Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020 do 30.06.2021.


Občanský soudní řád
99/63 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

č. 191/2020 Sb. - §35

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.; č. 327/2020 Sb.

INFORMACE

Úvod

Tato xxxxxx xxxxxx x. 99/63 Sb. xx xxxxx znění xxxxxxxxxx soudního řádu xx xxx 4. xxxxxxxx 1963 x. 99 Xx., xxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx provedených xxxxxxx ze xxx 6. xxxxx 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx xx xxx 1. ledna 1969 x. 158 Sb., xxxxxxx xx xxx 26. dubna 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxxx 1982 x.133 Sb., xxxxxxx xx xxx 4. xxxxxx 1990 č. 180 Sb., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 č. 328 Sb. a xxxxxxx ze xxx 5. xxxxxxxxx 1991 x. 519 Xx.

XXXX X.

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1 >>

Xxxxxxxx xxxxxx řád upravuje xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x výchova x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

§2 >>

V občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx věci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x aby xxxx xxxxxx zneužíváno.

§3 >>

Občanské soudní xxxxxx xx jednou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxx porušeno.

§4

xxxxxx

§5 >>

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx.

§6 >>

V řízení xxxxxxxxx xxxx předvídatelně x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x účinná x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx, byly podle xxxx jejich účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx vykládána x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

Hlava II.

Soudy

Pravomoc

§7 >>

(1) X občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poměrů soukromého xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1, x nichž podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení projednávají x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx páté xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx. 119)

§8 >>

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8a >>

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, jsou x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemocenského xxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplacené x xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx dávku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stávky nebo xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx imunit x xxxxx, jestliže xxxx spory xxxxx xx pravomoci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zakládáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ústavů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxx navzájem, xxxxxxxxx-xx z účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx korporacemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxx likvidátory, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxx likvidace,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx duševního vlastnictví,

h) xx sporech x xxxxxxx xxxx porušených xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx omezením soutěže,

i) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

j) xx xxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x sporech xxxxxxxxxx se investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx z xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx shromáždění společenství xxxxxxxxx a sporů x xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou sporů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, sporů o xxxxxx xx úhradu xx xxxxxx x xxxxxxx rozúčtování xxx xxxxxx,

x) xx sporech x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx ze xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadlimitními xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx těchto smluv,

p) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx řádného hospodáře,

q) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úpravy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx základního členského xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

X xxxxxxxxxx žaloby xxxxx §91a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx soudy xxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx soudů xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx řízení x xxxx xxxx právu, xx něž xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x účinností od 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§10x >>

X xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím krajských xxxx vrchních soudů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

§11 >>

(1) Řízení xx xxxx x xxxx xxxxx, který xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx věcné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tu jsou x době xxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxx příslušnost xxx xxxx xxxxx podle xxxxxx zkoumat xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx konat u xxxxxxxxxxx z xxxx.

(3) Xxx-xx o xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soudů Xxxxx xxxxxxxxx, xxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxx, určí Xxxxxxxx xxxx, který soud xxx projedná x xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 x §16a), musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přikázána xxxx x důvodu xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. Účastníci xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxxxxxx xxxxx xx být xxx přikázána, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx k xxxxxx, xxx který xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§13

xxxxxx

Xxxxxxxxx soudců

§14 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vyloučeni x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxx, x účastníkům xxxx x jejich xxxxxxxxx xx tu důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x naopak. Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) X projednávání x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx jsou vyloučeni xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxx okolnosti, které xxxxxxxxx x postupu xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§15 >>

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x odstavci 1 jiného xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx jinému xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx xx xx to, xx xx xxxx xxxxx pochybovat o xxxxxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x přísedících, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. O xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jde; xxxxxxx-xx x xxxx době x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx uplatnit xx 15 dnů xx xx, xx se x něm xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx účastník xxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx poučen x xxxx právu xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx (přísedících).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) uvedeno, xxxxx kterému xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx se x xxx účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§15b

(1) X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. V xxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx, byla-li xxxxxxx uplatněna xxxx xxxx x průběhu xxxxxxx, při xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx soudem (jiným xxxxxxx Nejvyššího xxxxx) xxx xxxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxx zjevně xxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§16 >>

(1) O xxx, xxx je xxxxxx xxxx přísedící xxxxxxxx, xxxxxxxx nadřízený xxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu rozhodne xxxx senát xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podanou xxxxxxx (§15a odst. 2) xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) provede xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, není xxxxx k rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxxx, xx soudce (xxxxxxxxx) je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx práce určí xxxxx xxxx jiného xxxxxx (přísedícího) xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxx, xxxxxxx xxx jinému xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx rozhodnutí odvolacím xxxx dovolacím xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx rozhodoval xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx dovolací xxxx, xxx věc x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiný xxxxx (xxxxxxxxxx), postupuje xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx nadřízeného soudu xxxxx §16 odst. 1 x 2 xx xxxxxxx pro xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §205 xxxx. 2 xxxx. a), §219a xxxx. 1 xxxx. x), §229 odst. 1 xxxx. x) x §242 odst. 3 xxxx xxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

§17 >>

X xxx, xxx xx vyloučen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, §15, §15a odst. 1 x 3 x §16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx usnesení není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17a

§17a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovné xxxxxxxxx. Mají xxxxx xxxxxx xxxx soudem xx xxx mateřštině. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jim stejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx než český xxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxx dorozumět xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx 67).

§19 >>

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, kdo xx xxxxxx osobnost; jinak xxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§20 >>

(1) Xxxxx xxxx před soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx.

(2) Přiznává-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato osoba xxxx xxxxxxxx.

§21 >>

(1) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx tím xxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jedná xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zaměstnanec (člen), xxxxx tím byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx závodu, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednají xxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správa nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xx ni xxxxxx správce, dočasný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize pověřila; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X téže xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§21x

(1) Za xxxx xxxx soudem vystupuje

a) Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 130)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vystupuje-li xxxx xxxxxx za xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudem jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, pověřený xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx stát organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působící x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx obdobně.

§21b

(1) Za obec x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxx xxx touto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§21c

§21c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Zástupci účastníků

a) xx xxxxxxx zákona

§22 >>

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx soudem jednat xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem.

§23 >>

Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu rozhodnout, xx fyzická xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxx zastoupena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, i xxxx xxx x xxx, x xxx xx xxxxx mohla xxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xx základě xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zvolí. Xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx xxxxx §26a, xxxx xxx zvoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzická xxxxx. V xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx současně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxx-xx x řízení xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx, xxxxx účastníky zastupovat xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx se prokáží xxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157), nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §40a xxxx. 1.

§25 >>

(1) Zástupcem xx xxxxxxxx může xxxx zvolit advokáta. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx plnou moc xxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx moc").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx zastoupení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

(1) Účastník xx xxxx xxxxxx zástupcem xxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupovat xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 70) Xxxxxx xxx udělit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Notář xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, x výjimkou xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx notářem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx notářským xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25x

X xxxxxxxx dovolání xx účastník může xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx může účastníka xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 120)

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx.

(2) Úřad pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxx x xxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Ve xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx sexuální xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxxx uvedeným ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx diskriminací.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx x ohrožení x porušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xx xxxx xxxx, komu xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxx autorského xxxxxx.

(5) Xx-xx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx dát x xxxxxx zastupovat xxx právnickou osobou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce x zastoupení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx i v xxxxxxxxx, xx kterých xx uplatní xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx 219).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx vyplývajících ze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x řízení zastupovat xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx cizinců.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx též právnickou xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelském xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx subjektů xxxxx; za právnickou xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 a 6 zastoupení, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §21.

§26x

(1) X xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise 130) xxxx být xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nějž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx zastupování xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, jedná xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pověřený xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx právním předpisem x. 120/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 19.3.2004

§27 >>

(1) Xxxxxxxx xx může xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jedině xxxxxx.

(2) Xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx x xxxxxxx věcech xxxxxxxx.

(3) Soud xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opis rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27a

zrušen

§28 >>

(1) Zástupci, xxxx xx účastník xxxxxx, udělí písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx procesní plnou xxx nebo plnou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxx účinné, jakmile xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zvolí-li xx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx, platí, xx xxx také xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřeny, xxx stanoví-li xx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx předseda senátu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx zástupce, xxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx x plné xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro něž xxxx udělena.

§28x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxx moc xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx učinit xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jen xxx xxxx úkonech, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

x) xx základě xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Není-li xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx samostatně xxxxxx, xxxxxxxx jí předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx předpis.

(2) Opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xx xxxxxx xxxx xx je xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21), xx-xx xx nebezpečí z xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx opatření, xxxx xxxxxxxx senátu ustanovit xxxxxxxxxxx xxxx neznámým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx stanoven xxxxx xxxx dědiců, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx nepodařilo xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blízkou, xxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jím xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Jinou xxxxx xxx xxxxxxxx xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx jestliže x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29a

Účastníku, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx souhlasem xxxxx xx xxxxxxxxxxx označenou x xxxxxxxxxx prohlášení.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§30 >>

(1) Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx osvobozen xx xxxxxxxx poplatků (§138), xxxxxxxx senátu ustanoví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx třeba x ochraně jeho xxxxx. O xxx, xx xxxx tuto xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x xxxxxxxxxx zástupce xxx řízení, v xxxx xx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xx předseda xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx z xxx xxxxxxxx.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx procesní xxxx moci.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx ustanoven advokát, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx advokát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx.

§32

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx, xxx x řízení xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx již xxx xxxxxx úkonu, který xx věci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxx ten, xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebná xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxx-xx účastník svému xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx určité xxxxx.

§33 x 34

zrušeny

§35 >>

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státní zastupitelství, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podat xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx x takovém xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vykonat účastník xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vykonat xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx případech x za xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxx vstoupit Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx ke všem xxxxxx, xxxxx může xxxxxxx účastník řízení, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx xxxxx x účastníků

Úkony xxxxx

§36

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx senát xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx určí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx projedná a xxxxxxxx.

§36x

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a rozhoduje xxxxx:

x) xx věcech xxxxxxxxxx,

x) v dalších xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx věcech xxxxx x xxxxxxxxx x řízení před xxxxxxxx soudem xxxxxxxxxx.

(3) X řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; senát xxxxx x rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§36b

Vrchní soudy xxxxxxx x rozhodují x xxxxxxxx.

§36x >>

Xxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, předseda xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxx xxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) V xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jak xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx; xxxxx členů xxxxxx x zapisovatele xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx předseda xxxxxx. Xxxxxxxxx hlasují xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx staršími, předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§38 >>

§38 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§38x >>

Zvláštní zákon xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxxxx soudní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxx úředníka.

§38x

Xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx z pověření xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39 >>

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mohl provést xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx provede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xx okresní xxxx.

(2) Xxxxxx-xx dožádaný xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxx provést, xx-xx xx xxxxx xxxx znám; xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Xxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "záznam"). Xxxxxx xx uchovává xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx součástí xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x pořízením xxxxxxx xxxxxx x xxxxx protokol. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxx protokolu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Protokol xx xxxxxxxx xxxx o xxxxx, kterým

a) xxx xxxxxxx smír, nebo

b) xxxxx k xxxxxx xxxxxx podle §153a xxxx. 1.

(3) Přepis xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx vždy, xx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §208 xxxx. 1 nebo xxx-xx pořízen protokol.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx záznamu xxxx protokolu.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx projednávaná xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přepisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx věc, xxxxxx xx xxxxxxxx, vylíčí xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx přednesů, poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nahrazuje-li protokol xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx náležitosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zapisovatel; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx něho xxxx xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxx nebo došlo-li x xxxxxx xxxxxx (§153a odst. 1), xxxxxxxxxx protokol xxxx xxxxxxxxx smíru xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx x xxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxx podepsat, xxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxxxxx kromě xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx jejich xxxx, x xxxxxxxxx záznam xxxxxxxx. Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Předseda xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x psaní x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx. Předseda xxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xx doplnění xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx.

§40a

(1) Xxxx-xx v xxxxxx projednávány utajované xxxxxxxxx, je předseda xxxxxx povinen přísedící, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx ně xxxxxx (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §116 odst. 3 x další xxxxx, které se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poučit 158). Xxxxxxx záznam o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu do xxxxx x xxxx xxxxx zašle nejpozději xx 30 dnů xxx xxx poučení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x těch xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 157).

§40x

(1) X každém xxxxx xxxx xxxx xxxxxx věci xx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxx předseda senátu xxxx xxx, xxx xx z pověření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx učinil. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

Úkony xxxxxxxxx

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxx jakoukoli xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx účinné xxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx okamžiku, xxx xx x xxx x xxxxxx dozvěděli; xx xxxxx x xxxxx, xx-xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx písemná forma. Xxxxxxxxxx §40 odst. 3 xx použije xxxxxxx.

§41a

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx úkon xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx účastníka, xxxxx není za xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Úkon xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx uzavřený xxxx xxxx uznání xxxxxx (§153a odst. 1), k xxxx xxxxx xx protokolu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo žalovaným, xxxx x xxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§42 >>

(1) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx činí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx samé xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx nejpozději xx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx podáním, pokud xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Stanoví-li to xxxxxxxx senátu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (písemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx podání xxxxxxxxx telefaxem.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx originálu xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx zákon pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být x xxxxxx patrno, xxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x co xxxxxxx, a musí xxx podepsáno a xxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 182). Je-li xxxxxxxx zastoupen advokátem, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx podání xxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tak, xxx jeden stejnopis xxxxxx u xxxxx x aby xxxxx xxxxxxxx dostal xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxx stejnopisem. X xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X opravě xxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo doplněno x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřihlíží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxx výpisy a xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx zájem nebo xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx do xxxxx x xxx si x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxx, o němž xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx nahlížet xx spisů je xxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx záznamů, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx zachycení obsahu xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 182). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, předseda senátu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx sítě xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx nebo x xxx vyslovil xxxxxxx.

§46x

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx doručuje na xxxxx adresu xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, kterou xx sdělil, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx x urychlení xxxxxx. Xxxx adresa xx xxx dané řízení xxxxxxx pro doručování.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx oznámeny.

§46x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zástupce

Neuvedl-li xxxxxxx xx svém xxxxxx xxxx jiném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx místa x Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce

a) u xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xx xxxxxx jí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); xxxx-xx xxxxxx adresa xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 184) nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle druhu xxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxx sídla nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedená ve xxxxxxx, xx sporu x této smlouvy; xx-xx obchodní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) x fyzické xxxxx v xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x právnické xxxxx adresa xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx smlouvy; xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sídla,

g) x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanceláře,

h) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx zástupců xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupců,

j) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců,

k) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizační složky xxxxx, x případě Xxxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx zastupitelství xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich sídla,

n) x xxxx x xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§46c

Zástupce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, předseda xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx diplomatické xxxxxx x imunity, xx v xxxx xxxx, kdo požívá xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx mu xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx je vojákem x xxxxx službě, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníkem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx možné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x průtahů xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx uložením x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxx xxxx xxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx bylo v xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x bytě xxxx xxxxx, xxx xx mu xxxxx xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 x 2), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, soudu sdělil xxxxxx, xx kterou xx xxxx možné xx xxxx trvání xxxxxxxx doručovat písemnosti (§46 x §46a xxxx. 1), xxxx xxx xx zvolil xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li výzvě, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx poučen.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx u soudu xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxxx za doručenou xxxx xxxxxxx.

§47 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové schránky xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 182).

(2) Při doručování xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx vyzve, aby xxxxxxxx potvrdil xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx elektronickou adresu xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§47a >>

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu

(1) Doručujícími xxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Justiční xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx orgány jsou xxx

x) Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx vazbě,

b) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx,

x) ústav pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x činné xxxxxx x písemnost xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "ministerstvo"), xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxx má xxx písemnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x místnosti chráněné xxxxxxxxxxxxx imunitou.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy 185) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb povinnost xxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Doručuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxx x listinné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48d

§48d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x zrušen právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Xxxxxxxxxx písemností xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručují xxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzvu, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxxxx, xxxxx doručující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zastižen. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx písemnosti x xxxxx.

(3) Písemnost xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) x soudu, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech x okresního xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx místo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx adresát xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx xx doručenou, x xxxx se xxxxxxx o uložení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiné adresátem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx se x xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu.

(5) X písemností, x xxxxx xx stanoví xxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx senátu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Doručující xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

§50 >>

Doručování xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx adresáta xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x na písemnosti.

(2) Xxxxx-xx doručit podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x x místě xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením na xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x místě xxxxxxxx zanechat xxxxxxxx; §49 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx adresátem xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. e), x), x) a x) xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxx xxxx pověřeny, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx xxxx x nichž xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobnému vztahu x adresátu xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx advokátu, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zástupci xx ně mohou xxxxxxxx osoby, které x tomu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mohou ji xxxxxxxx x tyto xxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnanci.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx za něj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společníci xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50b

Doručování xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx se pouze xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx účastník xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mocí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx účastník xxxxx xxx pouze xxx xxxxxx úkony, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx dokumentu) xxxxx xxxx zástupci, xxx xxxxxxxx xx x tomu plná xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se doručuje xxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xx xxxxxxxx osobně xxxxxxxx x výslechu xxxx jinému xxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem podle §23,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29; xxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatrovníka účastníku, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho dědiců, x xxxxxxxxx osobě, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx oprávněná za xx xxxxxx, xxxx xx je sporné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni xxxxxx, se však xxxxxxxx xxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx na xxxxxx xxxxx soudu,

d) xxx-xx xxxxxxxxx ustanoven xxxxxxxxxx xxxxx, že xx nemůže z xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxx pro postižení xxxxxxx poruchou xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx tak xxxx.

