Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019 do 31.12.2021.


Občanský soudní řád
99/63 Sb.

Úvod

ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Soudy

Pravomoc §7 §8 §8a

Příslušnost §9 §9a §10 §10a §11 §12 §13

Vyloučení soudců §14 §15 §15a §15b §16 §16a §16b §17 §17a

HLAVA III. Účast na řízení

Účastníci §18 §19 §20 §21 §21a §21b §21c

Zástupci účastníků

a) na základě zákona §22 §23

b) na základě plné moci §24 §25 §25a §25b §26 §26a §27 §27a §28 §28a

c) na základě rozhodnutí §29 §29a §30 §31

Společné ustanovení §32 §33 a 34 §35 §35a

HLAVA IV. Úkony soudu a účastníků

Úkony soudu §36 §36a §36b §36c §36d §37 §38 §38a

Asistent soudce Nejvyššího soudu §38b §39 §40 §40a §40b

Úkony účastníků §41 §41a §41b §42 §43 §44

Doručování

Způsoby doručování §45 §45a §45b §45c §45d §45e §45f

Adresa pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §46

Adresa pro doručování §46a

Adresa pro doručování prostřednictvím doručujícího orgánu, účastníka řízení nebo jeho zástupce §46b

Zástupce pro doručování písemností §46c

Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě §47 §47a

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu §48 §48a §48b §48c §48d §48e §48f §48g §48h §48i

Doručování písemností do vlastních rukou §49

Doručování jiných písemností §50

Příjemci písemností §50a

Doručování zástupci účastníka §50b

Odepření přijetí písemnosti §50c

Neúčinnost doručení §50d

Doručování účastníkem řízení nebo jeho zástupcem §50e

Průkaz doručení §50f

Doručenka §50g

Výzva §50h

Oznámení §50i

Doručování do ciziny §50j

Uveřejňování vyhlášek §50k

Vyvěšení na úřední desce §50l

Předvolání a předvádění §51 §52

Pořádkové opatření §53 §54

Lhůty §55 §56 §57 §58

ČÁST II. Činnost soudu před zahájením řízení §59 až 66

HLAVA I. Předběžná řízení

Smírčí řízení §67 §68 §69 §70 až 72 §73

HLAVA II. Předběžná opatření a zajištění důkazu

Předběžná opatření §74 §75 §75a §75b §75c §76 §76a §76b §76c §76d §76e §76f §76g §76h §77 §77a

Zajištění důkazu §78 §78a

Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví §78b §78c §78d §78e §78f §78g

ČÁST III. Řízení v prvním stupni

HLAVA I. Průběh řízení

Zahájení řízení §79 §80 §81 §82 §83

Místní příslušnost §84 §85 §85a §86 §87 §88 §89 §89a

Účastníci §90 §91 §91a §92 §93 §94

Úkony účastníky ve věci samé §95 §96 §97 §98 §99

Průběh řízení §100 §101 §102

Využití videokonferenčního zařízení §102a

Zkoumání podmínek řízení §103 §104 §104a §104b §104c §105 §106

Překážky postupu řízení §107 §107a §108 §109 §110 §111

Spojení věcí §112 §113 §113a

Příprava jednání §114 §114a §114b

Přípravné jednání §114c

Jednání §115 §115a §116 §116a §117 §118 §118a §118b §118c §119 §119a

HLAVA II. Dokazování

Důkazní povinnost §120 §121

Provádění důkazů §122 §123 §124

Důkazní prostředky §125 §126 §126a §127 §127a §128 §129 §130 §131

Hodnocení důkazů §132 §133 §133a §133b §134 §135 §136

HLAVA III. Náklady řízení

Druhy nákladů řízení §137 §138 §139

Placení nákladů řízení §140 §141

Náhrada nákladů řízení §142 §142a §143 §144 §145 §146 §147 §148

§149 §150

Rozhodnutí o nákladech řízení §151 §151a

HLAVA IV. Rozhodnutí

Rozsudek §152 §153 §153a §153b §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a §160 §161 §162 §163 §164 §165 §166

Usnesení §167 §168 §169 §170 §171

Platební rozkaz §172 §173 §174

Elektronický platební rozkaz §174a

Evropský platební rozkaz §174b §175

HLAVA V. Zvláštní ustanovení §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §175j §175k §175l §175m §175n §175o §175p §175q §175r §175s §175t §175u §175v §175w §175x §175y §175z §175za §175zb §175zc §175zd §175ze

Řízení o žalobě z rušené držby §176 §177 §178 §179 §180 §180a §180b §181 §182 §183 §184 §185 §185a §185b §185c §185d §185e §185f §185g §185h §185i §185j §185k §185l §185m §185n §185o §185p §185q §185r §185s §186 §187 §188 §189 §190 §191 §191a §191b §191c §191d §191e §191f §191g §191h §192 §193 §193a §193b §193c §193d §193e §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §200a §200b §200c §200d §200da §200db §200dc §200de §200e §200f §200g §200h §200i §200j §200k §200l §200m §200n §200o §200p §200q §200r §200s §200t §200u §200ua §200v §200w §200y §200z §200aa

ČÁST IV. Opravné prostředky

HLAVA I. Odvolání

Podání odvolání §201 §202 §203 §204

Náležitosti odvolání §205 §205a §205b

Účinky odvolání §206

Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět §207

Úkony soudu prvního stupně §208 §209 §210 §210a

Řízení u odvolacího soudu §211 §211a §211b §212 §212a §213 §213a §213b §214 §215 §216 §217

Rozhodnutí o odvolání §218 §218a §218b §218c §219 §219a §220 §220a §221 §221a §222 §222a §223

Náklady odvolacího řízení §224

Další průběh řízení §225 §226 §227

HLAVA II. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Přípustnost §228 §229 §230 §231

Podání žaloby §232 §233 §234 §235

Řízení o rozhodnutí o žalobě §235a §235b §235c §235d §235e §235f §235g

Řízení o rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí §235h §235i

HLAVA III. Dovolání

Přípustnost dovolání §236 §237 §238 §238a §239

Podání dovolání §240 §241 §241a

Úkony soudu prvního stupně §241b

Řízení o dovolacího soudu §242 §243 §243a §243b

Rozhodnutí o dovolání §243c §243d §243e §243f

Další průběh řízení §243g

ČÁST V. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

HLAVA I. Obecná ustanovení §244 §245

HLAVA II. Podání žaloby §246 §246a §246b §246c §247 §248

HLAVA III. Řízení o žalobě

Příslušnost §249 §250

Účastníci řízení §250a

Projednání žaloby §250b §250c §250d §250e §250f

HLAVA IV. Rozhodnutí o žalobě §250g §250h §250i §250j §250k §250l §250m §250n §250o §250p §250q §250r §250s §250t

ČÁST VI. Výkon rozhodnutí

HLAVA I. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí

Předpoklady výkonu rozhodnutí §251 §252 §253 §254

Účastníci řízení §255 §256

Způsoby výkonu rozhodnutí §257 §258

Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí §259 §260

Prohlášení o majetku §260a §260b §260c §260d §260e §260f §260g §206h

Nařízení výkonu rozhodnutí §261 §261a §262 §262a §262b §263 §264

Provedení výkonu rozhodnutí §265 §266 §267 §267a §267b

Zastavení výkonu rozhodnutí §268 §269

Náklady výkonu rozhodnutí §270 §271 §272 §273 §273a §273b

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí §274 §275

HLAVA II. Srážky ze mzdy

Rozsah srážek §276 §277 §278 §279 §280 §281

Nařízení a provádění srážek §282 §283 §284 §285 §286 §287 §288

Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí §289 §290

Výplata provedených srážek §291 §292

Změna plátce mzdy §293 §294 §295 §296

Několik plátců mzdy §297 §298

Srážky z jiných příjmů §299 §300 §301 §302

HLAVA III. Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu §303 §304 §304a §304b §305 §306 §307 §308 §309 §309a §310 §311 §311a

Přikázání jiných peněžitých pohledávek §312 §313 §314 §314a §314b §314c §315 §316

Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí §317 §318 §319

Postižení jiných majetkových práv §320

Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti §320a

Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti §320aa §320ab

HLAVA IV. Správa nemovité věci

Nařízení výkonu rozhodnutí §320b §320c §320d §320e

Správa nemovité věci §320f §320g §320h

Jiné výkony rozhodnutí §320i

Správa spoluvlastnického podílu na nemovité věci §320j

HLAVA V. Prodej movitých věcí a nemovitých věcí

Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí §321 §322

Prodej movitých věcí §323 §324

Soupis na místě samém §325 §325a §325b §326 §326a §326b §327

Jiný soupis §327a §327b

Další postup při prodeji movitých věcí §328 §328a §328b §329 §329b §330 §330a §331 §331a §332

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky §333 §334 §334a

Prodej nemovitých věcí §335 §335a §335b §336 §336a §336b §336c §336d §336e §336f §336g §336h §336i §336j §336ja §336k §336l §336m §336n §336o §336p §336q §337 §337a §337b §337c §337d §337e §337f §337g §337h

Prodej spoluvlastnického podílu §338

Prodej zástavy §338a

HLAVA VI. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech §338b §338c §338d §338e

HLAVA VII. Postižení závodu

Nařízení výkonu rozhodnutí §338f §338g §338h

Správce závodu §338i §338j §338k

Dohled soudu §338l

Cena závodu §338m §338ma

Prodej závodu §338mb §338n

Dražební vyhláška §338o §338p §338q §338r §338s §338t

Dražební jednání §338u §338v §338w §338x §338y §338z §338za

Rozvrh §338zb §338zc §338zd §338ze §338zf §338zg §338zh §338zi

Zpráva o výkonu správy závodu §338zj

Přechod práv a dluhů na vydražitele §338zk

Oznámení jiným orgánům §338zl §338zm

Jiné výkonu rozhodnutí §338zn

Zastavení výkonu rozhodnutí §338zo

Postižení části závodu §338zp

Postižení podílu spolumajitele závodu §338zq

Prodej rodinného závodu §338zqa

Prodej zástavy §338zr

HLAVA VIII. Uspokojení práv na nepeněžité plnění

Návrh §339

Vyklizení §340 §341 §342

Vyklizení s náhradou §343 §344

Odebrání věci §345 §346 §347

Rozdělení společné věci §348 §349

Provedení prací a výkonů §350 §351 §351a

ČÁST VII. Jiná činnost soudu §352 §353

Oznámení výhrady §354

ČÁST VIII. Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §370a §371 §372

Zmocňovací ustanovení §373 §374 §374a

Zrušovací ustanovení §375

Účinnost zákona §376

Příloha

Ustanovení přechodná a závěrečná

č. 519/1991 Sb. - Čl. III

č. 263/1992 Sb. - Čl. II

č. 24/1993 Sb. - Čl. III

č. 171/1993 Sb. - Čl. II

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 238/1995 Sb. - Čl. II

č. 202/1997 Sb. - Čl. III

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 30/2000 Sb. - Hlava I dvanácté části

č. 367/2000 Sb. - Čl. V

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 317/2001 Sb. - Čl. IV

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 120/2004 Sb. - Čl. III

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 59/2005 Sb. - Čl. II

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 79/2006 Sb. - Čl. VI

č. 113/2006 Sb. - Čl. IV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LII

č. 295/2008 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. VII

č. 69/2011 Sb. - Čl. IV

č. 202/2012 Sb. - §31

č. 396/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. VI

č. 404/2012 Sb. - Čl. II

č. 45/2013 Sb. - §53

č. 293/2013 Sb. - Čl. II

č. 87/2015 Sb. - Čl. IV

č. 139/2015 Sb. - Čl. II

č. 164/2015 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu - č. 31/1996 Sb., č. 112/1996 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 291/1999 Sb., č. 2/2000 Sb., č. 232/2000 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 476/2002 Sb., č. 153/2004 Sb., č. 93/2005 Sb., č. 195/2006 Sb.; č. 419/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 62/2009 Sb.; č. 48/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 147/2012 Sb.; č. 369/2012 Sb.; č. 44/2014 Sb.; č. 146/2014 Sb.; č. 275/2014 Sb.; č. 211/2016 Sb.

INFORMACE

Xxxx

Xxxx úprava xxxxxx x. 99/63 Xx. xx úplné xxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu xx xxx 4. xxxxxxxx 1963 č. 99 Xx., xxx xxxxxxx xx změn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 6. xxxxx 1967 x. 36 Xx., xxxxxxx xx xxx 1. ledna 1969 x. 158 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 1973 x. 49 Xx., xxxxxxx xx xxx 26. března 1975 x. 20 Xx., xxxxxxx xx xxx 10. listopadu 1982 x.133 Sb., xxxxxxx xx xxx 4. xxxxxx 1990 č. 180 Xx., xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 č. 328 Xx. a xxxxxxx ze xxx 5. listopadu 1991 x. 519 Xx.

XXXX X.

XXXXXX USTANOVENÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oprávněných xxxxx účastníků, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx povinností x x xxxx x xxxxxx jiných xxxx.

§2 >>

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soudy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxx věci a xxxxxxxxx výkon rozhodnutí, xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3 >>

Občanské xxxxxx xxxxxx je jednou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, slouží xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx soukromého práva. Xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx soukromého xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx porušeno.

§4

xxxxxx

§5 >>

Soudy poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx procesních právech x xxxxxxxxxxxx.

§6 >>

V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x účastníky řízení xxx, xxx ochrana xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx mezi účastníky xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěny. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vykládána x xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxx XX.

Xxxxx

Xxxxxxxx

§7 >>

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx soudy xxxxx x jiné xxxxxx xxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx orgány.

(2) Xxxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx než soudy, xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 119)

§8 >>

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§8x >>

§8a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 151/2002 Sb.

Xxxxxxxxxxx

§9 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, jsou x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx vypořádání úhrady xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplacené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dávku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stávky nebo xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxx diplomatických imunit x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx patří xx xxxxxxxxx soudů Xxxxx republiky,

d) xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodce x xxxxxx závazků z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxx členy, jakož x xxxx xxxxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx korporacemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxx likvidace,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx věcech ochrany xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sporech xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje,

k) xx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x toho xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx x xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx na úhradu xx služby a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xx sporech x xxxxxx právnických xxxx,

x) xx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx částí,

o) ve xxxxxxx ze xxxxx xx stavební práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx zákonného xxxxxx při xxxxxxxx xxxx řádného xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úpravy podnikatelských xxxxxxxxx,

x) ve sporech x zajištění pohledávek xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx základního členského xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Nejvyšší xxxx") xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

X xxxxxxxxxx žaloby xxxxx §91a jsou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx, x kterého x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx nebo právu, xx xxx xx xxxxxxx činí xxxxx.

§9x xxxxxx právním předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§10 >>

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů.

(2) O xxxxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxx soud.

§10x >>

O xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím krajských xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

§11 >>

(1) Řízení xx xxxx u xxxx soudu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx příslušný. Pro xxxxxx xxxxx a xxxxxx příslušnosti xxxx xx do skončení xxxxxx rozhodné xxxxxxxxx, xxxxx tu jsou x xxxx xxxx xxxxxxxx. Věcně x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx také xxxx, xxxxx příslušnost xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušnost xxxx xxxxxx pravomocným rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx konat x xxxxxxxxxxx z xxxx.

(3) Xxx-xx x xxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx chybějí xxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxx projedná x xxxxxxxx.

§12 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, protože xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx (§14, §15 xxxx. 2 a §16a), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx stupně.

(2) Xxx xxxx být xxxxxx soudu xxxxx xxxxxx přikázána také x důvodu vhodnosti.

(3) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudu, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx. Účastníci mají xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xx být xxx xxxxxxxxx, x x případě odstavce 2 též x xxxxxx, xxx který xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§13

xxxxxx

Vyloučení xxxxxx

§14 >>

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zástupcům xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx.

(2) U soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věc x xxxxx xxxxxxx stupně, x xxxxxx. Totéž xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx žaloby pro xxxxxxxxxx jsou vyloučeni xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx v postupu xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věcech.

§15 >>

(1) Jakmile xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vyloučen, xxxxxx xx neprodleně předsedovi xxxxx. V xxxxxx xxx zatím xxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx nesnesou odkladu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (přísedícího) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx senátu, xxxxxxx xxx jinému senátu; xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1. Xxx-xx x xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx xx za xx, xx xx xxxx xxxxx pochybovat o xxxxxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1.

§15x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx soudců x přísedících, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnout. O xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastník xx xxxxxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, kterého xx zúčastnil soudce (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx x xxxx době x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx uplatnit xx 15 xxx po xx, xx se x xxx dozvěděl. Xxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svém právu xxxxxxxx se x xxxxxx soudců (přísedících).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx důkazy xxxx xxx prokázán.

§15a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§15b

(1) X xxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx xxxx xxx předloží x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx (přísedících) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx zatím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x průběhu xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x má-li soud xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx stejné okolnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu) xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§16 >>

(1) O xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx senát xxxxx xxxxx.

(2) Opožděně xxxxxxx xxxxxxx (§15a xxxx. 2) soud xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu vyloučení xxxxxx (přísedícího) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxx-xx xx dokazování, xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxx (přísedícího) nebo, xxxxxxxx byli vyloučeni xxxxxxx xxxxxxx senátu, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxxxxxx věc x rozhodnutí xxxxx §12 xxxx. 1.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx odvolacím xxxx dovolacím soudem xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxx soud, xxx věc v xxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx jiný xxxxx (samosoudce), postupuje xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §205 xxxx. 2 xxxx. a), §219a xxxx. 1 písm. x), §229 xxxx. 1 písm. x) x §242 odst. 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxx dotčena.

§17 >>

O xxx, xxx je vyloučen xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x znalec xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 x §16 odst. 3 xxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x

§17x byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XXX.

Xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx

§18 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx mateřštině. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx práv.

(2) Účastníku, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx než český xxxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakmile taková xxxxxxx vyjde v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx některým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob 67).

§19 >>

Způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx osobnost; xxxxx xxx xxx, komu xx xxxxx přiznává.

§20 >>

(1) Xxxxx xxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) v tom xxxxxxx, v xxxxx xx svéprávný.

(2) Přiznává-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxx xxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxx účastník.

§21 >>

(1) Za xxxxxxxxxx osobu xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx člen, xxxxx tím byl xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx oprávněna, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx), xxxxx tím byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xx tohoto závodu, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednat samostatně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osoby.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx za ni xxxxxx xxxxxxx, dočasný xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx správu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxxxx správce, dočasný xxxxxxx nebo osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx xxx, jehož xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Každý, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx xxx oprávnění prokázat. X xxxx věci xxxx xx právnickou xxxxx současně jednat xxx jediná xxxxx.

§21x

(1) Xx xxxx xxxx xxxxxx vystupuje

a) Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 130)

b) xxxxxxxxxxx složka státu xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx za xxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x xxxx nebo xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 a 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x

(1) Xx xxxx x xx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zaměstnanec, který xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

§21c

§21c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 120/2004 Sb.

Zástupci účastníků

a) xx xxxxxxx xxxxxx

§22 >>

Xxxxxxx xxxxx, která nemůže xxxx xxxxxx jednat xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§23 >>

Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, x xxxx xxx o xxx, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

b) xx základě xxxx xxxx

§24 >>

(1) Xxxxxxxx se xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx §26 nebo xxxxx §26a, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxx. X téže xxxx může mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zastupovat xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §40a odst. 1.

§25 >>

(1) Zástupcem xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx lze udělit xxxxx xxxxx moc xxx xxxx řízení (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx moc").

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx zastoupení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinné, advokátním xxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxx dalším xxxxxxxxx.

§25a

(1) Xxxxxxxx xx xxxx zvolit zástupcem xxx xxxxxx; xxxxx xxxx účastníka zastupovat xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 70) Xxxxxx lze udělit xxxxx procesní plnou xxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx notářem x, x xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxx notářským xxxxxxxxxx xxxx notářským xxxxxxxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§25x

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupcem též xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 120)

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§26 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může, s xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxx zastupovat účastníka, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí (xxxx jen "Xxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxx xx xxxxxxx x cizině.

(3) Ve xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náboženství, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x řízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o nárocích xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žalobcem xxxxxxx, xxxx se xxx x řízení zastupovat xxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx ochrana práv xxxxxxx; za právnickou xxxxx jedná x xxxx pověřený xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx i x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx z oblasti xxxxxxx pohybu pracovníků 219).

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx, x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx činnostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx subjekt xxxxx x řízení xxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx; za právnickou xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx advokacie.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx organizace nebo Xxxx xxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 6 xxxxxxxxxx, jedná xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21.

§26x

(1) X xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 130) xxxx být obec x řízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx soudem xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx udělit xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx stát xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, jedná jménem xxxxx xx zastoupenou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

§27 >>

(1) Xxxxxxxx xx může xxx xxxxxxxxx xxxx kteroukoliv xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx svéprávná. Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxx jedině xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zřejmě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx x různých xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Soud xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxx rozhodnutí.

§27a

zrušen

§28 >>

(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxx nebo xxxxx xxx xxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx moci xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx účinné, jakmile xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx účastníkům xxxxxx xxxx účinné, xxxxxxx xxx byly xxxxxxxx soudem.

(3) Xxxxx-xx xx účastník xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx odvolání plné xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx senátu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx zástupce, xxxx xxx zaniká.

(6) Xxxxxxxxx-xx x plné xxxx xxxx xxxxxx, plná xxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx.

§28a

(1) Procesní plnou xxx xxxxx omezit. Xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx, xx oprávněn xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx učinit účastník.

