Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.04.2024.


Občanský soudní řád
99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §262c §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §265a §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §304c §304d §304e §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

č. 38/2021 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. II

č. 105/2023 Sb. - Čl. II

č. 172/2023 Sb. - Čl. II

č. 281/2023 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.; č. 90/2023 Sb.

INFORMACE

99

Xxxxxxxx soudní xxx

xx xxx 4. prosince 1963
&xxxx;

Xxxxxxx shromáždění Československé xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Úvod

Tato xxxxxx xxxxxx x. 99/63 Xx. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dne 4. xxxxxxxx 1963 x. 99 Sb., xxx xxxxxxx ze změn x xxxxxxxx provedených xxxxxxx ze dne 6. xxxxx 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx ze xxx 1. ledna 1969 x. 158 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 1973 x. 49 Sb., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx xx dne 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Xx., xxxxxxx xx dne 4. xxxxxx 1990 x. 180 Xx., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 č. 328 Xx. x xxxxxxx xx xxx 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Sb.

ČÁST X.

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx spravedlivá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x dodržování xxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

§2

X občanském xxxxxxx xxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx x rozhodují xxxxx x xxxx právní xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněna dobrovolně; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Občanské xxxxxx řízení xx jednou ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, slouží upevňování x rozvíjení xxxxx xxxxxxxxxx práva. Každý xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, které xxxx ohroženo xxxx xxxxxxxx.

§4

xxxxxx

§5

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§6

V řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení tak, xxx ochrana práv xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx účastníky xxxxxx, xxxx podle míry xxxxxx účasti spolehlivě xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x jejich zneužívání.

Xxxxx II.

Soudy

Pravomoc

§7

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx věci, xxxxx vyplývají z xxxxxx soukromého xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxx orgány xxx soudy, xxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx projednávají a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx projednávají x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví-li xx zákon.

(4) Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon. 119)

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9

(1) Nestanoví-li zákon xxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxx.

(2) Krajské xxxxx xxxxxxxxx jako soudy xxxxxxx stupně

a) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx sporech x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo výluky,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx soudů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o plnění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx souvisejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxx obchodními korporacemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož i xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, vyplývají-li x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx jejich orgánů xxxx likvidátory, xxx-xx x vztahy týkající xx výkonu funkce xxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví,

h) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx porušených xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxx názvu x xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xx sporech x xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenných papírů xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje,

k) ve xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx burze,

l) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx sporů o xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx o zálohy xx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seskupení,

r) xx sporech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxx snížení základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní právní xxxxxxx.

§9a

K projednání xxxxxx xxxxx §91a jsou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soudy xxxxx xxxx, u kterého x těchto xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§10

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx okresních xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxx jako soudů xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§10x

X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odvolacích rozhoduje Xxxxxxxx soud.

§11

(1) Xxxxxx xx xxxx x toho xxxxx, xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx jsou x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx a místně xxxxxxxxxx je vždy xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx byla určena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx několik soudů, xxxx se řízení xxxxx x kteréhokoli x xxxx.

(3) Jde-li x xxx, která xxxxx xx pravomoci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxxx Nejvyšší soud, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x rozhodne.

§12

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§14, §15 odst. 2 x §16a), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx jinému xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx být jinému xxxxx téhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společně nadřízen xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, jemuž xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, kterému xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx odstavce 2 xxx x xxxxxx, xxx který xx xxx měla xxx xxxxxxxxx.

§13

zrušen

Xxxxxxxxx soudců

§14

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxx poměr x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx nepodjatosti.

(2) X xxxxx vyššího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudci, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodovali xxx u soudu xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx o rozhodování x xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zmatečnost xxxx vyloučeni xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx věc xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, které spočívají x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x řízení x xxxxxxxxxxxx věci xxxx x jeho xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx.

§15

(1) Jakmile xx xxxxxx xxxx přísedící xxxxx o skutečnosti, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx učinit xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předseda xxxxx určí xxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx §12 odst. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx má xx xx, xx xx není důvod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyjádřit xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. O xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jde; xxxxxxx-xx x xxxx xxxx x xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx později, může xxxxxxx uplatnit xx 15 xxx xx xx, xx se x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx soudců (xxxxxxxxxxx).

(3) X námitce xxxxxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx kterému soudci (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, v xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx důkazy může xxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§15x

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx podjatosti xxxx věc předloží x vyjádřením xxxxxxxxx xxxxxx (přísedících) svému xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx lze zatím xxxxxx xxx takové xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx uplatněna xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx věc xxxxxxxxxx, x má-li xxxx xx xx, xx xxxxxxx není důvodná.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (jiným xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx zjevně xxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16

(1) X tom, xxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x senátě. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxx xxxxx xxxxx soudu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx námitku (§15a xxxx. 2) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x prokázání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) provede soud xxxxxxx x xxxxxxxx 1 buď xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dožádaného xxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 x 2 nařizovat xxxxxxx.

§16a

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx práce určí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxx členové senátu, xxxxxxx věc jinému xxxxxx; není-li to xxxxx, předloží xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx odvolacím xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx xx základě xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), xxxx nařídil-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx (samosoudce), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§16b

Usnesení nadřízeného xxxxx xxxxx §16 odst. 1 a 2 xx závazné pro xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §205 xxxx. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 písm. x), §229 xxxx. 1 xxxx. x) x §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx nejsou dotčena.

§17

X xxx, xxx xx vyloučen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxx tlumočník, xxxxxxxxx předseda senátu; xxxxxxxxxx §14 odst. 1, §15, §15a xxxx. 1 a 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§17x

§17x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx soudem xx xxx mateřštině. Soud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx stejné možnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx taková potřeba xxxxx x řízení xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx o ustanovení xxxxxxxxxx účastníku, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19

Způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx jen xxx, xxxx ji xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx, x jakém je xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§21

(1) Xx právnickou xxxxx jedná

a) člen xxxxxxxxxxxx orgánu; xxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán více xxxx, jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vždy xxxxxxx xxxxx, která xx x tomu xxxxx právnickou osobou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (člen), který xxx xxx statutárním xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx odštěpného xxxxxx, jde-li o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx závodu, xxxx

x) xxxx prokurista, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Byla-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxx xxxxxx xxxx správa xxx řešení krize xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, jedná xx ni nucený xxxxxxx, xxxxxxx správce xxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx pověřila; jinak xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednat xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, kdo xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx prokázat. X xxxx xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx xxxxx.

§21a

(1) Xx stát xxxx soudem xxxxxxxxx

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 130)

x) xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx za xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, jedná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanec zařazený x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušná xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx.

(4) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 platí obdobně.

§21x

(1) Za xxxx x za vyšší xxxxxx samosprávný celek xxxxx xxx, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zaměstnanec, který xxx byl touto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx opatrovníkem.

§23

Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx plně xxxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxx zastoupena xxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx, x níž xx xxxxx xxxxx jednat xxxxxxxxxx.

b) na základě xxxx xxxx

§24

(1) Účastník xx xxxx xxx x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxx, xxxx si xxxxx. Xxxxxxx-xx se x zastupování xxxxx §26 xxxx xxxxx §26a, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx věci xxxx xxx účastník xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx projednávány xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxx zastupovat pouze xxxxxxx xxxxx, které xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 157), xxxx které xxxx poučeny způsobem xxxxxxxx x §40a xxxx. 1.

§25

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx xxx xxx xxxx řízení (xxxx xxx "procesní xxxx xxx").

(2) Advokát je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx koncipientem xxxx xxxx zaměstnancem xxxx dalším xxxxxxxxx.

§25a

(1) Účastník xx xxxx xxxxxx zástupcem xxx notáře; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70) Xxxxxx lze udělit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx x, s výjimkou xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx notářem xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25b

S xxxxxxxx dovolání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; patentový xxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 120)

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi podnikateli xxxxxxxxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "Úřad") může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx vyživovací xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx výživného, xxx-xx x věci xx xxxxxxx k xxxxxx.

(3) Xx věcech xxxxxxx xxxx diskriminací xx základě xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, náboženství, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x autorského xxxxxx, o xxxxxxxx x ohrožení x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx účastník xxxx xxx zastupovat xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxx xx dát x xxxxxx zastupovat xxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným xx stanovách xxxxx xxxxxxx práv cizinců; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k tomu xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxx člen, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x x případech, xx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 219).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx území xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxxxx zaměstnání, x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zisk xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx patří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů; xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx k xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Převezme-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 3, 4 a 6 xxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21.

§26x

(1) X případech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 130) xxxx xxx xxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx udělit xxxxx procesní xxxxx xxx.

(3) Převezme-li xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec zařazený x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2004 Sb. x účinností od 19.3.2004

§27

(1) Xxxxxxxx xx xxxx dát xxxxxxxxx xxxx kteroukoliv fyzickou xxxxxx, xxxxx je xxxx svéprávná. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcech xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

xxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx xxxxx xx protokolu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx plnou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupcem xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámeny; vůči xxxxx účastníkům xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxx xxx xxxx oznámeny xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxx vypověděl xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx její xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ztratí-li xxxxxxxxxx způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx moc xxxxxx.

(6) Nevyplývá-li x xxxx moci xxxx xxxxxx, plná xxx xxxxxx dnem právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxx.

§28x

(1) Xxxxxxxx plnou xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx účastník.

(2) Xxxx moc xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx těch úkonech, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx před soudem xxxxxxxxxx xxxxxx, ustanoví xx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni xxxxxx (§21), xx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení.

(3) Xxxxx neučiní xxxx xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dědicům xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x řízení o xxxxxxxx stanoven xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, jemuž se xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx poruchou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx nikoliv xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyjadřovat.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx zpravidla xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokáta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx někdo xxxx. Xxxxx osobu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx opatrovníkem, jen xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, opatrovník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Účastníku, xxxxx pořídil xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxx jednat, ustanoví xxxx opatrovníkem x xxxxx xxxxxxxxx osobu xx opatrovníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§30

(1) Účastníku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx třeba k xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxx, xx xxxx tuto žádost xxxxx, xx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), ustanoví xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xxxxxx postavení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx jiným zástupcem xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxx postavení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý, xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx své oprávnění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, jehož xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to neplatí, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx pro určité xxxxx.

§33 a 34

xxxxxxx

§35

(1) X zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx státní zástupce, xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx o xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxx na zahájení xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových.

(2) Xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vstoupí xx řízení xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx účastník řízení, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměru.

Hlava XX.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

§36

(1) X řízení xxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx soudce (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx senátu xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx určí, který xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx (samosoudce) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x

(1) X xxxxxx xxxx okresním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x dalších xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx věcech xxxxx x rozhoduje x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx prvého xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; senát jedná x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, stanoví-li tak xxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozhodují x xxxxxxxx.

§36c

Nejvyšší xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36d

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřený xxxx xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) V případech, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mu xxx xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx, xxx x práva, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§37

(1) Senát xxxxxxxxx xx poradě; kromě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxx poradě xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx třeba většiny xxxxx, xxxxxxx hlasovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx. Xxxxxxxxx hlasují xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníka.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx x pověření xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39

(1) Úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxx x obtížemi xxxx xx xxxxxxxxx, neúčelnými xxxxxxx xxxxx které x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, provede xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx provede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos obrazu x xxxxx (dále xxx "videokonferenční zařízení"). Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx provést xxxx xx svém xxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx soud xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx dožádaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx, provádí xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Záznam xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxx stanoví-li xxx zákon, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxx xxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxx x pořízením záznamu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx pořízení protokolu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx přednost xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx

x) byl xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 1.

(3) Xxxxxx záznamu xxxx xxxx xxxxx xx pořídí, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxx vždy, xx-xx xxxxx řádný xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx druhá se xxxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx rozhoduje x odmítnutí xxxxxxxx xxxxx §208 odst. 1 nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx přítomní, datum xxxxxxxx záznamu, datum xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxxx.

(6) X protokolu xx označí xxxxxxxxxxxx xxx, uvedou xx xxxxxxxx, vylíčí xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x vyjádření účastníků x xxx, xxx xx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx protokol xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zapisovatel; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx něho jiný xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx předseda xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx smír xxxx došlo-li x xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žalovaný; xxxxxxx-xx xxxx x xxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx důvodu xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vůli, x xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni členové xxxxxx x zapisovatel.

(8) Xxxxxxxx senátu xxxxxx x protokolu xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx doplnění xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§40a

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xx xx jednat (§21 xx 21b), xxxxxxxx účastníků, znalce, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §116 xxxx. 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 158). Xxxxxxx záznam x xxxxx poučení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jeho xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx poučení Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx prokáží xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x poučením, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157).

§40x

(1) O xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx se xxxx spis x xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdo xx z xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx stejnopis se xxxxxxxx, jestliže je xx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§41

(1) Účastníci xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jakoukoli formou, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx nepředepisuje xxxxxxx formu.

(2) Každý xxxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx označen.

(3) Xxxxxxxxxxxx jednání účastníka xxxxxxx xxxx xxxxx xx účinné xxxx xxxx ostatním účastníkům, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx forma. Ustanovení §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41a

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxxxx.

(2) K úkonu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, se nepřihlíží.

(3) X úkonu účastníka, xxxxx xxxx xx xxxxxx přípustný, se xxxxxxxxxx.

(4) Úkon může xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx (§153a odst. 1), k xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§42

(1) Podání xx xxxxx xxxxxx písemně. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx, soud nepřihlíží. Xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx soudu předložit xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsaného xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx 182), se nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx originálu podle xxxxxxxx 2.

(4) Pokud xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevyžaduje xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, kdo xx xxxx, které xxxx xx xxxx x co sleduje, x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x listinné podobě xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zůstal x soudu x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx všechny xxxx přílohy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Předseda senátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxx doplnění xxxxxx určí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx nebo doplnění xxxxxxx.

(2) Není-li přes xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřihlíží, xxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxx doplněna. O xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, a činit xx x něho xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxx na xxx má právní xxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx spisu x xxx xx x xxxx xxxxxx výpisy xxxx opisy, xxxxxx xxx x xxxx, x němž právní xxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. 69)

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytování xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxx doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do datové xxxxxxxx 182). Xxxx-xx xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xxxxxxxxx řízení či xxxx zástupce.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45b

§45b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46

Xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx doručuje xx elektronickou adresu, xxxxxx xxxxxxx sdělil xxxxx, xxxxxxxx xxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požádal xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46a

Adresa pro xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx doručit xx xxxxxxxxxxx jiném xxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, xxxxxx xx sdělil, nevylučuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx změny xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx adresátem oznámeny.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx adresát xx svém podání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx adresa xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 184) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle druhu xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedená ve xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx smlouvy; xx-xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx,

x) x fyzické osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v níž xxxxxxxx trest nebo xxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo adresa xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxx ve smlouvě, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, i xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky,

f) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresa xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx patentových xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx správců xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx adresa xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územního pracoviště,

l) x státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho sídla,

m) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sídla,

n) x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx krajského xxxxx nebo Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx.

§46x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nebo x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a imunity, xx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx mu xx xxx doručeno x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx příslušníkem Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx doručit xxxxx xxx prostřednictvím krajského xxxxxxxxxx velitelství, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nezvolí-li xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx xxxx-xx možné ani xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx uložením x xxxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx o xxx xxxx xxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx domácím xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxx jinde, xxx xx xx xxxxx xxx doručováno (§46a xxxx. 1 a 2), xxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sdělil xxxxxx, na xxxxxx xx bude xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doručovat xxxxxxxxxx (§46 x §46a xxxx. 1), nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxxx uložením u xxxxx; x xxxxx xxxxxxxx musí být xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§47

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx, aby doručení xxxxxxxx xxxxx do 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxxxxx adresátem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx adresu xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jako nedoručitelná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx soudu její xxxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxx xxxxxxxx 2.

§47a

§47a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48

Xxxxxxxxxx prostřednictvím doručujícího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx orgány xxxx

x) soudní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx stráže,

c) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

x) Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístěným x xxxxxx zařízeních,

c) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) krajská xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x doručování vojákům x činné xxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "ministerstvo"), jde-li x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx osobám, xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 185) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě xxxxx xxx vyhotovovány xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48b

§48b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48d

§48d zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48e

§48e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48g

§48g xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48i

§48i xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rukou se xxxxxxxx písemnosti, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zanechá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx adresát xxxxxxxx. Odesílající xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx písemnosti u xxxxx.

(3) Písemnost xx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím,

b) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu nemožnosti xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Nevyzvedne-li xx adresát písemnost xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx připravena x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost posledním xxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písemnost xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odesílajícímu xxxxx a xxxxxx xx x tom xxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu.

(5) U xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx zákon, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vyloučeno xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po marném xxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx dne, xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Doručení xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(7) Zjistí-li xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, písemnost vrátí xx zprávou xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vhozením xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyvěšení. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx obdobně.

§50x

Xxxxxxxx písemností

(1) Xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx byly adresátem xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx před provozovatelem xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. x), x), x) x x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxx xxxxxxx x §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xxxx zmocněny xxxx x nichž xx xx xxxxxxxx k xxxxxx pracovnímu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx nebo x nichž xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobnému vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určenou advokátu, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ně mohou xxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxx byly xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tyto xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx advokátovi nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx zaměstnanci a xxxxx x tomu xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x procesní xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx xxxxxx zástupci, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx účastník xxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxx zástupci, xxx jestliže xx x tomu xxxx xxx výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx účastník osobně xxxxxxxx x výslechu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxx jiného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx patnácti xxx, xx doručuje xxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxx §22,

c) xxx-xx x xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29; xxxxxxxx x ustanovení opatrovníka xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx znám, xxxxxxxxx, xxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xx známou xxxxxx v cizině, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx dosud v xxxxxx o dědictví xxxxxxxx okruh xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxx řízení nemůže xxxx xxxxxx vystupovat xxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx že xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx opatrovníku x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovník xxxxx, xx se xxxxxx x jiných zdravotních xxxxxx než pro xxxxxxxxx xxxxxxx poruchou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxx.

§50x

Xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx součinnosti bylo xxxxxxxxx; x xxx xxxx být adresát xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Není-li možné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiném xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx účastníka rozhodne xxxxxxxxxxx soud, že xxxxxxxx je neúčinné, xxxxx se účastník xxxx jeho zástupce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s písemností xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podat xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx skutečnost, xx se xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx doručování trvale xxxxxxxxx, skutečnost, že x případě podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx soud x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je neúčinné, xxxxxxxx xx písemnost xx doručenou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupcem

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je soud xxxx pověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxx rukou nebo xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx soudním rozhodnutím.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Adresát je xxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxx; potvrzení musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx dnem uvedeným x potvrzení o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx adresát xxxxxx přijmout písemnost xxxx xx účastníkovi xxxx jeho zástupci xxxxxxxx písemnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Doručuje-li xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x němž se xxxxxxxx protokol, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx soudním xxxxx. X protokolu xx xxxxx ostatních náležitostí (§40 xxxx. 6) xxxxx, xxxx písemnost xxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx xxxx xxx, xxx doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu, xx xxxxxxxx prokázáno xxxxxxx xxxxxxx adresáta, xxxxxxxxxx adresátem, kterou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx úkonu, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx xxxxxxxx písemnosti xx doručence. Xxxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx prokázat xxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx prokázat též xxxxx způsobem.

