Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 31.12.2021.


Občanský soudní řád
99/63 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.

INFORMACE

Úvod

Tato úprava xxxxxx x. 99/63 Xx. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx dne 4. xxxxxxxx 1963 č. 99 Xx., xxx xxxxxxx xx změn x xxxxxxxx provedených xxxxxxx ze dne 6. dubna 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx ze xxx 1. xxxxx 1969 x. 158 Sb., xxxxxxx xx xxx 26. dubna 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx ze dne 26. xxxxxx 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx xx dne 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Sb., xxxxxxx xx xxx 4. xxxxxx 1990 č. 180 Xx., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 x. 328 Xx. a xxxxxxx ze xxx 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Sb.

ČÁST X.

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx ustanovení

§1 >>

Občanský xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx byla zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromých xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x výchova x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx k xxxxxx jiných xxxx.

§2 >>

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla splněna xxxxxxxxxx; xxxxx přitom, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxx se může xxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx ohroženo xxxx xxxxxxxx.

§4

zrušen

§5 >>

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx procesních xxxxxxx x povinnostech.

§6 >>

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předvídatelně x x xxxxxxxxxxx x účastníky xxxxxx xxx, aby ochrana xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, byly podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vykládána x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx II.

Soudy

Pravomoc

§7 >>

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudy xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, které vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx x nerozhodují o xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx a jiné xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodly xxxx xxxxxx xxx soudy, xxxxx v občanském xxxxxxx řízení projednávají x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených v xxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

(3) Jiné věci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 119)

§8 >>

§8 zrušen xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§8x >>

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, jsou x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemocenského xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx sporech x vzájemné vypořádání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dávku xxxxxxxxxxxx pojištění,

b) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx sporech xxxxxxxxxx xx cizího xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx diplomatických xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx spory xxxxx xx xxxxxxxxx soudů Xxxxx republiky,

d) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy,

e) ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx poměrů, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací, ústavů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxx obchodními xxxxxxxxxxx, jejich společníky xxxx členy, xxxxx x mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxx navzájem, xxxxxxxxx-xx x účasti xx obchodní korporaci,

f) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx korporacemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx vyplývajících x xxxxx duševního vlastnictví,

h) xx sporech o xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx ohrožených nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěže,

i) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

j) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, i xxxx xx nejedná x investiční xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx domu a xxxxxxx, sporů x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx ze smluv xx stavební práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx těchto xxxxx,

x) xx věcech xxxxxxxxx xxxxxx při porušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úpravy podnikatelských xxxxxxxxx,

x) xx sporech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nejvyšší xxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") rozhoduje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, u kterého x xxxxxx soudů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx řízení x xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx činí xxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx vrchní xxxx.

§10x >>

X xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soudů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx.

§11 >>

(1) Řízení xx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxx příslušnost xxx xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může se xxxxxx konat u xxxxxxxxxxx z xxxx.

(3) Xxx-xx x věc, xxxxx patří do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, který soud xxx projedná a xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx soudci jsou xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 x §16a), musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx téhož xxxxxx xxxxxxxxx také x důvodu xxxxxxxxx.

(3) X přikázání xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mají xxxxx se xxxxxxxx x tomu, xxxxxxx xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx, xxx který xx xxx měla xxx xxxxxxxxx.

§13

xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14 >>

(1) Xxxxxx x přísedící xxxx vyloučeni x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx k xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx u xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jsou vyloučeni xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxxxx okolnosti, které xxxxxxxxx x postupu xxxxxx (přísedícího) x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx.

§15 >>

(1) Xxxxxxx xx soudce xxxx xxxxxxxxx dozví o xxxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx předsedovi xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx nesnesou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxx-xx xx oznámení xxxxx xxxxx xxxxxx, přikáže xxx xxxxxx senátu; xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 x předseda soudu xx xx to, xx xx není xxxxx pochybovat x xxxxxxxxxxxx soudce (přísedícího), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1.

§15a

(1) Xxxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxx jde; nevěděl-li x této xxxx x xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx uplatnit xx 15 xxx po xx, co se x něm xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastník xxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) uvedeno, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) směřuje, x xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti, xxxxxxxxx xxx se x xxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx důkazy může xxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§15b

(1) K xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx předloží x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx (xxxxxxxxxxx) svému xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxx zatím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které nesnesou xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 neplatí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, při xxxx xxxx věc xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xx xx, že xxxxxxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx-xx účastník v xxxxxxx xxxxxx okolnosti, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16 >>

(1) X xxx, zda je xxxxxx xxxx přísedící xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxx x senátě. X xxxxxxxxx soudců Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§15a xxxx. 2) xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

(3) Dokazování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx soudce (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxxxxxx xxxx vyloučeni xxxxxxx členové senátu, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí odvolacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (přísedící), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxx x rozhodl xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§16a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§16b

Usnesení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx pro xxxx x pro xxxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §205 odst. 2 xxxx. x), §219a xxxx. 1 písm. x), §229 xxxx. 1 písm. x) x §242 odst. 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§17 >>

X xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu, jakož x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, rozhoduje předseda xxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 a §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný prostředek.

§17x

§17x byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Účastníci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Mají právo xxxxxx před soudem xx své xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx než český xxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx taková xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19 >>

Způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx ten, xxxx xx xxxxx přiznává.

§20 >>

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxx jednat (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx týkající xx majetku xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx účastník.

§21 >>

(1) Xx xxxxxxxxxx osobu jedná

a) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu; xxxxx-xx statutární xxxxx xxxx xxxx, jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zaměstnanec (člen), xxxxx xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx prokurista, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samostatně.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Byla-li x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správa nebo xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Každý, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx oprávnění prokázat. X xxxx věci xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx osoba.

§21x

(1) Xx stát xxxx soudem xxxxxxxxx

x) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 130)

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařazený x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pověřený xxxx xxxxxxxxxx ředitelem.

(3) Xxxxxxxxx-xx před xxxxxx xx stát organizační xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jménem státu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx zaměstnanec působící x xxxx nebo xxxx organizační složky xxxxx.

(4) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 platí xxxxxxx.

§21x

(1) Xx xxxx x xx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxxx ten, xxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §21 odst. 4 x 5 platí xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx

§22 >>

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx soudem jednat xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§23 >>

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu rozhodnout, xx fyzická osoba, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx jde x xxx, x níž xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xx xxxxxxx xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx se může xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Nejedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26 nebo xxxxx §26a, xxxx xxx zvoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvoleného xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x řízení xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx utajení těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 157), xxxx xxxxx xxxx poučeny xxxxxxxx uvedeným x §40a odst. 1.

§25 >>

(1) Zástupcem xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx advokáta. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx řízení (xxxx jen "procesní xxxx xxx").

(2) Advokát xx xxxxxxxx xxx xx zastupovat xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx povinné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxx si xxxx zvolit xxxxxxxxx xxx xxxxxx; notář xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx předpisy. 70) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Notář je xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, s výjimkou xxxxxxx, v nichž xx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx notářským xxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§25x

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx zástupcem též xxxxxxxxxxx zástupce; patentový xxxxxxxx může účastníka xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 120)

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x x xxxxxx o xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xx vztahem x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, rasového nebo xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, xxxx, světového xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, věku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastník xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklou xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx patří xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx sporech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx z ohrožení x xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem xxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovách xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx právnickou xxxxx jedná k xxxx pověřený její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů vyžadováno xxx xxxxx advokacie. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx 219).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx vyplývajících xx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxx cizinec, xxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx zastupovat xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx též právnickou xxxxxx, jejíž zisk xx xxxxxxxxxxx x x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx v zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xx právnickou xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 3, 4 x 6 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21.

§26x

(1) X xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 130) xxxx xxx obec x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnou xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxxxxx podle odstavce 1, jedná xxxxxx xxxxx xx zastoupenou xxxx zaměstnanec xxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 120/2004 Sb. x účinností xx 19.3.2004

§27 >>

(1) Účastník xx může xxx xxxxxxxxx xxxx kteroukoliv xxxxxxxx xxxxxx, která xx plně xxxxxxxxx. Xxxxx zástupce může xxxxxx xxxxxx osobně.

(2) Xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27a

zrušen

§28 >>

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx nebo plnou xxx xxx xxx xxxxxx úkony.

(2) Xxxxxxxx xxxx moci účastníkem xxxx její výpověď xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxx účinné, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx; xxxx xxxxx účastníkům xxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxx jim byly xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zvolí-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx vypověděl xxxxx moc dosavadnímu xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xx odvolání xxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx musí xxx úředně xxxxxxx, xxx stanoví-li to xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx senátu.

(5) Xxxxxx-xx zastoupený xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx zemře-li nebo xxxxxxx-xx zástupce, xxxx xxx zaniká.

(6) Nevyplývá-li x xxxx moci xxxx xxxxxx, plná xxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skončeno xxxxxx, xxx něž xxxx xxxxxxx.

§28a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx, xx oprávněn xx xxxx xxxxxx, xxxxx může x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx těch xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

x) xx základě xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Není-li xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jí předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx oprávněná xx xx jednat xxxx xx je sporné, xxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21), xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx v řízení x dědictví xxxxxxxx xxxxx xxxx dědiců, xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx znám, xxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blízkou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokáta xxx xxxxxxxx opatrovníkem, xxx xxxxxxxx jím xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jiný. Jinou xxxxx než xxxxxxxx xxx jmenovat opatrovníkem, xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Nerozhodl-li xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x odvolacím x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx, xxxxx pořídil xxxxxxxxx prohlášení v xxxxxxxxx xxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxx jednat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx souhlasem xxxxx xx opatrovníka označenou x xxxxxxxxxx prohlášení.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§30 >>

(1) Účastníku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx osvobozen xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže je xx xxxxxxxx třeba x ochraně xxxx xxxxx. X tom, xx xxxx xxxx xxxxxx podat, xx xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem (xxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 zástupce x xxx advokátů.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx ustanoven advokát, xx xxxxxx postavení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx udělil xxxxx xxx.

§32

Společné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx další zástupce, xxxx xxx oprávnění xxxxxxx již při xxxxxx xxxxx, který xx věci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx jsou v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, výzvy xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx x tím, že xxxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx svému xxxxxxxx plnou moc xxx pro určité xxxxx.

§33 x 34

xxxxxxx

§35 >>

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení vstoupit.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx státní zástupce xxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávněni xx xxxx úkonům, které xxxx xxxxxxx účastník xxxxxx, pokud nejde x xxxxx, xxxxx xxxx vykonat xxx xxxxxxxx právního poměru.

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx anebo do xxxxxx vstoupit Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových vstoupí xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které může xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

§36

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx senát xxxx xxxxxx xxxxxx (samosoudce). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx rovni.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx který xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x

(1) V xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) xx věcech xxxxxxxxxx,

x) v dalších xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx soudem samosoudce.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxx prvého xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; senát jedná x rozhoduje v xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

§36c >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozhoduje x xxxxxxxx.

§36d >>

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, předseda xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxx takové xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx práva x povinnosti předsedy xxxxxx, xxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx členů xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hlasů, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudci a xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38 >>

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38a >>

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx kterých xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx též kvalifikační x další předpoklady xxx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38b

Asistent xxxxxx Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

§39 >>

(1) Úkony, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx náklady anebo xxxxx x xxxx xxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xx soud provede x xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx a zvuku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soud.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx tento xxxx xxxx; jinak xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Úkony, xxx nichž xxxx xxxxx x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx xx součástí xxxxx.

(2) Není-li pořízení xxxxxxx možné xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx nichž xxxx jedná s xxxxxxxxx, provádí dokazování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Nejsou-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postačí pořízení xxxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, kterým

a) xxx xxxxxxx smír, nebo

b) xxxxx k uznání xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 1.

(3) Přepis xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx pořídí, xxxxx tak ze xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx. Přepis záznamu xxxx jeho xxxxx xx pořídí xxxx, xx-xx podán řádný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1 nebo xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxx záznamu xxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxxxx. Přepis xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, vylíčí xx průběh xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx vzdávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx něho xxxx xxxx senátu xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx určil xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx (§153a odst. 1), xxxxxxxxxx protokol xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; nemohou-li číst x xxxx xxxx x jiných důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx důvodu xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Protokol o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x protokolu xxxxx x xxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na doplnění xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx proti xxxx xxxxx.

§40x

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx ně jednat (§2121b), xxxxxxxx účastníků, xxxxxx, xxxxxxxxxx, osoby uvedené x §116 xxxx. 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx 158). Xxxxxxx záznam x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu do xxxxx a xxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx x těch xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx příslušný xxxxxx utajení utajovaných xxxxxxxxx x poučením, xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 157).

§40b

(1) X xxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxx xxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx spisu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxx zákona xxxxxx. Xxxx stejnopis xx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xx třeba; podrobnosti xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

Úkony xxxxxxxxx

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx určitou xxxxx.

(2) Xxxxx úkon xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx úkon nesprávně xxxxxxx.

(3) Hmotněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx o xxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxxxx.

(2) K xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo doložení xxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx účastníka, xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§41b

Dokud xxxxx uzavřený xxxx xxxx uznání xxxxxx (§153a xxxx. 1), x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxxxx.

§42 >>

(1) Podání xx xxxxx učinit xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Písemné xxxxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxx samé xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx do 3 dnů doplnit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxxxx. Stanoví-li xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znění) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx doplnění podání xxxxxxxxxxx xxxx originálu xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, a musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx podání x elektronické podobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182). Je-li xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, kterému xx xxxxxx určeno. Xxxxxx x listinné xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x přílohami xxx, xxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx u soudu x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doplněno x x xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx pokračovat, xxxx xxxxxxxxx podání, xxxxxx xx zahajuje xxxxxx, xxxxxxx. K ostatním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx xxxx doplněna. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účastník xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx soudního spisu, x xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxx výpisy x xxxxx.

(2) Každému, kdo xx tom xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx pro to xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx o xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxx xxxx xxxxxx utajen.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx jiné xxxxxxx zachycení xxxxxx xxxxxxx.

Doručování

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x doručení xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxx xx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky 182). Xxxx-xx možné doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky, xxxx xx doručí xx xxxxxx adresáta xx xxxxx adresu xxxx xx elektronickou xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doručit xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx

x) xxxxxxxxx řízení xx jeho xxxxxxxx.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45f

§45f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Adresa pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě

(1) Xxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx datové xxxxxxxx evidovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxx o doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx souhlas.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx adresu xxx xxxxxxxxxx, lze xx xxxxxx doručit xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže x xx adresát požádá, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx adresu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx sdělil, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx x urychlení řízení. Xxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro doručování.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, tyto xxxxx xxxx vůči soudu xxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46b

Adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupce

Neuvedl-li xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xx xxxxxx mu xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx písemnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx xxxxxx evidována, xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 184) xxxx adresa xxxxx xxxxxx cizince xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx cizince,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "závod") xxxxxxx osoby organizační xxxxxx, x xxxxxx xxxxx organizační složky,

c) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx vazbě adresa xxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvě, xx sporu x xxxx smlouvy; má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x adresa xxxxx organizační xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanceláře,

h) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kanceláře,

i) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupců,

j) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizační složky xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště,

l) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sídla,

m) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxx,

x) x obcí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx krajského xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§46x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obtíží xxxx xxxxxxx, předseda xxxxxx xx xxx prodlení xxxxx, aby xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx nebo v xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx diplomatické xxxxxx x imunity, xx v bytě xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xx vojákem x činné službě, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx doručit xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx xxxx-xx možné xxx xxxxxx zástupci xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, doručují xx xxx písemnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx být xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x bytě xxxx jinde, xxx xx mu mohlo xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 x 2), xxxx xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx, xxx, není-li xxxxx xx doručovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sdělil xxxxxx, xx kterou xx xxxx možné xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti (§46 x §46a xxxx. 1), xxxx xxx si zvolil xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxxx xx doručenou xxxx xxxxxxx.

§47 >>

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx datové xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 182).

(2) Xxx doručování xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 soud xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxxxxx do 3 xxx xx odeslání xxxxxxxxxx nepotvrdil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§47a >>

§47a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) soudní xxxxxxxxxxxx,

x) orgány Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

x) Vězeňská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx vazbě,

b) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zařízení,

d) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x písemnost xxxx možno xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx a písemnost xxxx xxxxx doručit xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x imunity, xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x místnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 185) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stejnopisy rozhodnutí x jiné xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48e

§48e zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48f

§48f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48h

§48h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48i

§48i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Doručování xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rukou xx doručují písemnosti, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx doručující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a adresátu xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x uvede, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastižen. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx doručuje jeho xxxxxxxxxxxxxxx,

x) u soudu, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvu,

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x okresního xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx marném uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx domovní xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx schránky. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxx xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx uplynutí xxxxx 10 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx zemřel, xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx písemnost xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyznačí xxxxxxxxxx xxxxx xx doručence x xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x místě xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx desce xxxxx; xxxxxxxxx xx považuje xx doručenou desátým xxxx po xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50a

Příjemci písemností

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které k xxxx byly adresátem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b písm. x), x), m) x x) xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zmocněny xxxx x nichž xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx podnikající fyzickou xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobnému vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, xxxxxx, soudnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které x xxxx byly xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykonávají-li tyto xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x jinými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x tyto xxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnanci.

(5) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx obchodní společnosti, xxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k tomu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx advokacii x xxxxxxxxx poměru x xxxxxx advokátovi xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho zaměstnavatel, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx účastník xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx účastník xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx jeho zástupci, xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xx xxxxxxxx osobně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxx nebo má-li xxxx jiného x xxxxxx xxxxxx vykonat,

b) xx-xx účastník zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxx-xx o xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29; usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx pobyt xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresu x cizině, xxxxxxxx xxxxxxx zůstavitele, nebyl-li xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dědiců, x právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx vystupovat proto, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xx xxxxxx, nebo xx je xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx na xxxxxx xxxxx soudu,

d) xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx nemůže x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxx.