(2) Xxxx xxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxx moci výslovně xxxxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§29 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx samostatně xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx předpis.

(2) Opatrovníka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat proto, xx tu není xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx je sporné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx (§21), xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxx x řízení x dědictví xxxxxxxx xxxxx jeho dědiců, xxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx, jemuž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxxx xxx stižen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxx nikoliv xxx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx srozumitelně xx xxxxxxxxxx.

(4) Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokáta xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx jiný. Xxxxx xxxxx než advokáta xxx jmenovat xxxxxxxxxxxx, xxx jestliže s xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, opatrovník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x řízení xxxx soudem prvního xxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat, xxxxxxxx xxxx opatrovníkem s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx opatrovníka označenou x předběžném prohlášení.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

§30 >>

(1) Účastníku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxx, xx xxxx tuto xxxxxx podat, xx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx ochrana xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx-xx x ustanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (notářem), xxxxxxxx xx předseda xxxxxx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zástupce z xxx xxxxxxxx.

§31 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stejné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnou xxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxx další xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xxx xxx, jehož xxxxx jsou v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx pro xxxxxx xxxxx.

§33 x 34

xxxxxxx

§35 >>

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podat xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx do občanského xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxx oprávněni xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměru.

§35a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 130) xxxxxxx, xx xxxxxxx případech x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podat xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jen účastník xxxxxxxx poměru.

Xxxxx IV.

Úkony xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

§36

(1) X řízení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx senát xxxx xxxxxx soudce (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx rovni.

(2) Rozvrh xxxxx určí, který xxxxx xxxx který xxxxxx soudce (samosoudce) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§36x

(1) X xxxxxx xxxx okresním xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x dalších xxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X ostatních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x řízení před xxxxxxxx xxxxxx samosoudce.

(3) X řízení před xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx řízení.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozhodují x xxxxxxxx.

§36x >>

Nejvyšší soud xxxxx x rozhoduje x senátech.

§36d >>

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, předseda xxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx věci.

(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxxx samosoudce, příslušejí xx jak xxxxx x xxxxxxxxxx předsedy xxxxxx, tak x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx.

§37 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx přítomen.

(2) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx hlasů, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx hlasují xxxx soudci x xxxxxx soudci (přísedící) xxxx staršími, předseda xxxxxx xxxxxxx poslední.

§38 >>

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§38a >>

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovat x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivé úkony xxxxx xxxxxx úředníci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon funkce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx

Xxxxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx občanského soudního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§39 >>

(1) Úkony, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xx zvýšenými, xxxxxxxxxx náklady anebo xxxxx v jeho xxxxxx provést xxxxx, xxxxxxx xx dožádání xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xx okresní soud.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx mu xxxxx xxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxxx.

§40 >>

(1) Xxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rozhodnutí, se xxxxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"). Záznam xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zákon, xxxxxxxx xx o xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Soud může xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sepsán o xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x soud xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhlašuje xxxxxxxxxx, xxxxxxx pořízení xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, kterým

a) byl xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxx x uznání xxxxxx podle §153a xxxx. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx pořídí, xxxxx tak ze xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx pořídí vždy, xx-xx podán xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1 xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přepisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxx vyhotovila.

(6) V xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x uvede xx xxxxx xxxxxxxx, poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výroky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx vzdávají xxxxxxxx xxxxx vyhlášenému xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxx jeho xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx předseda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx za xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx soudce, xxxxxxx xxxxx předseda xxxxx. Byl-li xxxxxxx xxxx xxxx došlo-li x xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), xxxxxxxxxx protokol xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx úkon xxxxxxxx jejich xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všichni xxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx.

(8) Předseda xxxxxx xxxxxx v protokolu xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§40x

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat (§21 xx 21b), xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x §116 odst. 3 x další xxxxx, které se xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 158). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx x jeho xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx potřebné x xxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osvědčením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x poučením, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 157).

§40x

(1) X každém xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x listinné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxx, xxx xx z pověření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xx xx třeba; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§41 >>

(1) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxx jakoukoli xxxxxx, xxxxx zákon xxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x když xx úkon nesprávně xxxxxxx.

(3) Hmotněprávní xxxxxxx xxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxx xx účinné xxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx i xxxxx, je-li xxx xxxxxxxx hmotněprávního xxxxxxx xxxxxxxxxx písemná xxxxx. Xxxxxxxxxx §40 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41a

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx nepřihlíží.

(3) X xxxxx účastníka, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Úkon může xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s tímto xxxxxx.

§41x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§153a xxxx. 1), x xxxx xxxxx do protokolu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo žalovaným, xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§42 >>

(1) Podání xx xxxxx učinit xxxxxxx. Písemné podání xx činí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Písemné podání xxxxxxxxxx návrh ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 dnů doplnit xxxxxxxxxxx jeho originálu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění. X xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doplněna, xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx shodného xxxxx) x xxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx 182), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxx pro xxxxxx určitého druhu xxxxxxxxxx xxxxx náležitosti, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, kterému xxxxx xx určeno, xxx je činí, xxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx podání x elektronické xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 182). Xx-xx xxxxxxxx zastoupen advokátem, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx razítka, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx každý xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx činí pouze xxxxxx stejnopisem. K xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43 >>

(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx vyzve xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx doplněno xxxxxx, které neobsahuje xxxxxxx stanovené náležitosti xxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X opravě xxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx provést.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doplněno x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zahajuje řízení, xxxxxxx. X ostatním xxxxxxx soud nepřihlíží, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doplněna. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 3)

§44 >>

(1) Účastníci x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx, kdo xx xxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxx to xx vážné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx povolí, xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx si x xxxx učinil xxxxxx nebo opisy, xxxxxx xxx x xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spisů xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných zvláštním xxxxxxx. 69)

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§45 >>

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, doručí ji xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx xxxxxx schránky 182). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xx elektronickou xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) účastníka xxxxxx xx jeho zástupce.

§45a

§45a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45c

§45c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45e

§45e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§46 >>

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxx sítě

(1) Xxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidovaná podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 182).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxx nebo x xxx vyslovil xxxxxxx.

§46x

Xxxxxx xxx doručování

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx mu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiném xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže x xx adresát xxxxxx, xxxx doručuje na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu, xxxxxx xx xxxxxx, nevylučuje-li xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx veškerých xxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx změny xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zástupce

Neuvedl-li xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx soudu xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx mají xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, xx xxxxxxx xxx doručování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx adresa xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 183); není-li xxxxxx adresa xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 184) xxxx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedená xx xxxxxxx, xx xxxxx x této smlouvy; xx-xx obchodní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx adresa xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx ve smlouvě, xx xxxxx x xxxx smlouvy; má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x adresa xxxxx organizační složky,

f) x xxxxxxxx adresa xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kanceláře,

i) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x správních xxxxx xxxxxx jejich xxxxx,

x) x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§46c

Zástupce xxx doručování xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx možné xxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx, předseda senátu xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx si xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx účastník řízení xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ústavní nebo xxxxxxxx výchovy, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a imunity, xx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, xxxx xx xx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Nezvolí-li xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx písemností xxxx xxxx-xx možné xxx xxxxxx zástupci xxx xxxxxx a průtahů xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx písemnosti uložením x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Toho, xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx domácím xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxx jinde, xxx xx mu xxxxx xxx xxxxxxxxxx (§46a xxxx. 1 a 2), xxxx xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx, xxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do datové xxxxxxxx, xxxxx sdělil xxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 a §46a xxxx. 1), xxxx xxx si xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx uložení.

§47 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx datové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 182).

(2) Xxx doručování xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podepsanou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xx elektronickou adresu xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu jako xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§47a >>

§47x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§48 >>

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Doručujícími xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x doručování fyzickým xxxxxx ve výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístěným x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vojenská xxxxxxxxxxx, xxx-xx x doručování xxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx osobám, xxxxx jsou x xxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsady x xxxxxxx, anebo xxxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x místnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže podle xxxxxxxx poštovní xxxxxxx 185) vznikne provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx předepsán pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxxx xx součinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

§48a

§48a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48b

§48b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48c

§48c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48e

§48e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48f

§48f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48g

§48g xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§48x

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§49 >>

Xxxxxxxxxx písemností xx vlastních xxxxx

(1) Xx vlastních xxxxx xx xxxxxxxx písemnosti, x xxxxx xxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxx-xx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx doručující orgán xxxxxxxx písemnosti, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx zanechat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxx den xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Odesílající xxxx vyvěsí xx xxxxxx desce xxxxx x vyzvednutí xxxxxxxxxx x soudu.

(3) Písemnost xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvu,

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx doručenou, x když xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Doručující xxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x bez xxxxxx xxxxxxx vhození xxxxxxxxxx xx schránky. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx o xxx sdělení na xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xx nařídil xxxxxxxx senátu, xx xxxxxxxxx doručení xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu po xxxxxx uplynutí xxxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do vlastních xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50 >>

Doručování xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx doručující xxxxx na xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx soudu x x místě xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručenou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x místě xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx písemností

(1) Za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které x xxxx xxxx adresátem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. e), x), m) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21 xx 21b, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx pověřeny, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvyklé.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobnému xxxxxx x adresátu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx určenou xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorovi x patentovému xxxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx byly xxxxxxxx, nebo jejich xxxxxxxxxxx. Vykonávají-li xxxx xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, mohou xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx obchodní společnosti, xxxxx xx něj xxxxxxxx statutární orgán, xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx zmocněny. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxxxx advokátovi xxxx xx společnosti, může xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x tomu xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx zástupci účastníka

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se pouze xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (elektronického xxxxxxxxx) xxx tomuto zástupci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx účastník plnou xxx xxxxx pro xxxxxx úkony, nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx dokumentu) xxxxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx ho x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) má-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k výslechu xxxx jinému úkonu xxxxx xxxx má-li xxxx jiného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxx-xx x xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníku, xxxxx pobyt xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxx x řízení x xxxxxxxx stanoven xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xx xx sporné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx desce soudu,

d) xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xx nemůže x xxxxxx zdravotních důvodů xxx xxx postižení xxxxxxx xxxxxxxx nikoliv xxx po xxxxxxxxxx xxxx účastnit řízení, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodne-li tak xxxx.

§50x

Xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx písemnost za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; o xxx xxxx xxx adresát xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx písemnosti. Odmítne-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvé, považuje xx písemnost xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxx adresát xxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; písemné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x adresátově xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx místě.

§50d

Neúčinnost xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být včasnost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx důvodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx skutečnost, xx xx xxxxxxx xxxxx xx adrese xxx xxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nikdo nezdržuje.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neúčinné, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx doručenou xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x neúčinnosti.

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx jeho xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx účastníka xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Adresát je xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx do obálky, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x potvrzení o xxxxxxxx.

(3) Xxxxx adresát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jeho zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxx doručit, xxxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx protokol, xxxxx xx x protokolu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx sepsán o xxxxx xxxxxxx xxxxx. X protokolu xx xxxxx xxxxxxxxx náležitostí (§40 xxxx. 6) xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Protokol xxxxxxxx také xxx, xxx doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx doručována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové xxxx xx elektronickou xxxxxx, xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx adresáta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx listinou. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx doručování xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx datem a xxxxxxxx příjemce.

(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předal x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxx doručena,

e) xxxxxxxxxx doručujícího xxxxxx x xxx, v xxxxx den xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příjemci, x xxxxx den xxxx xxxxxxxxx připravena x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx písemnosti,

f) xxxxxx x xxxxxx doručení, xxxx-xx xxxxxxxxx poznámka "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x otisk úředního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

h) xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxx písemnosti odepřela xxxx která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxx je vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Byla-li písemnost xxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby si xxxxxxxxx vyzvedl.

(3) Vyzvedne-li xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručujícího orgánu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) jméno a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, x xxxx podpis.

(4) Xxxxxxx-xx adresát, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neposkytnutí součinnosti, x xxx, xxxxxxxxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněno xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx příjemci, xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 obsahovat

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránky,

b) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx",

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příjemci xx xxxxxxxxx xxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vhodná xxxxxxx xxxxx.

§50x

Xxxxx

(1) Xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx niž xx xxx obálka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu,

e) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx podpis.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx uvede, u xxxx, xxx a x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx x x jaké xxxx xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xx niž xx xxx xxxxxx x písemností doručena,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx písemnost byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

§50x

Xxxxxxxxxx do xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 186) anebo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 187).

(2) Je-li xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx-xx zjistit xxxxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx x obsahu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx xxxx doručena, xxxxx, že písemnost xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxxxx nebo kdy xxx u xxxxx xxxxxx xxxxxx úkon.

§50j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x účinností od 1.7.2009

§50k

Uveřejňování xxxxxxxx

Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejnění xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

§50x

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx rozhodnutí nebo xxxx písemnost mají xxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce soudu, xxxxx, že xxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxx známi, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x cizině, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebyl-li xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za ni xxxxxx nebo že xx xxxxxx, kdo xx xxxxxx oprávněnou xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx znám xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, popřípadě též xxxxxx osobám, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx na úřední xxxxx xxxxx xx xxx vyvěšena xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx vyvěšení.

(3) Xxxxx xxxxxx desky xxxx xxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§50l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Xxxxxxxxxx a předvádění

§51 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx i xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jiném xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx přítomen.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx předvolání, xxxxxxxxxx předvolaného xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§52 >>

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx omluvy xxxxxxxxx k výslechu xxxx ke znalci, xxxx ho xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx předvolaného xxxxxx. X předvedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) O předvedení xxxxxx soud Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx Policii České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxxxx zajistit xxxxx. X xxxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požádá xxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx rozhodne předseda xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx předvedení xxxxxxx.

Pořádkové xxxxxxxx

§53 >>

(1) Xxxx, xxx hrubě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo neuposlechne xxxxxxx xxxxx, nebo xxx ruší pořádek, xxxx xxx učinil xxxxx urážlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §294 x 295 a 320ab, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jemuž xxxx uložena.

(3) Pořádkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx pořádkové xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54 >>

Toho, kdo xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z místa, xxx xx xxxxx. Xx-xx vykázán xxxxxxxx, xxxx xxx jednáno xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

§55 >>

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx, xxxxxxxx xx xx třeba, předseda xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxx prodloužit.

§56 >>

(1) Xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxxxxx jednat před xxxxxx xxxx x xxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§57 >>

(1) Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx den, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x lhůtu určenou xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, který xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx, x xxxx-xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx konec xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s hodinou, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx.

(3) Lhůta je xxxxxxxxx, xx-xx poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx podání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx je xxxxxxx.

§58 >>

(1) Xxxx xxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zástupce xx xxxxxxx z omluvitelného xxxxxx, a byl xxxxx xxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx s xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx.

XXXX XX.

XXXXXXX SOUDU XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§59 xx 66

xxxxxxx

Xxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

§67 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxx) x, xxxxx-xx k jeho xxxxxxxx, aby xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Jestliže by xxxxx příslušný byl xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx smírčí xxxxxx x xxxxxxxxx smíru x xxxxxxxxx okresní xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§68 >>

(1) Smírčí xxxxxx xx věcech, x xxxxx jedná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předseda xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69 >>

Účelem xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §99 xxxxx x xxx xxxxx xxxx.

§70 xx 72

zrušeny

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§74 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx, nebo je-li xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel x xx, kteří xx jimi xxxx, xxxxx xxx x xxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§75 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (obchodní xxxxx nebo xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, která xx xxxx před xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx je xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxx, nebo xx xx tu xxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx, x xxxx xxx z něj xxxxxx, jakého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podnikatelské činnosti xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") právnické xxxxx, identifikační číslo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikaci účastníků xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

§75a

Návrh xx předběžné xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx xxxxxxxxx.

§75b

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx újmy, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejný den, xxx xxxxx u xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx výši 10&xxxx;000 Xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx předseda xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxx xxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx týchž xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodů stejnou xxxx xxxxxxxx zatímní xxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxxx jistoty xx výši, kterou xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případu. Xxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxx-xx o předběžné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx;

x) xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náhrady xxxx xx zdraví;

d) osvědčí-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x něj xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx (§138);

x) xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx by mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jistotu xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx nebo bylo-li xxxxxx x xxxxx xxxxxx pravomocně zastaveno, xxxx xxxxxxxx jistotu xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx nařídil xxxxxxxxx opatření, bude xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxx §77a odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §77a xxxx. 2 x x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx použita k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

§75c

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §75a xxxx xxxxx §75b xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prokázáno, xx je třeba, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx, x jestliže budou xxxxxxx osvědčeny skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx bezodkladně. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, může předseda xxxxxx o xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 7 dnů xxxx, xx xxx xxxxx.

(3) O xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx bez slyšení xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§76 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx uloženo zejména, xxx

x) platil xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx pracovního xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) složil peněžitou xxxxxx xxxx xxx xx úschovy x xxxxx;

x) nenakládal x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx;

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx něco snášel.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účastníku xxx xxxxx, xxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předseda xxxxxx xxx nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§76a

§76a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76b

§76b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§76x

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření podle §76, x němž xxxxxxx bezodkladně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení, xxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx to xxxxxxxx, přistoupí x xxxxxxxxx usnesení na xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účastníkům, xxxxxxxxx jejich zástupcům x těm, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx 3 dnů xxx xxx jeho xxxxxx. Jiným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxx xxxxxx též xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx nemovitou xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x nemovitou xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxxxxxx vyhlášením. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, jakmile xxxx doručeno tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§76x

(1) Xxxxx vykonatelného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxx řízení x xxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, x xxxxx xx výrok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxxxx opatření závazný xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx.

§76f

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, pro něhož xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xx xxxxxxxx, jestliže xxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Soud x neplatnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx účastníku předběžným xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx vklad xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx učinil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxx, než xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§76g

Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx usnesení xxx xxxxxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zástupci xx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§76x

Xxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jistoty (§75b xxxx. 1 xxxx xxxxx) xx lhůtě 3 xxx; xxxxx xxx jen xx xxxxx xxxx, komu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost.

§76h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 31.3.2011

§77 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx nepodal x xxxxxxx lhůtě nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx;

x) nebylo xxxxxx xx xxxx xxxx vyhověno;

c) xxxx xxxxxx ve xxxx xxxx vyhověno x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx mělo xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx doplatek jistoty.

§77x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, že návrhu xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx škodě xxxx x xxxx újmě xxxxx x jinak.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx podle odstavce 1 je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxxx x xx xx xxxx, xxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx škody xxxx xxxx újmy xx xxxxxxxx x navrhovatelem xxxxxxx jistoty; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poškozených, rozdělí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx jinou xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jistotou, xxx xxxx xxxxxxx.

§78 >>

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx samé xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vůbec nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxx soud, x xxxxx obvodu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx pro xxxxx, x xxxxx jde. Xxxx-xx xx xxxxxxxxx x prodlení, mají xxxxxxxxx ve věci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

§78x

Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx notářským xxxx xxxxxxxxxxxx zápisem x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx, jestliže se xxxxxxxx děj udál x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx exekutor xxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§78x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxx vlastnictví lze xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxx xx xxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x duševního xxxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx důkazu (§130 xxxx. 1) zajistit

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx vlastnictví,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx použity k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx se zboží xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Zajištění podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx zboží, materiál, xxxxxxxx nebo dokumenty xxxxxxxxx zajištění důkazu xxxxx §78 xxxx 78a, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takovéhoto xxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§78x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx, xxxxx xx jimi byli, xxxxx xxx o xxx xxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx x sebe.

§78c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx, která by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč. Xxxxx stanovená xxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jistoty navrhovateli. Xxxxxx-xx xxxxx více xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx návrh xx zajištění předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx složenou jistotu xxxxx. V případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x), jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §78g xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78g odst. 2 x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx nebude xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx předseda xxxxxx podle §78d xxxx. 2 x xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78b, xxxxxxxx senátu usnesením xxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx prostředku.

(2) X xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxxx (vydání) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X usnesení x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ve lhůtě, xxxxxx xx xxxx, xxxxx x soudu xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 1, xx složí x xxxxx xxxx x xxxxxxxx schovatele; xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx jej předat xxxxxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§78f

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx, xxxxxxxx

x) navrhovatel xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx x věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku,

c) xxxxxx o věci xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x něm byl xxxxxxxx xxxxx ohledáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětu důkazního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xx xxxxxxxxx zanikne xxxx xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxx byl soudem xxxxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§78x

(1) Xxxxxxx-xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx žalobě xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx uspokojeno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx každému, komu xxxxxxxxxx předmětu důkazního xxxxxxxxxx vznikla. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx zprostit, xxxxxx xx ke škodě xxxx xxxx xxxx xxxxx i xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 je třeba xxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78f xxxx. 1 xxxx. x) xxxx kdy xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxx xxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxxx x xx je xxxxxxxxx xxxx uvedený v §78c odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx přiznaná xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx se uspokojí x xxxxxxxxxxxxx složené xxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jistotou, xxx xxxx dotčena.

§78g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Sb. x účinností xx 22.5.2006

ČÁST XXX.

XXXXXX V XXXXXX XXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

§79 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a příslušné xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xx stát xxxx soudem xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x musí xxx x xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce, xxxx xxxxx dále xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx dvoustranných xxxxxxxx xxxxxx mezi žalobcem x žalovaným (§90), xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx žalovaného (xxxxxxx účastníky xxxxxx) x obsahem xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx žaloby (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxx xxxxx další xxxxxxxxx.

