxżxxxxxx z drogą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx X5 xx północnej xxxxxxx xxxxx x powiecie xxśxxxńxxxx,

x województwie łxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx i Xxśxxęxxx w xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxx oblasti xx Xxxxxxxxx:

xx the xxxxxxxx of Xxxxxx – xxxxxx, the xxxxx municipalities of Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Byster, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx- Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Košický Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Nižná Xxxľx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ruskov, Xxxx, Xxxxxx, Sokoľany, Xxxxxxx, Slanec, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Nové Xxxxx, Xxxxxxx, Trstené xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Vyšná Xxxľx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Olčvár, Zdoba, Xxxxx, Hrašovík, Beniakovce, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxľxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxľ, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxľxx Xxxxxx, Košická Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Klátov, Xxxxx Xxxxxx, Xxľxx, Xxxxxxx, Baška,Nováčany, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx Xxx,

xxx whole xxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxx of Xxxxxxxx, xxxxxx municipalities included xx Xxxx III,

in xxx district of Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx not xxxxxxxx xx Part I xxx Part III,

in xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Gemer xxx Xxxxxľx,

xx the xxxxxxxx xx Rožňava, xxx whole xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Bohúňovo, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dlhá Xxx, Xxxxxxxx Hôrka, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Brezová, Xxxxxx,

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx:

Xxxxţxx Xxxxxxțx-Xăxăxx,

Xxxxțxx Suceava.

ČÁST III

1.   Bulharsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxxx:

xxx xxxxx region xx Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxxx,

xxx whole xxxxxx of Xxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx of Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx,

xxx whole xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxx,

xxx xxxxx region xx Xxxxx,

xxx whole region xx Xxxxxx Xxxxxxx,

xxx xxxxx region of Xxxxxx,

xx Xxxxxx xxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx of Xxxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Tsarevo,

the whole xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx,

xxx xxxxx municipality xx Xxxx,

xxx whole xxxxxxxxxxxx xx Aytos.

2.   Lotyšsko

Tyto xxxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx novada Xxxxx pagasta daļa xx xxxxxļxxx no xxxxxxļx xxxx Miķelīšu xxxx xīxx autoceļam 1265, xx xxxxxxxxxx xx autoceļa, kas xxxxxxx xxxxxxļx 1265 xxx Xxxxxļxxx xīxx xxxxxxx xx Xīxxx xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxļx uz xxxxxxxxxx xx ceļa xxx Xāxxāxxx upes xīxx xxxxxxļxx X9, xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx V1200, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxļx xx austrumiem no xxļx X1200, X115, X117, X1296,

Xxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxīxxx xxxxxx Xxxxxxxxx pagasts, Ēxxxxx xxxxxxx xxļx xx xxxxxxxxxx no xxxxxxļx 1269, 1271, xx rietumiem no xxxxxxļx 1288, uz xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X119, Īvandes pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx X119, xx xxxxxxxxx no xxxxxxļx 1292, 1279, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1279 xx Xxīxēx xīxx xxxxxxļxx 1290, Xxxxāxxx pagasta xxļx uz dienvidiem xx xxxxxxļx 1290, xx rietumiem xx xxxxxxļx, xxx xxxxxxx xxxxxxļx 1290 xx Xxxxāx līdz autoceļam 1283, xx xxxxxxxxx xx autoceļa 1283 xx P112, Turlavas xxxxxxx xxļx xx xxxxxļxxx no autoceļa X112, Laidu pagasta xxļx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxļx V1296,

Skrundas xxxxxx Xxxxāxxx, Xīxxāxxx xxxxxxx, Raņķu xxxxxxx xxļx uz dienvidiem xx xxxxxxļx X1272 xīxx robežai xx Xxxxxx xxx, Skrundas xxxxxxx (xxņxxxx pagasta xxļx no Xxxxxxxx xx xxxxxļxxx xx xxxxxxļx X9 xx xxxxxxxxxx no Xxxxxx xxxx), Skrundas xxxxēxx,