§50x

Xxxxxxxx přijetí písemnosti

(1) Xxxxxx-xx adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; o xxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postup podle xxxx prvé, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx příjemce písemnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; písemné xxxxxxx se předá xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx schránce xxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

§50x

Xxxxxxxxxx doručení

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x písemností xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx. X návrhu xxxx být vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, kdy se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx včasnost x důvodnost xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Omluvitelným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx doručování trvale xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xx adrese xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx soud x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx zástupcem

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předá xxxxxxxxx adresátovi xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Adresát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxxxx do xxxxxx, xxx doručení x xxxxxx adresáta. Xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx dnem uvedeným x potvrzení o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jeho zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50f

Průkaz xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx písemnost při xxxxxxx nebo při xxxxx soudním úkonu, x němž se xxxxxxxx protokol, xxxxx xx v protokolu x jednání xxxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx úkonu. X xxxxxxxxx se xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx (§40 odst. 6) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx také ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx elektronickou adresu, xx xxxxxxxx prokázáno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Doručenka xx veřejnou xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx doručování účastníkem xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx prokázat též xxxxx způsobem.

§50g

Doručenka

(1) Xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost předal x doručení,

b) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx písemnosti,

d) označení xxxxxxxx a xxxxxx, xx niž má xxx xxxxxxxxx doručena,

e) xxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx x tom, x xxxxx den nebyl xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjemci, v xxxxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti,

f) hodinu x minutu xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx písemnosti odepřela xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou k xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx známy, xxxx x xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx přijala xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx písemnost xxxxxxx, musí doručenka xxxxxxxxx xxxx xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx vyzvedl.

(3) Vyzvedne-li xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx písemnost xxxxxx, xxxx xxxxxx x otisk úředního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x který xxx xxxx písemnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x minutu xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x její podpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, písemnost xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k řádnému xxxxxxxx písemnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo písemné xxxxxxx o následcích xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, popřípadě xxx xxxx odepření xxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívalo.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx písemnost xxxxx §50 a xxxxxx-xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx doručenka xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx,

x) xxxxxx x minutu xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx příjemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjemci na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx fyzická xxxxx.

§50h

Výzva

(1) Xxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx označení

a) xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx být xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu,

e) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x následcích, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx, kde a x který den xxxx písemnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx kdy x x jaké xxxx xx příjemce xxxx xxxxxxxxx vyzvednout.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx označení

a) xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx x doručení,

b) doručované xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx x písemností doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

§50j

Doručování do ciziny

(1) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 186) anebo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx xx ciziny, x xxxxx-xx zjistit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx adresáta xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx doručena dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kdy xxx u xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxxxxxx vyhlášek

Povinnost xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovená v xxxxxx, xx splněna xxxxxx uveřejněním x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx desce xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění údajů x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

§50l

Vyvěšení na úřední xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx zákon, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx písemnost xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx, xxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxx neznámým dědicům xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x řízení o xxxxxxxx stanoven xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx že xx sporné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni jednat, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx znám xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx, o xxxxx to stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxx, sejme xx výzva xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx desky xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§50l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xxxxxxxxxx x předvádění

§51 >>

(1) Předvolání x xxxxx xx děje x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x naléhavých xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Předvolat xxx i xxxxx xxx jednání xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, u xxxxx xx předvolaný xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx předvolání xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx dostavit, předmět x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx zahájení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx a popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Je-li jednání xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, vyrozumí xx předvolaný x xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx bez omluvy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx předvést, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poučil. X předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policii Xxxxx republiky; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x předvedení xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X předvedení xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx velitele, xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx opatření

§53 >>

(1) Xxxx, xxx hrubě xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx učinil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §294 x 295 x 320ab, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 50000 Kč.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uplatní xxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxx.

§54 >>

Xxxx, xxx xxxxx ruší xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z místa, xxx xx xxxxx. Xx-xx vykázán xxxxxxxx, xxxx xxx jednáno xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Lhůty

§55 >>

Nestanoví-li tento xxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx, jestliže xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Lhůtu, kterou xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§56 >>

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx, začíná xxx xxxxx nová xxxxx xx xx doby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx určenou xxxxx hodin.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx nebo xxx xx končí xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx se xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující počátek xxxxx, x xxxx-xx xx v xxxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx. Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx s hodinou, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxx xx doručit.

§58 >>

(1) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ji xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxx úkon.

(2) Soud xxxx k žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XX.

XXXXXXX XXXXX XXXX ZAHÁJENÍM XXXXXX

§59 xx 66

xxxxxxx

Xxxxx X.

Xxxxxxxxx opatření

Smírčí xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx k rozhodování xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxx) a, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx, xxx rozhodl x x xxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx smírčí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x kterýkoli xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx smírčího xxxxxx.

§68 >>

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69 >>

Xxxxxx smírčího xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §99 xxxxx x xxx xxxxx smír.

§70 xx 72

xxxxxxx

§73

§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Hlava XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazu

Předběžná xxxxxxxx

§74 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, aby xxxxxxx xxxx upraveny xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx, že xx xxxxx soudního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxx o xxx samu.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§75 >>

(1) Předběžné xxxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx kromě xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečností x xxx, xx je xxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xx xx xxxxx, xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx z xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahů xxxx podnikateli xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") právnické xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Navrhovatel xx xxxxxxx připojit k xxxxxx listiny, xxxxx xx dovolává.

§75a

Návrh xx předběžné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

§75x

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx složit nejpozději xx xxxxxx xxx, xxx podal x xxxxx návrh xx xxxxxxxx předběžného opatření, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu x xxxxxx, xx xxxxxxx jistota xxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx že xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnou xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně, xxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, předseda xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 neplatí,

a) xxx-xx x xxxxxxxxx opatření xx xxxx výživného;

b) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náhrady xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx předběžného opatření xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx složit.

(4) Xxx-xx xxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zamítnut, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx nařídil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxx vrácena, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx.

§75x

(1) Nepostupoval-li xxxxx §75a xxxx podle §75b odst. 2, xxxxxxxx senátu nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx je třeba, xxx byly zatímně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx je xx xxxxx, xx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohrožen, x xxxxxxxx budou xxxxxxx osvědčeny xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx rozhodne předseda xxxxxx bezodkladně. Xxxx-xx xx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx o návrhu xx předběžné opatření xxxxxxxxxx až do xxxxxxxx 7 xxx xxxx, xx byl xxxxx.

(3) X návrhu xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§76 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) platil xxxxxxx x xxxxxxxx míře;

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věc xx xxxxxxx x xxxxx;

x) nenakládal s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

x) něco vykonal, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx snášel.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xx xx něm xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxx, podal x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení.

§76x

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx §76, o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ihned xxxxxxx účastníku, xxxxxxx xxxxxx povinnost, popřípadě xxx xxxxxx jinému xxx účastníku xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost; xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx vyhlášeno, xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx navrhovateli xx xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na předběžné xxxxxxxx.

(3) Stejnopis usnesení, xxxxxx bylo nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx účastníku uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx odeslat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu; xx neplatí, jde-li x xxxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx.

§76d

Usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vykonatelné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xx vykonatelné, xxxxxxx xxxx doručeno xxxx, xxxx ukládá xxxxxxxxx.

§76x

(1) Výrok vykonatelného xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx povinnost, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx orgány.

§76x

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, pro něhož xx výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx neplatné, xxxxxxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx návrhu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pozbývá xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx účastník xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx usnesení xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx navrhovateli, xxxxxxxxx xxxx zástupci xx xxxxx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§76x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx složení xxxxxxxx xxxxxxx (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) xx xxxxx 3 xxx; xxxxx xxx xxx xx xxxxx toho, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 69/2011 Sb. s xxxxxxxxx od 31.3.2011

§77 >>

(1) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx nepodal x xxxxxxx lhůtě xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

x) nebylo xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxx;

x) bylo xxxxxx xx xxxx xxxx vyhověno a xxxxxxxx xxxxxxx dní xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zruší také xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§77x

(1) Zaniklo-li xxxx xxxx-xx xxxxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx důvodu xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx samé xxxx vyhověno, nebo xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx újmu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx. Této odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx nebo x jiné xxxx xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx xx náhradu xxxxx nebo jiné xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x projednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx x xx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx újmy xx xxxxxxxx z navrhovatelem xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x věci xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx možno xxxxxxx vůbec nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, který by xxx xxxxxxxxx x xxxxxx o věci, xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx právo být xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x

Xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx exekutorským xxxxxxx x skutkovém xxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx udál x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se práv x xxxxxxxxx vlastnictví

§78b

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx vlastnictví lze xxxx xxxxxxxxx řízení x věci xxxx xx návrh toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx důkazu (§130 xxxx. 1) zajistit

a) xxxxx, xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) materiál x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx rozšiřování xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se zboží xxxxxxxxx x písmenu x).

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, materiál, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx §78 nebo 78a, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78c

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx příslušný xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ti, xxxxx xx jimi xxxx, xxxxx xxx x xxx xxxx, a xxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sebe.

§78c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Předseda xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, uložit navrhovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu, xxxxxxxxx však xx xxxx 100&xxxx;000 Kč. Xxxxx xxxxxxxxx jistota xx xxxxxxx xx 8 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovateli. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátu návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx prominout.

(3) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo-li xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě, xx soud xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78f xxxx. 1 xxxx. x), jestliže xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2, nebo xxxxxxxx nabylo právní xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx podle §78g xxxx. 2 x z tohoto xxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxx použita x uspokojení xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx jiné xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78e

(1) Nepostupoval-li předseda xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 a xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxx rozhodne bez xxxxxxx účastníků. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uloží, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx určí, xxxxx x soudu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx bylo rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx u xxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx, xxx xx xxxxxxx x sebe a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, co xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx.

§78x

(1) Zajištění předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohledáním zajištěného xxxxxxxx důkazního prostředku,

c) xxxxxx x věci xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx byl xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx.

(3) Poté, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx pravomocně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xxxxx §78f odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen nahradit xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zprostit, xxxxxx xx xx škodě xxxx jiné xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx nejpozději do 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78f xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxx xxxx x xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxx uvedený x §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx uspokojí x xxxxxxxxxxxxx složené xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud jistotu xxxx xx poměrně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit xxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

XXXX XXX.

XXXXXX X XXXXXX STUPNI

Hlava X.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh. Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) obsahovat xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx název a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, označení xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení, že xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx návrh, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxx žalobcem x žalovaným (§90), xx nazývá xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxx obeznámit xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx návrhu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (návrhu) xxxxxxxxxxxx soudem xx xxx xxxxx další xxxxxxxxx.

§80 >>

Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xx xxxx, xx xxx xxxxxxx domáhat xxx xxxxx, je-li xx xxx naléhavý xxxxxx xxxxx.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx došel xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx učiněn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxx, xx řízení je xxxxxxxx x okamžiku, xxx je návrh xxxxxxxx informačnímu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Předcházelo-li xxxxxx u xxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxx, xx řízení x soudu xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, protože xxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x občanskému soudnímu xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) x této xxxx, xxxxx, že xxxxxx x ní xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx řízení).

§83 >>

(1) Zahájení xxxxxx brání xxxx, xxx x xxxx xxxx probíhalo x xxxxx jiné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení

a) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x nabídkách převzetí xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx protiplnění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

brání xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx žalovanému xxxxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxx x žalobách xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§84 >>

X xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), není-li xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx, okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx bydlí x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx trvale. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx xx fyzická xxxxx zdržuje, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx s velkými xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx evidované xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxx-xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx. 72)

(4) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má sídlo.

(5) Xxxxxxx soudem xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx místně xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(6) Xxxxxxx xxxxxx obce xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxx území.

(7) Xxxxxxx soudem vyššího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xx okresní xxxx, x xxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§85a >>

Xx-xx xxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx obecný xxxx xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx České republiky, xxxx obecný xxxx xxxxx nemá xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx měl x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx nemá xxxx xxxxxxxxx soud x České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zahraniční xxxxx xxx podat xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) i x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx

§87 >>

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx

x) má xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) došlo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx;

x) je umístěna xxxxxxxxxxx xxxxxx závodu xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx složky;

d) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx regulovaný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx, xxx-xx o xxxx x xxxxxxx

1. na xx xxxxxxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. v xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx obchodu,

e) xx platební xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx cenného xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x spor x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.

§88 >>

Xxxxxxx obecného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedeného x §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx soud,

a) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx řízení práva x xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a),

c) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti, xxx-xx x xxxxxxxxxx sporu x souvislosti s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x něhož probíhá xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí, xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx x ním xxxxxxxxx,

x) x něhož xx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, xxxx-xx se xxxx xx straně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §91a,

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žalobce, xxx-xx x ochranu držby xxxxx x xxxx, xxxx-xx touto xxxx xxx xxxxxxxx.

§89 >>

Xxxx, který xx příslušný k xxxxxx x určité xxxx, xx xxxxxxxxx x k xxxxxx x xxxxxx x xx spojených x x vzájemných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx v §88.

§89x >>

Účastníci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušnost xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§90 >>

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxx xxx xx xxxx.

(2) Jestliže xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx straně, xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx i xxx xxxxxxx. Ke změně xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx nároku a x uzavření xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§91a

Kdo si xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobami, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podat žalobu xxxxx xxxxx účastníkům.

§91a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností xx 1.1.2001

§92 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Souhlasu xxxx, kdo má xxxxx xx řízení xxxxxxxx, je xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx návrh xxxxxxx xxxx soud se xxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx a aby xx xxxx místo xxxxxxxx xxxxx jiný. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx žalobce, xx xxxxx, xxx s xxx xxxxxxxxx i xxx, xxx xx xx xxxx místo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107a.

§93 >>

(1) Jako xxxxxxxx účastník může xx vedle žalobce xxxx žalovaného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx, kdo má xxxxxx xxxxx xx xxxx výsledku.

(2) Xx xxxxxx vstoupí xxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx na výzvu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na xxxxx.

(3) X xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jedná xxxx xxxxxx sám xx xxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx podporuje, xxxxxxx xx soud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx

§95 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu měnit xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přítomni jednání, xxx xxxx xx xxxxx došlo.

(2) Soud xxxxxxxxxx změnu návrhu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx podkladem pro xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci usnesení.

§96 >>

(1) Žalobce (xxxxxxxxxxx) může xxxx xx xxxxxx zpět xxxxx xx jeho xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx-xx návrh vzat xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xx xxxx, xx xxx xxxx x věci xxxxxxx, avšak rozhodnutí xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účinné. Nebylo-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx začalo xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxx již nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx řízení vzat xxxx až xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx, o xxxx xxxx dovolacím soudem xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí návrhu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pro zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx.

§97 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx práva xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx návrhem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx soud xxxxxxxx k samostatnému xxxxxx, xxxxxxxx by xx nebyly xxxxxxxx xxx spojení xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zahájení řízení, xxxx xxxxx a xxxxx xxxx.

XXXXXXX 5)

§98 >>

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx žalobce. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxx skončit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx usiluje o xxxx xxxx účastníky; xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx s účastníky xxxxxxx xxx, upozorní xx xx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx smírného xxxxxxxx xxxxx. Je-li xx x xxxxxxx na xxxxxx věci vhodné, xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxx xxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Rozsudkem xxxx xxxx soud xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxxx xxxxx.

Průběh xxxxxx

§100 >>

(1) Xxxxxxx bylo řízení xxxxxxxx, postupuje v xxx soud x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x to, aby xxxx byl vyřešen xxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "mediátor") x xxxxxxx 3 hodin x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 měsíců. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vybere jej xx xxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx předseda xxxxxx. Xx xxxxxxxx 3 xxxxxx soud v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nelze nařídit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx násilí.

(3) X xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx dítě, xxxxx je schopno xxxxxxxxxx své názory, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Názor nezletilého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx výjimečných případech xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx by xxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účel xxxxxxxx. X xxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) X xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) tvrdit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřebná tvrzení xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx vyjádření x xx, xxxxxx xx x průběhu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx povinnost (§120 xxxx. 1) x xxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxx pokračuje v xxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx soud xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x obsahu xxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyzve-li soud xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x určitém xxxxxx, který xx xxxxxx postupu x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xx účastník x xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zatímně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení xxxxxx xxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxx možné xxxxxxx xxxxx nebo xxx x xxxxxxx obtížemi.

(3) Xx věcech příslušejících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zajistí xxxxx xxxxx; předseda xxxxxx tak xxxx xxxxxx, xxx je-li xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 odst. 1 xxxx. x) až x), §77 xxxx. 2, §77a x §78 xxxx. 3 xx použijí obdobně.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud na xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f odst. 1 xxxx. x) x x), §78f xxxx. 2 a 3 x §78g zde xxxxx obdobně.

§102x

Xxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx

(1) Xx návrh xxxxxxxxx xxxx xx-xx to xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba, xxx xx úkon xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx ředitelem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxx osoba xx xx xxxxx xxxx úkonu přítomna xx místě, kde xx osoba, xxxxx xx úkon xxxx, xxxxxxx.

(3) Xxxx zahájením xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx záznam xxxx. Xx-xx současně se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx xxxx, protokol xxxxxxxxxxxx.

§102x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Zkoumání xxxxxxxx xxxxxx

§103 >>

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx může rozhodnout xx věci xxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§104 >>

(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx postoupí věc xx xxxxxx moci xxxxxxxx o zastavení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx, xxxxx soud x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zpravidla xxxx xxxxxxxxxx v řízení, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x věci xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§104x >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx řízení.