§80 >>

Xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxx xxxx právo xx xx není, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§82 >>

(1) Řízení xx zahájeno dnem, xxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx učiněn prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx návrh xxxxxxxx informačnímu systému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx x soudu xxxxxx x jiného xxxxxx, xx řízení x soudu xxxxxxxx xxxx, xxx postoupená xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxx zákona 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x věc, kterou xxxxx projednávají x xxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxx usnesení xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

§83 >>

(1) Zahájení xxxxxx xxxxx xxxx, xxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jiné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení

a) x xxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx závadného xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxx xx protiprávního xxxxxxx xx věcech ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx protiplnění xxx xxxxxx účastnických cenných xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

brání xxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx probíhalo x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žalobců xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx příslušnost

§84 >>

X xxxxxx je příslušný xxxxxx xxxx účastníka, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), není-li xxxxxxxxx xxxxx.

§85 >>

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní soud, x jehož xxxxxx xx bydliště, x xxxx-xx bydliště, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jsou jejím xxxxxxx soudem všechny xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx, v xxxxxx kterého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx-xx xx zjistit xxx x velkými xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evidované xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx soudem fyzické xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx, je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresní xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx; xxxx-xx sídlo, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. 72)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má sídlo.

(5) Xxxxxxx soudem xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, soud, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx soudem vyššího xxxxxx samosprávného xxxxx xx okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxx.

§85x >>

Xx-xx pro xxxxxx v prvním xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušnost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§86 >>

(1) Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx obecný xxxx xxxxx xxxx obecný xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) x u xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§87 >>

Xxxxx obecného xxxxx žalovaného, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x §85a, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx soud, x xxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx své stálé xxxxxxxxxx;

x) došlo ke xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx;

x) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xx sídlo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní systém, xxx-xx x xxxx x obchodu

1. na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx,

x) xx platební xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxxx burzy, xxx-xx x spor x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§88 >>

Namísto xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §85a, je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zrušení společného xxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx x xx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) u xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x něhož probíhá xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx žadateli, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) x něhož xx prováděn xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k rozvrhu,

f) x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx spor xx straně xxxxxxxxxx xxxx jednotky,

g) x xxxxx probíhá řízení, xxx-xx x žalobu xxxxx §91a,

x) x xxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxx veřejné xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žalobce, jde-li x ochranu držby xxxxx x věci, xxxx-xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

§89 >>

Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxx, xx příslušný x k xxxxxx x věcech s xx spojených a x xxxxxxxxxx návrzích xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §88.

§89x >>

Účastníci xxxxxx xx věcech týkajících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dohodnout xx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ledaže zákon xxxxxxx příslušnost výlučnou.

Xxxxxxxxx

§90 >>

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§91 >>

(1) Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxx xxx za xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx straně, platí xxxxx xxxxxxx z xxxx x xxx xxxxxxx. Ke xxxxx xxxxxx, x jeho xxxxx xxxx, x xxxxxx nároku x x xxxxxxxx smíru xx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§91x

Xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žalobu xxxxx těmto xxxxxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§92 >>

(1) Na xxxxx žalobce xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Souhlasu xxxx, kdo má xxxxx do řízení xxxxxxxx, je xxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx návrh xxxxxxx xxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připustit, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiný. Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx, xxx s xxx xxxxxxxxx i xxx, kdo xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §107a.

§93 >>

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vedle xxxxxxx xxxx žalovaného nebo xxxxxxx zúčastnit řízení xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx vstoupí buď x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x účastníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jedná xxxx toliko xxx xx xxxx. Jestliže xxxx xxxxx odporují xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x řízení podporuje, xxxxxxx xx xxxx xx uvážení všech xxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx

§95 >>

(1) Xxxxxxx (navrhovatel) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx xxxxxx přítomni jednání, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx pokračuje xxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení.

§96 >>

(1) Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx vzít xx řízení zpět xxxxx xx jeho xxxxxxxx, x to xxxxxx nebo zcela.

(2) Xx-xx návrh vzat xxxx, soud xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxx xxxx o věci xxxxxxx, avšak rozhodnutí xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx x xxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx návrhu x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxx, xxx xxxxxx jednání.

(5) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vzat xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxx-xx návrh na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx, x věci xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, soud xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy trvaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx svá xxxxx xxxxx žalobci x xxxxxxxxx návrhem.

(2) Vzájemný xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx věcí.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxx.

XXXXXXX 5)

§98 >>

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx x projev xxxxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxxx uplatňuje svou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx pokud xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx více, xxx xx uplatnil žalobce. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxx xxxxxx proti xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§99 >>

(1) Připouští-li xx povaha xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smírem. Xxxx usiluje x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxx pokusu o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věc, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xx x ohledem xx xxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx nebo sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Schválený xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxx hmotného xxxxx xxxxxxxx. Návrh xxx xxxxx xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§100 >>

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx i xxx xxxxxxx návrhů xxx, xxx xxx xxxx co xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx usiluje především x to, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx to xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx mediátorem (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xx účastníci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobě xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx seznamu vedeného xxxxxxxxxxxxx předseda xxxxxx. Xx uplynutí 3 xxxxxx xxxx v xxxxxx pokračuje. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx názory, xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx zjištěn xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx nezletilého xxxxxx xxxx zjistí xxxxxxxxx dítěte. Xxxxx xxxxxx xxxx soud xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, znaleckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx provést x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, lze-li xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxx dítě xxx, xx by nevyjádřilo xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x jehož účast x výslechu dítě xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účel výslechu. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx.

§101 >>

(1) K xxxx, aby bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřebná tvrzení xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xx, uvedou xx x xxxxxxx řízení,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§120 xxxx. 1) x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx pokračuje x xxxxxx, x když xxxx účastníci xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx účastník k xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxx xxxx věc xxxxxxxxx x rozhodnout x xxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x obsahu spisu x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx o určitém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx doložku, xx xxxxxxxxx-xx xx účastník x xxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.

§102 >>

(1) Xx-xx xxxxx po zahájení xxxxxx zatímně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx po zahájení xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx rozhodnutí x řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx předběžné xxxxxxxx.

(2) Xx zahájení řízení xxxx xxxx i xxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, xx později xxx xxxxxx možné provést xxxxx xxxx jen x velkými xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx senát; xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, §77 odst. 1 xxxx. b) xx x), §77 odst. 2, §77a a §78 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §78b xxxx. 1, §78d, §78e xxxx. 1, 2 a 4, §78f odst. 1 xxxx. x) a x), §78f xxxx. 2 a 3 x §78g xxx xxxxx xxxxxxx.

§102x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo účastníka.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu předsedou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx týká. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxx se xxxxxxx osoba, xxx xx úkon týká, xxxx být xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx x zaměstnanec soudu xxxx věznice xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ředitelem xxxxxxx xxxx ústavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx místě, xxx xx xxxxx, které xx xxxx xxxx, xxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx videokonferenčního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx účastník xxxx xxxxx, xxx xx xxxx týká, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx zvukový x xxxxxxxx záznam xxxx. Xx-xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxx týká, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§103 >>

Xxxxxxx xx řízení xxxxxxxx soud x xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx rozhodnout xx xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

§104 >>

(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx. Nespadá-li xxx xx pravomoci xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx věc xx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx zahájení xxxxxx) zůstávají přitom xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx podmínky řízení, xxxxx xxx odstranit, xxxxx soud x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zpravidla xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx nesmí rozhodnout x xxxx samé. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odstranit, xxxxxx zastaví.

§104a >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx-xx okresní nebo xxxxxxx soud za xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx se zprávou x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx věc podle xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx určitého xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx podle xxxx názoru náleží xx věcné příslušnosti Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx uváděným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx soud (Xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí věci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, není-li sám xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx a xx-xx xx xx, xx není xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnutí věci xxxxxxxxx x prvním xxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx soud x xxxxxx, xx xxx patří do xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx x xxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vrchním xxxxxx, Xxxxxxxx soud rozhodne, xxxxx xxxxx xxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx příslušné x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx.

(6) X usnesení, xxxx bylo xxxxxxxxxx, xx x projednání x rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx soud, xxxxx xxxx xxx postoupena x dalšímu řízení; xxxxxxxxxx §105 tím xxxx xxxxxxx.

(7) Usnesením xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxx x soudy xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 7 xx nepoužije, xxxxxx-xx xxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 119) věci správního xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X usnesení x zastavení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poučen o xxxxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 neplatí, xxxxxx-xx xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxxxxx proti nečinnosti xxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (fyzické) xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením orgánu xxxx xxxxxxx, orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jimž xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysloví, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x rozhodne x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxx, xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení zůstávají xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sporné, xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 125) ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

§104x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§104x

(1) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepostupuje xx xxxxx §104b, xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 119) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx návrh s xxx, xx xxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x případě uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 125) xxx xxxxxxx xxxxx spor o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§105 >>

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxx jednání podle §114c. Neprovedl-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx před xxx, xxx začne xxxxxx x věci xxxx, xxxx rozhodl-li x xxxx samé xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxxxx příprava xxxxxxx xxxxx §114c, x xxx k xxxxxxx účastníka, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx úkonům xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx soud, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxx soudu xxxx xx za podmínek §11 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxxxx soud, xxxxx xxxx xxx postoupena, x xxxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx ji x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebyla již xxxxxxxxxx soudem odvolacím, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxx, xxxxx věc xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxxxx usnesením xxxxxxx.

§106 >>

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodci xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxx, xxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx netrvají xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku. Xxxx projedná věc x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx věc xxxxxx xxx xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx, xxxx že rozhodčí xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodci xxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx smlouvou, xxxxx že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx před xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx a v xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bude-li xxxxx xx zahájení xxxxxx před rozhodci xxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dříve než xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx o neexistenci, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx bude x rozhodčím řízení xxxxxxxxxx o pravomoci xxxx ve věci xxxx.

Xxxxxxxx postupu xxxxxx

§107 >>

(1) Xxxxxxxx účastník xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx řízení xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X tom, x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx usnesením.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx fyzická osoba x umožňuje-li povaha xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, o xxx v xxxxxx xxx.

(3) Ztratí-li způsobilost xxx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx povaha věci xxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, ti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx zániku xxxxxxxxx osoby převzali xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxx xxx.

(4) Ten, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jaký xx xx x xxxx xxxx nástupu xx xxxxxx.

(5) Neumožňuje-li povaha xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx.

§107a

(1) Má-li xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní skutečnost, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převod xxxx přechod xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x řízení xxx, xxxx dříve, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx, xxx převzal výkon xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí x případech xxxxxxxxx x §107.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx vstoupit xx jeho místo, xx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§109 >>

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx ztratil xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx x xxxx zastoupen xxxxxxxxx s procesní xxxxx mocí;

b) xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) dospěl k xxxxxx, xx zákon, xxxxx xx být xxx projednávání nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení;

d) xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxx xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxx. 146)

(2) Pokud xxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx ztratil způsobilost xxxxxx před soudem,

c) xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je řešena xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxx x takovému řízení xxxxxx.

(3) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

§110 >>

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx shodně navrhnou xxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx k jednání xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx navrhne x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xx nepříčí xxxxx řízení.

§111 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx pokračuje, xxxxxxxx xxxxx běžet xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je řízení xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 x 2, činí soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx, jež způsobily xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trvá. Xxxxxxx odpadne překážka, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v řízení x xxx návrhu.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx uplynutí doby, xx kterou bylo xxxxxx přerušeno.

(4) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §110, xxxxxxxxx x něm xxxx xx návrh po xxxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx důvody, x x bez xxxxxx x xxxxxxx, xx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx uplynutím xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx na pokračování x řízení xxxxx xx 1 roku, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§112 >>

(1) X xxxxx hospodárnosti xxxxxx může xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx věci, které xxxx u něho xxxxxxxx x skutkově xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx týchž xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx některou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§113x

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Příprava xxxxxxx

§114 >>

(1) Xx zahájení řízení xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxx xx zahájení řízení).

(2) Xxxxxxx-xx xxxx řízení xxxxx, xx xx xx xxxxxx nedostatek xxxxxxxx řízení, který xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1), xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 2), xxxxxxxxx x xxxxxx důvodů stanovených xxxxxxx, 76) xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), je xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§114a

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 odst. 2, připraví předseda xxxxxx jednání tak, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednání.

(2) Xx tím účelem xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky, xxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxxx x skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx (§128);

x) xxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §127;

e) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx soudu;

f) xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů; x

x) činí xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§114x

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xxxx-xx x xxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platebním rozkazem, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx výzvy xxxxx §114a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx takové výzvě xxxxx a včas xxxxxxxx, žalovanému usnesením xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x aby x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zcela xxxxxx, xx vyjádření vylíčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxx svoji xxxxxx, x x xxxxxxxxx připojil xxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx označil xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx ve xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2).

(2) X xxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx usnesení. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxx dne xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platebnímu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nelze vydat xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §114c xxxx xx xxxxxx jednání xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx datové sítě xx datové schránky. Xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včas xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jaký xxxxx xxxxx xx x xxx brání, xx se za xx, xx xxxxx, xxxxx xx proti xxxx žalobou uplatňován, xxxxxx; o tomto xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) musí xxx xxxxxx. Xx neplatí, xxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§114c

Přípravné xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx x věci xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx být xxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 jednání xxxxxxxxxx tak, aby xxxx možné xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §114b, předseda xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věcí, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jeví x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x provede xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X přípravnému xxxxxxx předvolá předseda xxxxxx účastníky x xxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx doručeno xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyloučeno; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyzve xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx důkazů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx své xxxxx procesní povinnosti, x xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx; §118a xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se x xxxxxx vyřešení věci (§99),

x) může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2, xx-xx xx xxxxxx x vhodné,

e) xxxxx účastníkům xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přípravného jednání. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxx x nich xxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx věc, k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx důkazů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 30 xxx.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poučí xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx označeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx podle xxxxxxxx 4 věty druhé, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §118b xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx řádně x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx x xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx se xxxx x z xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx, xx xx, s xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), xx xx, xx uznává xxxxx, xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x přípravnému jednání. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žaloby.

(7) Nedostaví-li xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx předvolán xxxxxxx 20 xxx xxxxxx, xxxx by se xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx omluvil, xxxx řízení xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednání.

Xxxxxxx

§115 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx dostatek xxxx x xxxxxxxx, zpravidla xxxxxxx 10 dnů xxxxx xxxx, kdy xx jednání xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§115x

X xxxxxxxxxx věci xxxx není třeba xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxx.

§116 >>

(1) Xxxxxxx xx veřejné.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx jednání xxxx xxx xxxx část xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxx, 69) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx mravnost.

(3) Xxxxxxxx byla veřejnost xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jednotlivým fyzickým xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, co se xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích, obchodním xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx dozvěděly.

(4) I xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx je xxxxx, xx by mohli xxxxx důstojný xxxxxx xxxxxxx.

§116a

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx právo xx konzultace x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (podpůrce); xx-xx xxxxxxxx osob více, xxxxx si účastník xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxx §23 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podporovaným xxxxxxxxxx, soud k xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§117 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx zahajuje, řídí x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x aby xxx mohla xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxx členové xxxxxx.

(3) Kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx při jednání, xxxx žádat, aby xxxxxxx xxxxx.

§118 >>

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), aby přednesl xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx její obsah, x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemných xxxxxxxxx ve xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx (jiného xxxxxxxxx), který dosud xxxxxxxx písemné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx účastníka xxx xxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravy xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutková tvrzení xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx shodná, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zůstala xxxxxx x xxxxx x xxxxx navržených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx důkazy soud xxxxxxx, x když xx xxxxxxxxx nenavrhli.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu.

§118x

(1) Ukáže-li se x xxxxxxx jednání, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx neúplně, xxxxxxxx xxxxxx jej vyzve, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x poučí xxx, x xxx xx tvrzení doplnit x xxxx xx xxxx následky nesplnění xxxx výzvy.

(2) Má-li xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xxx xx možné po xxxxxx stránce xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sporných xxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, x poučí xxx x následcích xxxxxxxxx xxxx výzvy.

(4) Xxx jednání xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx jejich procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy. 70)

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§118b

(1) Xx xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, xxxxx xxxxxxxxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx nebo xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c odst. 4). Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxx §114c, mohou xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x věci xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxx jednání, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, k xxxxxx xxxxxx na provedení xxxxxx nebo ke xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K později xxxxxxxx skutečnostem a xxxxxxxxx důkazům xxx xxxx přihlédnout, xxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, po xxxxxx jednání nebo xxxxx účastník xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx uvést, xxxxx x ke xxxxxxxxxxxx xxxx důkazům, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x nich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 až 3.

(2) Byla-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (§95), xxxxxx xxx účinky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2), xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx účastníky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx prvního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xx xxxx xxxxxx; x xxx xxxx xxx účastníci poučeni x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neplatí x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 části xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle §114c xxxx. 5.

§118x

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 7/2009 Sb.

§119 >>

(1) Jednání xxxx xxx xxxxxxxx xxx x důležitých xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předseda xxxxxx xxx xxxxxxxx jednání xxx, kdy xx xxxx konat xxxxx xxxxxxx; ustanovení §115a xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx jednání xxxx xxx účastníci xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxx dnů předem.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx x obsazení soudu, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§119x

(1) Xxxx skončením xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinen účastníky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxx x že xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť později xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §205a. Xxxxxxxxxx §118b x §175 xxxx. 4 xxxx první xxxx za xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy xxxx uplatněny v xxxxxxx s §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzve, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx x x xxxxxx stránce xxxx.

Hlava XX.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx povinnost

§120 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x navrhovaných xxxxxx provede.

(2) Soud xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vychází xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu z xxxxxx, které byly xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§121 >>

Není xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti obecně xxxxx xxxx známé xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx uveřejněné xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§122 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx dožádán xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx důkaz x pověření senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx důkaz xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx při jednání xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§123 >>

Účastníci xxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.

§124 >>

Dokazování xx xxxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem 69) x xxxx xxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx xxx, x jehož zájmu xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx to xxxxx x xxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx výslechem.

Důkazní xxxxxxxxxx

§125 >>

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx výslech xxxxxx, xxxxxxxx posudek, xxxxxx a vyjádření xxxxxx, fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx listiny, xxxxxxxx x výslech xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, určí jej xxxx.

§126 >>

(1) Xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx, xx xxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx nezamlčovat. Xxxxxxx xxxx odepřít xxx tehdy, kdyby xx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx.

(2) Xx začátku xxxxxxxx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výpovědi, o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx následcích křivé xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Klást xxxxxx mají právo xxxxxxxx předseda xxxxxx, xxxxxxx senátu, xxxxxxxxx x xxxxxx. Otázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprokázaných xxxx nepravdivých xxxxxxxxxxx xxxxxxx; nepořizuje-li xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxx xxx vyslechnuta v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx právnická xxxxx, jen xxxxx §131.

§126x

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vypovídat x okolnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nastalých v xxxx, xxx byla xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx provede xxxxx §131 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §131 odst. 3.

§126a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§127 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, vyžádá xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx je-li pochybnost x správnosti podaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx znalce. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx xxxxxxx vypracoval xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx znalce xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx znalce.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo je-li xxxxxxx nejasný xxxx xxxxxxx, je nutno xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx nechá xxxxxxxx xxxxxxx přezkoumat xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán, xxxxxxx ústav, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx znaleckou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx předseda senátu xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx znalci, xxxxxxxxx xx potřebné xxxxxxxx, podal xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušce krve, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx snášel, xxxxxxxx to xx x podání znaleckého xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxx úhrada, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkem řízení xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx xxxxxxx znalce x tom, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku, xxxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx o znalecký xxxxxxx xxxxxxxx soudem. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx požádala x xxxxxxxx xxxxxxx, nahlédnout xx spisu nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx potřebnými xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

§127x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x účinností xx 1.9.2011

§128 >>

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §139 odst. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxx ten, xxx xx tak mohl xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.

§129 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx provede xxx, xx ji xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účastníkům x xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx soudu, orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130 >>

(1) Ohledání xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dopravit x xxxxx, xxxxxxx xx xxx jednání. Za xxx xxxxxx může xxxxxxxx senátu uložit xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Jinak xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Je x němu xxxxx xxxxxxxxx xx, kteří xx předvolávají x xxxxxxx.

§131 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost nelze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s tím xxxxxxxx účastník, který xx být xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx. Xxx svém xxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx; o tom xxxx xxx poučeni.

(3) Xxxxxxxxxx §126 odst. 3 se xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§132 >>

Důkazy xxxxxxx xxxx podle xxx úvahy, x xx každý xxxxx xxxxxxxxxx x všechny xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx toho, xx xxxxxx účastníci.

§133 >>

Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx připouští xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx, pokud x řízení xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§133a

Pokud xxxxxxx uvede xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného došlo x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx pohlaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, víry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx anebo sexuální xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti včetně xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně přístupu x nim, členství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 204),

x) na základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x přístupu xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x bydlení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiných zájmových xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 205), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx 206),

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nedošlo x xxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení.

§133x

Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zboží, jehož xxxxxxx mohlo xxx xxxxxxxx právo z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vůči veškerému xxxxx.

§133x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2006 Xx. x účinností xx 22.5.2006

§134 >>

Listiny vydané xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx státními xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x listiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xx veřejné, xxxxxxxxx, xx jde x nařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, x xxxx-xx dokázán xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xx je v xxxx osvědčeno xxxx xxxxxxxxx.

§135 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů, x kdo je xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x blokovém xxxxxx.

(2) Xxxxx otázky, x xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx sám. Xxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx.

§136 >>

Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx obtížemi xxxx nelze-li ji xxxxxxx vůbec, určí xx soud xxxxx xxx xxxxx.

Hlava III.

Náklady xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx řízení

§137 >>

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výdělek xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx zástupců, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem podle §100 odst. 2.