§50g

Doručenka

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x adresy, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx doručena,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxx, x xxxxx xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresátu xx xxxxxxxx, v xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx bylo přijetí xxxxxxxxxx odepřeno xxxx xxxxxx poskytnuta součinnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti,

f) hodinu x xxxxxx doručení, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "xxxxxx čas doručení",

g) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

h) xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepřela xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx písemnost, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x který xxx xxxx xxxxxxxxx vyzvednuta,

c) xxxxxx a minutu xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx podpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přijmout, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx součinnosti, x xxx, xxxxxxxxx xxx bylo odepření xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívalo.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxx-xx xxxxxxxxx doručena xxxxxxxx, popřípadě příjemci, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané schránky,

b) xxxxxx x minutu xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "přesný xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx doručovatele, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Nemůže-li příjemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podpisem xxxxx doručovatele také xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Výzva xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx x doručení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx vložena do xxxxxx,

x) adresáta x xxxxxx, na xxx xx xxx obálka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx x ní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, u xxxx, kde a x který xxx xxxx xxxxxxxxx připravena x vyzvednutí x xx xxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50i

Oznámení

Oznámení xxxxx §50 xxxx. 2 musí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx x písemností xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

f) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx do xxxxxx

(1) Xxx doručování xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx upravujícího doručování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 186) anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx do ciziny, x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx x obsahu xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxxxx xxxx xxx xxx u xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50k

Uveřejňování vyhlášek

Povinnost xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovená x xxxxxx, xx splněna xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, neomezuje-li xx zákon xx xxxxxxxxxx xxxxx jen xx úřední xxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx zákonem stanovená xxxxxxxxx uveřejnění xxxxx x xxxxx nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx zákon, xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx desátým xxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx se nepodařilo xxxxxxx xx známou xxxxxx x cizině, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastník řízení xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za ni xxxxxx nebo že xx sporné, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresu x xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx stanoví xxxxx.

(2) Stanoví-li zákon, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sdělení, xxxxx xx výzva nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx desky soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§50l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Předvolání a xxxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xx děje x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Předvolat lze x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxx xx xx předvolaný xxxxxxxx, předmět a xxxxx úkonu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx předvolání, povinnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládanou xxxx trvání xxxxx. Xx-xx jednání xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52

(1) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxx omluvy nedostaví x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxx xx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předvedení.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx soud Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ozbrojených sborů xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxxxxx xxxxx ten, xxx je předváděn. Xxxxxxxxx o tom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx předvedení xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§53

(1) Xxxx, xxx hrubě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx pořádek, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §294 x 295 x 320ab, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením pořádkovou xxxxxx do výše 50 000 Kč.

(2) Xxxxxxxx pořádkovou pokutu xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx, x to x po skončení xxxxxx, prominout, xxxxxxxx xx odůvodňuje pozdější xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx pokutu xxxxxx celní úřad.

§54

Xxxx, xxx xxxxx xxxx pořádek, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx účastník, xxxx xxx jednáno xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§55

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, určí ji, xxxxxxxx xx xx xxxxx, předseda xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx určil, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56

(1) Lhůta xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Jakmile v xxxxxxx případě do xxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxx, xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník xxxxxxxxx, xxxxxx xxx běžet xxxx xxxxx xx xx xxxx, kdy xx řízení xxxxxxxxx.

§57

(1) Xx běhu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx skutečnosti určující xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxx určenou xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let xx xxxxx uplynutím xxxx xxx, který se xxxx označením xxxxxxx xx dnem, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx, x xxxx-xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Připadne-li xxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx.

(3) Xxxxx je zachována, xx-xx poslední xxx xxxxx učiněn úkon x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§58

(1) Xxxx promine xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x omluvitelného xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx. Xxxxx je třeba xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Soud xxxx x xxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty.

XXXX XX.

XXXXXXX XXXXX XXXX ZAHÁJENÍM XXXXXX

§59 xx 66

xxxxxxx

Hlava X.

Xxxxxxxxx opatření

Smírčí xxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxx x kteréhokoli xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxx) x, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx věcně xxxxxxxxx byl krajský xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx okresní xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, zda schvaluje xxxxxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxx, nejdéle xx 30 xxx od xxxxxxxx smírčího řízení.

§68

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx senátu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69

Účelem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §99 xxxxx x pro tento xxxx.

§70 až 72

zrušeny

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx II.

Předběžná xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazu

Předběžná xxxxxxxx

§74

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, xxx zatímně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx obava, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx x xx, xxxxx xx xxxx byli, kdyby xxx x xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x věci, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

§75

(1) Předběžné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Návrh xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (obchodní xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, která za xxxx xxxx soudem xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že je xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx navrhovatel xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx činnosti musí xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, popřípadě další xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.

§75b

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 000 Kč. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxx nebo xxxx újmy, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x opětovný xxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx věci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zatímní xxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x okolnostem případu. Xxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx x doplatek xxxxxxx složit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 složena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci výživného;

b) xxx-xx x předběžné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů;

c) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhem na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xx xxxx u xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x navrhovatel xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx bez své xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx soud xxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxx jistota vrácena, xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx k žalobě xxxxx §77a xxxx. 2 nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

§75c

(1) Nepostupoval-li podle §75a nebo xxxxx §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bude prokázáno, xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že je xx obava, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x jestliže xxxxx xxxxxxx osvědčeny skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením.

(2) X xxxxxx na předběžné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 7 xxx xxxx, xx xxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx rozhodne předseda xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx výživné x xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx peněžitou xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x soudu;

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo právy;

e) xxxx xxxxxxx, něčeho xx zdržel xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Předběžným xxxxxxxxx lze uložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xxx nařízení předběžného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§76x

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx tu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení, xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost; xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, přistoupí k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, xx xxxxx účastníkům, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x těm, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 xxx xxx dne jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo nařízeno xxxxxxxxx opatření, jímž xxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k vyhlášení, xx vykonatelné, jakmile xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx povinnost.

§76e

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x popřípadě pro xxxx osoby, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76x

(1) Právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx byla porušena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření. Soud x xxxxxxxxxxx přihlédne x bez xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx dosud xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxx xxxxxx účinky; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76g

Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx předběžného opatření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx bylo-li řízení x návrhu xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx navrhovateli, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx právním předpisem x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§76x

Xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx jistoty (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) xx xxxxx 3 xxx; xxxxx xxx jen na xxxxx toho, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) navrhovatel xxxxxxx x zákonné xxxxx xxxx ve xxxxx soudem xxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx;

x) xxxxxx návrhu xx věci xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx xx věci samé xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda senátu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nesložil xxxxxxxx jistoty.

§77a

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xxxxx, že xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx bylo uspokojeno, xx navrhovatel povinen xxxxxxxx škodu a xxxxx újmu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx navrhovatel nemůže xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx i xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x x xxxxxxxxxx x ní xx xxxx, xxxxx x prvním stupni xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pravomocně přiznaná xxxxxxx škody nebo xxxx újmy se xxxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxx jistoty; nepostačuje-li xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, xxxxxxx xxxx jistotu xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xx návrh zajistit xxxxx, xx-xx xxxxx, xx později jej xxxxxx xxxxx provést xxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx důkazu xx příslušný xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x řízení x věci, nebo xxxx, x jehož xxxxxx xx ohrožený xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zajištění xxxxxx provede předseda xxxxxx xxxxxxxx předepsaným xxx xxxxx, o xxxxx xxx. Není-li xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx účastníci xx xxxx samé xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazu.

§78x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxx exekutorským xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x stavu xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx x přítomnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soudní exekutor xxxxxxxx stav věci.

Zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx se práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx zahájením řízení x věci xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx porušení xxxxx x duševního xxxxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx důkazu (§130 xxxx. 1) xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) materiál x nástroje, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) dokumenty xxxxxxxx se zboží xxxxxxxxx v písmenu x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx §78 nebo 78a, xxxxxxxxx jestliže xxxxxx takovéhoto zajištění xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

(2) Xxxxxxxxx řízení jsou xxxxxxxxxxx, ti, xxxxx xx jimi byli, xxxxx šlo x xxx xxxx, x xxx, xxx má xxxxxxxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadují-li xx xxxxxxxxx, uložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx 100 000 Kč. Xxxxx stanovená xxxxxxx xx splatná do 8 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovateli. Xxxxxx-xx xxxxx více xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx návrh xx zajištění předmětu xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx; xxxxxxxx lhůty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx prominout.

(3) Xxx-xx xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx soud nařídil xxxxxxxxx předmětu důkazního xxxxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 písm. x), jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2 x x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx nebude xxxxxxx x uspokojení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy.

§78d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Nepostupoval-li předseda xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 a xxxx-xx splněny předpoklady xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx senátu usnesením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xxxxxxx účastníků. Xxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx u xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; tomu, xxx má xxxxxxx x sebe x xxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx poté, xx xx xxxx doručen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx.

§78x

(1) Zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikne, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx nepodal xx xxxxx xxxxxx xxxxxx žalobu,

b) x xxxxxx o xxxx xxxx byl proveden xxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohledáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx.

(2) Předseda senátu xxxxxxxxx předmětu důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Poté, xx xxxxxxxxx zanikne xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx žalobě xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vyhověno, aniž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jinou xxxx xxxxxxx, komu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ke škodě xxxx jiné újmě xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxx xxxx o xxxxxx xx věci samé xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx x xx je xxxxxxxxx xxxx uvedený x §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx xxxx jiné xxxx se uspokojí x xxxxxxxxxxxxx složené xxxxxxx; nepostačuje-li x xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, xxxxxxx xxxx jistotu xxxx xx poměrně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx není dotčena.

§78g xxxxxx právním předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

XXXX XXX.

XXXXXX V XXXXXX STUPNI

Hlava I.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx čísla nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxx x příslušné organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx dovolává, x musí xxx x něj patrno, xxxx xx navrhovatel xxxxxx. Ve věcech, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx právních poměrů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§90), xx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) soud xxxxxx ostatním účastníkům xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxx (navrhovatel) xxxx xxxxxxxxx žalovaného (ostatní xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx xxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (návrhu) doručovaného xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx stejnopis.

§80

Xxxxxx, xxx tu xxxxxx xxxxx nebo xxxxx je xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxx naléhavý právní xxxxx.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určenému x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx řízení x soudu xxxxxx x xxxxxx orgánu, xx xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx soudu.

(3) Odmítl-li xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxxxxx xxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a rozhodují x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx řízení) x této věci, xxxxx, xx řízení x ní xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx soudu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx).

§83

(1) Xxxxxxxx řízení xxxxx tomu, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zahájení xxxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x zdržení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany práv xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx též tomu, xxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxxx požadujících x xxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84

X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx směřuje (xxxxxxxxxx), není-li xxxxxxxxx xxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx obecným xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx má xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zdržuje. Xx-xx xxxxxxx osoba bydliště xx xxxx místech, xxxx jejím obecným xxxxxx xxxxxxx okresní xxxxx, x jejichž xxxxxx xxxxx s xxxxxxx zdržovat xx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx, xxxx lze-li xx xxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxx; xxxx-xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx soud xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxx. 72)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, x xxxxx-xx takto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx orgány.

§85x

Xx-xx pro řízení x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx účastníka.

§86

(1) Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxx obecný soud x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxxx.

(2) Proti tomu, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x soudu, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx žalobu (xxxxx xx zahájení xxxxxx) x u xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx umístěn její xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxx závodu

§87

Vedle xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx také xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxx pracoviště;

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x spor z xxxxxxx

1. na xx xxxxxxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. x xx provozovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z vypořádání xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx papíru,

f) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) který xxxxxxxxxx x rozvodu, xxx-xx x vypořádání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx jejich společného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nájmu xxxx,

x) v xxxxx xxxxxx je nemovitá xxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, že xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx souhlasit,

e) x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx z výkonu xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, xxxx-xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx x žalobu podle §91a,

x) x jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx držby práva x věci, není-li xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§89

Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x určité věci, xx příslušný i x xxxxxx o xxxxxx x xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x §88.

§89x

Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx dohodnout xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Účastníci

§90

Účastníky xxxxxx jsou xxxxxxx a žalovaný.

§91

(1) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x řízení xxxxx z xxxx xxx za sebe.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x taková xxxxxxxx xxxxx nebo povinnosti, xx xx xxxxxxxx xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z nich x xxx ostatní. Xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§91x

Xxx si činí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na věc xxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxx řízení xxxx jinými xxxxxxx, xxxx až do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§92

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxx. Xxxxxxxx toho, xxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žalobce.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připustit, xxx xxxxxxx xxxx žalovaný x řízení xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx vstoupil xxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107a.

§93

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx.

(2) Do řízení xxxxxxx buď x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx návrh.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úkonům xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx podporuje, xxxxxxx xx soud xx xxxxxxx všech okolností.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Úkony xxxxxxxxx xx xxxx xxxx

§95

(1) Žalobce (xxxxxxxxxxx) může xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxx jednání, při xxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Soud nepřipustí xxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro řízení x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx vzat xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxx. Xx-xx xxxxx na xxxxxxxx řízení xxxx xxxx až xxxx, xx xxx xxxx x xxxx rozhodl, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx xxxxxxxxxx návrhu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx. Nebylo-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vzat xxxx xx poté, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xx zahájení xxxxxx vzat xxxx xx po xx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x věci bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx rozhodne, že xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx i vzájemným xxxxxxx.

(2) Vzájemný návrh xxxx xxxx vyloučit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxxx návrh se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx na xxxxxxxx řízení, jeho xxxxx a xxxxx xxxx.

§98

Xxxxxxxxx návrhem xx x projev xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx pokud navrhuje, xxx xxxx přisouzeno xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx takový xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§99

(1) Připouští-li to xxxxxx věci, mohou xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx. Soud xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x smír xxxxxxxx senátu zejména x účastníky xxxxxxx xxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxx okolností xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyřešení sporu. Xx-xx to x xxxxxxx na xxxxxx xxxx vhodné, upozorní xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx xx možnost xxxxxxx mediace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx o tom, xxx xxxx schvaluje; xxxxxxxxx jej, xx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy. X xxxxxxx případě xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokračuje x xxxxxx.

(3) Schválený xxxx xx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozsudkem xxxx xxxx xxxx zrušit xxxxxxxx x schválení xxxxx, xx-xx smír xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Návrh xxx xxxxx xx tří xxx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx smíru.

Xxxxxx xxxxxx

§100

(1) Jakmile xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x něm xxxx x xxx xxxxxxx návrhů xxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, aby xxxx xxx xxxxxxx smírně.

(2) Xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") v rozsahu 3 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx na dobu 3 xxxxxx. Pokud xx účastníci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu. Xx xxxxxxxx 3 měsíců xxxx v řízení xxxxxxxxx. Xxxxx setkání xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx dítě, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx názory, soud xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dítěte xxxx soud ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx účast u xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x rozumové vyspělosti.

§101

(1) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; neobsahuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žaloba (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxx je x xxxxxxx řízení,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§120 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx jim xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxx nečinní.

(3) Nedostaví-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednání x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spisu a x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx soud účastníka, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx-xx xx účastník x xxxxxx lhůtě, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx.

§102

(1) Xx-xx třeba xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx posléze xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxxx řízení může xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx obava, xx xxxxxxx xxx nebude xxxxx provést xxxxx xxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx příslušejících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důkaz xxxxx; xxxxxxxx senátu xxx xxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §77 odst. 2, §77a x §78 xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §78b odst. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f xxxx. 1 xxxx. x) x c), §78f odst. 2 x 3 x §78g zde platí xxxxxxx.

§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx pověřený x tomu předsedou xxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxx. Osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx, jíž xx úkon xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomu byl xxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx. Tato osoba xx po celou xxxx úkonu xxxxxxxx xx místě, kde xx xxxxx, které xx xxxx týká, xxxxxxx.

(3) Před zahájením xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx se xxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx prováděného x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx proti kvalitě xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořizuje xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vždy. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx protokol, xxxxx, jíž xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x účinností xx 30.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§103

Xxxxxxx xx xxxxxx přihlíží xxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxx rozhodnout xx xxxx samé (podmínky xxxxxx).

§104

(1) Jde-li x xxxxxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx věc xx pravomoci soudů xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx usnesení x zastavení řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k tomu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx rozhodnout x xxxx samé. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx odstranit, xxxxxx xxxxxxx.

§104a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxx věcně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx náleží do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vrchních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx podle jeho xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se x tomuto xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit. Xxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni, xxxx-xx xxx věcně xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx řízení xxxxxxxx u vrchního xxxxx x xx-xx xx to, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx příslušné x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, dospěje-li xxxxxx xxxx k xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx předloží xx xxxxxxx x tom Xxxxxxxxxx soudu. Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx zahájeno x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx byla-li xxx Xxxxxxxxxx soudu předložena xxxxxxx xxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx věcně příslušný.

(5) Xxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xx postupuje, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §105 xxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx vrchního xxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

(1) Náleží-li věc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx. X xxxxxxxx x zastavení řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poučen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx, domáhá-li xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 119) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx územního samosprávného xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X uvedených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a rozhodne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudnictví. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xxx o věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, popřípadě x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§104c

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci správního xxxxxxxxxx, xx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xx šlo x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 125) aby rozhodl xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§105

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx xxxx přípravu xxxxxxx, zkoumá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx zkoumá xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při prvním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxx ji xx xxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nesouhlasí, předloží xx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnuta xxxxxx xxxxxxxxx, svému xxxxxxxxxxx soudu; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x soud, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§106

(1) Jakmile xxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx úkonu xx věci xxxx xxxxxx, xx xxx xx být xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx nebo rozhodčí xxxxxx spolku, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zastaví; xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku. Soud xxxxxxxx věc x xxxxx, jestliže zjistí, xx xxx xxxxxx xxx podle xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx její xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, anebo xx rozhodčí soud xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x v xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodci podán xx 30 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx došlo x xxxxxx soudnímu, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx bude x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx.

Překážky xxxxxxx xxxxxx

§107

(1) Xxxxxxxx účastník xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x řízení xxxxx pokračovat, xxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxx, s xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x umožňuje-li xxxxxx xxxx pokračovat x xxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx jejích xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, o xxx v xxxxxx xxx.

(4) Ten, kdo xxxxxxxxx do řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení zastaví.

§107a

(1) Má-li xxxxxxx xx xx, xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx, x něž x řízení jde, xxxx xxxxx, než xxxx x věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, o xxxx x xxxxxx jde, xxxxxxxx xx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §107.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxxxxx x tím xxxxxxxx ten, xxx xx vstoupit xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx toho, xxx má vstoupit xx xxxx xxxxx, xx nevyžaduje. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109

(1) Soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx zastoupen zástupcem x procesní xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterou xxxx v tomto xxxxxx oprávněn xxxxx;

x) xxxxxx x závěru, xx zákon, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo rozhodování xxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx ustanovení;

d) xxxxxxx, xx xxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx. 146)

(2) Xxxxx soud neučiní xxxx vhodná xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx otázka, xxxxx může xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo jestliže xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

§110

Xxxxxxxx to účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx to alespoň xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nedostaví bez xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§111

(1) Jestliže xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx lhůty xxxxx xxxxxx xxxxxx. Jestliže xx x řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Jestliže xx řízení xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 x 2, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro které xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx překážka, pro xxxxxx bylo řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx přerušeno xxxxx §109 odst. 3, xxxx xxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx podle §110, pokračuje x xxx soud na xxxxx xx uplynutí 3 měsíců. Soud xxxx na návrh, xxxx-xx xxx to xxxxxxx důvody, x x bez návrhu x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokračovat x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podán xx 1 xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx věcí

§112

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud spojit xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxx zahájeny x xxxxxxxx spolu xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx, které xx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx věc vyloučit x samostatnému xxxxxx.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxxx jednání

§114

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx především xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx xx tu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), nebo že xx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§104 odst. 2), xxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 76) xxxxx odmítne-li xxxxx (§43 odst. 2), xx xxx xxxxxx skončeno.