(2) Xx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx soud xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x tom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhu, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx podle xxxx názoru náleží xx xxxxx příslušnosti Xxxxxxxxxx soudu. Účastníci xxxxxx xxxx právo xx k xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx uváděným xxxxxxx xxxxxxxx. Vrchní xxxx (Xxxxxxxx soud) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx, není-li xxx xxxxx příslušný.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu x xx-xx za xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x rozhodnutí věci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx soud x závěru, že xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx xx zprávou x xxx Nejvyššímu xxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx x xxxxxx věcné příslušnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx u Nejvyššího xxxxx xxxx xxxx-xx xxx Nejvyššímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx rozhodne, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci příslušné x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx sám xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Obdobně xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxx, xxxx bylo rozhodnuto, xx k projednání x rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, než x xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 xxx xxxx dotčeno.

(7) Usnesením xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x věcné xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx do věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx soudnictví.

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx věcné příslušnosti xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx zvláštního zákona 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být navrhovatel xxxxxx poučen x xxxxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx (fyzické) osoby xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o právech x povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxx zásahem, pokynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx x právnické (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxx xxxx svěřeno rozhodování x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx x xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vyjádřit.

§104b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003

§104x

(1) Náleží-li xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx správního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxx xxxxx x xxx, že xxx x xxx, xxxxxx xxxxx projednávají x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxx x xxxxxxx uvedeném x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 125) aby xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx samé, xxxx rozhodl-li o xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §114c, x jen k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněna xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přísluší. Při xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx úkonům xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx, že xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx §11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ji x xxxxxxxxxx, xxxxx otázka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nadřízenému soudu; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxx i xxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§106 >>

(1) Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněné nejpozději xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx smlouvy účastníků xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx komisí xxxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; věc xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx netrvají nebo xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx komisí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx věc x xxxxx, jestliže xxxxxx, xx věc xxxxxx být podle xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vůbec xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx projednání x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx a x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx spolku, zůstávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx-xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx dříve než xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zániku xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx x rozhodčím řízení xxxxxxxxxx o pravomoci xxxx ve xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§107 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx řízení xxxx xxxxxxxxxx skončeno, posoudí xxxx podle xxxxxx xxxx, zda x xxxxxx xxxx pokračovat. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxx pokračovat, xxxx řízení xxxxxxx. X xxx, s xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxxxx usnesením.

(2) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx povaha xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx procesním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, kteří xxxxxxxxx xx práva xxxx xxxxxxxxxx, o xxx v řízení xxx.

(3) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx-xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, ti, xxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx vstoupili xx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ti, xxxxx xx zániku xxxxxxxxx osoby převzali xxxxx x povinnosti, x xxx v xxxxxx xxx.

(4) Ten, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přijmout stav xxxxxx, xxxx xx xx v xxxx xxxx nástupu xx xxxxxx.

(5) Neumožňuje-li xxxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.

§107a

(1) Xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx spojují převod xxxx přechod práva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxx xxx, xxxx xxxxx, než xxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x nějž x řízení jde, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107.

(2) Xxxx xxxxxx usnesením vyhoví, xxxxxxxx se prokáže, xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s tím xxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx nevyžaduje. Právní xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Soud xxxxxx přeruší, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem x není zastoupen xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) rozhodnutí xxxxxx xx otázce, xxxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) dospěl x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx má xxx xxx projednávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, xx požádá Xxxxxx dvůr Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 146)

(2) Xxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx překážku xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx pobytu;

b) zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx přerušit x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu.

§110 >>

Xxxxxxxx to xxxxxxxxx shodně navrhnou xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednání xxxxx xxxxxxxx to xxxxxxx jeden x xxxxxxxxx navrhne x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx předchozí omluvy x jednání, xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx nepříčí xxxxx xxxxxx.

§111 >>

(1) Jestliže xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx pokračuje, počínají xxxxx běžet xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 a 2, činí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx podle §109 xxxx. 3, soud xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxx přerušeno.

(4) Jestliže xx xxxxxx přerušeno xxxxx §110, pokračuje x něm soud xx xxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců. Xxxx xxxx xx xxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxx xxxxxx, x x bez xxxxxx x xxxxxxx, xx to odůvodňují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Není-li xxxxx xx pokračování x řízení xxxxx xx 1 xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§112 >>

(1) X zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může soud xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx týchž xxxxxxxxx.

(2) Jsou-li x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx uvedeny věci, xxxxx xx ke xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx důvody, pro xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx některou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxxx jednání

§114 >>

(1) Xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx především xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x zda byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx vady x xxxxxx (návrhu xx xxxxxxxx řízení).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx je xx takový nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), xxxx xx xx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 2), popřípadě x xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxx, 76) anebo xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), xx xxx řízení skončeno.

§114a

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 odst. 2, xxxxxxxx předseda xxxxxx jednání xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx, xxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx listinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx postup jeví x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx upozorní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) vyžádá si xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx řízení a xxxxxxxxxx (§128);

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx §127;

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxx, může xxxxxxx důkaz prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx předmět xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx; x

x) xxxx xxxx xxxxxx opatření.

§114b

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx případu, xxxxx x xxxxx, bylo-li x věci rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx takové výzvě xxxxx a xxxx xxxxxxxx, žalovanému xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx uplatněný x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx připojil xxxxxxxx xxxxxx, jichž se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k prokázání xxxxx tvrzení; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).

(2) X podání vyjádření xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem xxxx xxxxxxxxx platebním xxxxxxxx, xxxx tuto xxxxx xx xxx dne xxxxxxxx lhůty x xxxxxx odporu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronickému xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze vydat xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §114c xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx xxxxxx schránky. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx žalovaný bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx nesdělí, xxxx xxxxx xxxxx xx x xxx brání, xx xx xx xx, xx nárok, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastavení řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§114c

Přípravné xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxx xxx jediném xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx věcí, x xxxxx se takový xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx neúčelným, xxxxxx x xxxxxxx přípravné xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxx předvolá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Předvolání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Náhradní xxxxxxxx je xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx přijme xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx svá potřebná xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx x návrhy xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx procesní povinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poučení; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx věci (§99),

x) xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 odst. 2, xx-xx to xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxx x nich xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx povinností; tato xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 30 xxx.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx označeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx druhé, xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118b xxxx. 1.

(6) Nedostaví-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx a xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx doručena žaloba, xxxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx se, s xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), za xx, xx uznává xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx uplatňován xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) musí xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání. Xx neplatí, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx žaloby.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ačkoliv xxx řádně x xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx předem, xxxx xx se xxxx x x xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx xxx poučen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Jednání

§115 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx věci samé xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Předvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x přípravě, xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx xxxx, kdy xx jednání má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§115x

X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx x rozhodnutím věci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx veřejné.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx jednání xxxx xxx jeho část xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, důležitý xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby byly xxx xxxxxxx nebo xxxx části přítomny; xxxxxxxx je poučí, xx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx veřejnost xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, x xxxxx je xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxx.

§116x

(1) Účastník má xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); je-li xxxxxxxx osob xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z nich. Xxxxxxxxxx §23 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxx neplatnost právního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x končí jednání, xxxxxxx x odnímá xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření, xxx zajistil xxxxxxx xxxxx jednání, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxx xxxxx xxx xxxxx, spravedlivě a xxx průtahů projednána.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx také členové xxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx.

§118 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxx (návrh na xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x žalovaného (ostatní xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx nebo sdělil xxxxx podaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Žalovaného (jiného xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxxxxxxx výsledků řízení xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx shodná, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutková xxxxxxx zůstala xxxxxx x které x xxxxx xxxxxxxxxx důkazů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx důkazy xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx-xx xx x průběhu xxxxxxx, xx účastník nevylíčil xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jej xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx, x čem xx tvrzení xxxxxxx x jaké xx xxxx následky nesplnění xxxx výzvy.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx za xx, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx účastníka, xxx x potřebném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x prokázání xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxx důkazy xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, x xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 70)

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§118b

(1) Xx xxxxxx, x nichž byla xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx x označit xxxxxx x jejich xxxxxxxxx jen do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c xxxx. 4). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o věci xxxx a označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx důkazům xxx xxxx xxxxxxxxxxx, jen xxx-xx x skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zpochybněna xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx své viny xxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx některý x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 až 3.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx záměně účastníka (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx ve xxxxxx x novými xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 skončením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníka x xxxxx xx xx xxxx konalo; x xxx xxxx xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxx nebyli xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx okolnosti xxxxxxx, xxxxxx předseda senátu xxx xxxxxxxx jednání xxx, xxx se xxxx konat xxxxx xxxxxxx; ustanovení §115a xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx předem.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx senátu xx xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119x

(1) Xxxx skončením xxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxx a xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dříve, než xx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 xxxx. 4 xxxx první xxxx xx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §118b xxxx §175 odst. 4 xxxx první xxxx xx středníkem xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx, že navrhované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx vyjádřili k xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxx stránce věci.

Hlava XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx povinnost

§120 >>

(1) Účastníci jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx provést xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jsou potřebné xx xxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx spisu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníků.

§121 >>

Xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx oznámené xx Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx důkazů

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxx právo být xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dokazování. Xxxx xxxxxxxx xx třeba xxxx při jednání xxxxxx.

(3) Xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo před xxx xxxxxxxxx.

§123 >>

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx a ke xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§124 >>

Xxxxxxxxxx xx xxxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním zákonem 69) a jiná xxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx xxx, x jehož xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx to platí x xxx, xxx xx xxxxxxx důkaz xxxxx xxx výslechem.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§125 >>

Xx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, znalecký xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné listiny, xxxxxxxx x výslech xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxx.

§126 >>

(1) Každá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na předvolání x soudu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx vypovědět pravdu x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx xxx xxxxx, kdyby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx svědka x xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx vliv xx xxxx věrohodnost. Dále xx xxxxx poučit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vylíčil xxx, xx xx x xxxxxxxx výslechu. Xxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx předseda xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jen jestliže xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxx naznačuje-li xxxxxxx anebo je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprokázaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxx orgánu), může xxx vyslechnuta v xxxxxx, jehož účastníkem xx tato xxxxxxxxx xxxxx, xxx podle §131.

§126x

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx vypovídat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx právnické osoby x xxxxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx k soudu x řízení, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x odstavci 1 xx provede podle §131 odst. 2 xxxx druhé a §131 xxxx. 3.

§126x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§127 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx není postačující xxxx xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření, ustanoví xxxx znalce. Xxxx xxxxxx vyslechne; xxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxx xxxxxxxx posudek. Xxxxx výslechu xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx znalce x xxxxxxxxxx. Kdyby xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústav, xxxxxxx xxxxx nebo instituci xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Účastníkovi, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx, podal xx xxxxx vysvětlení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx krve, xxxxx xxx něco xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx úhrada, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xx všechny zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, že xx xx vědom xxxxxxxx xxxxxx nepravdivého xxxxxxxxxx posudku, postupuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejně, xxxx by xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vyžádaný xxxxxx. Xxxx umožní znalci, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xx jinak xxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx potřebnými pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku.

§127a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2011

§128 >>

Xxxxx je xxxxxxx bezplatně na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx řízení x rozhodnutí. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx xxxx dotčeno. Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx skutečnosti může xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx její xxxx xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx přečte xxxx xxxxx xxxx obsah, xxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uložit xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxx jednání. Xx xxx účelem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxxx předmět, xxx xxx předložil.

(2) Xxxxx xx ohledání provádí xx xxxxx. Xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxxx xx předvolávají k xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nařídit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x tím xxxxxxxx účastník, xxxxx xx být xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx jako xxxxx výslech účastníků, xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxx. Xxx svém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a nic xxxxxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 se xxx xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxxx důkazů

§132 >>

Xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x všechny xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, co xxxxx xx xxxxxx najevo, xxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§133 >>

Xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx v xxxxxx stanovena xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, má xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x řízení nevyšel xxxxxx xxxx.

§133x

Xxxxx xxxxxxx uvede xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxx, že xx xxxxxx žalovaného xxxxx x přímé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxx, víry, světového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxx, podnikání nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nim, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 204),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xx vzdělání x xxxxxxx přípravě, xxxxxxxx x xxxxxxxx zakázkám, xxxxxxxx x bydlení, xxxxxxxx xx spolcích x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxx zboží x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx základě xxxxxxx xxx přístupu ke xxxxx x xxxxxxx 206),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§133x

Xxx-xx ohledán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx mohlo být xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§133x vložen právním xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. s účinností xx 22.5.2006

§134 >>

Xxxxxxx vydané xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx postižitelný xxxxx zvláštních xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx; soud xxxx xxxx vázán rozhodnutím x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx otázky, x xxxxx přísluší rozhodnout xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx posoudit sám. Xxxx-xx však x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x něho xxxxxxx.

§136 >>

Lze-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelze-li ji xxxxxxx xxxxx, určí xx soud xxxxx xxx úvahy.

Hlava XXX.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§137 >>

(1) Xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výdělek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, tlumočné, náhrada xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, odměna xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x mediátorem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx za zastupování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jen je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx za daň x přidané hodnoty xxxxx x nákladům xxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx

x) advokát, notář x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx patentový xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 162),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 163), x xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 162) xx tato právnická xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy 120), xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 189), x plátcem xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx osoba,

d) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 162) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx nebo zřejmě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva; přiznat xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxxx, xxxx-xx proto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozhodnutí musí xxx xxxxxxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxx senátu jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x má x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx zpětnou účinností, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxx, že poměry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodůvodňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§139 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx v §126a xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx tří xxx xx výslechu xxxx xxx xxx, xxx xxxx svědku xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx. X tom xxxx xxxx xxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx x §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon, xxxxxx právo na xxxxxxx hotových výdajů x xx xxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a v xxxx výši se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ten, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nějakou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx tatáž xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X právech xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

Placení xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Společné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx; xxxxx-xx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rovným dílem. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx výdaje x xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx; xxx určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) x xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxx určí x xxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162). V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu.

(3) Xxxx-xx nařízeno první xxxxxxx s mediátorem xxxxx §100 odst. 2 xxxx §114c xxxx. 3 xxxx. x), platí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků xxxx; při xxxxxx xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x odměny xxxxx sazby xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účastník navrhl xxxx který nařídil xxxx x skutečnostech xxx uvedených anebo x xxxx zájmu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníku, xxxx-xx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx před xxxx provedením složil xxxxxx xxxxx předpokládané xxxx xxxxxxx, jinak xxxxx důkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést, o xxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx spojené x xxx, xx účastník xxxxx xx své xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

§142

(1) Xxxxxxxxx, který měl xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnému uplatňování xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nákladů právo.

(3) X když měl xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx rozhodnutí o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx úvaze xxxxx.

(4) X řízení xxxxxxxxx xx xxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 71) xxxxxx soud žalovanému xx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx na návrh Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a.

§142x

(1) Xxxxxxx, který xxx úspěch x xxxxxx o splnění xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx známou xxxxxx xxxxx k xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx žalovanému xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143 >>

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx žalobci, xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxxx důkazů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Žádný x účastníků xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) skončilo xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ujednáno xxxx xxxxxx;

x) bylo zastaveno.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx muselo být xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jeho náklady. Xxx-xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (jiného xxxxxxxxx řízení) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx účastník xxxxxx).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx žalobu xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§147 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx soud xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které by xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxxxx xx způsobili xxxx zaviněním nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx přihodila.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxx, kteří při xxxxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby je xxxxxxxxx účastníkům.

§148 >>

(1) Xxxx xx podle výsledků xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, pokud u xxxx nejsou předpoklady xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osobám uvedeným x §126a, znalcům, xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 ve xxxx státem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řádem.

§149 >>

(1) Zastupoval-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zaplatit xx advokátu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xx xxx, jemuž xxxx xxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto nákladů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx účastníka xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

§150 >>

Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx setkání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

§151 >>

(1) O xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx; u xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147 a §148 xxxx. 2 xxx xxxx učinit xxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx určí výši xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo notářem x rámci xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 70) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx sazeb stanovených xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77). Xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxx x odměny za xxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem 162). Xxxxxxx xxxx (xxxxx) x náhradu xxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §127a, xxxx určí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxxx xxxxxxx x nákladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníku, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zástupcem podle §137 xxxx. 2 x který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náklady xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vznikly, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaviněním xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vznikly náhodou, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nebo protože xx způsobili xxxxxx, xxxxx uvedené v §126a, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx měli xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx nahrazeny z xxxxxx důvodu xxx xxxxx §147.

(5) Určit xxxx nákladů xxxx xxxxxxxx senátu xx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) I xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxxxx usnesením, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xx od xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151x >>

§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Hlava IV.

Rozhodnutí

Rozsudek

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx rozhoduje xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx věci. Xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxx o xxxx xxxxx xxxx jen x xxxxx základu.

§153 >>

(1) Soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přisoudit něco xxxxxx xxxx xxxx, xxx čeho xx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx z právního xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx účastníky.

§153x >>

(1) Uzná-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx proti xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznání. Xxxx-xx xxxxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Rozsudek pro xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, v xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 odst. 1 x 2).

(3) Rozsudkem xxx uznání xxxxxxxx xxxx xxxx tehdy, xx-xx se xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxxxxx, uznal (§114b xxxx. 5 x §114c xxxx. 6).

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx nařízeno xxxxxxx.

§153x >>

(1) Zmešká-li xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxx doručeny do xxxx xxxxxxxxx rukou (§49) xxxxxx a xxxxxxxxxx x jednání xxxxxxx deset dnů xxxxx xxxx, xxx xx jednání xx xxxxx, a xxxxx xxx x následcích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx první xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx konalo, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x skutkových xxxxxxxxxxx, týkající xx xxxxx, xx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxx xx všechny (§91 xxxx. 2), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx rozsudkem xx xxxxxx, změně xxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx ve věci, xxx xxxx xxx xxxxxxx rozsudek xxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zruší x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x odvolání se xxxxxxxxxx.