Xxxņxxxx xxxxxx Embūtes xxxxxxx xxļx uz xxxxxļxxx xxxxxxļx P116, X106.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx ir Xxxxxxxxx xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxė,

Xxxxx rajono xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxxxx, Alšėnų, Xxxxxxxxx, Xxxxxxėx, Xxxxėxxx, Xxxxxxxxėx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxų xx Xxxxxxxx xxxxūxxxxx, Xxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx xxx xxxxx A1, Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxxxx nuo xxxxx X1 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxų xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx xxxxx Xx. 1907,

Xxxxų Xūxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxų, Kazlų xūxxx xxxxūxxxxx xxxxx Xxxxų Xūxxx xxxxūxxxx į xxxxxx nuo xxxxx Xx. 230, į xxxxxxx nuo xxxxx Xxxė-Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxx xxxxx Nr. 2610 xx į šiaurę xxx xxxxx Xx. 2610, Plutiškių xxxxūxxxxx,

Xxxxxxxxxxėx xxxxxxxxxxė: Gudelių, Igliaukos, Xxxxxxxx ir Šunskų xxxxūxxxxx,

Xxxėxų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxx xxxxūxxxxx xxxxx į xxxxx xxx xxxxx Xx. 119 xx į xxxxxx xxx xxxxx Nr. 2828, Xxxxėxų, Xxxxxxėx, Xxxxxxxx, Mindūnų ir Xxxxxxxų seniūnijos,

Prienų xxxxxx xxxxxxxxxxė: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Naujosios Ūxxx, Pakuonio, Xxxxxų xx Šilavotos seniūnijos,

Vilkaviškio xxxxxx savivaldybės: Xxxų xx Xxxxxxxxų xxxxūxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx warmińsko-mazurskim:

gminy Xxxxxxxxx, Xęxxxxx i Bartoszyce x miastem Bartoszyce x powiecie bartoszyckim,

gminy Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxńxxx x miastem Xxxxxxxx Xxxxxńxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Srokowo, Xxxxxxxx, część xxxxx Xęxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx x Xęxxxxx xxxxxąxxx xx granicy xxxxxx Xęxxxxx xxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 591 xxxxxąxą xx xxxxxx Xęxxxxx do północnej xxxxxxx gminy x xxęść gminy Xxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxxxx x Xąxxxxxx x xx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę łąxxąxą xxxxxxxxxśxx Xąxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxąxą xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 590 xx skrzyżowania z xxxxą nr 592 x na xxłxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę xx 592 biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 590 x xxxxxxxx xęxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxęxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 509 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxęść xxxxx Xxxąx xxłxżxxx xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xxxxxxxą xxxxxąxą xx Olsztyna xx Xxxxąxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Godkowo x Xxxłęx x xxxxxxxx xxxxąxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxxx węgorzewski,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Miłki, Xxżxxxx x miastem Xxżxxxx i xxęść xxxxx Xxx położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxx łąxxąxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxx i Xęxxxxx x xxxxxxxx xxżxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Miasto i xxęść xxxxx Barczewo xxłxżxxx na xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxxx xxxxę xxxxxxxą x xxxxxxxx xxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx podlaskim:

gminy Xxxxxx, Xxxxxx Podlaski z xxxxxxx Bielsk Xxxxxxxx x powiecie bielskim,

gminy Łxxx, Xxxxxxxxxx Xxśxxxxxx, Xxxxż, Xxxxśń Xxśxxxxxx, xxęść xxxxx Xxśxxęxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 681 x powiecie xxxłxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Ciechanowiec x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxęść gminy Xxxxłxxxxxx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę 653 biegnącej od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą 1122X xxxx xx xxxxxx od xxxxx wyznaczonej przez xxxxę xx 1122X xxxxxąxą od xxxxx 653 x xxxxxxxx xxłxxxxxxxx xx skrzyżowania x drogą 1124B x xxxxęxxxx na xxłxxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx nr 1124X xxxxxąxxx xx skrzyżowania x xxxxą 1122X xx xxxxxxx x xxxxą Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x województwie xxxxxxxxxxx:

