Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (XXXX) 2019/2112

xx xxx 9. xxxxxxxx 2019,

kterým se xxxx rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2118 (2013) x rozhodnutí Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zbraní (XXXX) č. XX-X-33/XXX.1 x zničení xxxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x xxxxx provádění xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx na čl. 28 xxxx. 1 x čl. 31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 12. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 (1).

(2)

Rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx podle čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx měsíců ode xxx xxxxxxxx finanční xxxxxx podle čl. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxx 10. xxxxxxxx 2018 přijala Xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2018/1943 (2), kterým bylo xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 prodlouženo x 12 xxxxxx.

(4)

Xxx 24. xxxxxx 2019 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303, Xxxx x prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 o 24 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 48 xxxxxx.

(5)

Xxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 by XXXX xxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.2 xxxx. 1 uvedeného rozhodnutí x po dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 5 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní.

(6)

Požadovaná xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx týká xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx xx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303, xxx xx xxxxxxxxx uvedeno v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu XXXX xx xxx 24. xxxxxx 2019, xx xxxxx být xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdroje.

(8)

Rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovídajícím xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx (SZBP) 2017/2303 xx mění xxxxx:

1)

X článku 5 xx odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 48 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x XXXX xxxxx xx. 3 xxxx. 3, nebo šest xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

2)

Xxx 8 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx je 48 xxxxxx.“

Xxxxxx 2

Toto rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přijetí.

X Xxxxxxx dne 9. prosince 2019.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (SZBP) 2017/2303 ze dne 12. xxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN x. 2118 (2013) a xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x. EC-M-33/DEC.1 x xxxxxxx syrských xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx strategie EU xxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 329, 13.12.2017, x. 55).

(2)  Rozhodnutí Xxxx (SZBP) 2018/1943 ze xxx 10. prosince 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx (OPCW) x. XX-X-33/XXX.1 x xxxxxxx xxxxxxxx chemických xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení (Xx. xxxx. L 314, 11.12.2018, x. 58).