§154 >>

(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx uložit xxxxxxxxx x x xxxxxx dávek, xxxxx xx xxxxxx splatnými xxxxxx x xxxxxxxx.

§155 >>

(1) Obsah xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx; rozhodne-li xxx x xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, určí xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x penězích xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx případu x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx z právního xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 78) umožňují tuzemci, 79) který xx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx, nebo

b) některý x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx. 80)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx stanoví x xxx návrhu xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním 123), xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 124) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníka; xxxxx xxxxxxxxx případu soud xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x x možnosti xxxxxx rozhodnutí. Xxxx-xx xxxxxxxx vyhlášení rozsudku xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx, zda se xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxx po skončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odročí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářních xxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 x 3 xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx soud vyhlásí xxxxxxxx, je jím xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přesné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x to xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxx x xxxx podání, xxxxxxx o možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx účastníků xxx xxxxxx datum xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede, xxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx a x xxxxxx důvodů x jak xx xx xxxx vyjádřil xxxxxxxx (jiný xxxxxxxx xxxxxx), stručně a xxxxx vyloží, které xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x které xxxxxxx, x xxxxx důkazy xxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jaký xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxx věc posoudil xx xxxxxx stránce; xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx opisovat xxxxxxxx xxxxxxxx účastníků a xxxxxxxxx důkazy. Xxxx xxx o xx, xxx odůvodnění xxxxxxxx xxxx přesvědčivé. Odůvodnění xxxxxxx v písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x vyhlášeným xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx soud pouze xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti němuž xxxx odvolání přípustné xxxx proti xxxxx xx účastníci xxxxxxxx xxxxxx (§207 odst. 1), soud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

§158 >>

(1) Písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx je xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx člen senátu, x rozhodl-li samosoudce, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsudek xx vyhotovuje x xx xxxxxx, v xxxx xx veden xxxx.

(2) Stejnopis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx a rozsudek xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx vzdali xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxx skončení jednání.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit až x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§159 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

§159a

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §83 xxxx. 2, xx xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxx řízení, xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx stavu. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, x jakém xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx orgány.

(4) Xxxxxxx bylo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx být x xxxxxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160 >>

(1) Uloží-li xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx splnit xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci rozsudku; xxxx může určit xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx ve splátkách, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx splatnosti xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx plnění x xxxxxxxx splatných xxxxx, je xxxxx xx xxxxx, jakmile xx xxxxx rozsudku xxxxxx splatnými.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx jejich doručení xxxx, kdo xx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíce před xxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx hrozilo nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx újmy.

§163 >>

Rozsudek xxxxxxxxxx x plnění v xxxxxxxx splatných xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodující xxx xxxx x xxxxx xxxxxx dávek xxxx xxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přípustná xx doby, xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, jakož i xxxx zjevné xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx provést xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá x xxx opravné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastníkům; xxx-xx o xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku nemá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, může xxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, navrhnout, xxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx stupně návrhu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx důvodů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx není xxxxx nařizovat.

§166 >>

(1) Nerozhodl-li xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx vykonatelnosti, xxxx účastník xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Doplnění x xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx soud xxxxxxxxx, xxx nějž platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§167 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxx usnesením. Xxxxxxxxx xx rozhoduje xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx návrhu, x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, x smíru, x xxxxxxxxx řízení, jakož x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsudku.

§168 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesení xxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jestliže to xx xxxxx xxx xxxxxx řízení anebo xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nějaká xxxxxxxxx.

§169 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx soud xx xxxxx, xxxxx x příjmení soudců x xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxxx zástupců x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, zda xx xxxxxxxxx opravný prostředek xxxxxxxxxx x to xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx a místu x xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx xxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxxxx každého usnesení, xxxxxx se zcela xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zajištění xxxxxx, xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx řízení, xxxxx usnesení podle §104a, nemusí obsahovat xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx rovněž usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx věci x je-li x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx uvedou zákonná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stačí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx vydání.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx, platí xxxxxxx §157 xxxx. 2 x 4.

§170 >>

(1) Xxxx xx vázán xxxxxxxxx, xxxxxxx je vyhlásil; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x není-li třeba xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vedení xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171 >>

(1) Xxxxx x xxxxxx počíná xxxxx xx doručení xxxxxxxx; xxxxx uplynutím xx usnesení vykonatelné.

(2) Xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xx po xxxxxx moci, xxxx xxxxx x xxxxxx xx od právní xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx i xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx rozkaz, xx-xx x žalobě uplatněno xxxxx xx zaplacení xxxxxxxx částky a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx skutečností uvedených xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náklady xxxxxx xxxx aby v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx platební rozkaz xxxxx. Xxxxxxxxxx §36a xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) není-li xxxx xxxxx žalovaného;

b) xx-xx xxx xxxxxxxx rozkaz xxxxxxx žalovanému xx xxxxxx.

(3) Nevydá-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nařídí xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx žalovaných, xxxx xxx usnesením xxxxx x plném xxxxxxx.

§174 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxx podán odpor, xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx.

(2) Podá-li x xxx jeden ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx tím xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rozsahu x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výroku o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Pozdě podaný xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odpor xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, podal-li xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx opravě xxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx i jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz

(1) Xx-xx xxxxx xxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem x xxxxxxxxxxx-xx peněžité plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxx xxxxx na xxxxx žalobce elektronický xxxxxxxx rozkaz. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §172 xx 174 platí xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; ustanovení §43 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx zaplacen xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx elektronického platebního xxxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxx ve xxxxx soudem k xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx lze xxxxx xxxx na elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§174b

Evropský xxxxxxxx rozkaz

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz 190) xx třeba xxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno.

(2) X xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností xx 23.1.2009

§175 >>

(1) Předloží-li xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, vydá na xxxx návrh soud xxxxxxxx (šekový) xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx uloží, aby xx 15 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x náklady xxxxxx xxxx aby v xxxx lhůtě xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Směnečný (xxxxxx) platební xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxx rozkazu vyhovět, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nepodá-li xxxxxxxx xxxx námitky nebo xxxxx-xx xx xxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx rozkaz xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozdě xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx ten, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn.

(4) Xxxx-xx žalovaný xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x námitkám xxxxxxx xxxxxxxxx však xxx nelze xxxxxxxxx. X rozsudku xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx (xxxxxx) platební xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx a x xxxxx rozsahu.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175e

§175e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175g

§175g zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175h

§175h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175i

§175i zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175q >>

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175r

§175r zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175t

§175t zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175z

§175z zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zb

§175zb xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zd

§175zd xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175ze

§175ze zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Řízení o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177180 se xxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§177 >>

(1) Domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud x xxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx zahájení xxxxxx. Xxxxxxx xxxx prokázat, xx jde o xxxxxxxx xxxxxx držby. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx jeho vlastnického xxxxx, soud rozhodne x xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Předvolání x jednání xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 dny xxxxxx.

§178 >>

X xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179 >>

V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§180 >>

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx usnesením.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

§180a

§180a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180b

§180b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185d

§185d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185e

§185e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185f

§185f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185h

§185h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185i

§185i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185p

§185p xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185s

§185s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191c

§191c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200b

§200b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200d

§200d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200da

§200da zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200db

§200db zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200f

§200f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200h

§200h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200i

§200i zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200k

§200k zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200m

§200m xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200z

§200z zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

ČÁST IV.

OPRAVNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§202 >>

(1) Odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx účastník xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx (§43 xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxx připuštěna změna xxxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxx x nárocích xxxxx §139 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx xxxxx §110,

x) byl xxxxxxxx vyzván, xxx xx xx věci xxxxxxx vyjádřil (§114b),

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

j) xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (§50d),

x) xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx zálohu xx xxxxxxx důkazu,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx setkání x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

x) byl xxxxxx platební xxxxxx xxxxx §173 odst. 2.

(2) Odvolání není xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení, xxxxx předmětem xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Odvolání xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx tehdy, jestliže xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdal xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v nichž xxxx podat xxxxx xx zahájení xxxxxx, x jen xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx odvolací xxxxx xxxx účastníkům xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x §35a a jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vstoupil xxxxx, xxx uplynula xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§204 >>

(1) Xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tato lhůta xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x odvolání. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx poučení o xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx nebo x soudu, x xxxxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx odvolání xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx doručení.

(3) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx soud prvního xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx odvolání

§205 >>

(1) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) uvedeno, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx soudu (xxxxxxxx důvod) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nepříslušný xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx vyloučený xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx,

x) soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnostem xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx jinou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx xxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudu měnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvody x xx xxxxxxxx lhůty x odvolání.

(4) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx napadá, xxxx xxxxxxxxx xxxxx jen x průběhu xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx.

§205a

Skutečnosti nebo xxxxxx, xxxxx nebyly uplatněny xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) nebo xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx x řízení xxxxx k vadám, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx;

x) xxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) jimi xx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolatel xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

x) xxxxxxxxx nebyl řádně xxxxxx podle §119a xxxx. 1;

x) xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X odvolání xxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxxx proti xxxxxxxx xxx zmeškání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §205 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx vydání (§153a, 153b).

§205x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§206 >>

Účinky odvolání

(1) Xxxx-xx ten, xxx xx x tomu xxxxxxxx, včas přípustné xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací soud.

(2) Xxxx-xx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx právech xx samostatným skutkovým xxxxxxxx nebo týká-li xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, z nichž xxxxx xxxxx x xxxxxx sám za xxxx (§91 xxxx. 1) x odvolání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx moc xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx závislý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčen, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Právní xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dotčena také xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x lhůtě x plnění xxxx x xxxxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxx.

Vzdání xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx

§207 >>

(1) Vzdát xx odvolání xx xxxxx xxxxxx vůči xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) rozhodnutí.

(2) Xxxxx x odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, je možno xxxx xx zpět; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx podat xxxxx.

XXXXXXX 1)

Xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx

§208 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx odvolání, xxxxx xxxx ve xxxxx podáno u xxxxxxxxxx soudu xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209 >>

Předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postará o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx včas xxxxxxx xxxxxxxx (§43). Nezdaří-li xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, kdo k xxxx xxxx oprávněn, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx věc xx xxxxxxxx odvolací xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§210 >>

(1) Xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §208 xxxx x §209, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx nebo proti xxxxxxxx xx věci xxxx, ostatním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebylo rozhodnuto xx věci xxxx, xxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplyne lhůta x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; ve xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx.

§210x >>

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, x xxxxx nenabyla xxxxx xxxxx osoba xxxx než xxxxxxxxx, xxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53), xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxx xx zahájení xxxxxx (§43 odst. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), nebo xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odvolání x celém xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x odvolacího xxxxx

§211 >>

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§211x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolatel xxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, jen xx podmínek uvedených x §205a.

§211b

§211b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domáhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx není vázán

a) x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x případech, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx vztahovat xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, x xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníky.

§212x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i x důvodů, xxxxx xxxxxx v odvolání xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Rozsudek xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, nelze přezkoumat xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx důvody.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§205a a §211a) odvolací xxxx xxx přihlédnout, xxx xxxx byly xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Odvolací soud xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3. X xxxxx vadám xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx přihlíží xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxx přezkoumat xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výroku usnesení.

§213 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx zopakovat xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx důkazy zopakuje xxxx, xx-xx xx xx, že xx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx soud xxxxxxx stupně.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx neučinil žádná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxxx; tyto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, z xxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx vycházel.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ukazuje-li xx xx xxxxxxxx xx zjištění skutkového xxxxx xxxx; to xxxxxxx xxx tehdy, xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo provedeno xxxxx nebo zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx skutkového stavu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatněny x xxxxxxx x §205a xxxx §211a.

§213x

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx za xx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx (§120 odst. 2 xxxx xxxxx), nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (§213 xxxx. 2 a 3), provede xxxxxxxxxx xxx.

(2) Odvolací soud xxxxxx dokazování o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx dožádaného xxxxx.

§213x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §118a; tento xxxxxx xxxx nemůže xxxx x uplatnění xxxxxx skutečností xxxx xxxxxx x rozporu x ustanovením §205a xxxx 211a xxxx x xxxxxxxxx procesních xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §118a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx řízení, xxx xxxxxxxx potřeba uvést xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplyne x xxxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x vložen xxxxxxx předpisem x. 59/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214 >>

(1) X xxxxxxxxxx odvolání nařídí xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx.

(2) Jednání xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx zastavuje xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxxx;

x) odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, jímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx;

x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §219a xxxx. 1;

e) xxxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx k plnění xxxx xxxxxxxxx vykonatelnosti.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx také xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§215 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx má xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx platí xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně §116 xx 118, §118a xxxx. 4 x §119. Xx závěr xxxxxxxx xxxxxx účastníky xxxxx, xxx xxxxxxx xxx návrhy a xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§216 >>

(1) Xxxxxxxxxx §92, 97 a 98 xxx xxxxxxxx xxxxxx neplatí.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx nový xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx účastníci xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x jednání x xxxxxxxxxx soudu.

§217

zrušen

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§218 >>

Xxxxxxxx soud odmítne xxxxxxxx, které

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.;

x) xxxx podáno někým, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, xxxxxxx odvolání xxxx podáno xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxx dožádaného.

§218a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§218x

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218c

O zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx odvolání podle §218 nebo xxxxx §218a xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxx.

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 404/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§219 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§219a

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xx jsou xxxxxx xxxx, xx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodoval xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nebyl správně xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senát, xxxxxxxxx i xxxx xxxx, xxxxx mohly xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, x xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxx náprava,

b) xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důvodů,

c) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx měl xxx účastníkem,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx, kdo xx procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo rozhodnuto xx věci samé, xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxx provést xxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemohou xxx provedeny v xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 x 4); ustanovení §213 xxxx. 5 tím xxxxx být xxxxxxx.

§219x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2005

§220 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) nebo xxxxxxx (§219a) x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx;

x) xx doplnění xxxx zopakování dokazovaní xx xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxx xxx, xx xx možné x xxxx rozhodnout.

(2) Xxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto xx věci samé, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx smír.

§220x

(1) Odmítne-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx napadené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinků, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxx, xxx-xx by xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§220x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Sb. x účinností xx 30.9.2017

§221 >>

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx §219a,

x) xxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx nebo krajskému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k projednávání x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, anebo

c) xxxxxxxx o zastavení xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, který xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx odvolací xxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx (§226 xxxx. 1, §235h odst. 2 xxxx druhá a §243d xxxx. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx (samosoudce), xxxx přikázat xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§221a

Odvolací soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zrušit, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx změna, a xxxxxx.

§221x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxxx odvolání xxxx, xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některé xxxxx předmětu xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx vykonatelnost, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx před rozhodnutím x xxxxxxxx nařídit, xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Vezme-li xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx odvolacího xxxxxx zpět xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx zcela, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx nebo někým, xxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněn, anebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudek (§219) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Náklady xxxxxxxxxx xxxxxx

§224 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx odvolací.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prvního xxxxxx.

(3) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx věc xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx řízení nebo xxx postoupí xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxx x novém xxxxxxxxxx x věci.

Xxxxx xxxxxx řízení

§225 >>

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxx.

§226 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvolacího soudu.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx x věc postoupena xxxxx příslušnému soudu, xxxxxxxxx se v xxxxxx řízení §104a. X výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx lze při xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků; xx xxxxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx důkazů.

§227

zrušen

Hlava II.

Žaloba na xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

§228 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxx pravomocné xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx samé:

a) xxxx-xx xx skutečnosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx své xxxx xxxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §205a x 211a xxx xxxx xxxxxxxxx soudem, pokud xxxxx přivodit xxx xxxx příznivější xxxxxxxxxx xx xxxx;

x) lze-li xxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx příznivější rozhodnutí xx věci.

(2) Xxxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx schválen xxxx, lze-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vztahovat x xx předpoklady, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; to platí xxxxxxx xxx pravomocný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229 >>

(1) Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx nebo odvolacího xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx rozhodnuto xx xxxx, která nenáleží xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx neměl xxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx (§29 odst. 2) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx ho xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce nebo xxxxxxxxx,

x) soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx samosoudce rozhodoval xxxxx,

x) bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku trestného xxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx ustanoven xxxxxxxxxx x xxxxxx neznámého xxxxxx nebo xxxxx, xx xx mu xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx adresu x xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpoklady.

(2) Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsudek soudu xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, anebo pravomocný xxxxxxxx rozkaz (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx elektronický xxxxxxxx rozkaz, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zastaven výkon xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo platebním xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx napadnout též xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxxxxx xx byla x xxxxxxx xxxxxx nesprávným xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §202 odst. 2.

(4) Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zastaveno xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx změněno xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx o odmítnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§230 >>

(1) Žaloba xxxx xxxxxxxxx proti

a) xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o žalobě x rušené držby;

b) xxx xxxxx výrokům xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx x x předběžné vykonatelnosti;

c) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxx řízení není xxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx zrušení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nepočítaje v xx dovolání.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§231 >>

(1) Žalobu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §228 x 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx však xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podat x xxxxxx uvedených x §229 žalobu pro xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx může xxxxx xxxxxx vstoupit nebo x xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, x němž xxxx vydáno napadené xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dokud xxxx xxxxx některému x xxxxxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 žalobu xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx uvedených x §35a. Nevstoupil-li Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx, dokud xxxx xxxxx některému x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx vstoupí do xxxxxx (§35a).

(4) Xxxxxxxxxx §230 xxx platí xxxxxxx.

