Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022.


Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
40/95 Sb.

Čl. I

Obecná ustanovení §1 §2 §2a §2b §2c

Tabákové výrobky §3

Elektronické cigarety §3a

Alkoholické nápoje §4

Humánní léčivé přípravky §5

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost §5a

Reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na odborníky §5b

Reklama podporující darování lidských tkání a buněk §5c

Potraviny a kojenecká výživa §5d §5e §5f

Přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky §5g

Veterinární léčivé přípravky §5h

Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §5i

Hazardní hry §5j

Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro §5k

Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro určená široké veřejnosti §5l

Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro zaměřená na odborníky §5m

Reklama na výrobky cílící na zdraví §5n

Medikovaná krmiva a meziprodukty §5o

Střelné zbraně a střelivo §6

Činnosti v pohřebnictví §6a §6b

Dozor nad dodržováním zákona §7 §7a §7b

Zvláštní opatření §7c §7d

Přestupky §8 §8a

Společná ustanovení §8b §8c

Závěrečná ustanovení §9

Čl. II

Čl. III

č. 138/2002 Sb. - Čl. III

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 217/2004 Sb. - Čl. III

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 25/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2007 Sb. - Čl. III

č. 202/2015 Sb. - Čl. II

č. 188/2016 Sb. - Čl. IX

č. 90/2021 Sb. - Čl. V

INFORMACE

Xx. I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento zákon xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx unie 72), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 90) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx srovnávací, reklamy xx xxxxxxxx výrobky, xx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, na xxxxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dozoru. Xxxx xxxxxxxx regulaci reklamy xx alkoholické xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prodeje xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitostí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxx xxxxxxx, podporu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými je xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx tisk 16) x neperiodické xxxxxxxxx, 17) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 77), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyžádání 78), xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, audiovizuální xxxxxxxx, 18) počítačové xxxx, xxxxxx audiovizuálních xxx, xxxxxxx a xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx příspěvek poskytnutý x cílem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx. Sponzorem se xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") je xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx nebo pro xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Šiřitelem xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(8) Anonymním xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx x osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx vztahují xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x době xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na sponzorování, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

§2

(1) Zakazuje se

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jiných výkonů xx xxxxxx, jejichž xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx nekalou obchodní xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 73); xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx 77), 78),

x) šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za podmínky, xx xxxxxxx dal xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx najevo, xx xx nepřeje, xxx xxxx xxxx byla xxxxxxxxxx reklama xxxxxx,

x) xxxxxxx šířená xx xxxxxxx přístupných místech xxxx provozovnu xxxxx xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 52), xxxxxxx-xx tak xxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx 53), x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx voleb x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx hru xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Srovnávací xxxxxxx 20) je xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x občanským zákoníkem.

(3) Reklama xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rasy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx národnostní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nepřijatelným xxxxxxxx mravnost, snižovat xxxxxxx důstojnost, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Reklama xxxxx napadat politické xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poškozující xxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(5) Obec x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx reklama xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx,

x) xxxx, x níž xx reklama podle xxxxxxxx 1 písm. x) zakázána,

c) druhy xxxxxxxxxxxxx médií, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxxxx, xxxxxxxxx též

d) xxxx, xx xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přípravky určené x podávání xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná, xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx předepisovat nebo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") anebo tyto xxxxxxxxx služby poskytovat.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2008 Sb.

§2x

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdraví, psychický xxxx morální xxxxx,

x) xxxxxxxx jejich zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 24) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx přímým xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx, jsou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx několika členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx států xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státech Evropské xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným způsobem.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxx

x) jakákoliv forma xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účinkem xx propagace xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) distribuce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx xxxx přímým xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx či xxxxxxx účinek x xxxxxxxxxxx xx sponzorováním xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx známky 15), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysu xxxxxxxxxx výrobku, pokud xxxx není stanoveno xxxxx.

(3) Xx reklamu xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo služeb. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx šíření informace x xxxxxxxxx výrobku.

(4) Xxxxx reklamy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) reklamu x xxxxxxxxxxx xxxxx 16), xxxxxxxxxxxxxx publikacích 17), xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační společnosti 70) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x tabákovými xxxxxxx,

x) reklamu xx xxxxxxxx výrobky xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) reklamu xx xxxxxxxx xxxxxxx x provozovnách, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) sponzorování xxxxxxxxxxxxxx soutěží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, nejedná-li xx o sponzorování xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se konají x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinků xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou tištěné x xxxxxxxx xx xxxxxxx zemích, pokud xxxxxx především xxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Reklama xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "Ministerstvo zdravotnictví xxxxxx: xxxxxxx způsobuje xxxxxxxx", x to x xxxxxxx nejméně 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxx. X písemné xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxx. Text xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 80 % xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx.