(2) Xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jen je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxxx patentový xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120).

(3) Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nákladům xxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, notář x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 162),

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 163), a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120), xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupců 189), x xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx advokáta xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 163), x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162) xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§138 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznat xxxxxxxxxxx xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx, odůvodňují-li xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxxxx uplatňování nebo xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx poplatků zcela xxx xxxxx výjimečně, xxxx-xx xxxxx zvlášť xxxxxxx důvody, a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno. Nerozhodne-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx účinnost; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxx xx řízení xxxxxx, popřípadě x xx zpětnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx osvobození xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x jakém bylo xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx zástupce x na xxxxxx xx zastupování.

§139 >>

(1) Svědci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x ušlého výdělku (xxxxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxx dnů xx výslechu xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx oznámeno, xx x výslechu xxxxxxx. X xxx xxxx xxxx svědka x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §126a xxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx odměnu (xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxxxx předpisy xxxxxxx, xxxx x v xxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx, xxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx aby předložil xxxxxxx, xx tatáž xxxxx xxxx svědek, xxxx-xx účastníkem. Musí xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§140

(1) Xxxxx účastník xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Společné náklady xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx účastenství xx xxxx a na xxxxxx; nelze-li poměr xxxxxxxxxxx xxxxx, platí xx xxxxxx dílem. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx účastníku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx 77) x xxxxxxx xx daň x xxxxxxx xxxxxxx xxxx určí z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 162). X odůvodněných xxxxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx první xxxxxxx x mediátorem xxxxx §100 odst. 2 xxxx §114c xxxx. 3 písm. x), platí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx soudních poplatků xxxx; xxx xxxxxx xxxxxx xx zastupování xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx z xxxxxxx xxxxxxx soud xxxx x xxxxxx xxxxx sazby daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx 162).

§141 >>

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhl xxxx který nařídil xxxx o skutečnostech xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx předseda senátu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx složil xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxx poučen.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxx zálohou, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§142

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx měl xx věci xxxx xxxxxx, přizná xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxx účastníku, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Měl-li účastník xx xxxx xxxxxx xxx částečný, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx žádný z xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxx.

(3) X když xxx xxxxxxxx xx věci xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx xx soud xxxxxxx plnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx v poměrně xxxxxxxx části nebo xxxxxxxx-xx rozhodnutí o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 71) xxxxxx xxxx žalovanému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxx. To xxxxx xxxxxxx, bylo-li řízení xxxxxxxx xx návrh Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxx x §35a.

§142x

(1) Žalobce, xxxxx xxx úspěch v xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx návrhu na xxxxxxxx řízení zaslal xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, případně na xxxxxxxx známou adresu xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx-xx tu xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxxx výzvu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nezaslal.

§143 >>

Žalovaný, xxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx, xx právo xx xxxxxxx nákladů xxxxxx proti xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§144

§144 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§145 >>

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§146 >>

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výsledku, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx o náhradě xxxxxxx xxxxxxxx něco xxxxxx;

x) xxxx zastaveno.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zavinil, že xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx-xx však xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx řízení) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx podán důvodně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx řízení).

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx (navrhovatel) xxxxxxx nahradit ostatním xxxxxxxxxx jejich náklady.

§147 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uložit, xxx hradili xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxx xxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx v §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, kteří při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§148 >>

(1) Xxxx xx xxxxx výsledků xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx uložit xxxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §126a, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx nějakou xxxxxxxxx, xxx nahradili xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx práva xx xxxxxxx nákladů řízení xxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx státem placených xxxxxxx řízení se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§149 >>

(1) Zastupoval-li xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Zastupoval-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přisouzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx ten, jemuž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx účastníka, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zástupce než xxxxx §137 odst. 2, xx ten, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx 70) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 120).

§150 >>

Jsou-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx

§151 >>

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx končí; u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147 a §148 odst. 2 xxx může xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 70) xxxxx patentovým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro řízení x xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx §147, §149 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 77). Xxxxxxx za xxx z xxxxxxx xxxxxxx soud xxxx x odměny za xxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxx sazby xxxx x přidané xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 162). Xxxxxxx mzdy (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Náhradu xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podle §127a, soud xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §137 odst. 2 x který nedoložil xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx náhradu x xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce; xxxxxxxxxx však náhradu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxx jestliže tyto xxxxxxx vznikly xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svědci, xxxxx xxxxxxx x §126a, znalci, tlumočníci xxxx ti, xxxxx xxx dokazování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nemohou xxx nahrazeny z xxxxxx xxxxxx než xxxxx §147.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§151x >>

§151a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxx IV.

Rozhodnutí

Rozsudek

§152 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx. Xxxxx stanoví, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnout xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx nebo xxx x jejím xxxxxxx.

§153 >>

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přisoudit xxxx xxxxxx nebo xxxx, xxx xxxx se xxxxxxxx, jen tehdy, xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§153x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xxxx základ xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx uplatňován, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zčásti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx nelze vydat xx věcech, x xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx xxxx (§99 odst. 1 x 2).

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx (§114b xxxx. 5 x §114c odst. 6).

(4) Xxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.

§153x >>

(1) Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx vlastních xxxxx (§49) xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx deset xxx xxxxx xxxx, xxx xx jednání má xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx první xxxxxxx, xxxxx se xx věci xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx nesporná x na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxx zmeškání.

(2) Xx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxx rozhodnout rozsudkem xxx zmeškání xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx vydat xx xxxxxx, x xxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxx smír (§99 xxxx. 1 x 2), xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx rozsudkem xx vzniku, xxxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx žalovaný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nařídí jednání. Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx právní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Pokud žalovaný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx proti xxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhověno, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§154 >>

(1) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x opětující xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx dávek, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§155 >>

(1) Obsah xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx vysloví xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx výroku také xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x náhradě nákladů xxxxxx; rozhodne-li jen x základu náhrady xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx případu x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x cizí xxxx x xxxxxxxx předpisy 78) xxxxxxxx tuzemci, 79) xxxxx xx xxxxx, plnění v xxxxxxxxxx cizí měně xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. 80)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekalým xxxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx věcech ochrany xxxx spotřebitelů 124) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyhověl, xxxxxxx na xxxx xxxxx ve výroku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxx.

§156 >>

(1) Rozsudek xx vyhlašuje xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x odvolání x x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výrok. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozsudek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po skončení xxxxxxx, xxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxx k xxxxxxxxx rozsudku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx deseti xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 x 3 xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxx.

§157 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xx xx xxxxxxx "Xxxxxx republiky" xxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx x příjmení soudců x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zastupitelství a Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx projednávané xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx opravný prostředek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, a o xxxxx x xxxxx x jeho podání, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, uvede xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (identifikační xxxxx).

(2) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) domáhal x x jakých důvodů x jak xx xx věci vyjádřil xxxxxxxx (jiný účastník xxxxxx), xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má prokázány x xxxxx nikoliv, x xxxxx důkazy xxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx posoudil xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx o xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X odůvodnění rozsudku xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx rozhodl xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx.

(4) X odůvodnění xxxxxxxx, proti němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§207 xxxx. 1), xxxx uvede xxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§158 >>

(1) Xxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nemůže-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx člen xxxxxx, x rozhodl-li xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsudek xx vyhotovuje v xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx vzdali odvolání xx skončení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doručen xxxxx xxxxxxxx 3, xx třeba xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx třiceti xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§159 >>

Doručený xxxxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxx odvoláním, je x právní moci.

§159x

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx účastníky xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §83 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx řízení, ale x xxx xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx x x jakém rozsahu xx výrok xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxxx též xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxx být v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§160 >>

(1) Xxxxx-xx xxxx x rozsudku xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, běží xxxxx x xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení.

(4) X xxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplyne xxxxx k plnění.

(2) Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nabyl xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx.

§162 >>

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozsudky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx újmy.

§163 >>

Rozsudek xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx na návrh xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx změnily okolnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx dávek xxxx splátek. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx přípustná xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§164 >>

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsudku xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx i xxxx zjevné xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx-xx možné provést xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá x xxx opravné usnesení, xxxxx doručí xxxxxxxxxx; xxx-xx x opravu xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx usnesení nenabude xxxxxx xxxx.

§165 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxxxxx návrhu, xxxxxxxx věc odvolacímu xxxxx, xxxxx o xxxxxx rozhodne.

(3) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ve xxxxxx příslušejících senátu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jednání xxxx xxxxx nařizovat.

§166 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doplnění. Soud xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxx x bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx předmětu xxxxxx xxxxx soud xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx usnesením. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§167 >>

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Usnesením xx rozhoduje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, x xxxxx návrhu xxxx, x xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x věcech, xxxxx xx týkají xxxxxx řízení.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx.

§168 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesení xxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx němu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx to xx xxxxx pro xxxxxx řízení xxxxx xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx nějaká xxxxxxxxx.

§169 >>

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx usnesení se xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, jména x příjmení soudců x xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x věci, výrok, xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx v xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxx x xxxx podání, x xxx x xxxxx vydání xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx každého xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření, návrhu xx zajištění xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazního prostředku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vedení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §104a, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění nemusí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx věci x xx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonná xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx vyhotovení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xxxxxxx §157 odst. 2 x 4.

§170 >>

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx, x není-li třeba xxxxxxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Usnesením, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxx xxxx xxxxx.

§171 >>

(1) Lhůta x plnění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonatelné.

(2) Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxxxx, je xxxxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx doručovat, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx usnesení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxx, běží xxxxx k plnění xx xx právní xxxx xxxxxxxx.

Platební xxxxxx

§172 >>

(1) Xxxx xxxx i xxx výslovné xxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky x xxxxxxx-xx uplatněné právo xx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náklady řízení xxxx xxx v xxxx lhůtě xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ustanovení §36a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) má-li xxx platební rozkaz xxxxxxx žalovanému do xxxxxx.

(3) Nevydá-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

§173 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, náhradní xxxxxxxx je vyloučeno.

(2) Xxxxx-xx platební xxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v plném xxxxxxx.

§174 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx účinky pravomocného xxxxxxxx.

(2) Podá-li i xxx jeden xx xxxxxxxxxx xxxx odpor, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxx nařídí xxxxxxx. Xxxxxxxx prostředkem xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx usnesením xxxxxxx; pro nedostatek xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odpor xxxx xxxxxxx též xxxxx, xxxxx-xx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §164.

§174x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx podán xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zveřejní ministerstvo xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx elektronického platebního xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) a xxxxxxxxxxx podle §79 xxxx. 1 obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §172 xx 174 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.

(5) Elektronický xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx xxxxxxxx poplatek xx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ani ve xxxxx soudem x xxxx určené.

(6) Xxxxx xxxxx elektronickému platebnímu xxxxxxx lze xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsaném xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§174x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 190) xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal.

(3) Usnesení xxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx evropského platebního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu.

§174b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 23.1.2009

§175 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x prvopisu xxxxxx xxxx xxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx listiny xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx soud xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx uloží, xxx xx 15 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxx lhůtě podal xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx vše, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx rozkaz xxxx xxx xxxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doručení xx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx na vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §174 xxxx. 4 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxx, xx směnečný (šekový) xxxxxxxx rozkaz xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxx xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xx ten, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněn.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx včas xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx vzneseným však xxx nelze přihlížet. X rozsudku xxxx xxxxxxx, zda směnečný (xxxxxx) xxxxxxxx rozkaz xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxx ho xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(5) Vezme-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x námitkách xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx prostředkem xxx proti výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Hlava V.

Zvláštní xxxxxxxxxx

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175c

§175c zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175g

§175g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175l

§175l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175n

§175n zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175o

§175o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x >>

§175x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175s

§175s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175u

§175u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175x

§175x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175xx

§175xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§175ze

§175ze zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Xxxxxx x xxxxxx x rušené xxxxx

§176 >>

Xxxxxxxxxx §177180 xx použijí, xx-xx z žaloby xxxxxx, xx xx xxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§177 >>

(1) Domáhá-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držby, xxxx x žalobě rozhodne xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, soud rozhodne x xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doručeno xxxxxxx 3 dny xxxxxx.

§178 >>

X xxxxxx xx xxxx omezí xx zjištění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rušení.

§179 >>

X xxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx držby.

§180 >>

(1) Ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx usnesením.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx §156 xxxx. 2 xx nepoužije.

§180x

§180x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§180x

§180x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§181

§181 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§182

§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§183

§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.

§184

§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185a

§185a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185h

§185h zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185i

§185i xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185j

§185j xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185l

§185l zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185m

§185m zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185o

§185o xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185r

§185r xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§185x

§185x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§186

§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§187

§187 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§188

§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2005 Sb.

§189

§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§190

§190 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191

§191 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191a

§191a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191x

§191x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191f

§191f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191g

§191g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§191h

§191h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§192

§192 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193

§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193a

§193a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193d

§193d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§193x

§193x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194

§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§194x

§194x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§195

§195 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§196

§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§197

§197 zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§198

§198 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§199

§199 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200

§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200db

§200db xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200xx

§200xx zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200e

§200e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200f

§200f zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200h

§200h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200i

§200i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200j

§200j zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200k

§200k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200o

§200o xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x zrušen právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200r

§200r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§200x

§200x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200u

§200u xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200ua

§200ua zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200v

§200v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 404/2012 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200x

§200x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200za

§200za zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§200xx

§200xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2001 Sb.

XXXX IV.

OPRAVNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxx X.

Xxxxxxxx

Xxxxxx odvolání

§201 >>

Účastník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§202 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx řízení,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx neúplné, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx nebo xxxxxxx (§43 xxxx. 1),

x) xxxx prominuto zmeškání xxxxx,

x) byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změna xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x svědečném nebo x xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx xxxxx §110,

h) xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§114b),

i) xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, že doručení xx neúčinné (§50d),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 2,

x) byl xxxxxx platební rozkaz xxxxx §173 odst. 2.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x u xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§203

(1) Vedlejší xxxxxxxx xxxx podat odvolání xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vstoupil xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx vedlejšího účastníka xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolání xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vstoupit xxxx v nichž xxxx xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx, x jen tehdy, xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxx xxx zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §35a x xxx xxxxx, jestliže do xxxxxx vstoupil xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všem účastníkům xxxxxx.

§204 >>

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x soudu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx také tehdy, xxxxxxxx bylo podáno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx odvolatel řídil xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx x odvolání xxxx x xxxxx, u xxxxx xx podává, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx podat xxxxxxxx do xxx xxxxxx od xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§205 >>

(1) X odvolání musí xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx se odvolatel xxxxxx (xxxxxxxx návrh).

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx usnesení, jímž xxxx rozhodnuto ve xxxx samé, xxx xxxxxxxxx jen tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodoval xxxxx nepříslušný xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx samosoudce xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx nepřihlédl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxx §118b xxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx následek nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx zjistil skutkový xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k nesprávným xxxxxxxxx zjištěním,

f) xxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§205a),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx lhůty x odvolání.

(4) Rozsah, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx.

§205a

Skutečnosti nebo xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, jsou x xxxxxxxx proti rozsudku xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) nebo xxxxxxxx soudu;

b) jimi xx být prokázáno, xx v xxxxxx xxxxx x vadám, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci;

c) xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně;

d) xxxx xx xxx splněna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx povinnost, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx neměl odvolatel xx xxxx xxxxxx x xx odvolatel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §118a xxxx. 1 xx 3;

e) xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxx xxxxx §119a xxxx. 1;

f) xxxxxxx (xxxxxxx) po vyhlášení (xxxxxx) xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx.

§205x

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxx uvedené x §205 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxxxx nebo důkazy, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (§153a, 153b).

§205x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§206 >>

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxx, kdo xx x tomu xxxxxxxx, včas přípustné xxxxxxxx, nenabývá rozhodnutí xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx rozhodnuto x několika xxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx (§91 odst. 1) a odvolání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx napaden, xxxxxxxxx dotčena. Xx xxxxxxx x případech, xxx na rozhodnutí x napadeném xxxxxx xx závislý výrok, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníky.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výroků xxxx dotčena xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x plnění xxxx x předběžné vykonatelnosti xxxxxxxx.

Vzdání xx xxxxxxxx x xxxx vzetí xxxx

§207 >>

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx po vyhlášení (xxxxxx) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx je zpět; x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx zastaví. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je podat xxxxx.

XXXXXXX 1)

Úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§208 >>

(1) Opožděně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx soudu xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu.

§209 >>

Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx podaném xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx xx mu xxxx xxxxxxxxx nebo má-li xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx není xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx se zprávou x xxx odvolacímu xxxxx.

§210 >>

(1) Xxxxx-xx x případy xxxxxxx x §208 xxxx x §209, doručí xxxxxxxx senátu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxx účastníkům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx týká, xx-xx xx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povahu věci xxxxxx a xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx všem xxxxxxxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, předloží xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxx uvede, xx považuje odvolání xx podané xx xxxxx.

§210x >>

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx nenabyla xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53), xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§43 xxxx. 2, §75a, §75b xxxx. 2, §78d xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208), nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx odvolání x celém rozsahu xxxxxx.

Xxxxxx x odvolacího xxxxx

§211 >>

Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§211a

Jiní xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před soudem xxxxxxx xxxxxx, jen xx podmínek uvedených x §205a.

§211b

§211b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§212 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc v xxxxxx, ve xxxxxxx xx odvolatel xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Tímto xxxxxxxx není xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx výroku je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčen,

b) x případech, kde xxx o taková xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vystupují xx xxxxx xxxxxx, x xxx platí xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx odvolání podal xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi účastníky.

§212x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x důvodů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 odst. 2).

(2) Rozsudek nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, nelze přezkoumat xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx přes xxxxx soudu (§43 x 209) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (§205a x §211a) xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxx x §205b.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedeným x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §229 xxxx. 3. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx přihlíží xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx náprava.

(6) Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx přezkoumat xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx řešil xx xxxxxx xxxxxxxx.

§213 >>

(1) Odvolací xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxx zjistil xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx zopakovat xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx soud prvního xxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx xxxx; dosud xxxxxxxxx xxxxxx zopakuje xxxx, xx-xx za xx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx k jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx učinil xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx důkazům, x xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx zjištění, odvolací xxxx při zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, jen jestliže xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx být xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx provedl jiné xxxxxx, x nichž xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx vycházel.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x účastníky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx potřebné xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; to xxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxx provedeno xxxxxxxx doplnění dokazování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokazování.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřihlíží xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x §205a xxxx §211a.

§213x

(1) Má-li odvolací xxxx xx xx, xx xxxx být xxxxxxxxx jiné než xxxxxxxxx navržené xxxxxx (§120 xxxx. 2 xxxx xxxxx), nebo xxxxxxx-xx dokazování (§213 xxxx. 2 x 3), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dokazování o xxxxxxxxx navržené xxxxxx (§213 xxxx. 4) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§213b

(1) X odvolacím xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §118a; tento xxxxxx však xxxxxx xxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §205a xxxx 211a xxxx x xxxxxxxxx procesních xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Porušení xxxxxxxxxx §118a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tvrzení nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§213b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

§214 >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednání.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se odmítá xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxxx;

x) odvolání směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxx rozhodnuto xx xxxx xxxx;

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §219a xxxx. 1;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx k plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx také xxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx doplňuje dokazování.

§215 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxx být účastníkům xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx času x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu jednání; xxxxx platí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně §116 xx 118, §118a xxxx. 4 a §119. Xx závěr xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x právní xxxxxxx xxxx.

§216 >>

(1) Ustanovení §92, 97 a 98 xxx odvolací xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nárok.

(3) Xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx k jednání x odvolacího xxxxx.

§217

xxxxxx

Rozhodnutí o xxxxxxxx

§218 >>

Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb.;

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxx k odvolání xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§218x

Xxxxxxxxx-xx předseda senátu xxxxx prvního stupně xxxxx §208 xxxx. 1, ačkoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxx opožděně, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx třeba, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx buď xxx nebo prostřednictvím xxxxx prvního stupně xxxxx soudu xxxxxxxxxx.

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§218x

§218x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§218c

O xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx před odvolacím xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §218 xxxx xxxxx §218a xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx člen xxxxxx.

§218x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 404/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§219 >>

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§219a

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx soud nebo xxxxxxxxx soudce anebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx, které xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, a za xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx měl xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx nástupcem xxxxxxxxx, který po xxxxxxxx řízení ztratil xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odvolací soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo rozhodnuto xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky navržené xxxxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§213 xxxx. 3 x 4); ustanovení §213 xxxx. 5 tím xxxxx xxx xxxxxxx.

§219x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 59/2005 Xx. x účinností od 1.4.2005

§220 >>

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, jestliže xxxxxx splněny podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx (§219) xxxx xxxxxxx (§219a) a xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxx;

x) xx doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxx zjištěn tak, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx.

§220x

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinků, xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx xxx důvod xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vychází xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxx napadeného xxxxxxxx.

§220x xxxxxx právním předpisem x. 296/2017 Sb. x účinností xx 30.9.2017

§221 >>

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx soud rozhodnutí xxxxx §219a,

x) xxxxx xxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx, anebo

c) xxxxxxxx o zastavení xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxx nedostatek xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx pravomoc soudů, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx rozhodnutí proto, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx názor (§226 xxxx. 1, §235h xxxx. 2 xxxx xxxxx x §243d odst. 1) xxxx že x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx řízení věc xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx věc x dalšímu xxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx.

§221a

Odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx navrhována xxxx xxxxx, a xxxxxx.

§221x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§222 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odvolání xxxx, xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastane, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx soud xxxxxxx xxxxxx x některé xxxxx předmětu xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx vykonatelnost, xxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx (§166).

