Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0798 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/798 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87769 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 3182) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0797 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/797 ze dne 19. května 2022 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její podkombinaci 25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod číslem C(2022) 3179) (Pouze nizozemské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32021D1185 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1185 ze dne 13. července 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2450, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh R P
32021D1161 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1161 ze dne 13. července 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/891/EU a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 2019/2085 a (EU) 2019/2086, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované organismy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh R P
32021R0982 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/982 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku 6-fytázy z Trichoderma reesei CBS 122001 jako doplňkové látky pro prasata a drůbež (držitel povolení: Roal Oy) a o zrušení nařízení (EU) č. 277/2010, (EU) č. 891/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 886/2011 R P
32021R0981 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/981 ze dne 17. června 2021 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger DSM 18404 jako doplňkové látky pro druhy drůbeže, okrasné ptáky a odstavená selata (držitel povolení: BASF SE) a o zrušení nařízení (ES) č. 271/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 1068/2011 R P
32021R0733 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/733 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 887/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2017/961, pokud jde o jméno držitele povolení Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1395, pokud jde o jméno držitele povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 jako doplňkové látky R P
32021R0705 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/705 ze dne 28. dubna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadovaný počet dílčích vzorků a pracovní charakteristiky některých metod analýzy R P
32021R0658 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/658 ze dne 21. dubna 2021 o povolení esenciálního oleje z Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat R P
32021R0608 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/608 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 R P
32021R0551 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/551 ze dne 30. března 2021 o povolení kurkumového výtažku, kurkumového oleje a kurkumového oleoresinu z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a kurkumové tinktury z oddenku Curcuma longa L. jako doplňkové látky pro koně a psy R P
32021R0507 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/507 ze dne 23. března 2021 o obnovení povolení pyridoxin-hydrochloridu (vitaminu B6) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 515/2011 R P
32021R0506 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/506 ze dne 23. března 2021 o povolení methanethiolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat R P
32021R0505 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/505 ze dne 23. března 2021 o zamítnutí povolení 60 % kyseliny fosforečné na křemenném nosiči jako doplňkové látky náležející do funkční skupiny konzervanty R P
32021R0426 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/426 ze dne 10. března 2021, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, pokud jde o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat R P
32021R0330 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/330 ze dne 24. února 2021 o povolení přípravku 3-fytázy z Komagataella phaffii CECT 13094 jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat a výkrm a odchov krůt (držitel povolení: Fertinagro Biotech S.L.) R P
32021R0329 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/329 ze dne 24. února 2021 o obnovení povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro výkrm kuřat (držitel povolení: AVEVE NV) a o zrušení nařízení (ES) č. 1091/2009 R P
32021D0183 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/183, ze dne 12. února 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2453, pokud jde o držitele povolení a jeho zástupce v Unii pro uvádění produktů, které obsahují určité geneticky modifikované řepky olejné, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh R P
32021D0067 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/67, ze dne 22. ledna 2021 o obnovení povolení pro uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 88017 (MON-88Ø17-3), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 R P
32021D0066 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/66, ze dne 22. ledna 2021 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 R P