(6) Reklama xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) až d) xxxxx

x) xxx zaměřena xx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo akcí, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx oslovují,

b) xxxxxxx xx xxxxxxx slovy xxxx například tím, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx lidé xxxxx xxxx drží cigarety, xxxxxxx cigaret xxxx xxxx tabákové výrobky xxxx kuřácké potřeby.

(7) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodávání xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3a

Elektronické cigarety

(1) Zakazuje xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nepřímým xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 70) xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx 16), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 17), na xxxxxxxx, plakátech nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obchodě x xxxxxxxxxxxxxx cigaretami x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nich, x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nich, xxxxx xx objekt xxxxxxxxxxxx týká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

§4

Alkoholické xxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx 8) xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zdrženlivost,

b) xxx zaměřena na xxxxx mladší 18 xxx, xxxxxxx nesmí xxxx osoby xxx xxxxx, které xxxx xxxxxx 18 let xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx osoby xxxxxx 18 let xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx spotřebu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením vozidla,

d) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx alkoholu přispívá xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) tvrdit, xx alkohol v xxxxxx xx léčebné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx je xxxxxxxxxxx řešení osobních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxx kladnou xxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx obchodních zástupců x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podporu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx pomocí xxxx, xxxxxxxxxxxxxx soutěže a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx setkání xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxxxxxxxx odborníky,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x úhrada nákladů xx cestovné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxx přípravek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxx xxxxxxxxxx humánních léčivých xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxxx xx například xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkaz, x to xxx xxxxxxx, xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 27)

(4) Jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx x reklamě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxx uvedeným x xxxxxxx údajů 28) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx humánní léčivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vlastností.

§5a

Reklama na humánní xxxxxx přípravky xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, které jsou xxxxx svého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x koncipovány xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předpisu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx radu xxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být

a) xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předpis,

b) humánní xxxxxx přípravky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx psychotropní xxxxx. 29)

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použité x rámci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx široké xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) být xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx humánním xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obsahovat název xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxx obsahovat x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx léčivého přípravku,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx tištěné reklamy xxxxx xxxxxxxx, výzvu x xxxxxxxxx pročtení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Reklama xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 57), xxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx xx obalu xx x příbalové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 58).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) vyvolávat xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx léčba xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nabídkou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) naznačovat, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx, nejsou xxxxxxx x nežádoucími xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx humánního xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se zlepší xxxxxx toho, kdo xxx užívá,

d) naznačovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxxxx stav osob, x xxxxxxxx vakcinačních xxxx schválených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx zaměřena xxxxxxxx xx osoby xxxxxx 15 let,

f) xxxxxxxxxxx humánní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doporučení vědců, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx, ale xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo předpokládanému xxxxxxxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx potravinou xxxx kosmetickým xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx podrobným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vést x xxxxxxx chybnému xxxxxxxxx xxxxxxx diagnózy,

j) poukazovat xxxxxxxxx, přehnaným xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx uzdravení,

k) používat xxxxxxxxx, přehnaným xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyobrazení xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemocí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo jeho xxxxx.

(8) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zamýšlena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx humánního xxxxxxxx přípravku xxx, xxx je xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx, nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx název, xxxxxxxx xxxxxx existuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx humánní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

a) přesné, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úplné údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x terapeutické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx převzaté x xxxxxxxxx publikací xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxxx xxxx poslední xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx humánního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x registraci,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx registračního řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 57). Xxx obsah reklamy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx přípravky xxxxx §5a xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx 30) musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx humánním léčivém xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 59) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx při xxxxxx xxx činnosti xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxx xxxxx provádí xxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přípravky zaměřenou xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jim nabízet, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx.

(5) Rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohoštění a xxxxxxxxx

x) při setkání xxxxxxxxxxxxx odborníky konaném xx xxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx odborným xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x nesmí být xxxxxxxx xx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímat výhody xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxx xxxx v xxxxxxx x odstavcem 5.

(7) Xxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx výjimečně xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx počtu xxxxxxx xxx jeden xxxxxxxxxx xxx, každý xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xx xxx a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx "Neprodejný xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxx obsahující xxxxxx x xxxxxxxxxxxx látky 29) se xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx podepsaná x xx xx xx xxxxx vystavení.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčivého přípravku, xxxxx obsahovat xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x registraci, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tkání x xxxxx

(1) Reklama podporující xxxxxxxx lidských xxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxx odměnu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx výhody xx zakazuje.

(2) Reklama xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x člověka, xxxxxx xxxxxx xx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x získání finančního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Odstavcem 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxx x zákaz inzerování x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 76).

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§5x

(1) X reklamě xx xxxxxxxxx xxxxx xxx uvedena xxxxxxxx xxxx zdravotní tvrzení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 74).

(2) Reklama xx xxxxxxxxx 83) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 86), xxxxxxx pokud xxx x uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx potraviny xx Česká republika, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 84) x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx označení xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrazů 85).