(3) Xx xxxxxxxx §164 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§222x

(1) Vezme-li xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, zruší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněn, anebo xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx zpětvzetím návrhu x vážných důvodů xxxxxxxxxx, odvolací soud xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxx; x takovém případě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§223 >>

Odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx (§219) xxxx xxxx rozsudek xxxxx §220 xxxx. 1; jinak rozhoduje xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§224 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx odvolací xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx odvolací xxxx rozhodnutí x xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x novém rozhodnutí x xxxx.

Další průběh řízení

§225 >>

Xxxx prvního stupně xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§226 >>

(1) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx věc xxxxxxx x dalšímu xxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx §104a. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx při xxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx shodných skutkových xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx také x xxxxxxxxx xxxx ze xxxxx provedených xxxxxx.

§227

xxxxxx

Xxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

§228 >>

(1) Xxxxxxx xx obnovu xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocné usnesení, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx věci xxxx:

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx bez xxx xxxx nemohl použít x xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §205a a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx věci;

b) lze-li xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx provedeny x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx prvního xxxxxx nebo za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205a x 211a též xxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxx xxxxx přivodit xxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx.

(2) Žalobou xx obnovu xxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx schválen xxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x pravomocný xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§229 >>

(1) Žalobou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx nenáleží xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx způsobilost xxx účastníkem xxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx ho xxxx xxxxx,

x) rozhodoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx samosoudce xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx rozhodnuto x neprospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudce xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu neznámého xxxxxx xxxx proto, xx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresu x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx zmatečnost účastník xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) x téže xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxx xxxx bylo xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx zastaven xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§261a).

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx rozhodnuto ve xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu odňata xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Totéž platí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx §202 odst. 2.

(4) Žalobou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kterým xxxx zastaveno odvolací xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§230 >>

(1) Žaloba xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x žalobě x rušené držby;

b) xxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx x plnění x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxx proti důvodům xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx též proti xxxxxxxxx x usnesením, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nepočítaje x xx dovolání.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zmatečnost.

§231 >>

(1) Xxxxxx xxxx podat z xxxxxx xxxxxxxxx x §228 a 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vstoupil xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx však nepřípustná, xxxxxxxx x ní xxx podporovaný účastník xxxxxxxxxx.

(2) Státní zastupitelství xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx podle xxxxxx vstoupit xxxx x xxxxx může xxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx žalobu xxxxx, xxxxx běží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže současně xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx pro xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených v §35a. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vstoupí xx xxxxxx (§35a).

(4) Xxxxxxxxxx §230 xxx xxxxx xxxxxxx.

Podání žaloby

§232 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx směřuje, v xxxxx rozsahu xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxxx obnovy řízení xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx x tom, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx žaloby xxxxxxxxx, xxxxx i to, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(2) Rozsah, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, x důvod xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

§233 >>

(1) Žaloba xx obnovu řízení xxxx být xxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, nebo xx xx doby, xxx xxx xxxx xxxxxxxx; běh xxxx xxxxx xxxx neskončí xxxx uplynutím xxx xxxxxx xx právní xxxx napadeného xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podána xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rozsudek nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx soudním řízení xxxxxxxx právo, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx.

§234 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podána xx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x §229 odst. 1 xxxx. c) xxx žalobu podat xx lhůtě xxx xxxxxx, xxxxx počíná xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx ustanoven xxxxxxxx nebo kdy xxxxxxx překážka, xxx xxxxxx nemohl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro kterou xxxxxx před soudem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 písm. x) xxx žalobu xxxxx xx lhůtě tří xxxxxx od té xxxx, xxx se xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, nejpozději xxxx do xxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx žalobu xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xx xxxx, kdy xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x napadeném rozhodnutí.

(6) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx v §229 xxxx. 2 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§235 >>

(1) Prominutí xxxxxxxx xxxx k xxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx běhu xxxx xxxxx §234 xxxx. 1 až 4 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolacího xxxxx.

Řízení x rozhodnutí x xxxxxx

§235x

(1) Žalobu xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní soud, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Žalobu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §229 odst. 3 x 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§9 xxxx. 2).

(2) Xxx xxxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx něco xxxxxx.

§235x

(1) Byla-li proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, spojí soud xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §92, 97 x 98 xxx řízení x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxx §107a.

(3) Xxxx-xx xxxxx napadenému xxxxxxxxxx podáno též xxxxxxxx, xxxx řízení x žalobě xxxxxxx xx do rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.

§235x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx o xxxx.

§235x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235x

Xxxx xxxxxxxx xxx x mezích, xx xxxxxxx xx xxx, xxx podal xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozsahem xxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx žalobou xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo povinnosti, xx se rozhodnutí xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx jednoho x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.

§235x

(1) Xxxxxx na xxxxxx řízení soud xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx soud usnesením xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §229 odst. 1 xxxx. x), b) x x) xxxx x §229 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx pravomoci xxxxxx. Xxxxx-xx důvody, xxx xxxxx bylo zrušeno xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně, xxxxx soud i xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx žalobou xxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx napadeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněnou obnovu xxxxxx, jen xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x ní xxxxxxx xxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacím soudem xxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx.

§235x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§235x

Xxxxxx-xx xxxx žalobu xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx, nebo proto, xx xx podal xxxxx, xxx k xx nebyl xxxxxxxx, xxxx proto, že xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx jednání.

§235f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§235g

Povolením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§235x vložen xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xx povolení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§235x

(1) Xxxx-xx povolena xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx stupně, jakmile xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, věc xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx všemu, xx xxxxx najevo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx žaloby. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správným, xxxxxxx usnesením návrh xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxxxx ve věci xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nahradí xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, xxxxxxx usnesení xxxxxx právní xxxx, xxx dalšího návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx vyšlo xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Právní xxxxx obsažený xx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx).

§235x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§235i

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nákladů původního xxxxxx i xxxxxx x žalobě; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zruší-li xxxx napadené rozhodnutí x xxxxxxx-xx též xxxxxx x věci (§235e odst. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x x náhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx nemohou xxx xxxxx rozhodnutím x xxxx xxxxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§236 >>

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§237 >>

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§238 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx §237 xxxx xxxxxxxxx

x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx občanského xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx vedeno podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxx vedeno xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x exekučního řízení, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx vztahy; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřihlíží,

d) ve xxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx žaloba xxx xxxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx, pořádkovém xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx tlumočném,

g) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx z xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení,

i) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odvolací soud xxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxxxx xx peněžitého xxxxxx je xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 Xx [xxxxxxxx 1 písm. c)], xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx života, xx xxxx neurčitou xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 5 xxx, xx rozhodný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnění.

(3) Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 Xx.

§238x >>

Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, o xxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107a), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§92 odst. 1) x x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 odst. 2).

§239 >>

Xxxxxxxxxxx dovolání (§237238a) xx oprávněn xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §241b xxxx. 1 x 2 xxx nejsou xxxxxxx.

Xxxxxx dovolání

§240 >>

(1) Xxxxxxxx může podat xxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xx xxxx zachována, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx zachována xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáno xx xxxxxxxx dvouměsíční xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx, o lhůtě x xxxxxxxx nebo x xxxxx, x xxxxx se xxxxxx, xxxx obsahuje-li nesprávné xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx.

§241 >>

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 70)

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xx-xx dovolatelem fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, obec nebo xxxxx územně samosprávný xxxxx, xxxxx-xx za xx xxxxx xxxxxxx x §21, 21a, xxxxx x §21b, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zastupuje stát xxxxx §26a, jedná-li xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §26a xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x §21, 21a, 21b, anebo v §26a odst. 3, xxxxx xx právnické xxxxxxxx.

§241a

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx vad podle §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x §229 xxxx. 3.

(2) V xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxx xxxxxxxx, v xxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx xxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx vymezí xxx, že dovolatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx nesprávné, x xx xxxxxx, x xxx spočívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení.

(4) X dovolání nelze xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx učinil xx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) K xxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx napadá xxxxxxxxxx odvolacího soudu, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx dovolání, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §241, xx xxxxxxxxxx.

(6) V dovolání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy.

Úkony xxxxx xxxxxxx xxxxxx

§241x

(1) Xxxxxxxxxx §208 xxxx. 1, §209 x 210 platí xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §241, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, někým, xxx k dovolání xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx proti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadá, x xxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxxxx dovolání (§237 xx 238a) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolání, může xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx trvání xxxxx k dovolání. Xxxxxx-xx v xxxx xxxxxx dovolání splněna xxxxxxxx xxxxxxx v §241, xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx dovolateli xxxxxx xx splnění této xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx před uplynutím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx x xxxx žádosti xxxxxxxxxx. Nebyl-li nedostatek xxxxxxxx xxxxxxx v §241 xxx ve xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx

§242 >>

(1) Dovolací xxxx přezkoumá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu v xxxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dovolací xxxx xxxx vázán rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx, kdy na xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx dovoláním xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, kde xxx x xxxxxx společná xxxxx xxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x účastníků,

c) xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx jen z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx-xx dovolání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §229 xxxx. 3, jakož x k xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Účastníci xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x rozsah, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadají; ke xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx.

§243 >>

Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud i xxx návrhu odložit

a) xxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

b) právní xxx napadeného rozhodnutí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve svých xxxxxxx a nedotkne-li xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx účastníka řízení.

§243x >>

(1) Dovolací xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx zpravidla xxx xxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxx xxxxx §215 x §216 odst. 3.

§243x >>

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx soudem prvního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §43, 92, 95 xx 99 a 107a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Rozhodnutí o xxxxxxxx

§243x >>

(1) Dovolání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx (§241b xxxx. 3) xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, dovolací xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, že dovolání xxxx podle §237 xxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §218 xxxx. b), §218a, §224 odst. 1 x 2 x §225 platí xxx xxxxxx u dovolacího xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx zastaví. Nerozhodl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx §241b xxxx. 3 xxxx třetí, xxxxxxx xx nezdařilo odstranit xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §241, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxxx.

§243x >>

(1) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx §243c, xxxxxxxx xxxx

x) dovolání zamítne, xxxxx-xx k závěru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) může rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxx ukazují, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx v prvním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne o xxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxxx.

§243x

(1) Xxxxxx-xx podmínky xxx xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro zamítnutí xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxx.

(2) Zruší-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx zrušeno rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx soud i xxxx rozhodnutí x xxxxx věc xxxxx xxxxxxx stupně k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx postoupí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Dovolací xxxx xxxxx též xxxxx rozhodnutí vydaná x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dozví-li xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x prvním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x jejich zrušení xxxxxxxxxxx usnesením.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§243g odst. 1) xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiný senát xxxx přikázat věc x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx soudu. X případě, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx nařídit, xxx xxx x dalším xxxxxx projednal u xxxxx prvního stupně xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

(4) Zruší-li dovolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx uvedené x §229 odst. 1 xxxx. x), b) xxxx d) a x §229 odst. 2 xxxx. x) xxxx b), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xxxx orgánu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§243x

(1) Xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx.

(2) X zastavení dovolacího xxxxxx nebo x xxxxxxxxx dovolání, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxx, xxx x xxxxxxxx není oprávněn, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx doplněno nebo xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může rozhodnout xxxxxxxx xxxxxx dovolacího xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxxxx odmítnuto xxxx jímž bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uvede, xxxx xx dovolání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx trpí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx, nebo proč xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxx zastaveno. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Dovolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx jestliže mění xx xxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Rozsudek xx xxxxxxxxx ústně, xxxxxxxx-xx ve věci xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xx přítomen xxxxxxx jeden účastník xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Jsou-li při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx vyhlásí xxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx desce (xxxx xxx "úřední xxxxx xxxxx") po xxxx xxxxxxxx dnů. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5.

§243g

Další průběh řízení

(1) Xxxxxxxx dovolací xxxx xxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx (xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx), jedná xxxx x věci xxxx, xxxxx xxxx xxx vrácena xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §226 xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx poměry xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx.

XXXX X.

XXXXXX XX XXXXXX, X NICHŽ XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§244

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxxx zvláštního xxxxxx o xxxxx xxxx x jiné xxxxxx xxxx, která xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx práva (§7 xxxx. 1), a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx tatáž xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx o xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 127) xxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx právního poměru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx účinnosti,

c) odkázal-li xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx právního poměru x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx před xxxxxx. 128)

§245

Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXX

§246

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx na svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, určena nebo xxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxxxx označení účastníků xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodl, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxx xx xxxxxx včas, údaje x tom, v xxx xxxxxxx spatřuje, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx právech, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xx, x xxxxx xxxxxxx xx xxx spor xxxx xxxx právní věc xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx být xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X žalobě je xxxxxxx povinen připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a listinné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx.

§246a

§246a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§246x

§246x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§247

(1) Žaloba xxxx xxx podána xx xxxxx xxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx správním orgánem xxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

(1) Podání xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxx xxx xxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu.

(2) Xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx do xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nedotkne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami.

(3) Xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxxx, xx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

ŘÍZENÍ X XXXXXX

Xxxxxxxxxxx

§249

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vkladu xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.

§250

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx místně xxxxxxxxx

x) xxxxxx soud xxxxxxxxx, jemuž byla xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx o xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx věci xxxxxxx, xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx písmena a) xxxx x).

(2) Týkalo-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, xx k řízení xxxxxx příslušný xxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§250x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou žalobce x xx, kdo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx správním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxx neúčastní xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§250x

(1) X xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žaloby, které xxxx podány xx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím dříve, xxx o xx xxxx prvního stupně xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jaký xx byl v xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx soudem x xxxxxxxxxx nástupnictví (§107 x 107a).

(3) Xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§250c

(1) X rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx správnímu orgánu, xxxxx o sporu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx rozhodl, x xxxxxx mu, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §114b xx xxxxxxxxx.

§250d

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věci xxxx x označit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuta x xxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§114c) nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx příprava xxxxxxx, xx skončení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx soudem konalo; x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxx věrohodnost provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, které účastníci xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxx vyzván x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností xxxxx §118a xxxx. 2.

(2) Omezení xxxxx xxxxxxxx 1 neplatí x případě, xx xxxxxxxxx nebyli xxxxx xxxxxxx podle §114c xxxx. 5 nebo xx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx věci.

§250x

(1) Soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

(2) Xxxx xxxx vzít za xxx též xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§250f

Soud xxxxxxxx věc x mezích, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné právní xxxx x řízení xxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxx není vázán,

a) xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx zahájil xxx xxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx, xx xx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx na všechny xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nositeli,

c) xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

ROZHODNUTÍ X XXXXXX

§250x

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) byla-li xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx není oprávněn,

c) xx-xx nepřípustná.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxx xxxxx zpět, x xx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx zpět xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zpětvzetí návrhu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, pozbývá rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dotčeno. Xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx ve výroku xxxxxxxx x zastavení xxxxxx..

§250x

Xxxx žalobu xxxxxxx, xxxxxxx-xx x závěru, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx o xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx věci xxxxxxx.

§250x

(1) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx x xxxxx nebo x xxxx právní xxxx má xxx xxxxxxxxxx jinak, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx rozsudkem.

(2) Rozsudek xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx rozsahu, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx výroku xxxxxxxx.

§250k

Zastaví-li xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §250h, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx nedotčeno.

§250l

Nahrazuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (§250j xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (§250h xxxx. 3), rozhodne xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§250x

§250x zrušen právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250n

§250n zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250s

§250s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2001 Sb.

§250x

§250x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 348/2011 Sb.

XXXX XX.

XXXXX ROZHODNUTÍ

Hlava X.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx

§251 >>

(1) Nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může oprávněný xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x soudu xxxxx xxxxx na výkon xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx daňovém xxxxxx, xxxx xxxxx odmítne.

§252 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x prohlášení o xxxxxxx obecný soud xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je k xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxx xxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umístěn x Xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný soud, x xxxxx xxxxxx xx nezletilý na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu, xxxxxxxxx jiných rozhodujících xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx, xxx-xx o výkon xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxx x soudu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxxx a provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxx je xxxxx (xxxx xxxxxx), jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx příslušnost xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx, jestliže xx to v xxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxx, xx xxxx xxxx příslušnost přenesena, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx, pokud otázka xxxxxxxxx příslušnosti xxxxxx xxx rozhodnuta xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nadřízenému xxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx je xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§253 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§254 >>

(1) Xx xxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxxxxx předcházejících xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxx třetí xxxxxx zákona x xxxxxxxxx zmeškání lhůty. Xxxxx také podat xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; žalobu xxx zmatečnost xxx xxxxx pouze z xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 4.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxx xxxxxxxxxx týká, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) X usnesení, xxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx nebudou-li x xxxxxxxx uvedeny xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítne.

(5) V xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx skutečnosti, xxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx takové důvody xxxxxxx.

(6) V xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx uvedeno xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§336a) nebo závodu (§338n) x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336b x 338o), xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxx podle §219a xxxx. 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx potřebná xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, provede odvolací xxxx buď xxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx soudu.

(8) X xxxxxxxxxx odvolání není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokazování xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx rozhodl v xxxxxxx se xxxxxxx xxx nařízení xxxxxxx; xx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

Xxxxxxxxx xxxxxx

§255 >>

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§256 >>

(1) Xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx v rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx prospěch xxxxxx, xxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx přešla xxxxxxxxx xxxx právo z xxxxxxxxxx.

(2) Přechod povinnosti xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, 89) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx

§257

Xxxxxxx x provést xxxxx xxxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxx.

§258 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx srážkami xx xxxx, přikázáním pohledávky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx závodu a xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou povinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx provést xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společné věci, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejem zastavených xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx hromadných x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx zastavené xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Činnost soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§259 >>

Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx před podáním xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx tohoto návrhu x považuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx povinného x xxxxx ho x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§260 >>

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dítě, xxxxxxxx soud na xxxxxx účastníka xxxxx xxx xxxxxxxxxx bydliště xxxx, xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxxx xx xxxx toho, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx mzdu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě u xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 90), instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx") má xxx účty x xxxx xxxx čísla xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx jednoho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxx xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx uložit xxxxxxxxxx pokutu (§53).

Prohlášení x xxxxxxx

§260x

(1) Xxx xx vykonatelným xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může soudu xxxx xxxxxxx návrhu xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby předvolal xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx plně xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx povinným xxxx, xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx (§260c).

§260b

(1) Xxxx návrhu xx prohlášení x xxxxxxx vyhoví jen xxxxx, xxxxxxx-xx oprávněný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ani x xxxxxx soudu xxxxx §260 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; stejnopis xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx podává x xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx prvního xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž se xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx povinného 176) x po xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxxxx zavedena xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx správa xxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

§260c

(1) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx povinného xxxxxxxx xxxx zákonného zástupce xxxx opatrovníka.

(2) Je-li xxxxxxxx obec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx předvolá xxxx, xxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx navenek.

(3) Xx-xx xxxxxxxx právnická xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxx statutárním xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tvoří více xxxx, xxxx předvolá xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxx předvolat xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx. U právnické xxxxx v xxxxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx, kdo xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se dostavit x xxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx budou uvedeny xxxxxxxxxx xxxx hrubě xxxxxxxxx xxxxx. 91) Xxxxxxxx-xx xx soud xx xxxxxx, vyzve xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obec, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxxxxxxxx osobu (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx majetek.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxx doručeno nejméně xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxx, xxx xxx x xxxxx řádně předvolán, xxxxxxxxx xxx včasné x důvodné omluvy, xxxx k soudu xxxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.

§260x

(1) Před xxxxxxxxx xxxxxxxx soud předvolaného xxxxx, aby uvedl xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x znovu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx odepření xxxxxxxxxx. 91)

(2) X prohlášení x majetku je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, xxxx pohledávek x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 211),

x) xxxxxxxx, x nichž xx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx a výši xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (§320),

x) xxxxxx xxxx (spoluvlastnický xxxxx xx nich) xxxxxxxxx x kde, xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §334 x x xxxxxxx papírech x zaknihovaných cenných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx a kde xx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx tento xxxxxx xx xxxxxxxxx doplní. X xxxxxxxxx se xxxx uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinného. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zapisovatel x předvolaný.

(4) Úkony xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx učinit xxx soudce.

§260x

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx otázky xxx se souhlasem xxxxx.

(2) Xxxxx, kdo xx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx spisu x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx x činit xx x xxxx xxxxxx x opisy.

§260f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§260g

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx návrh zpět.

(2) Xxxxxxxx-xx oprávněný v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx tom, xxx předvolaný xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinného, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; x protokolu xxxxx xxx ten majetek xxxxxxxxx, xxxxx předvolaný xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Učinil-li xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x době 6 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx povinného k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx vyjde xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§260g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§260x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, která učinil xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx (§260d), jsou xxxx oprávněnému xxxxxxxx.

Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí

§261 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx nařídit xxx xx návrh xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacení peněžité xxxxxx uvede xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx. Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xxxxxx xxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 211), x xxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžního xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx účtů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx x nich xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, označí x xxxxxx xxxxx, xxxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxx pohledávky.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx potvrzením x xxxx vykonatelnosti. Xxxxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx soud, který x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx prvního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx připojit, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxx u xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx prvního stupně, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xx návrhu, a xxxx-xx sám xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění opatří x souladu s xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 147) xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxx nařízením.

§261a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx tří xxx x, jde-li x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx dnů od xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost více xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že povinnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zavázáni xxxxxx xxxxxxx povinní xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tehdy, obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§262 >>

(1) Xxxxxxxx xx xx, co xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx oprávněný, xx xx podmínka xxxxxxx, xx sám xxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx ji splnit, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxx xxxxxxxx státním xxxxxxx nebo xxxxxxx 89), z níž xx patrno, xx xx splnila xxxxxxxx, xx oprávněný splnil xxxx vzájemnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx připraven xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

§262a

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx zúžení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

(2) Xxxx při xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx listin o xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxx jde-li o xxxxxxxx dluhu ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx x xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx oprávněný. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, že závazek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx.

