Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
183/1980 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení R P
182/1980 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1981 R P
179/1980 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 R P
178/1980 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1981 R P
177/1980 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů R P
147/1980 Sb. Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982 R P
145/1980 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě R P
141/1980 Sb. Vyhláška o Úmluvě o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů, 1975 (č. 142) R P
134/1980 Sb. Vyhláška o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24. července 1971 R P
133/1980 Sb. Vyhláška o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl R P
132/1980 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22 R P
131/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 104/1980 Sb.,o přijímání ke studiu na vysokých školách a ve vyhlášce ministerstva č. 105/1980 Sb.,o studiu na vysokých školách (studijní předpisy) R P
127/1980 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
125/1980 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví příslušnost obvodního soudu pro Prahu 6 pro trestní řízení konané podle čl. 10, 13, 14 a 15 Úmluvy o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, a povinnost hradit náklady tohoto řízení československými občany R P
123/1980 Sb. Vyhláška o Úmluvě o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany R P
120/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva národní obrany č. 95/1980 Sb., kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, českého vydání R P
112/1980 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví R P
108/1980 Sb. Vyhláška o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky R P
107/1980 Sb. Vyhláška o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky R P
103/1980 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky R P