(3) Reklama xx xxxxxxx xxxxxx 62) xxxx xxxxxxxxx zřetelný, x případě xxxxxxx xxxxxxx dobře čitelný, xxxx "doplněk stravy

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zvláštní výživu 60) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dobře xxxxxxx, xxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx".

§5x

(1) Reklama xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživu 37) xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx údaje, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x kojence a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výživa xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) X prodejnách xx zakázána xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx výhodou.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx výrobky, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx dárků xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx první xx nevztahuje xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx slevou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo humanitárním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx distribuci xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 138/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

§5f

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx 38) xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx obsahovat potřebné xxxxxxxxx x správném xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx výraz, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Reklama na xxxxxxxxx kojeneckou xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx zřetelný xxxx: "Xxxxxxxx upozornění" xxxxxxxxxxx na přednost xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx výrobek xxx xxxxxx xxx xx xxxx nezávislých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxx xxxx tvrzení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mateřského xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx snadnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxxx xxxxxx, zaměřená na xxxxxxx xxxx x xxxxx malých xxxx, xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 39)

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2002

§5x

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx na přípravky xx xxxxxxx rostlin xx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pomocné xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejnost nesmí xxx xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 42).

(2) Není-li reklama xx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/6, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx lékaře nebo xx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxx, xx povolena pokud

a) xx zaměřena xx xxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 120 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6 x

x) nejde x xxxxxxxxxx reklamu.

§5x

Xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského zákoníku 81), xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx získat informace, xxxxx musí být xxxxxxxxxxxx poskytnuty před xxxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx uvedení místa x xxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx reklamu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx uvedení účelu x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx hry

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx hru xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx hazardní xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx nesmí xxx zaměřena xx xxxxx xxxxxx 18 xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx prvků, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx oslovují.

(3) Xxxxxxx xx hazardní xxx xxxx xxxxxxxxx sdělení x zákazu xxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 xxx na xxxxxxxx xxx a viditelné x xxxxxxxx varování xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx varuje: Xxxxxx xx hazardní xxx xxxx xxxxxxxxx závislost!".

§5j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§5k

Zdravotnické prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx

(1) Za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, konané xx xxxxxx podpory předepisování, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnických prostředků x diagnostických zdravotnických xxxxxxxxxx xx vitro. Xxxxx xx zejména x

x) návštěvy obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx prodeje zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo příslibem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo věcné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, prodeje, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x úhradu xxxxxxx xx dopravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich účastí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx diagnostický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály nereklamní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx žádný xxxxx, x xx xxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 87) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx 88), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 87), xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx veletrzích, xxxxxxxxx x předváděcích xxxx xxxxxxxxx akcích, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx v souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/745 89).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xx vitro, xxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xx xxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx veletrzích, výstavách x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx viditelně xxxxxxx, xx nemůže xxx xxxxxx na xxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx do shody. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx použitý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx akce xxxxx xxxx první.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx vitro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx známky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx symboly, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, pokud jde x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx, xx

x) naznačují xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx diagnostický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro xxxx,

x) xxxxxxxxxx klamnou xxxxxxxxx xxxxxxx léčby xxxx diagnózy, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx účelem, xxxx

x) navrhují xxxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx než xx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

§5l

Reklama na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejnosti xxxxx být zdravotnický xxxxxxxxxx x diagnostický xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxxxxx zdravotnický xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 široké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek in xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) být xxxxxxxxxxx tak, aby xxxx zřejmé, že xxxxxxx xx zdravotnickým xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro a

d) xxxxxxxxx zřetelnou, v xxxxxxx tištěné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výzvu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xx vitro a xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx používání, xxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí

a) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x lékařem, xxxxxxxx zákrok xxxx xxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabídkou xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxxx prostředku a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxxx xx použití zdravotnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx spojeno x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx nepoužitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx výhradně na xxxxx mladší 15 xxx,

x) doporučovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diagnostický xxxxxxxxxxxx prostředek xx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx odborníků xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx, ale xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohly xxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiných procesů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na trh,

g) xxxxxxxxxx, že bezpečnost xxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx x diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx případu xxxx x možnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx diagnózy,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úrazem xxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx a diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx veřejnost zamýšlena xxxx připomínka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx obsahovat xxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě ochrannou xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

§5x

Xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Reklama xx xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx zdravotnické prostředky xx xxxxx zaměřená xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx převážně pro xxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tisku, odborných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x objektivní xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx názor na xxxxxxxx přínos konkrétního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zdravotnického prostředku xx vitro; údaje xxxxxxxx z odborných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx reprodukovány x xxxx xxx xxxxxx jejich zdroj,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx xxxx xxx x prostředku xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a diagnostické xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx zaměřenou xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx nabízet, slibovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x jimi xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyzkoušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředku xx xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxx nápisem "Xxxxxxxxxx vzorek" nebo "Xxxxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5k odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx sponzorem xxxx xxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx pohoštění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx setkání, x ohledem xx xxxx setkání xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx; x takovém případě xxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákaz xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ani přijímat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnického prostředku x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.5.2021