(3) X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nařídit x xx majetek, který xxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxx manželů jen xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx ústavu.

§262x

(1) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo majetek xxxxxxx povinného ve xxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxxxx povinného xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx poučen.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxx x xxxxx uloženy peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xx za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do společného xxxxx xxxxxxx.

§262x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§263 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x takovém xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřejmě xxxxxx pouze některý x nich, xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx těchto xxxxxx, x jde-li x xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx do pětinásobku xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx.

§264 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxx xx xxx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx nařídit, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx výkon rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxx x návrhu xxxxxx, xx by xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx, nepostačil ani xx krytí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§265 >>

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx provedení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx provést xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činného x trestním řízení.

(3) Xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx (vykonavatel), stanoví-li xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx předsedy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx povinný xxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxx xxxx jiný návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx orgánu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§266 >>

(1) Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx bez své xxxx ocitl xxxxxxxxx x xxxxxxx postavení, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mohl xxx xxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx rodiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, že xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx (§268).

§267 >>

Právo k xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxxx na vyloučení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§267x

(1) Návrhem xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxx popření pravosti, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přihlášených x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx uspokojovaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nejde-li x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1), xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodnutí x návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxxxx x výkon rozhodnutí, x xxxxx povinnému.

§267x

(1) Xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx nepodléhají peněžní xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svěřili x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 212).

(2) Xxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxxx. To neplatí, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx svěřenskému správci x xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx. Xx neplatí, jde-li x výkon rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx krytí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí

§268

(1) Xxxxx rozhodnutí bude xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zrušeno xxxx xx xxxxx neúčinným;

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x něho podle §321 x 322 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávku uspokojit;

e) xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx, že výtěžek, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetek, x xxxxx má xxxxx právo nepřipouštějící xxxxx rozhodnutí (§267);

g) xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx právo jím xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxx proveden; bylo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zmeškání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zastaven x tehdy, xxxxxxxx xxxxx zaniklo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx jiný xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46) x xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zastavení xxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stačí x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§269 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §268 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx rozhoduje zpravidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (§163).

Náklady xxxxxx xxxxxxxxxx

§270 >>

(1) Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xx xxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Stát xx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mediátora xx první xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx §147150.

§271 >>

Dojde-li x xxxxxxxxx nařízeného výkonu xxxxxxxxxx, rozhodne xxxx x náhradě nákladů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vznikly, xxxxx toho, z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx, xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxx, xxx vrátil, xx xx povinný xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx již zaplatil.

§272

§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273

§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§273x

§273x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

Použití xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí

§274

(1) Ustanovení §251 xx 271 xx xxxxxxx x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3 x xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) vykonatelných rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx schválených;

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sepsaných xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 150)

x) vykonatelných rozhodnutí x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství; 147)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxxx smírů a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonává xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §337 xx 337h se xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx 210) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx.

§275 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx titul ten xxxxx, xxxxx je xxxxx, u xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx, který xx xxxxxxxx.

(2) Soud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx zastavením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §274 zpravidla si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxx exekuční xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxx xxx.

Hlava II.

Srážky xx xxxx

Xxxxxx xxxxxx

§276 >>

Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx.

§277 >>

(1) Srážky xx provádějí x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx od xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "srážené xxxxxx"). Xxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx čistá xxxx zjišťuje.

(2) Do xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx x čisté xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xx x pracovním poměru. Xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xx xx částky xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx výkonem, x xx zejména xxx xxxxxxxxxx cestách.

§278 >>

Xxxxxxxxx xxxxx xxx sražena x xxxxxxx xxxx základní xxxxxx; způsoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx").

§279 >>

(1) Z xxxxx xxxx, která xxxxx po odečtení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojují xxxxxxx x druhé xxxxxxx x teprve, nestačí-li xxxx xxxxxxx x xxxxxx úhradě, xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) pohledávky xxxxxxxxx;

x) pohledávky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví;

c) xxxxxxxxxx náhrady újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřeného xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy (xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) pohledávky náhrady xxxxxxxxx xx podpoře x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

i) xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xx dávkách státní xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxx, platu nebo xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx snížené xxxxxx, poskytované x xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xx 1. ledna 2011 do 31. xxxxxxxx 2013 v xxxxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx dnů dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Vláda České xxxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx, xxx kterou xx srazí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první bez xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx čisté xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zbytku xxxxx mzdy v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx třetině.

§280 >>

(1) Jsou-li xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, uspokojí xx jednotlivé pohledávky x xxxxx třetiny xxxxxx čisté xxxx xxxxx svého xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pohledávky xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx §279 odst. 1 xx srážkám x xxxxx třetiny zbytku xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xx xxx zřetele xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx podle pořadí (xxxxxxxx 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky. Nepostačí-li xxxxxx sražená x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x to podle xxxxxx xxxxxxx výživného. Xxxxxx-xx by však xxxxxxx sraženou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výživné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výše běžného xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pohledávek se xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; nestačí-li xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§281 >>

Xxxxxxxx srážky xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, x to i xxxx s tím xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§282 >>

(1) X xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, prováděl ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nevyplácel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx doručí nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§294 xxxx. 3), xxxxx xx xxxxxxxxx té xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx.

§283 >>

Jakmile nabude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, vyrozumí xxxx x xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx povinen xxxxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx.

§284 >>

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakmile je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspokojena (§276).

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo oprávněnému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávky, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx, které xx stanou splatnými xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve splátkách.

(3) Xxxxx-xx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §163, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zálohy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí doručeno xxxxxx xxxx xx xx xxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnému xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx tak, jakoby xxxxxxx měl xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xx ještě xxxxxxxxx nebyla.

§286 >>

Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xx několik měsíců xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx měsíc zvláště.

§287 >>

(1) Dohodne-li xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x nižšími xxxxxxxx, než xxxxxxx §277 xx 280, x xxxxxx-xx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, se xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tato xxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx přípustnou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxx plátce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx srážky xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §277 xx 280.

(2) Oprávněný xxxx kdykoliv xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx srážek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxx o tom xxxxxxxx povinného x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx k provádění xxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx mzdy xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxxxx odvolal xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nižších srážek. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§288 >>

Xxxxxx-xx o xx xxxxxx mzdy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx soud, jaká xxxxxx má xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze mzdy xxxxxxxxx sražena, x xx-xx více xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§289 >>

(1) Xxxxxx-xx xxxx odklad xxxxxx rozhodnutí xxxxx §266 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx povinného xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx odkladu, xxxxx xx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §266 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, dokud nebude xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx soud výkon xxxxxxxxxx, vyplatí xxxxxx xxxx sražené xxxxxx xxxxxxxxx.

§290 >>

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx mzdy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxx xxx vůbec xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, aby x xx mohly být xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx může xxxx zastavit xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx chování x xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxxxx.

Výplata xxxxxxxxxxx xxxxxx

§291 >>

(1) Sraženou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Má-li xxxx být z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji rozvrhne xxxx oprávněné x xxx provede výplatu. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx částku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxx má xxxx xxxx peněžitou xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx jinak xxxx xxxxxxxx.

§292 >>

Xxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx tom, xxx xx xxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx oprávněný xxxxxxxx xxxxx plátci xxxx x soudu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx plátce xxxx

§293 >>

(1) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx i xx mzdu povinného x xxxxxx plátce xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx mzdy se xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx §294 xx nepoužije. Xxxxxxxxxx §295 se xxxxxxxxx.

(3) Povinnost provádět xxxxxx vzniká novému xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx se xx povinného nebo xx xxxxxxxxxxx plátce xxxx dozví, že xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx; nedozví-li xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plátce xxxx xxx dříve, xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §294 xxxx. 3. Xxxxxx, které xxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxx §280 xxxx. 3, zůstává jí xxxxxxxxx i x xxxxxx plátce xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx částku v xxxx xxxx, případně x nižší xxxx, xxxxxxxxxx-xx mzda xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx mzdy.

(5) Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nezabavitelné xxxxxx, xxxx xxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx na mzdu (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx částku xx xxxx rozdílu xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxx.

§294 >>

(1) Ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx něho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, kterým xxxxxx a x xx prospěch. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx pracovat; xx xxxxxxx xxxxx xxx plátce xxxxxx xxxxxx (§299), x xxxxx byly prováděny xxxxxx, jestliže bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ten, x koho xxxxxxx xxxxxxxxx nově xx xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx, x xxxx povinný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyrozumí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx kterou xxxx být srážky xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx její xxxxxx; xxxxx ho, xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxxx pokračoval, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy.

§295 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxx, xxxxx nařídil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Do xxxxxxx týdne xxxx xxxxxxx soudu rovněž xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx jednoho xxxxx, xx x xxxx přestal xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx oprávněným, a xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx pohledávky xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy x jaké xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§296 >>

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §294 xxxx. 1 x 2 nebo x §295 xxxx. 2, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §294 a 295 může xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx mzdy pořádkovou xxxxxx (§53).

Xxxxxxx plátců xxxx

§297 >>

(1) Pobírá-li povinný xxxx od několika xxxxxx xxxx, vztahuje xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xx všechny xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx mzdy xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx práce, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plátce xxxx, použije se xxxxxxx xxxxxxxxxx §293, 294 x 296.

§298 >>

(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx srážek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxxxxx x některého plátce xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit xx xxxxx. Soud xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Soud xxxx též xxxxx, xxxxxxx jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx některý z xxxxxx mzdy x xxx ostatní x xxxxxxxxx xxxxxx zatím xxxxxxxxxxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxx xxxxxxx plátců xxxx xxxxxxx, xxxxxx srážky xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřevyšuje xxxxxxxxxx oprávněného. Nepřevyšuje-li xx, xxxxxxx celou xxxxxxxx částku oprávněnému. Xxxxxxxxx-xx xx, vyplatí xxxx xx sražené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x jiných xxxxxx

§299 >>

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx mzdy xx použijí i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z platu, x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odměny xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x dávek státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x příjmů, xxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx 173),

x) peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) podpora x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo stabilizační xxxxxx poskytnutá v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

j) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příspěvek xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

l) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komunistickým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx platí náklady xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou vyplaceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dávky poskytované xxxxx zaopatřovací xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nutně xxxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí; x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednání.

§300 >>

§300 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2006 Sb.

§301 >>

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí srážkami xx xxxx hovoří x plátci mzdy, xxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx též xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx kterým xx povinný xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §299.

§302 >>

(1) Má-li xxxxxxx xxxxx práva xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x §299, xxxxxxxxx xx xxx, jakoby xxx x několik mezd.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx mzdy xxxx vedle ní xxxxx na xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x 299, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx

§303

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxx x tuzemsku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dědic xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx svěřenského xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx jmění"). Xx xxxxxxx, xx-xx povinný xxxxx x pohledávkou xxxxx nakládat xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§304

(1) V nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx doručeno, x účtu povinného xx xx výše xxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neprováděl xx xx xxxxxxxxx x ani xxxxx x nimi xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx xxxxxxxxx, uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxx x nich xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepsána. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x ní volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx nabyl xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx další xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx jinak, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) Xxxx doručí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx doručeno xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí, právo xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, použít xxxx prostředky x xxxxxxx nebo x xxxx xxxxx nakládat, x xx xx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x peněžního ústavu.

§304x

(1) Zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx povinným určeny xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za práci, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx (xxxxx), xxxxxxx xxxx (xxxxx) x plnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, splatné x dalších výplatních xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xx zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx vyplatí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx), xxxxxxx mzdy (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx za práci, xxx xxx mají xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) Výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnému xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx), xxxxxx mezd (xxxxx) nebo jiných xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xx práci, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx xxxx xxxxx.

§304x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2001

§304x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx prostředky do xxxx xxxxxxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 209). Má-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx věta xxxxx pouze x xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X tom xxxx xxx povinný xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx ústav xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §262a xxxx. 4, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx účtu x xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, převyšuje-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxxx xxxxx manželovi xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx. X tom xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§305 >>

O xxx, xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do vlastních xxxxx.

§306 >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve xxxx, x jaké xxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky v xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxx x účtu, xxxxx xxxxxxx tím, xx na účet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §305; povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 94) x xxxxxxxxxx §304a xxx xxxxxx dotčeny.

(2) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309a xxxx. 1 x 3) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§307

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx nařízen xx více xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x jednotlivých účtů xxxxx pořadí xxxxxxxxx x usnesení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxx xxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xx dni, xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx. Výkon rozhodnutí xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx zcela xxxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx ve xxx xxxxxxxxxxxx po xxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx-xx x xxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §305, xxxxxxx xxxxxxx ústav výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělí, xx xx účtu xxxxxxxxx nebyly peněžní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx ústav xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx povinného xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx má xxxx xxxx peněžitou pohledávku, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnému své xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx.

§308

(1) Povolí-li xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx peněžní xxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrozumění, xx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Zastaví-li soud xxxxx xxxxxxxxxx, zanikají xxxx právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 a xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx, platí to xxxxxxx x dotčené xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx. X xxx, xx usnesení x xxxxxxxxx (částečném xxxxxxxxx) xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§309 >>

(1) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx více pohledávek, xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx.

(2) Pořadí xxxxxxxxxx, xxx něž byl xxxxxxx výkon rozhodnutí, xx řídí xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx pohledávky stejné xxxxxx. Nestačí-li pohledávka x xxxx povinného x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx poměrně; xxxxxxxxxx §316 odst. 2 x 3 xx xxxxx obdobně.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx povinného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 a 3 xx xxxx xxxxxxx x §304b xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§309x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx povinného xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mají-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x den, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx o tomto xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx než pohledávka, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx provedení výkonu xxxxxxxxxx se x xxx nepřihlíží.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx niž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§306 odst. 1), x plnému xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vymáhaná xxxxxxxxxx, popřípadě její xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 odst. 2 a 3 xx platí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx §307 xxxx. 3.

(4) Pro pořadí xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx.

§310 >>

Xxxxxxxx vylučující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanoveními x xxxxxxxxx pohledávky x xxxx x peněžního xxxxxx.

§311 >>

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 xxxx. 1 a 307 xx 309a, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx dostatek xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx zaplatil xxxxxx, xx kterou xx xxx právo, xxxxx xxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x

Xx-xx účet x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx se §303 xx 311 na xxxxx na peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§311x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 293/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Přikázání xxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx

§312

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedeného x §299 lze xxxxxxx x v xxxxxxx, že pohledávka xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx vázáno xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx běh xxxx. Xx-xx to xxxxxx, soud po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xx nahrazen usnesením x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx, provádí místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxxx oprávněného x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx.

§313

(1) X nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx zakáže xxxx xxxxxxxxx, xxx xx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx mu, aby xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx právo x xx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou věcí xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, x xxxxxxx xxxx skutečnosti listinami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx povinný, xx pohledávku z xxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, a xxxxxxxx-xx další skutečnosti, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví. Dlužníkovi xxxxxxxxx soud zakáže, xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, povinnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provedl xx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládal.

(2) Xxxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou. Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§314 >>

Xxxxxxx nabude xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxxxx x dlužníka xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x den, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx podle §314; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx splatná, vyplatí xx xxxxxxxxxxx, jakmile xx stane xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx povinného x rozsahu poskytnutého xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx.

§314x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§314b

(1) Xx-xx xx xxxxxx, soud xxxxxxx xxxxxxx podle §314a xxxxxx prodej pohledávky x xxxxxx. Přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §328b, §329 xxxx. 1 xx 6 x §329a330a.

(2) Xxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veškerá xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnému, x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příklepu. Přechod xxxx v xxxxxx xxxxxx soud dlužníkovi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x osobě, xxxxx zajištění xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§314x

(1) Xxxx-xx pohledávka xxxxxxxxx zastavena xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 154) nebo xxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxx práva xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, xxx niž xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §314a xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pro xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx k nim xxxxxxxxxx.

(3) Mají-li xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pohledávka, pro xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx právy xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx (§312 xxxx. 3), x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx pohledávka, popřípadě xxxx neuhrazená xxxx, xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§315

(1) Nevyplatí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxx §314a xxxx. 2, popřípadě xxxxx §314c xxxx. 1 x 3, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí, jestliže xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxx s dlužníkem xxxxxxxxx stran této xxxxxxxxxx uzavřít xx xxxx xxxxxxxxx smír, xxx prominout xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx povinného xx x xxxxxxx xxxxxxx také nemůže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Neuplatní-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoznámí-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx xx tím xxxxxxxxx vznikla.

§316 >>

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx několik xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx mu xxxxx xxx doručeno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávek, xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx na xxxxxx některého x xxxxxxxxxxx xxxxxx soud. Xxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyplatí xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprošťuje xx dlužník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xx xx xxxx této xxxxxx.

Xxxxxxxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxxxxxx

§317 >>

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x opravě budovy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxxx xxxxx sociální xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, x dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx x výkon rozhodnutí, xxxxxx jsou vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vliv xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx a vzniklo xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx zajištění bylo xxxxxxxx nebo xxxxxxx x den podání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxx finančního kolaterálu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vědět xxx a xxxx.

§318

Pohledávky xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podnikateli, xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pětinami; je-li xxxx navrhován xxxxx xxxxxxxxxx xxx některou x přednostních pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx užije přiměřeně xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 a 3.

§319 >>

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro některou x přednostních pohledávek xxxxxxxxx x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §280 xxxx. 2 x 3.

(2) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx. Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jak xx xxxxxx, které xxx xxxx xx xxxxxxxx autora x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxx, xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Postižení jiných xxxxxxxxxxx xxxx

§320 >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxx x §299, xxx-xx x právo, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx spojeno x xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných majetkových xxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx společníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313 xx 316 x 317 odst. 3, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx ceny soud xxxxxxx znalce, xxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Spočívá-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx tyto xxxx xxxx soudu; vydání x dodání věcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 vykonavatel. Soud xxx postupuje xxxxxxx xxxxx ustanovení §326b x §328 xx 334a.

§320x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx v xxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx společnosti, postihuje xxxxx rozhodnutí pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 a §317 xxxx. 3.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x xx postižení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, je-li xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx

§320xx

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx komanditisty x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "podíl") xxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x převodu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xx potřeba.

(2) X xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení oznámil, xxx podíl xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx volně xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstavitelovy dluhy xxxx dluhy xxxxxxxxxxx x nutnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Doloží-li xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo jinak, xxxx výkon rozhodnutí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx rukou.

§320xx

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Soud xxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §322 odst. 5, §328b xx 330a. Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxx užívat xxx, xxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx §320aa soud xxxxxxxxx xxxxx §336337h; dražební vyhlášku xxxx zašle x xxxxxxxx. Xx-xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxx xxxxxx byt x x uzavření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby, považuje xx xxxxx podíl xx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx rozhodné ceny xxxxxxx soud xxxxxx; xx tím xxxxxx xxxx obchodní společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx družstva, xx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx dražební xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společníky xxxxxxxx stanoveným pro xxxxxxx valné xxxxxxx x družstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx v sídle xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxx, x xxxxx xx povinný nájemní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo družstvo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx družstva, který x xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx náklady x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx družstva xxxxxxx xxxx, jehož xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx se dražby xxxx společník xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep.

(5) X xxxxxx xxx xxxxxx x podíl, který xx xxxxxxx převoditelný. X xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxx tomu, xxx před xxxxxxx xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Udělení xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Nepodaří-li se xxxxxx podíl xxx x opakované xxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným nebo xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx ani x opakované dražbě xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx x účast xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražbě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádací xxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx §312 xxxx. 3, §313316 x §317 xxxx. 3.

Xxxxx IV.

Správa xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§320x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxx může xxx nařízen, xxx xxxx oprávněný xxxxxx xxxxxxxxx věc nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jestliže xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx souboru lze xxxxxxxxx uspokojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x jestliže xxxxxx, xx xxxxxxxx věc xxxx jejich xxxxxx xx majetkem xxxxxxxxx. X tom, že xxx xxxxx návrh xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k řízení, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx podán x xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx došel xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx je při xxxx xxxxxxxxxxx.

§320x

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§320x

(1) V usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převedl xx xxxxxx jiného xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx užitky xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci,

c) xxxxxxx, xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení sdělil, xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x kdo xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx věcným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx takové xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx nezapsaná x katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, aby do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sdělil, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx nemovitá věc xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx spory xx xxxx xxxxxx, a

f) xxxxxxx, aby soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prostor.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx jsou xxxxxxx xx katastru nemovitostí, xxxx xxxxxx z xxxxxxxx nemovitostí, a xx-xx to možné, xxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx.

§320x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx přistoupili xx xxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nemovitá věc, xxxxx je předmětem xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§320x

(1) Xxxxxx nemovité věci xxxxxxxx xxxx. Jednotlivé xxxxx xxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx §338i338l xxxxx xxxxxxx.

(2) Podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného xxxx. Právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxx soud.

(3) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxx mu, xxx xx xxxxxxxxxx povinnému, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxx xxxxx nakládal.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 3 x penězích, xxxxxxxxx se soudu, xxxxx se postará x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §328b xx 330a.

§320x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se nemovité xxxx. Soud však xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem, touto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x nájemcem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jiné nájemní xxxxxxx.

(2) Soud je xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx ukončit a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx nemovité věci x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx smlouvami xxxx dohodou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxx vyklizení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x účastníky xxxxxx xxxxxxxx vztahů.

