Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (XXXX) 2019/2112

xx xxx 9. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx rozhodnutí (SZBP) 2017/2303 xx podporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Výkonné xxxx Organizace xxx xxxxx chemických xxxxxx (XXXX) x. XX-X-33/XXX.1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx provádění xxxxxxxxx XX proti xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx na čl. 28 odst. 1 x čl. 31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx vysoké představitelky Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 12. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 (1).

(2)

Rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3)

Xxx 10. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2018/1943 (2), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 prodlouženo x 12 měsíců.

(4)

Xxx 24. června 2019 xxxxxxxx Organizace pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), která je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SZBP) 2017/2303, Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 x 24 měsíců, xxxx xxxxxxx xx 48 xxxxxx.

(5)

Xxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 xx XXXX umožnilo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.2 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxxxx x xx dni xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx v čl. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných cílů, xxxxxx xxxxxxxx schopnosti XXXX řešit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Požadovaná xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 8 přílohy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx údaje týkající xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 2 rozhodnutí (SZBP) 2017/2303, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX ze xxx 24. xxxxxx 2019, xx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

Xxxx rozhodnutí xxxxxxx platnosti 48 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x OPCW xxxxx xx. 3 xxxx. 3, nebo šest xxxxxx xxx xxx xxxxxx v platnost, xxxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

2)

Xxx 8 přílohy xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx doba xxxxxx projektu xx 48 xxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2019.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. BORRELL XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (XXXX) 2017/2303 xx xxx 12. prosince 2017 xx xxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x. EC-M-33/DEC.1 x xxxxxxx syrských xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx strategie EU xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení (Xx. xxxx. X 329, 13.12.2017, s. 55).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (XXXX) 2018/1943 xx dne 10. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (SZBP) 2017/2303 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX č. 2118 (2013) a xxxxxxxxxx Výkonné xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zbraní (OPCW) x. EC-M-33/DEC.1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx strategie XX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 314, 11.12.2018, s. 58).