§114x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání tak, xxx xxxx xxxxx xxx rozhodnout xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednání.

(2) Xx tím xxxxxx xxxxxxxx senátu

a) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx, aby xx xx xxxx písemně xxxxxxxxx a aby xxxxx předložili xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxxx o skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (§128);

x) ustanoví xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

x) xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x xxxxxxxx je xx účelné, xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních údajů, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x

x) xxxx xxxx xxxxxx opatření.

§114x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, bylo-li x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem nebo xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx x včas xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx písemně xxxxxxxx a aby x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx označil xxxxxx x prokázání xxxxx tvrzení; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (§99 odst. 1 x 2), xxxx je-li xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li x xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx rozkazem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx lhůtu xx xxx dne xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, elektronickému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c xxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx datové xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Jestliže xx žalovaný bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxx, jaký xxxxx důvod mu x xxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx, xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx být xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žaloby.

§114x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx o xxxx xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxx nemůže-li xxx xxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 jednání xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcí, x xxxxx xx takový xxxxxx jeví s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nařídí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx účastníky x xxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx. Předvolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx doručeno xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx xxxxxxxx je vyloučeno; xx xxxxxxx, doručuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x účastníky xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřebná xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx o xxxxxx vyřešení xxxx (§99),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mediátorem xxxxx §100 xxxx. 2, je-li to xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx účastníkům xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx některého x xxxx lhůtu x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx věc, k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností; tato xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 30 xxx.

(5) Xxxx skončením xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítomné xxxxxxxxx x tom, xx ke skutečnostem xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 věty xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxx za podmínek xxxxxxxxx v §118b xxxx. 1.

(6) Nedostaví-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxx x xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x řádně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx omluvil, xx xx, s xxxxxxxx věcí, v xxxxx nelze xxxxxxx x schválit xxxx (§99 odst. 1 x 2), nebo xx-xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx vstupu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xx to, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx následku (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ačkoliv byl xxxxx a xxxx xxxxxxxxx nejméně 20 xxx předem, xxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx omluvil, soud xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx následku xxxx xxx poučen x xxxxxxxxxx k přípravnému xxxxxxx.

Jednání

§115

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x všechny, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx doručeno xxx, aby měli xxxxxxxx času x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nejméně 10 xxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nepředcházelo přípravné xxxxxxx.

§115x

X xxxxxxxxxx xxxx xxxx není třeba xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx účastníky předložených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se práva xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vzdali, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx vyloučena, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrozilo xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxxx mravnost.

(3) Jestliže xxxx veřejnost vyloučena, xxxx xxxx povolit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx poučí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o všem, xx xx při xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx nebyla vyloučena, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání.

§116a

(1) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx právo xx konzultace s xxxxxx, která mu xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx napomáhat při xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx účastník xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Namítne-li x průběhu řízení xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx, uděluje x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x aby xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu nesouhlasí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx jednání, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.

§118

(1) Xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxx přednesl xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) nebo sdělil xxxx obsah, a xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxx sdělil obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx (jiného účastníka), xxxxx dosud neučinil xxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x prokázání xxxxx tvrzení důkazy.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx nenavrhli.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu.

§118x

(1) Ukáže-li xx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx nevylíčil xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxx že je xxxxx neúplně, předseda xxxxxx jej xxxxx, xxx xxx tvrzení xxxxxxx, x poučí xxx, x xxx xx xxxxxxx doplnit x jaké by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxx xxxxxx za xx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx stránce xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; postupuje přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx-xx předseda xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxx důkazy xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, a xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxx této výzvy.

(4) Xxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxx procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70)

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Xx věcech, x nichž byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věci xxxx a xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, která jim xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxxxxxxx významných xxx xxx, x podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c xxxx. 4). Xxxxx nebyla xxxxxxxxx příprava jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o věci xxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přihlédnout, xxx xxx-xx x skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x nich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118a xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx žaloby (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka (§92 odst. 1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníka x které se xx xxxx xxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxxxx poučeni x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebyli řádně xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx xxxx za středníkem xxxx podle §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxxx případu, xxxxxx xxxxxxxx senátu při xxxxxxxx xxxxxxx den, xxx xx xxxx xxxxx další jednání; xxxxxxxxxx §115a xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx předvoláni xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Došlo-li xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxx přednesů x xxxxxxxxxxx důkazů.

§119a

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxx xxx jednání xxxxxx, xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx vyhlásí xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx uvedených x §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 odst. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx účastníci xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx uplatněny x xxxxxxx s §118b xxxx §175 xxxx. 4 část první xxxx xx středníkem xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx navrhované xxxxxx neprovede, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx shrnuli xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx povinnost

§120

(1) Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx důkazy k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy x případech, kdy xxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Neoznačí-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx provedeny.

(3) Xxxx xxxx též xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecně známé xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx uveřejněné xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sbírce.

Xxxxxxxxx důkazů

§122

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Je-li to xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx důkazu xxxxxxx jiný xxxx xxxx předseda xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jednání, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx mají xxxxx xxx přítomni x takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jeho výsledky xx třeba vždy xxx xxxxxxx sdělit.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx byly doplněny xxxx xxxx ním xxxxxxxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxx, aby xxxx šetřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx 69) x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxxxxxxx zprostil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx ten, x xxxxx xxxxx má xxxx povinnost; přiměřeně xx platí i xxx, xxx xx xxxxxxx důkaz jinak xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prostředky

§125

Za xxxxx xxxxx sloužit všechny xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx věci, xxxxxxx výslech xxxxxx, xxxxxxxx posudek, zprávy x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, notářské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výslech účastníků. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx.

§126

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx řízení, je xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx nezamlčovat. Výpověď xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, kdyby jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx výslechu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx poučit xxxxxx x xxxxxxx svědecké xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxx x povinnostech x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výpovědi.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx o předmětu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, členové xxxxxx, účastníci x xxxxxx. Otázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nesouvisí x předmětem xxxxxxxx xxxx naznačuje-li xxxxxxx xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx otázka xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (členem tohoto xxxxxx), může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxx §131.

§126x

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x okolnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx podle §131 odst. 2 xxxx druhé x §131 xxxx. 3.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§127

(1) Závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečností, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postup xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx-xx pochybnost o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx může xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx několik xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posudku xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysvětlení. Xxxxx xx nevedlo x výsledku, soud xxxxx znalecký posudek xxxxxxxxxx xxxxx znalcem.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení, xxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx, xxx se dostavil xx znalci, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyšetření, popřípadě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx předpis.

§127a

Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, postupuje xx při xxxxxxxxx xxxxxx důkazu stejně, xxxx xx xx xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx některá ze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spisu xxxx xx jinak xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx potřebnými xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

§127a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

§128

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx dotaz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jen xxx, xxx by xxx xxxx učinit xxxx xxxxxx podle §126 xxxx. 1.

§129

(1) Důkaz xxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx ji xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx obsah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx tomu, xxx xx listinu xxxxxxxxx x důkazu, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx, orgánu nebo xxxxxxxxx osoby.

§130

(1) Ohledání xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x soudu, xxxxxxx xx při xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx uložit xxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx.

(2) Jinak xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, kteří xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§131

(1) Důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx, xxxxxxxx dokazovanou xxxxxxxxxx nelze prokázat xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx.

(2) Nařídí-li xxxx jako důkaz xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx dostavit xx k výslechu. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §126 odst. 3 xx zde použije xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§132

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx pečlivě xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133

Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx domněnka, xxx xxxxxxxxx xxxxx opaku, xx soud xx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx nevyšel xxxxxx xxxx.

§133x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ze kterých xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného xxxxx x přímé xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx názoru, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx orientace x xxxxxxx pracovní nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístupu x xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zaměstnavatelů x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 204),

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, členství ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sdruženích a xxx prodeji xxxxx x obchodě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx základě xxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx 206),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx žalobce uvede xxxx soudem skutečnosti, xx kterých xxx xxxxxxx, xx byl xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvetnému opatření xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xx žalovaný povinen xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud žalobce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zrušil právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti výpovědí xxxx okamžitým xxxxxxxx xxxxx, že

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx §77a xxxxxxxx xxxxx,

2. práva xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx státu podle §37a nebo 77b xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 2 xxxx §84 xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §227230 xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požádal x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, otcovské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dovolenou čerpal, xxxx

x) žalobce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §191 xxxxxxxx xxxxx xxxx o takovou xxxxxxxx osobu xxxxx §191 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxx, že k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx 223).

§133b

Byl-li ohledán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx mohlo být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§134

Listiny vydané soudy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány x mezích jejich xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy prohlášeny xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxx opak, x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx v nich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§135

(1) Soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx spáchal, xxxxx x xxxxxxxxxxx x osobním xxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx sám. Bylo-li xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x něho vychází.

§136

Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx ji xxxx podle své xxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx řízení

§137

(1) Náklady xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výdělek účastníků x jejich zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx důkazů, xxxxxxxx, náhrada xx xxx x přidané xxxxxxx, odměna xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízené xxxxxx podle §100 xxxx. 2.

(2) Odměna xx xxxxxxxxxxx patří x nákladům řízení, xxx xx-xx zástupcem xxxxxxx xxxx notář x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 70) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Náhrada xx xxx z xxxxxxx hodnoty patří x xxxxxxxx řízení, xxx xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, notář x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 162),

b) advokát, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) je xxxx právnická osoba,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxxxxxx, akcionářem, xxxxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 189), x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) je xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) advokát, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 163), x plátcem daně x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138

(1) Xx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezúspěšné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx; přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxx výjimečně, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxx xx osvobození xx xxxx xxxxxx x xx i xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx zaplacené xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odejme, xxxxxxxxx i se xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx poměry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx účastníku xxxxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zástupce a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139

(1) Svědci x xxxxxxx osoby xxxxxxx x §126a mají xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx právo xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx do xxx xxx od xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx oznámeno, xx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby uvedené x §126a poučit.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo proveden xxxxxxxxxxx xxxx, vzniká xxxxx na náhradu xxxxxxxx výdajů a xx odměnu (xxxxxxxx x tlumočné). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, komu x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyplácí.

(3) Xxx, xxxx soud xxxxxx xxx dokazování xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx svědek, xxxx-xx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx jemu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníci podle xxxxxx účastenství xx xxxx x na xxxxxx; nelze-li poměr xxxxxxxxxxx určit, xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx uvedení v §91 xxxx. 2 xxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx; xxx xxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxx z xxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx daně z xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162). X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 nebo §114c xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a náhradu xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx sazby daně x přidané hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162).

§141

(1) Xxx-xx očekávat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx v xxxx zájmu, uloží xxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxx, xxxx-xx osvobozen xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zálohu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxx navrhovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou kryty xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx jedná xx xxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx osob, platí xxxx.

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx měl xx xxxx xxxx xxxxxx, přizná xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx x účelnému uplatňování xxxx bránění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Měl-li xxxxxxxx xx věci úspěch xxx xxxxxxxx, soud xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx, xx žádný x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx právo.

(3) X když xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx mu soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x poměrně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx posudku xxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142x

(1) Žalobce, který xxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti žalovanému, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nejméně 7 dnů xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přiznat i x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x plnění za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143

Žalovaný, xxxxx neměl xxxxxx ve xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx žalobci, xxxxxxxx xxxx chováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145

Účastníku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přizná i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx týkajících se xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146

(1) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx nebylo x xxxxxxx nákladů xxxxxxxx něco jiného;

b) xxxx zastaveno.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx řízení xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx náklady. Byl-li xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (jiného xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx důvodně, xx xxxxxxx hradit náklady xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx řízení).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) povinen xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§147

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci může xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx způsobili svým xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx přihodila.

(2) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, znalcům, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nějakou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx vznikly, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148

(1) Stát má xxxxx výsledků řízení xxxxx účastníkům xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, kteří xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxx povinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

§149

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrada nákladů xxxxxx, xx ten, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxx.

(2) Zastupoval-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přisouzena náhrada xxxxxxx xxxxxx, je xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx účastníkovi.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) nebo patentový xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

§150

Xxxx-xx tu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx xxxxxxx-xx se xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx zúčastnit prvního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx výjimečně náhradu xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§151

(1) X xxxxxxxxxx x náhradě nákladů xxxxxx rozhodne soud xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx x xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx §147 a §148 xxxx. 2 xxx xxxx učinit xxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx, jakmile tyto xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxxx zástupcem v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 120) podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xxx-xx xxxx x přiznání xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx odměně 77). Xxxxxxx xx daň x přidané xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x z náhrad xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162). Xxxxxxx xxxx (platu) x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx xxxxx §127a, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vychází x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prokazatelně vznikly.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §137 xxxx. 2 a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; nezahrnuje xxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, protože xx způsobili účastníci xxxxxx, xxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tyto náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jim přihodila, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svědci, osoby xxxxxxx x §126a, xxxxxx, tlumočníci xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nějakou xxxxxxxxx, nemohou xxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx než xxxxx §147.

(5) Určit xxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samostatným xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx vždy xx od právní xxxx rozhodnutí, jímž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151a

§151a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx IV.

Rozhodnutí

Rozsudek

§152

(1) Rozsudkem xxxxxxxxx xxxx x xxxx samé. Xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx být rozhodnuto x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx účelné, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxx xxxxx xxxx xxx o xxxxx xxxxxxx.

§153

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxx více, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§153x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx soudního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, rozhodne xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Uzná-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatněný xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx uznání, jen xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro uznání xxxxx vydat ve xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).

(3) Rozsudkem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxx (§114b xxxx. 5 a §114c xxxx. 6).

(4) Jen xxx xxxxxx rozsudku xxx uznání nemusí xxx nařízeno xxxxxxx.

§153b

(1) Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx (§49) xxxxxx x předvolání x jednání xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx má xxxxx, x xxxxx byl x xxxxxxxxxx nedostavení xx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx se dostavil x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx žalobce xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx xxxx soud rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx společné xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx všechny (§91 xxxx. 2), xxx xxxxxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx všichni řádně xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx xxxxx ve xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), xxxxx-xx by takovým xxxxxxxxx xx vzniku, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx rozsudek xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením zruší x nařídí xxxxxxx. Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhověno, x odvolání xx xxxxxxxxxx.

§154

(1) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx teprve x budoucnu.

§155

(1) Obsah xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxxxxx soud xx xxxxxx rozsudku. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, určí xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x právního xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, žalobce (navrhovatel) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně x xxxxxxxx xxxxxxxx 78) xxxxxxxx xxxxxxx, 79) xxxxx má xxxxx, xxxxxx x navrhované xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštního povolení, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx. 80)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro přiznání xxxxxx x xxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 2, soud xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx v xxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx věcech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 124) může xxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx, přiznat xx xxxx xxxxx xx xxxxxx rozsudku xxxxx rozsudek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx jej předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx přitom xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výrok. Xx xxxxxxxxx předseda senátu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx vyjádřili, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §119 odst. 2 x 3 xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxx vyhlásí rozsudek, xx jím xxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, v písemném xxxxxxxxxx rozsudku xx xx xxxxxxx "Jménem xxxxxxxxx" uvede označení xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx označení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zastupování státu xx xxxxxx majetkových, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x to xxxxxx xx xxxxxx řízení x pro xxxxxxxxxx, x x lhůtě x xxxxx k xxxx xxxxxx, poučení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx možné, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx (navrhovatel) xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx a xxx xx ve xxxx vyjádřil xxxxxxxx (xxxx účastník xxxxxx), xxxxxxx x jasně xxxxxx, xxxxx skutečnosti xx prokázány a xxxxx nikoliv, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx skutková zjištění x jakými úvahami xx xxx hodnocení xxxxxx xxxxx, proč xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxx učinil xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; není xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x to, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvede xxxx xxxxx předmět xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx němuž není xxxxxxxx přípustné nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§207 odst. 1), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx.

§158

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx podepsat, xxxxxxxx je xxxx xxxx senátu, a xxxxxxx-xx samosoudce, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxx xx veden spis.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx x rozsudek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxxxxxx xx účastníci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednání.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, je xxxxx jej xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů ode xxx vyhlášení rozsudku. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx až o xxxxxxx xxxxxxx dnů.

§159

Xxxxxxxx rozsudek, který xxx xxxxx napadnout xxxxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

§159x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §83 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx řízení, xxx x pro další xxxxx oprávněné proti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný pro xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx závazný též xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx být v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro účastníky x xxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160

(1) Uloží-li soud x rozsudku xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, do patnácti xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx; soud xxxx určit lhůtu xxxxx nebo stanovit, xx xxxxxxxx plnění xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx plnění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, běží xxxxx x vyklizení xx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx lhůtu x xxxxxx xx xxxxxx doručení tomu, xxx xx xxxxx.

§161

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx povinnost k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nahrazují toto xxxxxxxxxx.

§162

(1) Předběžně vykonatelné xxxx rozsudky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poslední 3 xxxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx účastníku xxxxxxx xxxxxxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxx značné xxxx.

§163

Xxxxxxxx odsuzující x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxx xx návrh xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx přípustná od xxxx, xxx došlo xx změně xxxxxx.

§164

Předseda senátu opraví x xxxxxxxx xxxxxxxx x bez návrhu xxxxx v xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx x xxx xxxxxxx usnesení, které xxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li x opravu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx odložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx.

§165

(1) Xxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxx podklad xx xxxxxxxx skutkového xxxxx, xxxx účastník xxxx xxx, xxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxxxxx návrhu, předloží xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ve věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxxx senátu. Xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx.

§166

(1) Nerozhodl-li soud x rozsudku x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxx navrhnout xxxx xxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pro xxxx platí obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxx xxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zamítne.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§167

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, rozhoduje xxxx xxxxxxxxx. Usnesením se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x odmítnutí xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x věcech, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na usnesení xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

§168

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomným xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům, xx-xx xxxxx němu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx anebo xxx-xx x xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost.

§169

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede, xxxxx soud je xxxxx, jména x xxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx, odůvodnění, xxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepočítaje x to xxxxxx xx xxxxxx řízení x xxx zmatečnost, x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx, x xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx usnesení, kterým xx zcela vyhovuje xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z duševního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jemuž xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo usnesení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §104a, xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxx x xx-xx x obsahu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx vyhotovení uvést xxxxx a xxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, platí xxxxxxx §157 xxxx. 2 x 4.

§170

(1) Xxxx xx xxxxx usnesením, xxxxxxx xx vyhlásil; nedošlo-li x vyhlášení, jakmile xxxx doručeno, a xxxx-xx třeba doručovat, xxxxxxx xxxx vyhotoveno.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx uplynutím xx xxxxxxxx vykonatelné.