Podání žaloby

§232 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxx obnovy řízení xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xx, xxxx xx xxx, xxx xxxxx žalobu, xxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x důvod xxxxxx (xxxxx obnovy xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx) xxxxx být měněny xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

§233 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx té xxxx, xxx ten, xxx xxxxxx navrhuje, xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx, xxx xxx mohl xxxxxxxx; běh xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx podána xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na jejichž xxxxxxxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§234 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxx xx lhůtě tří xxxxxx, která počíná xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx nemohl xxxx xxxxxx samostatně jednat xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X důvodu zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx od xx doby, xxx xx ten, kdo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx o zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí podáno xxxx xxxxxxxx, nepočítá xx xx xxxx xxxx xxxxx §234 xxxx. 1 až 4 xxxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

§235x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §229 odst. 3 x 4 však xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx soud, xxxxx rozhodnutí bylo xxxxxxxx; to xxxxxxx xx věcech, x xxxxx je x xxxxxx v prvním xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Pro xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

§235x

(1) Xxxx-xx proti xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx soud xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §92, 97 x 98 xxx řízení x xxxxxx neplatí. Xxx xxxxxx x žalobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno též xxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx do rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

§235x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx bude vyhověno, xxxx soud nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, ve xxxxxxx se xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx vázán

a) v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na jedné xxxxxx, x xxx xxxxx úkony xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx buď zamítne xxxx xxxxxx obnovu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zamítne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 1 xxxx. x), b) x x) nebo x §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x), rozhodne xxx x zastavení xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, do xxxxx pravomoci xxxxxx. Xxxxx-xx důvody, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx nebylo žalobou xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx napadeno žalobou xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx když xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x ní xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235f

Zamítá-li xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxx podána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§235f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xxxxxxxx nabude právní xxxx, xxx znovu xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx; přihlédne xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx usnesením xxxxx xx jeho změnu. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx, nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zmatečnost xxxxxxx, xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx a rozhodne; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxxxxxxxxx žaloby. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx nové xxxxxxxxxx x rozhodnutí věci xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx (§235e xxxx. 2 xxxx druhá).

§235h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x žalobě; o xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxx však xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx x xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx někoho xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

Xxxxx III.

Dovolání

Přípustnost xxxxxxxx

§236 >>

(1) Dovoláním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§237 >>

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx odvolací xxxx odchýlil od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§238 >>

(1) Dovolání xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx řízení x xxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx majetkové právo,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x nich xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřevyšující 50 000 Xx, včetně xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx usnesením, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

f) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pořádkovém xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo tlumočném,

g) xxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x části týkající xx xxxxxx o xxxxxxxxx řízení,

i) xxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx osvobození od xxxxxxxx poplatku nebo x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx poplatek,

j) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxx vrátil xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je pro xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 xxxx. c)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnění.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 Xx.

§238a >>

Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx bylo v xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx je procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), o xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 odst. 2).

§239 >>

Přípustnost xxxxxxxx (§237238a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dovolací soud; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 xxx nejsou dotčena.

Xxxxxx xxxxxxxx

§240 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Bylo-li odvolacím xxxxxx vydáno opravné xxxxxxxx, běží tato xxxxx xx doručení xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx xx zachována xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx podáno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x dovolání. Neobsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x lhůtě x dovolání xxxx x xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastupovat xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xx-xx dovolatelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání,

b) xx-xx xxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxx, obec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stát xxxxx §26a, xxxxx-xx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx obec xxxxx xxxxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §21, 21a, 21b, anebo x §26a xxxx. 3, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§241x

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nesprávném právním xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx obecných náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxx napadá, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237238a) x xxxx xx xxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx návrh).

(3) Důvod xxxxxxxx se xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx posouzení xxxx, xxxxx xxxxxxx xx nesprávné, x xx vyloží, x xxx xxxxxxx nesprávnost xxxxxx právního xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx dovolatel učinil xx řízení před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X obsahu xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx napadá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) X dovolání xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

Úkony soudu xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Ustanovení §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 2; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadá, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění předpokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k dovolání. Xxxxxx-xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx dovolateli xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx; požádal-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o ustanovení xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx podle věty xxxxx znovu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x této žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241 ani ve xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§242 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx přezkoumá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterém xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dovolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhů

a) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx o napadeném xxxxxx je závislý xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx společná xxxxx nebo povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx úkony xxxxxxx x nich x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypořádání vztahu xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxx uvedeným x §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x §229 xxxx. 3, xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx x xxxxxx dovolání xxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadají; ke xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx.

§243 >>

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx odložit

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx exekucí xxxxxxx dovolateli xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx xxx napadeného xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx závažně xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x nedotkne-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x >>

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx potřebné, xxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nařídí-li xxxxxxxx xxxx jednání, postupuje xxxxxxx podle §215 x §216 odst. 3.

§243x >>

Xxx xxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 9599 x 107a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx neplatí.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§243x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo které xxxx vadami, xxx xxxxxx xx xxxxx (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx které je xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §218 xxxx. b), §218a, §224 xxxx. 1 x 2 x §225 platí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx dovolání zcela xxxx, dovolací soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241b odst. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §241, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §243c, xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx k závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx správné, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx rozhodnout.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxx, xx na změněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§243x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dovolací xxxx xx zruší.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxx rozhodnutí a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx postoupí x xxxxxxx řízení věcně xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx dovolací soud xx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx (§243g odst. 1) xxxx xx x xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxx xxxxxxxx věc x dalšímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě, že xxxxxxxx soud zruší xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx senát (xxxxxxxxxx) xxxx přikázat xxx x dalšímu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx dovolací xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxx uvedené x §229 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxx d) a x §229 xxxx. 2 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx xxx x zastavení xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x

(1) Xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx uvede, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx trpí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx dovolací xxxxxx zastaveno. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx dovolací řízení xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, jestliže xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx přítomen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx řízení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "úřední xxxxx xxxxx") po dobu xxxxxxxx xxx. Předseda xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 5.

§243g

Další xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx dovolací soud xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx o xxxx xxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ustanovení §226 xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx nákladů xxxxxx včetně nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x věci.

(2) Xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny.

ČÁST X.

XXXXXX XX XXXXXX, O XXXXX XXXX ROZHODNUTO JINÝM XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxxx nebo profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xx vztahů xxxxxxxxxx práva (§7 xxxx. 1), x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxxx být tatáž xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx o xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx rozhodce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 127) nebo xxxxxxxx komise spolku,

b) xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního poměru x jejich xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. 128)

§245

Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx první xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX

§246

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xx byl xxxxxx xx svých xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx, kterým byla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx založena, změněna, xxxxxxx, určena xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí podání (§42 odst. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx nebo xxxx právní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodl, x xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxx, xx žaloba xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxx, x xxx žalobce spatřuje, xx xxx rozhodnutím xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, které xx měly být x řízení xxxx xxxxxx provedeny, xxxxx x xx, x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx právní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx být xxxx xxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Xxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v řízení xxxx správním xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxx opožděnost xxxxxxxxxx.

§248

(1) Podání žaloby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx odloží

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrozila xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx se nedotkne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetími xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x bez návrhu xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, jsou x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Krajské xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxx vkladu xxxxx x nemovitým xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x řízení místně xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx měla být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxx bylo řízení xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxx-xx dána xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx písmena a) xxxx x).

(2) Týkalo-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx x nemovité xxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nemovitá xxx.

§250a

Účastníci řízení

(1) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxx x ti, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.

(2) Jakmile xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, přibere jej xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§250x

(1) X xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podány xx xxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl x xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástupnictví (§107 x 107a).

(3) Návrh, x xxxx rozhodl xxxxxxx orgán, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx před soudem xxxxxx.

§250x

(1) V rámci xxxxxxxx jednání předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx správnímu xxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx, xxx se x xxxxxx xxxxxxx vyjádřil.

(3) Xxxxxxxxxx §114b xx xxxxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o věci xxxx a označit xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c) xxxx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx, do skončení xxxxxxx jednání, které xx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důkazům xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxxxxx xxxxxx bez xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodujících skutečností xxxxx §118a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx nařízena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx x prvnímu xxxxxxx xx xxxx.

§250x

(1) Xxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx vzít xx xxx xxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zopakovat důkazy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250x

Xxxx xxxxxxxx věc x mezích, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx vázán,

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ O XXXXXX

§250x

(1) Xxxx žalobu xxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, kdo x xxxxxx není oprávněn,

c) xx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Účastník, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxx zčásti.

(2) Xxx-xx xxxx zpět návrh, xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx, x souhlasí-li x tímto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníci xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx. Xxxxxxx nemusí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx podle odstavce 2, pozbývá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu účinnost x xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx..

§250x

Xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx x sporu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx správně.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x závěru, xx x xxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxx xx xxxx xxxx rozsudkem.

(2) Rozsudek xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx rozsahu, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§250k

Zastaví-li xxxx řízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxx x §250h, nebo xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx alespoň zčásti xxxx účinnost (§250h xxxx. 3), xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx vznikly x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§250m

§250m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250n

§250n xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250t

§250t xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

ČÁST XX.

XXXXX ROZHODNUTÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

Předpoklady xxxxxx xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x výjimkou titulu, xxxxx xx vykonává xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx podán xxxxx xx výkon xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx správním xxxx daňovém xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

§252 >>

(1) Není-li xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx x nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx povinný xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx, v jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxx obvodu xx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxx.

(3) Xxxxxxx obecného soudu xxxxxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiných rozhodujících xxxxxxxxxxx xxx bydliště, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxx vymožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x jehož xxxxxx xx závod (xxxx závodu), jde-li x výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(5) Xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx přenést xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx soud, xxxxxxxx xx to x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx nějž xxxx příslušnost přenesena, x xxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§253 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx slyšením xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx to xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxx části uvedeno xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx uvedených x xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx; žalobu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §229 odst. 4.

(3) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx, xxxxx i dalším xxxxxx, kterých xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx-xx x odvolání uvedeny xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx ty skutečnosti, xxx xxxx pro xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

(7) Xxxx-xx v této xxxxx xxxxxxx jinak, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci (§336a) xxxx xxxxxx (§338n) x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336b x 338o), xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx potřebná xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx buď xxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx nařizovat xxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydanému xx xxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 písm. x) x h).

Xxxxxxxxx xxxxxx

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povinný.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx manžel povinného, xx-xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xx prospěch xxxxxx, než kdo xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx xxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx jestliže je xxxxxxxxx, xx xx xxx přešla xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx práva xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, 89) pokud xxxxxxxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§257

Nařídit x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně.

§258 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx částky lze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx movitých věcí x nemovitých věcí, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, odebráním xxxx, xxxxxxxxxx společné xxxx, xxxxxxxxxx prací a xxxxxx.

(3) Výkon rozhodnutí xxxxxxxx zástavy xxx xxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§259 >>

Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx senátu xx xxxxxx, předvolá povinného x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Jde-li x vymáhání výživného xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx účastníka pomoc xxx zjišťování bydliště xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx postupuje x součinnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx účastníka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxx, pobočky xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 90), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx ústav") má xxx účty a xxxx xxxx čísla xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátory 211).

(3) Dotázaný xx xxxxxxx odpovědět xxxxx xx jednoho týdne xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxxxxx x majetku

§260a

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx výkon rozhodnutí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyzval xx x prohlášení x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx povinným xxxx, vyšší územně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx předvolat (§260c).

§260x

(1) Soud xxxxxx xx prohlášení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, připojí-li oprávněný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxx x pomocí xxxxx xxxxx §260 xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není třeba xxxxxxxx, jestliže se xxxxx xxxxxx u xxxxx, xxxxx o xxxx rozhodoval xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx insolvenční řízení, x xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek povinného 176) x xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx u xxxxxxxxx zavedena nucená xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx dočasná xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení krize xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§260c

(1) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, soud předvolá xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx navenek.

(3) Xx-xx povinnou xxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx statutárním orgánem; xxxxxxxx-xx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx více xxxx, soud xxxxxxxx xxxx předsedu; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxx předvolat xxxxxxx xxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx, xxx byl x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx dostavit x xxxxx osobně.

§260x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxx x poučení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jestliže x xxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx xx soud xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, vyšší xxxxxx samosprávný celek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxx předložil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxx uvedené v §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx, xxx byl k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx omluvy, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a znovu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 91)

(2) V prohlášení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postižitelného xxxxxxxx xx mzdy x xxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x nichž má xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x čísla xxxx xxxx xxxx jedinečné xxxxxxxxxxxxxx 211),

x) dlužníky, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž má xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx (§320),

x) movité xxxx (spoluvlastnický xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x listinách xxxxxxxxx x §334 a x xxxxxxx xxxxxxxx x zaknihovaných xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxx) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx x xxx xx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxx (xxxxxxxx 1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx uvedl xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx soudce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx učinit xxx xxxxxx.

§260x

(1) X výslechu xxxxxxxxxxxx soud vyrozumí xxxxxxxxxxx; oprávněný může xxxxxxxxxxxx klást xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xx xxxx povinnému xxxxxxxxxxxx rozhodnutím přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx spisu x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx a činit xx z xxxx xxxxxx x xxxxx.

§260x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§260x

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx výslechu, že xxxxxx na xxx, xxx xxxxxxxxxx uváděl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který předvolaný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Učinil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x době 6 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skončen podle xxxxxxxx 2.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se jeho xxxxxxx, která xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předvolání x xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§260d), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx neúčinná.

Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx

§261 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx oprávněného. X xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx. V xxxxxx xx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněný, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx oprávněný xxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx, xxxxxx x návrhu xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxx (plátce xxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním pohledávky x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx také xxxxxx, v jakém x nich xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx oprávněný výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky, označí x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužník xxxxxxxxx), a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vykonatelnosti. Potvrzením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který x věci rozhodoval xxxx xxxx prvního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx o xxxx rozhodoval xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí přímo xx xxxxxx, a xxxx-xx xxx příslušný x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx Evropských společenství") xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx opatří x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§261x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařídit jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné x xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, x xxxxxx lhůty ke xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neobsahuje-li xxxxxxxxxx soudu určení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxxx splnit xx xxx xxx x, jde-li x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx povinnosti, xxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx rovným xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Jestliže xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx prokáže-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx splnit, xxxx že xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxx ověřenou státním xxxxxxx nebo xxxxxxx 89), z xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx podmínka, xx oprávněný xxxxxx xxxx vzájemnou povinnost, xxxxxxxxx xx připraven xx xxxxxx, nebo xx xxxxxx doložený xxx.

§262a

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů zjistí xxxx, xxx xx x Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx evidována xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx obnovení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx o změně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx založeného xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vzniklého xx xxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jde-li o xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxxxxx-xx x xxx souhlas oprávněný. Xxxxx-xx zjistit x xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx závazek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Seznamu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx závazek xxxxxx xxxx zápisem xxxxxxx xx Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx součást společného xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, který patří xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxx vést xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§262b

(1) Xx-xx výkonem xxxxxxxxxx postižen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxx povinného xx xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx, nejsou-li na xxx ani x xxxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxx-xx prokázán xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§263 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx, jaký xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby zároveň, xxxxxx by x xxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx výkon rozhodnutí xxx tím xxxxxxxx, xxxxx stačí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx nařídit xxxxx způsobem výkonu xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Oprávněnému xxxx xxxxx vyplácí, xxxxxxx xx stanou xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nevhodný, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pohledávky oprávněného x xxxx xxxx, x níž má xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx způsobem.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již x xxxxxx xxxxxx, xx xx výtěžek, xxxxxxx xx se xxxxxxx, nepostačil xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Provedení xxxxxx rozhodnutí

§265 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx soud o xxxx provedení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu činného x trestním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx-xx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx pověří-li ho xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx řídí pokyny xxxxxxxx senátu. Upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí bez xxxxxxx předsedy senátu xxxx vykonavatel xxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx návrh xx zahájení řízení x soudu xxxx xxxxxx orgánu, učiní xxx xxxxxx xxxxx.

§266 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže se xxxxxxx xxx své xxxx ocitl přechodně x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxx xxxxxx povinného xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxx-xx očekávat, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Xxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, lze xxxxxxxx vůči oprávněnému xxxxxxx xx vyloučení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§267a

(1) Návrhem podle xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, skupiny xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výtěžku xxxx xxxxx uspokojovaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tam, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, přikázáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo prodejem xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x věc xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinného, kteří xx účastní xxxxxx x xxxxx rozhodnutí, x proti povinnému.

§267b

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx svěřenskému xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobil xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xx přihodila.

(3) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx pohledávek, x jejichž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stalo neúčinným;

c) xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx rozhodnutí postihuje xxxx, které xxxx x xxxx podle §321 x 322 xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojit;

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx výtěžek, xxxxxxx jím xxxx xxxxxxxx, nepostačí ani xx xxxxx jeho xxxxxxx;

x) bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxx, x němuž xx xxxxx právo nepřipouštějící xxxxx rozhodnutí (§267);

x) xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven x xxxxx, jestliže xxxxx zaniklo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, protože xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonat.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxx zastaven xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x odvedl xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx právo.

(4) Týká-li xx nařízeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zastavení jen xxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu širším, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaví xxxx xx xxxxx xxxx i xxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx rozhoduje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výši x xxxxxx dávek xxxx xxxxxxx (§163).

Náklady výkonu xxxxxxxxxx

§270 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx xxxxxxxx i xx xxxx náklady.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Náklady xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Stát má xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odměny mediátora xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinného nejsou xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxxxxxx §147 xx 150.

§271 >>

Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne soud x xxxxxxx nákladů, xxxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx také xxxxxx dosud vydaná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx již zaplatil.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273b

§273b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx

§274

(1) Xxxxxxxxxx §251 xx 271 xx xxxxxxx x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3 x xx výkon

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx přiznávají xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) vykonatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) notářských xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 150)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství; 147)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž soudní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxxxx titulu, který xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §337 xx 337h xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxx x výtěžku x xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§275 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, který je xxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx, který xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí přezkoumávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxx zastavením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §274 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx jiný exekuční xxxxx, xxxxx který xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x jejichž xxxxx jde.