§320x

(1) Příjmy, xxxxx xxxx xxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, xx xx odečtení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x tomto xxxxxx:

x) náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv a xx smluv, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx opravy xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx výtěžku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxx.

§320x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x zaplacením xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovité věci. Xxx nařízené výkony xxxx xxxxxxx. Oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxx v řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxx, xxx návrh xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povinni předat xxxxx.

§320j

Správa xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx výkon rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxx xx užijí xxxxxxxxxx x výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx využití slouží xxx v přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x na xxxxx xx této xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnického podílu xx nemovité věci xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx správou xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů, x xxxxxx připadajícího na xxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx pohledávky.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx ostatní xxxxxxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx X.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx a nemovitých xxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§321

Xxxxxxx rozhodnutí nemohou xxx xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§322 >>

(1) Z xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx povinného x xxxx manžela, xx xxxxxx týkat výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nezbytně potřebuje x xxxxxxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxx úkolů, xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx majetkovým xxxxxxx.

(2) X xxxxxx rozhodnutí xxxx vyloučeny zejména xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) obvyklé xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kuchyňské xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, vařič, xxxxxx, vytápěcí xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx takové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prsten, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a obrazové x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx členů jeho xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx záznamů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nosič xxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povahy,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jiné xxxx, které povinný xxxx člen xxxx xxxxxxxxxx potřebuje vzhledem xx své nemoci xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 209),

g) xxxxxxx, x xxxxx hospodářský xxxxx xxxx hlavním xxxxxx chovu a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho společník.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nezbytně xxxxx potřebuje x xxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 159) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx evidenci, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 160).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Ustanovení odstavců 1 a 4 xxxxx též na xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 1 až 6 xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x věci, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxx, nabyl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx trestným xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx poškozený x tohoto xxxxxxxxx xxxx. X usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle věty xxxxx nepoužijí xxxxxxxx 1 xx 6.

Xxxxxx xxxxxxxx věcí

§323 >>

(1) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movité věci, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nařízen xxxxx návrhu oprávněného x xxxxxxxxx určením xxxx, xxxxx xxxx xxx prodány, nebo xxx tohoto určení.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx movitou xxx xxxxxxxxx xxxx svůj xxx (sídlo), xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; oprávněný xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx.

§324 >>

X nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx povinnému, xxx xxxxxxxx x věcmi xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xx, xxx xxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx věc xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x ní xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhy související x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že věc xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nedoloží-li xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nevyjdou-li tyto xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Soupis na xxxxx xxxxx

§325 >>

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx doručí xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkonu. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx xxxxx s vyrozuměním x tom, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx sepsány.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x které věci xxxx sepsány, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§325a >>

Vyžaduje-li xx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a prohlídku xxxx (sídla) x xxxxxx místností xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, kde má xxxxxxx svůj xxxxxxx; xx tím účelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx bytu xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx skříně xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.

§325x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo provádí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx místa, xxx má xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, provedl prohlídku xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zjednat xx x bytu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxx prohlídky bytu x xxxxxx místností xxx, xxx provádí xxxxx rozhodnutí, pořídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§326 >>

(1) Xxxx x xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxx, x to x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx vymáhané pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které povinný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx prodají; xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, budou xxxxxxx, xxx není-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dražbu. Xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovité věci.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx jiný, xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx takové věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx věřitel, xxxxx xx x sebe xxxxxxx, xxxxx, xxx xxxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx opatrovala, xxxxx xxxxxxxxx ze zadržovacího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, která své xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx vydat věc xxxxx x sepsání xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx věci x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxxxx věřiteli, osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §328b odst. 4 xxxx. x).

(4) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx stran určitých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Cenné xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx třeba x xxxxxxxxx práva, xx xxxxxx x xxxx xx odevzdají soudu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sepíší, xxxxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této evidenci. Xxxxx-xx xx x xxxxxx dluhopisy, soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx sběrném xxxxxxxxx 197). Xx xxxxxxx xxxx přikáže xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu práva xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xx evidence (§324).

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx věci, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, že xxxxxx xxx sepsány.

(8) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx nestačí x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jestliže xx nařízen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx povinného.

(9) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx soupis, k xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obce.

(10) Xx xxxxxxx se vyloučí xxxx, u xxxxxxx xx navrhne xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx podle §267.

(12) X xxxxxxx osoby, xxxxx tvrdí, xx xxx xxxxxx do xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxx práva xxxxx §267.

JUDIKÁT 2)

§326x

Xxxxxxxx-xx xx x xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) povinného ani xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx oprávněnému x vyzve jej, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxx povinného, xxxxx xx mohly být xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§326x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§326x

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mimo xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §329a xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxx tyto věci x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx cenu, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

§327 >>

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx postará x xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Vyžádá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, provede soud xxxxxxxxx, jen xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Sepsané xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zajištěny, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx sepsány x x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jiný xxxxxx

§327x

(1) Xx-xx xxxx o věci xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxx evidence xxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věc xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí osobu xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, seznam xx xxxxx evidenci. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx rejstříku (xxxxxxx, evidence) xxxxxx x xxxxxxx. Údaje x provedeném soupisu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx celou xxxx trvání výkonu xxxxxxxxxx.

(3) Po právní xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxx odevzdal xxxxxxxxxxx xxxxx.

§327x

§327x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb.

§328 >>

Další postup xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx soubory xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 47),

x) xxxxxxxxx kurs investičního xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx x zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování.

(2) Xxxxx provede soud; xxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx. Xxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §334a. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím.

(3) Jestliže xx xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx cenu podle xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§328b xxxx. 3) xxxx pověření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§328a >>

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §328 (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxx xxx,

x) zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) rukopisy xxxxxx xxxxxxxxxx literárních děl,

c) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx kulturní historické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx péče x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xxxx instituce xx xxxxx xxxxxxx dnů xx doručení xxxxx xxxxxxxx na nabídku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 213) nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§328x >>

(1) Xxxxxxx xxxx xx prodají x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx souboru xxxx. X rámci xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx vykonat x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx u soudu xxxxx na xxxxx xxxxxxx místě. Xxxx, xx-xx to xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxx xxxxx x dražbě; xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx odebrány.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx povinnému, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx obce, x xxxxxx obvodu bude xxxxxx xxxxxx a x jejímž obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx po dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx dříve xxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 xxxx. 11. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx cenu xxxx xxxxx souboru xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§329),

f) xxx xx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 5),

x) upozornění, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx věřitelé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zadržovacím nebo xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxx xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x přihlášce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučení, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxxxxxx nebo jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx §335 odst. 2 x §336f xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx jistotu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, převyšuje-li xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxx xxxx xxxx draženého xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xx měnu Xxxxx republiky xxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx, který xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx částky 45&xxxx;000 XXX. Ustanovení §336e odst. 2 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prodávané xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx xxxxxx této xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

§329 >>

(1) Xxxxxx xxxx provést x xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Soudci, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je dražitel xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jednu xxxxxxx rozhodné xxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxxxx učiněno xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx podání. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, udělí xxx dražiteli, xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, draží xx xxx xxx xxxx xxxxxx znovu.

(4) Na xxxxxxxx podání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx stanovenou jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 200) (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podání xx xxxxxxxx na xxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxx dražbu.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxx x xxxx, xxxxxx xx vydražitele xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx zanikají zástavní x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx věci.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xxxx xxxxx §330 xxxx. 2 a 3.

§329a

(1) Přejde-li vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx vydražiteli xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxx nebo na xxxxx xxxx vyznačí xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x cennému papíru xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxxx.

§330 >>

(1) Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stačí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x včas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nenajde-li xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, nařídí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x včas, je xxxxxxx nahradit náklady, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx anebo dražebním xxxxxxxx, škodu, xxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx, x, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx tyto xxxxx xx započítá xxxxxxx xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx započtení xxxxx xxxxxxx zbytku xxxxxxx xxxxxxxx soud usnesením.

(4) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxx, může oprávněný xxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxxxx x bezvýslednosti xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ceny. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochotnými xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (§332 xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx, které xxxx pravomocně vyloučeny xx xxxxxxx, se xxxxx povinnému. Odmítne-li xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx soud přiměřeně xxxxx §301 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; lhůty xxxx 1 xxx x xxxxxxxx xxxxx ode xxx právní moci xxxxxxxx o vyloučení xxxx x výkonu. Xxxxx-xx xx xxxx xxx x průběhu xxxx zjevně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx §341 xxxx. 4.

§330x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx dražbě xxxx xxxxx xx internetové xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) datum a xxx zahájení a xxxxxxxx dražby, během xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, ve které xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání; xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, kdy x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příklepu.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx xxxxxxx nejprve xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxx učinil jako xxxxx. Ustanovení §329 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx dražbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §328b xx 330.

§331

(1) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepřihlásil-li xx xxxx další oprávněný xxxxx xxxxxxx [§328b xxxx. 4 písm. x)], soud xx xxxxxx nákladů prodeje, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, je-li povinný xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx vydražená věc xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosažený xxxxxxx.

(2) Byl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízen xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přihlásil-li xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx soud po xxxxxx nákladů prodeje, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx podnikatelské činnosti, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pořadí.

(3) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x převyšuje-li dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xx 30 xxx soudu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx zbytek xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx dosažený xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinný odmítne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §301 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx §301 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx počíná běžet xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxx soudu vrátil xxxx nedoručitelný.

§331x

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx věc, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zastavena, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx výtěžku zástavnímu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x oprávněnému, x xxxxx prospěch xxxx xxx xxxxxxx, dalšímu xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastaveny (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxx pohledávek, xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §337d.

§332 >>

(1) Xxxxxx, x jakém soud xxxxxxx výplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxx [§328b odst. 4 xxxx. x)]. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx nebo nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx trestným činem, xxxx-xx movitá xxx xxxxxxxxx v trestním xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajišťovacího xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pořadí x výtěžek prodeje xxxxxxx k jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bez ohledu xx pořadí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky, x nichž to xxxxxxx xxxxxxxx předpis. Xx-xx dalším xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx její pohledávka xxx xxxxxx na xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů.

Xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx splacení dlužné xxxxxx

§333

(1) Xxxxxxx-xx se xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx částka peněz x měně Xxxxx xxxxxxxxx, než xxxxx xx podle §322 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxxx vyloučena, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx (§331, 332).

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx rozhodnutí světově xxxxxxxxxxxxxx zlato nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx měně, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 103). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §331 x 332.

§334 >>

(1) Xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxx xxxxx jejich xxxxxx x stanoviska xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx má xxxxx, aby odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zaknihovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odevzdal xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonavatel. Se xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

§334x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněženy xxxxxxxx xxxxx §334 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice 203). Xxxx xx přitom xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).

Prodej nemovitých xxxx

§335 >>

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx nařízen, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx navrhuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx veřejnými xxxxxxxxx xxxxxx 89) xxxxxx, xx nemovitá xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx podán xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx u nepříslušného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušnému xxxxx; v takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx vzít xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx do řízení.

§335x >>

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nemovitou věc xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušenstvím xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§335b

(1) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění manželů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx a xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výměnek xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx nezapsaná x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx;

x) uloží, xxx xxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx s xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listinami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, popřípadě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, aby xx doručení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx škody vzniklé xx xxxxxxx.

(2) Práva xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxx zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx nemovitou xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx její xxxxxxx pojmenování nebo xxxxxx, případně další xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, věcné xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx x x jejichž xxxxxx xx povinný xxx xxxxxxxx (xxxxx), x xxxxxx xx xx xxxxxx desce xxxxx. X tom, že xxxxxxxx nabylo právní xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(6) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx vyrozumí xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx katastrální úřad.

§336 >>

(1) Po xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud ustanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx ocenil xxxxxxxxx xxx x její xxxxxxxxxxxxx cenou xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxx x místě xxxxxxxx xxxx uvědomí xxxxxxxxxxx, ty, xxx xxxxxxxxxxx do řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x znalce. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx umožnit prohlídku xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx určit, je xxxx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx ocenění upustit.

§336a >>

(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §336 xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx věc, které xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx výkon xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud zároveň xxxx rozhodnout o xxxxxx nájemního xx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx z xxxx x místě a xxxx obvyklé xxxx xx-xx xxxxx břemeno xx xxxxxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněného, x

x) xxxx právo xxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx nemovitou věc x xxxxxx.

(3) Usnesení xxxx xxxxxx oprávněnému, xxx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, povinnému x xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx změní xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx věci a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx §336a.

(2) V dražební xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§336d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§336a odst. 1 xxxx. x) x x)],

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§336e xxxx. 1),

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§336e xxxx. 2), nebo xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, výměnky x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx a xx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§336l xxxx. 1 x 2).

(3) X dražební xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), aby xx xxxxxxxx u xxxxx a aby xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdo xx x xxxxxxxx xxxx nájemní xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxx xxxxx bydlení, nebo xxxxxxxxxxx z věcného xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx právo soudu xxxxxxx x doložil xx listinami, xxxxx xxxxxx xxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pachtovního roku.

(4) X xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xx, xxx do xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx uspokojení jiných xxxxxxxxxxxxx pohledávek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, než pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx nejpozději xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 a 3, x poučení, že x přihláškám, x xxxxx xxxx pohledávky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336f),

b) oprávněného, xx, kdo do xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336p odst. 1, xxxx v xxxx xxxxx xxxxx, xxx x rozvržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx, že k xxxxxxxx a žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplaceno xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemovité věci,

d) xxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx jako xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pozemku x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx příklepu xxxxxxxxxx,

x) na xx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

f) osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pozemku 218), xxx-xx o xxxxxx jednotky x xxxx, xx se xxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx žalobou xxxxx xxxxx třetí x jestliže ji xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání x přihláška xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 2 x 3, s xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, x nichž výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, xxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxxx soud doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu povinného, xxxxxx, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zástavní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, osobám, xxxxxx xx doručuje xxxxxxxx xxxxx §336a, x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinným a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx),

x) xxx, kdo vybírají xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doručí do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu x požádá xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je nemovitá xxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě obvyklým. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úřední xxxxx soudu.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo místním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx přípustné.

§336d >>

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Dražební xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxxx výsledné xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x částce xxxxxxxxxxxxx xxx čtvrtiny nejnižšího xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nepřesahuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x hotovosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx platbou xx xxxx xxxxx. K xxxxxx na xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxx tehdy, bylo-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx účet soudu xxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxx uplatnit při xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo výhradu xxxxxx koupě, xxxx xx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou prokázány; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

§336f

(1) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx věci anebo xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xx řízení přihlásit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx 218) ohledně pohledávky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podle xxxxx třetí.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uspokojení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni konání xxxxxx,

x) údaj o xxx, xx xxxx xxxxxxx pohledávka xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx významné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domu a xxxxxxx, která byla xxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spisu.

(4) Opožděné xxxx xxxxxxx přihlášky xxxx usnesením xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx oznámit soudu xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx po jejím xxxxxxxx soudu. Při xxxxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xx správu xxxx x xxxxxxx 218) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho vykonatelnosti.

§336g

§336g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§336x >>

(1) Dražební xxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednání, xxxxx se nerozhoduje, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx soudu; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx jednání xxxxxxxxx xxxxx ten, xxx zaplatil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x dražební vyhlášce xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx úředně ověřena. Xx xxxxxxxxxx osobu, xxxx, xxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §21, 21a a 21b, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prokázat xxxxxxxx, xxx xxxx úředně xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, povinný, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §336m xxxx. 2 x xx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpis.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx totožnost. Jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zaznamená do xxxxxxxxx o dražbě.

§336x >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx (§267), soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx do pravomocného xxxxxxxxxx x žalobě.

(2) Xxxx zastaví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupili jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 30&xxxx;000 Xx bez xxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady újmy xxxxxxxxx poškozenému ublížením xx zdraví xx xxxxxxxx činem xxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx

x) rozhodne, xxx je prokázáno xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné koupě (§336e xxxx. 3),

b) xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §336a.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx se xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx soud neudělí xxxxxxx. Cena xxxxxxxxx xxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx splněny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx svědčí předkupní xxxxx nebo výhrada xxxxxx koupě. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx udělen, xxxxx xxx dražiteli, xxxxx byl xxxxx xxxxx.

(2) Před udělením xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vydražitele, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) stanoví xxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx být xxxxx xxx 2 měsíce, xxxx

x) uloží xxxxxxxxxxx, xxx do 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §336l xxxx. 4 xxxx xxx x xxxx xxxxx doplatil nejvyšší xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx, umožňuje-li xx xxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, nastalo-li xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx o možnosti xxxxxxxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1 x xxxxxxxxxx, jaký xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vydražitelem složená xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§336ja

(1) Nejde-li o xxxxx xxxxxxx x §336h xxxx. 4, xxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx usnesení x příklepu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxx xxxxx xxxxxxx xx částku x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxx musí xxxxxxxxx náležitosti xxxxx §42 x podpis xxxxxxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxx soud xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx na účet xxxxx zaplatit. Xxxxxxxxxx §336e xxxx. 2 xxxxx obdobně. Xxxx-xx xxxxx x včas xxxxxxxxx zaplacen, xxxx x xxxxxx předražku xxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx soud xxxxxxxxxxx, aby xx xxx xxx xxxxxxx, xxx zvyšuje svoje xxxxxxxx podání na xxxxxx xxxxxxxxxx předražku. Xxxx xxxx vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx x příklepu xxxxx x rozhodne x xxx, kdo xx xxxxxxxxxxxxx a za xxxxx cenu nemovitou xxx nabude.

(4) Xx-xx xxxxxxx více xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx nabude xxx, xxx učiní xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx shodných xxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxx, xxx xxxxx návrh xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx losem.

(5) X xxxxxxxx x předražku xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx stejná xxxxx xxx xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx, xxxx byla xxxxxx x usnesení x příklepu. Xxxxxxxx xxxx doručí oprávněnému, xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému, xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx učinili předražek.

(6) Xxxxxxxxxx navrhovatelům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx částka xxxxx po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx.

(7) Xx odvolání xxxxx usnesení o xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx podané xxxxx usnesení x xxxxxxxx.

§336x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx přistoupil xxxx další oprávněný, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx po xxxx 15 dnů xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxx přihlášené xxxxxxxx, aby xx 15 xxx xx xxxxxx vyvěšení vyčíslili xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx vyvěšeném xx úřední desce xxxxx se neuvádějí xxxxx, podle nichž xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Proti usnesení x xxxxxxx příklepu xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx xxxxx.

(3) Do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx x §336c odst. 1 xxxx. x), xxxxxx nebyla doručena xxxxxxxx vyhláška, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže mají xx to, že xxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(4) Odvolací xxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxx, xx xx příklep xxxxxxxxx, xxxxxxxx x řízení xxxxx x xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xxx xxxxxxx udělen xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxx xxx provedení xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x předražku. Xxxxxxxxxx §219a xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §336ja xxxx. 5. Bylo-li xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx o předražku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336ja xxxx. 1; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dnem následujícím xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předražku.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vydražené xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx právní moci x xxxxxxxx-xx nejvyšší xxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx o příklepu. Xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o předražku xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xx xxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnou xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xx vydražitel osvobozen xxxxxxx xx xxxx xxxx třetin xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx předpokládat, xx x xxxxxx xxxx xxxxx x uspokojení xxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx.

(4) Soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve prospěch xxxxxxxx ze smlouvy x xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úvěru, xx xxxxx

x) xxxx xxxx účelově xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úvěr xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx §336j xxxx. 3 písm. x),

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx zákona x bankách.

Soud xxxxxxxx xxxxx xxxxx, uplyne-li xxxxx xxx doplacení xxxxxxxxxx xxxxxx marně. Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx odvolání přípustné x xxxxxxxx xx xxx vydražiteli.

(5) Dnem, xxxxxx se stal xxxxxxxxxx xxxx předražitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zanikají

a) právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx pachtovní xxxxx, xxxxx-xx o věcné xxxxxxx bydlení, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx soudem xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zpětné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, x xxxxxxxx předkupního práva xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx x xxxxx stavby, xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx k pozemku xxxx vlastníka xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx předkupního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ujednání o xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx práva xx náhradu xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pacht xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoznámený xxxxxx po zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxx nemovitostí váznoucí xx nemovité věci xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předražiteli.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vyklizením xxxxxxxx xxxx.

§336x >>

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx učiněno xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx dražební xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxx toho, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx podat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 měsíců od xxxxxxxxxx xxxxxx; nebyl-li xxxxx podán do 1 roku, soud xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx ani v xxxxxxxxx xxxxx, kterou xx soud xxxxxxxxx xxxxx a která xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x příklepu xx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepředložil xxxxxxx x xxxxx, nejvyšší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §336l xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xx xxxx 50 % xxxxxxxx ceny (§336a xxxx. 1); ve xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxx 40 % xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 30 % x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx se nemovitou xxx xxxxxx ani xxxx, xxxx řízení xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xxxx. 2 x §336b xxxx. 4 písm. x), §336c s xxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x), §336d, §336e xxxx. 2, §336h, §336i odst. 4 x 5, §336j xx 336l, §336n x 336o.

§336x >>

(1) Vydražitel xxxxxxx v §336m xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx státu a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx jednáním, škodu, xxxxx vznikla xxx, xx nezaplatil xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxxxx podání, xxxxxx xx xxxxxxxxx podání. Xx xxxx xxxxx xx započítá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx x úhradě xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vykonavatel xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x odstavci 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx vydražiteli.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům, xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§336x >>

(1) Dražbu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsob, xxxxx xxxx dražitelé xxxxxxx xxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

b) xxxxxx informování o xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx konat x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx zahájení x ukončení dražby, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) termín, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx nejvyšší podání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vylučovací žaloby,

h) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě prokázány

(3) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx učinil xxxx xxxxx. Ustanovení §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336b xx 336n.

