Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (XXXX) 2019/2112

xx dne 9. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 xx podporu xxxxxxxxxxxxx provádění rezoluce Xxxx bezpečnosti XXX x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Výkonné xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxx chemických xxxxxx (XXXX) č. XX-X-33/XXX.1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xx xx. 28 xxxx. 1 x xx. 31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 12. xxxxxxxx 2017 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 (1).

(2)

Rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xx. 1 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3)

Xxx 10. xxxxxxxx 2018 přijala Xxxx rozhodnutí (SZBP) 2018/1943 (2), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xxxxxxxxxxx x 12 xxxxxx.

(4)

Xxx 24. června 2019 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx chemických xxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303, Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (XXXX) 2017/2303 x 24 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 48 xxxxxx.

(5)

Xxxx další prodloužení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx XXXX xxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.2 xxxx. 1 uvedeného rozhodnutí x xx xxx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xx. 5 odst. 2 xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx posílení xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxxxxxx XXXX xx xxx 24. června 2019, xx mohlo xxx xxxxxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxx na xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doby jeho xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxxx (SZBP) 2017/2303 se xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 5 xx odstavec 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti 48 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx mezi Xxxxxx x OPCW podle xx. 3 odst. 3, nebo šest xxxxxx ode dne xxxxxx x platnost, xxxxxx-xx v této xxxxx xxxxxxxx dohoda xxxxxxxx.“

2)

Xxx 8 xxxxxxx xx nahrazuje xxxxx:

„Odhadovaná xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx je 48 xxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 9. xxxxxxxx 2019.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady (SZBP) 2017/2303 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Výkonné rady Xxxxxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx (OPCW) x. EC-M-33/DEC.1 x xxxxxxx syrských xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 329, 13.12.2017, x. 55).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx (SZBP) 2018/1943 xx xxx 10. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxxxx (XXXX) 2017/2303 xx podporu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2118 (2013) x xxxxxxxxxx Výkonné xxxx Xxxxxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x. XX-X-33/XXX.1 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx EU xxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 314, 11.12.2018, s. 58).