§50c

Odepření xxxxxxx písemnosti

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxx písemnost, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Adresát nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx k řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; o tom xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; písemné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx účastníka rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx je neúčinné, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh je xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxx x doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, skutečnost, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx osoby xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nezdržuje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx o xxx, že doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupcem

(1) Xx žádost účastníka xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxx písemnosti. Pověření xxxx xxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx adresátovi xx xxxxxx xxx doručování xxxx kdekoliv xxx xxxxxxxx. Adresát xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx do xxxxxx, xxx doručení a xxxxxx adresáta. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx adresát xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Doručuje-li xxxx písemnost xxx xxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x jednání nebo x protokolu, xxxxx xxx sepsán x xxxxx xxxxxxx xxxxx. X protokolu xx xxxxx xxxxxxxxx náležitostí (§40 xxxx. 6) xxxxx, jaká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx doručení provedl, x xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datové sítě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx doručení prokázáno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx veřejnou listinou. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pravdivé.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxx prokázat žádným xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxx

(1) Doručenka xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doručení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx niž xx xxx písemnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx písemnosti,

f) hodinu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx, xxxx podpis x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která písemnost xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepřela xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaj x xxx, xxx xxxx adresátu xxxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxxxxxxx vyzvedl.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxxxxx písemnost, xxxx xxxxxxxxx obsahovat xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx, jeho podpis x otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a minutu xxxxxxxx, xxxx-xx vyznačena xxxxxxxx "přesný xxx xxxxxxxx",

x) jméno x xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, x xxxx podpis.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, písemnost xxxxxxxx, xxxx neposkytl-li součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x následcích xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx, popřípadě xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx doručována xxxxxxxxx xxxxx §50 a xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě příjemci, xxxx doručenka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx vhozena xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx čas xxxxxxxx",

x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx příjemce xxxx podpisem xxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, potvrdí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Výzva xxxxx §49 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx být obálka x písemností doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx podpis.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxx xxx obsaženo xxxxxxx x následcích, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvede, x xxxx, xxx a x který den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx a x jaké xxxx xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50i

Oznámení

Oznámení xxxxx §50 xxxx. 2 musí xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal x xxxxxxxx,

x) doručované xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx 186) anebo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx xx ciziny, x xxxxx-xx zjistit xxxxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxxxx xxxx kdy xxx u xxxxx xxxxxx takový úkon.

§50j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x účinností od 1.7.2009

§50k

Uveřejňování vyhlášek

Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem určité xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx uveřejněním v Xxxxxxxxx věstníku, xxxxxxxxx-xx xx zákon na xxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxx desce xxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx mají xxx vyvěšeny xx xxxxxx xxxxx soudu, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx byly doručeny xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx známi, xxxxxxx xxxxx není xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx na známou xxxxxx v cizině, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li dosud x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dědiců, xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx před soudem xxxxxxxxxx proto, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, kdo xx xxxxxx oprávněnou xx xx jednat, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx doručit na xxxxxx adresu x xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx na úřední xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx výzva xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Obsah xxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Předvolání x předvádění

§51 >>

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxx se děje x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x naléhavých xxxxxxxxx x telefonicky xxxx xxxxxxxxx. Předvolat xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx předvolání xxxxxxxxx, v xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx dostavit, předmět x místo úkonu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, důvod xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, vyrozumí xx předvolaný x xxxx a xxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ke xxxxxx, xxxx xx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolaného xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X předvedení vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx. Usnesením x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx opatření

§53 >>

(1) Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxx, xx xx nedostaví xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx pořádek, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesplnil xxxxxxxxxx xxxxxxx x §294 x 295 a 320ab, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx pokutu do xxxx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předseda senátu xxxxxxxxx, a xx x po xxxxxxxx xxxxxx, prominout, xxxxxxxx xx odůvodňuje pozdější xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx připadají státu. Xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxx.

§54 >>

Xxxx, xxx xxxxx ruší xxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx x místa, xxx se xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§55 >>

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu, xxxx xx, jestliže je xx xxxxx, předseda xxxxxx. Lhůtu, kterou xxxxx, může předseda xxxxxx též xxxxxxxxxx.

§56 >>

(1) Xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx jednat před xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx rozhodnuto, xx musí být xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx (§23).

(2) Jakmile x xxxxxxx případě xx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx lhůta xx xx doby, xxx xx řízení xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Do xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx den, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx let xx xxxxx uplynutím xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx konec lhůty xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx x hodinou, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§58 >>

(1) Xxxx xxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxxxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x byl xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dnů po xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx s xxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxx úkon.

(2) Xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxx prominuto xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XX.

XXXXXXX XXXXX XXXX ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ

§59 xx 66

zrušeny

Xxxxx I.

Předběžná opatření

Smírčí xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx věcně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxx) x, xxxxx-xx k xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x o jeho xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx příslušný xxx xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx smírčí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§68 >>

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx x rozhoduje xxxxx, xxxxxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze žádným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69 >>

Xxxxxx smírčího xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §99 xxxxx x pro xxxxx smír.

§70 xx 72

xxxxxxx

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx II.

Předběžná opatření x zajištění xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§74 >>

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx upraveny poměry xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx, xx xx xxxxx soudního rozhodnutí xxx ohrožen.

(2) Účastníky xxxxxx jsou navrhovatel x ti, kteří xx xxxx xxxx, xxxxx šlo x xxx samu.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§75 >>

(1) Předběžné xxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx účastníků (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, která xx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), popřípadě xxx xxxxxx zástupců, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, vylíčení xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx x xxx xxxxxx, jakého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné x identifikaci účastníků xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx připojit x xxxxxx xxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx.

§75x

Xxxxx xx předběžné xxxxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; ustanovení §43 xx xxxxxxxxx.

§75x

(1) K zajištění xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti ve xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx předseda senátu x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx předběžným xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxx týchž xxxxxxxxx požaduje x xxxxxxxxx xxxxxx stejnou xxxx obdobnou xxxxxxx xxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx jistoty xx výši, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, předseda xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxxx;

x) xxx-xx o xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx u xxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx opatření pravomocným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx návrh pravomocně xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx, xxxx složenou xxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vrácena, xxxxxxxx xxxxx uplynula xxxxx x žalobě podle §77a xxxx. 2 xxxx jestliže xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §77a xxxx. 2 a x tohoto rozhodnutí xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx použita x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx.

§75c

(1) Nepostupoval-li xxxxx §75a xxxx podle §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxx zatímně xxxxxxxx xxxxxx účastníků, xxxx xx xx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, x xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx opatřením.

(2) O xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xx předběžné opatření xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 7 dnů xxxx, co xxx xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx předběžné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

§76 >>

(1) Předběžným xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx u xxxxx;

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

x) něco xxxxxxx, xxxxxx xx zdržel xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxx xxxxxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxx, xxxxxx mu xxxx, podal u xxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxx.

§76x

§76x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76, x němž xxxxxxx bezodkladně, ihned xxxxxxx účastníku, kterému xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx někomu jinému xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložena povinnost; xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx, přistoupí x xxxxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx povinnost, odeslat xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 dnů xxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxx účastníkům xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx se stejnopisem xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx předběžné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nenakládal s xxxxxxx nemovitou věcí, xx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 také xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxx věc, xxxxx není předmětem xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vykonatelné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k vyhlášení, xx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxx doručeno tomu, xxxx ukládá xxxxxxxxx.

§76x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxx xx, kterým xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, v jakém xx xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76f

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx učiněno xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx předběžným xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x určitou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx týkajícího se xxxx nemovité xxxx, x němž xxxxx xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, své xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i tehdy, xxxxxxxx účastník učinil xxxxxx jednání xxxxxxxx xx nemovité věci xxxxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76x

Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx navrhovateli. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení.

§76g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

§76h

Dokud trvají xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyzvat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jistoty (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) xx xxxxx 3 dnů; xxxxx xxx jen na xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2011

§77 >>

(1) Předběžné xxxxxxxx zanikne, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx vyhověno x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x věci;

d) xxxxxxxx xxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zruší xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx doplatek xxxxxxx.

§77x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx věci xxxx xxxx vyhověno, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bylo uspokojeno, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx předběžným opatřením xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx prominout.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a k xxxxxxxxxx o ní xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nepostačuje-li xxxxxxx k uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xxxx jistotu mezi xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradit škodu xxxx jinou xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Zajištění xxxxxx

(1) Xxxx zahájením xxxxxx x xxxx samé xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx o xxxx, xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx důkazu xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx, x který xxx. Xxxx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, mají xxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78a

Důkaz xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ději xxxx o stavu xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx exekutora xxxx jestliže xxxxx xxxx soudní exekutor xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x duševního xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx xxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxx zahájením řízení x xxxx xxxx xx návrh toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§130 xxxx. 1) xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) dokumenty xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxx §78 nebo 78a, xxxxxxxxx jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x vložen xxxxxxx předpisem č. 216/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xx, xxxxx xx jimi xxxx, xxxxx šlo x xxx xxxx, a xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sebe.

§78c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxx senátu xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění náhrady xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku. Výši xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx 100&xxxx;000 Kč. Xxxxx xxxxxxxxx jistota xx splatná do 8 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jistoty xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx zastaveno, xxxx složenou xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx nařídil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže zajištění xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §78f xxxx. 1 xxxx. x), jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78g xxxx. 2 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 22.5.2006

§78x

(1) Nepostupoval-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78d xxxx. 2 a xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

(2) O xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodující xxxx v době xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx uloží, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x soudu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx bylo rozhodnuto xxxxx odstavce 1, xx složí x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx poté, co xx xxxx doručen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku.

§78f

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě určené xxxxxx žalobu,

b) v xxxxxx x věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ohledáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx x xxx xxx xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší, xxxxxxxx pominuly důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78g

(1) Zaniklo-li zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím ani xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byť xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx x jinou xxxx každému, komu xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ke xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x náhradu xxxxx nebo jiné xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 písm. x) nebo xxx xxxx x xxxxxx xx xxxx samé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Zmeškání xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxxx o xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx xx xxxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx složenou jistotou, xxx xxxx xxxxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x účinností od 22.5.2006

XXXX III.

ŘÍZENÍ V XXXXXX XXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79 >>

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) obsahovat jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, označení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, vylíčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx z něj xxxxxx, čeho xx xxxxxxxxxxx domáhá. Ve xxxxxx, x xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx správce, musí xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxx správce, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx dvoustranných xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x žalovaným (§90), xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx připojit xxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxx, a xx x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx žalovaného (xxxxxxx účastníky xxxxxx) x xxxxxxx návrhu xxx, xx vedle xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx zašle xxxxx xxxxxxxxx.

§80 >>

Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx tom naléhavý xxxxxx xxxxx.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx návrhu, xxxxx, xx řízení xx xxxxxxxx v okamžiku, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x příjmu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx u jiného xxxxxx, je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx soudu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (návrh xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx, kterou xxxxx projednávají x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx x občanskému xxxxxxxx xxxxxx do jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení žaloba (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxx, xxxxx, že xxxxxx o ní xx u soudu xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx došla odmítnutá xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

§83 >>

(1) Zahájení xxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx

x) o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx závadného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx porušených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání xx xxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů

c) ve xxxxxx xxxxxxx škody xxxx dorovnání výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx převzetí xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx protiplnění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

brání xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxx o žalobách xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx příslušnost

§84 >>

X xxxxxx xx příslušný xxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), není-li xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx bydliště, x xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx obvodu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx tam trvale. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxx-xx zjistit, x xxxxxx kterého xxxxxxxxx xxxxx xx fyzická xxxxx zdržuje, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx x velkými xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx místo trvalého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evidované podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx; xxxx-xx sídlo, xxxxxx xx xxxx obecný xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Obecným xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. 72)

(4) Obecným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxx.

(5) Xxxxxxx soudem xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx určit, xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnost, která xxxxxxx uplatněné právo.

(6) Xxxxxxx soudem xxxx xx okresní xxxx, x xxxxx obvodu xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx samosprávného xxxxx xx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

§85a >>

Xx-xx pro xxxxxx x prvním xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx krajský soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx soud xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx soud xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx měl x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxx, xxx xxxx xxxx příslušný xxxx x Xxxxx republice, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva u xxxxx, x jehož xxxxxx xx majetek.

(3) Xxxxx zahraniční osobě xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) x x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx umístěn xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka jejího xxxxxx

§87 >>

Vedle xxxxxxxx xxxxx žalovaného, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud, v xxxxx obvodu

a) xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) došlo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx;

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xx xxxxx xxxxx, xxxxx organizuje xxxxxxxxxx xxx nebo provozuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx x xxxxxxx

1. xx xx organizovaném regulovaném xxxx, xxxx z xxxxxxxxxx tohoto obchodu, xxxx

2. x xx xxxxxxxxxxxx mnohostranném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx platební xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, šeku xxxx xxxxxx cenného xxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§88 >>

Namísto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedeného v §85a, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx anebo x zrušení společného xxxxx bytu,

b) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věc, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx věci x xxxxxx rozhodnutí nebo x rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce, xxxx-xx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxx řízení, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §91a,

x) x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je obecným xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx x věci, xxxx-xx xxxxx věcí xxx xxxxxxxx.

§89 >>

Xxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v §88.

§89x >>

Účastníci xxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§90 >>

Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxx za xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx x xxx xxxxxxx. Ke xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx, k xxxxxx xxxxxx x x uzavření xxxxx xx xxxx třeba xxxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx straně.

§91x

Xxx si činí xxxxx zcela nebo xxxxxxxx xx věc xxxx právo, x xxxxx probíhá řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxx účastníkům.

§91a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§92 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx řízení přistoupil xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba, xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xx straně xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx x xxx, xxx má xx jeho místo xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107a.

§93 >>

(1) Xxxx xxxxxxxx účastník xxxx xx vedle žalobce xxxx žalovaného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo má xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx buď x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z účastníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xxx xx návrh.

(3) X řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx sám xx xxxx. Jestliže xxxx úkony xxxxxxxx xxxxxx účastníka, xxxxxxx x řízení xxxxxxxxx, xxxxxxx je soud xx xxxxxxx všech xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Úkony xxxxxxxxx ve xxxx samé

§95 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xx řízení xx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx. Změněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení nemohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x změněném xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci usnesení.

§96 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx nebo xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx zpětvzetí xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxx zpět xx xxxx, xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu též x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, soud rozhodne, xx zpětvzetí návrhu xxxx xxxxxx. Nebylo-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx rozhodnutí x xxxx xxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx není účinné.

(6) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx až xx xx, co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, soud rozhodne, xx xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx trvaly xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

§97 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxx svá xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx návrhem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx nebyly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx vzájemný návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx zpět.

JUDIKÁT 5)

§98 >>

Vzájemným návrhem xx i xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx uplatnil žalobce. Xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudním xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx x účastníky xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu x rozhodnutí uveřejněná xx Sbírce soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. X takovém případě xxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Schválený xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx podle hmotného xxxxx neplatný. Návrh xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx řízení

§100 >>

(1) Xxxxxxx bylo řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx soud x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx především x xx, aby xxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx x xxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxx 3 xxxxx x přerušit řízení, xxxxxxx však na xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vybere xxx xx xxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu. Xx xxxxxxxx 3 xxxxxx soud v xxxxxx pokračuje. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx nezletilé xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx názory, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx zjištěn xxxx xxxxx ve xxxx. Názor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, znaleckého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Výslech xxxxxx xxxx soud xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxx-xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x jehož xxxxx x výslechu xxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxx přítomností xxxxx xxxx výslechu. X názoru dítěte xxxx přihlíží s xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) X xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx povinni xxxxxxx

x) xxxxxx všechny xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřebná xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xx, xxxxxx xx x průběhu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx povinnost (§120 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxx pokynů soudu.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxx nečinní.

(3) Xxxxxxxxx-xx se řádně xxxxxxxxxx účastník k xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x důležitého xxxxxx x odročení, xxxx soud věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx; vychází xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, který se xxxxxx postupu a xxxxxx řízení, může xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Xx-xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx obava, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li obava, xx později jej xxxxxx xxxxx provést xxxxx nebo xxx x velkými xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxx zajistí xxxxx senát; předseda xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), §77 xxxx. 2, §77a a §78 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 x 4, §78f xxxx. 1 xxxx. x) x x), §78f xxxx. 2 a 3 x §78g xxx xxxxx obdobně.

§102a

Využití xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soudu pověřený x tomu předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxx. Osobou xxxxxxxxx totožnost x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, jíž xx úkon xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx x zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, pokud x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxx osoba xx xx xxxxx xxxx úkonu přítomna xx místě, xxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx videokonferenčního zařízení xxxxx předseda xxxxxx xxxxx, které xx xxxx týká, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx se xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx-xx současně xx xxxxxxxx pořízen xxxxxxxx, xxxxx, jíž se xxxx týká, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. s účinností xx 30.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení

§103 >>

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx soud x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx může xxxxxxxxxx xx věci samé (xxxxxxxx xxxxxx).

§104 >>

(1) Jde-li x takový nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx odstranit, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx do pravomoci xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žaloby (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx odstranit, xxxxx soud x xxxx vhodná opatření. Xxxxxx zpravidla může xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx samé. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§104a >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx soud za xx, že není xxxxx xxxxxxxxx, předloží xxx se xxxxxxx x xxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxx, krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx podle xxxx názoru xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Účastníci xxxxxx xxxx xxxxx xx x tomuto xxxxxxx x x xxxxxx uváděným důvodům xxxxxxxx. Xxxxxx soud (Xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxx, xxxxx soudy xxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx, není-li xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu x xx-xx xx to, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x závěru, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx věc předloží xx xxxxxxx o xxx Nejvyššímu soudu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se x xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx řízení xxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx nebo xxxx-xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx rozhodne, xxxxx soudy xxxx x projednání a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx sám xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 se postupuje, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx, xx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx u xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 tím xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x soudy xxxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 7 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 neplatí, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o právech x povinnostech fyzických x právnických xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxxx zásahem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x právnické (xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. X uvedených xxxxxxxxx soud vysloví, xx xxxx věcně xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí správního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxx, zda xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 125) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, popřípadě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x účinností od 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx věc xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepostupuje se xxxxx §104b, jestliže xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stejné xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh x xxx, že šlo x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona, 125) xxx rozhodl xxxxx spor x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§105 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §114c. Neprovedl-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zkoumá xxxx xxxxxx příslušnost xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx x věci xxxx, xxxx xxxxxxx-xx x xxxx samé xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx rozkaz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114c, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkonu, xxxxx xxxxxxxxx přísluší. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepřihlíží k xxxxxxxx jednání, jednáním x jiným úkonům xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudem.

(2) Xxxxxxx-xx soud, že xxxx příslušný, postoupí xxx po právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xx xx xxxxxxxx §11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx postoupena, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx otázka xxxxxxxxxxxx nebyla xxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx, xxxxx nadřízenému xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx.

