Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1063 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1063 ze dne 28. června 2021, kterým se schvaluje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 R P
32021R0978 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/978 ze dne 10. června 2021, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ R P
32021R0977 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/977 ze dne 7. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1844 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ R P
32021L0971 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik R P
32021D0867 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/867 ze dne 28. května 2021 o harmonizovaných normách pro hračky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES R P
32021D0740 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/740 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Isopropanol Solution na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021D0739 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/739 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého nizozemským Ministerstvem infrastruktury a vodního hospodářství, kterým se v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání R P
32021D0738 ROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/738 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého německým Spolkovým úřadem pro chemické látky, které povoluje dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021D0737 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/737 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého rakouským spolkovým ministerstvem pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021D0736 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/736 ze dne 4. května 2021, kterým se Polsku v zájmu ochrany kulturního dědictví umožňuje povolit biocidní přípravky sestávající z dusíku připravovaného na místě R P
32021D0735 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/735 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého irským Ministerstvem pro zemědělství, potraviny a rybolov povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021D0611 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/611 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/438, pokud jde o harmonizované normy týkající se biologického hodnocení zdravotnických prostředků, obalů pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu, sterilizace výrobků pro zdravotní péči a klinických zkoušek zdravotnických prostředků pro humánní účely R P
32021D0610 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/610 ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/437, pokud jde o harmonizované normy pro zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení, anestetické a respirační přístroje, biologické hodnocení zdravotnických prostředků, obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky, sterilizaci zdravotnických prostředků, klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely, neaktivní chirurgické implantáty, zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty, elektroakustiku a zdravotnické elektrické přístroje R P
32021D0609 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/609, ze dne 14. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/439, pokud jde o harmonizované normy týkající se obalů pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu a sterilizace výrobků pro zdravotní péči R P
32021R0552 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/552 ze dne 30. března 2021 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „DEC-AHOL® Product Family“ R P
32021D0534 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/534 ze dne 24. března 2021, kterým se podle čl. 39 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU stanoví, zda je opatření přijaté Německem s cílem zakázat, aby byl na trh uveden model výtahu vyráběný společností Orona, důvodné, či nikoli R P
32021R0525 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/525 ze dne 19. října 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání R P
32021D0395 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/395 ze dne 4. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy týkající se elektrostatických vlastností ochranných oděvů, ochranných oděvů pro hasiče a řidiče motocyklů, ochranných oděvů pro použití při snowboardingu a pro pracovníky aplikující pesticidy a pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy, ochranných oděvů se zvýšenou viditelností pro středně rizikové situace, horolezecké výstroje a ochranného oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku R P
32021D0108 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/108, ze dne 28. ledna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého maďarským národním střediskem pro veřejné zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021D0107 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/107, ze dne 28. ledna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Švédskou agenturou pro chemické látky povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P