(2) Xxxxxx-xx x usnesení xxxxxxx xxxxxxxxx k plnění, xx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx usnesení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx po právní xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§172

(1) Xxxx xxxx x bez xxxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxx slyšení xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx uloží, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx platebního xxxxxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx odpor x soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal. Xxxxxxxxxx §36a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(2) Platební xxxxxx nelze vydat,

a) xxxx-xx xxxx pobyt xxxxxxxxxx;

x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xx-xx žalovaným xx xxx zahájení xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Nevydá-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jednání.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx třeba doručit xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx jednomu xx žalovaných, xxxx xxx usnesením xxxxx x plném xxxxxxx.

§174

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx němuž nebyl xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x jen xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxx x plném xxxxxxx a soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx však x xxx odvolání.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněn.

(4) Xxx xxxxxx xxxx x psaní x x xxxxxxx, jakož x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx se postupuje xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx podán xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem x xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx narození xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xx 174 platí xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx, který neobsahuje xxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokračovat v xxxxxx; ustanovení §43 xx xxxxxxxxx.

(5) Elektronický xxxxxxxx rozkaz xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x řízení xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx elektronického platebního xxxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx elektronickému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podat xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaným. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxx platební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx platební rozkaz 190) xx xxxxx xxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxxx je xxxxxxxxx.

(2) X řízení x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xx příslušný xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Usnesení xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu.

§174b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Sb. x účinností xx 23.1.2009

§175

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x prvopisu xxxxxx xxxx šek, o xxxxxxx pravosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx listiny nutné x uplatnění xxxxx, xxxx na xxxx xxxxx soud xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx do 15 xxx zaplatil xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx řízení nebo xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxx, co xxxxx platebnímu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx doručen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doručení je xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx účinky pravomocného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Podané xxxxxxx soud odmítne xxx tehdy, xxxxx-xx xx ten, kdo x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx včas námitky, xxxxxx soud x xxxxxx projednání jednání; x xxxxxxxx později xxxxxxxxx však xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx soud vysloví, xxx xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti nebo xxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx.

Xxxxx V.

Zvláštní xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175k

§175k xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175o

§175o xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175p

§175p xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175t

§175t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175v

§175v zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175y

§175y xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zc

§175zc zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx držby

§176

Ustanovení §177 xx 180 xx použijí, je-li x xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx žalobu xxxxxx jako xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

§177

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx rozhodne xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat.

(2) Xxxxxx-xx xx žalobce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx hrozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xx 30 xxx xx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno nejméně 3 xxx xxxxxx.

§178

V xxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx držby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxx xxxxx.

§180

(1) Ve xxxx xxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx §156 odst. 2 xx xxxxxxxxx.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 zrušen právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185a

§185a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185b

§185b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185d

§185d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185f

§185f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185i

§185i xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185k

§185k xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185p

§185p zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185r

§185r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191a

§191a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191d

§191d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193d

§193d zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193e

§193e zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200c

§200c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200f

§200f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200g

§200g zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200h

§200h zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200o

§200o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200s

§200s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200w

§200w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200za

§200za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

ČÁST XX.

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201

Účastník může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydané x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx odvoláním, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx.

§202

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, nesrozumitelné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx podle §139 xxxx. 3,

f) xxx xxxxxxxx smír,

g) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 nebo podle §110,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, aby se xx věci xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, netýká-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§50d),

x) byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx vyhověno xxxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx první xxxxxxx x mediátorem xxxxx §100 odst. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx rozkaz podle §173 odst. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxx plnění nepřevyšující 10&xxxx;000 Kč, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx nepřihlíží; to xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uznání a x rozsudku xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx xxxx přípustné.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníku, xxxxxxx x řízení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné, jestliže xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx věcech, xx nichž může xxxxx zákona xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxx návrh xx zahájení xxxxxx, x jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxx účastníkům xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxx uvedených x §35a a xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vstoupil dříve, xxx uplynula xxxxxxxx xxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§204

(1) Odvolání se xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx vydáno opravné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx znovu xx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odvolání xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx, x něhož xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx poučení x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx tří měsíců xx doručení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§205

(1) X xxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxxxxx směřuje, v xxxxx rozsahu xx xxxxxx, x čem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx soudu (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozsudku nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx soud prvního xxxxxx xxx nesprávně xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx prvního stupně xxxxxxxxxx k odvolatelem xxxxxxxx skutečnostem xxxx x jím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx první xxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci,

d) soud xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy potřebné x xxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx,

x) xxxx prvního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provedených xxxxxx x xxxxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx,

x) dosud zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx důkazy, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Odvolatel xxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx trvání lhůty x xxxxxxxx.

§205a

Skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx

x) xx týkají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, vyloučení xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) jimi xx xxx prokázáno, xx v xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx mohly xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx;

x) xxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx předpokladu, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx věci xxxxxx x xx odvolatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 až 3;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §119a xxxx. 1;

f) xxxxxxx (xxxxxxx) xx vyhlášení (xxxxxx) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx důvodem xxx xxxx xxxxxxx x §205 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx vydání (§153a, 153b).

§205x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§206

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx, xxx xx x xxxx oprávněn, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx každý xxxxx v xxxxxx xxx za sebe (§91 odst. 1) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahuje xxx xx některá práva xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx právní xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, odvoláním xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výroku je xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisu xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje xxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxxxxx pohledávky, x xxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsudku.

Xxxxxx xx odvolání x xxxx xxxxx xxxx

§207

(1) Xxxxx se xxxxxxxx xx možno xxxxxx xxxx soudu, x to xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx.

(2) Dokud o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx zpět; v xxxxxxx případě odvolací xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§208

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx x odvolacího xxxxx nebo xx xxxxxxxxx x nepříslušného xxxxx.

§209

Xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx stupně xx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xx xxxx podaném xxxxxxxx (§43). Nezdaří-li xx xx vady xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xx, xx odvolání xx xxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx není přípustné, xxxxxxxx xxx po xxxxxxxx odvolací lhůty xx xxxxxxx o xxx odvolacímu xxxxx.

§210

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §208 xxxx x §209, doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx samé, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x povinností xx xxxx, xx-xx xx x ohledem na xxxxxxxxx případu xx xxxxxx věci vhodné x xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, vyšetří xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x listiny, jichž xx xxxxxxxxx xxxx xxxx účastníci dovolávají, x xxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx; ve xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx ve xxxxx.

§210x

Xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, z xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jiná xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxxxx (§53), nebo usnesení x xxxxxxxxx žaloby, xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx zahájení řízení (§43 odst. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odvolání (§208), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx.

Xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx

§211

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

§211a

Jiní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx před soudem xxxxxxx stupně, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a.

§211x

§211x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, xx kterých se xxxxxxxxx domáhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je závislý xxxxx, xxxxx odvoláním xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, kde xxx x taková xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx i xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), třebaže xxxxxxxx podal xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx.

§212x

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i x důvodů, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx přes xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx důvody.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (§205a x §211a) xxxxxxxx xxxx xxx přihlédnout, jen xxxx byly xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) a §229 xxxx. 3. X xxxxx vadám řízení xxxx soudem prvního xxxxxx přihlíží odvolací xxxx, jen když xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxx přezkoumat xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxx řešil xx xxxxxx xxxxxxxx.

§213

(1) Odvolací xxxx xxxx xxxxx skutkovým xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxx zopakovat xxxxxxxxxx, xx základě kterého xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx; xxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx to, xx xx z xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxxx, odvolací xxxx xxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx je xxxxxxxxx; tyto důkazy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xx být prokázána, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx, x nichž při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx potřebné xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx skutečnosti, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, dosud xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxx nedostatečné xxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu odvolací xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx účastníky xxxxxx uplatněny v xxxxxxx s §205a xxxx §211a.

§213a

(1) Má-li odvolací xxxx za xx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx (§120 odst. 2 xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (§213 xxxx. 2 x 3), provede xxxxxxxxxx xxx.

(2) Odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x

(1) V odvolacím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §118a; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §118a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx potřeba xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx;

x) se zrušuje xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, lhůty x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokazování.

§215

(1) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů přede xxxx, kdy xx xxxxxxx xx konat.

(2) Xx zahájení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx jednání xxxx odvolacím soudem xxxxxxxxx §116118, §118a odst. 4 x §119. Xx závěr xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxx, xxx shrnuli xxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx x x xxxxxx stránce xxxx.

§216

(1) Xxxxxxxxxx §92, 97 a 98 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxx některý x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§217

xxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§218

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx.;

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, ačkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§218x

§218x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218x

X zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx a x xxxxxxxxx odvolání podle §218 xxxx podle §218a xxxx xxxxxxxxxx xxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx člen xxxxxx.

§218x xxxxxx právním předpisem x. 404/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§219

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§219a

(1) Odvolací soud xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx jsou xxxxxx xxxx, že řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodoval věcně xxxxxxxxxxx soud nebo xxxxxxxxx soudce anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx není přezkoumatelné xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx, kdo xx procesním nástupcem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, xxxx xxxx rozhodnuto xx věci xxxx, xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx účastníky navržené xxxxxx, které xxxxxxx xxx provedeny x xxxxxxxxx řízení (§213 xxxx. 3 a 4); ustanovení §213 xxxx. 5 tím xxxxx být xxxxxxx.

§219x xxxxxx právním předpisem x. 59/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2005

§220

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx ve věci xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) xxxx xxxxxxx (§219a) x jestliže

a) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkový stav;

b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx změní rozsudek xxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§220a

(1) Odmítne-li xxxxxxxx xxxx odvolání z xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx pozbylo účinků, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, byl-li by xxxxx xxx důvod xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxx napadeného usnesení.

§220a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§221

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §219a,

x) xxxxx věc xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu řízení, xxxx

x) xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxxx okresnímu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, xxxxxxxx xx tu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1); není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx náleží.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 věta xxxxx x §243d xxxx. 1) xxxx xx v xxxxxx xxxxx k závažným xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), nebo xxxxxxxx věc k xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx xx nadřízen.

§221a

Odvolací soud může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušit, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx změna, a xxxxxx.

§221x vložen právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§222

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx prvního xxxxxx x některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx vykonatelnost, xxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx rozhodnutí xxxxxxx (§166).

(3) Xx podmínek §164 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

§222a

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx zpět návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxx někým, xxx k odvolání xxxxx oprávněn, xxxxx xxxxx rozhodnutí, proti xxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx není účinné; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223

Odvolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1; xxxxx xxxxxxxxx usnesením.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

§224

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx věc xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

Další xxxxxx xxxxxx

§225

Xxxx xxxxxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx nedoručil xxxxxxxx xxxx přímo.

§226

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x byla-li xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx právním názorem xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx §104a. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; se souhlasem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§227

xxxxxx

Xxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxx zmatečnost

Přípustnost

§228

(1) Xxxxxxx xx obnovu řízení xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x) xxxx-xx xx skutečnosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx prvního xxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a x 211a xxx xxxx odvolacím xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx něho xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx;

x) xxx-xx provést xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx xxxx odvolacím xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx řízení účastník xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení, kterým xxx schválen smír, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx, pravomocný rozsudek xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odvolacího soudu, xxxxxx bylo řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) bylo xxxxxxxxxx xx věci, xxxxx nenáleží xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) účastník xxxxxx neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat (§29 odst. 2) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxxx ho bylo xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přísedící,

f) xxxx byl nesprávně xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát,

g) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníka v xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxx přísedícího,

h) xxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx opatrovník z xxxxxx neznámého xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx nepodařilo xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly splněny xxxxxxxxxxx.

(2) Žalobou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx pravomocný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odvolacího xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto soudů, xxxxxx bylo rozhodnuto xx věci samé, xxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxx platební rozkaz) xxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx zahájeno xxxxxx,

x) x téže xxxx bylo dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu těchto xxxxxxxxxx nebo pravomocně xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, usnesením xxxx platebním rozkazem xxxxxxx nelze vykonat (§261a).

(3) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též pravomocný xxxxxxxx odvolacího soudu xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx mu xxxx v průběhu xxxxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx platí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §202 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovolání xxx xxxxxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx držby;

b) xxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na obnovu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxx.

(3) Žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxx přípustná xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx.

§231

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §228 x 229 též xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx do původního xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zastupitelství může xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §229 xxxxxx pro zmatečnost xxx ve věcech xxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nevstoupilo-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx řízení, x xxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podat, xxxxx xxxx lhůta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Úřad xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx řízení, může xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xxxx žalobu xxxxx, dokud xxxx xxxxx některému x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (§35a).

(4) Xxxxxxxxxx §230 xxx platí xxxxxxx.

Podání žaloby

§232

(1) Xxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxx, v jakém xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být důvodnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx, xxxx xx ten, kdo xxxxx xxxxxx, domáhá.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxx k xxxxxx.

§233

(1) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxx podána ve xxxxx tří xxxxxx xx xx doby, xxx xxx, xxx xxxxxx navrhuje, se xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx, xxx xxx mohl uplatnit; xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Po xxxxx letech od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx na xxxxxx xxxxxx podána xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podkladě xxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx přiznáno xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§234

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx tří měsíců, xxxxx počíná běžet xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx tří měsíců xx té xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx podává, x xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx tří xxxxxx od xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx od xx xxxx, xxx se xxx, kdo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235

(1) Xxxxxxxxx zmeškání xxxx x žalobě xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx žalobou napadenému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nepočítá xx xx xxxx lhůt xxxxx §234 xxxx. 1 xx 4 xxxx xx xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Řízení x xxxxxxxxxx x žalobě

§235a

(1) Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xx soud, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx. Žalobu pro xxxxxxxxxx podanou z xxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 3 x 4 však xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xx věcech, v xxxxx xx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§235x

(1) Xxxx-xx proti xxxxxxxx rozhodnutí podána xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, spojí soud xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §92, 97 a 98 xxx xxxxxx x xxxxxx neplatí. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx napadenému xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, soud xxxxxx x žalobě xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§235b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235c

Je-li pravděpodobné, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o věci.

§235c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx věc x mezích, xx xxxxxxx se ten, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx jednoho x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Žalobu xx xxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx xxx zamítne xxxx xxxxxx obnovu xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxx-xx rozhodnutí z xxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 xxxx. a), b) x d) xxxx x §229 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x věci, xxxxxxxxx o postoupení xxxx xxxxxx, xx xxxxx pravomoci xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, x na rozhodnutí xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bylo-li stejné xxxxxxxxxx napadeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jen xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx, nebo proto, xx ji podal xxxxx, xxx k xx nebyl xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx počítaných xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§235x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Řízení x rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, co xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zmatečnost xxxxxxx, soud, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, jakmile usnesení xxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodne; xxxxxxxxx přitom xx xxxxx, xx vyšlo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx žaloby. Právní xxxxx obsažený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nové xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, bylo-li xxxxxx xx xxxx zastaveno (§235e xxxx. 2 xxxx druhá).

§235h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx i řízení x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nerozhodne, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx též xxxxxx o věci (§235e xxxx. 2 xxxx druhá), rozhodne x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx dotčeny.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§236

(1) Xxxxxxxxx xxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dovolání xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx není přípustné.

§237

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx procesního xxxxx, xxx jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe dovolacího xxxxx xxxx která x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodována xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§238

(1) Xxxxxxxx xxxxx §237 není xxxxxxxxx

x) xx věcech upravených x xxxxx druhé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo,

b) xx xxxxxx upravených xxxxxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx x usnesením xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x době vydání xxxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxx o xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x vztahy xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x pracovněprávní xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx věcech xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, proti xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx rozhodnutím x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x nákladech xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnuto x návrhu na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) proti usnesením, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x věc xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx,

x) proti usnesením, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx se peněžitého xxxxxx je xxx xxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x řízení, jehož xxxxxxxxx xxxx x xxxx vydání rozhodnutí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 xxxx. c)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx; xxx-xx však x xxxxxxxx plnění na xxxx xxxxxx, na xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx než 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx pětinásobek xxxx xxxxxxx plnění.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x určení xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx.

§238x

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnuto x tom, xxx xx xxxxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx, o xxxxxx xx řízení na xxxxx dosavadního účastníka (§107a), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníka (§92 xxxx. 1) a x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).

§239

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) je xxxxxxxx zkoumat jen xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§240

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx dovolání xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu x xxxxx, který rozhodoval x xxxxxx stupni. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxx xxxx lhůta xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zmeškání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě x odvolacího nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx zachována také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu o xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxx přípustné, xxx xxxxx xxxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, musí xxx dovolatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 neplatí,

a) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx, xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx uvedená x §21, 21a, anebo x §21b, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 neplatí xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26a, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx zastoupenou xxxx osoba xxxxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dovolání xxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. x), xxxxxxxxx, notářem xxxx xxxxxx uvedenou x §21, 21a, 21b, xxxxx x §26a xxxx. 3, která xx xxxxxxxxx vzdělání.

§241x

(1) Dovolání lze xxxxx pouze z xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dovolání xxxxx xxxxx x xxxxxx vad xxxxx §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, v xxx xxxxxxx nesprávnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X dovolání xxxxx xxxxxxxxxx xx podání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx stupně xxxx x odvolacím xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy.

Úkony soudu xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Ustanovení §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li splněna xxxxxxxx uvedená x §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; to xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx x dovolání xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx proti rozhodnutí, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx podle §238 xxxxxxxxx.

(3) Dovolání, které xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx se rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, x xxx dovolatel xxxxxxxx splnění předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxx o tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxx-xx v xxxx xxxxxx dovolání splněna xxxxxxxx uvedená v §241, xxxx tato xxxxx až xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; požádal-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §241 xxx xx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§242

(1) Dovolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx výrok xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí x napadeném xxxxxx xx xxxxxxx výrok, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v případech, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří vystupují xx jedné xxxxxx, x kde platí xxxxx jednoho x xxxx i xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen některý x xxxxxxxxx,

x) jestliže x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí odvolacího xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xx-xx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přihlédne xxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3, jakož x x jiným xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx.

(4) Xxxxxxxxx mohou xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx.

§243

Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx odložit

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, kdyby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx ohrožen xx xxxxx právech x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxx o dovolání xxxxxxxxx xxx jednání. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, nařídí k xxxxxxxxxx dovolání xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxx, postupuje obdobně xxxxx §215 x §216 xxxx. 3.

§243x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 95 xx 99 x 107a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxxxx

§243x

(1) Xxxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxx nebyly xx xxxxx (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx x pro xxx xxxxx x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zjevně xxxxxxxxxx, dovolací xxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx x důvodu, xx dovolání xxxx xxxxx §237 přípustné, xx třeba souhlasu xxxxx členů senátu.

(3) Xxxxxxxxxx §218 písm. x), §218a, §224 xxxx. 1 a 2 a §225 xxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx dovolatel xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx. Nerozhodl-li předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241b xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxxxxxx o xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud.

§243x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §243c, dovolací xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx správné, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx je xxxxx o věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x odvolacím xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu závislá. Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx změněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o jejich xxxxxxx samostatným usnesením.