xxxxx Łxxxxxxxx x xxxxxxx Łxxxxxxxx, Maciejowice, Xxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxx położona xx południe od xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę Wilga xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ujścia xxxxxxx Wisły x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxx Jabłonna Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxń w powiecie xxxxłxxxxxx,

xxxxx Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxą, Magnuszew, Xłxxxxxxx, Xxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxłxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxx Bełżec, Xxxxxxx, Lubycza Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Fabryczny x xxxxxxx Xxxxxxxx Fabryczny, Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxłxxxxx,

xxxxx Izbica, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kraśniczyn, Xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Różana x xxęść xxxxx Łxxxxxxxx Xxxxx położona xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 17, część xxxxx Żxłxxxxxx xxłxżxxx xx południe xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 842 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx Xxxxść, Radecznica, Xxxxxxxxxxxxx, Sułów, Nielisz x xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 843 powiecie xxxxxxxxx,

xxxxx Łukowa, Xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxę nr 835, xxęść xxxxx Xxxężxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xxxxxąxą xx zachodniej xxxxxxx gminy z xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Korchów Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxxx xx xxxxxxxxxśxx Budzyń xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę biegnącą od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxść Xxxxxń xx xxxxxżxxxxxx x xxxxx xxxxxąxą xx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxx xxłxżxxx xx północ xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 74, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx na wschód xx linii wyznaczonej xxxxx drogę nr 835, część xxxxx Xxxxxxx położona xx xxxxxx od linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 835 x xxxxxxxx biłgorajskim,

gminy Xxxxx, Xxxxxx, Urszulin, xxęść xxxxx Hańsk położona xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 819 x xxęść xxxxx xxxxxxxxx Włodawa położona xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxłxxxxą granicę miasta Xłxxxxx i miasto Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxxxx,

xxxxxx łęxxxńxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx śxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxxxx x Wojcieszków x powiecie łukowskim,

gminy Xxxxxxx, Xxxxxxx, Siemień x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Radzyń Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxń Xxxxxxxx, Xxxxń x xxxxxxxx xxxxxńxxxx,

xxxxx Xxxxxxxx x miastem Xxxxxxxx, Firlej, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxźxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Ostrówek, Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx i Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxx Lublin,

w xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx Narol, Xxxxx Xxxxxx x xxęść gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 865 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą 863, a xxxxęxxxx xx zachód xx xxxxx xx 863 biegnącej xx xxxxxxxxxśxx Lubliniec x xxxxx xx zachód xx xxxxx xxxxxąxxx xxxxx Xxxx Lubliniec xx północnej xxxxxxx xxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx,

xxęść gminy Xxxxxxxx xxłxżxxx na wschód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 835 w powiecie xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim:

gminy Xxxx Xxx i xxxxxx Xxxx Xxx, Xxxń xxxx xxęść xxxxx Xxżxxxxx położona xx xxłxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx przez xxxxę xx 283 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 290 x xx xxłxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 290 xxxxxąxxx od xxxxxx Xxxxxxx Dolny xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx Xxxxxńxxx położona na xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 293 x 326, xxęść xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx wyznaczonych xxxxx xxxxx 293 x 328, część xxxxx Xxxxxxxxx położona xx xxłxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xxxxxąxą xx xxxxx Xxxx xxxx południowe xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 326 łąxxąxxx xxę x xxxxą xx 325 xxxxxąxą x xxxxxxxx xxxxxxxxxśxx Xxżxxxxxx do xxxxxżxxxxxx x drogą xx 321 biegnącą xx xxxx skrzyżowania w xxxxxxxx miejscowości Bielawy, x następnie xxxxxłxżxxą xxxxx drogę przeciwpożarową xxxxxąxą xx xxxxx xx 321 w xxxxxxxxxśxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxx Zabór xxxx część xxxxx Xxxxxłx położona xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 278 biegnącą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 282 x na xxłxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 282 biegnącej xx xxxxxx Xxxxxłx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxęść gminy Niegosławice xxłxżxxx na wschód xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx drogę xx 328 w xxxxxxxx żxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Zielona Xxxx.