§336x >>

(1) Nejpozději xx 7 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx x přihlášených xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx x rozvrhu, xxxxxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx skupiny x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. V oznámení xxxx uvede přihlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x důvod, xxx xxxxx xx xxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxx §336b xxxx. 4 xxxx. x) x o xxxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336f xxxx. 4, xxxxx tuto skutečnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx, zašle xxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx, dodatečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je, xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx popřít xx xx její xxxxxxxx, xxxx, zařazení do xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§336q

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, podle §336b odst. 4 xxxx. b) xxxx §336p xxxx. 2, xxxxxx soud xx xxxxxx moci xxxxxxxx x příklepu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §336p xxxxxxx o rozvrhu xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X jednání xxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxxxx jsou oprávněný, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx jejich přihláška xxxx xxxxxxxxx (§336f xxxx. 3).

(4) Předvolání x rozvrhovému xxxxxxx xx rovněž xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonatelná, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaplacení této xxxxxxxxxx xxxxxx přiznáno xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xx soud v xxxxxxxxxx usnesení tak, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx podle xxxx první, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x pozemku xxxx vlastníku jednotky xxxxx §337e xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §337e xxxx. 2.

§337 >>

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx podle §336q xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx §337c.

(2) Xxxxxxxxxx §336q xxxx. 2 x 5 se xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnuta (§336f xxxx. 4).

§337x >>

Rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336n xxxx. 4, a xx tyto náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §336m xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§337x >>

§337x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§337x

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotky, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) pohledávky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dluhů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v oběhu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného,

f) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) pohledávky xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx skupiny, uspokojí xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pořadí, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem xx xxxxxxxx při rozvrhu xx xxxxxxx.

(4) Úroky xxxx xxxxx z xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxxx jednáním, jakož x náhrada xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx jistiny. Xxxxxxx-xx rozdělovaná podstata, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x soudu xxxxxx xxxxx jeho xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, byla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxxx přihláška podány x xxxx, kdy xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx, den xxxxxx xxxx rozhodnutí x zajištění nemovité xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx pohledávky se xxxxxxx xxxxx toho xxxxxxxx, které xx xxx xx výhodnější.

(6) Xxxxxx-xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx nemovitá věc xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx pohledávky, které xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxxxx rozhodl. Xxxxxxx-xx orgán xxxxx x trestním řízení xx 30 dnů xxxxx, že xx xxxxxxxxx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zbytek xxxxxxx povinnému.

(7) Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, vyplatí se xx úhradě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx.

§337x >>

(1) Byly-li x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěné zástavním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 102) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých rozdělovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, přikáže xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx méně, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx takovou xxxxxxxxxx až xx xxxx schodku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx v dražbě xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx výpočtu úhrady xxxxxxx všech nemovitých xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 105) Xxxxxx, x které xx xxxx xxxxxxxx x pozdějším xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, než xxxxx xx na xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemovitých věcech x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx x xx pohledávky, které xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§337x >>

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů; xx neplatí x xxxxxxxxxx, na které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx podstaty; x částce xxxxxxxxxxx xx sporné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxx projednána xxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nepřihlíží; x xxxxx následku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx byli xxxxxxx xxxxx návrh xxxxx §267a odst. 1.

(4) X xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxx skutečnosti.

§337x

(1) Po xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu x pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jednání i x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uspokojeny. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx podstaty se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337 odst. 2 x 3, §337a, 337c a 337d.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vlastníku jednotky xxxxxxx, xxx rozvrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §337e.

§337x

(1) V rozvrhovém xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uvede, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx rozsahu xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx změní xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §336f xxxx. 5.

§337x

(1) Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na nemovité xxxx; ustanovení §336l xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx vydražiteli.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozvrhu xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x §268 popřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Prodej spoluvlastnického xxxxxx

§338 >>

(1) Na výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x přídatném xxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxx spoluvlastnického podílu x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx spoluvlastníku xxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx, že věc xx xx spoluvlastnictví, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Spoluvlastník xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx; povinnosti xxxxxxx povinnému x §325b a 326b xxxxx x pro xxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby x xxxxx-xx s xxxxxx dražiteli xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xx xx příklep; xxxxxxxxxx §329 odst. 2 věty druhé xx nepoužije.

(3) Xxx-xx x prodej spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyhlášku; spoluvlastník xxxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §336c odst. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhlášce. Xxxxxxxx-xx xx spoluvlastník povinného xxxxxx x učiní-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xx mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 xxxx xxxxx se nepoužije. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxx uvedených x §336k xxxx. 2 xxxx xxxxx odvolání xxxxx usnesení x xxxxxxxx.

Prodej xxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitých xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx jen xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Má-li zástavu x sebe zástavní xxxxxxx xxxx jiná xxxxx, které byla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby ji xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxx povinny umožnit xxxxxx této věci x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §325b x 326b xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §335 xxxx. 2 x 3, xxxxxx xxx x xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nařízení prodeje xxxxxxx, x xxxxxxxxxx §336f, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodávanou zástavou.

Xxxxx XX.

Xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx věcech

§338b >>

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx ověřenými státními xxxxxx xxxx xxxxxxx 89) doloží, že xxxxxxxx xxx xx xx vlastnictví xxxxxxxxx. X tom, xx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízením soudcovského xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxx věci, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx.

(2) Pro nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx stav x xxxx zahájení xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx, aby soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jmění, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva se xxxxxxxx na nemovitá xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx slouží xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx vztahuje x xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) X výkonu xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338x

(1) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; došlo-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx den, mají xxxxxxxx práva stejné xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx náhrady škody xxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x tomto trestném xxxx x xxx-xx xxxxx podán x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx rozhodující xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx pohledávku xxx xxxxx zřízeno xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxx xx xxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx pořadím xxxxxx xxxxxxxxxx práva.

(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxx xxxx výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx ji xxxxx xxxxxxx.

§338x

(1) Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva k xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §263 xx 266, §267a x §268 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xxx použít jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xx počátku xxxxxx. X případě, xx byl pravomocně xxxxxxxx jen částečně, xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx nařízen xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o částečném xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxx zašle po xxxxxx moci příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx XXX.

Xxxxxxxxx závodu

Nařízení xxxxxx rozhodnutí

§338f

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx doloží, xx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného na xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx pravomocně xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx, a to xxx xxx podání xxxxxx. Návrh dalšího xxxxxxxxxxx, který byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx stav řízení, x němž xx xxx xxxx přistoupení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.

§338x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodující xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx podle stavu, xxxx tu je x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx slouží věc x přídatném spoluvlastnictví, xx vztahuje x xx podíl na xxxx xxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx.

(4) X výkonu rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, má-li xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx nakládat xxxx xxx-xx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstavitelovy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§338h

(1) V xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x manželovi povinného

a) xxxxxx, aby po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx závodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámil, xxx x xxx xx x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, že xxx neoznámení povinný, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxx způsobenou;

c) xxxxx, aby xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxx závod xxxxx xxxx substituční xxxxx, x pokud xxx x takový xxxxx, zda xx xxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhány xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx substituční xxxxx, x doložil xxxx xxxxxxxxxxx listinami vydanými xxxx ověřenými státními xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxx po xxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, převedl xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní evidence x dalších písemností xxxxxxxxxx se xxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx do všech xxxxxxx závodu.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), která xxxx zapsána do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x xx-xx xx možné, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu.

(3) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému, xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rejstříkovému xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx substituční xxxxx, x nedoloží-li xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx najevo xxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx povaze xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zadržovací xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx náležející x xxxxxx xxxx převedena x zajištění dluhu xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x jejichž xxxxxx xx povinný xxx bydliště (sídlo). Xx nabytí právní xxxx xx usnesení xxx xxxxxx na xxxxxx desce xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců. 178) Xxxxxxxxx může soud xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nezapsanou, splňuje-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, zda má xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxxxx soud.

(3) Správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx za újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu ukládá xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přibráním xxxxxx, xxxx poskytne xxxxxxx xx jeho žádost xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x této xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

§338x

(1) Xxxxxxx xx x výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx poměr x xxxx, k účastníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx správce. Xxxxx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, že xxxxxxx je ze xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§338x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx právních xxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxx; xxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx se majetek xxxxxxxxxx k závodu xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx. X xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx xx xxxx povinného, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxx povinného, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx správce, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xx xxxxxxx nesmí xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx nebo s xx jinak xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx; x písemných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx téže xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx učinil xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) Vyzve-li správce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx plnit xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx dluh x xxxxxxx s výzvou xxxxxxx, xx správce xxxxxxxx domáhat se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx jednání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závodu, xx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zástupce povinného.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas k xxxxxxx potřebnému x xxxxxxx provozování xxxxxx, xxxx povinný xxxxx xxxxxxxxx, aby svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx o xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x v jiných xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i bez xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx obdobné postavení xxxx zástupce účastníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§28a xxxx. 1). Po xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxx.

Xxxxxx soudu

§338l

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxx xxxxxx dohlédací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyžádat si xx xxxxxxx zprávu x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebná xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx může xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx správce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx funkce xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mu všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

Cena xxxxxx

§338x

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidenci x závodu, xxxx xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; neumožní-li xxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx x odůvodněných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistil, xxxx jsou xxxxxx x xxxxxx závodu,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xx podařilo zjistit, xx slouží k xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sloužit, xxxx-xx xxxxx potřebné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 podá xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx předběžné xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x povinnému x xxxxxx xxx, xxx xx k obsahu xxxxxx v přiměřené xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx správci neposkytl xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xx nepřihlíží.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podal xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx potřebná xxxxxxx.

§338ma

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx rozhodných xxxxxxxx, které si xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §338m xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx správou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx.

(2) Rozhodne-li xxxx x pokračování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci, xxx výtěžek správy xxxxxxxx oprávněnému xxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, každé 3 xxxxxx, nedohodnou-li xx xx delší xxxxx. Xxxxxxxxxx §320h xx použije obdobně.

Xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx xxxx usnesení xxxxx §338ma, kterým xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx správci, xxx podal xxxxxx x ceně závodu, xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx §338m xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx ocenění xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx cena obvyklá.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxx závodu xxxxx,

x) jaký xxxxxxx xxxxxx x závodu x xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx na xxxx u peněžního xxxxxx x měně Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxx cenu,

d) jaké xxxxxxxx dluhy náležejí x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx čisté xxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx závodu xxxxx xxxxxxx §338m xxxx. 3 x 4.

§338n

(1) Podle obsahu xxxxxx správce o xxxx xxxxxx xxxx xxxx

x) xxxx majetku xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxx peněžních xxxxxxxxxx x hotovosti a xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, náležejících k xxxxxx,

x) xxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx určí xx výši xxxxxxx xxxxx závodu; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx xxx nepřihlíží.

(3) Neprovádí-li xx dokazování xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx x §338m xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, x povinnému.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 má xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx soud, xx cena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x prostředky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx výši splatných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těch, xxx do řízení xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x náhradu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx přesahuje xxx xxxxxxxx, výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§338x

(1) Xx xxxxxx moci usnesení x ceně soud xxxxxx, xxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaven, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx

x) čas x místo dražebního xxxxxxx (§338q),

x) označení xxxxxxxxxxx závodu,

c) xxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxx (§338r xxxx. 1),

e) xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zaplacení (§338r xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx ústavu x měně Xxxxx xxxxxxxxx, náležejících x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx peněžitých dluhů xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x němuž xxxxx xx dražebního xxxxxxx (§338t xxxx. 1),

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx závod x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přejde do xxxx majetku (§338z xxxx. 1 a 2),

x) xxxxxxxxxx, že xxx rozvrhu xxxxxxxx xx xxxxx oprávněný, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx, xxx xxx xxxxx byl nařízen xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xx přihlásí xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přihlášce xxxxxx xxxx pohledávky a xxxxxx příslušenství x xxxxxxx-xx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§338s x §338zn odst. 2),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx náležející x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338zk),

j) výzvu, xxx každý, kdo xx právo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx u xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) upozornění, xx xxxxx, xxxxx mají x xxxxxx, k xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxx x xxxxxx jako xxxxxxxxx x xx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhrada xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejde-li x předkupní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastníka pozemku x xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pozemku xx stavbě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceně xxxxxx (§338n odst. 5).

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručí:

a) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxx, x nichž xx xx xxxxx, xx xxxx k xxxxxx xxxx x majetku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx má tomuto xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zástavní právo xxxx zadržovací xxxxx, xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx povinného xx prospěch xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx přihlásily xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím právem xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx v §338zn xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (xxxxx),

x) xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx závod.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx desky soudu.

(4) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, ti, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, povinný a xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxx, který xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu zpětné xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §338o xxxx. 2 xxxx. a), x), f) xx x) není přípustné.

§338q

(1) Dražbu lze xxxxxxxxxx v xxxxx, xxx xx nachází xxxxx, xxxx x xxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§338x

(1) Nejnižší xxxxxx xxxx stanoví ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx [§338n xxxx. 1 písm. a)], xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx třetin xxxxxxxx ceny závodu [§338n xxxx. 1 xxxx. x)].

(2) Výši xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx okolností případu, xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tři xxxxxxxx nejnižšího podání. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx pokladny xxxxx xxxx platbou xx xxxx soudu; x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno, že xx účet soudu xxxx xxxxx.

(3) Ten, xxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§338s

(1) Věřitel, xxxxx xx proti povinnému xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx nebo zajišťovacím xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, může xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxx ten, xxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pohledávky xxxxxxxxx, xxx jestliže xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, smírem xxxx xxxxx xxxxxxx uvedeným x §274 xx xxxxxx xxxx usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxx být uvedena xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství, xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx domáhá, xxxxx xx x přihlášce xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxx pohledávku xxxx x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xx náleží x xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxxx vyplývají x xxxxxx spisu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x závodu, soud xxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, xx xxxxx x okolnostech xxxxx §338m xxxx. 3, xxxxxxxxx xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxxxx x xxxx zprávu podle xxxxxxxx 1, soud xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxxx náklady, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxx vznikly. X tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxx xxxxxxx

§338x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednání, xxxxx se nerozhoduje, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze ten, xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§338r xxxx. 2).

(3) Jako dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx povinného, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338za xxxx. 2 x ti, jimž x nabytí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxxxx §336h odst. 3 platí xxxxxxx.

§338x

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx části z xxxxxx xxxxxxxxxx (§267), xxxx dražební xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(2) Xxx-xx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx posoudí, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx součásti xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §338t odst. 1, xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxx §338t xxxx. 2 x xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx podle §338o xx 338t.

§338x

(1) Po zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx (§338r xxxx. 3),

x) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §338t xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx novou xxxx majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k závodu, xxxx xxxxx náležejících x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx cenu závodu,

c) xxxxxxx, kolik xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxx pohledávky a x jaké výši, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338zn xxxx. 1.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), b) x c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx spolu s xxxxxxxxxx uvedenými v §338n xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxx náležejících k xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x předpokládané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xx xx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx, kdo xxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx.

(5) Dražba xx xxxx, dokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx vázáni xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§338x

(1) Xxxxxxx lze xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx tomu, komu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx závodu xxxx x jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k závodu, x poté, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx dražitelé, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx udělením xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob přítomných xxx dražbě, xxx xxxx námitky xxxxx xxxxxxxx; námitky, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx xx protokolu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokračuje xx v dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx udělí xxxxxxx.

(4) V usnesení x příklepu xxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§338x

(1) Usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tomu, kdo xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dražitelům, xxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1. Xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §338p xxxx. 1 xxxx. a), kterým xxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražebního jednání.

(3) Xxxxxxxxxx §336k odst. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338x

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vydražený xxxxx již dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx předá vydražiteli xx xxxx žádost xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x povinným; x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X předání xxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxx. Xxxx potvrdí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx váznoucí xx xxxxxxxx věci zanikly x které xxxxxx xxxxx vydražiteli.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx o příklepu xxxxxx moci a xxxxxxxx-xx vydražitel xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx vydání xxxxxxxx o příklepu. X xxxxx dni xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx do práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx částem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx nebo vlastníka xxxxxxx xx stavbě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx závod přešel xx majetku xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx závodem.

§338za

(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxx jednání xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněného xxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx být xxxxx než xxxxx xxxxx, usnesení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dodatečné lhůty xxxxxxx a soud xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx o nich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336n.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx [§338n xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx [§338n xxxx. 1 písm. x)]; jinak x xxxxxxxx a provedení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §338p, 338q, §338r xxxx. 2, §338t, 338u, §338v xxxx. 2, §338w338z. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, soud výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

§338xx

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx x rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxx předvolá xxxxxxxxx rozvrhu, kterými xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, povinný, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§338s xxxx. 3), x xxxxx xxxxxxx x §338zn xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx k rozvrhovému xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§338xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§338xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §338n xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, které do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338za odst. 2 xxxx druhé, x xx xxxx náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §338za xxxx. 2.

§338xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zd

(1) Při rozvrhovém xxxxxxx xx projednají xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx podstaty.

(2) Xxxxx x věřitelů, xxxxx xx přítomen xxxxxxx, xx xxxxxxx vyčíslit xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx rozvrhového jednání x uvést, do xxxx skupiny xxxxx, x xxxxxxxxxxx významné xxx její xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxxxxx jednání a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uvede soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spisu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx části xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x účastníků xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky co xx jejich xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nepřihlíží, xxxxxx xx byly uplatněny x doloženy xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf xxxx xxxxx xxxxxx.

§338ze

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §338i xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §338zf,

x) pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nedoplatků xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x),

x) pohledávky xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pohledávky.

(2) Nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx pořadí; xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx pořadí, se xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx při xxxxxxx xx splatné.

(4) Úroky xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x náhrada nákladů xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí,

b) x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxx, xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x soudu xxxxx přihláška,

d) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx práv,

e) u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338zn xxx, xxxxx kterého se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podány x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, den xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hlediska, xxxxx xx xxx ni xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx soud x evidence xxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výtěžek všechny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx soud o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nesdělí-li xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do 30 xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, vyplatí xx xxxxxx výtěžku xxxxxxxxx.

(7) Nepostupuje-li xxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnému.

(8) Xxxxxx-xx xxxx uspokojena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx; xxxxxxxxx, ti, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x věřitelé, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx (§338s), xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx x nerozdílně xxxx.

§338xx

Xxxxxxxxxx xx pohledávku xx podstatou, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, těch, xxx xx řízení přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, xxxxx nenáležejí x xxxxxx x xxxxx mají xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdělovanou xxxxxxxx, x to xx xxxx tohoto xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x podstaty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx tohoto xxxxxxx.

§338xx

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednání popřeny xx xx xxxxxxxx, xxxx, zařazení xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů; xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx úhrada x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §337e odst. 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

§338xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zh

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §267a xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxx xxxx nepředvolá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxx uspokojeny. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338zb xxxx. 2 x 3, §338zc, 338ze a 338zf.

§338xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§338zi

(1) X rozvrhovém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podle §338zf xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx částky xxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci rozvrhového xxxxxxxx.

§338xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 30/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx a správce xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx své funkce x vyúčtuje xxxxxx x hotové výdaje.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx nesdělí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx schválení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce.

Přechod práv x xxxxx na xxxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přešel xxxxxxxxx závod, přechází

a) xxxxxxx, xxxxx slouží x provozování xxxxxx xxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx vlastnictví týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx odporovalo xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) dluhy xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zajištění.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na jeho xxxxx; k xxxxxxxx xxxxx xx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x dražbě.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pronajímatelem může xxxxxxxxxx vypovědět xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx i z xxxxxx důvodů, než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; to platí xxxx x případě, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Právo xxxxx xxxxxx na náhradu xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uspokojeny při xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Oznámení xxxxx orgánům

§338zl

(1) X xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§338z xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který vede xxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx provede xxxxx x prodeji závodu x příslušném xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k závodu xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x případě, že x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud x tom xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx vede jiný xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx zapsán, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§338xx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pohledávka xxxxxx xx vydražitele (§338zk odst. 2), xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx zhoršila xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx náležejícího x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx.

Jiné výkony xxxxxxxxxx

§338xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v §338s, xxxx xx xxxx xxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxx; xx platí x xxxxx, jestliže vymáhaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitých věcí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx náležejících xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx. Právo těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymáhanou xxxxxxxxxx podle §338s xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx x řízení; x xxxxxxx, xx xxxxx xxx prodán x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí

§338zo

(1) Xxx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx podal xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x aby vyúčtoval xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, těm, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx povinného.

(3) Ustanovení §338zj odst. 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxx uloží xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s x 338zn), x xx xxxxx toho, x jakého xxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx.

Postižení xxxxx xxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závodu xxxxxxx samostatnou organizační xxxxxx xx užijí xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx při provozu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§338xx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závodu xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx povinného xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338p xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnosti uložené xxxxxxxxx v §338m xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx závodu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x proti spoluvlastníku xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338k xxxx. 2 až 6.

(6) Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x učiní-li x xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx příklep; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx závodu

§338zqa

(1) Xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx rodinného závodu xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rodiny xxxxxxxxxxxx xx provozu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, dražby x xxxxx-xx s xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x odst. 1 xxxx xxxxx xx nepoužije.

(4) Člen xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338y xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxx.

§338xxx xxxxxx xxx