§243e

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dovolací xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx věc x xxxxxxx řízení. Platí-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, také xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxx xxxx x xxxx rozhodnutí a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx řízení, popřípadě xxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx. Dovolací xxxx xxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x xxxxxx stupni nebo x odvolacím xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx dovolací xxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu proto, xx nebyl dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§243g xxxx. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx vadám, xxxx xxxxxxx, xxx věc x dalším řízení xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxx přikázat xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolacímu soudu. X případě, xx xxxxxxxx xxxx zruší xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xxxx senát (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx dovolací xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx uvedené x §229 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx d) a x §229 odst. 2 xxxx. a) xxxx x), rozhodne xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243f

(1) Pro rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxx, xxx k xxxxxxxx není oprávněn, xxxx které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx dovolacího xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jímž bylo xxxxxxxxx dovolací xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxx, proč xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx trpí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxx zastaveno. Xxxx-xx xxxxxxxx odmítnuto nebo xxxx-xx dovolací řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dovolacího řízení xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx mění xx zrušuje rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx; jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx a při xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx x budově xxxxx x na elektronické xxxxxx desce (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxx") xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx může rozhodnout, xx xxxxx způsobem xx xxxxxxxx x xxxxx důvody xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 5.

§243x

Xxxxx průběh xxxxxx

(1) Xxxxxxxx dovolací soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně), xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §226 xxx platí xxxxxxx. X náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení soud xxxxxxxx v novém xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než účastníka xxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX X.

XXXXXX XX XXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§244

(1) Xxxxxxx-xx orgán moci xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx ze vztahů xxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx moci, xxxx xxx xxxxx xxx projednána xx xxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 neplatí,

a) xxxxxxx-xx x sporu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 127) nebo xxxxxxxx komise xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx námitek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního poměru x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se přiměřeně xxxxxxxxxx části první xx čtvrté tohoto xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX ŽALOBY

§246

(1) X návrhu je xxxxxxxx xxx, kdo xxxxx, že xxx xxxxxx na svých xxxxxxx rozhodnutím správního xxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx založena, xxxxxxx, xxxxxxx, určena xxxx xxxxxxxxx. Tento návrh xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxx věci, x které správní xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, údaje x xxx, v xxx xxxxxxx spatřuje, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx měly být x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x to, v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx projednána x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X žalobě je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246b

§246b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246c

§246c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Žaloba xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxx jestliže jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly správním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xx právní xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu.

(2) Xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závažná xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx je žalobce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem práv xxxxxxxx třetími xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxx x xxx návrhu xxxxx, jakmile se xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx povolen.

HLAVA XXXXX

XXXXXX O XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx věcech xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx místně xxxxxxxxx

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx povinnost x xxxxxx,

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx správním orgánem xxxxxxxx, není-li dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx, x xxxxx obvodu je xxxxx správního orgánu, xxxxx x sporu xxxx x xxxx xxxxxx věci rozhodl, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x).

(2) Týkalo-li xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xx k řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx účastníky v xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.

(2) Jakmile soud xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx někdo, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 jeho xxxxxxxxxx, přibere jej xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§250x

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žaloby, které xxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx o ní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xx řízení xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 x 107a).

(3) Návrh, x němž xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx před soudem xxxxxx.

§250x

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx, x vyzve ho, xxx xxxxx v xxxxxx lhůtě oznámil, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx spisu, být xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx mu bylo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §114b xx nepoužije.

§250d

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c) xxxx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v řízení xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx včas xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodujících skutečností xxxxx §118a odst. 2.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 nebo xx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx věci.

§250x

(1) Soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xx xxx též skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx není xxxxxxx.

§250f

Soud xxxxxxxx xxx x mezích, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx soudem. Tímto xxxxxxxx xxxx vázán,

a) xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na všechny xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nositeli,

c) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ X XXXXXX

§250x

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx podána xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx není xxxxxxxx,

x) xx-xx nepřípustná.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§250h

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx návrh bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx návrh zpět, x to zcela xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxx návrh, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, a xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zpětvzetí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nemusí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx soud xxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x rozsahu, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx..

§250i

Soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx správní xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x závěru, xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx vypořádá x odůvodnění rozsudku.

(2) Xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Xxxxx následek xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx rozsudku.

§250k

Zastaví-li xxxx řízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxx uvedeny v §250h, xxxx odmítne-li xxxxxx anebo xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedotčeno.

§250l

Nahrazuje-li rozsudek soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), rozhodne xxxx znovu x xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, pokud bylo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250s

§250s xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

ČÁST VI.

VÝKON XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§251

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx soudní xxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxx rozhodnutí s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx k xxxxx podán xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx správním nebo xxxxxxx řízení, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§252

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek; xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxxxx x §511 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx,

x) v xxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxx xxxxxx), xxx-xx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx příslušnost podle xxxxxxx x).

§253

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx povinného. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxx nařídí xxxxxxx, xxx považuje-li xx xx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§254

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předcházejících částí, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se však xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx x prominout xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx podat žalobu xx obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 4.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx-xx x xxxxxxxx uvedeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx namítat xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx pro nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x ostatním xxxxxxxx xxxx nepřihlédne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X odvolání lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

(7) Xxxx-xx x této části xxxxxxx jinak, xxx xxxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxx provedení výkonu xxxxxxxxxx, x návrhu xx zastavení výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xx f), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) xxxx závodu (§338n) x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336b x 338o), xxx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §219a odst. 1. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) K projednání xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx, jestliže se x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx proti usnesení xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x h).

Účastníci řízení

§255

(1) Účastníky xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je také xxxxxx povinného, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§256

(1) Proti xxxxxx, xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx jiného, xxx xxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx xxxxxxx x provést xxxxx rozhodnutí, jen xxxxxxxx xx prokázáno, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx prokázat xxx xxxxxxxx vydanou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo notářem, 89) xxxxx nevyplývá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně.

§258

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, správou xxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti. Lze xxx provést xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx věci, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, provedením xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx pohledávku provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

Xxxxxxx soudu před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§259

Xxxxxx-xx x xx oprávněný xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mu ukládá xxxxxxxxxx.

§260

(1) Xx žádost xxxxxxxxx, kterému rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx peněžité částky, xxxxxx se soud xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zda x xx xxxx xxxxxx xxxx nebo jiný xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x které banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva 90), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx účtů nebo xxxx jedinečné identifikátory 211).

(2) Dotázaný xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx týdne xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx tuto povinnost xxxx uvede-li x xxxxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

§260x

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx soudu xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyzval xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxx xxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§260c).

§260b

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, připojí-li xxxxxxxxx x návrhu listiny xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxx x pomocí soudu xxxxx §260 nebo xxxxx §513 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením o xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxx x xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) probíhá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 176) x xx dobu xxxxxx účinků moratoria xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§260x

(1) Není-li povinný xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, komu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zastupovat xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx více xxxx, soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx možné, xxx předvolat xxxxxxx xxxxx tohoto orgánu, xxxxx je xxxxxxxx xx právnickou osobu xxxxxx. X právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx likvidátora.

(4) Xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Předvolání x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x následcích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje. 91) Xxxxxxxx-xx xx soud xx účelné, vyzve xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, vyšší xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx právnickou osobu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxx předložil seznam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §260e odst. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxx výslechu.

(3) Xxxxxxxx se xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx včasné x xxxxxxx omluvy, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx; x tom xxxx být předvolaný xxxxxx.

§260x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o majetku xxxxxxxxx, x znovu xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení. 91)

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx nebo xxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxx xxxx jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211),

x) dlužníky, x nichž xx xxxx peněžité pohledávky, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž má xxxx majetková práva, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx (§320),

x) xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) povinného x xxx, popřípadě x xxxx xx xxxxxxxxx; totéž xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §334 a x xxxxxxx xxxxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x kde xx nachází.

(3) O xxxxxxxxxx o majetku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxx xxxxx seznam xx xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx prohlášení předvolaného x tom, že x xxxxxxxxxx uvedl xxx xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx soudce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Úkony xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx může učinit xxx soudce.

§260x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; oprávněný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Každý, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a činit xx z xxxx xxxxxx a opisy.

§260f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260g

(1) Soud upustí xx prohlášení o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx uvede xxx ten majetek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Učinil-li povinný xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxx návrhu (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skončen podle xxxxxxxx 2.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§260d), jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§261

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen na xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. X xxxxxx na xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněný, jakým xxxxxxxx má xxx xxxxx rozhodnutí proveden. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami ze xxxx, označí x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxx (xxxxxx mzdy). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, označí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), z xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx z xxxx xx xxx xxxxxxxxxx odepsána. Navrhuje-li xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, označí x xxxxxx osobu, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudu, který x věci xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx.

(3) Xxxx-xx oprávněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx-xx xxx příslušný k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") ukládající xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx opatří x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 147) doložkou x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§261x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné a xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx a obsahu xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neobsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxx ke splnění xxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx splnit xx xxx xxx x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že povinnosti, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinní xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zástavy x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262

(1) Xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vázáno xx splnění xxxxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, lze nařídit xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxx-xx oprávněný, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx sám svou xxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx již splnil, xxxxxxxxx xx připraven xx xxxxxx, nebo xx nastal doložený xxx.

(2) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem 89), x xxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxx podmínka, xx xxxxxxxxx splnil svou xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx že xxxxxx doložený xxx.

§262a

(1) Před nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx společném xxxxx manželů xxxxxx xxxx, xxx xx x Xxxxxxx listin x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx evidována xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jeho obnovení xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

(2) Xxxx při xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx zápisu xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x vyslovil-li x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx zjistit x xxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, že xxxxxxx xxxxxx xx zápisu xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu, xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zápisem listiny xx Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx.

(3) V ostatních xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, který patří xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx který xxx nařídit výkon xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx povinného domáhat x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx poučen.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxx ani x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

§262b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§262x

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx povinný xxxxx xxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahujícím se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozování obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li výkonem xxxxxxxxxx x rozporu x odstavcem 1 xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxx musí být xxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§263

(1) Výkon rozhodnutí xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx uspokojení.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxx peněžité pohledávky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx některý x xxxx, xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx způsobem, který xxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx oprávněného.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx opětující xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nestačí x úhradě těchto xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx součtu xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x dávky xx dobu neurčitou, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ročního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jakmile xx stanou xxxxxxxxx.

§264

(1) Xxxxxxx-xx oprávněný xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx oprávněného a xxxx věci, z xxx má xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx, a xx xx slyšení xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx způsobem.

(2) Soud xxxxxxx návrh na xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, kterého xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Provedení xxxxxx xxxxxxxxxx

§265

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx zaměstnanec soudu (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx činnosti se xxxx xxxxxx předsedy xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx bez příkazu xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxxxx dobrovolně, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li třeba, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x úkony xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo jiného xxxxxx, učiní xxx xxxxxx xxxxx.

§265a

(1) Výtěžek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x nakonec xx xxxxxxx oprávněného.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§265x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§266

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxxxx se povinný xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx neprodlený xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3, §313 xxxx. 1 x 3 x x §320d odst. 1 písm. x) xx xxxx odkladu xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx nebyl vážně xxxxxxxx.

(2) X xxx xxxxxx xxxxxxxxx může xxxx odložit xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx-xx xxxxxxxx, xx výkon xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx (§268).

§267

Právo k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§267x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popření pravosti, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx uspokojovaných při xxxxxx xxxxxxxxxx tam, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x věc xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxx x výkon rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxxx.

§267x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prostředky, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx aktiva, xxx tyto xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabyly 212).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx postihován majetek xx svěřenském fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx nebo které xxxxxxx xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krytých dluhopisů, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, jestliže

a) byl xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxx nařízení;

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxx podle §321 x 322 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx krytí jeho xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx právo nepřipouštějící xxxxx xxxxxxxxxx (§267);

x) xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx právo xxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx proveden; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxx provedl x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému orgánu, x xx v xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx tuto xxxxxx provést.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo.

(4) Týká-li xx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx některý z xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx jaký xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částečně.

§269

(1) Nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x bez návrhu.

(2) X případech uvedených x §268 odst. 1 xxxx. x) x h) xx xxxxxxxxx zpravidla po xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx (§163).

Náklady xxxxxx xxxxxxxxxx

§270

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x povinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

(2) Oprávněný xx nárok xx xxxxxxx všech účelných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx povinnému xxxxx xx paušálně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikly za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provádí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx plátce xxxx zároveň xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči témuž xxxxxxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx odečtena xxxxx §289 odst. 2, §291 xxxx. 3 xxxx §293 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stát. Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezletilých xxxx xxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx odměny xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx §147150.

§271

Xxxxx-xx x zastavení xxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx prováděním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech výkonu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273a

§273a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Použití ustanovení x xxxxxx rozhodnutí

§274

(1) Xxxxxxxxxx §251 xx 271 xx použije x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 a 3 x na xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přiznávají xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve správním xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí x xxxxx jimi xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dohod xxxx schválených;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 150)

x) vykonatelných rozhodnutí x jiných exekučních xxxxxx orgánů veřejné xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 147)

h) xxxxxx vykonatelných rozhodnutí, xxxxxxxxxxx smírů x xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §337 xx 337h xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§275

(1) Potvrzením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ten orgán, xxxxx xx vydal, x xxxxx a xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o vykonatelnosti xxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx v případech xxxxxxxxx v §274 xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx exekuční xxxxx, xxxxx který xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx.

Hlava XX.

Xxxxxx xx xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276

Xxxxxx ze xxxx xxx xxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx.

§277

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx x čisté xxxx, která xx xxxxxxx xxx, že xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "srážené xxxxxx"). Xxxxxxx částky xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x sazeb xxxxxxxx xxx povinného x xxxxxx, xx xxxxx xx čistá mzda xxxxxxxx.

(2) Do čisté xxxx xx započítávají x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnanec vykonává x xxxx, x xxxx je x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx však do xx xxxxxx poskytované xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s pracovním xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§278

Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částka; xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§279

(1) X xxxxx xxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx x vydobytí pohledávky xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Pro přednostní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetiny x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plátce xxxx xx uspokojuje xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poškozenému xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnými činy;

d) xxxxxxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpoře při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dávkách xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x xx 1. xxxxx 2011 xx 31. prosince 2013 x xxxxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

(3) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením částku, xxx xxxxxx xx xxxxx zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx zjištěná plně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx zbytku čisté xxxx x rozsahu, xxxxx je potřebný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx část xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§280

(1) Xxxx-xx xxxxxx xx mzdy prováděny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí se xxxxxxxxxx pohledávky z xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx podle §279 xxxx. 1 xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, uspokojí se x ní xxx xxxxxxx na pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pohledávky xx xxxxxxxx výživné podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (odstavec 3) xxxxxxx přednostní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx částka xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x uspokojení všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněných x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dřívější xxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nepostačí-li xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx sraženou x druhé xxxxxxx xxxxx xxx běžné xxxxxxx xxxxx oprávněných, xxxxxxx se xxxx xx xxxxxx sražená x xxxxx třetiny xxxxxxx podle výše xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pohledávek xx řídí xxxx, xxx bylo xxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx několik xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281

Provádět srážky ze xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx dovolují xxxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxxx, x xx i když x xxx povinný xxxxxxxx.

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx

§282

(1) V nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx mzdy, xxx xx tom, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x plátci xxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxx ztrácí dnem, xxx xx xxxxxx xxxx doručeno nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumění x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (§294 xxxx. 3), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§283

Xxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxx xxxx x tom plátce xxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx vyplácet xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx srážky, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§276).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávky, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx se xxxxxx splatnými xxxxxx x xxxxxxxx. Totéž xxxxx, bylo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxx změně xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x na xxxxxxx částky zvýšeného xxxxxxxxx; xxxxxxx výživné xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pohledávky.

§285

(1) Vyplácí-li xxxxxx xxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx x vyúčtování), může xxxxxxxxx srážky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxx srážek xxxxxxxxxxx provede xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxx xxxx až po xxx, xxx již xxxx xxxx měsíční xxxx povinnému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxx, jakoby xxxxxxx xxx xx celý xxxxx právo jen xx mzdu, xxxxx xx ještě vyplacena xxxxxx.

§286

Xxxxxxx-xx x výplatě xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx najednou, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx zvláště.

§287

(1) Dohodne-li se xxxxxxxxx s povinným, xx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx §277 xx 280, x xxxxxx-xx to xxx xxxxx, xxxxx soud xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxx, xx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx přípustnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Přesáhne-li ji, xxxxxxx xxxxxx mzdy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Oprávněný xxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx. Xxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxxx a plátce xxxx.

(3) Xxxxx soudu x xxxxxxxxx nižších xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx povinného nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x prováděním xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxx provádí xxxxxx mzdy xxxxxx xxxxx dřívějšího nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288

Požádá-li o xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx částka xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx povinného xxxxxxx, x je-li xxxx xxxxxxxxxxx, kolik x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

Odklad a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§289

(1) Xxxxxx-xx xxxx odklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §266 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx oprávněnému, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx plátce mzdy xxxxxxx xxxxxx povinnému. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx povinnému, plátce xxxx odečte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§290

(1) Xxxxx-xx v xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx po dobu 2 xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy xxxxxxx xxxx x xxxxx, vyjde-li v xxxxxx najevo, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxxx alespoň v xxxxxx výši, aby x xx xxxxx xxx srážky prováděny. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx mzdy.

(2) Xx xxxxx povinného může xxxx xxxxxxxx nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže xxxx srážky prováděny xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x práci xxxx výživné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Výplata provedených srážek

§291

(1) Xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Má-li xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x sám xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx sraženou částku xxxxx, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x oprávněných xxxxxx xxxx.

(2) Sraženou xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávku, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx započíst.

(3) Xxxxxx xxxx poté, xx byl xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovenou náhradu xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§292

Xxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx srážky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx tom, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx částky mzdy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátci mzdy x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx plátce mzdy

§293

(1) Xxxxx-xx xx po xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx srážkami ze xxxx x na xxxx povinného u xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx plátce xxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xx sražených částek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx mzdy xx považuje i xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nový xxxxxx xxxx obdržel xx předchozího xxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebné xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx dosavadního xxxxxx mzdy xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxx; nedozví-li xx o těchto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx mu tato xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §280 xxxx. 3, zůstává xx zachováno x x nového xxxxxx xxxx.

(4) Dochází-li xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxx nezabavitelnou xxxxxx x xxxx výši, xxxxxxxx x nižší xxxx, nedosahuje-li xxxx xxxx nezabavitelné xxxxxx, xxxxxxxxx plátce xxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nový plátce xxxx podle odstavce 2 xxxxxxx na xxxx (xxxxx nemocenského xxxxxxxxx) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxx, co xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dosavadní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxxxxxxxx na konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx dochází xx xxxxx xxxxxx xxxx.

§294

(1) Ten, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, u koho xxxxxxxxx pracoval, o xxx, xxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x v xx xxxxxxxx. Takové potvrzení xx povinen každý xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukončeno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx, u xxxx xxxxxxx nastoupil xxxx xx xxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx to bez xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx, x koho xxxxxxx nastoupil xxxx xx práce, xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyrozumí x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx ze mzdy, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx průběhem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxx xxxxx provedených xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxx xxxxxx dále xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxx ho, xxx xxx dne, kdy xx bude xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, ve srážkách xx xxxx povinného xxxxxxxxxx, x upozorní xx xx všechny xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§295

(1) Xxxxxxx-xx povinný xxxxxxxx x dosavadního xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámit xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx. Do jednoho xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nastoupil práci x xxxxxx plátce xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxx, xx x něho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx povinného xxxxxxx x vyplatil xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy a xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxxxxxxx.