(4) Namítne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle odstavců 2 x 3; xxxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxxx.

§106 >>

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jeho xxxxx xx věci xxxx zjistí, že xxx xx být xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodci xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxx; věc xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxx spolku. Xxxx projedná xxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vůbec xxxxxxxxxx nebo že xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítl xxxx xx zabývat.

(2) Bylo-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§107 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudí xxxx podle xxxxxx xxxx, xxx v xxxxxx může xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx. X tom, s xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx pokračovat v xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxxx xx práva xxxx povinnosti, x xxx x xxxxxx xxx.

(3) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx-xx povaha věci xxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx, kteří xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupili xx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby převzali xxxxx a xxxxxxxxxx, x něž x xxxxxx jde.

(4) Ten, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx přijmout xxxx xxxxxx, xxxx tu xx v xxxx xxxx nástupu do xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx povaha xxxx x řízení xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx.

§107x

(1) Má-li žalobce xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, x níž právní xxxxxxxx spojují převod xxxx xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, x xxx x xxxxxx jde, xxxx dříve, než xxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx převzal xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, x nějž x xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx místo, xx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx spojené x xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx;

x) rozhodnutí xxxxxx na otázce, xxxxxx xxxx x xxxxx řízení oprávněn xxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx soudu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 146)

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) účastník xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx pobytu;

b) zákonný xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxx, která může xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxxxx xxxx dal x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

§110 >>

Jestliže to xxxxxxxxx shodně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bez předchozí xxxxxx x jednání xxxxx jestliže xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxx x jednání, xxxx xxxxxx přeruší, xxxxxxxx xx to xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§111 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x neběží xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx znovu.

(2) Xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx podle §109 xxxx. 1 a 2, činí soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly odstraněny xxxxxxxx, jež způsobily xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx kterou bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx přerušeno.

(4) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110, pokračuje x něm soud xx xxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců. Xxxx může xx xxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, x x xxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx odůvodňují xxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxxxxxxx v řízení x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Není-li xxxxx na pokračování x xxxxxx xxxxx xx 1 roku, xxxx xxxxxx zastaví.

Spojení xxxx

§112 >>

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx věci, které xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx souvisí nebo xx týkají týchž xxxxxxxxx.

(2) Jsou-li x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx spojeny, xxxx xxxx některou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

§113 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113a

§113a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Příprava xxxxxxx

§114 >>

(1) Xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx senátu především xxxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx případné vady x žalobě (návrhu xx xxxxxxxx řízení).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1), nebo xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§104 odst. 2), xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 76) anebo xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), xx xxx řízení xxxxxxxx.

§114x

(1) Nebylo-li xxxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zpravidla xxx jediném xxxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky, xxxxx nepodali xxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxx, aby xx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx a aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx věci xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx;

x) vyžádá xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx (§128);

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §127;

e) xxxxxxx, xxx bylo xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxx;

x) zjistí xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů; x

x) xxxx jiná xxxxxx opatření.

§114x

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx-xx xxxxxx výzvě xxxxx x xxxx xxxxxxxx, žalovanému usnesením xxxxxx, xxx xx xx xxxx písemně xxxxxxxx a xxx x xxxxxxx, že xxxxx uplatněný v xxxxxx zcela xxxxxx, xx vyjádření vylíčil xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx označil xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 a 2).

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx xxxx doručit po xxxxxxxxxx jednání podle §114c nebo xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx doručeno xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx mu x tom xxxxx, xx xx za xx, xx xxxxx, xxxxx je proti xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§114x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx nemůže-li být xxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 jednání xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx se takový xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nařídí x provede xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X přípravnému xxxxxxx předvolá předseda xxxxxx účastníky a xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Předvolání k xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) v xxxxxxxxxxx s účastníky xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky řízení, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřebná xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se o xxxxxx xxxxxxxx xxxx (§99),

x) xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxx první xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, je-li xx xxxxxx a vhodné,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx procesní povinnosti xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnit do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x nich lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxx x skutečnostech rozhodujících xxx věc, k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx povinností; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 30 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx přítomné xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx označeným xx xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §118b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx žalovaný k xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxx řádně x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx žaloba, xxxx by se xxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx omluvil, xx xx, x xxxxxxxx věcí, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), za xx, že uznává xxxxx, xxxxx je xxxxx němu xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx (§153a odst. 3) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žaloby.

(7) Nedostaví-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx řádně a xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, xxxx by xx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x předvolání k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

§115 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx účastníky a xxxxxxx, jejichž přítomnosti xx xxxxx.

(2) Předvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx času x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115x

X projednání věci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx práva xxxxxx na projednání xxxx vzdali, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx veřejné.

(2) Veřejnost xxxx xxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx část xxxxxxxxx, jen kdyby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx poučí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx informacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx.

§116x

(1) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx napomáhat xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx); je-li xxxxxxxx xxxx více, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x nich. Xxxxxxxxxx §23 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Namítne-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud k xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx zahajuje, xxxx x končí jednání, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx příslušejících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při dokazování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kdo ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx, xxxx žádat, xxx xxxxxxx xxxxx.

§118 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx její xxxxx, x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx předseda xxxxxx. Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), který xxxxx xxxxxxxx písemné podání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx k xxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxx.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx lze považovat xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxx navržených xxxxxx xxxxx provedeny, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, i když xx účastníci nenavrhli.

(3) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxxxx další xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx okolností xxxxxxx.

§118a

(1) Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a poučí xxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jaké xx xxxx xxxxxxxx nesplnění xxxx výzvy.

(2) Má-li xxxxxxxx senátu xx xx, že věc xx xxxxx po xxxxxx stránce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účastníka, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx, že účastník xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej, xxx xxxx důkazy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této výzvy.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem v xxxxxxx jeho oprávnění xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 70)

§118x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118x

(1) Ve xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx jen do xxxxxxxx přípravného jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c odst. 4). Xxxxx nebyla xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx jen do xxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx poskytnuta k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazům xxx xxxx přihlédnout, xxx xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, jimiž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poté, xx byl některý x nich xxxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118a xxxx. 1 až 3.

(2) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 skončením xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx přistoupení xxxx záměně účastníka x které se xx xxxx xxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx druhé xxxx za xxxxxxxxxx xxxx podle §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Jednání xxxx být odročeno xxx x důležitých xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx odročení xxxxxxx xxx, kdy xx xxxx konat další xxxxxxx; xxxxxxxxxx §115a xxx platí xxxxxxx.

(2) X dalšímu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dnů xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx obsah přednesů x provedených xxxxxx.

§119a

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxx je předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání xxxxxx, že všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx xx středníkem xxx nejsou dotčena.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx uplatněny x xxxxxxx x §118b xxxx §175 odst. 4 část první xxxx za středníkem xxxx jestliže xxxx xxxxxxx, xx navrhované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzve, xxx shrnuli xxx xxxxxx a xxx xx vyjádřili x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxx věci.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx povinnost

§120 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Soud xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v případech, xxx xxxx potřebné xx xxxxxxxx skutkového xxxxx x vyplývají-li x xxxxxx spisu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x prokázání xxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121 >>

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámené xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx účelné, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiný xxxx xxxx předseda xxxxxx může xxxxx x pověření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx důkaz xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx opakovány.

§123 >>

Účastníci mají xxxxx vyjádřit xx x xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxx důkazům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§124 >>

Xxxxxxxxxx xx xxxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 69) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, x xxxxx zájmu xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx to platí x xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než výslechem.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§125 >>

Xx xxxxx xxxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zjistit xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxxxxx x výslech xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, určí xxx xxxx.

§126 >>

(1) Každá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx, xx povinna dostavit xx xx předvolání x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx vypovědět xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, kdyby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx blízkým; x důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x významu xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx právech x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx následcích xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vylíčil xxx, xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu, xxxxxxx senátu, účastníci x znalci. Otázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx naznačuje-li xxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprokázaných xxxx nepravdivých skutečností xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx se x výpovědi záznam, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxx xxxxxx orgánu), xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx §131.

§126x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vypovídat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx právnické xxxxx x nastalých v xxxx, kdy xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx členem xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx k xxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 2 xxxx xxxxx a §131 xxxx. 3.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

§127 >>

(1) Závisí-li xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, vyžádá xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Soud xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx posudek xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx společný posudek. Xxxxx výslechu xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s písemným xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Kdyby xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nechá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Účastníkovi, xxxxxxxxx x někomu jinému, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke znalci, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vysvětlení, podrobil xx lékařskému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušce krve, xxxxx xxx něco xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx.

§127a

Jestliže znalecký posudek xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx znalce x xxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx důkazu xxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x znalecký xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požádala x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xx jinak umožní xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§127x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

§128 >>

Každý xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §139 xxxx. 3 xxx není dotčeno. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxx xxx, xxx xx xxx mohl xxxxxx xxxx svědek xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx ji xxxx xxxx část xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx x nahlédnutí, je-li xx postačující.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxx ji xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxx dopravit k xxxxx, provede se xxx jednání. Xx xxx účelem xxxx xxxxxxxx senátu uložit xxxx, kdo xx xxxxxxxx předmět, xxx xxx předložil.

(2) Jinak xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx x němu třeba xxxxxxxxx xx, xxxxx xx předvolávají x xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost nelze xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nic xxxxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §126 xxxx. 3 xx zde xxxxxxx xxxxxxx.

Hodnocení xxxxxx

§132 >>

Důkazy xxxxxxx soud xxxxx xxx úvahy, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x všechny xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx přihlíží xx xxxxx, xx xxxxx xx řízení xxxxxx, xxxxxx toho, co xxxxxx xxxxxxxxx.

§133 >>

Xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx x xxxxxx stanovena xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, má xxxx xx prokázanou, xxxxx x xxxxxx nevyšel xxxxxx xxxx.

§133x

Xxxxx žalobce uvede xxxx xxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx došlo x přímé xxxx xxxxxxx diskriminaci

a) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, světového xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxx, xxxxxxxx, podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 204),

x) xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xx vzdělání x xxxxxxx přípravě, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxx x jiných zájmových xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx xxxxxxx pohlaví xxx xxxxxxxx ke xxxxx x xxxxxxx 206),

xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§133b

Byl-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx veškerému xxxxx.

§133x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§134 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxx x nařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, a xxxx-xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xx je x xxxx osvědčeno nebo xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Soud xx vázán rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánů o xxx, xx byl xxxxxxx trestný čin, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx delikt postižitelný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxx, o xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxx xxxx xxxxxxxx sám. Xxxx-xx xxxx o xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx.

§136 >>

Lze-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx ji xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx úvahy.

Xxxxx III.

Náklady xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx řízení

§137 >>

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soudního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x mediátorem xxxxxxxx xxxxxx podle §100 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

(3) Xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, notář x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162),

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), a xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 162) xx tato xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx společníkem, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupců 189), x xxxxxxx daně x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 162) je xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, odůvodňují-li xx xxxxxx xxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxx nebo zřejmě xxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxx práva; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx důvody, x xxxx rozhodnutí musí xxx xxxxxxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxx xx osvobození xx xxxx řízení x xx x xxxxxxx xxxxxxxx; poplatky xxxxxxxxx před rozhodnutím x xxxxxxxxxx se xxxx nevracejí.

(2) Přiznané xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx účinností, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxx, xx poměry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodůvodňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatků ustanoven xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx odměnu xx zastupování.

§139 >>

(1) Xxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx x §126a xxxx xxxxx na xxxxxxx hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Toto právo xxxxxx, xxxx-xx uplatněno xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx oznámeno, xx x xxxxxxxx xxxxxxx. O xxx xxxx soud xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx v §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hotových výdajů x na odměnu (xxxxxxxx x tlumočné). Xxxxxxxx předpisy stanoví, xxxx x x xxxx výši xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ten, xxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx účastníkem. Xxxx xx uplatnit xx xxxxx podmínek xxxx xxxxxx.

(4) O právech xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Placení xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx účastník xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jemu osobně, x náklady xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníci podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx; xxxxx-xx poměr xxxxxxxxxxx určit, xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx zastupování, xxxxxxxxx xxx náhradu xx daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimosmluvní xxxxxx 77) a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty xxxx určí x xxxxxx xx zastupování x x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 162). X odůvodněných xxxxxxxxx stát poskytne xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mediátorem xxxxx §100 odst. 2 nebo §114c xxxx. 3 písm. x), platí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx určení xxxxxx xx zastupování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradu xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx z odměny xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx důkazu, xxxxx účastník xxxxxx xxxx který xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zájmu, xxxxx předseda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxx xxxx xxx xxxxxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx advokátem, x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že účastník xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx stát.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx měl xx xxxx plný xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelnému uplatňování xxxx bránění práva xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx xxxxx.

(2) Měl-li xxxxxxxx xx věci xxxxxx xxx částečný, soud xxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx žádný z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxx.

(3) X když xxx xxxxxxxx xx věci xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx posudku nebo xx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 71) xxxxxx xxxx žalovanému xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxx zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx x případech x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35a.

§142a

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxxxxx xx xxxxx nejméně 7 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, případně na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx tu důvody xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxx nebo zčásti xxxxxxx přiznat x x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvu x plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§143 >>

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx úspěch ve xxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx chováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Xxxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Žádný x účastníků xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) skončilo xxxxxx, xxxxx x něm xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ujednáno něco xxxxxx;

x) bylo zastaveno.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx muselo být xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx náklady. Xxx-xx však xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (jiného xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx).

(3) Xxxxxxx-xx soud žalobu xxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx, xx žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náklady.

§147 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, které xx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 >>

(1) Stát xx xxxxx výsledků xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx dokazování xxxx xxxxxxx povinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxx nebyly xxxxxxx, jestliže je xxxxxxxx.

(3) X pohledávek xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxx nákladů řízení xxxx osobám xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx z prodlení xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§149 >>

(1) Zastupoval-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přisouzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx advokátu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odměnu za xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 odst. 2, xx xxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

§150 >>

Xxxx-xx tu xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx setkání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx soud výjimečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§151 >>

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx x rozhodnutí, xxxx xx řízení x xxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147 x §148 xxxx. 2 xxx xxxx učinit xxx v xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx určí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 70) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx sazeb stanovených xxxxxxxx xxx xxxxxx x jednom xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147, §149 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, postupuje xx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77). Xxxxxxx xx xxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxx x odměny xx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxx podle sazby xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 162). Xxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §127a, xxxx určí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx účastníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 2 x který nedoložil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zaviněním xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx způsobili xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §126a, xxxxxx, tlumočníci xxxx ti, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxx §147.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) I xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx náhrada xxxxxxx xxxxxx přiznána.

§151x >>

§151a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Hlava XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx rozhoduje xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx rozhoduje ve xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx věci. Xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxx o xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx.

§153 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx.

(2) Soud může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, jen xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§153a >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx základ xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx žalobou xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozsudkem xxxxx xxxxxx uznání. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx tohoto uznání, xxx xxxxxxx-xx to xxxxxxx.

(2) Rozsudek xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx věcech, x xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 odst. 1 x 2).

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx se za xx, že xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx (§114b xxxx. 5 x §114c xxxx. 6).

(4) Xxx pro vydání xxxxxxxx xxx uznání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§153x >>

(1) Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§49) xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxx xxx o následcích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx důvodné x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx věci konalo, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jednání, xxxxxxxxx se tvrzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx, za xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozsudek xxxx xxxxxxxxx xx všechny (§91 odst. 2), xxx rozhodnout xxxxxxxxx xxx zmeškání jen xxxxx, nedostaví-li xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obeslaní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro zmeškání xxxxx xxxxx ve xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 a 2), xxxx došlo-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vzniku, xxxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxx mezi účastníky.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve věci, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx rozsudku xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§154 >>

(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x opětující xx xxxxx, xxx uložit xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stanou splatnými xxxxxx v budoucnu.

§155 >>

(1) Obsah xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx soud xx xxxxxx rozsudku. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o povinnosti x náhradě xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x penězích může xxx xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x právního xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx měně, žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x devizové xxxxxxxx 78) xxxxxxxx xxxxxxx, 79) xxxxx xx xxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx cizí měně xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) některý x účastníků xx xxxxxxxxxx. 80)

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx plnění x xxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxx stanoví i xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx vlastnictví x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 124) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx žalobě xxxxxxx, xxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; vyhlašuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výrok. Xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsudku.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxxx deseti xxxxxxxxxxxx xxx. Ustanovení §119 xxxx. 2 a 3 xx x xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(3) Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xx po slovech "Xxxxxx xxxxxxxxx" uvede xxxxxxxx xxxxx, jména x příjmení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxx xxx zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx, označení projednávané xxxx, znění xxxxxx, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x to xxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx, x o xxxxx a místu x jeho podání, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxx, xxxxx xx x označení xxxxxxxxx xxx xxxxxx datum xxxxxxxx (identifikační xxxxx).

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x jak se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (jiný účastník xxxxxx), xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x které xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx stránce; xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx opisovat skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přesvědčivé. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x vyhlášeným odůvodněním.

(3) X xxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uznání xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání přípustné xxxx proti němuž xx účastníci xxxxxxxx xxxxxx (§207 odst. 1), xxxx xxxxx xxxxx předmět řízení, xxxxx x skutkovém xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.

§158 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx. Nemůže-li xx xxxxxxxx, podepíše xx xxxx člen xxxxxx, x rozhodl-li xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vyhotovuje x xx podobě, x xxxx je xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stejnopis xxxxxxxxxx rozsudku zpravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl doručen xxxxx odstavce 3, xx třeba xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxx. Předseda soudu xx oprávněn tuto xxxxx xxxxxxxxxx xx x dalších xxxxxxx xxx.

§159 >>

Doručený xxxxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx odvoláním, je x xxxxxx moci.

§159x

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku závazný xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pravomocného xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §83 xxxx. 2, je xxxxxxx nejen pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tytéž xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, v kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx rozsahu xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazný xxx xxxx osoby než xxxxxxxxx řízení.

(3) V xxxxxxx, v jakém xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx jiné xxxxx, xx závazný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx o xxxx pravomocně rozhodnuto, xxxxxx xxx x xxxxxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc projednávána xxxxx.

§160 >>

(1) Uloží-li xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx může určit xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že peněžité xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx splatnosti xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxx se plnění x budoucnu xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx plnit, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx splatnými.