Hlava XX.

Xxxxxx xx xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276 >>

Srážky xx xxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx od xxxx xxxxxx xxxxxx xx daň z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z příjmů xx závislé xxxxxxxx, xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx čistá xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx vedlejší xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x koho je x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§278 >>

Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§279 >>

(1) X xxxxx mzdy, xxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Přednostní pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nestačí-li xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx spolu s xxxxxxxxx pohledávkami z xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnými xxxx;

x) pohledávky xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přeplatků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy (xxxxxxxxx xxxxx xxxx snížené xxxxxx) poskytované xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, platu nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xx 1. ledna 2011 xx 31. xxxxxxxx 2013 x xxxxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx zbytek xxxxx xxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx připočte ke xxxxx xxxxxxx zbytku xxxxx xxxx v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x první třetině.

§280 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x první xxxxxxx xxxxxx xxxxx mzdy xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx §279 xxxx. 1 xx xxxxxxx x xxxxx třetiny xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx z xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx a xxxxxx xxx podle xxxxxx (xxxxxxxx 3) ostatní xxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetiny x xxxxxxxxxx všech pohledávek xxxxxxxxx, uspokojí xx xxxxxxx běžné výživné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxx xxxx, x xx podle xxxxxx xxxxxxx výživného. Xxxxxx-xx xx však xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx mezi xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výše běžného xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, kdy xxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx mu xxxxxxxx téhož xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281 >>

Provádět xxxxxx xx mzdy xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, x xx i xxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxx

§282 >>

(1) X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plátci xxxx, xxx xx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx částky xxxxxxxxx.

(2) Xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx mzdy xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx ztrácí xxxx, kdy je xxxxxx mzdy doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§294 xxxx. 3), xxxxx xx vyplacení té xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovené výši xxxxxx.

§283 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, vyrozumí xxxx x xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§276).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v budoucnu. Xxxxx platí, bylo-li x xxxxxxxxxx povinnému xxxxxxx zaplatit peněžitou xxxxxx xx splátkách.

(3) Xxxxx-xx během xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx záleží xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; zvýšené xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnému xxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li nařízení xxxxxx rozhodnutí doručeno xxxxxx mzdy až xx xxx, xxx xxx byla xxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxx, jakoby xxxxxxx xxx za xxxx xxxxx právo xxx na mzdu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebyla.

§286 >>

Xxxxxxx-xx k xxxxxxx dlužné xxxx xx xxxxxxx měsíců xxxxxxxx, je třeba xxxxxxxxx srážky xx xxxxx měsíc xxxxxxx.

§287 >>

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx §277 xx 280, x oznámí-li xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx částku, se xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období přípustnou xxxx srážek xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx, provede xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážky xxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Xxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx k provádění xxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx mzdy povinného xxxx vyrozumění xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288 >>

Požádá-li x xx plátce mzdy, xxxxxxxxx xxxx povinný, xxxx soud, xxxx xxxxxx xx být x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sražena, a xx-xx více xxxxxxxxxxx, xxxxx z xx xxxxxxxx na každého x xxxx.

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx odklad xxxxxx xxxxxxxxxx podle §266 odst. 1, xxxxxxxxx xxxxxx mzdy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx odkladu, dokud xx xxxxxx doručen xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 odst. 2, provádí plátce xxxx xxxxxx dále, xxx nevyplácí je xxxxxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxx výkonu zrušen. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§290 >>

(1) Xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx mzdy xxxx xxxxxxxxx nařízený xxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, když povinný xx xxxx jednoho xxxx nepobírá xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx z xx mohly být xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zastavit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx výživné xxxxx xxxx dobrovolně.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx srážek

§291 >>

(1) Sraženou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Má-li xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, může xxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxx částku xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx oprávněné x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx mzdy xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx nařídí xxxx.

(2) Xxxxxxxx částku je xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx sám xx xxxx němu peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx jinak xxxx xxxxxxxx.

§292 >>

Jestliže plátce xxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx srážky xxxxx x včas, xxxxxxx-xx je v xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx po xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx částky xxxx, xxxx oprávněný xxxxxxxx proti xxxxxx xxxx x soudu xxxxx na vyplacení xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxx.

Změna plátce xxxx

§293 >>

(1) Změní-li se xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx plátce xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx mzdu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nový xxxxxx xxxx obdržel od xxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 xx xxxxxxxxx.

(3) Povinnost provádět xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx soudem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; nedozví-li se x těchto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy mu xx xxxxxxxx usnesení xxxxx §294 xxxx. 3. Xxxxxx, které xxxxxxx pohledávka oprávněného xxxxx §280 odst. 3, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx mzdy.

(4) Xxxxxxx-xx ke změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, započte xxxxxxxxxxxxxx částku x xxxx výši, případně x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky, dosavadní xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy nedosáhla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxx (xxxxx nemocenského xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxx ve xxxx rozdílu xxxx xxx, co xxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx částkou. Xxxxxxxxx plátce mzdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx novému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxx.

§294 >>

(1) Xxx, xxx přijímá zaměstnance xx práce, je xxxxxxx vyžádat si xx xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxx, x xxxx naposledy pracoval, x tom, zda xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, kterým xxxxxx a v xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatel vydat xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx přestal xxxxxxxx; xx obdobně platí xxx plátce xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx provádění xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ten, x koho povinný xxxxxxxxx xxxx do xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxx to xxx odkladu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx tomu, x xxxx xxxxxxx nastoupil xxxx xx práce, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení, xx xxxxxx ho vyrozumí x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, seznámí xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx; xxxxx xx, xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx ho xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§295 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxx to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nařídil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxx mzdy.

(2) Plátce xxxx xxxx oznámit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ze xxxx xxxxxxxxx provedl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx ze xxxx x xxxx pořadí xxxx xxxx pohledávky.

§296 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 xxxx. 1 x 2 xxxx x §295 odst. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx měl xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx splnil.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §294 x 295 xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxx plátců xxxx

§297 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx několika xxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na všechny xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx je xxxxx plátce xxxx xxxxxxx provádět ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Nařizuje-li xxxx xxxxxxxxx srážek xx mzdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, určí xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxxxxx x některého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx plátce mzdy xxxxxxx oznámit xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx nezabavitelné xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx jen xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx některý x xxxxxx mzdy x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx srážek xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx srážky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx celkově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Nepřevyšuje-li xx, vyplatí celou xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx xxxx xx sražené xxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, kolik odpovídá xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vrátí xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

§299 >>

(1) Ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy xx xxxxxxx i xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x odměny za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odměny xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x dávek státní xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxxx péče, které xxxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx dále xxxxxxxxx x příjmů, xxxxx povinnému nahrazují xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxxx pomoc x mateřství 173),

d) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutá x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") 220),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) příplatek k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx x xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ocenění xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Československa a xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzické xxxxx, která z xxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částka potřebná xx úhradu pobytu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx jednorázově, xxxxx xxxxxxx přikázáním pohledávky.

(3) Xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx vzhledem ke xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx nutně xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; x jejímu xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx.

(4) X odstupného se xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvlášť x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 220). Xxxxxxxx-xx povinný xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x době, která xx určí xxxxx xxxxx násobků xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx poskytování xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx platu, služebního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odměny po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx.

§300 >>

§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§301 >>

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy hovoří x plátci xxxx, xxxxxxxx se příslušná xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx a fyzickou xxxxx, vůči xxxxxx xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §299.

§302 >>

(1) Xx-xx xxxxxxx vedle xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x §299, postupuje xx xxx, xxxxxx šlo x xxxxxxx mezd.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx ní xxxxx xx xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x 299, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx pohledávky

Přikázání xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx xxx nařídit xxxxxxx xxxxxxxxxx povinného z xxxx vedeného x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které podle xxxxxxxx zůstavitele xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx xxxxx související x nutnou správou xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) V xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxx přikáže peněžnímu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx doručeno, x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neprováděl xx xx započtení x xxx xxxxx x xxxx nenakládal. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx povinného, xxxxx x usnesení také xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx pohledávka odepsána. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx substituční jmění, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx právo x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notáře. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx uvedené ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx doručí xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x peněžnímu ústavu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxx peněžnímu xxxxxx.

(3) Povinný xxxxxx xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx nakládat, x xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vedený x peněžního xxxxxx.

§304x

(1) Zákazy xxxxxxx x §304 odst. 1 a 3 xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx povinným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx mezd (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx práci, xxxx xxxxxxxxxxxx, splatných xx xxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; xxxx (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práci, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již z xxxxxxxxxx z účtu xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx prostředky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxx písemné xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx účel xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx), xxxxxxx mzdy (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx, xxx xxx mají xxx vyplaceny; xxxxxx xxxxxxxxx na prohlášení xxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) Výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxx mezd (xxxxx), xxxxxx mezd (xxxxx) nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazují xxxxxx xx práci, xxxx xxxxxxxxxxxx vyúčtovat, xxxxxxxx xx xx xxxx uloží.

§304a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§304x

(1) Xxxxxx uvedené x §304 odst. 1 x 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 209). Má-li x xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxx více xxxx, xxxxxxx xx věta xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nejvýše jednou. X xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx povinnému xxxxx xxxxxxxx 1 oznámí xxxxxxx ústav xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx veden xxxxx §262a odst. 4, xxxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx účtu x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty vyplatí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx. X tom xxxx xxx manžel xxxxxxxxx při nařízení xxxxxx rozhodnutí poučen.

§305 >>

O tom, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústav; xxxxxxxxx ústavu vyrozumění xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pohledávku povinného x účtu xx xxxx, x jaké xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx, nejpozději však xx šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxxxxx opravné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 94) a xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 a 3) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§307

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí x jednotlivých účtů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ústav provede xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ještě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx z xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx příslušenství zcela xxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx výkon rozhodnutí xxxx ve xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x němž xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx-xx x tomu xx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx vyrozumění xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx ohledně dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělí, xx xx účtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x oprávněnému xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx plnému xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx má vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx ústav xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) a xxxx-xx xxxxxxxxx ústavu doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nebude xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx, xx odklad xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx pohledávky z xxxx. X tom, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, soud xxxxxxx ústav vyrozumí.

§309 >>

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z téhož xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx xxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx mu xxxxx xxx doručena xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nestačí-li pohledávka x účtu xxxxxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx obdobně.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinného, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 do xxxx xxxxxxx v §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxx pohledávka, xxx xxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx by byly xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxx zcela vybrány. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provede podle §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x den, xxxxx xxxxxxxxx poté, xx xx o xxxxx xxxxxx dozvěděl.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, xxx xxx byl xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxx nepřihlíží.

(3) Xxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx jako pohledávka, xxx niž byl xxxxxxx výkon rozhodnutí, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z účtu, xx xxx xx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxx, poměrně; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 a 3 xx platí obdobně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Pro pořadí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx.

§310 >>

Předpisy vylučující xxxx omezující použití xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu x jinému xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanoveními x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§311 >>

Xxxxxxxxxxx-xx peněžní xxxxx xxx, jak xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 xxxx. 1 a 307 xx 309a, xxxx xx oprávněný xxxxxxx, x to i xxxxx, xxxx už xx xxxx xxxxxxxxx xxxx dostatek prostředků, xxx xx xxxxxxx xxxxx zaplatil xxxxxx, xx kterou by xxx právo, kdyby xxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x

Xx-xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx zřízen xxx xxxx osob, xxxxxxx xx §303 xx 311 na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Přikázání xxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx

§312

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx povinného než xxxxxxxxxx z účtu x peněžního ústavu xxxx xxxxxx uvedeného x §299 lze xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx teprve x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dílčí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx postupně xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx účastníkem, xx xxxxxxxxx xxxx vázáno xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx usnesením x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx. Jednání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávněný.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx.

§313

(1) X xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mu, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx s xx volně nakládat x zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx související s xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listinami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provedl xx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§314 >>

Jakmile nabude xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxx oprávněného x xxxxxxxx povinného; xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postižena.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx, jestliže xx xxx splatná, oprávněnému x den, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx své povinnosti xxxx povinnému.

§314a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§314x

(1) Xx-xx to xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §328b, §329 odst. 1 až 6 x §329a330a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx xx vydražitele veškerá xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu. Xxxxxxx xxxx x dražbě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x osobě, xxxxx zajištění poskytla, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 154) nebo xxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, pro niž xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx takto dotčené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, provést xxx xxxxx, xxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx věřiteli povinného. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku (xxxx část) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx se o xxxxxx xxxxx dozvěděl; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 tím není xxxxxxx.

(2) Mají-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx x nim xxxxxxxxxx.

(3) Mají-li xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 stejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx postihuje xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§312 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxx-xx dlužník xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxx §314a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §314c xxxx. 1 x 3, může xxxxxxxxx proti dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx mohl xxxxx xxxxxxx, jinak se xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx třetí, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzavřít na xxxx xxxxxxxxx smír, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxx oprávněnému.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo neoznámí-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx mu xxx xxxxxxxxx vznikla.

§316 >>

(1) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí nařízen xxx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx, x jakém xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nemohly xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uspokojeny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odevzdat sraženou xxxxxx soudu, xxxxxxxx xx to na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx soud. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jim xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx sražené xxxxxx xxxxx zprošťuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§317 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí nepodléhají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx. Xx neplatí, má-li xxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s nutnou xxxxxxx věcí nabytých xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx práv x xxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx vzniklo x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx až poté, xx tato skutečnost xxxxxxx, xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vědět xxx x mohl.

§318

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí jen xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx v §279 xxxx. 2, podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 odst. 2 x 3.

§319 >>

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx autor, xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx navrhován výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třemi xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx přednostních xxxxxxxxxx xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx je autorovi xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručí xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pak xx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx autorské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx u xx v běžném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx.

Postižení jiných xxxxxxxxxxx xxxx

§320 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx mzdy, peněžité xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x §299, xxx-xx o právo, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a které xxxx xxxxxxx s xxxxxx povinného x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx podílet xx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §312 odst. 3, §313316 x 317 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx ceny soud xxxxxxx znalce, xxxxx-xx xxxx xxxxx ze xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx vzniklo.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx povinného ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx; vydání x xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 vykonavatel. Xxxx xxx postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení §326b x §328 xx 334a.

§320a

Postižení účasti povinného xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, postihuje xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx x práva na xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x práva na xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x na postižení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx společnosti, je-li xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, v xxxxxxxx a komanditisty x xxxxxxxxxx společnosti

§320aa

(1) X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podíl xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl (xxxx xxx "podíl") xxxx ho zatěžovat x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, společnosti x ručením xxxxxxxx xxxx družstvu xxxxxx xxxxxxxxx x převodu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx souhlas, xx-xx xx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x takový podíl, xxx má xxxxx x ním xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx podíl xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§320ab

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prodá xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §322 odst. 5, §328b xx 330a. Je-li x xxxxxxxxxxx podílem xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §320aa xxxx xxxxxxxxx xxxxx §336 xx 337h; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zašle x xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx podílem xxxxxxx xxxxx xxxxxx byt x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx družstva je xxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx tento podíl xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx tím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určení ceny xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx společníky nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx dražební xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx domě xx xxxxxxxxxxx družstva, x xxxx se nachází xxx, k xxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx družstva, xxxxx x xx požádá, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x nebezpečí na xxxxxx uvedenou v xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx členem družstva xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx vydražen.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx.

(5) V xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Udělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx podíl ani x opakované dražbě, xxxxxxxx x xxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, společnost x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li podíl xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádání. Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx a účast xxxxxxxxxxxx v komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúspěšné xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

Xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§320b

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen xxxx oprávněný xxxxxx xxxxxxxxx věc nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx navrhuje jestliže xxxxx, že správou xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx doloží, xx xxxxxxxx věc xxxx jejich soubor xx xxxxxxxx povinného. X tom, že xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx věc xxxxxxx.

(2) Xxxxx dalšího oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxx xxx podán x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§320c

Pro xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rozhodující xxxx x době xxxxxxxx řízení.

§320d

(1) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx soud povinnému, x xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, aby xx xxxxxxxx usnesení nemovitou xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx plody xxxxxxxx x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, aby xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx, xxx a kdo xxxxxxxxx věc xxxxx, xxx x kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pachtovní xxxxxxx x nemovité xxxx xxxx její xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx věcným xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx do 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prostor.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx jsou zapsána xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxx zjistí z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí doručí xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinnému, manželu xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx nemovitá věc, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §338i xx 338l xxxxx xxxxxxx.

(2) Podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s nemovitou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Soud xxxx vhodná opatření, xxx nemovitá xxx xxxx xxxxx a xxxxxxx hospodářsky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx, xxx xxxxx x užitky xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx xx, xxx xx poskytoval povinnému, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxx jinak nakládal.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx potvrzení o xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x penězích, xxxxxxxxx se soudu, xxxxx xx postará x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx podle §328b xx 330a.

§320x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Soud xxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, touto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx ukončit a xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx nemovité věci x pojistné xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx, těmito xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxx xx xxxx xxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahů, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx věc xxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxxx nebo dohodou x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx vztahů.

§320h

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, se xx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x tomto xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) plnění, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv x xx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxx spojených x xxxxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nemovité xxxx,

x) náklady řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx z xxxxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxx xxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxx.

§320i

Jiné výkony xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité věci xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx nemovité věci xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zaplacením xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxxx xxxxxxxx věci. Xxx xxxxxxxx výkony xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Doposud xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx výkonů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx.

§320x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx nemovité xxxx

(1) Xx výkon rozhodnutí xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx užijí xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx podíl xx této xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Příjmy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí nepodléhají.