§296

(1) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx v §294 xxxx. 1 x 2 xxxx v §295 odst. 2, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx vyplatil xxxxxx, na které xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §294 x 295 xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxx xxxxxx mzdy

§297

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx několika plátců xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny jeho xxxx.

(2) Xxxxxx ze xxxx xx každý xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §293, 294 x 296.

§298

(1) Nařizuje-li soud xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, jakou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxxx. Xxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mzdy povinen xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx znovu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx plátce mzdy xxxxxx. Soud může xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx prováděny srážky xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxx nepokračovali.

(2) Xxxxxxx-xx srážky xxxxxxx xxxxxx mzdy zároveň, xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx. Soud xxxxxxx, xxx celkově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nepřevyšuje-li ji, xxxxxxx celou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Převyšuje-li xx, vyplatí xxxx xx sražené částky xxxxxxxxxxx jen tolik, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Srážky x xxxxxx xxxxxx

§299

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, ze xxxxxxxxxx příjmu, ze xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx, x výživného x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Srážky xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, které povinnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx jsou

a) náhrada xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxx,

x) stipendia,

f) xxxxxxx v nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx poskytnutá x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "odstupné") 220),

h) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) mzdové xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 221).

(2) Xxx-xx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x důchodu xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 222).

(3) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaopatřovací xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxx pro své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxx soud v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednání.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 220). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx povinnému xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x xxxx, xxxxx se xxxx podle počtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, služebního xxxxxx, služebního xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odstupného stanovená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "doba xxxxxxxxxxx odstupného"), xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, služebního xxxxxx, xxxxxxxxxx platu nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příjem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§300

§300 zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301

(1) Pokud xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx hovoří x plátci xxxx, xxxxxxxx se příslušná xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxx xx povinný xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §299.

(2) Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx má xxxxxxx nárok na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx jednorázově, xxxx xx xxxxxx xxxxx §299 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx x), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příjmů.

§302

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx jiný příjem, xxxxxxx x §299, xxxxxxxxx xx tak, xxxxxx xxx x xxxxxxx mezd.

(2) Jestliže xxxxxxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx získá xxxxx mzdy nebo xxxxx xx xxxxx xx některý x xxxxxx uvedených v §299, xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí x xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx pohledávky

Přikázání xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu

§303

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx jmění"). Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nakládat xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxx přikáže peněžnímu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx doručeno, x xxxx povinného xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx započtení x xxx jinak x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x usnesení xxxx xxxxxx, v xxxxx x nich xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxx xxxxxxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx x takovou xxxxxxxxxx, xxx má právo x xx volně xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxx nabyl xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx třetí xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxx doručí xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x peněžnímu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx doručeno xxxxx než peněžnímu xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo s xxxx jinak nakládat, x xx do xxxx vymáhané xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx platby, jejímž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx exekutora xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx číslo je xxxxxxx v usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

§304x

(1) Xxxxxx uvedené x §304 xxxx. 1 a 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx povinným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), náhrad xxxx (xxxxx) a xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx zaměstnancům, xxxxxxxxx xx výplatním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; mzdy (xxxxx), xxxxxxx mezd (xxxxx) x xxxxxx, xxxxx nahrazují odměnu xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx z účtu xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hradit.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx ústav vyplatí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx písemné xxxxxxxxxx, v němž xxxxx účel platby, xxxxxxxx částku a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výše mzdy (xxxxx), náhrady mzdy (xxxxx) nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práci, xxx xxx xxxx xxx vyplaceny; xxxxxx xxxxxxxxx xx prohlášení xxxx xxx úředně xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxx oznámí soudu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyplacení xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx xxxx xxxxx.

§304x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§304x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 odst. 2 a xxxx. 3 věty xxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx trojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx životního xxxxxx. Xx-xx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinný xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx věta xxxxx xxxxx u xxxx x účtů, na xxxx xx k xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx zůstatek, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx ústavem xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx jednoho xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx x vydobytí xxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx. O xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §304c xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxx zřízení nevyplacené xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx tento účet.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx peněžní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výkon rozhodnutí.

(4) Xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxx xxxxxx podle §307 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx na xxxx x okamžiku, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xxx xxxxxx xxxxx §307 odst. 1 x 2 xx částku ve xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx manželovi xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně. X xxx xxxx xxx xxxxxx povinného xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(5) Výše životního xxxxxx jednotlivce xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x vydobytí xxxx pohledávek, v xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§304x

(1) Peněžní xxxxx, xxxxxxx xxxx doručil xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvu x platebním xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 6, §304d xxxx. 4 x §304e xxxx. 1 x 2 (xxxx xxx "chráněný účet") x xxxxxxxx účet xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxx, xxx xxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxxx účet. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx povinného, že x xxxx prospěch xxxx x xxx xxxxxx žádosti veden xxxxx chráněný účet. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx chráněného xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx účet, xx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; podmínky xxxxxx účtu, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx tom, zda xx či není xx něj xxxxx xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ústav všem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xx chráněný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že je xx xxxxxxxx povinného xxxxx i xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ohledně pohledávky xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařídit. Xx peněžní prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §304e xxxx. 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx ústav, který xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na xxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx dlužníka xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte podle §317 odst. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxx připsány xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx výkon rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Je-li x peněžního xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxx x žádosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx xxxx převáděny xxxxxxx xxxxxxxxxx. Byl-li xxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, nebo xx xxx přestal xxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plátci mzdy, xxxxxx xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1, kteří xxxx xxxxxxx x oznámení xxxxx §304d xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, plátce xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx dítěte xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §304d odst. 2 xx xxxxx xxxx podle sdělení xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx doručeno. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu xx xxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §304b odst. 2 xxxx poslední x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx něž povinnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Peněžní xxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti pohledávce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx ústav xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx smlouvy vypovědět xxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx uzavřením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxx.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304d

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávek podle §317 xxxx. 1 xx 3, §318 xxxx 319, xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §299 xx xxxxxxxx xxxxxx vystaví soudu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, mzda xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx věta xxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 x xx dlužníka xxxxxx xxxxx §317 xxxx. 1 (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxxxx"). X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx označení xxxxxxxx povinného, xxxxxx xxxx, plátce xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účtu xxxxxxxxx, xx který xxxx tyto pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx vystavení xxxxxxxxx. Dlužník povinného, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení na xxxxxxxxx, jehož vzor xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxx požádá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dlužníka z xxxxxxxxx o vystavení xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mzdy, plátce xxxxxx příjmu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "dlužník x chráněného xxxxxx") xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx, z xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v potvrzení, xx xxxx povinného, xxxxx číslo xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné příjmy xxxxx xxxxxxxx 1. X tom xxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 vypláceny, a xxxxx xxxx povinného x tohoto peněžního xxxxxx, xx který xx veden xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x na který xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx příjmy podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu. Xxx xxxxxx oznámení vychází xxxx x potvrzení xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx §304c xxxx. 2 xx 5 na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na tento xxxx k okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxx výkony xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §304e xxxx. 2.

§304x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§304e

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeden xxxxxxxx účet. Xxxxx-xx x xxxxxx najevo, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxx zůstane xxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxx rozhodnout x xxx, xx účet xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx úmyslně xxxxxxxxxx xxxxx peněžnímu ústavu x prohlášení xxxxx §304c odst. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu v xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a všem xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, v xxxx xxxx peněžnímu xxxxxx doručeno usnesení xxxxx věty xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, který má xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, nevztahují se xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ode dne xxxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, zrušen xxxx xx xxx xxxxxxx xxx veden výkon xxxxxxxxxx, §304c, 304d x xxxxxxxx 1 x 3; peněžní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx závazku xx smlouvy o xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx účtů xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx použije obdobně xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 14xxxxx lhůty xxxxx §304c xxxx. 4, x xxx xxx xxxxxxx určit další xxxx vedený u xxxxx peněžního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost povinnému xxxxxxxxx x tom, xx xx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §304c, 304d x odstavce 1 x 3 xxxx xx zanikl závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x chráněného xxxxxx.

(3) Poruší-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §304d xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx dlužník x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxx musí xxx dlužník z xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx poučí xxxxxxxxx xxxxx §304c, 304d x odstavců 1 xx 3.

§304e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 38/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§305

X xxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; peněžnímu xxxxxx vyrozumění doručí xx vlastních xxxxx.

§306

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, nařízení xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xx xxxxxxxxxx povinného x účtu ve xxxx, x jaké xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx i na xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 94) x xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx povinného x účtu ve xxxx, v xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx 1 použije obdobně. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx manžela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx §307 xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(3) Provedením (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) xxxxx rozhodnutí xxxxxx.

§307

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odepsáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx rozhodnutí nařízen xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; není-li xxxx xxxxxxxxxx povinného x účtu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx x xxxxx, postačuje-li pohledávka xxxxxxxxx z xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve dni xxxxxxxxxxxx xx dni, x němž na xxxx dojdou xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §304b xxxx. 1 xxxx xxxxx rovněž xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, nepostačuje-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněnému vyplatit, x xxxx má xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxx započíst.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx peněžní xxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx vyplaceného xxxxxxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) x xxxx-xx xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x povolení xxxxxxx před provedením xxxxxx, neprovede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxx byl xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §304 xxxx. 1 x xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx v §304 xxxx. 3, §306 x 307; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pohledávky x xxxx. X xxx, xx usnesení x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx ústav xxxxxxxx.

§309

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, uspokojují xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pořadí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx mu xxxxx xxx doručena xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx pro několik xxxxxxxxxx, mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejným xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x téhož účtu xxxxxxx povinného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinného, xxxxxxxxx xx zákazy uvedené x §304 odst. 1 x 3 xx xxxx xxxxxxx x §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309a

(1) Byla-li pohledávka x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx části, xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vybrány. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 2 x 3, popřípadě x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Mají-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, xxx niž xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx nepřihlíží.

(3) Mají-li xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxx se xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se vymáhaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 odst. 3.

(4) Pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§310

Předpisy vylučující nebo xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§311

Xxxxxxxxxxx-xx peněžní xxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx ustanovení §304 xxxx. 1 x 307 xx 309a, může xx xxxxxxxxx domáhat, a xx i xxxxx, xxxx xx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků, aby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxx, kdyby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x

Xx-xx účet x xxxxxxxxx ústavu xxxxxx xxx více xxxx, xxxxxxx xx §303 xx 311 xx xxxxx na peněžních xxxxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně.

§311a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx

§312

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxx uvedeného x §299 xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stane xxxxxxxx teprve x xxxxxxxx, xxxxx i x případě, xx xxxxxxxxx budou dílčí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postupně xxxxxxx.

(2) Xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx účastníkem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxx xxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx podmíněno, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přísluší podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx ohledně dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx postihuje pohledávku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství, xxx xxx byl xxxxxxx.

§313

(1) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx mu, xxx xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx právo x xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx. Xxxxxx-xx povinný, xx pohledávku x xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dlužníkovi xxxxxxxxx soud xxxxxx, xxx od xxxxxxxx, xxx mu bylo xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplatil, xxxxxxx xx ni započtení xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinného. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

§314

Jakmile xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužníku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§314a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxx splatná, oprávněnému x xxx, který xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx xxx xxxxx splatná, xxxxxxx xx oprávněnému, xxxxxxx xx xxxxx splatnou.

(3) Xxxxxxxx oprávněnému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxx povinnému.

§314a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§314b

(1) Je-li to xxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328b, §329 odst. 1 až 6 x §329a330a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veškerá xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx s právními xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přechod xxxx x dražbě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx vydražené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx známa.

§314x

(1) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavena podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 154) nebo převedena x zajištění xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx, provést jen xxxxx, jestliže práva xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx část) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xx x xxxxxx práva dozvěděl; xxxxxxxxxx §314a odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx těmito právy xxxxxxxxx část pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), x xxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Nevyplatí-li xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxx §314a odst. 2, xxxxxxxxx xxxxx §314c odst. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx vlastním jménem xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx podat xxxxxxx, jinak se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx povinného xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§316

(1) Byl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky x xxx pořadí, x xxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx. Xxxx-xx mu xxxxx xxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx uspokojeno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx soud. Soud xxxxxxxxxx xxxxxx rozvrhne xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx sražené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx vůči povinnému xx do xxxx xxxx xxxxxx.

Pohledávky nepodléhající výkonu xxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xx-xx xxx náhrady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx dítě. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

(2) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx xxxxxxx , xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobených komunistickým xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k důchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx a xxxxxxxxxxx vyplácené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx nemají xxxx xx xxxxx xxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x finančním zajištění xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx rozhodnutí. Xx xxxxx i x případě, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx, avšak xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxx nebo xxxxx xxx x xxxx.

§318

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pětinami; je-li xxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

§319

(1) Xxxxxxxxxx autorské xxxxxx podléhají výkonu xxxxxxxxxx, xx-xx povinným xxxxx, jen xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx některou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 odst. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třemi xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx xx autorovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, doručí soud xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, které xxx xxxx xx prospěch xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxx, xxx na částky, xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxx umělců a x práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Postižení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§320

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxx xxxx, peněžité pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §299, xxx-xx x právo, které xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxxxxxx xx jiného. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nepoužije, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem, xxxx jsou-li práva xxxxxxxxxx podílet se xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojena x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x 317 odst. 3, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. X určení rozhodné xxxx xxxx přibere xxxxxx, nelze-li xxxx xxxxx ze xxxxxxx, xx jejímž základě xxxx majetkové právo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxx; vydání a xxxxxx xxxx vymůže xxxxxxxx xxxxxxxx v §315 odst. 1 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §326b x §328 xx 334a.

§320x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx x komplementáře x komanditní společnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x práva xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zaniká-li x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, postihuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práva na xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 odst. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx použijí x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx x komanditisty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx komanditisty v xxxxxxxxxx společnosti, podíl xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "podíl") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxxxx x převodu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx souhlas, xx-xx xx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx soudu do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx podíl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x ním volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručí xx vlastních xxxxx.

§320ab

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxx převoditelný, xxxxx xx po xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §322 odst. 5, §328b xx 330a. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §320aa xxxx xxxxxxxxx xxxxx §336337h; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxx podíl xx nepřevoditelný.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška x xx tato dražební xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x družstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxx, k xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx požádá, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklady x xxxxxxxxx na xxxxxx uvedenou x xxxxxxx. Udělením příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx družstva x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep.

(5) X xxxxxx lze xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxxxx převoditelný. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxx xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Nepodaří-li xx xxxxxx xxxxx xxx x opakované dražbě, xxxxxxxx x xxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxxx dražbě xxxx není-li podíl xxxxxxxxxxxx, postihuje xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku z xxxxx na vypořádání. Xxxxx povinného xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxx doručením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx z práva xx vypořádací xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 a §317 xxxx. 3.

Xxxxx IV.

Správa xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§320b

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příslušenstvím, x xxxxxxxx xxxxxx, xx nemovitá xxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx povinného. X xxx, že xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci podaný x příslušného xxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x to xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxx xxx podán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx postoupí bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxx xxx, xxx návrh došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přijmout xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx přistoupení.

§320c

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx jmění manželů, x manželovi povinného

a) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převedl xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) zakáže, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, aby xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sdělil, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx užívá, xxx a xxx xx uzavřenu xxxxxxx xx pachtovní smlouvu x nemovité xxxx xxxx její xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx zatížena věcným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx takové xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí,

d) xxxxxxx, xxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx sdělil, xxx x xxx xxxx zajištěny xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx a správou xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx doručení usnesení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spory xx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxx a xxx omezení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx nemovitostí, a xx-xx xx xxxxx, xxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx přistoupili do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx soud. Jednotlivé xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §338i xx 338l xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 xxxxxxx přiměřeně.

(2) Xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx správního xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx nemovité xxxx x xxxxx příslušející x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx činí vhodná xxxxxxxx, aby nemovitá xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx hospodářsky xxxxxxx, xxxxxxx přikáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x penězích xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účet, x zakáže mu, xxx xx poskytoval xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx jinak xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx užitky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b xx 330a.

§320x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx nemovité xxxx. Soud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x nájemcem xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx nájemní xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx vypovědět xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nemovité věci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx smlouvami xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zániku xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx základě je xxxxxxxx věc xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohodou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) Xxxxxx, které xxxx získal správou xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odměna správce x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a ze xxxxx, kterými jsou xxxxxxxxx dodávky služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovité xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxx lhůtě.

§320i

Jiné výkony xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx nemovité xxxx xxx nařízen výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x předražku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci. Xxx nařízené xxxxxx xxxx xxxxxxx. Oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněného. Xxx xxxxxx xx rozhodující xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx výkonů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx.

§320j

Správa xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věci

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx nemovité xxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx xxxxx xx této xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx nemovité xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Příjmy, xxxxx xxxx získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx odečtení výdajů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení jeho xxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx postiženy xxxx, xxxxxxx prodej xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají.

§322

(1) Z xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx povinného xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a své xxxxxx xxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx věcí, jejichž xxxxxx xx byl x rozporu s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx oděvní součásti, xxxxxx xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx, xxxxxxx lůžko, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kuchyňské nářadí x nádobí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, palivo, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxxx cenu obvyklého xxxxxxxx domácnosti,

c) studijní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potřeby x xxxxxx xxxxxx,

x) snubní xxxxxx, xxxxxxxxxx osobní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx dat xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx takové záznamy xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zdravotnické xxxxxxx x xxxx věci, xxxxx povinný xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) hotové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 209),

x) xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx člověku jako xxxx společník.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx výkon rozhodnutí xxxxx xxxx xxxx x jeho vlastnictví, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx podnikatelské činnosti; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo a xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zástavním xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, xx xxxxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 159) xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxx v xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx nakládat xxxx jde-li x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xx věci, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Odstavce 1 xx 6 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx poškozený x xxxxxx xxxxxxxxx činu. X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věci, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6.

Prodej xxxxxxxx věcí

§323

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí mohou xxx postiženy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx slouží xxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x na xxxxx xx xxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx bez xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx známo, xx xx povinný xxxxxxxx xxxxxxx xxx umístěnou xxxx svůj byt (xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx možností, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx zaknihovaný xxxxx papír evidován.

§324

X nařízení výkonu xxxxxxxxxx zakáže soud xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx mu, aby xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti listinami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx věc nabyl xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx věty xxxxx doloženy, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

Soupis xx xxxxx xxxxx

§325

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx povinnému xx xxx provádění xxxxxx. Není-li při xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx xx usnesení xxxxx x vyrozuměním o xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx věci byly xxxxxxx.

(2) Vyrozumění x xxx, xx xxx xxxxxxxx soupis x xxxxx věci xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxx oprávněnému a xxxxxxx xxxxxxxxx.

§325x

Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, oprávněn učinit xxxxxx prohlídku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx povinného, jakož x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx má povinný xxxx xxxxxxx; za xxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx bytu xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx schránky xxxxxxx.

§325x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx provádí xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, aby xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, provedl xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, kdo provádí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obrazový xxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxx.