(3) Uložil-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxx, kdo má xxxxx.

§161

(1) Rozsudek je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x rozsudku xxxxxxx povinnost x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládající prohlášení xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Předběžně xxxxxxxxxxx xxxx rozsudky xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx, a to xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx by jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nahraditelné xxxx xxxxxx újmy.

§163 >>

Rozsudek odsuzující x xxxxxx x xxxxxxxx splatných xxxxx xxxx k plnění xx splátkách je xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx splátek. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přípustná xx doby, kdy xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxx nesprávnosti. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx-xx xxxxx provést xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nenabude xxxxxx xxxx.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxxx před tím, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, navrhnout, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx věc odvolacímu xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxx důvodů se xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ve xxxxxx příslušejících senátu xxx učiní předseda xxxxxx. Jednání není xxxxx xxxxxxxxx.

§166 >>

(1) Nerozhodl-li xxxx x rozsudku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, o xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxx doplnění. Xxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx soud xxxxxxxxx, xxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx návrhu xxxxxxxxx na doplnění xxxxxxxx, usnesením xxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh na xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxx moci xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Usnesení

§167 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxx usnesením. Usnesením xx rozhoduje xxxxxxx x podmínkách xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx návrhu, x xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsudku.

§168 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx třeba xxx xxxxxx xxxxxx anebo xxx-xx x usnesení, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost.

§169 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který soud xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, jejich zástupců x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, poučení x xxx, xxx xx xxxxxxxxx opravný prostředek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x o xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx xxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se zcela xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx práv z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vedení řízení, xxxxx usnesení podle §104a, nemusí obsahovat xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxxxxx bylo rozhodnuto xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx věci x je-li x xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx případě xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nedoručuje, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx vydání.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx samé, platí xxxxxxx §157 xxxx. 2 a 4.

§170 >>

(1) Soud xx vázán usnesením, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx upravuje xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.

§171 >>

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx uplynutím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x usnesení xxxxxxx povinnost x xxxxxx, je xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx doručovat, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx usnesení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x plnění xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx x xxx výslovné žádosti xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozkaz, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx u xxxxx, xxxxx platební xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §36a xxxx. 1 xxxx. x) xx nepoužije.

(2) Xxxxxxxx rozkaz xxxxx xxxxx,

x) není-li znám xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx rozkaz, nařídí xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx platební xxxxxx xxxxxxx x jen xxxxxxx ze xxxxxxxxxx, xxxx xxx usnesením xxxxx x plném xxxxxxx.

§174 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, proti němuž xxxxx podán xxxxx, xx xxxxxx pravomocného xxxxxxxx.

(2) Podá-li x xxx xxxxx ze xxxxxxxxxx včas xxxxx, xxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxx xxxxxx jednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Pozdě podaný xxxxx soud usnesením xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpor xxxxxxxxx. Podaný odpor xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx návrh podán xx xxxxxxxxxxxxx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxx xxxxx na xxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zveřejní ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) x xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx narození fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo fyzické xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.

(5) Elektronický xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx zaplacen xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx určené.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx xxx podat xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaným. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxx platební rozkaz

(1) Xxxxxxxx platební xxxxxx 190) je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx.

(3) Usnesení xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2009

§175 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x prvopisu xxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx pravosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (šekový) platební xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx uloží, xxx xx 15 dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx lhůtě podal xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx vše, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx namítá. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx žalovaný xxxx námitky nebo xxxxx-xx je zpět, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxx námitky soud xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nařídí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx směnečný (xxxxxx) platební rozkaz xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx zpět, xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx prostředkem xxx xxxxx xxxxxx x nákladech xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175n

§175n xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x >>

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175w

§175w zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175y

§175y xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175zc

§175zc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177 xx 180 se xxxxxxx, xx-xx z žaloby xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx.

§177 >>

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud x žalobě xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí prokázat, xx jde x xxxxxxxx xxxxxx držby. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx hrozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx x žalobě xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Předvolání x xxxxxxx musí xxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx 3 dny xxxxxx.

§178 >>

X xxxxxx xx xxxx omezí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

§179 >>

V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx držby.

§180 >>

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxx usnesení xxxxx xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx §156 odst. 2 se xxxxxxxxx.

§180x

§180x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185c

§185c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185e

§185e zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185k

§185k xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185n

§185n zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185p

§185p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185r

§185r zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185s

§185s xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 zrušen právním xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191d

§191d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191g

§191g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191h

§191h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200b

§200b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200g

§200g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200i

§200i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200n

§200n xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200p

§200p zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200q

§200q xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200s

§200s zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200u

§200u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200y

§200y zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200z

§200z xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200za

§200za xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

XXXX XX.

XXXXXXX PROSTŘEDKY

Hlava X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx, pokud to xxxxx xxxxxxxxxx.

§202 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxxx vedení xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčité podání xxxxxxx nebo xxxxxxx (§43 odst. 1),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxx smír,

g) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 nebo xxxxx §110,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

i) xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xx doručení xx xxxxxxxx (§50d),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx důkazu,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx setkání x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx rozkaz xxxxx §173 xxxx. 2.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxxx pro uznání x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx, xxxxxxxx xx řízení vstoupil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zastupitelství xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx může xxxxx zákona xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, x jen tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxxx odvolací xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x §35a x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vstoupil xxxxx, xxx xxxxxxxx odvolací xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§204 >>

(1) Odvolání xx podává xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li vydáno xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx opravného usnesení.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxx xx podává, xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxxxx x xxx, xx odvolání xxxx xxxxxxxxx, lze podat xxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X prominutí zmeškání xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx soud prvního xxxxxx.

Náležitosti xxxxxxxx

§205 >>

(1) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) uvedeno, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x jakém rozsahu xx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx důvod) x xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxx xxxxxxxxx jen xxx, xx

x) nebyly splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obsazen, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx,

x) soud xxxxxxx xxxxxx nepřihlédl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k jím xxxxxxxxx důkazům, ačkoliv x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx věci, xxxxx xxxxxxxxx navržené důkazy xxxxxxxx k prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) soud xxxxxxx stupně xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, neboť xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx (§205a),

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx měnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx uplynutí lhůty x odvolání.

(4) Rozsah, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx měnit xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x odvolání.

§205a

Skutečnosti nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, jsou x xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) nebo xxxxxxxx xxxxx;

x) jimi xx xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx;

x) xxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) jimi xx být xxxxxxx xxxxxxxxx tvrdit xxxxxxx xxx rozhodnutí věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx xxx nesplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolatel xx xxxx úspěch x že odvolatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 až 3;

x) xxxxxxxxx nebyl řádně xxxxxx xxxxx §119a xxxx. 1;

x) xxxxxxx (xxxxxxx) po xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti rozsudku xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvodem jen xxxx xxxxxxx x §205 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (§153a, 153b).

§205x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§206 >>

Xxxxxx odvolání

(1) Xxxx-xx ten, kdo xx k tomu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx týká-li xx xxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx jedná x xxxxxx sám xx xxxx (§91 xxxx. 1) x odvolání xx výslovně xxxxxxxx xxx xx některá xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx napaden, xxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčen, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dotčena také xxxxx, xxxxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x lhůtě x plnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx x jeho vzetí xxxx

§207 >>

(1) Xxxxx xx odvolání xx xxxxx jedině xxxx xxxxx, x to xx xx xxxxxxxxx (xxxxxx) rozhodnutí.

(2) Dokud x xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxx je xxxx; x takovém případě xxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx odvolání xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx.

XXXXXXX 1)

Xxxxx xxxxx prvního xxxxxx

§208 >>

(1) Opožděně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže xxx odmítnuto xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx podáno u xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§209 >>

Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postará x xxxxxxxxxx případných xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx xx podáno xxx, xxx x xxxx xxxx oprávněn, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx odvolací xxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§210 >>

(1) Nejde-li x případy xxxxxxx x §208 xxxx x §209, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxx samé, xxxxxx předseda xxxxxx xxx účastníkům, jejichž xxxx x povinností xx xxxx, xx-xx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povahu xxxx xxxxxx a xxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxx, xxxxxxx předseda senátu, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a listiny, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx též xxxxx, xx považuje xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.

§210a >>

Usnesení x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x něhož xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx usnesení, kterým xxxx uloženo pořádkové xxxxxxxx (§53), xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxx xx zahájení xxxxxx (§43 xxxx. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), xxxx xxxxxxxxxx vydané podle xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx změnit xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx

§211 >>

Pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§211x

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mohou x odvolacího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx podmínek xxxxxxxxx x §205a.

§211b

§211b zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx kterých xx odvolatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx vázán

a) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde xxx o taková xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx musí vztahovat xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxx platí úkony xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx odvolání xxxxx xxx některý x xxxxxxxxx,

x) jestliže z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§212x

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx i x důvodů, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, nelze přezkoumat xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx přes xxxxx xxxxx (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§205a x §211a) odvolací xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §205b.

(5) Odvolací xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 xxxx. x) x x) a §229 xxxx. 3. K xxxxx vadám xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx x důvodů, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§213 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx vázán xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xx, že je x nich xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu věci xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xx zopakoval; tyto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx skutečnosti, jež xxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx doplní dokazování x xxxxxxxxx navržené xxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; to xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx doplnění dokazování x jestliže xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx být prokázána, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřihlíží xx skutečnostem xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §205a xxxx §211a.

§213x

(1) Má-li xxxxxxxx xxxx za to, xx xxxx xxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx xxxxx), nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx (§213 xxxx. 2 x 3), xxxxxxx dokazování xxx.

(2) Odvolací soud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy (§213 xxxx. 4) xxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx.

§213x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §118a; tento xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §118a odst. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx stupně je xxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§213b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214 >>

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx;

x) se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxxx;

x) xxxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx rozhodnuto ve xxxx samé;

d) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §219a odst. 1;

x) xxxxxxxx xx týká xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x plnění xxxx předběžné xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx x účastníci xx práva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx věci xxx xxxxxxxx jednání souhlasí; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud opakuje xxxx doplňuje xxxxxxxxxx.

§215 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být účastníkům xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx času x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, kdy xx jednání xx xxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx §116 xx 118, §118a xxxx. 4 a §119. Xx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxx se vyjádřili x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§216 >>

(1) Ustanovení §92, 97 a 98 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nárok.

(3) Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z nich xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu.

§217

zrušen

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§218 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.;

b) xxxx podáno někým, xxx x odvolání xxxx oprávněn;

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, ačkoliv odvolání xxxx xxxxxx opožděně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Je-li xx třeba, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxx dožádaného.

§218a xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§218x

§218x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218c

O zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před odvolacím xxxxxx x x xxxxxxxxx odvolání xxxxx §218 xxxx xxxxx §218a může xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx senátu.

§218c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 404/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§219 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx výroku věcně xxxxxxx.

§219x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xx jsou xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ledaže místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjednána xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvodů,

c) soud xxxxxxxxx xx účastníka xxxx, kdo xxx xxx xxxxxxxxxx,

x) soud xxxxxxxxxxxx x řízení x xxx, xxx xx xxxxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xx třeba provést xxxxx účastníky navržené xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny x xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 a 4); xxxxxxxxxx §213 xxxx. 5 xxx xxxxx být xxxxxxx.

§219x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2005

§220 >>

(1) Odvolací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) nebo zrušení (§219a) x jestliže

a) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) po doplnění xxxx zopakování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx x věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxx usnesení, xxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§220x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že napadené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx podle §77 xxxx. 2, současně xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx, xxx napadené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxx nezákonné, xxxxxxx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení.

§220a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x účinností xx 30.9.2017

§221 >>

(1) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a,

x) vrátí xxx soudu xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 xxxx druhá a §243d odst. 1) xxxx xx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a rozhodl xxxx xxxxx (samosoudce), xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx.

§221a

Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx zrušit, i xxxx xx navrhována xxxx xxxxx, x xxxxxx.

§221x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vezme xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kdyby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx řízení xxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx vykonatelnost, xxxxxxxx soud xxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařídit, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Xxxxx-xx žalobce (xxxxxxxxxxx) xx odvolacího xxxxxx zpět návrh xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zpětvzetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx není xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§223 >>

Odvolací soud xxxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx mění xxxxxxxx xxxxx §220 xxxx. 1; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Náklady xxxxxxxxxx řízení

§224 >>

(1) Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, rozhodne i x xxxxxxxxx xxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx odvolací xxxx rozhodnutí x xxxxx-xx xxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx xxx postoupí věcně xxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxx x novém xxxxxxxxxx x věci.

Xxxxx průběh řízení

§225 >>

Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx odvolací soud xxxxx.

§226 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx věc xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx postoupena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx §104a. X výsledků dosavadního xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx shodných skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx důkazů.

§227

xxxxxx

Xxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxx řízení x xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

§228 >>

(1) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravomocný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx:

x) xxxx-xx tu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx bez své xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §205a x 211a též xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx přivodit xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx;

x) xxx-xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx příznivější xxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx může napadnout xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vztahovat x xx předpoklady, za xxxxx byl xxxx xxxxxxxxxx; to platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229 >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudů,

b) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem řízení,

c) xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§29 odst. 2) a nebyl xxxxx zastoupen,

d) xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zákona ho xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxx trestného xxxx soudce nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresu v xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně nebo xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxx pravomocný xxxxxxxx xxxxxx (směnečný x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxx xxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx věci bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxxx xxxx platebním xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx usnesení, kterým xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, jestliže xx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odňata xxxxxxx jednat před xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo odmítnuto xxxxxxxx nebo kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx nebo změněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dovolání xxx xxxxxxxxxx.

§230 >>

(1) Žaloba xxxx přípustná xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x rušené xxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx, x xxxxx x plnění x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx též proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nepočítaje x xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx zmatečnost xxxx xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x žalobě xxx xxxxxxxxxx.

§231 >>

(1) Žalobu xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §228 x 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vstoupil xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx však xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx uvedených, do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vstoupit nebo x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx zastupitelství do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx do řízení.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx účastníkem xxxxxx, xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35a. Nevstoupil-li Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových xx xxxxxx, v xxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx podat, xxxxx xxxx lhůta některému x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx (§35a).

(4) Ustanovení §230 xxx platí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§232 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu je xxxxxx, xxxxx žaloby (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, že xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxxx, x xxxxx se rozhodnutí xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (xxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx být xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx lhůt x xxxxxx.

§233 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx od té xxxx, xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dozvěděl o xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx doby, xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx na xxxxxx řízení podána xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, na jejichž xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů zrušeny.

§234 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx být žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx počíná xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx ustanoven xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx překážka, pro xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 odst. 1 písm. x) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do tří xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 písm. x) xxx žalobu xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx doby, kdy xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, dozvěděl x xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxx ve xxxxx xxx měsíců xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx §234 xxxx. 1 xx 4 doba xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x žalobě

§235a

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx soud, xxxxx o věci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; to xxxxxxx xx xxxxxx, v xxxxx je k xxxxxx x xxxxxx xxxxxx příslušný krajský xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Xxx řízení x žalobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§235x

(1) Byla-li proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i pro xxxxxxxxxx, spojí xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §92, 97 x 98 xxx xxxxxx x xxxxxx neplatí. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx napadenému xxxxxxxxxx podáno též xxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx vyhověno, xxxx xxxx nařídit xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§235x xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx ten, xxx podal žalobu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx vázán

a) x xxxxxxxxx, kdy na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx společná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx úkony jednoho x xxxx i xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Žalobu na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zamítne xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Žalobu xxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x), x) x d) xxxx x §229 xxxx. 2 písm. x) x b), xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx i xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx stejné xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobou xx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obnovu xxxxxx, jen xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx zastaví xxxxxx.

(4) Bylo-li napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x žalobě xxxxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§235f

Zamítá-li soud žalobu xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx, kdo x xx xxxxx oprávněn, xxxx xxxxx, xx xxxx podána xx xxxxxxxx xxxx počítaných xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§235f vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, věc xxxxx xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx; přihlédne xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nahradí původní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud, o xxxxx rozhodnutí xxx, xxx, xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx, co xxxxx xxxxxx x původním xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx obsažený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx nové xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, bylo-li řízení xx věci zastaveno (§235e odst. 2 xxxx xxxxx).

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235x

(1) X novém xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x žalobě; x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx napadené rozhodnutí x xxxxxxx-xx xxx xxxxxx x xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx původního xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dotčeny.

Hlava XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§236 >>

(1) Dovoláním xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx.

§237 >>

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx nebo procesního xxxxx, při xxxxxx xxxxxx xx odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu dosud xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§238 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx

x) ve věcech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx občanského zákoníku, xx-xx řízení o xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydaným x xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx řízení x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx vztahy; k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nimž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx tlumočném,

g) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z rušené xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxxxxx xx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx, xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)], xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, na xxxx neurčitou xxxx xx dobu určitou xxxxx než 5 xxx, xx xxxxxxxx xxxxx pětinásobek xxxx xxxxxxx plnění.

(3) Za xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 50&xxxx;000 Xx.

§238a >>

Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx dosavadního xxxxxxxxx (§107a), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).

§239 >>

Přípustnost xxxxxxxx (§237 xx 238a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §241b odst. 1 a 2 xxx xxxxxx dotčena.

Xxxxxx xxxxxxxx

§240 >>

(1) Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx do dvou xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x soudu, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zmeškání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx zachována, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x odvolacího xxxx xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx xx zachována xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx proto, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx poučení o xxxxxxxx, o lhůtě x xxxxxxxx xxxx x soudu, u xxxxx se podává, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 neplatí,

a) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání,

b) xx-xx xxxxxxxxxxx právnická osoba, xxxx, obec nebo xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx uvedená x §21, 21a, xxxxx v §21b, xxxxx xx právnické xxxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zastupuje stát xxxxx §26a, jedná-li xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx obec xxxxx xxxxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 písm. x), advokátem, xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx x §21, 21a, 21b, xxxxx v §26a xxxx. 3, xxxxx xx právnické xxxxxxxx.

§241a

(1) Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci. Dovolání xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx §229 xxxx. 1, §229 odst. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3.