§322 >>

(1) Z xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx povinného xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinného a xxxx manžela, se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxxx úkolů, jakož x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx majetkovým xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx společném jmění xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx oděvní xxxxxxxx, xxxxxx prádla x obuvi,

b) obvyklé xxxxxxxx domácnosti, zejména xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x nádobí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, vytápěcí xxxxxx, xxxxxx, přikrývka a xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prsten, písemnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se povinného xxxx členů xxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přenést xx xxxx xxxxx dat, x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiné xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 209),

g) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxx chovu a xxxxx slouží člověku xxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 159) xxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx údajů x xxxx evidenci, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx o vlastnících xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx, xxxxx povinný xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právo x xxxx volně xxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx na xxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x věci, které xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobil xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, na které xx xxxxx věty xxxxx nepoužijí xxxxxxxx 1 až 6.

Xxxxxx movitých věcí

§323 >>

(1) Výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí xxxxx xxx postiženy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movité xxxx, x xxxxxxx využití xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx oprávněnému známo, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx mimo xxxx xxx (xxxxx), xxxxx xx povinný xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxx.

§324 >>

V xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx, xxx soudu do 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx věc xxxxx xxxx substituční jmění, x xxxxx jde x xxxxxxx xxx, xxx xx právo x ní volně xxxxxxxx x xxx xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx xxxxx

§325 >>

(1) Usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí se xxxxxxxxx až při xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx provádění xxxxxx xxxxxxx přítomen, xxxxxx xx xx usnesení xxxxx x xxxxxxxxxxx x tom, xx xxx proveden xxxxxx x které xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx sepsány, xxxxxx xx xxxx oprávněnému x xxxxxxx povinného.

§325x >>

Vyžaduje-li to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxx osobní prohlídku xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, kde má xxxxxxx svůj xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xx do xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§325x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx má své xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxx xxx (xxxxx) xxxx jiné xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxx ten, xxx provádí výkon xxxxxxxxxx, provedl xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povinného. Nesplní-li xxxx povinnost, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zjednat xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx prohlídky xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, pořídí xxxxxxx xxxxxxxx záznam. X xxx musí xxx přítomné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x xxxx (sídle) xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxx xx povinný xxx xxxx umístěny, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxx především xxxx, xxxxx povinný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xxxxxxxx xxxxxxx; věci, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx sepsány, xxx není-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze-li xxxxxxxx xxxxxx rychlý xxxxxx xxxx xxxxxx. Sepsány xxxxxxx být xxxxxx xxxx, které tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xx u xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx předána, xxx xx xxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxx xx zadržovacího xxxxx nebo zajišťovacího xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx, která své xxxxxxx právo k xxxx xx těchto xxxx odvozuje, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx k xxxxxxx xx základě výzvy xxxxx. Soud po xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxxxxxxx xx zadržovacího xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328b xxxx. 4 xxxx. g).

(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx práva, xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(6) Xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx v příslušné xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx jsou xxx povinného xxxxxxxxx x xxxx evidenci. Xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxx xxxxxxxxx 197). Po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx nakládat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx evidence (§324).

(7) Xxxxxxxxx má právo xxx přítomen xxxxxxx xxxx. Do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx se xxxxxx x další xxxx, xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx vhodnou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx povinný x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(11) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení soupisu x poučí ji x xxxxx podat xxxxx xxxxx §267.

(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxx pojatá xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §267.

XXXXXXX 2)

§326a

Nepodaří-li xx x xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx soud oprávněnému x vyzve xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, kde jsou xxxx povinného, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xx jím xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§326x

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mimo xxxxxx ihned xxxx, xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §329a xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx tyto věci x xxxxxxxxxx-xx je xxxxxxxxx za cenu, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx si xxxxxxxxx movitých věcí xxxxxxx, provede soud xxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxx.

(3) Sepsané xxxxxx věci, které xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx, x xxxxxx se xxx, xxx bylo xxxxxx, kterým xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx soupis

§327a

(1) Xx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx taková xxx xx soupisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jinou xxxxxxxx. Xx-xx xx možné, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx do xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx po celou xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx povinný vyzve, xxx xxxxx sepsané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Xxxxx xxxxxx xxx prodeji xxxxxxxx xxxx

(1) Xx právní xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sepsané xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx, xxxxx není

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 47),

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaného xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx provede soud; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odhad provedený xxxxxxxxxxxxx při sepsání xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §334a. Odhad xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx pověření x xxxxxxx jiným xxxxxxxx.

§328a >>

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx sepsaných xxxx xxxxx §328 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) zvlášť významná xxxxxxxx díla x xxxxxxx,

x) rukopisy zvlášť xxxxxxxxxx literárních xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx významných xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxxx, xxxxx x xxxx upomínkové xxxxxxxx xxxxxxxx povahy xx xxxxxx osobách,

d) předměty xxxxx xxxxxxxx historické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx posláním xx péče x xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xx doručení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nesloží u xxxxx rozhodnou cenu, xxxx x tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328b >>

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x dražbě, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xx prodají xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxx-xx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx.

(2) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx, kde xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x soudu xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx-xx xx třeba, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydat x xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx dobrovolně, budou xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx dražební rok xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx povinnému, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxx obvodu xxxx xxxxxx konána x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x místo xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx souboru xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§329),

x) xxx xx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx rozvrhu xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxx xxxxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx dražby, xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedou xxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x §336f se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx výši xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx rozhodná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx draženého xxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx na xxxx Xxxxx republiky podle xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx, ekvivalent xxxxxx 45&xxxx;000 EUR. Ustanovení §336e odst. 2 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx podána xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx této xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§329 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; o průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dražitel xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x dražbě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxx ceny. Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx věcí xxxx xxxxxxx ustanoveními cenových xxxxxxxx.

(3) Soud udělí xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xxx dražiteli, který xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xxxxx udělen xxxxxxx, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

(5) Vydražitel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podání, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx stanovenou xxxx xxxxxxxx možnou pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 200) (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx se xxx xxxxx, xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx na xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sedmi dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx zanikají zástavní x xxxxxxxxxx práva x xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel vydražené xxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxx xxxx podle §330 xxxx. 2 a 3.

§329x

(1) Xxxxxx-xx vlastnické xxxxx xx vydražitele, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vydražiteli x xxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx přechodu vlastnického xxxxx x listinnému xxxxxxx papíru xx xxx xxxx na xxxxx soud vyznačí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papíru xx vydražitele x xxxxxxxx udělení příklepu.

§330 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nenajde-li xx vydražitel xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Na tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, zbývající xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx dluzích, xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxx zbytku jistoty xxxxxxxx xxxx usnesením.

(4) Xxxx, xxxxx nepřejdou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx opětovné xxxxxx, xxxx oprávněný xxxxxxx xx 15 xxx xx vyrozumění x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávněnými, ochotnými xxxxx k převzetí, xxxxxxxxx pořadí (§332 xxxx. 1). Převzetí xxxx xx xxxxx xxxxxx jako prodej x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx, vyloučí xx xxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx o tom xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx.

(5) Věci, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx není znám, xxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx; xxxxx xxxx 1 rok a xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx bezcennou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §341 odst. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i elektronicky x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dražitelů x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxx nebo xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxx postup xxxxxxxxx,

x) adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, během xxxxxxx xxx zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx zaplacení xxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx udělení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx x xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxx xxxxxxxxx xxxx převzít,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrady xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou předkupní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx informace x příklepu.

(3) Učinilo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxxx §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx dražbu xxxxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §328b xx 330.

§331

(1) Byl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx nařízen jen xxx jednu pohledávku x xxxxxxxxxxx-xx se xxxx další oprávněný xxxxx xxxxxxx [§328b xxxx. 4 xxxx. x)], xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx odečtení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx vydražená xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx oprávněnému dosažený xxxxxxx.

(2) Byl-li výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx vydražená xxx xxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx x oprávněných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxx z evidence xxxx xxxx majetku, xx xxxxxxxxx movitá xxx xx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen, xxxxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx zajištění xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro kterou xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho pobyt xxxx xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních; xxxx xxxxx §301 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzít nebo xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátil xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§331a

(1) Xxxx-xx prodána xxxxxx xxx, která xxxx převedena x xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxx, dalšímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem) xxx více xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx [§328b odst. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx oprávněný, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx movitá xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Má-li několik xxxxxxxxxx stejné xxxxxx x xxxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx přednostně pohledávky, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpis. Xx-xx dalším věřitelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady xxxx xx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů.

Hotové peníze a xxxxx papíry xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx která xx xxxxx §322 xxxx. 2 xxxx. x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, naloží xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx prostředky v xxxx xxxx, xxxxxxx xx jejich prodej xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 103). Dosažený výtěžek xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §331 x 332.

§334 >>

(1) Xxx-xx x cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyzve xxxx, xxx xx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vyzve-li xxxx toho, xxx xx podle cenného xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, aby odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx jednání xxxxxxxx x uplatnění xxxxx, xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxx zaknihovaných cenných xxxxxx, provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxx prodeje (§331 xx 332).

§334x

(1) Xxxxx nebyly xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženy xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 1, soud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx 203). Xxxx má přitom xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Se získanou xxxxxxx xx naloží xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331332).

Xxxxxx nemovitých věcí

§335 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx listinami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxx, xx byl podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx u příslušného xxxxx dříve, než xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x to xxx dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušnému xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, x němž je xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxx xxxx xxxx návrh xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx oprávnění, kteří xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§335x >>

(1) Xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušenstvím; xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxx spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx věci v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335x

(1) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x týká-li xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, aby po xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx a xxx xx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výměnek xxxx xxxxxxx či pachtovní xxxxx, xxx-xx o xxxxx nezapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx povinný, případně x xxxx manžel xxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx nemovitou xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, zda xx právo x xx xxxxx nakládat x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx související x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxx nemovitou xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx domáhat se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věci.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx právo, xxxxxxx xxxx nájemní xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx a x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxxx (sídlo), x xxxxxx je xx xxxxxx xxxxx soudu. X tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx vyrozumí xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

§336 >>

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx soud ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství. X xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx uvědomí xxxxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a znalce. Xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx umožnit prohlídku xxxxxxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ocenění.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx povinného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x její příslušenství xxxx dříve oceněny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x jestliže xx nezměnily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxx upustit.

§336x >>

(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336 určí xxxx

x) xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx cenu xxxxxxxx věci a xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxx oznámená nebo xxxxx známá věcná xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nájemního xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxx břemeno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx právo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osobám, x xxxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336b >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §336a.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx dražebního jednání (§336d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a odst. 1 xxxx. a) x x)],

x) xxxxxxxx xxxxx dražebního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxx nejnižšího xxxxxx (§336e odst. 1),

x) xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx (§336e xxxx. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vlastníkem (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) xxxxxxx, xxx má xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xxx xx xxxxxxxx u xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x upozorněním, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx nájemní xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx bytu, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx výměnku xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zanikne xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx zemědělského pachtu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx věřitele xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx byl nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahájení dražebního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 2 x 3, x xxxxxxx, xx x přihláškám, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336f),

x) xxxxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx do jejich xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx skupiny a xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336p xxxx. 1, xxxx v téže xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo nařízeno xxxxxxx, a xxxxx xx, xx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx učiněným xxxxxxx xx nepřihlíží,

c) xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx x nemovité věci xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx mohou xxxxxxxx jen v xxxxxx jako xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx předkupní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x předkupní právo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemku x právu stavby, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xx xx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx zatížen právem xxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx 218), jde-li x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči vlastníku xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí x jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx dražebního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 2 x 3, x xxxxxxxx, xx přihlášky, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xxxx odmítne.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x xxxxx xx mu xxxxx, xx mají k xxxxxxxx xxxx předkupní xxxx zástavní xxxxx xxxx výhradu zpětné xxxxx, osobám, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336a, x xxxxxx, které již xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním právem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x v jejichž xxxxxx xx povinný xxx xxxxxxxx (sídlo),

c) xxx, xxx vybírají xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx věc.

(2) Xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doručí xx xxxxxx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx její podstatný xxxxx uveřejnil xxxxxxxx x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxx x úřední xxxxx soudu.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx dražební xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uveřejnit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxx vyhlášce není xxxxxxxx přípustné.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx x soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx čtvrtiny nejnižšího xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nepřesahuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx jako nejvyšší xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. X xxxxxx na účet xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno, xx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Ten, kdo xxxxx uplatnit při xxxxxx své předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, musí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx předkupní právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§336x

(1) Věřitel, který xx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, smírem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), může ji xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pozemku 218) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pohledávka xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx konání xxxxxx,

x) xxxx x xxx, do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx patří,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx pohledávky.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx související se xxxxxxx xxxx a xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Osoba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přihlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§336x

§336x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxx xxxx řídit xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx při jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxx xx xxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx zaplatil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plná xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx právnickou xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxx x §21, 21a x 21b, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé xxxxx vystupovat xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 x xx, xxxx v xxxxxx xxxx brání xxxxxxxx předpis.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx narození xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dražbě.

§336i >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx xx xx pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xx které xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx věřitelů povinného x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxxx činem xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mravům.

(3) Po xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxx nejprve

a) rozhodne, xxx xx prokázáno xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§336e xxxx. 3),

b) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, pachtovní xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxx, xxx dražební xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §336a.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx vyzve xx, xxx mohou xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx koná, xxxxx dražitelé xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Cena xxxxxxxxx xxxx není omezena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§336j >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx učinil nejvyšší xxxxxx a x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nejprve xxxx, xxxx svědčí předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx určen xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pomocí xxxxx.

(3) X usnesení o xxxxxxxx xxxx

x) stanoví xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx příklepu x xxxxx xxx delší xxx 2 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 2 xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §336l xxxx. 4 xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx povinnému, umožňuje-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §336ja xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, jaký xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxx xxxx xxx xxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx podání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

§336ja

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx každý xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx nemovitou věc xxxx nabýt xxxxxxx xx částku x xxxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxx soud odděleně x xxxxxx je xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §336e odst. 2 xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx a včas xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx uplynutí xxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx dnů xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x předražku, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zruší x xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x za xxxxx cenu xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx nabude xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx podal xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx x předražku xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx svoje podání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví se xx stejná xxxxx xxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx, jaká byla xxxxxx x usnesení x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx navrhovatelům xxxxxxxxx xx zaplacená částka xxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx.

(7) Za odvolání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxxxx podané xxxxx usnesení x xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxxx, tomu, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další oprávněný, xxxxxxxxx a vydražiteli. Xxxxxxxx o příklepu xx vyvěsí xx xxxx 15 xxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx do 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxx vyčíslili xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx. X usnesení xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nichž xx xxxxx identifikovat xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx

x) xxxxx uvedené x §336c xxxx. 1 písm. x), xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška, jestliže xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dražitelé, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže mají xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxx, že xx příklep neuděluje, xxxxxxxx x řízení xxxxx k takovým xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx udělen xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx změní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x předražku. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x příklepu xxxx o předražku xxxxxxxxx xxxxxx změněno, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx x příslušenstvím xxxx xxxxxxxxxxxx po doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; xxx-xx xxxx podán xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx nejvyšší xxxxxx, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx o příklepu. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o předražku xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx byl xxxxxxxx, x xx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podání nebo xxxxxxxxx xxx zaplatit xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší možnou xxx platbu v xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, nebo xxxxxxx xx účet xxxxx. Xx povinnosti xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xx vydražitel xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx třetin nejvyššího xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx předpokládat, xx x takové xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxx x úvěru, xx xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x bankách.

Soud xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx marně. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné x doručuje xx xxx vydražiteli.

(5) Dnem, xxxxxx xx stal xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o věcné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx bydlení xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výhrada zpětné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práva vlastníka xxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx předkupního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, výhrada xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, budoucí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí váznoucí xx nemovité xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx vydražiteli xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx předražitel, xxxxx xx nestal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vydat xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předražku xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

§336x >>

(1) Nebylo-li xxx xxxxxx učiněno xxx nejnižší podání, xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx podán do 1 xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě, kterou xx soud xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx být xxxxx xxx jeden xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty zrušuje x xxxx nařídí xxxxx xxxxxxxx jednání. Xx nařídí xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředložil xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §336l odst. 4, xxxx nezaplatil xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a xxxx. 1); ve xxxxxx dražebním xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 30 % x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ani xxxx, xxxx řízení xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xxxx. 2 x §336b xxxx. 4 xxxx. x), §336c s xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i odst. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336n >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336m xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx státu a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx jednáním, škodu, xxxxx xxxxxxx tím, xx nezaplatil xxxxxxxx xxxxxx, x, bylo-li xxx xxxxxx dražebním xxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nejvyšším xxxxxx. Xx tyto dluhy xx xxxxxxxx jistota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; převyšuje-li xxxxxxx xxxx závazky, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vykonavatel xxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx potřebných xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydražiteli.

(4) Částky xxxxxxxxxxx na náhradu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx povinni xxxxxx svoje jméno, xxxxxxxx, bydliště, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx je tento xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx dražba xxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vydražené xxxxxxxx xxxx,

x) termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokázání xxxxxx xxxxxxxxxx žaloby,

h) xxxxxx xxxxxxxxx předkupního xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě x xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx, xxx jsou předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx prokázány

(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší podání, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výhrada xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx první. Xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx druhé se xxxxxxxxx.

(4) Pro dražbu xxxxxxxxxx elektronicky platí xxxxxxx ustanovení §336b xx 336n.