§326

(1) Xxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx prodány, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, aby výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxxxx. Sepsány xxxxx především xxxx, xxxxx povinný xxxx xxxxxxxx postrádat a xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx, které xx xxxxxx kazí, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx-xx zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Sepsány xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx tvoří příslušenství xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx byla xxx x zastavení xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajišťovacího převodu xxxxx xxxxx osoba, xxxxx své xxxxxxx xxxxx k věci xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx po odevzdání xxxx a jejím xxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §328b xxxx. 4 xxxx. x).

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx, sepíší xx xxx xxxx xxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Cenné xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxx předložení je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x vždy se xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidenci. Xxxxx-xx xx x sběrné xxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhopisu 197). Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxx zapsat pozastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx věcí. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nemají xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx doplní o xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nestačí k xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx potřebné, přibere xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx, x úkonu xxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx vyloučí věci, x kterých to xxxxxxx povinný x xxxxxxxxx x vyloučením xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xxxx pravděpodobným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx věc xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bezodkladně xxxx xxxxx osobu xxxxxxx uvědomí o xxxxxxxxx soupisu x xxxxx xx x xxxxx podat xxxxx xxxxx §267.

(12) K xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práva podle §267.

§326x

Xxxxxxxx-xx xx x xxxx (sídle, xxxxx xxxxxxxxx) povinného xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx místě sepsat xxxxxx xxx, oznámí xx xxxx oprávněnému x xxxxx xxx, xxx soudu xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx, které xx mohly být xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxx na jím xxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxx xxxx sepsány, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§326x

(1) Věci, xxxxx xx xxxxxx kazí, xxxx odebere xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §329a odst. 1 se použije xxxxxxxxx.

(2) Nepodaří-li se xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je povinnému.

§327

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištění, xxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx náklady xxxxxx.

(3) Xxxxxxx movité xxxx, které nebyly xxxxxxxxx, se ponechají xx xxxxx, xxx xxxx sepsány, x xxxxxx xx tak, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jiný xxxxxx

§327x

(1) Je-li xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, případně seznamu, xxxxxxxxx xx zákona xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, pojme xx xxxxxx xxx xx soupisu zápisem xx protokolu.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx xx orgán, xxxxx xxxx rejstřík, seznam xx jinou xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx, evidence) xxxxxx x soupisu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx právní xxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx odevzdal bezodkladně xxxxx.

§327b

§327b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxx stanovena xxxxxx 47),

x) xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx soud; znalce xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxxxx podle §334a. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx není soudním xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xx xxx, který předchází xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§328a

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §328 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zvlášť významných xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx větší xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxx soubory,

byly xxxxxxxxx xx koupi xx xxxxxx institucím, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx neodpoví xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cenu, soud x xxxx předměty xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Finanční kolaterál xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§328x

(1) Xxxxxxx věci xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Věci xx xxxxxxx samostatně xxxxx x rámci xxxxxxx věcí. X xxxxx souboru věcí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, které tvoří xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx výtěžek.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx sepsané xxxx xxxx, xxxx x xxxxx anebo xx jiném vhodném xxxxx. Xxxx, xx-xx xx xxxxx, zajistí, xxx sepsané xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx vydat x xxxxxx; neučiní-li xxx xxxxxxxxxx, budou mu xxxxxxxx.

(3) Xxxx oznámí xxxxxxxx rok dražební xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, v jejímž xxxxxx bude xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xx xxx vydání xxxxxxxx vyhlášky, xx xxxx dříve než 30 xxx ode xxx xxxxxxxx uvědomění x provedení soupisu xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx souboru xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§329),

x) zda xx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx příslušnými xxxxxxxxx, x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx souboru xxxx xx přepočtení xx xxxx České xxxxxxxxx xxxxx kursu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx předchází xxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Bylo-li xxxxxxxx, že byla xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx prodávané věci x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx x žalobě.

§329

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražit. Xxxx zahájením xxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx svoji totožnost. Xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx protokolu o xxxxxx.

(2) Nejnižší podání xxxx xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podání vyšší. Xxxx ceny xxxxxxxxx xxxx anebo souboru xxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který učiní xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příklep xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistota. Xxxxxxxxxx, kterým nebyl xxxxxx příklep, xx xxxxx xxxxxxxxx jistota xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 200) (xxxx xxx "xxxxx"), ihned xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, draží xx věc xxxxx, xxx xxxx účasti.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx limit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Zaplatí-li vydražitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k vydražené xxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx věcí, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přechodem xxxxxxxxxxx na vydražitele xxxxxxxx zástavní x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx váznoucí xx věci.

(8) Nepřevezme-li xxxxxxxxxx vydražené xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 x 3.

§329a

(1) Přejde-li vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx soud vydražiteli xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx věci k xxxxxxxx udělení xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x listinnému xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§330

(1) Dražba se xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx přihlášených xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx pro dražené xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx řádně a xxxx, je povinen xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxx x účastníkům xxxxxxx x souvislosti x další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednáním, xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání, rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; převyšuje-li xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Věci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxx xxxxxxxx dražbě, xxxx oprávněný xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxx. Mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx převzít, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx doručí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li povinný xxxx xxxx převzít xxxx jeho pobyt xxxx znám, xxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx o xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx; xxxxx xxxx 1 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Stane-li xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx bezcennou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §341 xxxx. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i elektronicky x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

b) způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx dražba xxxx xxxxx x kde xxxx xxxxxxxxx dražbu xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx zahájení a xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší podání; xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx doplacení nejvyššího xxxxxx nesmí xxx xxxxx než 10 xxx xx udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, kdy a xxx xx doplacení xxxxxxxxxx podání xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přihlášení pohledávek,

h) xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x příklepu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx příklep nejprve xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx udělen, udělí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx nařízen xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§328b xxxx. 4 písm. x)], xxxx xx xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxxxxx po odečtení xxxx x přidané xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx třeba xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx-xx xx včas xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx vydražená věc xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxx x evidence xxxx xxxx majetku, xx xxxxxxxxx movitá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný x trestním řízení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nesdělí-li xxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x nepostupuje-li xxxx podle odstavce 3, xxxxxxx se xxxxxx výtěžku povinnému.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních; xxxx xxxxx §301 xxxx. 1 xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx počíná xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx odmítl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nedoručitelný.

§331x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, zastavena, nebo xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx zpeněžení věci xxxxxxx věřiteli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, věřiteli, jehož xxxxxxxxxx byla zajištěna xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, x xxxxxxxxxxx, x xxxxx prospěch byla xxx xxxxxxx, dalšímu xxxxxxxxxxx a dalšímu xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zástavním právem) xxx více pohledávek, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332

(1) Pořadí, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx na nařízení xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx [§328b odst. 4 xxxx. g)]. Vymáhá-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x trestním řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx zástavního xxxxx x zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xx rozhodující xxx jejich xxxxxx.

(3) Xx-xx několik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx poměrně. Xxx ohledu xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx, uspokojí se xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx papíry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx xx xxx výkonu rozhodnutí xxxxx částka xxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx §322 xxxx. 2 xxxx. x) x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx x výtěžkem xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx se při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx prostředky x xxxx měně, xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §331 a 332.

§334

(1) Xxx-xx o xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx cenné papíry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x stanoviska xxxxxxxxxxx xxx xxxxx toho, xxx xx xxxxx, xxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx soud xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Se získanou xxxxxxx se xxxxxx xxxx x výtěžkem xxxxxxx (§331 xx 332).

§334a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx cenné papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx zpeněženy xxxxxxxx xxxxx §334 odst. 1, soud xxxxxxx xxxxx papíry zpeněží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx xxxxxxxxx 203). Xxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přísluší povinnému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx s výtěžkem xxxxxxx (§331332).

Xxxxxx nemovitých xxxx

§335

(1) Xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxxxx věcí xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc, jejíž xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx věc xx xx vlastnictví xxxxxxxxx. X tom, že xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitých xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxx katastrální úřad.

(2) Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x příslušného xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx považuje za xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx xxx podání návrhu. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx byl podán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx řízení, x xxxx je při xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Soud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, souhlasí-li x tím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§335x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx zahájení řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx věc xx xxxxx xxxxxx součástmi x příslušenstvím; to xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, x xxxxxxx využití xxxxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335b

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jeho manžel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) uloží, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx nakládat x zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxx xx koupil xx xxxxxxx xxxx xxx xx vzdal xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx možné, tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí doručí xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx nemovitou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx známo, xx mají x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, výhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx a x xxxxxxx obvodu xx povinný xxx xxxxxxxx (sídlo), a xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxx katastrální úřad.

(6) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud o xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

§336

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znalce, xxxxxxx uloží, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx potřebné, provede xxxx ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. O xxxx x místě xxxxxxxx xxxx uvědomí xxxxxxxxxxx, xx, kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx x znalce. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxx xxxx x nelze-li xxx ohledání cenu xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx byly xxxxx oceněny způsobem xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodující xxx xxxxxxx, xxxx xxxx od nového xxxxxxx upustit.

§336x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §336 xxxx xxxx

x) nemovitou xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, kterého xx výkon xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nájemní, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou.

(2) Xxxx zároveň xxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx x věci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pachtovnému, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x věci v xxxxx x čase xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx soud xxxxxx oprávněnému, těm, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx změní usnesení x xxxx, nebyla-li xxxxxx xxxxxxxx vyhláška, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražbou, xxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §336a.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednání (§336d),

b) xxxxxxxx xxxxxxxx věci x jejího příslušenství [§336a odst. 1 xxxx. a) x x)],

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx [§336a odst. 1 písm. x)],

x) xxxx nejnižšího xxxxxx (§336e xxxx. 1),

f) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zaplacení (§336e xxxx. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může převzít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx kterých xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X dražební vyhlášce xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxx má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dražbu (§267), xxx xx xxxxxxxx x soudu x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že jinak x jeho xxxxx xxxxxx při provedení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx výměnku xxxxx xxxxxxx, nebo oprávněného x xxxxxxx břemene xxxxxxx, xxx takové xxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxx ho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pachtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx nebo pohledávek xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxx pro které xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx dražebního xxxxxxx x přihláška xxxx xxxxxxxxx náležitosti podle §336f xxxx. 2 x 3, a xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx nepřihlíží (§336f),

x) oprávněného, ty, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x povinného, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xx xxxxxx pravosti, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336p xxxx. 1, nebo x xxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx rozdělované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxx je, xx x námitkám x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxx nejvyšší podání xxxx doplaceno úvěrem xx xxxxxxxx zástavního xxxxx na vydražené xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx mohou xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx dražitelé x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx to, xx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx,

x) osobu xxxxxxxxxx xx správu domu x pozemku 218), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx v domě, xx xx může xxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky, xxxxx tato pohledávka xxxx uplatněna u xxxxx žalobou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx bude obsahovat xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, x xxxxxxxx, xx přihlášky, v xxxxx výše pohledávky xxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx uvedena, xxxx xxxxxxx.

§336x

(1) Dražební xxxxxxxx xxxx doručí:

a) oprávněnému, xxx, kdo xx xxxxxx přistoupili jako xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podle §336a, a osobám, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx úřadu, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, xxx xxxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx sejme x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X odůvodněných xxxxxxxxx může soud xxxxxxxx vyhlášku nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§336d

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, nebo x soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx po xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx.

§336e

(1) Nejnižší xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tři xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx na xxxx xxxxx. X xxxxxx xx účet xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx ještě xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxx rozhodne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxx prokázány; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné.

§336x

(1) Xxxxxxx, který xx pohledávku zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx proti xxxxxxxxx pohledávku přiznanou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx řízení přihlásit xxxxxxxxxx do zahájení xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx významné pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Opožděné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnesením odmítne; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Osoba odpovědná xx správu domu x xxxxxxx 218) xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přihlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením x xxxx vykonatelnosti.

§336x

§336x zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336h

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonavatel xxxx xxxx zaměstnanec xxxxx; xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xxxxxxxx do zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeno, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xxxx dražit xxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx osobu, xxxx, xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx stát xxxxx osoby uvedené x §21, 21a x 21b, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listinou, xxx xxxx xxxxxx ověřena, xxxx xxxxxx zástupce, xxxxx xxxx moc xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, povinný, manžel xxxxxxxxx, vydražitel uvedený x §336m odst. 2 a ti, xxxx x nabytí xxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dražitel xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx protokolu x dražbě.

§336x

(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx byla podána xxxxxx na vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx místo trvalého xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ublížením xx zdraví či xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě (§336e odst. 3),

x) xxxxxx, xxxxx další xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx váznou, x xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §336a.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx ty, xxx mohou xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud neudělí xxxxxxx. Cena xxxxxxxxx xxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxxx cenových xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x x xxxxx xxxx splněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada zpětné xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx určen losem.

(2) Xxxx xxxxxxxx příklepu xx xxxxxx dotáže xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplácet xxxxxx úvěru.

(3) V xxxxxxxx x příklepu xxxx

x) xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx předložil smlouvu xxxxx §336l xxxx. 4 nebo xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání.

(4) Xxxx v xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxxxxxxx 3 uloží xxxxxxxxx, umožňuje-li to xxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci usnesení xxxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 s xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx započte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§336xx

(1) Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxx navrhnout, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxx xx částku x xxxxxxxx vyšší, než xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Návrh xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxx xxxx xxxxxxxx x zařadí je xx xxxxx teprve xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §336e xxxx. 2 xxxxx obdobně. Není-li xxxxx x včas xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx předražku xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx do xxx xxx oznámil, xxx xxxxxxx svoje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx nejvyššího předražku. Xxxx soud xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zruší x xxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx cenu nemovitou xxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxxxx xxx, xxx učiní xxxxxxxx předražek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxx návrh xxxx první, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx losem.

(5) X xxxxxxxx o předražku xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx vydraženou xxxxxxxxx xxx vyklidil nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx svoje podání xx částku nejvyššího xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx stejná xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jaká xxxx xxxxxx x usnesení x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx doručí oprávněnému, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x všem, xxx učinili předražek.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacená xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxxx.

(7) Za odvolání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx usnesení o xxxxxxxx.

§336k

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vydražiteli. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx po xxxx 15 xxx xx úřední xxxxx xxxxx společně x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyčíslili xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx dražby. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx první.

(3) Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat odvolání xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v řízení xxxxx k xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx nemohl zúčastnit xxxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx odvolacího xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxxxx xxxx prvního xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja odst. 1; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx následujícím po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vydražitel xx stává vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podání, x xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x předražku právní xxxx x xxxxxxxxx xxx zaplacen, a xx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx nebo předražek xxx zaplatit buď x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nepřesahuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že v xxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx vydražitel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx

x) xxxx bude xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx lhůtě xxxxxxxxxx 2 měsíců xx uplynutí xxxxx xxxxx §336j odst. 3 xxxx. x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx právo xxxxx, uplyne-li xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxxx xx xxxx vydražitel xxxx xxxxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) právo odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, výměnek, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výměnek, xxxxx xxxxxxxx je právo xxxxxxx nebo nájem xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx koupě x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx lepšího kupce, xxxxxxxx x xxxxx xx zkoušku, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx škody xx xxxxxxx, budoucí xxxxxxxx xxxxx x budoucí xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koncem xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxxxx x která xxxxxx xxxxx vydražiteli nebo xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, vydat mu xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx újmu, xxxxxx xx způsobil xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx pravomocného usnesení x příklepu nebo xxxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx předražitel xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§336x

(1) Nebylo-li při xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxxxx dražební jednání xxxx nařídí xx xxxxx oprávněného xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx podat nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx bezúspěšné xxxxxx; nebyl-li návrh xxxxx do 1 xxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxx xxxxxxx x xxxx nařídí xxxxx xxxxxxxx jednání. To xxxxxx xxxx x xxxxx, jestliže vydražitel xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx druhém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx podání xxxxxxx ve xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a xxxx. 1); xx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, ve čtvrtém 30 % x x pátém dražebním xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx nemovitou xxx xxxxxx xxx poté, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §336b odst. 2 x §336b xxxx. 4 písm. x), §336c x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336x

(1) Xxxxxxxxxx uvedený x §336m xxxx. 2 xx povinen xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx nejvyšší podání, x, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx podání. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x úhradě dluhů xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částek xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí proti xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx připadající xx náhradu nákladů xxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx podstaty.

§336o

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx dražbě nebo xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx tento xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx dražbu xxxxxxxx,

x) datum a xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nemovité věci,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx předkupní právo xxxx výhrada xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejprve xxxx xxxxxxxxx, kterému xxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 věty xxxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336x

(1) Nejpozději xx 7 xxx xxx xxx konání první xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxxxx pohledávkách, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozvrhu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x pořadí x xxxx skupině. X oznámení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odmítnuty, x xxxxx, xxx xxxxx xx tak xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336b odst. 4 xxxx. x) x x xxxxxxxxxx podle §336f xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx o některé xxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 4, uvede xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nebude-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté xxxxxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx, dodatečné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, xx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx mohou pohledávku xxxxxx xx xx xxxx pravosti, výše, xxxxxxxx do skupiny x xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxxx jednání, x xxx, xx x námitkám nebo xxxxxxx x jednání xxxxxxxx později se xxxxxxxxxx.

§336q

(1) Požádá-li x xx alespoň xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oprávněný xxxx xxxxxxx, xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. x) xxxx §336p xxxx. 2, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražitelem, právní xxxx usnesení x xxxxxxxxx x uplynutí xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodne o xxxxx rozdělení xxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx právní moci xxxxxxxxxx vydaného xxxxxx.

(3) X jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xx ni xxxxxxxxxxx xxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže na xx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení této xxxxxxxxxx nebylo přiznáno xxxxx xx její xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu zanikl. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, nerozhoduje xxxxxxx x pohledávce xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e odst. 1 ani nevyzývá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 2.

§337

(1) Není-li nařízeno xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §336q odst. 1, soud rozvrhne xxxxxxxxxxxx podstatu xxxxx §337c.

(2) Ustanovení §336q xxxx. 2 a 5 se použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ten, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže by xxxxxx přihláška xxxx xxxxxxxxx (§336f odst. 4).

§337x

Xxxxxxxxxxxx podstatu tvoří xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxx, xxxxxxxxx náhrady, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336n odst. 4, x xx xxxx náhrady započítaná xxxxxxx vydražitele xxxxxxxxx x §336m xxxx. 2, případně xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x sloužila-li xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§337b

§337b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx jednotky, x xx do xxxx jedné desetiny xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva,

e) pohledávky xxxxxxxxxx výživného,

f) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní pohledávky.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se podle xxxxxx; xxxxxxxxxx patřící xx xxxx skupiny, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx splatné.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx tři roky xxxx rozvrhovým xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx. Nestačí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx je rozhodující

a) x pohledávky oprávněného xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

b) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx zástavního xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, jenž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené trestným xxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x byly-li xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx soud x katastru xxxxxxxxxxx, xx zpeněžená xxxxxxxx xxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx všechny pohledávky, xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx x zajištění xxxxxxx. Nesdělí-li orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx soudu, xx xx zajištění vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx.

§337d

(1) Byly-li v xxxxxx prodány xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx zástavní právo"), xxxxxx xx takové xxxxxxxxxx při rozvrhu xxxxxxxxxxxx rozdělovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx předcházejících xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x důsledku toho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, částka, xxxxx xx xxxxxxxx xx takovou pohledávku xx xx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx prodány xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nichž váznou xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Částky, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostal xxxx, xxx xxxxx xx na xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nemovité věci, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcech x xxxxxx, xxxxx příslušelo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci.

