Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020D1107
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1107 ze dne 27. července 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
2020
1107
27.07.2020
Rámcové rozhodnutí
3
D