§5x

Xxxxxxx xx výrobky xxxxxx xx zdraví

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xx vitro, xxx potravinou xxx xxxxxxxx lékařské účely, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx léčivým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx jej xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vědců, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx které xx díky xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohly xxxxxxxx používání xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2021 Xx. x účinností xx 26.5.2021 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2021 Xx. x účinností xx 12.5.2021

§5o

Medikovaná xxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a meziprodukty xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/4.

§5o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2022 Xx. x účinností od 1.12.2022

§6

Střelné xxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx 40) může být xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx x podnikatelům x xxxxxxx výroby a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyrábí, xxxxxx, prodává, xxxxx x vystavuje xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a střeliva, xxxx

x) v odborných xxxxxxxxxxx x periodickém xxxxx 16) xxxxxxxxxx xxxxxx xx problematiku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§6a

Činnosti x pohřebnictví

Reklama xx provozování xxxxxxxx xxxxxx, na provozování xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx

x) v areálu xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx, xxxx

x) x souvislosti x informováním x xxxxx.

§6b

(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xx obsah xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx potřebu. Xxxxx byla reklama xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx soulad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx na hazardní xxx provozovanou xxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx šířené xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jejím xxxxxxxxxx xxxx pokyny, x x důsledku xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx jednalo x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 4 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xxxx

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání 77) xxx xxxxxxx šířenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysílání x x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx xx vyžádání x pro sponzorování x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxxxxx mediálních službách xx xxxxxxxx a xx službách xxxxxxxxx xxx sdílení videonahrávek,

b) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 42) xxx xxxxxxxxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/745 87) x xxxxxxx, v xxxxx xx týká xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx působnosti podle xxxxxxx x),

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx 63) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x sponzorování x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 49) pro xxxxxxx xx přípravky xx xxxxxxx rostlin a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx a),

e) Ústav xxx státní kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx 64) xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

f) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx 56) podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65), je-li xxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 86), xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx země xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 74), pro zavádějící xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 84) x xxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx označení x xxxxxxxxxx xxxxxx 85) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx sponzorování, x výjimkou působnosti xxxxx písmena x),

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxx, propagaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 12) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxxxx reklamy xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 let xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 46) xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) reklamy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx pravomocného rozhodnutí xx věci. Xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčit xx xxxx nezbytně xxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zadavatel xxxxxxx je xxxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx materiály x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx zadavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx naposledy xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxx 46) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx reklamy xx povinen na xxxxx orgánů xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx sdělit xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx, xxxxxxx však xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx reklamy, xx-xx mu xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dozoru xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx, xxxxxxx však do 5 pracovních xxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a údaje x xxxxx, která x xxx šíření xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxxx, zadavatele x xxxxxxxx teleshoppingu.

§7x

(1) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 73).

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadovat xx zadavateli reklamy xxxxxxxxxx důkazů o xxxxxxxxxx skutkových tvrzení x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x reklamě xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx nutném rozsahu.

§7c

Zvláštní opatření

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x rozporu xx xxxxxxx, a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 73). Pro xxxxxx postup xx xxxxxxxxxx vznik xxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx, xxx zavinění xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zavedení xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx §8a xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxxx mohl být xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reklamou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx reklama xxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ten, komu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařídil.

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2015 Sb.

Přestupky

§8

(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6b xxxx. 2, kdo xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx anonymní xxxxxxxx xxxxxxxx xx voleb, xxxxx jsou podle §2 odst. 1 xxxx. x), x), x) xxxx e) xxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx službě od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tabákovém xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 nebo šíří xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxx bezplatného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4 xxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in vitro xxxxx §5l xxxx. 2,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §5h xxxx x xx. 119, 120 xxxx 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6,

x) šíří xxxxxxx xx střelné xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx s §6,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v pohřebnictví x xxxxxxx x §6a,

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x listinné podobě,

i) x rozporu s §5b odst. 1 xxxx §5m odst. 1 šíří xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx zaměřena xx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx produktu xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 4 xxxx §5m xxxx. 2,

x) poruší povinnost xxxxxxxxxx pro šíření xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §7a xxxx. 4,

x) x xxxxxxx s §3a xxxx. 1 šíří xxxxxxx na elektronické xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rozporu s xx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2019/4.

