Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31975R2782 Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh R P
31975R2777 Nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem R P
31975R2771 Nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci R P
31975R2759 Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1995 o společné organizaci trhu s vepřovým masem R P
31975R1625 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1625/75 ze dne 26. června 1975 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Státem Izrael R P
31975R1365 Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek R P
31975R1031 Nařízení Komise (EHS) č. 1031/75 ze dne 17. dubna 1975, kterým se stanoví rozhodná skutečnost, při níž se podpora pro bavlníková semena stává splatnou R P
31975R0825 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 825/75 ze dne 25. března 1975, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukru R P
31975R0701 Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii, kterým se mění nařízení Zásobovací agentury ze dne 5. května 1960, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů R P
31975L0524 Směrnice Komise ze dne 25. července 1975, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (75/524/EHS) R P
31975L0502 Směrnice Komise ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně uznáno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo" (75/502/EHS) R P
31975L0444 Směrnice Rady ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh (75/444/EHS) R P
31975L0443 Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel (75/443/EHS) R P
31975L0442 Směrnice Rady ze dne 15. července 1975 o odpadech (75/442/EHS) R P
31975L0440 Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody (75/440/EHS) R P
31975L0439 Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji (75/439/EHS) R P
31975R0337 Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání R P
31975L0324 Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (75/324/EHS) R P
31975L0323 Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví (75/323/EHS) R P
31975L0322 Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů (75/322/EHS) R P