Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0795 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/795 ze dne 10. září 2021 o státní podpoře, kterou schválila Itálie SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) společnosti Alitalia (oznámeno pod číslem C(2021) 6659) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0763 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/763 ze dne 21. prosince 2021 o státní podpoře SA.60165–2021/C (ex 2021/N), kterou Portugalsko zamýšlí provést ve prospěch společnosti TAP SGPS (oznámeno pod číslem C(2021)9941) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32021R1237 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem R P
32021D0149 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/149, ze dne 17. listopadu 2020 o státní podpoře SA.50707 2019/C (ex 2018/FC) – Španělsko – Obnova letového parku společnosti Air Nostrum R P
32021D0104 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/104 ze dne 24. ledna 2020 o státní podpoře SA. 39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) – Údajná protiprávní podpora pro AS Tartu Agro R P
32021D0069 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/69 ze dne 24. února 2020 o státní podpoře SA.43549 (2017/C)(ex2017/FC)(ex.2016/NN)(ex.2015/EO), kterou poskytlo Rumunsko společnosti CFR Marfă R P
32021D0001 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/1, ze dne 17. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o zemědělské dotace R P
32020D1671 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1671 ze dne 2. srpna 2019 o státní podpoře SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) poskytnuté Francií ve prospěch společností Ryanair a Airport Marketing Services R P
32020R1474 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1474 ze dne 13. října 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o prodloužení jeho doby použitelnosti a časově vymezené odchylky pro podniky v obtížích s cílem zohlednit dopady pandemie COVID-19 R P
32020D1183 ROZHODNUTÍ KOMISE, (EU) 2020/1183 ze dne 25. února 2020 o státní podpoře SA.34445 (2012/C), kterou Dánsko poskytlo na převod aktiv souvisejících s majetkem z banky FIH na společnost FSC R P
32020D1012 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1012 ze dne 24. února 2020 o státní podpoře SA.48394 2018/C (ex 2017/N), kterou Rumunsko částečně poskytlo Národní uranové společnosti (CNU) R P
32020R0972 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy R P
32020D0394 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/394 ze dne 7. října 2019 týkající se podpory SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP), kterou Řecká republika poskytla ve formě úrokových subvencí a záruk spojených s požáry v roce 2007 (toto rozhodnutí se vztahuje pouze na odvětví zemědělství) R P
32020D0391 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/391 ze dne 20. září 2019 o opatření SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN), které provedlo Německo ve prospěch společnosti Hochschul-Informations-System GmbH R P
32019D2140 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2140 ze dne 21. října 2019 o státní podpoře SA.52194 - 2019/C (ex 2018/FC) - Slovenská republika - Odvod z maloobchodního obratu na Slovensku R P
32019D2120 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2120 ze dne 24. června 2019 o státní podpoře SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN), poskytnuté Belgií ve prospěch JCDecaux Belgium Publicité R P
32019D1968 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1968 ze dne 2. srpna 2019 o opatření SA.21445 – C42/2006, které provedla Italská republika jako odměnu společnosti Poste Italiane za běžné účty u italské státní pokladny R P
32019R0289 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP) R P
32015R2282 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy (Text s významem pro EHP) R P
32015R1589 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) R P