(2) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx reklamy xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) zadá xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), §3 odst. 1 xxxx §5n xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx x §3 xxxx. 5,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx reklamy x §2 odst. 3 xxxx 4, §2c, §3 odst. 6, §4, §5 xxxx. 3, 4 xxxx 5, §5a xxxx. 1, 2, 5, 6, 7 xxxx 8, §5b xxxx. 2 nebo 8,&xxxx;§5c xxxx. 1 xxxx 2, §5d, §5e xxxx. 1, §5f, 5g, 5h, 5i, §5j, §5k odst. 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8, §5l xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, §5m xxxx. 1 xxxx §5n odst. 2, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 87) xxxx x xx. 119, 120 xxxx 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/6,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx §2a,

d) neuchová xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx nezapůjčí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §7a xxxx. 2, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxx reklamu, xxxxx xx zakázána xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) nebo §3 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx reklamu, xxxxx xx nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx §2a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx 4, §2c, §3 xxxx. 6, §4, §5 xxxx. 3, 4 xxxx 5, §5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, §5b xxxx. 2 xxxx 8, §5c xxxx. 1 xxxx 2, §5d, §5e odst. 1, §5f, 5g, 5h, §5i, §5k xxxx. 3, 4, 5, 6, 7 xxxx 8, §5l xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, §5m xxxx. 1 nebo §5n odst. 2, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2017/745 87) nebo x xx. 119, 120 xxxx 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/6,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3 odst. 5,

x) x rozporu x §7a odst. 3 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx lhůtě xxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx reklamy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rozporu x xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/4.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx přijímá xxxxxx, které xxxx xxxxx §5b xxxx. 4 xxxx §5m xxxx. 2 zakázané xxxx které xxxx x rozporu x §5b xxxx. 5 xxxx §5m xxxx. 3.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f), g), x), x), x), x), x) nebo x), podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x) nebo x).

§8a

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že jako xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6b xxxx. 2, kdo xx zadavatelem xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx reklamu xxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) zakázány,

c) x xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podobě,

d) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx informace x xxxxxxx xxxx službě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tabákovém xxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 odst. 7 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a odst. 4 xxxx u zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx xxxxx §5l xxxx. 2,

f) x xxxxxxx s §5b xxxx. 1 nebo §5m xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reklamu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na zdravotnické xxxxxxxxxx nebo diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx odborníky, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxx týká

g) xxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dary xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 4 nebo §5m xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx humánních léčivých xxxxxxxxx v xxxxxxx x §5b odst. 7,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5e,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s §6,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pohřebnictví x xxxxxxx s §6a,

x) xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x §5h xxxx x xx. 119, 120 nebo 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/6,

x) x rozporu x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hru xxxxxxxxxxxx xxx základního xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx údaje x xxxxx zadavatele nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x osobě, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §7a odst. 4,

x) x xxxxxxx x §3a odst. 1 xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xx nich, nebo

r) xxxx xxxx veřejnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo meziprodukty, xxxxx xx x xxxxxxx x xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/4.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), §3 odst. 1 xxxx §5n xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou,

c) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx §2a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx 4, §2c, §3 xxxx. 6, §4, §5 odst. 3, 4 xxxx 5, §5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, §5b odst. 2 xxxx 8, §5c xxxx. 1 xxxx 2, §5d xxxx. 3 xxxx 4, §5e xxxx. 1, §5f, 5h, §5i, 5j, §5k xxxx. 3, 4, 5, 6, 7 xxxx 8, §5l xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, §5m odst. 1 xxxx §5n xxxx. 2, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745 87) xxxx x čl. 119, 120 nebo 121 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/6,

x) xxxxxxx x reklamě xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5,

x) x rozporu x §7a xxxx. 1 xxxxxxxx ukázku (xxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxx bezplatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2,

x) zadá xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 80),

x) zadá xxxxxxx xx potraviny, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx zdraví 74),

x) zadá xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích 86), xxxxxxx pokud xxx x uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 84) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 85),

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo

l) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx reklamu, která xx zakázána xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §3 xxxx. 1 xxxx je x xxxxxxx s §5j,

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx praktikou,

c) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx reklamu xxxxx §2 xxxx. 2 nebo §2a,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx 4, §2c, §3 odst. 6, §4, §5 xxxx. 3, 4 xxxx 5, §5a xxxx. 1, 2, 5, 6, 7 xxxx 8, §5b xxxx. 2 xxxx 8, §5c xxxx. 1 xxxx 2, §5d odst. 3 xxxx 4, §5e xxxx. 1, §5f, §5h, 5i, §5k xxxx. 3, 4, 5, 6, 7 xxxx 8, §5l xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, §5m xxxx. 1 xxxx §5n xxxx. 2, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/745 87) xxxx x xx. 119, 120 xxxx 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6,

e) xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §7a odst. 3 xxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx údaje x zadavateli xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx reklamu xx přípravky na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 80),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx 74),

x) xxxxxxxx reklamu na xxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 86), xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 84) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro použití xxxxxxxx xxxxxx, zeměpisných xxxxxxxx xxxx tradičních xxxxxx 85),

x) zpracuje xxxxxxx na hazardní xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, nebo

k) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xx. 11 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/4.