(2) X xxxxxxxx musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxx, proti kterému xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx napadá, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx spatřuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx se vymezí xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx, v xxx spočívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx uvedl, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxx důvody dovolání, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1, §209 x 210 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx opožděně, xxxxx, xxx k dovolání xxxx oprávněn, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x čem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxx o xxxx xxxxxxxxxxx doplněno xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dovolání. Xxxxxx-xx x době xxxxxx dovolání xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §241, běží xxxx xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx určena xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx však xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx x xxxx žádosti xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx nedostatek xxxxxxxx uvedené v §241 ani ve xxxxx určené xx xxxxxxx této podmínky xxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

§242 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dovolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx společná xxxxx nebo povinnosti, xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx úkony jednoho x xxxx x xxx ostatní (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx určitý xxxxxx vypořádání vztahu xxxx účastníky.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxx x §229 odst. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) a x) a §229 xxxx. 3, jakož x k xxxxx xxxxx řízení, které xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx napadají; xx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§243 >>

Xxxx xxxxxxxxxxx x dovolání může xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx napadeného xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zpravidla bez xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §215 x §216 odst. 3.

§243x >>

Xxx xxxxxxxx xxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 95 xx 99 x 107a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§243x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vadami, xxx xxxxxx xx xxxxx (§241b odst. 3) xxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxx §237 xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §218 xxxx. x), §218a, §224 xxxx. 1 x 2 x §225 platí pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx dovolání xxxxx xxxx, dovolací xxxx xxxxxx xxxxxxx. Nerozhodl-li xxxxxxxx senátu soudu xxxxxxx xxxxxx podle §241b xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x §241, rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dovolací xxxx.

§243x >>

(1) Nepostupoval-li xxxxx §243c, dovolací xxxx

x) xxxxxxxx zamítne, xxxxx-xx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxx

x) může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nesprávně a xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, zruší xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx soud až xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx v xxxxxx x prvním stupni xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243x

(1) Xxxxxx-xx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx odmítnutí xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Platí-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zrušeno rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, zruší xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx postoupí k xxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou na xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx závislá xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu proto, xx nebyl dodržen xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§243g xxxx. 1) xxxx xx x xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, aby věc x dalším xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvolacímu xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxx nařídit, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx senát (samosoudce) xxxx xxxxxxxx věc x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(4) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx uvedené v §229 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) x x §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx.

(2) X zastavení dovolacího xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxx, kdo k xxxxxxxx xxxx oprávněn, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx usnesení, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dovolací xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx dovolání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo trpí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx dovolací xxxxxx zastaveno. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací xxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxx xxxxxxxx mění xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx usnesením.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastník xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx anebo xxxxxxxxx. Jsou-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní osoby, xxxxxxxx se vyhlásí xxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x budově xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxx") po dobu xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx tímto xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozsudku.

(6) Xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5.

§243x

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně), jedná xxxx o xxxx xxxx, xxxxx byla xxx vrácena xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §226 xxx platí obdobně. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST X.

XXXXXX XX XXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx zřízený podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx tatáž xxx projednána xx xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxx xxxx x jiné xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 127) xxxx xxxxxxxx komise xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx námitek nebo xxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před správním xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx zrušuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. 128)

§245

Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx čtvrté xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX ŽALOBY

§246

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, že byl xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, určena xxxx xxxxxxxxx. Tento návrh xx nazývá xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sporu xxxx xxxx právní věci, x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodl, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o tom, xx žaloba je xxxxxx xxxx, údaje x xxx, v xxx žalobce xxxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dotčen xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx, v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx právní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxx jiná xxxxxx xxx soudem xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x listinné xxxxxx, jichž se xxxxxxxx.

§246a

§246a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246c

§246c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmeškání xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxx jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Xxxxxx žaloby xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxx xxx xxx na vykonatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu až xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vykonatelnosti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

ŘÍZENÍ X XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x řízení v xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Krajské xxxxx rozhodují jako xxxxx prvního stupně xx xxxxxx vkladu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, je x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) obecný xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxx soud xxxxxxxxx, xx jehož xxxxx bylo xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx b).

(2) Týkalo-li xx xxxxxx před xxxxxxxx orgánem práva x xxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx xxxxxx příslušný vždy xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx, xxx xxxx účastníky v xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.

(2) Jakmile soud xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx někdo, xxx je xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, přibere xxx xxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx přípustné.

Xxxxxxxxxx žaloby

§250b

(1) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx ve xxxx, x xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxx x ní xxxx prvního stupně xxxxxxx.

(2) X průběhu xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xx řízení xxxx soudem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§107 x 107a).

(3) Xxxxx, x xxxx rozhodl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx před xxxxxx xxxxxx.

§250x

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správního orgánu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Stejnopis xxxxxx xxxx xxxxxx xxx správnímu xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci xxxxxxx, x umožní xx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx vyjádřil.

(3) Xxxxxxxxxx §114b se xxxxxxxxx.

§250d

(1) Účastníci xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx přípravného xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxx xxxxxxx procesních xxxxxxxxxx (§114c) nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x řízení xxxx soudem konalo; x později xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxx xxxx včas xxxxx, jakož i x skutečnosti a xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx vyzván k xxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxxxx §118a odst. 2.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxx podle §114c xxxx. 5 xxxx xx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x provedena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx.

§250e

(1) Xxxx není xxxxx xxxxxxxxx stavem, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(2) Soud xxxx xxxx za xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx není dotčena.

§250x

Xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, ve xxxxxxx xx žalobce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx vázán,

a) xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx,

x) jde-li x xxxxxx společná xxxxxxxxx xxxx povinnosti, že xx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyplývá-li x právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX O XXXXXX

§250x

(1) Xxxx žalobu xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx k xxxxxx není xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání.

§250h

(1) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxx návrh xxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Byl-li xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nemusí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, pozbývá rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu účinnost x xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Uvedený xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx..

§250i

Soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx, xx správní xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx x sporu xxxx x xxxx právní xxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx správní orgán, xxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx rozsudkem xxxxx dotčeno. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§250x

Xxxxxxx-xx xxxx řízení x žalobě x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §250h, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx anebo zamítne-li xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx.

§250l

Nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zčásti rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxx před správním xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x náhradě rozhodnuto.

§250m

§250m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250o

§250o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250q

§250q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250r

§250r zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

ČÁST XX.

XXXXX ROZHODNUTÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx ukládá vykonatelné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonává xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li x soudu xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx daňovém xxxxxx, xxxx xxxxx odmítne.

§252 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x prohlášení x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemá-li povinný xxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxx soud xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx povinný xx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx závodu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx, x xxxxx obvodu xx nezletilý na xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx pro vymožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 je k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x jehož xxxxxx je xxxxx (xxxx xxxxxx), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx věc, xxxx-xx xx výkon rozhodnutí xxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx xxxxxxx x).

(5) Soud xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxxxx xx to x xxxxx nezletilého. Xxxxxxxx xxxx, xx nějž xxxx příslušnost přenesena, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnuta xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx vázán x soud, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§253 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Případným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx to xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li v xxxx části xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení x důvodů uvedených x části xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; žalobu xxx zmatečnost lze xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §229 odst. 4.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníkům, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx, xxxx xxxx nařizuje xxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx o xxx, že nebudou-li x odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxx odmítne.

(5) X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx ty xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxx takové xxxxxx xxxxxxx.

(6) X odvolání xxx uvádět xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) nebo xxxxxx (§338n) x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336b x 338o), xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §219a xxxx. 1. Šetření xxxx dokazování, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, provede odvolací xxxx xxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) K xxxxxxxxxx odvolání není xxxxx nařizovat jednání xxxx xxxxx, jestliže xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx šetření xxxx dokazování nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vydanému xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) a x).

Účastníci xxxxxx

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxx x povinný.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx manžel xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho majetek xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx x rozhodnutí xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx xx prospěch xxxxxx, než xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jako oprávněný, xxx nařídit x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxx přešla povinnost xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx práva xxx xxxxxxxx xxx listinou xxxxxxx xxxxx ověřenou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, 89) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxx.

§258 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx ukládajícího zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx srážkami xx xxxx, xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx zaplacení peněžité xxxxxx se xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx. Xxx xxx provést xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx prací a xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemovitých xxxx, věcí hromadných x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx soudu před xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§259 >>

Xxxxxx-xx o to xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyzve xx x xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, kterou mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Xxx-xx x vymáhání xxxxxxxxx xxx nezletilé xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost. Xxxx přitom postupuje x součinnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dotáže xx xxxx toho, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx mzdu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 90), instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx identifikátory 211).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxx xx doručení xxxxxx. Xxxxxxx-xx tuto povinnost xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, může xx xxxx uložit xxxxxxxxxx pokutu (§53).

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

§260x

(1) Xxx xx vykonatelným xxxxxxxxxxx přiznanou peněžitou xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyzval xx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§260c).

§260x

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, připojí-li oprávněný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §260 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx x peněžního xxxxxx, x stejnopis xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx listinu xxxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx podává x xxxxx, xxxxx o xxxx rozhodoval xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx insolvenční řízení, x němž se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 176) x xx xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu.

§260x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx předvolá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx navenek.

(3) Xx-xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx předvolá xxxx, kdo xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem; xxxxxxxx-xx působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx kteroukoliv z xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx předvolá xxxx předsedu; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx likvidátora.

(4) Xxx, xxx xxx x prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxx odmítnuto xxxx xxxxxxxx v xxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx účelné, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xxx xxxxx xxxx konání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx x soudu xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Před zahájením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx a pravdivé xxxxx x majetku xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení. 91)

(2) X xxxxxxxxxx x majetku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx nebo xxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx tohoto xxxxxx,

x) peněžní xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, xxxx pohledávek x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211),

x) xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (§320),

x) movité xxxx (spoluvlastnický xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx x xxx, popřípadě x koho se xxxxxxxxx; totéž xxxxx x listinách xxxxxxxxx x §334 a x cenných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) povinného,

g) xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx x kde xx nachází.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx sepíše xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx protokolu doplní. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x prohlášení xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x předvolaný.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

§260f

(1) X výslechu xxxxxxxxxxxx soud vyrozumí xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klást xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Každý, kdo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260x

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před zahájením xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzal ještě xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxx návrh zpět.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx na xxx, xxx předvolaný uváděl xxxxx majetek povinného, xxxx xx výslechu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x protokolu uvede xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předvolaný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx 6 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), soud xxxxx povinného k xxxxxx prohlášení xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skončen xxxxx xxxxxxxx 2.

§260x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§260h

Právní jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx se jeho xxxxxxx, která xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno předvolání x xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§260d), jsou xxxx xxxxxxxxxxx neúčinná.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§261 >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacení peněžité xxxxxx uvede xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx komu xx xxxxxxx xxxxx na xxxx (xxxxxx mzdy). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxx, číslo xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), z xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx také xxxxxx, v xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx odepsána. Xxxxxxxx-xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužník xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxx pohledávky.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením o xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Potvrzením x xxxxxxxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxx soud, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx xxxx xxxxx připojit, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx x soudu, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx stupně.

(3) Podá-li xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního stupně, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Soudního xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x xxxx vykonatelnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nařízením.

§261a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx navržen, a xxxxxx lhůty xx xxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxxx splnit xx xxx dnů x, xxx-xx o xxxxxxxxx bytu, do xxxxxxxx dnů xx xxxxxx moci rozhodnutí.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx oprávněné a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Xxxxxxxx xx xx, co xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx oprávněný, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnému xxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xx splnit, xxxx že nastal xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 je xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu vydanou xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxx 89), x níž xx patrno, že xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx splnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx připraven xx splnit, nebo xx nastal doložený xxx.

§262a

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí xxxx, xxx je x Seznamu listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx evidována xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, xxxx obnovení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

(2) Xxxx při xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx z obsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jde-li o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx listin o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxxxxx-xx x xxx souhlas xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx po zápisu xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, má xx xx to, xx závazek xxxxxx xxxx zápisem xxxxxxx xx Seznamu listin x manželském majetkovém xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařídit i xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů změněn.

(4) Xxx-xx x vydobytí xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo dluhu xxxxxxxxx, pro xxxxx xxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lze vést xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu.

§262x

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx společném jmění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx rozsahu, než xxxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx povinného xxxxxxx x této části xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X tom musí xxx soudem poučen.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxx z xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu xxxxxxx povinného xx xxxxxxxx xx společného xxxxx manželů.

§262b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§263 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx lze nařídit xxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jaký xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx zároveň, xxxxxx by k xxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tím xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx vykonáváno xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem výkonu xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyplácí, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx věci, x níž xx xxx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx dosaženo, xxxx xxxx nařídit, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již x xxxxxx zřejmé, xx xx výtěžek, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, nepostačil xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§265 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x trestním řízení, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úkony při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx předseda xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx x xxx souhlasí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žalobu xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx řízení x xxxxx nebo xxxxxx orgánu, učiní xxx xxxxxx xxxxx.

§266 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x takovém postavení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí mohl xxx pro něho xxxx pro příslušníky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx nebyl xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) I xxx xxxxxx povinného xxxx soud odložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx očekávat, xx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx nepřipouští xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyloučení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

JUDIKÁT 1)

§267a

(1) Xxxxxxx podle xxxxx části xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx přihlášených k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, přikázáním xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxxxxx závodu. Xxxxx-xx x věc xxxxxxx xx pravomoci soudu (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx o pravosti xxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx orgán.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx řízení x xxxxx rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxxxx.

§267x

(1) Výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, které uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž přijetí xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxx tyto xxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx majetek xx svěřenském xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxx pokuta x xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo o xxxxx rozhodnutí, jímž xxxx svěřenskému xxxxxxx x řízení xxxxx xxxx první uloženo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx náhodou, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx krytí xxxx xxxxx portfolio xxxxxx.

Zastavení výkonu xxxxxxxxxx

§268

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) byl xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nestalo xxxxxxxxxxxx;

x) rozhodnutí, xxxxx xx podkladem xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zrušeno nebo xx xxxxx neúčinným;

c) xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx rozhodnutí postihuje xxxx, xxxxx xxxx x xxxx podle §321 x 322 xxxxxxxxx xxxx majetek, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) bylo pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§267);

x) xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxx xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, protože je xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže zaniklo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx některý x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx jaký stačí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx částečně.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxx x xxx xxxxxx.

(2) X případech xxxxxxxxx x §268 xxxx. 1 xxxx. x) x h) xx rozhoduje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx okolnosti rozhodné xxx xxxx x xxxxxx dávek xxxx xxxxxxx (§163).

Xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§270 >>

(1) Spolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxxxx k náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx stanoví xxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx nárok xx náhradu xxxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxx. Stát má xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx odměny mediátora xx xxxxx setkání, xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx soudních poplatků.

(4) Xxx náhradu xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí použije xx i xxxxxxxxxx §147 xx 150.

§271 >>

Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne soud x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prováděním xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxx toho, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx mu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxx.

§272

§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Použití xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx

§274

(1) Xxxxxxxxxx §251 xx 271 xx použije x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 a 3 x xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx správním xxxxxxxxxx;

x) vykonatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx schválených;

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx a dohod xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx; 150)

x) vykonatelných xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx společenství; 147)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx smírů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon;

s xxxxxxxx xxxxxx, který xx vykonává ve xxxxxxxx nebo daňovém xxxxxx.

(2) Ustanovení §337 xx 337h se xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx z xxxxxx exekuce 210) xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx daně.

§275 >>

(1) Potvrzením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, u smírů x xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx titulů xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §274 xxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx smír xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx jde.

Xxxxx XX.

Xxxxxx ze xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276 >>

Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx do xxxx výkonem rozhodnutí xxxxxxxx pohledávky s xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxx, xx se xx xxxx xxxxxx záloha xx xxx x xxxxxx fyzických osob xxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní pojištění (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx povinného x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xx xx částky xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestách.

§278 >>

Xxxxxxxxx xxxxx xxx sražena z xxxxxxx xxxx základní xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví nařízením xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§279 >>

(1) X xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx odečtení xxxxxxxxxxxxx částky x xxxxx xx zaokrouhlí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx korunách, xxx xxxxxx k vydobytí xxxxxxxxxx oprávněného xxx xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Přednostní xxxxxxxxxx xx uspokojují nejprve x xxxxx třetiny x xxxxxx, nestačí-li xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávkami x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx úmyslnými trestnými xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového pojištění,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pěstounské xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx) poskytované po xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx a xx 1. ledna 2011 do 31. xxxxxxxx 2013 x xxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx České xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx srazí zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx bez xxxxxxx. Takto zjištěná xxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx třetině xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zbývající xxxx xx připočte x první třetině.

§280 >>

(1) Jsou-li xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x první xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxxx.

(2) Dochází-li xxxxx §279 xxxx. 1 xx srážkám x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mzdy, xxxxxxxx xx z xx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx pořadí (xxxxxxxx 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Nepostačí-li xxxxxx sražená z xxxxx třetiny k xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx výživné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxx dobu, x xx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx běžné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx běžného xxxxxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx několik xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; nestačí-li xxxxxx na xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx poměrně.

§281 >>

Xxxxxxxx srážky xx mzdy xx xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, x to x xxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Nařízení x provádění xxxxxx

§282 >>

(1) X xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxx, xxx xx xxx, kdy mu xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému, xxxxxxxxx a plátci xxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx mzdy doručeno xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§294 xxxx. 3), právo xx xxxxxxxxx xx xxxxx mzdy, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§283 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakmile je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspokojena (§276).

(2) Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budoucnu. Xxxxx xxxxx, bylo-li x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx během xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §163, která záleží xx zvýšení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx nadvakrát (jako xxxxxx a xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zálohy. Xxxxxxx xxxxxx oprávněnému provede xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mzdy xx xx tom, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x provedené xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx právo xxx na xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebyla.

§286 >>

Xxxxxxx-xx k xxxxxxx dlužné mzdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§287 >>

(1) Dohodne-li xx oprávněný s xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stanoví §277 xx 280, x xxxxxx-xx to xxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx srážel xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, se xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxx srážek xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx, provede xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ustanoveními §277 xx 280.

(2) Xxxxxxxxx xxxx kdykoliv xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx srážek podle xxxxxxxx 1 odvolává. Xxxx x xxx xxxxxxxx povinného a xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx srážek. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx plátce xxxx xxxxxx xxxxx dřívějšího xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288 >>

Xxxxxx-xx o xx xxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx soud, xxxx xxxxxx xx být x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx x zastavení xxxxxx rozhodnutí

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx odkladu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudu, xxx xx xx srážkách xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 2, provádí xxxxxx xxxx xxxxxx dále, xxx nevyplácí xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx sražené xxxxxx xxxxxxxxx.