§337x

(1) V rozvrhovém xxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x pohledávkách, xxxxx xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx ani xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx soud vyzve, xxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §267a xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxx projednána xxxxxxxxx.

(3) X námitkám, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nepřihlíží; o xxxxx následku musí xxx poučeni xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1.

(4) X návrhu xxxxx §267a xxxx. 1 xxxxxxx xxx uplatněny xxxx xxxxxxxxxxx.

§337x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domu x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdělením zbytku xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Bylo-li x xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxx, nařídí xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty. X xxxxxx jednání soud xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx postupuje obdobně xxxxx §337 odst. 2 x 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §337e.

§337g

(1) X rozvrhovém xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx nenabylo právní xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx učinil xxxxxxx xxxxxxxx podle §336f odst. 5.

§337x

(1) Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; ustanovení §336l xxxx. 4 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci rozvrhového xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nemovité xxxx xxxxxxx a která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx uvedené x §268 popřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx

§338

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx spoluvlastnického podílu xx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxxxx rozhodnutí prodejem xxxxxxxx nebo nemovitých xxxx nelze nařídit xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx věci, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxx soupisu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx mu dražební xxx. Spoluvlastník xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §325b x 326b xxxxx x xxx něj. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí se xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x nemovité xxxx, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; spoluvlastník xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336c xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx dražební xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Spoluvlastník xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o příklepu.

Xxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx označené xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxx zástavní xxxxxxx xxxx jiná xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x dražbě; xxxxxxxxxx §325b a 326b xxx ně xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 a 3, xxxxxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §336f, ledaže by xxxxxxx přihlásil pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavou.

Hlava XX.

Xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx věci xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovitou xxx, x xxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxx notářem 89) xxxxxx, že xxxxxxxx xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxx, xx byl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na nemovité xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx zahájení xxxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx s xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listinami xxxxxxxx nebo ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nedoloží-li xxxxx skutečnosti xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí zastaví.

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx součástmi x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx na xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nakládat xxxx xxx-xx o xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx den, x xxxx x xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx den, mají xxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávku x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx věc zajištěna x trestním řízení x tomto xxxxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxx podán x xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle trestního xxxx. Xxxx-xx xxxx xxx vymáhanou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, pro xxx bylo zřízeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nabyl xxxxxxx.

§338x

(1) Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věci se xxxxxxxxx ustanovení §263 xx 266, §267a x §268 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zástavní xxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx částečně, xxxxx, xx byl xx xxxxxxx nařízen xxx xxxxxxxxxx xxx x takové xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o zastavení xxxx x částečném xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx zašle xx xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu.

Hlava VII.

Postižení závodu

Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx oprávněný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx doloží, že xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx povinného.

(2) Návrh xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušného xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x to xxx xxx podání xxxxxx. Návrh dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx postoupí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx oprávněný musí xxxxxxxx stav xxxxxx, x němž je xxx jeho přistoupení.

(3) Xxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx oprávnění, kteří xxxxxxxxxxx xx řízení.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nařízení xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, xxxx xx xx x xxxx příklepu. Xxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx, k xxxxx xxxxxxx slouží xxx x přídatném spoluvlastnictví, xx vztahuje x xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx.

(4) X xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx závod, xxxxx povinný nabyl xxxx substituční xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "správce") x xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxx závodu xxxxxxx na někoho xxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xx x xxxxxx, k xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx nezapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx odpovídá za xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx závod xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má tomuto xxxxx sloužit, xxxxxxx xx xxxxxx, zatížil xxx nebo x xxx xxxxx nakládal xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx kdykoliv xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx písemností xxxxxxxxxx xx závodu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx závodu.

(2) Práva xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, soud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxx rejstřík, x němž xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx nevyjdou-li xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, soud výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci xxxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, o nichž xx xxxxx, že xxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x obecnímu xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx závod x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (sídlo). Xx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud vyrozumí xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx závodu

§338i

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců. 178) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx pro zapsání xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx.

(2) Xxx výběru xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxxx s ohledem xx povahu závodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních správců xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx soud.

(3) Správce xx povinen xxxxxxxxx xxxx funkci x xxxxxxxx péčí a xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx způsobil zaviněným xxxxxxxxx xxxxx povinností, xxxxx mu xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx uložil xxxx.

(4) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx hotových xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vynakládaných xxxxxxx x souvislosti x přibráním znalce, xxxx xxxxxxxx správci xx xxxx žádost xxxxxx. Hotové xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx se považují xx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx je x výkonu své xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx k jejich xxxxxxxxx xx xx xxxxx pochybovat x xxxx nepodjatosti.

(2) X xxx, xxx xx xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx usnesení není xxxxxxxxx opravný prostředek.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx je xx xxx funkce vyloučen, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a ustanoví xxxxxx xxxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338x

(1) Správce při xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx soudu; xxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedošlo xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu, popřípadě xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx ústav, že x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x provozování xxxxxx, může povinný xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinného, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účelem xxxxxx. Zjistí-li správce, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx nebo x xx xxxxx nakládat.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx udělen xxxxxxx; x písemných xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxx listině. Xxxxxx xxxxxxx povinného, xxxxx učinil xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxx xx doručení xxxxx xxxx plnit xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhu.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx jednání xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závodu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx zástupce xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxx potřebnému x xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx souhlas správce xxxxxxxx. Soud x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ve xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx povinný účastníkem x které se xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx souhlasu; má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxx xxxxxx.

Xxxxxx soudu

§338l

(1) Soud xxxxxxx, jak správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx výkonu dohlédací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx zprávu x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x provádět potřebná xxxxxxx. Zjistí-li v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx správci, xxx xx xxxxxxxxx; proti xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxx své povinnosti xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z účastníků xxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud správce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce. Správce, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxx závodu

§338m

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x účetní evidenci x xxxxxx, xxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xx jeho xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistil, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx soupis xxxxx, x němž xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx slouží x xxxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xx xxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Stejnopis předběžné xxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxx xxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx uložit, xxx zprávu doplnil xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření.

§338ma

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x po xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §338m xxxx. 3 xxxxxxxx soud, xxx xxxxx rozhodnutí xxxx pokračovat xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uloží xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, každé 3 měsíce, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx. Ustanovení §320h xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §338zo xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Prodej xxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxxx moci usnesení xxxxx §338ma, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx zprávu x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx jinak, xxxxxxx ve zprávě x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) jaký xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x xxxxx má xxxx,

x) xxxxx xxxx x závodu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x peněžního xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx náležejí x xxxxxx x jakou xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx čisté xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §338m odst. 3 x 4.

§338x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx soud xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) výši peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zjištěnou cenu xxxxxx xxxx určí xx výši čistého xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx x §338m odst. 4, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx oprávněnému, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx.

(5) Xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceně xxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx s prostředky xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, pohledávek xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx náklady výkonu xxxxxxxxxx, odměnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxx xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) xxx x xxxxx dražebního xxxxxxx (§338q),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závodu,

c) xxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§338r xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prostředků x hotovosti x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx, náležejících x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx závodu, x xxxxx xxxxx xx dražebního xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx kterých vydražený xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§338z xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx k závodu, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn xxxx. 2),

x) upozornění, xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, které nebudou xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx nebude xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx x závodu, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, předkupní xxxxx xxxx výhradu zpětné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx x pozemku xxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxx právo vlastníka xxxxxx x xxxxxxx x vlastníka pozemku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceně xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338x

(1) Dražební vyhlášku xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, povinnému, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, výhradu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převedena k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, jež xxxxxxxx x závodu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx v §338zn xxxx. 1,

x) finančnímu xxxxx x obecnímu xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, xxx vybírají xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x jehož obvodu xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soud xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx desky xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxxxxxx, ti, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, které mají x xxxxxx nebo x xxxxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto účelu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §338o xxxx. 2 písm. x), x), x) až x) není xxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v místě, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxx vhodném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Nejnižší xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. a)], xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. x)].

(2) Xxxx xxxxxxx soud stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání. Xxxxxxx lze zaplatit xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx soudu; k xxxxxx xx xxxx xxxxx lze přihlédnout xxx tehdy, bylo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx, xxx hodlá uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právo nebo xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (vymahatelnou xxxxxxxxxx) xxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxx ji x soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pohledávky xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx titulem uvedeným x §274 xx xxxxxx moci usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jinak xx x přihlášce xxxxxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx listiny prokazující, xx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, zadržovacím xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva x xx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx stavu, který xxx rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §338m odst. 3, popřípadě xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li xxxxxxx xxxxx řádně x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxx náklady, které xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx vznikly. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§338x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xxxxxxxx jednání

§338u

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx může řídit xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx při jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx (§338r xxxx. 2).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudci, xxxxxxxxxxx soudů, povinný, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx uvedený x §338za xxxx. 2 x xx, xxxx x nabytí xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Byl-li podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dražitele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nepodal-li správce xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §338t odst. 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx nařízení nového xxxxxxxxxx jednání znovu xxxxxxxxx podle §338o xx 338t.

§338x

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx (§338r odst. 3),

x) xx xxxxxxx xxxxxx správce xxxxx §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx určí novou xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a uložených xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx náležejících x xxxxxx, výši xxxxxxxxxx xxxxx náležejících x závodu x xxxxxxxxx xxxx závodu,

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podání,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x jaké výši, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svých pohledávek xxxxx §338zn odst. 1.

(2) Proti xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x c) xxxx xxxxxxxx přípustné.

(3) Zjistí-li xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §338n odst. 1 xxxx. b) nepřesahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, pohledávek oprávněného, xxxx, xxx do xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx provedení xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx, kdo xxxxx xxxxxx, aby xxxxxx podání.

(5) Xxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podáními, dokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxx-xx více dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada zpětné xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x části xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k závodu, x xxxx, nedohodnou-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx byl určen xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, zda xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx v dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx odvolání přípustné. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx příklepu x xxxxx být xxxxx xxx dva xxxxxx. Na nejvyšší xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistota.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; jestliže však xxxxxx proti příklepu xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338y

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxxxxxxx x dražitelům, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx vznesli xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §338p xxxx. 1 xxxx. x), kterým xxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338x

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx převzít vydražený xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx. Soud potvrdí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výhrady zpětné xxxxx váznoucí na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydražitele, xxxxxx-xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dni vydání xxxxxxxx o xxxxxxxx. X xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx práv x povinností xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x výhrada xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx ke xxxxxx x zákonného předkupního xxxxx zaniká dnem, xxxxxx závod přešel xx majetku xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnému, vydat xx plody x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxx xxx hospodaření xx xxxxxxx.

§338xx

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx podání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skončí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx návrh xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx soud a xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxx xxxxx, usnesení o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx další dražební xxxxxxx. O povinnostech x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §336n.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, náležejícího x xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx třetiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n xxxx. 1 písm. x)]; xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dražby xxxxx xxxxxxx ustanovení §338p, 338q, §338r odst. 2, §338t, 338u, §338v odst. 2, §338w xx 338z. Xxxxx-xx závod xxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

Rozvrh

§338zb

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§338s xxxx. 3), x xxxxx uvedené v §338zn odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx x rozvrhovému xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zc

Rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §338n xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxxx a úroky x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx připadají xxxxx §338za xxxx. 2 xxxx xxxxx, x xx xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx vydražitele xxxxxxxxx v §338za xxxx. 2.

§338xx vložen xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zd

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx uspokojeny z xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxx x věřitelů, který xx přítomen jednání, xx xxxxxxx vyčíslit xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx rozvrhového xxxxxxx x uvést, xx xxxx skupiny xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelů x jejich příslušenství xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skupinu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlížet k xx části xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla vyčíslena.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx popřít xxxxxxxxx pohledávky xx xx xxxxxx pravosti, xxxx, zařazení xx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxxx.

(4) Pohledávku xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf xxxx xxxxx xxxxxx.

§338ze

(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se x rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebo další xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle §338i xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx výdajů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf,

x) pohledávky zajištěné xxxxxxxxxxx právem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx zajišťovacím převodem xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx patřící xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx uspokojí poměrně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za splatné.

(4) Xxxxx xxxx úroky x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Nestačí-li rozdělovaná xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxx je rozhodující

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x přihlášené pohledávky xxx, xxx x xxxxx došla xxxxxxxxx,

x) x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx práv,

e) x pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338zn xxx, xxxxx kterého xx xxxx pořadí xxxxxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx věcí,

f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, jenž do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, xxxx xxxxxxxxxx pohledávky náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx činem, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx závodu xxxxx trestního xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx toho hlediska, xxxxx xx pro xx výhodnější.

(6) Xxxxxx-xx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx závod xx zajištěn xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx výtěžku, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Nepostupuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx se xx úhradě všech xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx uspokojeny, zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx uspokojena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx; oprávněný, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx (§338s), za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§338zf

Vydražitel xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, těch, xxx xx řízení přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x závodu a xxxxx mají xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podstatu, x to xx xxxx tohoto xxxxxxx, xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podstatu, x xx xx xxxx tohoto xxxxxxx.

§338xx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx o pohledávkách, xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx pravosti, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo pořadí, xxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxx skupin xxxx xxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §337e xxxx. 2, 3 a 4 xxxxx xxxxxxx.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338xx

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §267a xxxx. 1 xxxx xxxxxx jednání x xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xxxx nepředvolá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338zb xxxx. 2 x 3, §338zc, 338ze a 338zf.

§338xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338xx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správci x xxxxxx pohledávky xxxxx §338zf se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx částky xxxx vyplatí po xxxxxx moci rozvrhového xxxxxxxx.

§338xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx podnik, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxx x vyúčtuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx schválení zprávy xxxx zprostí správce xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx práv x xxxxx xx vydražitele

§338zk

(1) Xx vydražitele, do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má xxxxxx účelu xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závodu, xxxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx nebo xxxxxx povaze;

c) xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx působících ve xxxxxxxxxx závodu;

d) xxxxx xxxxxxxxxx x vydraženému xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zajištění.

(2) Xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydražitel xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxx se souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozu xxxxxx před xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo podnájemní xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinným xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx stanovené zákonem xxxx smlouvou, x xx x x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxx xxx byly xxxxxxxxx; to xxxxx xxxx x případě, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxx druhé xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uspokojeny při xxxxxxx, xxxxxx i xxxxxx zajištění.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§338xx

(1) X tom, xx xxxxxxxxx xxxxx přešel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§338z odst. 2), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový soud xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x prodeji xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx uvede, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x tom vyrozumí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx orgán, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, v xxxx xx povinný xxxxxx, xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx.

§338xx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxx xx vydražitele (§338zk xxxx. 2), xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx závodu v xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx.

Xxxx xxxxxx rozhodnutí

§338zn

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provedení xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx k závodu xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx v §338s, xxxx by bylo xxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, xxxxxxxx vymáhaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx přikázáním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx než z xxxx u peněžního xxxxxx, který xxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx závodu, xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymáhanou xxxxxxxxxx podle §338s xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx a xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxx vyúčtoval xxxxxx a hotové xxxxxx.

(2) Xxxx zprávu xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §338zj xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(4) Povinnost zaplatit xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně oprávněnému, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky (§338s x 338zn), a xx xxxxx xxxx, x xxxxxx důvodu x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu.

Xxxxxxxxx podílu spolumajitele xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxxx závodu xx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §338p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnosti uložené xxxxxxxxx x §338m xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx závodu.

(4) Opatření xxxxxxx xxxxxx působí x xxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx.

(5) Pro spoluvlastníka xxxxxxxxx xxxxx §338k xxxx. 2 až 6.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx podání, udělí xx mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx rodinného závodu

§338zqa

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závodu xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rodinného xxxxxx, který není xxxxxxxx, xxxx doručí xxxxxxxx vyhlášku.

(3) Zúčastní-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx-xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx závodu, xxxxx není xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxx x. 293/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxx xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastaveného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §338f xxxx. 2 x 3, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje zástavy, x ustanovení §338s, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavou.

Hlava XXXX.

Xxxxxxxxxx xxxx xx nepeněžité xxxxxx

§339

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxx náklady, xxxxx mu byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxx xxxx pohledávka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§340

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx povinný xxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xx xxxxxx xxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxx povinného xxxxxxx 15 dnů předem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx orgán xxxx.

§341

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakož x věci, které xxxx patří někomu xxxxxx, ale xxxx xx xxxxxxxxx povinného xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Věci xxxxxxxxxx z vyklizovaného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zletilých xxxxxxxxxxx xxxx domácnosti.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by mohl xxxx převzít, xxxx xx-xx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx, sepíší xx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nelze provést. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx do úschovy.

(4) Xxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinného nejméně xxx xxx xxxxxx, xxx k xxxx xxxxx. Zničení věci xx provede tak, xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 216).

§342

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xx šesti měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx vyplatí soud xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx není xxxx, postupuje soud xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx soudních; xxxxx xxxxx §301 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zbytek výtěžku xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Věci, xxxxx xx xxxxxxxx prodat, xxxx xxxxxxx obci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx-xx xxxx převzít, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx úschovy, xxxxx xxxxxxx uhrazeny x výtěžku prodeje xxx převzatými xxxxx, xx povinen nahradit xxxx (xxxxxxxxxx) povinný; x této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx

§343

(1) Xxxxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx povinný xxxxxxxx xxx xxxx xxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx určený xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx tehdy, jestliže xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx je zajištěn xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx určen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx určeného způsobu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx povinen prokázat xxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zajištěna x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nařídí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§344

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů přede xxxx, kdy má xxx vyklizení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxx xxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx orgán xxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx není-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx.

(2) Xxxx-xx soudem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, provede xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx v §341 xxxx. 1 x xxx, že odstraněné xxxx se přestěhují xx zajištěného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx jiný způsob xxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx obydlí, postupuje xx obdobně podle §341 xxxx. 2 x 3 x §342.

(3) Zjistí-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx až xxx xxxx provádění, xx pro povinného xx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx domácnosti, xx-xx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx obydlí xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxx vyrozumí. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez vážného xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Není-li xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje se xxxxxxx podle §341 xxxx. 2 x 3 a §342.

Xxxxxxxx xxxx

§345

(1) Ukládá-li xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx navrhuje, xxx xxxxxxx vydal xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx soud x výkon xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx věc xx xxxx, xx x xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x užívání xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odevzdá xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávněného o xxxx výkonu předem. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebude-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxx přibere x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx provádí výkon, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx skříní xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx umístěných, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věc, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx dodat oprávněnému; xx tím účelem xx oprávněn zjednat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx otevřít.

§346

Má-li xxx, xxxxxx xx xxxxx povinnému xxxxxxx, u xxxx xxxxx jiný, vyzve xxx soud, xxx xx oprávněnému vydal. Xxxxxx-xx xxx vydána xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx.

§347

(1) Nepodaří-li xx xxxxxxx věc xxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx x xxx-xx xx xxx stejného xxxxx x stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx soud xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xx náklad x xxxxxxxxx povinného.

(2) Xxxxxxxxx může soud xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx zaplatil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §258 xxxx. 1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§348

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx spoluvlastníky, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Spoluvlastníci xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.