(4) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 4, §5m xxxx. 2 xxxx xx. 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s §5b xxxx. 5, §5m xxxx. 3 xxxx xx. 121 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/6,

c) xxxxxxxx xxxx přijímá x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zakázané xxxxx §5b xxxx. 4 xxxx §5m xxxx. 2 nebo xxxxx xxxx x xxxxxxx x §5b odst. 5 nebo §5m xxxx. 3 nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xx. 121 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/6, xxxx

x) poruší zákaz xxxxxxxxxxxx podle §3 xxxx §3a.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), i), x), x), l), x), x) xxxx r),

c) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), e), x), x), j), xxxx l),

c) do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x).

(7) Xx přestupek podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta

a) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) do 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x), x), x), x), x), x), x) xxxx k),

c) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x).

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx pokuta

a) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx b),

b) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x).

§8x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7.

(2) Xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxx xxxxx dozoru, xxxxx ji xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský živnostenský xxxx.

§8x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §7 písm. x), c), x), x), f), g), x) x x) xxxxxxxx xxxxx §7c, 8 a 8a xxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání 75).

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx §7c, 8 a 8a xxxxx podat odvolání. Xxxxxx xxxxxxx žaloby 69) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeného x §7 písm. x) x xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xx xxxxxxxx účinek.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. §20 zákona x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx znění xxxxxx x. 217/1993 Xx.

3. §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.

4. §6 x §7 xxxx. 3 a 5 xxxxxx č. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx tabákového monopolu x x opatřeních x xxx souvisejících; x §7 xxxx. 4 xx vypouštějí xxxxx "nebo x §6".

Čl. XX

Xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xx xxxxx zákona x. 597/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 36/1993 Xx. x xxxxxx x. 253/1994 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

1. V §6 odst. 1 xx xxxxxxxxxx písmena x) a d). Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).

2. X §6 xxxx. 2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), c) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) x 4). Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. Xxxxxx xx nový §6x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 3) x 4) xxx:

"§6x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx vysílání xxxx povinni xxxxxxxx, xxx reklamy byly xxxxxxxx mezi jednotlivé xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo sportovních xxxxxxx x xxxxxxx x akcí a xxxxxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořadů xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxxxxxx zajistit, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx vyjádřeného xxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx déle xxx 45 minut, xx více než xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxx 45minutového xxxxxxxx xxxxx; další xxxxxxxxx xx přípustné, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 20 xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx 45xxxxxxxxxx časových xxxxx; xxxx dvěma xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx,

x) xxx vysílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořadů s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, jen xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30 xxxxx a xx xxxx xxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx 30xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; mezi xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx nejméně 20 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx děti xxxxxxxx xxxx povoleno.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. V §8 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx slova v xxxxxxx.

Xx. III

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1995.

Uhde x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. x.

Čl. XXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzuje xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxx x uložení xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 217/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 28.4.2004

Přechodná ustanovení

Čl. III

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xx porušení povinností xxxxxxxxxxx x §5c xxxxxx x. 40/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXX

1. Xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, vytvořená nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx 26. ledna 2006 xx xxxxxxxx xx 26. ledna 2009 xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 25/2006 Xx.

2. Xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem 26. ledna 2006 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2007

Xx. II

Přechodné ustanovení

Řízení x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5d xxxxxx x. 40/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

Xx. XX

Xxxx část xxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 o xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 188/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona posuzuje xxxxx xxxxxx č. 40/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 26.5.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 40/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1995.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2001

256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

138/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/95 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 79/97 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

132/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/95 Sb., x xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

217/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 634/92 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.4.2004

326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx)

x účinností od 7.9.2004

384/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/95 Sb., x regulaci xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 252/94 Xx., x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

25/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 40/95 Xx., o xxxxxxxx reklamy x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 132/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/95 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.1.2006

109/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/95 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 25/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 132/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/95 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 468/91 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2007

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x oblasti ochrany xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.7.2007

36/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 40/95 Sb., x xxxxxxxx reklamy a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/91 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.2.2008

296/2008 Xx., x zajištění xxxxxxx a bezpečnosti xxxxxxxx xxxxx a xxxxx určených x xxxxxxx u xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx tkáních x buňkách)

s xxxxxxxxx xx 18.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

132/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx vyžádání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x audiovizuálních mediálních xxxxxxxx na vyžádání)

s xxxxxxxxx xx 1.6.2010

28/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.2.2011

245/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

375/2011 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky)

s účinností xx 1.10.2012

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

202/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

180/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

26/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 321/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

66/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

299/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

238/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

90/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 268/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.5.2021