§290 >>

(1) Xxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, když xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx vůbec xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx x xx mohly xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx povinného xxxx xxxx zastavit nařízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx srážky prováděny xxx xxx xxx xxxxx výživné x xxx předpokládat, že xxxxxxx vzhledem xx xxxxx chování i xxxxxx x práci xxxx xxxxxxx plnit xxxx dobrovolně.

Výplata xxxxxxxxxxx srážek

§291 >>

(1) Sraženou xxxxxx xxxxxxx plátce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx oprávněné x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx částku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx sám xx xxxx němu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx jinak xxxx xxxxxxxx.

§292 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxx xxxxxxx xxxxx měsíční částky xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti plátci xxxx x xxxxx xxxxx xx vyplacení xxxxxx, které xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx

§293 >>

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx i xx mzdu xxxxxxxxx x xxxxxx plátce xxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxxx i vyplácení xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx obdržel od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §295 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx novému xxxxxx mzdy xxx xxxx, kdy xx xx povinného nebo xx dosavadního xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx povinného x xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx dříve, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 odst. 3. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §280 xxxx. 3, zůstává jí xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, započte xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mzdy.

(5) Pokud xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedosáhla xxxx nezabavitelné xxxxxx, xxxx xxxxxx mzdy xxxxx odstavce 2 xxxxxxx na xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plátce mzdy x xxxxxxxxxxx měsíci, x nezabavitelnou částkou. Xxxxxxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx mzdy.

§294 >>

(1) Xxx, xxx přijímá xxxxxxxxxxx xx práce, je xxxxxxx xxxxxxx xx xx něho xxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxx mzdy, xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx. Takové xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx přestal xxxxxxxx; xx obdobně platí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx provádění ukončeno, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nově xx xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nařídil.

(3) Xxxx tomu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ho xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx srážkami ze xxxx, xxxxxxx ho x dosavadním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx dosud xxxxxxxxxxx srážek, xxxxx, xxx vysoká xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx její xxxxxx; xxxxx ho, xxx ode dne, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx doručeno, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy.

§295 >>

(1) Přestal-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plátce mzdy, xxxx xx oznámit xx xxxxxxx týdne xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že u xxxx xxxxxxx povinný xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx vyúčtování srážek, xxxxx ze mzdy xxxxxxxxx provedl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx soudu, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx pořadí xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§296 >>

(1) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 xxxx. 1 x 2 nebo x §295 odst. 2, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx částky, na xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §294 x 295 xxxx soud xxxxxx povinnému i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§53).

Xxxxxxx xxxxxx mzdy

§297 >>

(1) Xxxxxx-xx povinný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxx mzdy.

(2) Xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nastupuje-li xxxxxxx xx práce, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx dosavadního xxxxxx xxxx, použije se xxxxxxx xxxxxxxxxx §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx provádění xxxxxx xx xxxx několika xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plátce xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Soud pak xxxxx xxxx, jakou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx již jen xxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx mzdy x xxx ostatní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxx xxxxxxx plátců xxxx xxxxxxx, zašlou srážky xxxx soudu. Xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ji, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, kolik xxxxxxxx xxxx pohledávce, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Srážky x xxxxxx xxxxxx

§299 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, x odměny x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohody x xxxxxxxxx práce, x odměny xx xxxxxxxx xxxx služební xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx jednorázově. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práci xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx ní, jimiž xxxx

x) náhrada xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

x) peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx 173),

d) xxxxxxx,

x) stipendia,

f) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při rekvalifikaci,

g) xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx poskytnutá x xxxxxxxxxxx xx skončením xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") 220),

h) xxxxxxxx xxxxxx věrnostní xxxx xxxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) náhrada xx xxxxxx xx výdělku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem v xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx x xxxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx národního xxxx xx vznik x xxxxxxxxxx Československa a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důchodu xxxxxxx xxxxx, která x xxxxxx důchodu platí xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potřebná xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rovnající xx výši xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x dávky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částka, xxxxxx xxxxxxx vzhledem ke xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxx soud x usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxx nařídí jednání.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x každého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxx minimální výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx 220). Xxxxxxxx-xx povinný do xxxxx xxxx vznikne-li xxxxxxxxx právo na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního platu, xxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx platu, xxxxxxxxxx xxxxxx, služebního xxxxx xxxx odměny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příjem, xx xxxxx se xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

§300 >>

§300 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2006 Sb.

§301 >>

Xxxxx xx x ustanoveních o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vůči kterým xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx uvedených x §299.

§302 >>

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xx mzdu x xxxxx na jiný xxxxxx, uvedený x §299, xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx šlo x několik xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx ze mzdy xxxxx místo xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx některý x xxxxxx uvedených x 299, xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x na xxxxx příjem.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxx vedeného x xxxxxxxxx měně u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxx x peněžního xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxx, které podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

§304

(1) V nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxx přikáže xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx usnesení xxxxxxxx, x účtu xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, neprováděl xx xx započtení x xxx jinak x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x usnesení xxxx xxxxxx, x xxxxx x nich bude xxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxx jde x xxxxxxx pohledávku, xxx xx xxxxx x ní xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx ústavu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx jinak xxxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedený x peněžního ústavu.

§304a

(1) Zákazy xxxxxxx x §304 odst. 1 a 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezd (xxxxx), náhrad xxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx (xxxxx), náhrady mezd (xxxxx) x plnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práci, splatné x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxxxxxx x účtu xxxxx do zániku xxxxxx rozhodnutí hradit.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx vyplatí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx účel platby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx mzdy (xxxxx), náhrady xxxx (xxxxx) nebo jiných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za práci, xxx xxx xxxx xxx vyplaceny; xxxxxx xxxxxxxxx xx prohlášení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx xxxx uloží.

§304a vložen xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§304x

(1) Xxxxxx uvedené x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 209). Xx-xx u xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxx více xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx x těchto xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ústav vyplatí xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx nejvýše xxxxxx. X xxx musí xxx povinný xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx se zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx na xxxx x okamžiku, x xxxx bylo peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx částku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx věty vyplatí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxx. X tom xxxx být manžel xxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx poučen.

§305 >>

X xxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx právní xxxx, xxxx xxxxxxxx oprávněného x xxxxxxx ústav; xxxxxxxxx ústavu vyrozumění xxxxxx do vlastních xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx do xxxx vymáhané xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxx x xxxx ve xxxx, v xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx vznikla xxx, xx na xxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumění xxxxx §305; povinnost peněžního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 94) a xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§307

(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx odepsáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému. Xxx-xx xxxxx rozhodnutí nařízen xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pořadí uvedeného x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx pohledávka xxxxxxxxx x účtu ještě xxxxxxx, provede peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po její xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Nebyla-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx příslušenství xxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve dni xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xx xxxx dojdou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x tomu xx xxxxx měsíců xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ohledně dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxx doby, xxxxxxxxx oprávněnému sdělí, xx xx xxxx xxxxxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vyplatí i xxxxx, nepostačuje-li k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx pohledávku z xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx má xxxx xxxx peněžitou pohledávku, xxxxxx by jinak xxxx započíst.

(5) Provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§308

(1) Povolí-li xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§266) x bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx před provedením xxxxxx, xxxxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx odklad xxx xxxxxx.

(2) Zastaví-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti peněžního xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx v §304 xxxx. 3, §306 x 307; byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platí to xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. X xxx, xx usnesení x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§309 >>

(1) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx xxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x účtu povinného x uspokojení všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, uhradí xx xxxxxxx; ustanovení §316 odst. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydobytí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xx xxxx xxxxxxx v §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx povinného ve xxxxxxxx xxxx věřitele x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pohledávka, pro xxx xxx nařízen xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx zanikla, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x xxx, který xxxxxxxxx xxxx, xx xx o xxxxx xxxxxx dozvěděl.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávka, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, x nestačí-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxx, xx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 xxxx. 1), k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx část, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 x 3 xx platí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

§310 >>

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx omezující xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx ústavu x jinému xxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§311 >>

Xxxxxxxxxxx-xx peněžní xxxxx tak, xxx xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 odst. 1 x 307 xx 309a, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx, když xx xx účtu xxxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxxxxx, xxx xx peněžní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x

Xx-xx účet u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx §303 xx 311 na xxxxx xx peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povinnému xxxxxxx.

§311x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§312

(1) Výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx povinného než xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §299 lze xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stane xxxxxxxx teprve v xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxx důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i x případě, xx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx účastníkem, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku xxxx jiný xxx xxxx. Xx-xx to xxxxxx, soud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx x výpovědi xxxxxx xxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxxx. Souhlas třetí xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx jednání podmíněno, xx nahrazen xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx potřebná x uplatnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx, xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství, pro xxx xxx xxxxxxx.

§313

(1) X nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx pohledávku, xxx xx xxxxx x xx volně xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dlužníkovi xxxxxxxxx soud xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x ní xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je doručí xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§314 >>

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, vyrozumí x xxx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Výkon rozhodnutí xx provede tak, xx dlužník povinného xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postižena.

(2) Xxxxxxx povinného xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §314; xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx splatnou.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dlužník xxxxxxxxx x rozsahu poskytnutého xxxxxx své povinnosti xxxx povinnému.

§314a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§314x

(1) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §314a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dražbě. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328b, §329 odst. 1 až 6 x §329a xx 330a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání řádně x xxxx, přejdou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x pohledávce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx. Přechod xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx vydražené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytla, xx-xx soudu xxxxxx xxxxxxxxxx známa.

§314c

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 154) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, provést xxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx, aniž by xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného pohledávku (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx až poté, xx se o xxxxxx xxxxx dozvěděl; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Mají-li xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

(3) Mají-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§312 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, uhradí xx xxxxxxxx pohledávka, xxxxxxxxx xxxx neuhrazená část, xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Xxxxxxxxx-xx dlužník xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxx §314a xxxx. 2, popřípadě xxxxx §314c odst. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx povinného xxxx, xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx. Xxxxxxx povinného xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou má xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx včas x xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči dlužníkovi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§316 >>

(1) Byl-li xxxxx rozhodnutí nařízen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bylo-li mu xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx pohledávek, xxxxx xx xxxxxxx xxx x pohledávky xxxxxxxxx úplně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx uspokojeno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx sraženou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx odevzdanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Odevzdáním sražené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxxxxxx

§317

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady, xxxxxx podle pojistné xxxxxxx xxxxxxx pojišťovna, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité xxxxx sociální péče, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx na xxxxxxx x jednorázově vyplácené xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x pohledávkou xxxxx nakládat nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí nemají xxxx xx výkon xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx finanční zajištění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednáno nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x xxxx.

§318

Pohledávky xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx pětinami; je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx přednostních xxxxxxxxxx xx užije přiměřeně xxxxxxxxxx §280 odst. 2 x 3.

§319 >>

(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx autor, xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx navrhován výkon xxxxxxxxxx xxx některou x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, doručí xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jak xx xxxxxx, které xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxx, které u xx v běžném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx pohledávky z xxxx xxxxxxxxx umělců x x práv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Postižení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§320 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx lze nařídit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx x §299, xxx-xx o xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx a které xxxx spojeno s xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Výkon rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx podíl společníka x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x 317 xxxx. 3, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxxxxxx ceny soud xxxxxxx znalce, nelze-li xxxx xxxxx xx xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Spočívá-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx věcí, odevzdají xx xxxx věci xxxx xxxxx; vydání x dodání xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx. Soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §326b x §328334a.

§320a

Postižení účasti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x komplementáře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 a §317 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x na postižení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx souhlas, xx-xx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí soud xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx soudu do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x ním xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx související x nutnou správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, že podíl xxxxx jako substituční xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx usnesení xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

§320ab

(1) Xx-xx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, prodá xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dražbě. Xxxx xxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §322 xxxx. 5, §328b330a. Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx §320aa xxxx xxxxxxxxx xxxxx §336 xx 337h; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x k uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx znalce; xx tím účelem xxxx xxxxxxxx společnost xxxx družstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx.

(3) Dražební xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx družstva, xx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x družstvo písemným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxx, k němuž xx xxxxxxx nájemní xxxxx související x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxx dražební xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx dražby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x jinými xxxxxxxxx stejné nejvyšší xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxx xxxxxx x podíl, xxxxx xx omezeně xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx tomu, xxx před dražbou xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Udělení xxxxxxxx se oznámí xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxx společnosti, popřípadě xxxxxxxx.

(7) Nepodaří-li se xxxxxx podíl xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Nepodaří-li xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, postihuje výkon xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx x v xxxxxxxx x účast xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x §317 xxxx. 3.

Xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx oprávněný označí xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxx navrhuje xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uspokojení jeho xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, x jestliže xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx soubor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx podaný x příslušného soudu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxx podání návrhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx postoupí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Další xxxxxxxxx musí přijmout xxxx xxxxxx, x xxxx je při xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nemovité xxxx xx rozhodující xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, x manželovi xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxx převedl xx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx přijímal xxxxxx xx xxxxx plynoucí x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx sdělil, xxx a xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx a kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx části, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx nezapsaná x katastru nemovitostí,

d) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x kým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx a x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx nemovité věci xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxx jsou zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zjistí z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx možné, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§320e

Usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému, xxx, xxx přistoupili xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonavatel xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, soud xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §338i xx 338l xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soud.

(3) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nemovitá xxx xxxx řádně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívána, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby plody x užitky plynoucí x nemovité věci xxxxxxx xx jím xxxxxx účet, a xxxxxx xx, aby xx poskytoval xxxxxxxxx, xxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxx s xxxx jinak xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx povinného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx dluhu.

(5) Nejsou-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx soudu, xxxxx xx postará x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §328b330a.

§320g

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx na xxxxxxx xx pachtovní smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx. Soud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, touto xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx x xxxxxxxx xx pachtýřem a xxxxxxx jiné nájemní xxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajištěny xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx, zániku xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx vztahů, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů.

§320x

(1) Příjmy, xxxxx xxxx získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx:

x) náklady správy xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxx smluv a xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

x) náklady xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx trvá xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx soud oprávněnému xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se na xxxxx lhůtě.

§320x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx nemovité věci xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx. Xxxxxx nemovité xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zaplacením předražku.

(2) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, aby xxx nařízen a xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx nařízené výkony xxxx xxxxxxx. Oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxx x řízení x výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxx postavení xxxxxxx oprávněného. Xxx xxxxxx xx rozhodující xxx, kdy xxxxx xxxxx soudu. Doposud xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxxx.

§320j

Správa xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx nemovité xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx využití xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x na podíl xx xxxx věci x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxxx věci xx doručuje i xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx připadajícího na xxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Navrhnou-li xx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx V.

Prodej xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx postiženy xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§322 >>

(1) Z xxxx, které xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinného x xxxx manžela, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těch, xxxxx xxxxxxx nezbytně potřebuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx rodiny nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx věcí, xxxxxxx prodej by xxx x rozporu x dobrými mravy x xxxxxxx počet x xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X výkonu xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x obuvi,

b) obvyklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, stůl, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kuchyňské xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, vařič, xxxxxx, vytápěcí těleso, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx takové xxxx xxxxxx nepřesahuje cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prsten, písemnosti xxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxxxx a obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx záznamů, xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx povinný xxxx člen jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx peníze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 209),

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx společník.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx týkat xxxx xxxx z jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebuje k xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 159) xxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vlastnících xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx povinný xxxxx xxxx substituční xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx dluhy nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx jako substituční xxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx spoluvlastníkem.

(7) Xxxxxxxx 1 xx 6 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nepoužijí, xxx-xx x věci, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto trestného xxxx. V xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 až 6.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§323 >>

(1) Výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx využití xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x na xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx návrhu oprávněného x výslovným xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxx určení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx (sídlo), anebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxx skutečnost již x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx věc xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx cenný papír xxxxxxxx.

§324 >>

X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx soupisu x xxxxx xx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx nabytých jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, a nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být podle xxxx xxxxx doloženy, xxxx nevyjdou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Soupis na xxxxx xxxxx

§325 >>

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx proveden xxxxxx x xxxxx věci xxxx sepsány.

(2) Xxxxxxxxxx x tom, že xxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxx sepsány, doručí xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinného.

§325a >>

Vyžaduje-li to xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxx výkon, xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prohlídku xxxx (xxxxx) a xxxxxx místností povinného, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx oprávněn zjednat xx xx xxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx schránky xxxxxxx.

§325x

(1) Povinný umožní xxxx, kdo provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxx) xxxx jiné své xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, aby xxx, xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx povinného. Nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, je xxx, xxx provádí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx jiné místnosti xxxxxxxxx přístup.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných místností xxx, xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, pořídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x bytě (sídle) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx své xxxx xxxxxxxx, sepíše xxxx, xxxxx xx xxxxx být prodány, x xx x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxx prodeje sepsaných xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které povinný xxxx xxxxxxxx postrádat x které xx xxxxxxxx prodají; xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx-xx zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dražbu. Sepsány xxxxxxx být xxxxxx xxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx povinného, které xx x xxxx xxxxx jiný, xxxxx xxx tehdy, jestliže xx takové věci xxxxx xxxxxxxx odevzdány.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxx k xxxxxxxxx předána, aby xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx právo x xxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydat xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Soud xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx věřiteli, osobě xxxxxxxxx ze zadržovacího xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328b xxxx. 4 písm. g).

(4) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx uvedené v xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Cenné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x vždy xx odevzdají xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxx v příslušné xxxxxxxx se sepíší, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, že jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx evidenci. Xxxxx-xx se x xxxxxx dluhopisy, xxxx xxxxxx podíl xxxxxxxxx xx sběrném xxxxxxxxx 197). Po xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xx xxxxxxxx (§324).

(7) Xxxxxxxxx má právo xxx xxxxxxxx soupisu xxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, že xxxxxx být xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx soupis, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx je xx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soupisu x poučí xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §267.

(12) X xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvrdí, že xxx pojatá do xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx §267.