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, część gminy Xxxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 5, część xxxxx Stęszew xxłxżxxx xx xxłxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogi xx 5 x 32 x powiecie xxxxxńxxxx,

xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę nr 306 xxxxxąxą od xxłxxxxxxxx granicy xxxxx xx skrzyżowania x xxxxą xx 92 xxxx xx xxłxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx droge nr 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą xx 306, xxęść xxxxx Kaźmierz xxłxżxxx na południe x na wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx: xx 92 xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx granicy xxxxx xx xxxxxżxxxxxx x xxxxą łączącą miejscowości Xxxxxxxxx – Gorszewice – Xxźxxxxx (xxxłxż xxxx Czereśniowa, Xxxxxxxx, Xxxxx Konopnickiej) – Xxxxxxxxx, xxxxxąxą xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, xxęść xxxxx Xłxxxxxxxxxx położona xx wschód xx xxxxx wyznaczonej xxxxx xxxxx 3903X biegnącą xx xxłxxxxxx granicy xxxxx do xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxx, x xxxxęxxxx xxxxx xxxxę łączącą xxxxxxxxxść Xxxxxxxx x xxxxxxxxxśxxą Xxxxxxx aż xx xxłxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

xxxxxx miejski Xxxxxx,

xxęść xxxxx Śxxxxxx xxłxżxxx xx wschód xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3903X xxxxxąxxx od południowej xxxxxxx gminy xxxxx xxxxxxxxxśxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxx xż do xxxxxxxxxśxx Śxxxxxx do xxxxxżxxxxxx z drogą 3820X x dalej xxxxą 3820X, która xxxxxxxxxx w xx. Xxxxxxxxńxxą, następnie x Xxxxxą x Xxxxxxxą, xż do xxxxxżxxxxxx x drogą X5, xxxxęxxxx xxxxx xxxxą xx S5 do xxłxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxęść xxxxx xxxxxxxxx Xxśxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drogę nr 5 xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxł Xxxx, xxęść gminy Xxxxxxń xxłxżxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kanał Xxxx w xxxxxxxx xxśxxxńxxxx.

x województwie xxxxxśxąxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxxx, Żxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxx xxłxżxxx xx xxłxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę Krzycki Xxx, xxęść xxxxx wiejskiej Xłxxxx xxłxżxxx xx xxxxxx xx linii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 12, 319 xxxx 329, część xxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx xx zachód od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxę xx 12 x powiecie głogowskim,

gminy Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxęść xxxxx Xxxxxxxx xxłxżxxx xx xxłxxx xx linii wyznaczonej xxxx drogę xx 12 x powiecie xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxx oblasti x Xxxxxxxx:

Xxxx xxxșxxxx București,

Județul Xxxxxxxțx,

Xxxxțxx Satu Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxăxxx,

Xxxxțxx Xxxăx,

Xxxxțxx Călărași,

Județul Xâxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxțx,

Xxxxțxx Giurgiu,

Județul Xxxxxxțx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xăxxx,

Xxxxțxx Vaslui,

Județul Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxţxx Mehedinţi,

Județul Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxţxx Xxx,

Xxxxţxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Timiș,

Județul Xxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxșxx,

Xxxxțxx Xxxxșxxx,

Xxxxțxx Xâxxxx,

Xxxxțxx Xxșx,

Xxxxțxx Xxxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxțxx Xxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș-Xxxxxxx,

Xxxxțxx Neamț,

Județul Xxxxxxxx,

Xxxxțxx Xxxxș,

Xxxxțxx Xxxx,

Xxxxţxxxx Xxxxxxxxş.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx located east xx river Bodrog

Region Xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Budkovce, Xxxxxxxxx, Zemplínske Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Pavlovce xxx Xxxx, Krišovská Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxľxx Xxxxxxxx, Čierne Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xľxxxxx, Xxxxxxx, Xxľxx Slemence, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vysoká xxx Xxxx;

Xxxxxx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx Lekárovce, Xxxxxxxx, Záhor, Xxxxxxx;

XXXX XX

Xxxxxx

Xxxx oblasti v Xxxxxx:

xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.