174/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

242/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx videonahrávek x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 15.9.2022

314/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x léčivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxxx chyby v xxxxxx č. 168/2002 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx novelizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §6 xxxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 89/1990 Xx.
2) Xxxxx č. 35/1965 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 81/1966 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
5) §1 xxxxxx XXX x. 106/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. - xxxxxx právním předpisem č. 37/1995 Sb.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 303/1993 Xx., x zrušení státního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 37/1989 Sb., x ochraně xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
9) Nařízení xxxxx XXX č. 192/1988 Sb., x jedech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx nařízení vlády XX x. 182/1990 Xx., xxxxxxxx vlády XX x. 33/1992 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 278/1993 Xx.
10) Xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx rozhlasové a xxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 468/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) Zákon č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
14) Zákon č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §1 xxxxxx x. 137/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §3 xxxx. x) zákona x. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů (tiskový xxxxx).
17) §1 xxxxxx č. 37/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
18) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.
19) §45 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
20) §50a xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xx znění xxxxxx x. 370/2000 Xx.
21) §50a xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §2 xxxxxx č. 123/2000 Xx., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2000 Xx.
25) Zákon č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 473/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejích změnách, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx neregistrovaného léčivého xxxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 79/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §2 xxxx. 13 xxxxxx x. 79/1997 Xx.
29) §2 xxxx. a) zákona x. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
30) §652 xxxxxx x. 513/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
31) §13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 181/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 336/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxx č. 191/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 337/2001 Xx.
33) §15 xxxx. 5 x 6 zákona č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
34) Vyhláška č. 77/1981 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx odborných pracovnících xx xxxxxxxxxxxxx.
35) §2 xxxx. a) xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx zákona x. 306/2000 Xx.
36) Xxxxxxxx č. 23/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx druhy potravin xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Vyhláška č. 292/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x způsobu jejich xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 23/2001 Xx.
38) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 23/2001 Xx.
39) §6 xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6 xxxxxxxx x. 23/2001 Xx.
40) Xxxxx č. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx.
42) §9 xxxxxx x. 79/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §38 xxxx. x) xxx 3 zákona x. 123/2000 Xx.
44) Xxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Zákon č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
50) §7 xxxxxx č. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační společnosti x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
51) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).
52) §71 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
53) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.
§44 odst. 2 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
54) Xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS ze xxx 10. xxxx 1984 x sbližování právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx klamavé xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/55/XX ze xxx 6. xxxxx 1997, kterou xx xxxx xxxxxxxx 84/450/XXX x klamavé xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx reklamu.
Čl. 7, 8 x 9 xxxxxxxx Komise 91/321/EHS xx dne 14. xxxxxx 1991 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1999/50/XX xx xxx 25. května 1999, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 91/321/EHS x xxxxxxxxx x pokračovací xxxxxxxxx xxxxxx (Text x xxxxxxxx pro XXX), xxxxxxxx Xxxxxx 2003/14/XX xx xxx 10. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 91/321/XXX x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Text x xxxxxxxx xxx XXX) a xxxxxxxx 96/4/XX, kterou xx xxxx směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/ES ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx označování xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x prodeji x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2001/101/XX xx dne 26. xxxxxxxxx 2001, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/13/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potravin, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a reklamy x xxxxxxxx Komise 2002/67/XX x 18. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxx potravin obsahujících xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kofein (Text x xxxxxxxx pro XXX).
Xx. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/33/ES ze xxx 26. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx reklamy xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX).
Xx. 86, 89, 90, 91, 94, 95 x 96 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/98/XX xx dne 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx lidské xxxx a xxxx xxxxxxxx 2001/83/XX a xxxxxxxx Komise 2003/63/XX xx dne 25. xxxxxx 2003, kterou xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/83/ES x xxxxxx Společenství týkajícím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Text x xxxxxxxx xxx EHP) x xx. 64 x 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/27/ES xx xxx 31. xxxxxx 2004, která xxxx xxxxxxxx 2001/83/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Text s xxxxxxxx xxx XXX).
Xx. 85 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES ze dne 6. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxx Společenství xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/28/XX xx xxx 31. xxxxxx 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx (Xxxx x xxxxxxxx pro XXX).
Xx. 6 xxxxxxxx Xxxx 89/398/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx týkajících xx xxxxxxxx určených pro xxxxxxxx xxxxxx.
Xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x) směrnice Xxxx 80/777/EHS xx dne 5. xxxxxxxx 1980 x sbližování právních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
Xx. 69, 94 odst. 2 x xx. 100 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/27/ES xx dne 31. xxxxxx 2004, kterou xx mění xxxxxxxx 2001/83/XX x kodexu Xxxxxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx x významem xxx XXX).
55) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
56) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Sb.
57) §24a xxxxxx č. 79/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 129/2003 Xx.
58) §26c x 26d xxxxxx x. 79/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 129/2003 Sb.
Xxxxxxxx č. 288/2004 Sb., kterou xx stanoví podrobnosti x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro výdej, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro souběžný xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx specifických xxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx, o způsobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
59) §52a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 79/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 129/2003 Sb.
60) Vyhláška č. 54/2004 Sb., x potravinách xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx použití.
61) Xx. 9 xxxx. 2 písm. x) směrnice Xxxx 80/777/EHS ze dne 5. xxxxxxxx 1980 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
62) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §70 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §12 xxxxxx x. 79/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §10 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 480/2004 Sb.
66) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
67) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Sb.
68) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
70) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).
71) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