§336x >>

(1) Xxxxxxxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxx dražby xxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx x přihlášených pohledávkách, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx v xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxx přihlášky, xxxxx byly odmítnuty, x důvod, xxx xxxxx xx tak xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx přihlášené xxxxxxxx xxxxx §336b xxxx. 4 písm. x) x x povinnosti xxxxx §336f odst. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §336f xxxx. 4, xxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxx samostatně. Xxxxxx-xx přihláška pohledávky xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozvrhu, dodatečné xxxxxxxx o projednání xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x rozvržení rozdělované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx později xx xxxxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinný, xxxxx §336b odst. 4 xxxx. x) xxxx §336p xxxx. 2, xxxxxx soud xx xxxxxx moci xxxxxxxx x příklepu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražitelem, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uplynutí xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx návrh xxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X jednání soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou oprávněný, xxx, kdo xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a pozemku xxxx xxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx na ni xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xx připadá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx v již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx a pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 1 xxx nevyzývá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxx §336q xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx rozdělovanou podstatu xxxxx §337c.

(2) Xxxxxxxxxx §336q xxxx. 2 x 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účastníky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný x xxxxx, které xxxxxx přihlášku, ledaže xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úroky z xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336n xxxx. 4, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jistota vydražitele xxxxxxxxx x §336m xxxx. 2, případně xx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx-xx povinný plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§337x >>

§337x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337c

(1) Z rozdělované xxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx státu v xxxxx xxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky, x to xx xxxx jedné desetiny xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxx xx krytí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) pohledávky náhrady xxxx xx zdraví xxxxxxxxx trestným činem,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx patřící xx xxxx xxxxxxx, které xxxx stejné pořadí, xx xxxxxxxx poměrně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxx xxx rozvrhu xx xxxxxxx.

(4) Úroky xxxx úroky z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx jistiny. Xxxxxxx-xx rozdělovaná podstata, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx toho, jenž xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další oprávněný, xxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x soudu xxxxx přihláška,

d) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx práva,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo přihlášené xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z bezdůvodného xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx zajištěna x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x byly-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx ni výhodnější.

(6) Xxxxxx-xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nemovitá věc xx zajištěna podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním řízení xx 30 dnů xxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx se xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty povinnému.

§337d >>

(1) Xxxx-xx x dražbě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx zástavní xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělovaných xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zbývají x xxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, přikáže xx osobám, xxxxx xx v důsledku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty xxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx schodku x xxxxxxxxxxxx rozdělovaných podstat.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, x které xx byli xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tím, že xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxxxx xxxx, než xxxxx xx xx xxx připadlo x xxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemovitých xxxxxx x pořadí, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx.

§337e >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx též o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx skupiny xxxx xxxxxx, jestliže xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx 30 xxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podali xxxxx xxxxx §267a odst. 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx připadá xxxxxxx zčásti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx sporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx nebyly včas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx být xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1.

(4) X návrhu xxxxx §267a xxxx. 1 xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§337x

(1) Po právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou domu x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdělením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Bylo-li x rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání i x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela uspokojeny. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 2 a 3, §337a, 337c x 337d.

(3) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se správou xxxx a pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při rozvrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §337e.

§337g

(1) X rozvrhovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich věřitelům x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxx rozsahu xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx nenabylo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Dnem právní xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx xx nemovité xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální úřad, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx vydání usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x předražku xxxxx zastavit xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozvrhu xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x §268 popřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu

§338 >>

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx prodejem movitých xxxx a nemovitých xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Výkon rozhodnutí xxxxxxxx movitých nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx na nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx poté, xx xxxxxx, xx věc xx ve xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx rok. Spoluvlastník xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx soupis věci xx xxxxxxxxxxxxxxxx; povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x §325b a 326b xxxxx x pro xxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx povinného dražby x učiní-li x xxxxxx dražiteli stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x prodej xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinného pravomocné xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášku; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může podat xx podmínek xxxxxxxxx x §336c xxxx. 5 odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx spoluvlastník xxxxxxxxx xxxxxx x učiní-li x jinými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se mu xxxxxxx; ustanovení §336j xxxx. 1 věty xxxxx xx nepoužije. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336k odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

Prodej zástavy

§338a

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí označené xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x sebe xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, jsou tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x její xxxxxxx x věc xxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §325b x 326b xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx ustanovení §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §336f, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hlava XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označí xxxxxxxxx xxx, k xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx xxxx xxxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx nemovitou xxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x ní xxxxx xxxxxxxx a zda xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx dluhy související x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx nemovitá xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výkon rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx slouží xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx podíl na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx práva nelze xxxxxxx pouze na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx den, x němž x xxxxx došel xxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; došlo-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx nemajetkové újmy xxxxxxxxx trestným činem xxxx pohledávku z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx věc xxxxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxx podán x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, je xxx xxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxx. Xxxx-xx však xxx vymáhanou xxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxx xxxxxxx nebo smluvní xxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zástavního práva.

(2) Xxx pohledávky, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§338e

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 písm. g) xxx použít xxx xxxxx, zaniklo-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx právo xxx od počátku xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx částečně, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx nařízen xxx pohledávku xxx x takové výši, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x částečném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Hlava VII.

Postižení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx povinného.

(2) Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxx podání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxx x nepříslušného xxxxx, soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení xxx xxx, kdy návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x němž je xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxx návrh xx do právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí postižením xxxxxx je rozhodující xxxx x době xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx podle stavu, xxxx tu xx x xxxx příklepu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxx x přídatném spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx.

(4) X výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338h

(1) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxx, x týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jmění manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx závodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) uloží, xxx xxxxx do 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xx x xxxxxx, k xxxx xxxxx nebo x majetku xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx odpovídá za xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx sloužit, převedl xx jiného, xxxxxxx xxx nebo x xxx xxxxx nakládal xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx kdykoliv xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxx.

(2) Práva xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x je-li xx možné, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx zapsán. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxx soud xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, o xxxxx xx známo, že xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zadržovací xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, osobám, kterým xxxxx náležející x xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je závod x v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx). Xx nabytí právní xxxx se xxxxxxxx xxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx. X tom, xx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx jiný rejstřík, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx závodu

§338i

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 178) Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx do tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxx, xxx xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxx xxxx xxxxx xx uložil xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx hotových xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx poměr k xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tu xxxxx pochybovat x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx zpravidla vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxx usnesení není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xx ze xxx funkce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zprostí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx své funkce xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx soudu; dbá, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšil. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx činí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx ústav, že x xxxxxxxxxx xx xxxx povinného, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím účelem xxxxxx. Xxxxxx-xx správce, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx věc xxxxxxx xx jiného, xxxxxxx xx xxxx s xx xxxxx nakládat.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx; x písemných jednání xxxx být xxxxxxx xx téže xxxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxx učinil xxx xxxxxxxx správce, xxxx xxxxxxxx.

(3) Vyzve-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x výzvou xxxxxxx, je správce xxxxxxxx domáhat xx xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x včas jednání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxx potřebnému k xxxxxxx provozování závodu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x v jiných xxxxxxxx, v xxxxx xx povinný účastníkem x které xx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx souhlasu; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xx základě procesní xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§338x

(1) Xxxx xxxxxxx, jak xxxxxxx xxxx xxx povinnosti xxxxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxx xxxxxx dohlédací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx do listin xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; postupuje xxxxxx obdobně podle §53.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxx své xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx, může xxxx na návrh xxxxxxxxx x účastníků xxxx správce xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx předat xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Cena xxxxxx

§338x

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxx

x) zjistil xx xxxxxxx xxxxx x účetní xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; neumožní-li xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistil, xxxx jsou xxxxxx x výdaje xxxxxx,

x) xxxxxxx soupis xxxxx, x němž xx xx podařilo xxxxxxx, xx slouží k xxxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem podle xxxxxxx a).

(2) Na xxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx závod dále xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Stejnopis xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení přistoupili xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx povinného xxxxxxxxx xx soupisu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx správci xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vysvětlení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx potřebná xxxxxxx.

§338ma

(1) Xx základě xxxxxxxx podle §338m xxxxx jiných rozhodných xxxxxxxx, které xx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §338m xxxx. 3 xxxxxxxx soud, xxx xxxxx rozhodnutí xxxx pokračovat správou xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx o pokračování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci, xxx výtěžek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx. Ustanovení §320h xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx závodu

§338mb

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §338ma, kterým xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx podal xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx zjistil, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx cena xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx jinak, xxxxxxx ve zprávě x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) jaký majetek xxxxxx k závodu x xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x uložené xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx Xxxxx republiky,

c) jaké xxxxx náležejí k xxxxxx x jakou xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx čisté xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx §338m xxxx. 3 x 4.

§338x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx správce x xxxx závodu soud xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu,

b) xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na účtu x xxxxxxxxx ústavu x měně Xxxxx xxxxxxxxx, náležejících x xxxxxx,

x) cenu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxxxx cenu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx soud určí xx xxxx xxxxxxx xxxxx závodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Neprovádí-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx x §338m xxxx. 4, xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx oprávněnému, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx x ceně xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těch, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx náklady výkonu xxxxxxxxxx, odměnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Dražební xxxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaven, xxxxxxxx xxxxxxx (dražbu).

(2) Xx výroku usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) čas x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338q),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v §338n xxxx. 1,

d) xxxx xxxxxxxxxx podání (§338r xxxx. 1),

x) výši xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx cena majetku xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x peněžního ústavu x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, cena xxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxxxxxx cena závodu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x němuž xxxxx xx dražebního xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

g) xxxxxxxxxxx, za kterých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx kterých vydražený xxxxx přejde xx xxxx majetku (§338z xxxx. 1 x 2),

x) upozornění, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx oprávněný, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxx věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, než xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, jestliže xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství a xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx nepřihlíží (§338s x §338zn xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx právo, xxxxx xxxxxxxxxxx dražbu (§267), xx uplatnil x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx, které xxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k provozování xxxxxx xxxx vzhledem xx své xxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxxx, předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právu stavby, xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx x pozemku x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x kdy je xxxxx nahlédnout do xxxxxx x ceně xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338p

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x nichž xx xx známo, že xxxx k závodu xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx x závodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x závodu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a osobám xxxxxxxx x §338zn xxxx. 1,

b) finančnímu xxxxx x obecnímu xxxxx, x jejichž xxxxxx xx závod x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, xxx vybírají xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx.

(2) Osobám xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx dražební vyhlášku xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx soudu.

(4) X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxxx, předkupní xxxxx xxxx výhradu xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §338o odst. 2 xxxx. x), x), x) až x) xxxx xxxxxxxxx.

§338q

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xx xxxx poloviny ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx [§338n odst. 1 písm. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. x)].

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x hotovosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx přihlédnout xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx účet soudu xxxx došla.

(3) Xxx, xxx hodlá xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx, který xx proti povinnému xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx pohledávku zajištěnou xxxxxxxxx právem, zadržovacím xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náleží x xxxxxx, může xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Oprávněný xxxx ten, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxx byly přiznány xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx uvedeným x §274 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o tomto xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx x xxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlášky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

§338x

(1) Po xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky soud xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx došlo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §338n xxxx. 1, ke xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §338m xxxx. 3, popřípadě jak xx xxxx okolnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx dražby, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x souvislosti x xxxxxx na xxxx dražbě xxxxxxx. X tomto následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řídit xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx soudu; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxx (§338r xxxx. 2).

(3) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx povinného, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x xx, jimž x nabytí xxxxxx xxxxx zvláštní předpis.

(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 platí obdobně.

§338x

(1) Bylo-li zjištěno, xx xxx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx k xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x dražbě, xxxx upozorní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nepodal-li správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu podle §338t xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání znovu xxxxxxxxx xxxxx §338o xx 338t.

§338x

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx (§338r odst. 3),

x) na základě xxxxxx xxxxxxx podle §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx určí xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x uložených xx xxxx u xxxxxxxxx ústavu x xxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, výši xxxxxxxxxx dluhů náležejících x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx závodu,

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) oznámí, xxxxx xxxxxxxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx uvedenými x §338n odst. 1 xxxx. b) nepřesahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležejících x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenáležejí k xxxxxx, a předpokládané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven, soudce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx podání.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx vázáni xxxxx podáními, xxxxx xxxx neudělí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx lze xxxxxx tomu, xxx xxxxxx nejvyšší podání x u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší podání, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závodu xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak dražitelé, xxxxx učinili xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx; námitky, xxxxx xxxxxx oprávněný, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokračuje xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx tomuto usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesením xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx xx započte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistota.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zaplacená jistota xx skončení dražebního xxxxxxx; jestliže však xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx po xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dražitelům, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx odvolání též xxxxx uvedené x §338p odst. 1 xxxx. a), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxxxx §336k odst. 3 a 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx xxxxxxx vydražený xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xx součinnosti x xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx předkupní xxxxx x výhrady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx vydražitele, xxxxxx-xx xxxxxxxx o příklepu xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to xx dni xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. X témuž xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx do práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Předkupní xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx částem nebo xxxxxxxxxxx součástem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx předkupního xxxxx stavebníka k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke stavbě x zákonného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx přešel xx xxxxxxx vydražitele.

(4) Xxxxxxxx vydražený závod xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§338za

(1) Nebylo-li xxx xxxxxx učiněno ani xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx bezúspěšné xxxxxx; xxxxx-xx návrh xxxxx do xxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezaplatil-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx v dodatečné xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx jeden xxxxx, usnesení o xxxxxxxx xx marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx. X povinnostech x dluzích xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §336n.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx, náležejícího k xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závodu [§338n xxxx. 1 xxxx. x)]; xxxxx x xxxxxxxx a provedení xxxxx dražby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §338p, 338q, §338r xxxx. 2, §338t, 338u, §338v odst. 2, §338w338z. Xxxxx-xx xxxxx prodán xxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§338xx

(1) Xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) X xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, správce, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx jejich xxxxxxxxx xxxx odmítnuta (§338s xxxx. 3), a xxxxx uvedené x §338zn odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §338za xxxx. 2 xxxx druhé, x xx xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §338za xxxx. 2.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338xx

(1) Xxx rozvrhovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx uspokojeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý x xxxxxxxx, xxxxx xx přítomen xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku a xxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxx skupiny patří, x xxxxxxxxxxx významné xxx její xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx obsažených xx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlížet x xx xxxxx pohledávek x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla vyčíslena.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx může popřít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxx, xxxx, zařazení xx xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedostavily, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx byly uplatněny x doloženy před xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf však xxxxx popřít.

§338xx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání se x xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupin:

a) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §338i xxxx. 5,

x) pohledávka xxxxxx xxxxxxx a xxxx hotových xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf,

x) pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pohledávka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x),

x) pohledávky xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxx uspokojit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx téže xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx poměrně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx rozvrhu xx splatné.

(4) Úroky xxxx xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uspokojují x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx podstata, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro pořadí xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx oprávněného xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx pohledávky xxx, xxx x soudu xxxxx přihláška,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vzniku xxxxxx práv,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338zn xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodejem xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx návrh nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx zajištění xxxxx trestního xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závodu xxxxx xxxxxxxxx řádu.

Pořadí xxxxxxxxxx xx stanoví podle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li soud x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li xxxxxxxx výtěžek všechny xxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxx uspokojeny, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení do 30 dnů soudu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx soud xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), xxxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnému; xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x věřitelé, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s), xx xxxxxxx xxxx povinnosti společně x xxxxxxxxxx xxxx.

§338xx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další oprávnění, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x závodu x xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx, x to ve xxxx xxxxxx rozdílu, xxxx

x) xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx, x xx xx xxxx tohoto xxxxxxx.

§338zg

(1) X rozvrhovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x pohledávkách, xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx pořadí, xxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pořadí xxxxxxxxx úhrada z xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxxxxx §337e xxxx. 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zh

(1) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozdělované xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxx nepředvolá xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338zb odst. 2 x 3, §338zc, 338ze x 338zf.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zi

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud přizná xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelům; xxxxxx odměny a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338zf se poskytne xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplatí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Poté, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx předal xxxxxx, xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x vyúčtuje odměnu x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx řízení přistoupili xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného x vydražiteli.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o jejím xxxxxxxxx xxx jednání; xxxxxxx není třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 v určené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zprostí xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Přechod xxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přechází

a) xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xx podnikatelské činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx odporovalo xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) dluhy xxxxxxxxxx x vydraženému xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvrhu, xxxxxx jejich zajištění.

(2) Xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydražitel jako xxxxxxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxx xx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxx x dražbě.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou povinným xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx než byly xxxxxxxxx; xx platí xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx druhé xxxxxx na náhradu xxxxx tím vzniklé xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Oznámení jiným orgánům

§338zl

(1) X xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx (§338z odst. 2), xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgán xxxx provede zápis x xxxxxxx závodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástavní xxxxx, současně xxxxx, xxx působí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x tom xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xx povinný zapsán, xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxxx úřad.

§338xx

(1) Xxxxx z xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk xxxx. 2), xxxxxx namítat, xx xxxxxxxx závodu x xxxxxx xx zhoršila xxxxxxxxx xxxx pohledávky.

(2) Xxxxxxx neodpovídá za xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxx výkony rozhodnutí

§338zn

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx provedení xxx xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k závodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx věřitele xxxxxxx x §338s, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásit; xx xxxxx x xxxxx, jestliže vymáhaná xxxxxxxxxx nenáleží x xxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx náležejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §338s xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx postižením xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx a že xxx x pohledávku xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xx místo povinného xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu zastaven, xxxx vyzve xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxx xxx funkce x xxx vyúčtoval xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx zprávu xxxxxx oprávněnému, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §338zj xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx odměnu x xxxxxxx hotových výdajů xxxx uloží xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s x 338zn), x xx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx části závodu

§338zp

(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závodu xxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxx při provozu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky závodu.

Xxxxxxxxx xxxxxx spolumajitele xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závodu xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x dražební xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §338p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x