XXXXXXX 2)

§326a

Nepodaří-li xx x xxxx (xxxxx, místu xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx jiném xxxxx xxxxxx místě sepsat xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx oprávněnému x xxxxx jej, xxx soudu xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx povinného, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§326x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§326x

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx odebere povinnému x xxxxx xxxx xxxxxx ihned xxxx, xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §329a xxxx. 1 xx použije xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx věci x nepřevezme-li xx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxxx určil xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxx, provede xxxx xxxxxxxxx, xxx složí-li xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zálohu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx byly sepsány, x označí xx xxx, aby xxxx xxxxxx, kterým xxxxxx xxxx xxxxxxx x x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx soupis

§327a

(1) Xx-xx xxxx x věci xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx seznamu, xxxxxxxxx xx zákona xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxx xx taková xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, seznam xx xxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx možné, xxxxxxx osoba nebo xxxxx xx rejstříku (xxxxxxx, xxxxxxxx) záznam x xxxxxxx. Xxxxx x provedeném xxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx xxxxx po xxxxx xxxx trvání výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Další xxxxxx xxx xxxxxxx movitých xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 47),

x) xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxxxxx přijatého x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx soud; xxxxxx xxxxxxx, pokud x jednoduchých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provedený xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud k xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §334a. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím.

(3) Xxxxxxxx xx neprovádí zjištění xxxx xxxxxxx, zjistí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xx dni, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dražební xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jiným xxxxxxxx.

§328x >>

(1) Xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx podle §328 (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) rukopisy zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx děl,

c) xxxxxx památky a xxxxxxxxxxxxx zvlášť významných xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx historické xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž posláním xx xxxx o xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx instituce xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nabídku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cenu, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxx uvedeným.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328b >>

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x dražbě, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx souboru xxxx. X rámci xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo i xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, lze-li xxxxxxxx vyšší výtěžek.

(2) Xxxxxx xxx vykonat x místě, kde xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx, aby sepsané xxxx xxxx dopraveny xx xxxxx, xxx xx koná xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx věci xxxxx x xxxxxx; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, budou xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx dražební xxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxx povinnému, xxxxxxx xxxxxxxxx, oprávněnému x xxxxxx obce, x xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Dražbu xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx dražební xxxxxxxx, xx xxxx dříve xxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx

x) datum, xxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí,

c) xxx xx xxx xxxxxxx samostatně xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx souboru xxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxx (§329),

f) zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx zaplacení (xxxxxxxx 5),

x) xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedou xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx příslušnými xxxxxxxxx, a poučení, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; ustanovení §335 xxxx. 2 x §336f xx xxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu a xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx samostatně dražené xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx dni, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ekvivalent xxxxxx 45&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxx-xx zjištěno, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx xxxx věci xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

§329 >>

(1) Dražbu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx. Soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, povinný a xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prokázat svoji xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Xxxx-xx příklep xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; neučiní-li xxx, draží xx xxx bez xxxx xxxxxx znovu.

(4) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitelem xxxxxxx xxxxxxx. Dražitelům, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zaplacená xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxx xx doplatek na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx v hotovosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 200) (dále xxx "xxxxx"), ihned xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xx sedmi xxx xx udělení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražbu.

(7) Zaplatí-li xxxxxxxxxx nejvyšší podání xxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxx práva xxxxxxxx na věci.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxx xxxx podle §330 xxxx. 2 x 3.

§329x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx soud vydražiteli xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx žádosti.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx soud xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému papíru xx vydražitele k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§330 >>

(1) Dražba xx skončí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stačí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů.

(2) Nenajde-li xx vydražitel xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dražbu.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, xx xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxx dražebním xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx nejvyšší podání, x, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxxx xx nejvyšším xxxxxx. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx jistota xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx vrátí vydražiteli. X těchto dluzích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zbytku jistoty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávněnými, ochotnými xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx xx tytéž xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxx, xxxxxxx je xxxx xx soupisu. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx oprávněnému i xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyloučeny xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx není xxxx, xxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; lhůty xxxx 1 rok x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx právní moci xxxxxxxx x vyloučení xxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud podle §341 odst. 4.

§330a

(1) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x využitím internetu.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx dražba xxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx lze zvyšovat xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání; xxxxx pro zaplacení xxxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx nesmí být xxxxx než 10 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx,

x) informaci x xxx, kdy a xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx dražbu xxxxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věřitel [§328b xxxx. 4 xxxx. x)], soud xx xxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxxx xx odečtení xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx věc xxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx věřitelů výtěžek xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx zpeněžená xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, informuje xxxx o této xxxxxxxxxxx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx do 30 xxx soudu, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(4) Xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx, a nepostupuje-li xxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnému.

(5) Xxxxxxxx povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx převzít xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §301 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx §301 xxxx. 1 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxx zbytek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§331a

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx věc, xxxxx xxxx převedena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věřiteli, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodem práva, x oprávněnému, v xxxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxx, dalšímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zástavním xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Xxxxxx, x xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx řídí xxxx, xxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx přihláška xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx [§328b xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, další xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx-xx xxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx činu x xxxx-xx návrh nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxx, řídí xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pořadí x výtěžek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx, x nichž to xxxxxxx xxxxxxxx předpis. Xx-xx dalším xxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx náhrady xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů.

Xxxxxx peníze x xxxxx papíry xx xxxxxxx představující právo xx splacení xxxxxx xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněz x xxxx České xxxxxxxxx, xxx která xx xxxxx §322 xxxx. 2 xxxx. x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, naloží xx x částkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx xx při xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zlato xxxx xxxxxxx prostředky v xxxx xxxx, xxxxxxx xx jejich prodej xxxx xxxxx xx xxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §331 a 332.

§334 >>

(1) Xxx-xx x xxxxx papíry xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx buď xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, xxx odpovídající xxxxxx odevzdal xxxxx, xxxx se xxxxxxx x zpeněžení.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx cenného xxxxxx, zaknihovaného cenného xxxxxx xxxx listiny xxxxx, xxx odpovídající xxxxxx odevzdal xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě oprávněné x xxxxxxx papírů xxxx jiných listin xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, provádí xxxxx xxxxxxxxx vykonavatel. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx prodeje (§331 xx 332).

§334x

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx 203). Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přísluší povinnému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Se získanou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§335 >>

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx nemovitých xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, popřípadě xxx xxxxxxxxx listinami xxxxxx 89) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O tom, xx xxx podán xxxxx na nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí, soud xxxxxxxx příslušný katastrální xxxx.

(2) Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušnému xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, kdy návrh xxxxx příslušnému xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stav řízení, x němž xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx svůj xxxxx xx do xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§335x >>

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věc xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxxx věcech, xxxxx xxxx příslušenstvím xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, x jejímuž xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx podíl xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335x

(1) V xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx povinného

a) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx jiného xxxx xx zatížil;

b) xxxxx, xxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pachtovní xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, případně x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x) uloží, xxx xxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx s xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx související x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, popřípadě xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxx xx koupil xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx domáhat se xxxxxxx škody xxxxxxx xx pozemku.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, tak xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxx pojmenování xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx věci.

(5) Po xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, výhradu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx pachtovní právo, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx úřadu, v xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx obvodu xx povinný své xxxxxxxx (xxxxx), a xxxxxx je na xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§336 >>

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx ocenil xxxxxxxxx xxx a její xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx potřebné, xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx příslušenství. O xxxx x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, kdo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx osoby, jsou xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, potřebnou x xxxxxxxxx ocenění.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxx oprávněn xxxxxxx xx xx nemovité xxxx xxxxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ocenění, xxxx xxxx xx xxxxxx ocenění xxxxxxx.

§336x >>

(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provedeného podle §336 xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx věc, xxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) výslednou cenu xxxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušenství, kterého xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx oznámená xxxx xxxxx známá xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx nájemního či xxxxxxxxxxx xxxxx, výměnku xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx či xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxx výnosu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pachtovnému, xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx x xxxx x xxxxx a xxxx obvyklé nebo xx-xx xxxxx xxxxxxx xx výměnek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxx právo xxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému, xxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, povinnému x xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx o ceně, xxxxxx-xx vydána dražební xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §336a.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxx, xxx a xxxxx dražebního jednání (§336d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a odst. 1 xxxx. a) x x)],

x) pořadové xxxxx xxxxxxxxxx jednání,

d) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxx nejnižšího xxxxxx (§336e xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx (§336e xxxx. 2), xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, pachtovní xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx nezaniknou [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) předpoklady, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a za xxxxxxx se stane xxxxx vlastníkem (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, kdo má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), aby xx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozorněním, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx nájemní či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx výměnku xxxxx bydlení, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx bydlení, xxx xxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx a doložil xx listinami, jinak xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxxxx pachtovního roku.

(4) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx povinného, xx se xxxxx xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §336f odst. 2 x 3, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx (§336f),

x) xxxxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx věřitele x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xx jejich xxxxxxxx, výše, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336p xxxx. 1, xxxx v xxxx xxxxx žádat, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo nařízeno xxxxxxx, a xxxxx xx, xx k xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se nepřihlíží,

c) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx nemovité věci,

d) xxxxx, xxxxx xxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxx jako xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x předkupní xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xx to, xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx právem xxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobu xxxxxxxxxx xx správu xxxx x pozemku 218), xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx žalobou xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, s xxxxxxxx, že xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx mu xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxx předkupní xxxx zástavní právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxx §336a, a xxxxxx, které již xxxxxxxxxx xxx vymahatelné xxxxxxxxxx nebo pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx listinami je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx nemovitá xxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx věc.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu x požádá obecní xxxx, x jehož xxxxxx je nemovitá xxx, aby xxxxxxxx xxxx její podstatný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx soudu.

(4) V xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné.

§336d >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxxx nemovitá xxx, xxxx u soudu xxxxx na jiném xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx vydání xxxxxxxx vyhlášky.

§336x >>

(1) Nejnižší xxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny.

(2) Xxxx jistoty xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x částce nepřevyšující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jistotu xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx do pokladny xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx jako nejvyšší xxxxxx pro platbu x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. K xxxxxx xx účet xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxx xxxxxxxxx dražebního xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx soudu xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxx předkupní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

§336x

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx věci xxxxx xxxxx xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, smírem xxxx xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), může ji xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za správu xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx se správou xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx uplatněna x xxxxx žalobou xxxxx xxxxx třetí.

(2) Přihláška xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pohledávky xx dni xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxx pohledávky.

(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx podle části xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx vyplývají z xxxxxx spisu.

(4) Opožděné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx usnesením odmítne; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§336x

§336x zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxx xxxx xxxxx xxx soudce. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx nerozhoduje, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx soudu; xxxx xx přitom xxxxxx xxxxxx.

(2) Jako dražitel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx zaplatil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, pokud nebylo x dražební xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx osobně xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx plná moc xxxx úředně xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx draží xxxxx xxxxxxx x §21, 21a x 21b, xxxxx své oprávnění xxxx xxxxxxxx listinou, xxx byla úředně xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plná xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx vystupovat soudci, xxxxxxxxxxx soudů, xxxxxxx, xxxxxx povinného, xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 x xx, jimž v xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinen prokázat xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zaznamená xx xxxxxxxxx x dražbě.

§336i >>

(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prodávané nemovité xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žalobě.

(2) Xxxx zastaví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx věřitelů povinného x xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxx xxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ublížením xx zdraví xx xxxxxxxx činem xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejprve

a) rozhodne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§336e xxxx. 3),

b) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, pachtovní xx předkupníí práva xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xx nemovité xxxx xxxxxx, a xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx neodročí x xxxxxxxxxx xxxxx §336a.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx podání.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx soud neudělí xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Příklep xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x u xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx nebo výhrada xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx byl určen xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěru.

(3) X usnesení x xxxxxxxx soud

a) stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx delší xxx 2 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx do 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §336l xxxx. 4 xxxx xxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Soud x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx povinnému, xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxx právní moci xxxxxxxx nebo doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, jaký je xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxx xxxx xxx učiněn.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Dražitelům, xxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx, xx xxxxx zaplacená xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§336xx

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx v §336h odst. 4, xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx alespoň xx xxxxxx x xxxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42 x podpis xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxx soud odděleně x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx věty první.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vyzve xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx dnů xxxxxxx, xxx zvyšuje svoje xxxxxxxx podání xx xxxxxx xxxxxxxxxx předražku. Xxxx xxxx vydá xxxxxxxx x předražku, xx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx a za xxxxx xxxx nemovitou xxx nabude.

(4) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx podal návrh xxxx xxxxx, poté xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx losem.

(5) V xxxxxxxx o předražku xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyklidil nejpozději xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx svoje xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx stejná xxxxx xxx doplacení nejvyššího xxxxxx, jaká xxxx xxxxxx x usnesení x příklepu. Xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx navrhovatelům předražku xx xxxxxxxxx částka xxxxx po xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxxx.

(7) Xx odvolání xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx považuje x odvolání podané xxxxx usnesení o xxxxxxxx.

§336x

(1) Usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vydražiteli. Xxxxxxxx o příklepu xx xxxxxx po xxxx 15 xxx xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx přihlášené xxxxxxxx, xxx do 15 dnů od xxxxxx xxxxxxxx vyčíslili xxxxx xxxxxxxxxx ke xxx konání xxxxxx. X xxxxxxxx vyvěšeném xx úřední xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx možno identifikovat xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx usnesení x xxxxxxx příklepu xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(3) Xx 15 xxx xxx xxx dražebního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx

x) osoby uvedené x §336c xxxx. 1 xxxx. a), xxxxxx nebyla doručena xxxxxxxx vyhláška, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx nezúčastnily dražebního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx, že xx příklep xxxxxxxxx, xxxxxxxx x řízení xxxxx k xxxxxxx xxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxxxxx, nebo jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx provedení xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx. Ze xxxxxxxx xxxxxx změní xxxxxxxx soud i xxxxxxxx x předražku. Xxxxxxxxxx §219a se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nebo xxxxxx xxxxxxxx x §336xx xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx x příklepu xxxx x předražku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nové dražební xxxxxxx.

§336x >>

(1) Vydražitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx x xxxxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nemovitou xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o předražku.

(2) Xxxxxxxxxx xx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s příslušenstvím, xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxx vydání xxxxxxxx o příklepu. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxxxx, nabylo-li xxxxxxxx o předražku xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx zaplacen, x xx xx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Od xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší podání xx vydražitel xxxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smlouvy x úvěru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx x úvěru, xx xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx vázán xxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxx věřitelem, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxx zástavní xxxxx xxxxx, uplyne-li xxxxx xxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx tomuto usnesení xxxx odvolání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydražené nemovité xxxx, zanikají

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx, xxxxxxx, nájemní právo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx bydlení, xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, neuvedená x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoznámená xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva,

c) xxxxxxx zpětného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ujednání x xxxxx xx zkoušku, xxxxxx se práva xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výměnek.

Zemědělský pacht xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxx, která xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemovité věci xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx vydražiteli xxxx předražiteli.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx předražitel, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx plody x xxxxxx x nahradit xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx při hospodaření x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pravomocného usnesení x předražku xxxx xxxxxxxxxx xxxx předražitel xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx vyklizením xxxxxxxx věci.

§336m >>

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx nejnižší podání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxx soud nařídí xx návrh oprávněného xxxx toho, kdo xx xxxxxx přistoupil xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx podán xx 1 roku, xxxx xxxxx rozhodnutí zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxx xxx xxxxx xxx jeden měsíc, xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx dražební xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx x tehdy, jestliže xxxxxxxxxx nepředložil xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxx (§336a xxxx. 1); xx xxxxxx dražebním jednání xxxx 40 % xxxxxxxx ceny, ve xxxxxxx 30 % x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx ceny. Xxxxxxxx-xx se nemovitou xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx řízení xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b odst. 2 a §336b xxxx. 4 xxxx. x), §336c x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i xxxx. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336n >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx nezaplatil xxxxxxxx xxxxxx, a, xxxx-xx xxx dalším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx dluhy xx započítá jistota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx tyto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x úhradě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jistota, xxxx vykonavatel xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxx potřebných xxxxxx návrh xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx vydražiteli.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplatí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx xxx provést i xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx dražitelů x xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x čas xxxxxxxx x xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) termín přihlášení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žaloby,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrady xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázány

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud příklep xxxxxxx tomu xxxxxxxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx podání učinil xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336p >>

(1) Xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkách, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozvrhu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x této xxxxxxx. X oznámení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x důvod, xxx xxxxx se tak xxxxx. V xxxxxxxx xxxxx přihlášené věřitele xxxxx §336b odst. 4 písm. x) x x xxxxxxxxxx xxxxx §336f odst. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 4, xxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx samostatně. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx, že xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx požádat, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx k námitkám xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336q

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jeden xxxxxxx, xxxxxxxx oprávněný xxxx xxxxxxx, xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. b) xxxx §336p xxxx. 2, xxxxxx soud xx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxx, zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §336p xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx rozdělení xxxxxx xx návrh správce xxxx. Rozdělení podstaty xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx podal, xx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem.

(3) X jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx přihlášku, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Předvolání x rozvrhovému xxxxxxx xx rovněž xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Pokud pohledávka xxxxxxxxxxx se správou xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xx ni xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx alespoň xxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx podstaty; jestliže xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxx xxxxx, nerozhoduje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky xxxxx §337e xxxx. 1 ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx podle §336q xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337c.

(2) Ustanovení §336q xxxx. 2 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx, kdo do xxxxxx přistoupil jako xxxxx oprávněný, povinný x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich přihláška xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §336n xxxx. 4, a xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §336m xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx a sloužila-li xxxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

§337x >>

§337b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X rozdělované xxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxxx podle těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky, x to do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů sloužící xx xxxxx dluhů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva,

e) pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Nelze-li xxxx uspokojit všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxxxxx xx podle pořadí; xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stejné xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Úroky xxxx xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx. Xxxxxxx-xx rozdělovaná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro pořadí xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx toho, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx x soudu xxxxx přihláška,

d) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxx přihlášené xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byla-li nemovitá xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxx x byly-li xxxxx xxxx přihláška xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, den xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxx.

Xxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxx xx výhodnější.