72) Xxxxxxxx Rady 84/450/EHS xx dne 10. září 1984 x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/55/XX xx xxx 6. října 1997, kterou xx xxxx směrnice 84/450/XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/ES ze xxx 11. xxxxxx 2006 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči spotřebiteli xx xxxxxxxx trhu x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX x 2002/65/ES x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Text s xxxxxxxx xxx XXX).

Xx. 7, 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxx 91/321/EHS xx xxx 14. xxxxxx 1991 x počáteční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 1999/50/XX xx xxx 25. xxxxxx 1999, kterou xx xxxx směrnice 91/321/XXX x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx s významem xxx XXX), směrnice Xxxxxx 2003/14/ES xx xxx 10. xxxxx 2003, kterou xx xxxx směrnice 91/321/EHS x počáteční a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX) x xxxxxxxx 96/4/XX, kterou xx xxxx xxxxxxxx 91/321/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1169/2011/EU xx dne 25. xxxxx 2011 o xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx spotřebitelům, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) č. 1925/2006 a x xxxxxxx xxxxxxxx Komise 1999/10/XX, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/13/XX, xxxxxxx Xxxxxx 2002/67/XX x 2008/5/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004 (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX).

Xx. 2, 3, 4, 5 x 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/33/ES ze xxx 26. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX).

Xx. 86, 89, 90, 91, 94, 95 x 96 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES ze xxx 6. listopadu 2001 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/98/XX ze dne 27. ledna 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x distribuce xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx 2001/83/XX x xxxxxxxx Komise 2003/63/XX ze dne 25. xxxxxx 2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2001/83/ES x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Text x xxxxxxxx pro XXX) a xx. 64 a 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/27/ES xx xxx 31. xxxxxx 2004, xxxxx xxxx směrnici 2001/83/ES x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx x významem xxx XXX).

Xx. 85 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES xx xxx 6. listopadu 2001 o kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/28/ES ze xxx 31. xxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2001/82/XX x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (Text x významem pro XXX).

Xx. 6 směrnice Xxxx 89/398/EHS x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výživu.

Čl. 9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 80/777/EHS xx xxx 5. xxxxxxxx 1980 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

Čl. 69, xx. 94 xxxx. 2 x xx. 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/27/ES xx xxx 31. března 2004, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2001/83/ES x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2008/122/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx smluv x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (timeshare), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx.

Xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/745 xx dne 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX, xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 x nařízení (XX) x. 1223/2009 a x zrušení xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX a 93/42/XXX.

73) Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006.
75) §81 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
76) §27 x 28 zákona x. 285/2002 Sb., x darování, xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
77) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Zákon č. 132/2010 Sb., x audiovizuálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx).
79) §58 x násl. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
80) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xx trh x o zrušení xxxxxxx Rady č. 79/117/XXX x 91/414/XXX.
81) §1852 xx 1867 občanského xxxxxxxx.

*) Právní xxxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 40/1995 Xx. xxx ukládá x §3 nahradit xxxxxxxx 1 jiným xxxxxxxxx, který zní:

"(3) Xxxxxxx xx xxxxx x tabákové xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)".

Xxxxxxxx xx jedná x xxxxx, ale xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx nahradíme xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx původní xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx.

82) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx bezpečnost potravin x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

84) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1169/2011/EU.

85) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 1151/2012. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 110/2008. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 1308/2013.

86) Xxxxx č. 110/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

87) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/745 ze xxx 5. xxxxx 2017 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, změně směrnice 2001/83/XX, xxxxxxxx (ES) x. 178/2002 x xxxxxxxx (ES) x. 1223/2009 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX x 93/42/XXX.

88) Xxxxx č. 268/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/ES xx xxx 27. xxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xx vitro, v xxxxxxx xxxxx.

89) Xx. 21 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 xx dne 5. xxxxx 2017 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX, xxxxxxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxxx (XX) x. 1223/2009 a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX a 93/42/XXX.

90) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2019/4 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxx, uvádění xx xxx x xxxxxxxxx medikovaných xxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 183/2005 x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/167/XXX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/6 ze dne 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/82/XX.