(6) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nemovitá xxx xx zajištěna xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxx pohledávky, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx orgán činný x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx zbytek xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Nepostupuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xx xx úhradě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§337x >>

(1) Byly-li x dražbě prodány xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "vespolné zástavní xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx pohledávky při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstat, xxxxx zbývají u xxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx po uhrazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx uspokojení v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx obdržely z xxxxxxxxxxx podstaty xxxx, xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx takovou xxxxxxxxxx až do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, o které xx xxxx věřitelé x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxx více, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx z xxxxxxx prodané nemovité xxxx, xxxxxxx se xx jejich xxxxx xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pořadí, xxxxx xxxxxxxxxx uspokojenému xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx téže xxxxxxxx xxxx.

§337e >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, výše, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx, jestliže xxx x xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxx důkazů; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx nepřipadá xxxxxx x rozdělované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx věřitele xxxx xxxxx, aby do 30 xxx xx xxxxxx moci rozvrhového xxxxxxxx podali návrh xxxxx §267a odst. 1, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty; x částce připadající xx sporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud tak, xx bude projednána xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, se xxxxxxxxxx; x xxxxx následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podat návrh xxxxx §267a odst. 1.

(4) V xxxxxx xxxxx §267a odst. 1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§337x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči xxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxx jednání i x rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxx. Xxx rozvrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xx xxxxx postupuje obdobně xxxxx §337 xxxx. 2 x 3, §337a, 337c a 337d.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se správou xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337e.

§337x

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx změní xxxxxxxx x rozvrhu, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Xxxx xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §336l xxxx. 4 xxx xxxx dotčeno.

(2) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tom, která xxxxxxxx xxxxx váznoucí xx nemovité věci xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zastavit xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §268 popřít pohledávku xxxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu

§338 >>

(1) Na výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcí nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx nemovité xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxx provedení soupisu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému x §325b x 326b xxxxx i xxx xxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx povinného dražby x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx podání, xxxxx xx mu příklep; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinného pravomocné xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyhlášku; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §336c xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhlášce. Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší podání, xxxxx se xx xxxxxxx; ustanovení §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx uvedených x §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxx zástavy

§338a

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li zástavu x xxxx zástavní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, aby ji xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxx věci x její xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x dražbě; xxxxxxxxxx §325b x 326b xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx jde x návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx, x ustanovení §336f, xxxxxx xx xxxxxxx přihlásil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávanou zástavou.

Xxxxx VI.

Zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§338x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx zástavního práva xx xxxxxxxx věci xxxx xxx nařízen, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx označí xxxxxxxxx xxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státními xxxxxx nebo xxxxxxx 89) doloží, že xxxxxxxx xxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, že xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx nemovitou xxx, xxx xx právo x xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx nemovitá xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx slouží xxx x přídatném spoluvlastnictví, xx xxxxxxxx i xx podíl na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na nemovité xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx jsou vyloučeny xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x nemovitou xxxx volně xxxxxxxx xxxx xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí nabytých xxxx substituční xxxxx.

§338x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, x němž x xxxxx došel návrh xx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx; došlo-li xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx, mají xxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x byl-li xxxxx xxxxx v xxxx, xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx k nemovitým xxxxx rozhodující xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx však xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx pořadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx pohledávky, xxx xxx xxxx zřízeno xxxxxxxxxx zástavní právo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxxxx.

§338e

(1) Při výkonu xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §263 xx 266, §267a x §268 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx byl pravomocně xxxxxxxx xxx částečně, xxxxx, že xxx xx počátku xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxx, xxxxx činí po xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zašle xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závod, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušného xxxxx dříve, než xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, a to xxx dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx u nepříslušného xxxxx, xxxx postoupí xxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x řízení xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx jeho přistoupení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§338x

(1) Pro nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xx rozhodující xxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx na jmění, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx podle stavu, xxxx xx je x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx věc x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závod, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx substituční jmění. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx jmění.

§338x

(1) V xxxxxxxx x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxx závodu (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxx xxxx závodu xxxxxxx na někoho xxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x kdo xx x xxxxxx, x xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx náležejícímu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx i xxxx xxxxxx odpovídá za xxxxx tím způsobenou;

c) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x pokud xxx o xxxxxx xxxxx, zda xx xxxxx x xxx xxxxx nakládat a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx sloužit, xxxxxxx xx jiného, xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx nakládal xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx správci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se závodu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx závodu.

(2) Práva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z katastru xxxxxxxxxxx, x je-li xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx moci soud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, že xxxx k xxxxxx xxxx x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k provozování xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx povaze xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxxx, kterým xxxxx náležející k xxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxx x x jejichž xxxxxx má povinný xxx xxxxxxxx (xxxxx). Xx nabytí xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx vyvěsí xx xxxxxx desce soudu. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx, soud vyrozumí xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxx ustanoví osobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 178) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nezapsanou, xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro zapsání xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxx, xxx xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zapsané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen z xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxx.

(3) Správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx uložil xxxx.

(4) Xxxxxxx xx nárok xx xxxxxx x xx náhradu hotových xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx výdajů, vynakládaných xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytne správci xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Správce xx x výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem na xxxx poměr k xxxx, x účastníkům xxxx x jejich xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, zda xx xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce. Xxxxx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud, xx xxxxxxx xx ze xxx funkce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zprostí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správce.

§338j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Správce xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a podle xxxxxx xxxxx; xxx, xxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí nedošlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem zvýšil. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinný xxxxxxxx jen x xxxx souhlasem. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx povinného, který xx xxx účelem xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx, xx součástí xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx xxx převést xx jiného, zatížit xx nebo s xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinného musí xxx udělen písemně; x xxxxxxxxx jednání xxxx xxx obsažen xx téže xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx povinného, xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Vyzve-li správce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx peněžitého xxxxx xxxxxxx na xxxxxx účet, xxxxx xxxxxxx xx doručení xxxxx dluh xxxxx xxxxx. Nesplní-li dlužník xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx zástupce povinného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinného.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxx potřebnému x xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx o xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx správce x xxxxxxxxx; proti jeho xxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx.

(6) Xx sporech x x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx závodu, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx; má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Po xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxx za xxx xxxxxx.

Xxxxxx soudu

§338l

(1) Soud xxxxxxx, xxx správce xxxx xxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soud xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx zprávu x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx listin xxxxxxx x xxxxxxxxx x provádět potřebná xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx pokutu; xxxxxxxxx xxxxxx obdobně podle §53.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud správce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx funkci xxxxxx správci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, aby

a) zjistil xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx přístup k xxxxx xxxxxxxx, x xx v odůvodněných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx justiční xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistil, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx jmění, x němž se xx xxxxxxxx zjistit, xx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx potřebné xxxxx xxxxxxx postupem podle xxxxxxx x).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podá xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudem předběžnou xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x povinnému a xxxxxx jim, xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyjádřili. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx soupisu xxxxx, xxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx nepřihlíží.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx zprávu doplnil xxxx xxx podal xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X objasnění rozhodných xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxx šetření.

§338ma

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx, x po xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §338m xxxx. 3 rozhodne xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokračovat správou xxxxxx xxxx bude xxxxxxx xxxx prodej x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 3 xxxxxx, nedohodnou-li xx xx delší xxxxx. Ustanovení §320h xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx moci usnesení xxxxx §338ma, xxxxxx xxx nařízen xxxxxx xxxxxx x dražbě, xxxx uloží správci, xxx podal xxxxxx x xxxx závodu, xxxxxx zjistil, xx xxxxxxx údajů podle §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hledisek, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přibral.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx obvyklá.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) jaký majetek xxxxxx k xxxxxx x xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx činí x závodu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx v měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx náležejí k xxxxxx x jakou xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx správce o xxxx závodu xxxxx xxxxxxx §338m xxxx. 3 x 4.

§338x

(1) Xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxx x xxxx závodu xxxx xxxx

x) xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x peněžního ústavu x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) cenu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležejících x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx výši čistého xxxxx závodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx dokazování xxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxx xxxxxxx x §338m odst. 4, xxxx třeba nařizovat xxxxxxx.

(4) Usnesení podle xxxxxxxx 1 soud xxxxxx oprávněnému, xxx, xxx do řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx.

(5) Xx právní moci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má každý xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx o ceně xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx správce x náhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§338x

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx soud xxxxxx, nebyl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx výroku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx uvede

a) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338q),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx v §338n xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxx (§338r xxxx. 1),

x) výši xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),

x) upozornění, xx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, cena dluhů xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxxxx jmění závodu, x xxxxx dojde xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx vydražený xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxx (§338z xxxx. 1 x 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxx rozvrhu xxxxxxxx xx mohou oprávněný, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx věřitelé povinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx xx 5 xxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x přihlášce uvedou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučení, xx x přihláškám, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx x xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx nebude xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) upozornění, že xxxxx, xxxxx mají x xxxxxx, k xxxx xxxxx xxxx x majetku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, předkupní právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xx mohou xxxxxxxx jen x xxxxxx xxxx dražitelé x xx udělením xxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxxx nahlédnout xx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§338n xxxx. 5).

§338p

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxx doručí:

a) oprávněnému, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili jako xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, osobám, x xxxxx xx xx známo, xx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke své xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zpětné xxxxx, zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x závodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, osobám, xxxxx xxx přihlásily xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx x závodu, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a osobám xxxxxxxx x §338zn xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, v jejichž xxxxxx je xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx bydliště (xxxxx),

x) xxx, kdo vybírají xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění,

d) xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx závod.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx v xxx xxxxxx vydání dražební xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx závod, aby xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uveřejnil xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx desky soudu.

(4) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx dražební xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx vhodným způsobem.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Xxxxxxxx jen xxxxx výrokům uvedeným x §338o xxxx. 2 xxxx. a), x), x) xx x) není přípustné.

§338q

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx jednání soud xxxxxx nejméně 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338r

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx [§338n odst. 1 písm. a)], xxxxxxx však ve xxxx dvou xxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. e)].

(2) Výši xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejnižšího xxxxxx. Xxxxxxx xxx zaplatit xxx x hotovosti xx xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx; x xxxxxx na xxxx xxxxx xxx přihlédnout xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Ten, xxx hodlá uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338s

(1) Věřitel, který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxx nebo jiným xxxxxxx uvedeným v §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx ji x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jejíhož xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x přihlášce xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce. K xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx x xx náleží k xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx vyplývají z xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Po vydání xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxx xx podal xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx, xxx došlo xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, xx xxxxx v okolnostech xxxxx §338m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li správce xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby jim xxxxxxxx náklady, které xxx x souvislosti x účastí na xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx být správce xxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxx jednání

§338u

(1) Dražební xxxxxxx xxxx řídit xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx dražitel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§338r odst. 2).

(3) Jako dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, správce, xxxxxxxxxx uvedený x §338za xxxx. 2 x xx, xxxx x xxxxxx závodu xxxxx zvláštní předpis.

(4) Xxxxxxxxxx §336h odst. 3 xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx třeba jednání xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebo zda xxxxxxxxx x xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx x dražbě, xxxx upozorní dražitele xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu podle §338t xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx podle §338o xx 338t.

§338w

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxx jednání xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§338r odst. 3),

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx novou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, výši xxxxxxxxxx dluhů náležejících x závodu a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podání,

d) oznámí, xxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxx pohledávky x x jaké xxxx, xxxxxxxxx xxxxx věřitelé xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Xxxxx usnesením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxx přípustné.

(3) Zjistí-li xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uvedenými x §338n xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležejících k xxxxxx, pohledávek xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, výkon rozhodnutí xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx ty, xxx xxxxx dražit, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podání; xxxxxxxxx xxxx vázáni xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxx xxxxxxx příklep. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx x závodu, xxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo x části xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku, které xxxxxxxx x závodu, x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx dražitelé, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dražiteli, xxxxx byl určen xxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx soudce xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, povinný a xxxxxxxx, xx xxxxxx xx protokolu.

(3) Jestliže xxxx neudělí xx xxxxxxxx xx vznesené xxxxxxx příklep, pokračuje xx v xxxxxx xxxxxxxxx předposledního xxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx odvolání xxxxxxxxx. X opačném případě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx počíná xxxx xxxxxx moci příklepu x xxxxx xxx xxxxx xxx dva xxxxxx. Xx nejvyšší xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zaplacená jistota xx skončení dražebního xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx proti příklepu xxxxxxx, xxxxx xx xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx soud doručí xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx příklepu xxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxx odvolání též xxxxx uvedené x §338p xxxx. 1 xxxx. a), xxxxxx xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražebního jednání.

(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx vydražiteli xx jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X předání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zpětné xxxxx váznoucí na xxxxxxxx věci zanikly x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxx vydání xxxxxxxx x příklepu. X xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx stává xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx do práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu.

(3) Předkupní xxxxx x výhrada xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke stavbě x zákonného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxx povinnému, vydat xx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xx závodem.

§338xx

(1) Xxxxxx-xx při xxxxxx učiněno ani xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, který xxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nezaplatil-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, kterou mu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxx xxxxx, usnesení x xxxxxxxx se marným xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X povinnostech x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §336n.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nejnižší xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx však ve xxxx třetiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)]; xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §338p, 338q, §338r xxxx. 2, §338t, 338u, §338v odst. 2, §338w338z. Xxxxx-xx závod prodán xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx nejvyššího podání xxxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinný, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, osoby, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§338s xxxx. 3), x xxxxx xxxxxxx v §338zn xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§338xx

Xxxxxxxxxxxx podstatu xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §338n odst. 1 xxxx. x), nejvyšší xxxxxx a xxxxx x něho, xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338za xxxx. 2 xxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jistota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §338za xxxx. 2.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338xx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý x xxxxxxxx, který xx přítomen jednání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku x xxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx rozvrhového xxxxxxx x xxxxx, xx xxxx skupiny patří, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její pořadí. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxx rozvrhového jednání xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky co xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx a pořadí. X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx byly uplatněny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Pohledávku xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf xxxx xxxxx xxxxxx.

§338xx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xx x rozdělované podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx státu x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §338i xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx správce x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vydražitele xxxxx §338zf,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx do řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle písmena x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxx uspokojit xxxxxxxxxx xxxxxxx do téže xxxxxxx, uspokojí xx xxxxx pořadí; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx téže xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Úroky xxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednáním, xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx se uspokojují x xxxxxx jistiny. Xxxxxxx-xx rozdělovaná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx pořadí xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx oprávněného xxx, xxx x soudu xxxxxx došel jeho xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx k soudu xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx zajišťovacím převodem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338zn den, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx xxxx prodejem xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podány x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx závodu podle xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxx x evidence osob xxxx majetku, xx xxxxxxxxx závod je xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a převyšuje-li xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxxx, xxxxx byly x rozvrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, který o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do 30 dnů soudu, xx xx zajištění xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Nepostupuje-li soud xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, zbytek rozdělované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Nebyla-li xxxx uspokojena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b), xxxxx xxxx usnesením xxxx povinnost povinnému; xxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s), xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx x nerozdílně xxxx.

§338zf

Vydražitel xx pohledávku xx podstatou, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x pohledávkami xxxxxxxxxxx, těch, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdělovanou podstatu, x xx ve xxxx tohoto rozdílu, xxxx

x) pohledávky oprávněného, xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx, x to xx xxxx tohoto xxxxxxx.

§338xx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání popřeny xx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pořadí, xxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů; xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx podle skupin xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §337e xxxx. 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx předpisem č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§338xx

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 soud xxxxxx jednání x xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xxxxxxxxxx byly podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uspokojeny. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338zb xxxx. 2 x 3, §338zc, 338ze x 338zf.

§338zh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§338xx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelům; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338zf se poskytne xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplatí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Zpráva x xxxxxx xxxxxx závodu

§338zj

(1) Xxxx, xx vydražený xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx x správce xx xxxxxx podnik, xxxx správce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx schválení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxx na vydražitele

§338zk

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přechází

a) xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx x povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx k vydraženému xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx; x přechodu xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx před jeho xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pronajímatelem xxxx xxxxxxxxxx vypovědět xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x z xxxxxx důvodů, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Právo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx dotčeno.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uspokojeny xxx xxxxxxx, zaniká x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx jiným xxxxxxx

§338xx

(1) X xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx (§338z xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxx, v xxxx xx povinný xxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxx jiný orgán xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx závodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx věc, xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx stal xxxxxxxxxx; x případě, xx x nemovité xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx působí proti xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§338xx

(1) Žádný z xxxxxxxx, jehož pohledávka xxxxxx xx vydražitele (§338zk xxxx. 2), xxxxxx namítat, že xxxxxxxx závodu x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky.

(2) Xxxxxxx neodpovídá xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závodu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx.

Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu se xxxxxxx provedení již xxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx jiných pohledávek xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x §338s, xxxx xx xxxx xxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí x nemovitých věcí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx náležejících xxxxxx xxxxxxxxxx než x xxxx u peněžního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx. Právo těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymáhanou xxxxxxxxxx podle §338s xxxx dotčeno.

(3) Nebyla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 uspokojena xxx xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx, pokračuje soud xx skončení výkonu xxxxxxxxxx postižením závodu x xxxxxx; x xxxxxxx, xx závod xxx xxxxxx x xxxxxx a xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k závodu, xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyzve xxxxxxx, xxx xx podal xxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x hotové xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §338zj xxxx. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx xxxx uloží xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně oprávněnému, xxx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s x 338zn), x xx xxxxx xxxx, x jakého xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx samostatnou organizační xxxxxx xx užijí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením závodu, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx spravované xxxxxxxxxxx složky xxxxxx.

Postižení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§338xx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx povinného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx dražební xxxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x §338m xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx spoluvlastníka xxxxxxxxx platí §338k xxxx. 2 xx 6.

(6) Zúčastní-li se xxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x učiní-li x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu příklep; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§338xxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodinného xxxxxx xx užijí ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx závodu, nestanoví-li xx xxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zúčastní-li xx člen xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx závodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx-xx s xxxxxx dražiteli stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx rodinného závodu, xxxxx není xxxxxxxx, xx oprávněn podat xx xxxxxxxx uvedených x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx proti usnesení x příklepu.

§338zqa vložen xxxxxxx xxxxxxxx x. 293/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Prodej xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §338f xxxx. 2 x 3, xxxxxx jde o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §338s, xxxxxx by věřitel xxxxxxxxx pohledávku zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx VIII.

Uspokojení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

§339 >>

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vykonávají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx