Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.08.2001.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2001 do 27.08.2001.


Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

102/95 Sb.

ČÁST I. Silniční vozidla a jiná než silniční vozidla §1
Kategorie vozidel §2
Vozidla kategorie L §3
Vozidla kategorie M §4
Vozidla kategorie N §5
Vozidla kategorie T §6
Vozidla kategorie O §7
Vozidla kategorie R §8
Terénní vozidlo §9
Druhy vozidel §10
Druhy jiných vozidel §11
ČÁST II. Schvalování technické způsobilosti
Schvalování technické způsobilosti typu vozidla §12 §13 §14
Technické podmínky pro stavbu jednotlivého vozidla §15
Schvalování technické způsobilosti jednotlivého vozidla §16
Technické podmínky přestavby vozidla §17
Schvalování technické způsobilosti přestavby vozidla §18
Schvalování technické způsobilosti pevné nástavby vozidla, výměnné nástavby vozidla nebo pracovního stroje neseného §19
Schvalování technické způsobilosti součástí a příslušenství vozidla §20
Výjimky a úlevy §21
ČÁST III. Technické podmínky, konstrukce a provedení vozidel
Rozměry vozidel a jízdních souprav §22
Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav §23
Hmotnost připadající na nápravu, celková hmotnost vozidla a hmotnost připadající na kladku u pásového vozidla §24
Brzdy vozidel kategorií L, M, N a O §25
Brzdy vozidel kategorií M a N §26
Brzdy vozidel kategorie O §27
Podmínky pro spojitelnost vozidel kategorií M, N a O do jízdních souprav z hlediska brzdění §28
Brzdy vozidel kategorie L §29
Účinek brzd §30
Motor a výkon motoru §31
Řízení vozidel §32
Ovládací a kontrolní zařízení §33
Výhled z místa řidiče a zpětná zrcátka §34
Zařízení pro zpětnou jízdu a zajištění vozidel proti samovolnému pohybu §35
Kryty kol a protiskluzové řetězy §36
Kola, pneumatiky a plné pryžové obruče §37
Pérování vozidel §38
Karosérie vozidel a kabina řidiče §39 §40 §41 §42
Sedadla a lůžka vozidel §43
Podlaha a bočnice karosérií vozidel §44
Dveře, dveřní závěsy a závěry §45
Zařízení pro nastupování a vystupování §46
Nádrž na paliva §47
Palivové potrubí §48
Provozní hmoty §49
Výfukový systém §50
Emise škodlivin ve výfukových plynech §51
Hluk vozidel §52
Třecí a těsnicí materiály §53
Zdrojové soupravy elektrické energie §54
Elektrická instalace vozidla §55
Světelná zařízení vozidel §56
Světlomety vozidel §57
Obrysová a parkovací světla §58
Zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky a osvětlení směrových tabulek §59
Brzdová světla §60
Směrová světla §61
Odrazky a odrazové desky zvláštního značení §62
Obrysové označení §62a
Světlomety a svítilny se světly do mlhy, zpětnými světly a s hledacím světlem §63
Světelné výstražné zařízení §64
Zvláštní výstražná světelná zařízení §65
Vnitřní osvětlení vozidel §66
Zvuková výstražná zařízení §67
Stěrače a ostřikovače čelních a zadních skel, odmrazování a odmlžování skel, zařízení k čištění světlometů §68
Odrušení vozidel §69
Zasklení vozidel a clona proti slunci §70
Rychloměry, tachografy, počítače ujeté vzdálenosti a omezovače rychlosti §71
Vytápěcí, větrací a klimatizační systém §72
Zařízení proti neoprávněnému použití vozidla §73
Zařízení ke spojování vozidel §74
Nárazníky automobilů a zadní ochranné zařízení proti podjetí a boční ochranná zařízení §75
Bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty §76
Další podmínky pro přípojná vozidla §77
Dvoukolová motorová vozidla kategorie L §78
Přípojná vozidla dvoukolových motorových vozidel kategorie L §79
Terénní vozidlo §80
Traktory §81
Pásová vozidla §82
Traktorové přívěsy §83
ČÁST IV. Technické podmínky, konstrukce a provedení jiných vozidel
Pracovní stroje samojízdné §84
Pracovní stroje přípojné §85
Pracovní stroje nesené §86
Ruční vozíky §87
ČÁST V. Technické podmínky vozidel poháněných stlačeným nebo zkapalněným plynem
Rozsah platnosti ustanovení pro vozidla poháněná stlačeným nebo zkapalněným plynem §88
Vozidla poháněná stlačeným plynem §89
Vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem §90
Schvalování technické způsobilosti plynového zařízení §91
Provoz vozidel poháněných stlačeným nebo zkapalněným plynem §92
Technická nezpůsobilost plynového zařízení §93
ČÁST VI. Technické podmínky vozidel poháněných elektrickou energií z vlastních zdrojů (elektromobily)
Elektromobily §94 §95
ČÁST VII. Technické podmínky ostatních vozidel
Jednonápravové traktory s přívěsy §96
Motorové ruční vozíky §97
Potahová vozidla §98
Jízdní kola §99
ČÁST VIII. Doplňková výstroj a vybavení vozidel
Ochranné přilby §100
Výrobní (tovární) štítky, výrobní čísla a homologační čísla §101
Značení některých údajů na vozidle §102
Hasicí přístroje §103
Přenosný výstražný trojúhelník §104
Další výbava motorových a přípojných vozidel §105
ČÁST IX. Závěrečná ustanovení
Přechodná ustanovení §106 §106a
Vozidla v mezinárodním silničním provozu §107
Technická nezpůsobilost vozidel k provozu §108
Přehled homologačních předpisů EHK OSN §109
Zrušovací ustanovení §110 §110a
Účinnost §111
PŘÍLOHA č. 1: Podrobnější rozdělení druhů vozidel a používání názvů a zkratek druhů vozidel při vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům
PŘÍLOHA č. 2: Postup pro vyplňování schvalovacích dokumentů a dokladů k vozidlům, zásady nakládání s těmito tiskopisy a vedení jejich evidence
ČÁST B - POSTUP pro číselné označení schváleného typu vozidla nebo osvědčeného typu vozidla
PŘÍLOHA č. 3: Postup a náležitosti při schvalování technické způsobilosti příslušenství ve smyslu §20 vyhlášky
ČÁST A - Postup pověřených zkušeben při zpracování schvalovacích dokumentů potřebných ke schválení technické způsobilosti příslušenství a součástí vozidel k provozu na pozemních komunikacích
ČÁST B - Postup výrobců při schvalování technické způsobilosti příslušenství vozidel ve smyslu §20 vyhlášky a stanovení náležitostí potřebných k tomuto schválení
PŘÍLOHA č. 4: Spojování vozidel do jízdních souprav z hlediska brzdění
PŘÍLOHA č. 5: Přehled názvů, dat účinnosti a aplikace jednotných homologačních předpisů OSN EHK a pověřených zkušeben v ČR
PŘÍLOHA č. 6: Obsah lékárničky pro poskytnutí předlékařské dočasné první pomoci
PŘÍLOHA č. 7: Podmínky pro brzdění některých druhů silničních vozidel a jízdních souprav
ČÁST I. Vozidla a jízdní soupravy o celkové hmotnosti do 250 t
ODDÍL 1. Motorová vozidla článek 1 článek 2
ODDÍL 2. Přípojná vozidla článek 3 článek 4
ČÁST II. Vozidla a jízdní soupravy o celkové hmotnosti nad 250 t článek 5
Zvláštní ustanovení článek 6
XXXX XXXXX
XXXXXXXX VOZIDLA X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX
§1
Podmínky, xxxxx xxxx silniční xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxx xxx silniční xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, provedení x xxxxxx, xxxx xxxxxxx x částech III.VIII. xxxx xxxxxxxx. Přitom xxxx rozhodující, zda xx vozidlo zapsáno x xxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxxx.
§2
Kategorie xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxxxx 5)
x) xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx nebo tři xxxx,
x) kategorie X - motorová xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx čtyři xxxx
x) xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx,
x) kategorie X - xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx X - xxxxxxxx vozidla,
x) kategorie X - xxxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx L
(1) Xx xxxxxxxxx X xxxxx motorová xxxxxxx
x) xxxxxxxxx L1 xx xxxxx koly (xxxx jen "xxxxxxxxxx") x x motorem xx xxxxxxxxx objemem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50 xx3 x xxxxxxx xxxxxx spalovacím xxxxxxx x s maximální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující 50 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx xxxxx pohonu,
x) xxxxxxxxx L2 xx třemi xxxx x motorem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50 cm3 x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx nepřevyšující 50 xx.x-1 xxx jakémkoli xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx X3 xx xxxxx koly (dále xxx "xxxxxxxxxx") s xxxxxxx xx zdvihovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 50 xx3 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) kategorie X4 se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nesouměrně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx válců xxxxxxxxxxxx 50 xx3 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 50 xx.x-1 při jakémkoli xxxxx xxxxxx (motocykl x postranním vozíkem),
x) kategorie L5 xx třemi koly xxxxxxxxxx souměrně k xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 50 xx3 v xxxxxxx pohonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) Do xxxxxxxxx X xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hnacím xxxxxxx (xxxxxxxx) s objemem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50 xx3 x xxxxxxx pohonu xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxxxxxxxx 20 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx LM.
§4
Vozidla xxxxxxxxx X
(1) Xx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx vozidla
x) kategorie X1 - jsou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejvýše xxxxx xxxx x xxxxxx včetně místa xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převýšit 3,5 x a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxx xxx přepravu xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx získaný xxxxxxxxx xxxx přechodnou xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx X2 - xxxx xxxxx x více xxxx xxx cestující, xxxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 t,
x) kategorie X3 - mají devět x xxxx xxxx xxx cestující, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 t.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 se xxxx dělí xx xxxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxx X - xxxxxxx autobus xx xxxxxxx x místy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) třída XX - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx stojící xxxxxxxxx jen v xxxxxx,
c) třída XXX - xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících).
§5
Xxxxxxx xxxxxxxxx X
(1) Xx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx X1 - xxxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 x,
b) xxxxxxxxx X2 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převyšuje 3,5 t, xxxxx xxxxxxxxxxx 12 t,
x) xxxxxxxxx X3 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12 x.
(2) Xx xxxx kategorie xx xxxxxxxx xxx
x) xxxxxxxxx automobily xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx přívěsů.
(3) U xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x návěsem (tahače xxxxxx) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx x hmotnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x tam, kde xx přichází x xxxxx, xxxxxxxx dále x maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladu tahače.
§6
Xxxxxxx xxxxxxxxx X
Xx xxxxxxxxx T xxxxx xxxxxxx x koly xxxx pásy, nejméně xx xxxxx nápravami, xxxxx funkce je xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx určené xxx xxxxxx, tlačení, nesení xxxx pohon xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxx proveden xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Vozidla xxxxxxxxx O
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, případně xxxx, nemá vlastní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx X1 - s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,75 x,
x) xxxxxxxxx X2 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 x, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx X1,
c) xxxxxxxxx X3 - jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3,5 x, xxxxx xxxxxxxxxxx 10 x,
x) kategorie X4 - xxxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxx 10 x.
(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx rovnoměrném rozložení xxxxxxx) x které xx vybaveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přenášet xxxxxxxxx a svislé xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Jedna nebo xxxx xxxxxx xxxx xxx poháněna xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie xx určující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zatížení xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx tažené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x přívěsu) x xxxx směr xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vozidlo. Xxxxx xxxx xxxx náprav xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx s centrální xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x mající xxxxxxx xxxx xxxxxxx umístěny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladu) tak, xxx na tažné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx svislé xxxxxxxx (buď xxxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celkové hmotnosti xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10 kN, x xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx menší).
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dělí do xxxxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxxx XX1 - xxxxxxx celková hmotnost xxxxxxxxxxx 1,5 t,
x) kategorie OT2 - jejichž celková xxxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 x, xxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 x,
x) xxxxxxxxx OT3 - xxxxxxx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx 3,5 x, xxxxx nepřevyšuje 6,0 x,
x) xxxxxxxxx XX4 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6,0 t.
§8
Vozidla xxxxxxxxx R
Do xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxx X, M, X, X a X.
§9
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx M xxxx X xx xxxxxxxx průjezdností, xxxxxxxxx xxxxx technické podmínky xxxxx §80.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se označují xxxxxxxxxx písmenem X (xxxx. M3G, X3X).
§10
Xxxxx xxxxxxx
(1) Vozidla xx podle druhů xxxx na
a) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxx automobily,
d) xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx,
x) přípojná xxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx motorové xxxxxxx xxxxxxxxx L1, X3 xxxx X4 xxxxxxxxx obvykle xxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx vozidlo").
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 nebo X5 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, mající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících parametrů x které xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx L:
a) xxxxx čtyřkolka - xxxx hmotnost x xxxxxxxxxxx stavu (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plus xxxxxxxx xxxxxx) nepřevyšuje 0,35 x (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx.x-1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepřevyšuje 50 xx3 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx motoru (x xxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čistý xxxxx 4 xX); xxxx vozidla xx xxxxxxxxx xx vozidla xxxxxxxxx X2,
x) xxxxxxxxx - její xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (pohotovostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx 0,4 x xxxx 0,55 t x xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxx (x elektrických xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx motoru xxxxxxxxxxx 15 xX; xxxx vozidla se xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx X5.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidlo kategorie X1.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 nebo X3; xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x to i x xxxxxxxxx provedení x xxxxxxxxxxx x xxxx vybavením určen xxx některý xxxx xxxxxxxx cestujících (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx).
(7) Nákladní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx N.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxxxx pro xxxxxxxxxx určitých xxxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx činnost.
(9) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxx k tažení xxxxxx nebo přívěsu.
(10) Traktor je xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X.
(11) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx O.
(12) Xxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx kategorie X x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kolo, xxxxxxxx xxxxxxx, jednonápravový xxxxxxx x xxxxxxxx, vozík xxx invalidy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx (§11 xxxx. 6) apod.
(13) Xxxxxx popis x xxxxxx kategorií x xxxxx vozidel x xxxxxxxxx zkratek xxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxxxxx dokladů xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxx vozidla xx xxxxx xxxxx dělí xx
x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx S),
x) xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je postaveno xx kompletním podvozku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x návěsu.
(2) Pracovní stroj xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozu na xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx určené pouze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx XX.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a konstrukčně x xxxx vybavením xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se do xxxxxxxxx SP.
(4) Xxxxxxxx stroj xxxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx bez vlastního xxxxxx xxxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přímém xxxxx x pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx SN.
(5) Pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
x) kategorie XX1 - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje 3 x,
x) kategorie XX2 - jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 x, xxxxx xxxxxxxxxxx 6 x,
x) xxxxxxxxx XX3 - jejichž celková xxxxxxxx xxxxxxxxx 6 x.
(6) Mezi xxxx vozidla dále xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx tlačené xxxxx xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx 1 x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 km.h-1 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,45 t.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vozidlo xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Armády Xxxxx republiky, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 16)
(8) Xxxxxx xxxxx x xxxxxx kategorií x xxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§12
Schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vozidla
(1) Typem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedení, vyrobená xxxx výrobcem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, výrobcem, xxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx určený xxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x více kusů; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx konečného xxxxxxxxx prototypu nebo xxxxxxx x ověřovací xxxxx nebo dovezených xxxxxx vozidel x xxxxxxxxx technické dokumentace x žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxx zástupce se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").
(3) Výrobce x xxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx přikládá xxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxx x části I. xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx vnějších x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozdělení xx jednotlivé xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx signalizace,
x) xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) schéma řízení xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) schéma xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxx xxxxxx vozidla s xxxxxxxx xxxx hmotnosti,
x) xxxxx k xxxxxxx x údržbě x českém jazyce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (homologační xxxxxxxxx x technický xxxxxxxx) xxxxx škodlivin, xxxxx, xxxxxxxx, brzd, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx signalizace, pokud xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předepsány, x seznam xxxxxxx xxxxxxxxxxxx homologačních protokolů; x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prominout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jako xxxxxxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxxx protokol o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EHK x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, pokud xxxx xxx stanoveny, x upozorněními xxx xxxxxxxxx potřebu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx měření emisí,
x) prohlášení o xxx, xx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx může předepsat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx x výpočtů, xxxxxxxxxx orgánů hygienické xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práce, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx schváleným xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro tyto xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vozidel xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx série, rozsahu x xxxx xxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxx podmíněny xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxx x definitivním výrobním xxxxxxxxxx hromadné xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx na požádání xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxxx dobu vozidlo, xxxxx typ xx xxx nebo xxx xxx xxxxxxxx, k xxxxxxx technicko-provozních xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxx nutných x xxxxxxxxxxx dobrého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx III. xx VIII. xxxx xxxxxxxx,
x) splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o homologaci, 27)
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (ADR); xxxx xxxx vozidel xxxxxxxxx X a O xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti splňovat xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx 103) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x schvalovacích xxxxxxx vozidel (xxxx xxx "pověřená xxxxxxxx") xxxx u výrobce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; není-li xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
e) zajištění xxxxxxx x náhradních xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx x xxxxxx a xxxx xxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dovozu.
(2) Xxx hromadnou výrobu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výrobce (xxxxxxx xxxxxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx budou evidována x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vozidla nebo xxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx doklady xxxxxx xxxxxxx podle základního xxxxxxxxxxx popisu. Podrobnosti xxxx uvedeny x přílohách č. 1 a 2 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zavedením xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schválení každou xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx se xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení typu xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx technickém xxxxxx schváleného typu xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto změny xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx od vozidel xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a výbavou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx k jejímu xxxxxxxxx.
(5) Nestanoví-li xxxxxxxxxxx předpis xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx pověřená xxxxxxxx, xxxxx předmětnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx podle povahy xxxxxxx, objemu xxxxxx x xxxxxxxxx kvality xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxx xxxx.
(6) Xxxxxx-xx ministerstvo xx schválení technické xxxxxxxxxxxx hromadně xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx výrobní xxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx míru xxxxx vyhláškou, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, přičemž xxxxxxx vozidla určeného x xxxxxxxx xxxxxx xx více stupních xxxxxxxxx technický xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaji a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo technické xxxxxxxxx xxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(8) Vozidlo, xxxxx technická xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx upravené xxx ověření konstrukčních, xxxxxxxxxx xxxx přepravních xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxx xxxxxxxx účely 38) přidělovanou xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx.
(9) Vyžaduje-li xx konstrukce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo stanoví xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 x 6 x §13 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 5 x 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) X hromadně vyráběných xxxxxx xxxxxxx uvedených x §11 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schváleného x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx shodnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx o plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx stanovených technických xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ústrojí, xxxxxxxx x xxxx vozidel, xxxxxxx technická způsobilost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxxxxx xxxx typ xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) dvou a xxxx podstatných částí xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx x díly xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušebnou, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výkres xxxxxxx sestavy xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dynamických xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III. xx VIII. xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, emise xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x světelnou xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolem xxxxxxxx zkušebny. Xxxxxx xxxxxxxx pasivní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dokládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přestavby xxxxxxx xxx nahrazena (vyměněna) xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x jejichž náplni xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušenství x xxxxxx xxxxxxxxxxx typovému xxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je vozidlo xxxxxxxxxx vyrobené (§15) xxxx jednotlivě xxxxxxxx (xxxxx nebo xxxx), xxxxx xx neshoduje x xxxxx vozidla xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu vyrobených xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx týmž dovozcem xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx následujících 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxxx individuálnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x typem xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do technického xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx emisí ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) tohoto xxxxxxxxx], xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxx podání xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxxx měsíce; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx x odstavcích 8 xx 10 xxxxxx paragrafu,
x) xxxxx x xxxxxx x obsluze vozidla (x xxxxxxxxxx),
x) x xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, že xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výjimek.
(3) Xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx straně (xxxxx xxxxxxxxxx určeného xx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pravé xxxxxx),
b) řádný xxxxxxxxx stav vozidla,
x) splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx III. xx VI. x případnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx vyhlášky.
(5) Xxxxxx vozidlem se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (183 xxxxxxxxxx dny).
(6) Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla se xxxxxxxxx xxxxxxx technického xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx osvědčování plnění xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.
(7) Ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx] x xxxx vozidla xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje 6 xx.x-1, a jednonápravové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přizpůsobeny x xxxxxxxxx přívěsu x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jen pěšky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xxxxxxxxxxx 6 xx.x-1, která xxxx jednotlivě vyrobena xxxx dovezena pro xxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx provozu na xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ojetého xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx III.VIII. této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx vyhlášky,
x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxx §25 xx 30 x 51 xxxx vyhlášky buď xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladem o xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx), či xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx schválení xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx protokol xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) měření xxxxx [xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx] x technická prohlídka.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx):
a) kontrola xxxxxxxxxxx předkládané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti,
x) xxxxxxxx vozidla, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx částí III. xx VII. xxxx xxxxxxxx s případným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxx vozidel, xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválena,
x) kontrola xxxxxx xxxxxxxx stanovených x §25 xx 30, 51, 52 a 69, xxxxxxxx v §56 xx 64 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx EHK xxxx EU, doklad xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),
x) x xxxxxxx zjištění xxxxxx xx původního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx technickém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xx zjevný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změny (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, technický xxxxxxxx pověřené xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválení technické xxxxxxxxxxxx,
x) kontrola xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx III.VIII. xxxx vyhlášky,
x) xxxxxxxx technických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§17
Technické xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx některé xxxx xxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx konstrukce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx došlo xx xxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, rozměrů x xxxxxxxxxxxxxx, druhu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxx (změna xxxxx xxxxxxxxx xxxx),
x) xxxx xxxxxx,
x) druhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx přestavbě vozidla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxxxxx, u něhož xxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxx instalovaného xxxxxx xxxxx xxxxxxx o 20 %, lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx na speciální xxxxxxx jednoúčelového xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxx. Změna xxxxxxxxx xx připouští xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X3 xx X3 (X3 xx 12 t xx X2), X2 xx X2 xx 5 x a X1 xx X1.
(4) Při přestavbě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx hmotnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestavovaného xxxxxxx.
(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx N xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxx.
(6) Vozidla xxxxxxxxx X2 x X3 xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a N3 x pevnou xxxxxxxxx xxx přestavovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce přestavovaného xxxxxxx nebo odborného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx karosérie xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x částech III. xx VIII. xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx hluk, emise, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x světelnou xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x není-li xxxx xxxx homologována xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolování. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx doklad xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydat.
(10) Xxxxxxxxx xxxxx jedné x téže xxxxxxxxx xxxxx vozidla podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx xx pokládá xxxx za xxxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestavby xxxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxx §17 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) změny, xxxxx se xxxx xxxxx x technickém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) x případě použití xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a výkresová xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx úředního xxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být nahrazena (xxxxxxxx) xxxxx.
(2) Xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přestavba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx počet xxxxxx xxx obchodní xxxxx (xxx cizí xxxxxxx) x průběhu xx xxxx následujících 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx; xxxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x provedení xxxx x průběhu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčování xxxxxxxxxxxx vozidla.
(4) Xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla [§2 xxxx. f)] x xxxx vozidla uvedená x §11 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx x pracovní stroje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx konstrukční rychlost xxxxxxxxxxx 6 km.h-1, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x připojení xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xx.x-1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přestavěna pro xxxxxxx potřebu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro ně xxxxx vyhláškou.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se netýká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx je držitel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provedl, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxx.
§19
Schvalování xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neseného
(1) Xxxxx nástavba (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nákladní všeobecného xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x je xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx k xxxx xxxxx přizpůsobených.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx určen pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx, xxxxxxx nástavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxx podvozku daného xxxxxxx.
(6) Výměnná xxxxxxxx podle odstavce 2 tohoto xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 tohoto paragrafu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně schválena xxxxx odstavce 4 xxxxxx paragrafu, xxxxx xxx použity na xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
(7) Xxxxxxx xxxx výměnné xxxxxxxx a výrobce xxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx vystavuje xx xxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxxx xxxxxx dané nástavby xxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
Schvalování xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx schvalování xxxx xxxxxxx součásti x xxxxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx III. xx VIII. x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx doplňkového xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příslušenstvím x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx díl vozidla, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x provedení x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ovlivňují xxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx příslušenství x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EHK-OSN) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (umístění x xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx doplňkového xxxxxxxxxxxxx x výbavy xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx paragrafu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx funkce, xxxxx, zapojení a xxxxxxxx xxxx. do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx technický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyobrazení,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x kusovníkem),
c) xxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx x xxxxx výrobku (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx schéma xxxx.),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, návod x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, schéma xxxxxxxxxxxx zapojení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opraven (xxxxxxx) xxxx.,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušebny, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27)
g) xxxxxxxxxx x xxx, xx výrobek splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx výjimku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x shodnosti xxxxxxx xx schváleným (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx schvalovací xxxxxx x štítku xxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, stanoviska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx práce xxxx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxx podmínky xxx xxxx zkoušky.
(4) Xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx výrobek podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx typ x xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou.
(6) Xx xxxxxxx výrobku, xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x schéma xxxxxxxxx x elektrickému xxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx typem.
(7) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx by se xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení typu xxxxxxxxxxx příslušenství a xxxxxx. X případě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxx působící na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx přiměřenou xxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakázat jejich xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§21
Výjimky x úlevy
(1) Xxxxxx o povolení xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zákon nezakazuje, xxxx xxxxxxxxx základní xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx výjimky xxxx, x xxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X ojetých vozidel xxxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto úlevy:
x) symboly ovladačů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxx (xxxxx) xxxxx nemusí xxx dvě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx - xxxxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxx paliva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxx pro přenosnou xxxxxxxx,
x) nemusí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s potkávacím xxxxxxx x místa xxxxxx, je-li touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx světlomety xxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zatížení xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a N1 xxxxxx xxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zadní xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx,
x) zakončení ovládací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L musí xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně 15 mm,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
l) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
m) xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x dalších řadách, xxxxx bez xxxx xxxx schválena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx provozu.
(3) Výjimky xxxxxx xxx typ xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx platí x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválená xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provoz; pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxx u těch xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušným národním xxxxxxx Mezinárodní federace XXX, XXXX nebo XXX x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX
§22
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Největší xxxxxxxxx rozměry bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souprav (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxx:
x) xxxxxxx šířka .............................................................................................................................. 2,55 x,

- xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tloušťka xxxx xx větší xxx 45 mm................ 2,60 x,

- xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ............................................................... 1,00 x,

- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a nesených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s nosičem .............................................................................................................................................. 3,00 x,

- xxxxxxxx ................................................................................................................................... 2,65 x,

x) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx sběračů tramvají x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)..................... 4,00 m,

- přípojného xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X2 vybaveného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX 50 xx větší xxx 1,8xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxx................................................................. 3,00 x,

x) celková xxxxx

- jednotlivého xxxxxxx x výjimkou návěsu ................................................................................... 12,00 x,

- xxxxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4.............................................................. 15,00 x,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ................................................................. 18,00 x,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ...................................................................... 22,00 x,

- xxxxxxxx xxxxxx x návěsem .................................................................................................... 15,50 m,

- xxxxxxxx xxxxxx x návěsem xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx návěsu xx osy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2,04 m a xxxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čepu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxxx 12,00 x ......................... 16,50 x,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxxxx ..................................................................... 18,00 x,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla s xxxxxx přívěsem xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřená xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx vnějším obrysem xxxxx plochy za xxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepřekročí xxxxxxx 16,00 m x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vnějšího xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15,65 x ................................................................................................. 18,75 x,

- xxxxxxxx motorového xxxxxxx xx dvěma xxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx............ 22,00 m,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxxx X2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením x xxxxx XXX 50 (xxxxxx xxx) ........................................................................................................................................ 8,00 m,

- xxxxxxxx (sólo) xxxxxx xxxxxxx ......................................................................................... 18,00 x,

- xxxxxxxx xxxxxxxx x kloubové xxxxxxxx xxxxxx spřáhel .................................................... 40,00 m,

d) délka xxxxxxxxxx vozíku xx xxxxxxxxxx motorové vozidlo xxxxx xxx větší xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xxx činit 2,50 x,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla, s xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx (nápravami) xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx 1/3 xxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxxxx xxxx smí xxx 3,50 x,
x) vzdálenost xxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx M xxxx X (xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxx xxx 3,0 x xx xxxx X xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx X a SS (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx 4,0 x.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx parametrů xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy. 49)
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx se skříňovou xxxxxxxxx x autobusů) xxxxxxx překročit xxxxx xxxxx xxxx uváděné x doporučené xxxxxxxxx xxxxx pro přepravu xx xxxxxxxxx. 63)
(3) Xxxxxxxx šířku xxxxxxx xxxxx přesahovat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx snadno poddajné xxxxx vnějších zpětných xxxxxxx, pneumatiky x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vozidla; xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) xxxxx při projíždění xxxxxxx xxxxxxx x 360x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 12,5 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7,2 x xxxxx xxxxxxx; při xxxxxxx z xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxx 0,8 x, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx speciálním spojovacím xxxxxxxxx x xxxx xxx 1,2 m xxxxx xxxxxxxx kruhu xxxxxxx. Xxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx průměru zatáčení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 20 x, xxxxxxx se vychází x doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 74)
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nákladu přesahují xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxx. 86)
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx provedení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5,5 t musí xxx vpředu x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vozidla xxxxxx poddajné nebo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx. (Xxxxxxxxxxx se xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 45 X xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972.
(2) Xxxxxxx x pracovní stroje xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx větší než 2,55 x, x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nástavbou xxxxx xxx 2,60 m, x xxxxxxxx xxxxx xxx 2,65 x, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X vykonávající xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k dolním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bílými xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx 45o xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 70 xx 80 xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být 0,10 m2, xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx tvar xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 250 xx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedovoluje xxxxxxxxx výstražných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odnímatelných xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx delší xxx 1,40 x (x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx), musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx., xxxxxxxx tabule, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby x xxxx xxxxxxxx dodatečně xxxxxxxxx xx vozidlo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vozidlu, xxxxxxx s výjimkou xxxxxx xxxxxxxx přesahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx zakřivení xxxxxxx 2,5 xx. Xxxxxx zavazadel xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravovaných předmětů. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrychlení xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 5 g.

§24
Hmotnost připadající xx xxxxxxx, celková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na kladku x xxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravou x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 % hmotnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxx xxx xxxxx xx vodorovné xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxx 20 % x x ostatních xxxxxxxx xxx 25 % okamžité hmotnosti. Xxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §81 xxxx xxxxxxxx.
(2) Měrný tlak xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nápravy se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 t xxxxxx xxxxx překročit hodnotu 1000 kPa x x xxxxxxx se xxxxxxxxx zatížením přesahujícím 10 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 800 xXx. Podíl statického xxxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxxxxxx připadající xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx
x) x jednotlivé xxxxxxx ........................................................................................................... 10,00 x,
x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx .................................................................................................. 11,50 x,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součet xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí překročit xxx jejich xxxxxx xxxxxxx

- do 1,0 x ............................................................................................................................ 11,00 x,

- od 1,0 x x xxxx xxx 1,3 m ............................................................................................. 16,00 t,

- xx 1,3 m x xxxx xxx 1,8 x .............................................................................................. 18,00 x,

- xx 1,3 m a xxxx xxx 1,8 x, xx-xx hnací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx pokud xx každá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 9,5 x ............... 19,00 x,

x) x dvojnápravy xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx xxxx náprav xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

- xx 1,0 x a méně xxx 1,3 x ..................................... 16,00 x,

- xx 1,3 x xx 1,8 m xxxxxx ........................................ 18,00 x,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součet xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí překročit xxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

- xx 1,3 x xxxxxx ....................................................... 21,00 x,

- nad 1,3 x xx 1,4 x xxxxxx ...................................... 24,00 x.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx středy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sebe vzdáleny (xxxxx xxxxxx) více xxx 1 x, xxxxxxx xxxx 1,8 x; xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx menší xxx 1 m, xx považována xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tři xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2,8 x.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx .................. 18,00 x,
x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ..................... 25,00 x,

xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vzduchovým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravu xxxxxxxxxx 9,5 x, xxx ... 26,00 x,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x více xxxxxxxxx ........ 32,00 x,
x) x xxxxxxx se xxxxx nápravami ..................................... 18,00 t,
e) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ........................................ 24,00 x,
x) x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ............................. 32,00 t,
g) x xxxxxxxxxxxxxx kloubových xxxxxxxx ....................... 28,00 x,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ............................ 32,00 x,
x) x jízdních xxxxxxx ........................................................... 48,00 x,
x) x pásových xxxxxxx ......................................................... 18,00 x.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, sníh, xxxx xxxx.) překročena xxxxxxx o 3 %.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx opatřena pneumatikami (xxxx. xxxx pryžové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 4,00 x.
(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souprav, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 97)
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pohotovostní a xxxxxxxx hmotnosti. X xxxxxxxxxx jízdních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozumí numerický xxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této soupravy.
(7) Xxxxxxxxxxxx hmotností xxxxxxx xx rozumí hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trvale (xxxxx) xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeřáby xxxx.).
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osob x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx přechodně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx radlice x xxxxxxxxxx běžných xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, demontovatelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těžkých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeřábů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla se xxxxxx hmotnost vozidla xxxxxxxx v daném xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxxxx vozidla xx xxx účely xxxx xxxxxxxx x vozidel xxxxxxxxx X1 a X rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X vozidel xxxxxxxxx X2 a X3 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro sedící, xxxxxx x stojící xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
(11) X xxxxxxxxx xxxxxxx X, M1 x X1 xx uvažuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 75 xx, x xxxxxxxxx N2, X3, Xx x X - 80 xx x u xxxxxxxxx M2 x X3 xxxxx X - 68 xx x tříd XX x XXX - 71 xx xxxxxx 3 xx (počítáno xx zavazadla) x xxxxx xxxxx. Xx xxxx hmotnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(12) X xxxxxxx, pohybujících xx xxxxxx xxxx xxxxx xx pryžových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx kladku, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1,5 t. X xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxxxx xxx 8 x musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx x xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 60 xx xxxxxx vyšší než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx rovné vozovce.
(13) Xxxxxx vozidlo smí xxxxxxx xxxx hmotností xx vozovku mezi xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kladkou nejvýše 4 t xx 1 m vozovky. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dva za xxxxx běžící xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx pásů x xx-xx xxxxxxxxxx xxxx středy xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 x, xxxx xxxxxxxxx 6 t xx 1 m xxxxxxx.
(14) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx za xxxxxx podmínek:
- xxxxxxxx xxxxxxxx přívěsu xxxx xxxxxx, popřípadě dvou xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx činí x souprav s xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xx 40 km.h-1 xxxxxxx 2,5násobku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxx x zemědělství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxx nejvýše xxxxxxxxxxx celkové hmotnosti xxxxxxx vozidla,
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxx než 40 xx.x-1 xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti tahače,
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
- vozidla xxxxxxxxx O1 mohou xxx xxxxxxxxxx xxx xx vozidla, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dvojnásobkem okamžité xxxxxxxxx připojovaného xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx,
- vzdálenost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx, a xxxxx xxxxxxxx přívěsu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx, xxxx xxx nejméně 3,00 x.
§25
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, N x X
(1) Všechna xxxxxxx kategorií X, X, X x X s konstrukční xxxxxxxxx nad 25 xx.x-1, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 (xxxxx nejsou vybavena xxxxxxx), xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6), 104) x přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx O xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx brzdění:
a) xxx vozidla xxxxxxxxx X2, X3, X2, X3, X3 x X4 podle homologačního xxxxxxxx XXX x. 13.06 xx 30. xxxx 1997,
b) xxx vozidla kategorií X1, N1, X1 x X2 podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 13.06 xx 31. xxxxxxxx 1999,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx L podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 78.01 do 31. prosince 1999.
(2) Xxxxx xxxxxxx (x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx O1) musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx brzdění. Vozidla, xxx xx stanoveno xxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxx mít xxxxxxxx xxx nouzové xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být stanovenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X, N x X mohou xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx nemohou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. X přípojných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou vozidel, x nichž je xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx soupravy x xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X2, O3 a X4 xxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x průběžným xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx O1 x X2 x xxxxxxxx návěsů xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nájezdovým xxxxxxxx (§28 odst. 1).
(3) Provozní xxxxxxx musí umožnit xxxxxxxx pohybu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx x klesání), xxxxx xxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx brzdění xxxx být odstupňovatelný. Xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxx ruce x xxxxxx xxxxxxx. (Xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx při xxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxxxx
- xxxxx xxxx v každém xxxxxxxx plynule xxxxxxx xxxx xxxxxxx brzdnou xxxx působením xx xxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxx se xxxx ve stejném xxxxxx jako působení xx xxxxxxxx xxxxx;
- je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx brzdnou xxxx.
Xxxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxx polohy xxxxx" xxxxxxx x podmínky, xx řidič je x xxxxxxx upoután xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx xxxxx stojí, xx tímto termínem xxxxxx, že jednotlivé xxxxxx xxxx řidiči xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od jízdní xxxxx xxx sejmout xxxx x řízení xxxxxxx).
(4) Xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx vzdálenosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx brzdění. Xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx vyskytnout xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxx odstavec 12 xxxxxx paragrafu).
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xx xxxxxxxx x klesání) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poloze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částmi. Xxxxxxx xxxx působit xxxxxxx xx xxxxx xxxx x každé xxxxxx vozidla xxxxx xxxx podélné xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxx ovládat xxxxxxxxx brzdění xx xxxxx sedadla beze xxxxx xxxxxx trupu, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zemi. X přípojných vozidel xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx parkovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx ovládat zároveň xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x parkovací xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx se ujistit, xx účinek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soupravy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je dostatečný. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x obsluze.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sil, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rychlosti vozidla xxxx její xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se použije xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx ovládat xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx beze xxxxx polohy xxxxx, xxxxxxx xxxx ovládat xxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx brzdný xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxx xxxxx s xxxxxx brzdovými xxxxxxxxxx
- "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" znamená odlehčovací xxxxx, její xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx brzdění x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx brzdových xxxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" znamená xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánem provozního xxxxxxx, a to xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx pro provozní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x činnost xxxxxxx xxxx x vhodným xxxxxxxx při xxxxxxxx xx kombinovaný ovládací xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx shodným ovládacím xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- "kombinovaná odlehčovací xxxxx" xxxxxxx integrovanou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samotnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jízdní xxxxxxxx, při xxxxxx
x) brzdové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místa xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx, xxxxxx xx brzdí xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx může xxx x svalová xxxx xxxxxx,
c) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx časově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jízdní xxxxxxxx, xxx kterém
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ovládací xxxxx,xxxxxx xxxx xxxxx jediným xxxxxxx ze xxxxx xxxxx odstupňovatelně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx dvěma různými xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odstupňované xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xx xxxxxx vzájemném xxxxxxxx x soupravě.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx brzdění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxx xxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx přetržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxx soupravy xxxxxxx xxx brzděn.
(11) Předepsaného xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx blokování xxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx jízdy a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx provozního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx X, N, X3 x X4 musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápravy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti při xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 7) U xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx úplně xxxx xxxxxxxx xx jiném xxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx nejnepříznivěji xxxxxxxxx x xxxxxxxx náběhu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinku xx xxxxxxx 0,6 xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxx působení na xxxxxxxx ústrojí. Pro xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx 6) xxxxx podmínky a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx vybavená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínku xx xxxxxxxx xxxxxxx tlaku, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (do 0,2 x) xxxxx xxx čas xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 0,8 s. Xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx 75 xx 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxx kapalinové xxxxxxxx), xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxx vzduchové xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx válce x xxxxxx písty (xxx xxxxxxxxxx xxxx vzduchové xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstatných částech xxxxxxx (například mechanismu xxxxxx); za xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s účinkem xxxxxxxxxxx pro nouzové xxxxxxx, musí xxx xxxx xxxx x xxxx nebo x xxxxxxxxx ekvivalentních xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(13) Xxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ručně xxxx xxxxxxxxxxx samočinným xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rezervu xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx nebo xx určitém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx provést ihned xxxxxxxx.
(14) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx ministerstva nesmějí xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do brzdových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx spotřebiče. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx nesmějí odebírat xxxxxxx xxx z xxxxxxxxx částí brzdového xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(15) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx zařízení xxx xxxxxxxxxx kondenzátu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx provedeno tak, xxx vypouštěný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsluhu. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přívěsů xxxx xxx toto zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx ovladatelné x xxxx vozidla xxxx x místa xxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx, pro kterou xxxxxxx platí.
(16) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx. Vzduchotlakové xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přípojkami xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 8) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Přípojky xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx.
(17) Xxxxxx xxxxxx x přívěsy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(18) Ustanovení xxxxxxxx 5 čtvrté xxxx xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1. 7. 1972.
§26
Xxxxx xxxxxxx kategorií M x N
(1) X vozidel kategorií X a X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nouzové a xxxxxxxxx xxxxxxx. Soustavy xxxxxxxxxxx provozní, xxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx x parkovacího xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx soustavy provozního x xxxxxxxxx brzdění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx-xx vozidlo x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx uvést x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovládacím xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx brzdění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx posilované x jednoho nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto posílení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, posilovanou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž síla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout předepsané xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výhradně xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž nezávislými; xxxxx z xxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxx xxxx xxxx více xxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxx xx xxx xxxx porušena xxxxxxxxx xxxxxxx při brzdění; xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provozní brzdění, x výjimkou xxxxx, xxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zastavit vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nouzové xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezní xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx musí, ať xxx má xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx brzdění, xxx xxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxx, xxx působení xx ovládací xxxxx xxxxxxxxxx brzdění, xxx xxxxxx xxxxx dostatečný xxxxx xxx tak, xxx zbývající účinek xxxxxxxx provozního brzdění xxxxxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxx poslední ustanovení xxxxxxx však pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tahače. X případě poruchy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx energie xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předepsaného xxx xxxxxxx brzdění xxxx xxx zbývající brzdný xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obložení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx seřizovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx terénní vozidla xxxxxxxxx X2 x X3 a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx po xxxxxxx, xx němž xxxxxxxxx ochlazení xxxx, xxxxxxx xxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zůstat xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxx X x II.
(5) Xxxx xxx xxxxx snadno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx pouze nářadí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akustická xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na svém xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, že je xxxxx xxxxxxx obložení. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kol k xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx pouze pro xxxxxxx kategorií X1 x X1.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx, jejichž brzdy xxxxxx řidič motorového xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předepsaným xxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx přípojného xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Brzdové zařízení xxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxx X4 musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx soustavou xxx xxxxxxxx, nouzové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla,
- xxxxxxxx xxxxxxxx nouzového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x činnost, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,
- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx uvést xxxx xxxx částečně v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx činnost xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxx typu použitého xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to buď xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nouzového brzdění xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přetržení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samočinné xxxxxxx přípojného vozidla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Motorová xxxxxxx xx soustavami provozního xxxxxxx x kapalinovým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejpozději xxx sešlapování brzdového xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, dokud porucha xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spouštění xxxxxx je v xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx uváděných x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poklesla xxx xxxxxxxxxxx hodnotu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx umístěno x xxxxxx xxxx řidiče x musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx červené xxxxx viditelné i xx denního xxxxxx; xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx zkontrolovat xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx. Akustický xxxxxx xxxx jednoznačně x xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxx II x xxxxx XXX, x xxxx případech kategorie X3 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 x, musí xxx xxxxxxxx xxxxx- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 9) ("Xxxxxxxxx xxxxxxxx" znamená xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx maximálně xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx hmotnost xxx §25 xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxx xxxxxxxx uvedená "xxxxxxxxx xxxxxxxx",xxxxxxxxx to, xx xx vozidlo xxxxxxxxx dle xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x touto xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX, jež xxxx xxxxxxx podmínkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.)
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx 16 t x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx O4 xxxx xxx vybaveny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx požadavky zvláštního xxxxxxxx. 9)
(10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M x X xxxx, xxx xxxx uvedena x xxxxxxxxxx 8 x 9, xxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
(11) Xxxxxxxx xxxxxxx x provozní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx manometrem pro xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(12) Ustanovení xxxxxxxx 3, 4 a 7 xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena před 1.7.1972. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1.10.1992.
§27
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx O
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mít xxxx xxxxxxxx průběžného, poloprůběžného xxxx xxxxxxxxxxx typu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx. Obě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx předpisu. 10) Xxxxxxxx xxxxxxx kategorií X3 a X4 xxxx xxx xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poloprůběžného xxxx. Nájezdové xxxxxxx xxxx přípustné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x O4 a xxxxxx xxxxx kategorií.
(2) Soustava pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx všechna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nápravy.
(3) Xxxxxx každé brzdové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx kola xxxxx x xxxx xxxxxxx symetricky xxxxxxxx x podélné střední xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx plochy xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx.
(5) Přípojná xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx také xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poloprůběžného typu xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lanem, xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soupravy za xxxxx nebo přetržení xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přívěsu, xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx jednonápravové xxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1,5 x xx xxxxxxxx, xx přívěsy xxxxx xxxxxxxx kromě spojovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx atd.), xxx xx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx oj xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx je xx xxxxxxxxx vozidle zařízení xxxxxxxxxx vyřadit x xxxxxxxx vzduchové xxxxxxxx xxxxxxx soustavy jiné xxx xxx parkovací xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxxx plnění zásobníku xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx brzdy. Xxxxx montáž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx O1 x X2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx po xxxxxxx, po xxxx xxxxxxxxx ochlazení xxxx, xxxxxxx xxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxx. Vozidlo xxxx zůstat xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx typů X x XX.
(9) Musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zvnějšku xxxx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx.
(10) Přípojná xxxxxxx xxxxxxxxx X4 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízením splňujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9) Xxxx neplatí xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1. 10. 1992.
(11) Xxxxx xxxx protiblokovacím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx, xxx xxxx uvedena x odstavci 10, xxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§28
Podmínky pro spojitelnost xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X xx jízdních souprav x hlediska xxxxxxx
(1) X xxxxxxx kategorie X1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx tažné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx brzdné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx brzdění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x soupravách xxxxxxxxx vzduchovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémem s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavicemi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípojným vozidlem x jejich xxxxxxxxxxxxx". Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vrstvách x xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opletení xxxx odkryta xxxxxx xxxxxx. Jsou přípustné xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů určených xxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx).
(3) Vozidla xxxxxxxxx X, X, X2, X3 a X4 xx xxxxxxxxxxx brzdovými xxxxxxxxxx xx smějí xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidel v xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
x) X xxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx plnicí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx zásobníkem x xxxxxx 0,5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spojovacího xxxxxxx, x xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx větve x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx 0,65 xx 0,85 XXx, xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx tažném vozidle xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- xxxx xxx zajištěno, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 0,7 XXx, xxxx x xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) X motorových xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, O3 x O4 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx brzdnými silami XX/XX motorového xxxxxxx x tlakem pm xx xxxxxxxx hlavici xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 (xxx příloha 4 této xxxxxxxx).
x) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx kategorie X2, X3 xxxx X4 xxxx přípustný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx TM/PM xxxxxx x tlakem xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx větve spojovacího xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 (xxx příloha č. 4 této xxxxxxxx).
x) X xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxxxx a xxxxxx xx xx spojkové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znázorněných xx diagramu 1 (xxx příloha č. 4 xxxx xxxxxxxx).
x) U xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poměrnými xxxxxxxx xxxxxx XX/XX přívěsu x tlakem pm xx spojkové xxxxxxx xxxxxxxx větve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odvozených x xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxx, xx xx svislá xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou 0,95, x xx xxx xxx naložený, xxx xxxxxxxxxx xxxx.

("Xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx definice xxxxxxx x §26 odst. 8 této vyhlášky. "Xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx předním xxxxxxx, xxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx přístrojů. Xxxxxxxx hmotnost, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx přívěsu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx svislému zatížení, xxxxxx působí xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.)

x) X xxxxxx musí přípustná xxxxxxxxx poměrné xxxxxx xxxx XX/XX xxxxxx xx tlaku xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3A x 3X xxx naložený x xxxxxxxxxx stav. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx splněn pro xxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx účinek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x §31 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx "XX" xxxxxx než 0,8, xxx xxxxx xxxx xxxxxx požadavek na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9) x xxx, xx nemusí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx brzd (xxxx xxx "XXX") xxxx mít xx xxxxx tento systém x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx x xxxxxxx xx ABS je xxxxx v těchto xxxxxxxxxxx:
- tažné xxxxxxx x XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX,
- tažné xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX,
- xxxxx xxxxxxx xxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx x XXX xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci XXX xxxxxxxxxx vozidla.
§29
Xxxxx xxxxxxx kategorie X
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ovládacími orgány x xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přední xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Tyto xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx porucha x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx soustavy. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx brzdění xxxx povinná.
(2) Xxxxxxx kategorie X4 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavami, xxxxx xx byly požadovány, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx soustavy dovolují xxxxxxxxx xxx zkouškách xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku, xxxx xxxxxxxxxx brzda xxxxxxxx xx kolo xxxxxxxxxxx vozíku. Soustava xxx parkovací xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxx xxx xxxxxxxx
x) buď dvěma xxxxxxxxxxx soustavami xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx působí xx xxxxx všech xxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxx provozní brzdění, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx X5 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx brzdění, xxxxx působí xx xxxxx všech kol, x soustavou pro xxxxxxx brzdění, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx. Mimo to xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X5 xxxx xxx xxxxxxxx soustavou pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx působící na xxxxx nápravu xxxx xx ostatní xxxxxxx.
(5) Součásti všech xxxxxxxxx soustav v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k selhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx, části brzdového xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx x xxx dosažení xxxxxxxxxxx přípustného xxxxxx xxxxxxxxxx brzdového obložení xxxx možné účinné xxxxxxx, aniž by xxxx nutno ihned xxxxxxx seřízení.
(7) Xxxxxxxx brzdové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxx xxx xxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxx.
(8) X brzdových soustavách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxx xxxxxx kontrolovat xxxxx hladiny brzdové xxxxxxxx.
(9) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 6)

§30
Xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx X x X xxxx mít xxxxxx účinky nejméně xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
x) Typy xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxx "0"

xxxx xxxxxxx xx základní xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx předepsané xxxxxx xxxxxx, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxx xxxxx xxxxxxx (brzda xx xxxxxxx za studenou, xxxxx teplota xxxxxx xx kotouči nebo xx vnějšku xxxxx xx nižší než 100x X). Xxx xxxxxxx xxxx "0" x xxxxxxxxx motorem xxxx xxx spojení xxxxxx x koly xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx "0" xx xxxxxxxxx motorem xxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxxxxx;

- xxxxxxx typu "I"

tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx brzdného xxxxxx. Xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 6)

- xxxxxxx xxxx "II"

tato xxxxxxx xx xxxxxxxx chování xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; 6)

- xxxxxxx xxxx "XX X"

xxxx zkouška je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sjíždění dlouhého xxxxx bez xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6) Vyžaduje xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx:
xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx zkouší xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxx "0" s naloženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

-

-
X xxxxxx xxxxxxxxx znamená:
v = xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx [xx.x-1],
xx = xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost xxx xxxxxxx [xx.x-1],
x = xxxxxx dráha [x]
(xxx xxxxxxx xx změří xxxxxx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se vypočítá xxxxx hodnota xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx),
xx = xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx [x]
(xxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx brzdné xxxxx jen xxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx případ xx vždy xxxx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxx),
xx = xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx brzdného xxxxxxxxx [x.x-2],
X = xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx [xxX],
xxxx = maximální (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xx.x-1].
(Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx + 10 % u xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xx.x-1 a x + 5 % u xxxxxxx x xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 30 xx.x-1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rychlost, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx schválení technické xxxxxxxxxxxx vozidla. Xxxx xxxxxxxx nesmí být x xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx.)
Xxxxxxxx další podrobnosti xxxxxxx a xxxxxxxx xxx zkoušky xxxx "X", "XX" x "XX X" stanoví xxxxxxxx xxxxxxx. 6) Xxxxxxxxx xxxxxx účinek xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx (§26 odst. 3), x xxxxxxx xxxxxxx x části xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx střední xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxx nepřesahující 700 X, při zkoušce xxxx "0" x xxxxxxxxx motorem a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx x jednotky xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
x) Xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, slouží xxxx k jiným xxxxxxx brzdění, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty, při xxxxxxx typu "X" x odpojeným motorem, x vozidlem xxxxxxxxx x nenaloženým, xxx xxxx působící xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ručním ovládání 400 X u xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x 600 X x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx 500 X x xxxxxxx kategorie X1 x 700 X x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x jednotky xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x) tohoto xxxxxxxx.
x) Parkovací xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na stoupajícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 18 %,

- x xxxxxxx určených ke xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx parkovacího xxxxxxx tažného xxxxxxx xxxx udržet stojící xxxxxx soupravu xx xxxxx 12 %,

- xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, síla působící xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 400 X x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel 600 X,

- jestliže xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout 500 X x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x u všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 700 X,

- x xxxxxxxxx, kdy musí xxx xxxxx ovládat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxx xxxxxxx (xxx §26 xxxx. 1), xxxx xx vykonat xxxxxxx brzdného účinku xxxx "0" x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx rychlosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx střední xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zpomalení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx 1,5 m.s-2. Xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx pokládá xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou. Síla, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx vozidla xxxxxxxxx X1 a X1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinými, xxx slouží xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xx.x-1. X xxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxx zpomalení xxxxx xxx nižší xxx 2,0 m.s-2; xxxxxxxxx bezprostředně před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1,5 x.x-2.

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Vozidla s xxxxxxxxxxxxxxx zařízením v xxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 9)
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxx nejméně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx zde xxxxxxxxx xxxxxx typy xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
x) Xxxx xxxxxxx:

- zkouška xxxx "0"

xxxxxxx typu "0", xxxxxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zkouškou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X. U vozidel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s elektrickým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 10) xxxxxx účinek xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx buď x xxxxxxx brzdné xxxx jízdní xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx motor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Podmínky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; 6)

- xxxxxxx xxxx "I" a "XX"

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Provozní xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx O1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx),

- xx-xx xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx brzdných xxx xx xxxxxx brzděných xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx X % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesené xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx X xx následující hodnoty:

přívěs xxxxxxxx x nenaložený - 50

xxxxx xxxxxxxx x nenaložený - 45

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx naložený a xxxxxxxxxx - 50;

- xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x ovládací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zkoušce brzdění xxxxxxxxxx 0,65 XXx x tlak x xxxxxx xxxxx spojovacího xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 0,7 MPa. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xx.x-1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 40 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "X";

- xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 11)

- xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx; 10)

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vybavena protiblokovacím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x činnosti, xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx; 9)

- xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx "I" x xxxxxxx xxxxxxxxx X4 navíc zkoušky xxxx "II". Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx. 6)

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx udržet xxxxxxx, xxxxxxxx a od xxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 18 %. Xxxx působící xx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx 600 X.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením:

brzdný účinek xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úplné xxxxxx xxxxx x xxxxxx větvi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 40 xx.x-1 xxxxx xxx xxxxx xxx 13,5 % xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesené xxxx xxx xxxxxxxx vozidle. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 13,5 % xx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti:
vozidla x protiblokovacím zařízením x činnosti xxxx xxx brzdné účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 9)
(3) Vozidla xxxxxxxxx X musí xxx xxxxxxx brzdné účinky xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx, kterými xx xxxx účinky xxxxxxxx.
x) Xxxx zkoušek:

- xxxxxxx xxxx "0" x odpojeným motorem

tato xxxxxxx je základní xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx teplota xxxxxx xx kotouči xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nižší než 100x C). X xxxxxxx x ručně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x automatickou převodovkou, x xxx xxx xxxxx zařadit xxxxxxx, xx zkoušky vykonají x převodovkou x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vypnutím xxxxxx xxxx s xxxxx rozpojeními zároveň. X vozidel s xxxxx xxxxxx automatické xxxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxx x normálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- zkouška xxxx "0" xx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxx xx vykoná xxx x xxxxxxx kategorií X3, X4 x X5. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx vozidlem x x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx rovna 30 % xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx 160 xx.x-1, xxxxx xxxx, která xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zároveň xx xxxxxxxx x chování xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx každá xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx;

- xxxxxxx xxxx "0" x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx brzdami

tato xxxxxxx xx musí xxxxxxx x vozidly kategorií X1, X2, L3 x L4, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx kotoučovými xxxxxxx. Xxxxxx zkoušky xx totožný s xxxxxxxx zkoušky xxxx "0" x xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak navíc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx brzd xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem; 6)

- xxxxxxx xxxx "X"

xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx slábnutí brzdného xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx brzdami xxxxxxx xxxxxxxxx X3, X4 x X5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)

x) Ustanovení xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxx xxxx

- počáteční xxxxxxxx při xxxxxxx:

x = 40 xx.x-1 xxx xxxxxxxxx L1 x L2,

v = 60 xx.x-1 pro xxxxxxxxx X3, L4 x X5

(Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) nižší xxx 45 km.h-1 x xxxxxxxxx L3, X4 x L5 xxxxxx xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxx 67 xx.x-1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,9 xxxx);

- xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx:

-

&xxxx;

X xxxxxx xxxxxxxxx znamená:

v = xxxxxxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxxx xxx zkoušce, xxxxx musí xxx xxxxx blízká xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlosti [xx.x-1],

xx = jmenovitá xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx [xx.x-1],

x = brzdná xxxxx [m]

(při xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dráhy xxx xxxxx konkrétní xxxxxx),

xx = jmenovitá xxxxxx xxxxx [x]

(xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx počáteční rychlosti),

dm = xxxxxxx plné xxxxxx xxxxxxxxx [x.x-2],

*) = Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx adhezí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hodnotami xxx zkoušku x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx soustav xxxxxxx

- X2 : 4,4 x.x-2,

- L3 : 5,8 m.s-2,

- X5 : 5,0 x.x-2;

- xxxxxx účinek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx výpočtem xxxxxxxx, xx rozdělení xxxxxxxxx xx brzděná xxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 x.x-2 xxxx xxxxxxx xxxxx x &xx;= 0,1 x + (v2/65) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustav působících xxx na xxxxxx, xxxx xx zadní xxxx (xxxx).

x) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (nejméně) xxxxx x xxxxxxxxx soustav, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

("Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" znamená:

- x xxxxxxx kategorií L1 x L3 xxxxxx, x němž nejméně xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezávislý xx xxxxxx brzdovém systému, xxxxx xxxxxx jen xx xxxxx xxxx,

- x xxxxxxx kategorií X2 a X5 xxxxxxxx soustavu, která xxxxxx na xxxxxxx xxxx,

- x xxxxxxx xxxxxxxxx L4 brzdovou xxxxxxxx, xxxxx působí xxxxxxx xx xxxxxx x na zadní xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x na xxxx xxxxxxxxxxx vozíku, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx).

Xxxxxxx se xxxx zkoušet xx xxxxx nenaloženém a xxxxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémem

- Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx soustavou, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) xxxxx xxx 45 xx.x-1 x xxxxxxxxx L3, X4 x X5 xxxxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) nižší xxx 67 xx.x-1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,9 xxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx brzdění, pokud xx xx xxxxxxx, x když xx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx udržet xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 18 %.

x) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- ruční ovládací xxxxx
&xx;= 200 X
- xxxxx xxxxxxxx orgán
<= 350 X (X1, X2, X3, L4)
 
<= 500 X (X5)
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
- xxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xx;= 400 X
- xxxxx xxxxxxxx orgán
<= 500 N

U xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx síly xx xx xxxxxxxxxxx 50 xx od xxxxxxxx xxxxx xxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), kterých xxxx xxx xxxxxxxx x mokrými xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za 0,5 xx 1,0 xxxxxxx xx xxx, xx brzdy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx nejméně 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxx síly na xxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx rovná xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2,5 x.x-2 xx xxxxxxx xxxxxxx,

- x žádném xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx "0" s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesáhnout 120 % zpomalení dosaženého xx xxxxxxx brzdami.

g) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 6)
§31
Motor x výkon xxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx vozidla xxxxxxxxxxx xxx, aby při xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxx v celém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a zajišťoval xxxxxxxxxx provoz.
(2) Xxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx zástavbě xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx.
(3) Motory xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X x X5 xxxx být xxxxxxxxxxxx a provedeny xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxx xx nejkratší xxxxxxx do xxxxx xx xxxxx vozidla x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 14 hodin, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§54 xxxx. 3) x nasávaného xxxxxxx - 15x X, xx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jakosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx motoru xxxxxxx 12) xxxx xxxxx xxxxxxx 5,9 xX xx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx silničních xxxxxx xxxx.). Výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x Xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x doporučené xxxxxxxxx xxxxx 12) xxxx xxxxx nejméně 4,4 xX na 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx (xxxxxxx) vozidlu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přípojná xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 12 %.
(Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx automobily xxxxxxxxx x tzv. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojných vozidel, xxxx xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 48 t.)
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxx na snadno xxxxxxxxxx xxxxx označen xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx XX x xxxxxx vyjadřujících xxxxxxxx xxxxx válců. Xxxxxxxx xxxx xxx lehce xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx (např. XX - 48).
(6) Ustanovení xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx 1. 1. 1992 musí umožňovat xxxxxx vozidla na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx X5 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 kg x xxxxxxx kategorií X x N xxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx směsi paliva x mazacím xxxxxx.
§32
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X musí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx schválena. Řízení xxxx xxx konstruováno xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx snadná, xxxxxx a bezpečná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx kategorií M x X xxxx xxx řízení na xxxx straně vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx straně nebo xxxxxxxxx. Mechanismus řiditelné xxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx spoje xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. (X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozlišuje xx řídicí xxxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxx - xxxx xxx xxxxx pohybu xxxxxxxx ústrojí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx s xxxxxxxxxxx - xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx řízení - xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zabezpečována xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx vazby. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx xxx získávána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, hydraulických, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx).
(2) Motorová xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xx.x-1 (x výjimkou vozidel xxxxxxxxx L) musí xxx konstruováno xxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x vrácení kol xx xxxxxxx směru xxxx potřebná podstatně xxxxx síla než xxx xxxxxx pohyb xx xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx se strojním xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vůle, xxxxx xx zhoršovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx jízdy. Xxxxxx xxxxxxx xxxx vykazovat xxxxxxxxxxx tuhost. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx 36o x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xx.x-1, xxxxx než 27o x xxxxxxx s xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 100 xx.x-1 x xxxxx xxx 18x x xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 100 xx.x-1. (Xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vozidla xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.)
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, xxxx xxx konstruováno xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřesáhl 5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vychýlení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla x 35x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx docíleno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kola 35x. Krajní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Motorová vozidla, x xxxxx xxxxx xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx 3,5 x x xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx posilovacím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zařízením musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 2 t, xxxxx xxxxx
- schvalovaná xxxx typ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1997.
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx možné řídit xxxxxxx (jízdní xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx řidiče, x xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxx doporučenými xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 13)
(6) Mechanismus xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 musí x xxxxxxxx ochrany xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vybavena xxxxxxxx xxxxxxx. Traktory x pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx, opatřené xxxx x xxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx strojním xxxxxxx xxxxx doporučených xxxxxxxxxxx xxxxx, 13) xxxxxxxx
a) v xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx plného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx signalizována xxxxxx,
x) potrubí (xxxxxx) xxxxxxx čtyřnásobku xxxxxxxxxx provozního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx výroby. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972. Xxxxx věta xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx technická způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1985.
§33
Ovládací x kontrolní xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx, x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx musí xxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řidiče xxx, aby xx xxxxx mohl snadno x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx svého xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx trupu. Xxxxx xx xxxxxxx x:
- xxxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
- zařízení xxx xxxxxxxx signalizaci,
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx, rukojeť),
- xxxxxx,
- xxxxxxxx x zapínání spojky,
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxx),
- obrysová, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx mlhy,
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxxx zrcátko,
- xxxxxx stírání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, vypínání x xxxxxxxx,
- xxxxxx odmlžování x xxxxxxxxxxx xxxx,
- xxxxx proti xxxxxx x xxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxx bočních xxxx na straně xxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx,
- otevírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
- rozhlasový xxxxxxxx xxxx. (xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx XXX s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla),
- xxxxxxxxxx xxx xxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx sklonu světlometů x potkávacím světlem x místa xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vybaveno.
(Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle SAP-ONA 30&xxxx;0731. Jestliže volný xxxxxxx kolem xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečné uchopení x xxxxxxxx ovladačů xxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx případě xxxx xxxxxxxx).
(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx x xxxx noha xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pedál xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, xxx xxx jeho ovládání xxxx xxxx nohy xxxxxxxxx.
(3) Motorové xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jízdy xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15) x podle xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx). X xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x X) schvalovaných xxxx xxx ode xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxx xxx xxx zapnutém xxxxxxx osvětlení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx umístěné na xxxxxxxxxxx desce x xx pomocných xxxxxxxx x zorném poli xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx jízdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. (V xxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x indikátorů xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx v uvedených xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx XXX 30&xxxx;0110. Ovladače xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Sdělovač xxxxxxxx xxxxxxx vznětového xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx zelené xxxx xxxxxxxx xxxxx).
(4) Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx) musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxxxxxxx vyřazení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. U automatických xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vybavená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kódem (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxxxx (xxxxxxx) musí v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx význam xxxxxxx. Z použitých xxxxxxx musí vždy xxxxxxxx P - xxxxxxxxx, R - xxxxxx xxxx, X - neutrál xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 17)
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která má xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx páky xxxxxxxx L, xxxxxxxxx 1 x 2 xxx zajištěno xxxxx xxxxxx brzdění xxxxxxx.
(6) U xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxx zorném xxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Vozidla musí xxx vybavena kontrolními xxxxxxxxx xxx stupnicovými, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx stupnic xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; zásady xxx xxxxxxxxx číslicových xxxxx xxxxx x xxx bezstupnicové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. (U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vertikální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx, xxxxx pohyb xxxxxx xxxxxx.)
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X a T xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx signalizujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx přesahovat x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxx 150 X, x vozidel xxxxxxxxx X xxxxxxx 80 X x u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 200 X.
(10) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu.
(11) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zařízením identifikujícím xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxx silničního provozu xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx.
(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 5, 6, 7 x 9 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972; ustanovení xxxxxxxx 3 x 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.1.1985.
§34
Výhled x místa xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a vybaveno xxx, xxx byl xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx největší xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, T x Xx xxxx x xxxxxxxx výhledu x xxxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxx 18) x xxxx být podle xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx řidiče xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x tramvaje. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x speciálního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěným v xxxxxx části stroje x přepravní xxxxxx xxxxxxxxxx dostatečný xxxxxx x xxxxx řidiče, xxxx být výhled xxxxxxx pomocí zrcátek xxx, aby byl xxxxxxxx bezpečný xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx plochy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx průhledné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx nepohlcují barvu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x světelných xxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxx §20 této xxxxxxxx. X zorném xxxx xxxxxx xxxxx xxx umístěny xxxxx xxxxxxxx (xxxx. okrasné x upomínkové), které xx omezovaly xxxxxx xxxxxx všemi xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zadní xxxx vozidel kategorie X3. Xxxxxx xxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přepravovanými xxxxxxxx, xxxxx xxx xx podmínky, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpětným xxxxxxxx schváleného xxxx. Xxxxxx předním xxxxx x xxxxxxx kategorie X3 může xxx xxxxxxxx snížen vedle xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vozovky xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, a xx
x) xxxxxxx kategorií X1, X3, L4, X x XX xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx zpětným xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X5 v provedení x karosérií x xxxxxxxxx X1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx vozidla. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1. 1. 1986,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3 x X xxxxxxx jedním xxxxxxx zpětným xxxxxxxx xx levé x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx X3, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx schválena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vnějším xxxxxxxx xx pravé xxxxxx vozidla,
x) xxxx vozidla (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX x ručního xxxxxx) xxxxxxx jedním xxxxxxx xxxxxxx zrcátkem xx xxxx xxxxxx vozidla.
(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nových vozidel xxxxxxxxx X1 uváděných xx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxx zevnitř xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí mít xxxxxx zpětná zrcátka xx levé i xxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx
- při xxxxxxxxxxx technické způsobilosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x X3 xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
- při xxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M3 x N3 xxxxxxxx xxxx 1. 7. 1997.
Podmínka dálkové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxx. "xxxxxxxxxxxxxxx" a xxxxxxx "xxxxxxxxxx".
(5) Xxxxxx xxxxxxx musí:
x) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xx sníženou odrazivostí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx sféricky xxxxxxxx, opticky xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx rozlišitelné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxx plochy xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tažného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejširšího vozidla xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx vozidle, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby
- xx nejméně xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx řidiče,
- xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx skla xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kategorií X, X, X, X x XX xxxx x hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy 19) x xxxx xxx podle nich xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx:
x) x jednopolohového xxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 40 %,
x) u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x noční xxxxxx) xxxxx xxx 40 % v xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx 4 % x noční xxxxxx.
(10) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zrcátek xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětných zrcátek x výhledu xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx kategorií X2, M3 a X3 xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx této vyhlášky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(12) Ustanovení odstavce 1 s výjimkou xxxxx věty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. 10. 1984.
§35
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohybu
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorových vozidel x xxxx souměrně xxxxxxxxxx k podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 400 kg, x xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (couvání), xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx řidiče.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3,5 x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx větší než 750 kg xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx klínem. Xxxxxxxx x přípojná xxxxxxx xx xxxxx x více xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 750 xx x xxxxxx musí xxx vybaveny nejméně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxx přístupné xxxxxxx x bezpečně xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1. 7. 1972. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxx paragrafu xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx samojízdné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stroje.
§36
Kryty xxx x protiskluzové xxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 20 xx.x-1 xxxx xxx všechna kola xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, podběhy) x xxxxx vozidel kategorií X1, X3, T x Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx nečistot se xxxxxxxxxx na vozidla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx daného xxxxxxx (karosérie, nástavba xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 5.
(2) Xxxxxxxx, podběhy x lapače xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx musí překrývat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx blatníků xxxx xxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xx xxxx kryty xxxxxxxxxx nástavba (karosérie xxxxxxx); u náprav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx postačí xxxxxxxx xxxx xxx. U xxxxxxx xx sklápěcí xxxxxxxxx postačí, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx poslední xxxxxxx xx xxxxxx zadní xxxxxx.
(3) Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx (x xxxxxxxx zadních xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx x zadní xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 150 mm xxx vodorovnou rovinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x spodní xxxxxx níže, xxx xx střed xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx hmotnosti,
c) xxx pohotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x jejich přípojných xxxxxxx xxxx být xxxxx xxx provedeny xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxx procházející xxxxxxx xxxx,
d) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx samojízdného (určeného xxx xxxxxxxxxxx činnost) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kola xxx, xxx přední hrana x kol xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rovinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx byla xxx vodorovnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x přední x zadní hrana x xxx zadní xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nad vodorovnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx středem xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx dvojité xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx nepřekrývají šířku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 xx.x-1. Xxxxxxxxxx xxxx běhounem xxxxxxxxxx x krytem musí xxx xxxxxxx 60 xx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx 50 xx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx kol xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 20)
x) xxxxxx nečistot xxxx být xxxxxx xxxxxx xxx nízko, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx styku xxxxxxxxxx xxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s rovinou xxxxxxx xxxx xxxxxxx 20x, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx nejvýše 30x. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kategorie XX,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx N3 x X4, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1.10.1996, xxxx xxxxx kol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx X x N musí xxx xxxxx namontovat xxxxxxxxxxxxx řetězy xx xxxx hnací xxxxxxx (xxxxxx). Xxx případ xxxxxxx protiskluzového řetězu xx dvoumontáži xxxx xxx zaručena xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnějších xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x podběhy, karosérií, xxxxx vozidla apod. xxxx být tak xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx typu x musí být xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxx xxx namontovány.
(6) Xxxxxxxxxx odstavce 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx d) x xxxxxxxx 4 xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972.
§37
Xxxx, xxxxxxxxxx x plné xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx pneumatikami, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v doporučené xxxxxxxxx xxxxx, 21) xxxxx xxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rozměry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx zatížením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx) x xxxx nejvyšší konstrukční xxxxxxxxx a přitom xxxxxxxxxx xx největší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx opatřeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zářezy. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.1.1976 x xxxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X2, X3 x X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.1.1985 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx L xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22) x xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 105) x musí xxx xxxxx něho xxxxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxx nejsou homologovány, xxxx být schváleny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. (Homologace xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kategorie X xxxxx být xxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.) X vozidel kategorií X2 x M3 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stupeň vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 22) xxx je nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 vybavená xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx použití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 23) a musí xxx podle xxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx pouze pneumatiky xxxxxx xxx xxxx xxx vozidla výrobcem xxxxxxx x výrobcem xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx (xxxxxxx) xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx kola s xxxxxxxxxxx xxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx kolo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx pneumatiky. 23)
(3) Na vozidle xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx nouzového dojetí, 24) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx různých rozměrů x konstrukcí, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. [Konstrukcí xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx (XXXX.XXXXXX). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx stejného xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dezén xxxxx, xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx X+X xxxx X.X xxxx X/X xxxx MS), terénní x univerzální.]
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx řádně xxxxxxxxx xx tlak xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx. X dvojité xxxxxxx xxx musí xxx xxx huštění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx vzduchu x xxxxxxxxxx xx dal xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx strany xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx kol xxxx xxxx xxxxxxx manipulace. Xxxxxxxx pneumatiky xxxx xxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Pláště xxxxxxxxx xxxxxxx mít xx xxxx vnějším obvodu (xxxxxx koruny, xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx) trhliny nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Činná xxxxxx xxxxxx pneumatiky v xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx běhounu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2 xxxxxxx 1 xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,6 mm.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 1,5 % vnějšího xxxxxxx.
(7) Obnovené xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x N x xxxxxx přípojná vozidla (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 106) a musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být schváleny x xxxxxxxx schvalovací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vyšší xxx původní xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x třídy XXX (vozidla kategorií X2 x X3) x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů definovaných x xxxx 220&xxxx;301 Xxxxxxx X Dohody XXX.
(8) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x doporučené technické xxxxx. 25) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx schválených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstřiknutím roztoku xx pneumatiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx demontáže xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxx všechna poškození xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx použití duše xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx kategorii xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx a nahrazeno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx XXXXXXXX xx xxxx bočnicích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx duší x xxxxxxx xxxxxxxx průpichů xx drobných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezdušového xxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3, X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx označených xxxxxxxx smějí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. (Xx xxxx xxxxxxxx bočnice pneumatiky xxxx být vyznačen xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx je nejméně 20 mm xxxx xxxxx "XXXXXXXXXXX".) Prohlubování xxxxxx dezénu pláštů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakázáno.
(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx hroty je xxx všechna xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx; xxxxx zákaz xxxxx x xxx vozidla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxx xx kola xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx),
- u motorových xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nápravy (náprav),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xx.x-1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pryžovými xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na 10 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx hodnotu 100 xx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí do 8 xx.x-1 xxxxxxx 125 kg.
(12) Xx xxxxxxx mohou xxx samostatně xxxxxxx xxxxx pláště x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 3 xx xxx dvoukolová a xxxxxxxxx xxxxxxx x 4 xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx x xxxx vozidlo (x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x částech III., IV. x VII. xxxx vyhlášky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxxxxxxxx 30 km.h-1 x xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx použitím xxxxxxx pérování x xxxxxxxxxxxxx. Pérování x xxxx xxxxxxx xxxx xxx voleno tak, xxx xxxxxxx vyvolávalo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx; zároveň xxxx xxx zajištěn xx nejmenší xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx před 1. 7. 1972.
§39
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jak xxx nárazech, tak x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vozidla xxxxxxxxx X x N xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 107) (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 a X1 podle Xxxxxxxx XXX č. 32, 33, 94 x 95, vozidel kategorií X2 x X3 xxxxx Xxxxxxxx XXX x. 29 x xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x M3 xxxxx Xxxxxxxx XXX x. 66 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx ekvivalentních podmínek xxxxxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx kategorie M x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx těsněny xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nečistot. Xxxxxxx x xxxxxxx x hnanými xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxx x xxxxxxx od jejich xxxxxx přenášely xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xx ovládací xxxxxxx vozidla v xx nejmenší míře. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních předpisech. 28)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x prostor x xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx oddělen xx xxxxxxxx pro cestující x pro xxxxxx xxx pevnou stěnou, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx karosérie, nebo xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Stěny x xxxx, xxxxx xxxxxxxx prostor motoru xx prostoru pro xxxxxxxxx a xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a provedeny xxx, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx, mazivem xxx mycími prostředky x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 125 mm.min-1; xxx xxxxxx xx xxxxxxx x doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 29) Xx xxxxxxxx stěnách xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx prostory xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx ložného xxxxxxxx a motorem.
(4) Xxxx-xx v xxxxxxx vozidel otvory xxx přístup x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Vozidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí mít xxxxxx a vzadu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx značky; rozměry xxxxxxx stanovuje Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kategorie X1 xxxxx. Přípojná xxxxxxx xxxxx uprostřed xxxx xxxxx.
(6) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. 7. 1972.
§40
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxxxx osob při xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavení xxxx nárazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx M1 musí x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 30) x xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx předpisech platí xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx kategorie motorových xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 100 xx.xxx-1, xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxx. 29)
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx špičaté nebo xxxxx xxxxxxxx směřující xxx, xxxxx by xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx ven, xxxxx xx mohly xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx rovnoběžné s xxxxxxxx xxxxxxx rovinou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nábojů xxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dovoleno.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X, O1 x X2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 31) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxxxxx i x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx kategorie X1, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X2 x X3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1. 1. 1985.
§41
(1) Xxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx N x X xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx ....................................................................... 750 xx,
dvoumístná ........................................................................ 1250 xx,
xxxxxxxxx ............................................................................. 1700 xx,
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx) ........................... 1900 xx.
(Počtem míst x sezení ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx řadě. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx 490 xx xxx xxxxx X, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.) 32)
(2) X vozidel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pacienta xxxx být xxxxxxx 1700 xx x xxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx (např. xxxxxxx xxxx.).
(3) U xxxxxxx kategorií X x X x xxxxxxxxxx, skříňovou xxxx xxxxxxxx karosérií musí xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx bočnic, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx byla xxxxxx, xxx xxxxxxxx fyzické xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X vozidel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x zavírání zadního xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx provedena xxx, xxx byla zajištěna xxxxx xxxxxxxxxxx pohybu. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx otevírání x odolné xxxxx xxxxxx deformacím způsobujícím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx ruční xxxxxxxxxx se zadním xxxxx a x xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx (svalová) přesahovat 245 N.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tyče, sloupy, xxxxx, xxxxx apod.) x xxxxxxxx deskového xxxx hraněného xxxxxx, xxxxx posunem xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nárazu xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxx x kabině xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx vybaveno tak, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 7850 X x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx celé xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dovoleno xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xx.
(5) X vozidel xxxxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; u vozidel xxxxxxxxx X3 určených xxx xxxxx pod xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, kamení xxxx. xxxx xxx xxxxxxxx také kabina xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx umístěno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) U xxxxxxx xxxxxxxxx X x nedělenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx řadou xxxxxxx xxxxx přepážka xxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxxx nejméně 500 xx nad xxxxx X a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx musí xxx v provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (50 x 50 xx) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X nákladních motorových x přípojných vozidlech x xxxxxxxxx prostorem xxx náklad x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx mohou xxx xxxx xxxx zasklena xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 29) x xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx (schváleny). Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx náklad xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50 x 50 xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladem. Xxxxxxxxx xxxxxx zábrany xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dveří xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972.
§42
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx otevírání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) x musí být xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x autobusů, 34) xxxxx xxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.7.1997 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx 35) x musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, 108) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat x xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxxxx 35) x xxxx xxx xxxxx xxx schváleny. (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx za splněnou, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ekvivalentním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.)
(2) X xxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxx XXX xxxxxxxxxx po 1.1.1985 xxxx být xxxxx snadno xxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnou xxxxxxxx xxxxxxxx kočárku xxxx invalidního xxxxxx (x xxxxxxxxxxx provedení) xxxxxx vhodného zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx celkový xxxxx xxx xxxxxxx
- xxx ............................ při xxxxxxxxxxxxxx od 9 xx 22 xxxxxxxxxxx,
- xxxxx .......................... xxx xxxxxxxxxxxxxx xx 23 xx 30 xxxxxxxxxxx,
- xxx .......................... xxx xxxxxxxxxxxxxx xx 31 xx 45 xxxxxxxxxxx,
- xxxx ......................... xxx obsaditelnosti xx 46 do 60 xxxxxxxxxxx,
- sedm ....................... xxx xxxxxxxxxxxxxx xx 61 xx 75 xxxxxxxxxxx,
- xxx ........................ xxx xxxxxxxxxxxxxx od 76 xx 90 xxxxxxxxxxx,
- xxxxx ......................... xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 90 cestujících.
Při xxxxxxxxxxxxxx xxx 22 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx nouzových xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx (xxxxx případných xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x podstatě xxxxxx počet nouzových xxxxxxx. Na pravém xxxx xxxxxxx xxxx xxx o jeden xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx již xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zřetelným xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxx x xxx xxxxxxxxx; x každého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidlo. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxx.
(4) Ustanovení odstavce 3 platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x návěsy.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jejichž technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. 7. 1972, a odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost byla xxxxxxxxx xxxx 1. 1. 1985.
§43
Sedadla x xxxxx xxxxxxx
(1) Sedadlo xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla musí xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxx xxxxx byl podle xxxxxxxxxx předpisu 36) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzicky unavován; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M (xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 37) a xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx sedadla xxxxxxxxx motorových vozidel. Xxxxxxx sedadel xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k vozidlu x xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 x xxxxxxxxxxxxxx 17 x více cestujících xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 37) a xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Sedadlo xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx ploch xxxxxxx 450 xx x xxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx 400 mm. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx šířku a xxxxxxx xxxxxxx ploch xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx 400 xx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx motorová xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxxxx xxx 3,5 x musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řidiče. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejméně 100 xx, xx xxxxxx rovině xxxx xxx seřiditelné x xxxxxxx nejméně 80 xx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 100 mm, a xxxx být zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx řidiče. X vozidel o xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující 3,4 x (s xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X x jejich xxxxxxxxxx), pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svislém xxxxx 80 mm x v xxxxxxxx xxxxx 100 xx, xxxx být sedadlo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podélném xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 150 mm.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) konstruován x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - xx 1. 1. 1986 xxxxxxxxxxx, proveden x xxxxxxxxxxx směrem dozadu xx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x rozmezí 19° xx 25°,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx M2, M3 x X x xxxxxxx 14° až 25°.
Xxx sklonu xxxxxxxx 22° xxxxx xxx xxxx mezi xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx menší xxx 95°. Xxxxx sedadla xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 2° od horizontály. (Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.) 39)
(5) Sklopná sedadla x sklopná xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx automaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstruovaným xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zpoždění 20 x ve xxxxx podélné xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx ovládací xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx přístupné xxxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedadlem, xxxxxxxx x xxxxxxx pedály xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx 39) x musí xxx xxxxx něj xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x spojky xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x N xxxx xxx umístěny xxx, xxx
- xxxx xxxx procházela xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedadla; vzdálenosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 180 xx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 320 xx,
- mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx kabiny řidiče xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nášlapné plochy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 100 xx nad xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 130 xx,
- mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx) x k xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx brzdového pedálu xxx alespoň x xxxxxxx plného zdvihu xxxxxx x xxxxxxx 100 xx xxx xxx xxxxx prostor xxxxxx xxxxxxx 140 xx,
- xxxx xxxxxxxxxx hranami xxxxxxxxxx xxxxx pedálů xxxxxx x brzdy xxxxxx xxxxxxxxxx menší xxx 50 xx, pedálů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xx x xxxxxx xxxxxx x akcelerace xxxxx xxx 150 xx,
- xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx než 30 xx.
X xxxxxxx kategorií X x X xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odpočinek xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sedadle x xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxx řidiče xxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx být konstruován xxxxx:
x) vzdálenost xxxx xxxxx X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 32) x xxxxxxx měřena v xxxxxxx xxxxxxx svislé xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jdoucí tímto xxxxx a skloněné x 8x od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1000 mm x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sedadla x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k sezení x xxxxxxx 820 xx u xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx široký nejméně 100 mm, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 32) xxxx xxx xxxxx ovládací xxxxxxx xxxxxx široký xxxxxxx 640 xx, xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx sedadla určených xxxxxxxx k xxxxxx (xxxxxx ve vzdálenosti 175 mm od xxxx H xx xxx xxxxx xxxxxxxx),
x) minimální vzdálenost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx věnce xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx kategorie X1 xxxxxxx 380 xx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 350 xx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 40) (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx figuríně 50 % velikostní skupiny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do poloviny xxxxxxx seřízení),
x) xxxxxx xxxxx volantu xxxx být vzdálen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sedadla při xxxxx polohách xxxxxxxxx xxxxxxx u vozidel xxxxxxxxx M1 nejméně 120 mm x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx a odpružení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx) xxxxxxx 180 xx,
x) xxxxxxx řadicí xxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx řidičova xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxx x hmotnosti 75 xx x seřízeného xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
g) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx převodových ústrojí, xxxxxx diferenciálu, xxxxxxxxx, xxxxxxx a odlehčovací xxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 xx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx kategorie X1 xx rukojeti ovládacích xxx xx podmínky, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx uchopení.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x X3 xxxxx XX x xxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x autobusech xxxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 32) a xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx hlavy xx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 37) xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx homologace. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx. X zadních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 s výškou xxxxxxxx xxxxxxx 700 xx xx xxxxxx xxxxx xxx schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxx xx 1.7.1997 x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 1.7.1998 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxxxx střední sedadla xxxxxxx kategorií X1 x N1 x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxx být xxxxxxx xxx příležitostnou xxxxxxxx osob.
(9) Xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx nacházejí xxxxx xxxxx k xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx opěradla, xxx, aby nemohla xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx cestujících; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 musí xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx předpisem 30) x musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(10) X autobusech x osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návěsech xxxxxxxxxx xx 1. 1. 1985 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx postižené xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:
- před xxxxxx x xxxxxx sedadel xxxx být xxxxx xxxxxxx nejméně 600 xx xx směru xxxxxx,
- v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1200 mm.
(11) Čalounění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidla x ploše xxxxx x xxxxx člověka xxxx být hygienicky xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxx
- xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxx 140 x.x-2.x-1,
- na xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x X xxxxxxx 150 x.x-2.x-1,
- na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx kategorií X2 x M3 x xxxxxxxx xxxxxxxx třídy XX x xxxxx XXX xxxxxxx 120 x.x-2.x-1.
Čalounění a xxxxxxxx materiály xxxx xxxxxxxx xxxxxx desinfekčním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x mazivům. Xxxxxx sedadel x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedeny x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.
(12) Xxxxx lůžka x xxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxx N x xx vozidlech kategorií X2 a X3 xxxxx xxx menší xxxxxxx xxx 550 x 1900 mm x xxxxxx xxxxx xxx nezatíženým xxxxxx xxxxx xxx menší xxx 550 xx. Xxxxx xxxx být xxxxxxxx zábranou proti xxxxxxx vypadnutí ležící xxxxx.
(13) Xxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu neplatí xxx jiná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx VI. této xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X a xxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. 7. 1972. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, 7 x 11 tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1. 1. 1985.
§44
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x podlahové xxxxxxx, xxxxx jsou xx dřeva nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx poruše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, pneumatiky xxxx.), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx v xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx dobře přiléhat x xxxxxxxxx ústrojí xxxxxxxxxxxx podlahou xxxx xxx řádně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 3 této vyhlášky. (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. xxxxxx, xxxxxxx řízení, páka xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.)
(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxx případné xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xxx řešeny xxx, xxx xx xxxx snadno xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx.
(4) Dřevěné xxxxxxx x xxxxxxx karosérií xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx beze xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx oplechovány.
§45
Xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx neúmyslně xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve směru xxxxx; xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1. 1. 1960, x xxxxxxx xxxxxxxxx T a Xx, u xxxxx xx xxxxxx řidiče xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxx x 200 mm xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Systémy dveřních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 41) x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx dveře xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zvýšeného hluku xxx xxxxx; xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx určené xxx nastupování xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx cestující xxxx mít zajištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jasně xxxxxxxxxxxxxx polohami ovladatelné xxxxxxx vozidla. Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dveřní xxxxxxx xxxxxxx kategorií X2 x X3 x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řidiče a xxxxx musí mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx 650 mm xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; 33) xxxx xxxxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xxxxxxx xxxxxxxxx T x xxx xxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx x xxxxx IV. xxxx vyhlášky. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx otvor xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 250 mm. X xxxxxxxxxx xxxx být x vnější xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx osob s xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace k xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxxx (§43 odst. 10) a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x dětskými xxxxxxx xx prostoru xxx xx xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 2). (Xxxx xxxxx se měří xx výši ramen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx figuríny. X xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xx xxxxxx šířka xxxxxxxxxx dveří xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.)
(5) Xxxxxx xxxxx autobusů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.1985 nesmějí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx než 200 xx od roviny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve výšce 1000 xx xxx xxxxxxxx vozovky.
(6) Xxxx-xx dveře autobusů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i za xxxxxxxxxxxx povětrnostních xxxxxxxx x za teplot xx - 15x X. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx zajištěny. Xxxx-xx xxxxx x pohybu, xxxx xxx možno xx xxxxxxxx silou xxxxxxx 147 X.
(7) Dálkově ovládané xxxxx xxxxxxxx xxxxx X x třídy XX xxxx xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx provedenou xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ruky xxxxxxxxxxx x aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx otevření xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx oznámen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxx vybaveny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx autobusu xxx xxxxxxxxxx dveřích.
(9) U skříňových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesahovat šířku xxxxxxx x více xxx o vlastní xxxxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxxx platná pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx 3, 4, 6 x 9 xxxxxx xxxxxxxxx neplatí xxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1. 7. 1972.
§46
Zařízení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx řidiče a xx karosérie vozidel xxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše než 650 xx xxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po 1.1.1973, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx karosérií, xxxxx xxx xxxx xxx 500 xx xxx xxxxxxxx. Schůdky xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby zabraňovaly x co xxxxxxxx xxxx uklouznutí při xxxxxxxxxxx x vystupování. (Xxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx za zařízení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.)
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx N xxxx být umístěna xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 1650 xx xxx povrchem xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx a výstupní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxx bezpečný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostoru a xxxxxx z xxxx, xxxxxxxx výška xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 650 xx xxx pohotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladu xxxx umožňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx manipulaci x xxxxx plachtou x x nosnou xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx N x X se xxxxxxxxx karosérií xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx snímatelným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xx, musí xxx xxxxxx na xxxxxx boku nebo xxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx paragrafu xx xxxxxxxxxx na vozidla xxxxxxx xx provozu xxxx 1.1.1985.

§47
Nádrž xx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx benzín xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx přetlaku xxxxxxx 30 kPa; xxxx vzdorovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odolávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx a umístěna xxx, xxx x xx xxxxxx nevytékalo xxx šikmé xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx (roztržení) xxxxxxx xxxxxx. Měkce xxxxxxxxx xxxx xx nádrži xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx vozidle xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provedení.
(2) Xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku, musí xxx snižován xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením (xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.). Xxxxxx x odvětrávací xxxxxx xxxx být xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech (xxxx. x xxxxxxxxxxxx prostoru). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx snadno přístupné xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xx nádrže.
(3) Vozidla xxxxxxxxx X1, jejichž xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxx po 1.1.1985, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 42) a musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a schválena. Xxxxx předpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx kategorie xxxxxxx x na xxxxxxxx nádrže nezávislých xxxxxx.
(4) Plnicí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx přístupný x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x polití xxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxxxxxxx potrubí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kategorií X3, X4, X5, X x X xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx potrubí xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx topení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx vystřikování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanice x xxxxxxx,
x) jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1.1.1976

- xxxxxxxxx xxxxxxx 60 l.min-1 x xxxxxxx kategorií X1 a N1,

- xxxxxxxxx nejméně 100 x.xxx-1 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1976

- xxxxxxxxx xxxxxxx 75 x.xxx-1 x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1,

- xxxxxxxxx xxxxxxx 150 l.min-1u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Palivová xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro zavazadla x v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx prostorů xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx N, x xxxxx xx dostatečná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nádrží) xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx s xxxxx xxxxxxxxxx pevně x xxxxxxxxx spojena. X xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx xx zavazadlového xxxxxxxx pevnou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx apod.) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx M1 x X1 xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní ujetí xxxxxxx 50 xx x nejméně 100 xx u xxxxxxx xxxxxxxxx N2, X3, X2 x X3. Xxxxxxx xxxxxxxxx X x X musí xxx vybavena xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx jednoznačně a xxxxxxxx signalizována optickým xxxxxxxxxx umístěným x xxxxxx poli xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx optické xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1.1.1985.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ujetí xxxxxxx 30 xx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx zásoba xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx signalizována řidiči xxxxxxx uspořádáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx polohou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ve xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx byly od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxx 150 xx x od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 250 mm.
(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx schválena před 1.7.1972.
§48
Xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Celistvost x těsnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, krutovým xxxx ohybovým namáháním xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx musí xxx chráněno zároveň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx spoje xxxx xxx šroubené xxxx xxxxxxx xxxxxxx; přípustné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx hadicemi x xxxxx hořlavých materiálů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx provozních teplotách.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxxxxx palivo, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx teplem; xx nepřípustné, xxx xxxxxx x potrubí, xxxxxxxxx ze zařízení xxxxxxxxxxxxx v jeho xxxxxx odkapávalo a xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxx x xx elektrické zařízení xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxx dopravuje x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx uzavírací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xxxxx xxx xxxxxxxx potrubí x prostoru xxx xxxxxxxxx ani v xxxxxxxx řidiče; palivo xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§49 *)
Xxxxxxxx hmoty
(1) X pohonu xxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx, chladicích x xxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx provozních hmot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxx nebo zařízení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx předpokládaným klimatickým xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx spotřebu x xxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splňovat, xxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxx, také následující xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx 0,03 x . l-1 x xxxxxxx 0,15 x . x-1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat nejvíce 0,005 g . x-1 xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,50 x . xx-1 xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx kromě benzínu xxxxxxxxxxxxx xxxx buď xxxxxxxxxxx automobilový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které umožní xxxxxxxxxx provoz xxxxxx xxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určitému xxxxx bezolovnatého benzínu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zážehové motory, xxx které xxxxxxx xxxxxxxx olovnatý xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx benzín určený x xxxxxx spalovacího xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx automobilový xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX EN 228 (65&xxxx;6505) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX 65&xxxx;6505.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx XXX XX 590 (65&xxxx;6506).
(6) X pohonu xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. xxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 65&xxxx;6507 xxxx xx směsi s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx 30 % hm. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx technické xxxxx ČSN 65&xxxx;6508 xxxxx xx směsi x xxxxxxx složkami x xxxxxxxx xx 5 % xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX 65&xxxx;6509. Pro použití xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 5 % xx. metylesterů musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx použitím.
(7) Zkapalněný xxxxx xxxx (LPG) xxxxxx x pohonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx české xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 589.
(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxxx x xxxxxx spalovacího xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx XXX 38&xxxx;6110.
(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx musí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x biopalivo xxxxx xxxxx technické xxxxx XXX 65 6005, xxx XXX podle české xxxxxxxxx normy ČSN XX XXX 4257 (65&xxxx;6480) a pro XXX xxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX 38&xxxx;6110.
(10) Xxxxxxx odebraných xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x mezím jejich xxxxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxx české technické xxxxx XXX XX XXX 4259 (65 6003).
(12) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 11 xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§50
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx vozidlo musí xxx vybaveno xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvedení xxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx zapojen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Výfukové xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxx a k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx připevněno xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx až x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x teplotu. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být dostatečně xxxxxxxx proti xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potrubí xxxx xxx směrována xxxxxx xxx vozidlo xxxx xxxxxx anebo xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Koncová xxxx výfukového potrubí xxxx být vyústěna x xxxxxxxxx obrysu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx přesahovat, x xxxxxxxx dvoukolových xxxxxxxxxx xxxxxxx. Osa xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, musí být xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x rovině xxxxxxx. Vyústění výfukového xxxxxxx musí být xxxxxx xxx, xxx xxxx xx nejvíce xxxxxxx vnikání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx karosérie x xxx výfukové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxx potrubí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx opatřeno xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 100 xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxxx X x Xx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx systémy musí xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx 45) x musí xxx xxxxx nich homologovány. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla, xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx k 31.12.1992, xxx homologaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 45)
(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 4 tohoto paragrafu xxxxxxx pro vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx schválena xxxx 1.7.1972.

§51
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plynech
(1) Motorové xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx musí x xxxxxxxx xxxxx škodlivin xx výfukových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 109) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx připustit technický xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 109) (Xxx xxxxxx Předpis XXX x. 47. Pro xxxxxxxxx Předpis XXX x. 40. Pro xxxxxxx kategorií M1 x N1 xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx 30.9.1985 platí Xxxxxxx XXX č. 15.03. Xxx xxxxxxx uvedená xx provozu xx 1.10.1985 platí Xxxxxxx XXX x. 15.04 x pro vozidla xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1.12.1989 platí Xxxxxxx XXX x. 83.00. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.1993 x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počínaje xxxx 1.10.1994 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platí Xxxxxxx EHK č. 83.01-X. Limity Xxxxxxxx XXX x. 83.02-B xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.7.1994, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1995 a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po 1.7.1995. X xxxxxx předpisech xxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx N1 podle xxxxxxxxxxxxx předpisu XXX x. 83.02 X xx 31. prosince 1999,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a X2 xxxxx homologačního xxxxxxxx XXX x. 47.00 xx 31. xxxxxxxx 1999,
x) pro xxxxxxx kategorií X3, X4 x X5 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 40.01 xx 31. xxxxxxxx 1999.
(2) Motorové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx 47) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 47) (Předpisy XXX x. 24.03 x x. 49.02. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX x. 49, xxxx xxx homologována xxxxx předpisu XXX x. 83.01-C. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1.10.1993 x xxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx po 1.10.1994 xxxxxx evidence nových xxxxxxx. Limity xxxxxxxx XXX č. 83.02-C xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vozidla xxxx schválena xx 1.7.1994, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx evidovaná xx 1.1.1995 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1.7.1995. X xxxxxxxxx předpisech xxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxx:
x) pro vozidla xxxxxxxxx M2, M3, X2 x X3 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 49.02 X xx 30. xxxx 1997,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x N1 platí xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 83.02 C nebo XXX x. 49.02 X xx 31. xxxxxxxx 1999.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x §81, 82 x 84 xxxx xxxxxxxx poháněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy 110) x xxxx xxx xxxxx xxxx homologována.
(4) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xx xxxxxx (vozidle) xxxxxxxx xxxxxx zásahy (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx škodlivin xx xxxxxxxxxx plynech. Xxx xxxxxx katalyzátoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx být místo xxxxxxxxxxxx určeného pro xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem x xxxx být podle xxxx xxxxxxxxxxx. 111)
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx pověřená výrobcem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výfukových plynech xxxx být xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (plombování) xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolách xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxxxx 7 x 8 tohoto paragrafu.
(7) X xxxxxxx x xxxxxxx xx zážehovým xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx záběhu xxxxxx. (Xxxxxxx vozidla xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx plynech, nejvýše xxxx xx 3000 xx.) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XX) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlovodíků (XX) xxx xxxxx xxxxxxxxx nesmí překročit xxxx uvedené xxxxxxx
x) 6,0 % XX x 2000 xxx XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 1972,
b) 4,5 % XX x 1200 ppm XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1973 xx xxxxx roku 1986,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.1987 xxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxx x neřízeným katalytickým xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla (motoru) xxxxxxx xxx. x 50 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxx xxxxxxxxx 3,5 % CO a 800 xxx HC,
d) x xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx max. x 50 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 0,5 % CO xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 0,3 % XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezatíženého xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx) xxxx xxx 1,0 x tolerancí + - 0,03. Zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxxxx motoru xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1/2 otáček xxx jmenovitém xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx vyšší xxx 2000 xxx-1, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a mazacího xxxxx xx XX xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx nevztahuje xx xxxxxxx kategorie X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 xx.
(8) X vozidel x xxxxxxx poháněných xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx kouřivost xxxxxxx volné akcelerace xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx se xxx tyto účely xxxxxx kilometrický xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx seřizuje xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xx 3000 xx);
x) x xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1980 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx součinitele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) nesmí xxxxxxxxx 4,0 x-1,
x) x xxxxxxx (xxxxxx) vyrobených xxxxxxxx xxxxx 1981 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxxxx (XX) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 0,5 x-1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XL) xxxxxxx xx xxxxxx vozidla (xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 x-1 a x xxxxxx přeplňovaného xxxxxxxxx xxxxxxx 3,0 m-1. Xxxxx štítek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx chybí x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla (xxxxxx) x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XP) x xxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx součinitel x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 2,5 x-1 x x přeplňovaného xxxxxx xx xxxxx xxx 3,0 x-1, xxx xxxxxxx součinitele xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) xxx xxxx motor xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zkušebna, xxxxx není xxxxxxx xxxx.
(9) Součinitel absorpce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XP) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 3,2 x-1,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motoru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx:
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx kouřivost
Vp [xx3.x-1]
Xx [m-1]
 
do 50
3,7
xxx 50
xx 100
3,3
xxx 100
do 130
3,0
xxx 130
do 200
2,8
nad 200
2,6
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx

Xx = 0,45 .
Xx.xx
[xx3.x-1],
120

xxx Xx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [xx3]

xx - xxxxxx xxxxxx xxx jmenovitém výkonu [xxx-1].

(10) Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx upravené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynem (XXX) xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (XXX) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výfukových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx (motor) xxxx xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx spalování xxxxxxx z paliv.
(11) Xxx namátkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxxx škodlivin xx xxxxxxxxxx plynech xxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x seřízení xxxxxxxx x zapalovací xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vstřikovacího xxxxxxxx.

§52
Xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxxx motory, xxxx x všechna ústrojí, xx xxxxxxx dochází x pohybu částí, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx odlehčovací xxxxx, xxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx konstruovány x provedeny tak, xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx co xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hluku musí xxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxx jejich technické xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx. 50) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, SS x xxxxxxxxxxxxxxxx traktorů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M x X 50) xxxxxxx
- 85 xX(X) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx hmotností xx 1,5 x,
- 89 xX(X) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,5 t.
Vozidla xxxxxxxxx XX musí xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx x x xxxxxxxxxx vybraným pracovním xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do výfukového xxxx tlumicího xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx být xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějšího xxxxx:
x) xxx vozidla xxxxxxxxx X1 podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 63.00 a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x X4 xxxxx homologačního předpisu XXX č. 41.01 xx 31. prosince 1999,
x) pro vozidla xxxxxxxxx L2 x X5 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 9.04 xx 31. xxxxxxxx 1999,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 51.01 do 31. prosince 1999,
d) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3, N2 x N3 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 51.01 xx 30. xxxx 1997.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31.12.1982 se zapisuje xx technického průkazu xxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hluku xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkušebnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx. [Referenční xxxxxxx xx vyčíslí ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxx 5 xX(X).] X xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xx 31.12.1982 xxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx vozidla splňovat xxxx referenční hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xX(X):
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx x. 1972
xx 1.1.1972 xx 31.12.1975
xx 1.1.1976 do 31.12.1982
Xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xx 50 xx3 xxxxxx
105
103
103
xxx 50 cm3 xx 125 cm3
107
105
105
nad 125 xx3 xx 500 xx3
109
107
107
xxx 500 xx3
110
108
108
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx r. 1972
od 1.1.1972 do 31.12.1975
xx 1.1.1976 xx 31.12.1982
Xxxxxxx xxxxxxxxx M1
102
100
98
Vozidla xxxxxxxxx X2 x M3 xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx 3,5 x xxxxxx
112
110
108
- xxx 3,5 t
116
114
112
Vozidla xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X1
112
110
108
X2 x X3
116
114
112
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stojícího xxxxxxx xxxxx xxx během xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výfukového xxxxxxx stojícího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 50)
(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústrojí xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx zásahy (xxxx. xxxxxx neschváleného xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx L3 a X4 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tlumicího xxxxxxx xxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx 51) x xxxxx xxxx xxx xxxxx něj xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozidlo.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 5 tohoto xxxxxxxxx neplatí pro xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1.7.1972.
§53
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
X xxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx
x) x xxxxxxx materiálů podléhajících xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) nových vozidel xxxxxxxxx X, X, X, X, X x XX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X, X, O, X x XX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx od 1.7.1997.
§54
Xxxxxxxx xxxxxxxx elektrické xxxxxxx
(1) Akumulátor xxxx xxx na vozidlo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx upraveno xxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx umístěn xxx, aby nemohlo xxxxx x samovolnému xxxxxx x vodivými xxxx vozidla, x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx snadná xxxx xxxxxx x demontáž.
(2) Akumulátor xxx xxx xxxxxxx xxx x takovém xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětrávání. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akumulátoru xxxxx xxx vedeno do xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx xx jiného uzavřeného xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jejího xxxxxxxxxxx.
(3) Akumulátor xxxx při xxxxx xxxxxx xx 66 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolehlivé spuštění xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §31 xxxx vyhlášky. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx vozidel.
(4) Xxxxxxxx vyrábějící xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx (x na xxxxxxxxxx vozidlech, pokud xxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxx tažení xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na přání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povoluje xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx před 1.7.1972.
§55
Elektrická xxxxxxxxx vozidla
(1) Xxxxxxxxxx instalace vozidla xxxx xxx izolována x xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzniku zkratu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx volit xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx M1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po 1.1.1985, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním předpisem 42) a xxxx xxx xxxxx něj xxxxxxxxxxxx.
(2) Motorová xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx T x XX musí být xxxxxxxx zásuvkou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxx M a X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přenosné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx odstavce.
(3) Připojení elektrické xxxxxxxxx xxx předepsané xxxxxxxxx návěsu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sedmipólovou xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx) barvy; xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx účely (doplňkové) xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xx do xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1.1.1985 xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxx xxx xxxxx nich xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx instalací 24 X určená x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx do 31.12.1990 xxxx xxx ode xxx 1.7.1985 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) umožňujícím vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 24 V xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 12 X xxxxx používaných x xxx napětí 24 X. Xxxxxxxxx elektrické xxxxxxxxx xxxx traktorem x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pětižilovým elektrickým xxxxxxx, xxxxx sedmipólovou xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx jednotlivých vodičů xxxx xxx shodné xx zapojením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X.
(4) X xxxxxxx kategorií X, X x X xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásuvky a xxxxxxx xxx propojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásuvkou x vidlicí xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx patnáctipólovou), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s 12 X xxxxxxxx a 13xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tažným a xxxxxxxxx xxxxxxxx; Nákladní xxxxxxx x 24 X xxxxxxxx x 15 kolíkové elektrické xxxxxxx mezi xxxxxx x přípojným xxxxxxxx". Xx-xx tažné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxxxxxx) zásuvkou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx x propojení xxxxxx vozidel xxxxxxx "xxxxxxx" xx 13, xxxx. 15 na 7 xxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx N2, N3, X2, M3, X x SS xxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx snadno přístupným xxxxxxxxxxx akumulátoru.
(6) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx, xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x SS xxxxxxx xxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti této xxxxxxxx.
§56
Xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel
(1) Xx xxxxxxx xx xxx používat jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx (x xx xx xxxxx), xxxxx xxxx pro xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.7.1972, světelná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovezená xx 1.1.1976 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxx po 1.1.1985 xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy 53) x xxxx xxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nesmí být xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx montovat povolená xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx 15x směrem ven xx obrysu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx červené xxxxxx a dozadu xxxxxx xxxx (s xxxxxxxx světla xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx montovat světelná xxxxxxxx k označení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (prosvětlené xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx vozidla (u xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx) apod. Xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx barvy.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vozidel xxxxxxxxxx nebo dovezených xx 1.10.1985 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx předpisy 54) xxxx xx xxxxxxx x doporučené xxxxxxxxx xxxxx 54) x xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).
(3) Xxxxxxxx zařízení xxxx být xx xxxxxxx umístěna xxx, xxx se jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx samovolně neměnily. Xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx sedadla xxxxxx xxxxxxxxx 75 xx. Dodatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx na vozidle xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x místa xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx nastavení xxxxxx xxxxxxxxxx x potkávacím xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x §11 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx -0,5 % xx -2,5 %. Xxx xxxxxxxxx tohoto rozmezí xxxxxx musí xxx x vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po 1.1.1985, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sklon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx ovladatelné x xxxxx řidiče (ručně) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx vozidla musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx -1 % xx -1,5 %, x xx 1.10.1984 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx symbolem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx světelného xxxxxxxx musí být xx xxxxxxx umístěna xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx stejné výši xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx světelná xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx (§61) x xxxxxxxxxx výstražných xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§65).
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být vybavena xxxxxx xxxxxxxx světlometem xx světlem bílé xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Všechna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx barvy, která xx xxx jednotlivé xxxxx světel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedena. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1. 7. 1972, xxxxx mít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
- světlomety x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx
- předními xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx
- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx vyzařující xxxxxx xxxx barvy xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx ložné xxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla,
x) na xxxx xxxxxx návěsů x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx,
x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nářadí xxx práce výlučně xxxx veřejné pozemní xxxxxxxxxx.
Činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1985.
(10) Xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (pracovní xxxxxx atd.), xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx soupravou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxx, xxxxxxx a směrová xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx z doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 54) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx propojovacím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 10 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx nebo třináctipólová x xxxx patnáctipólová). Xxxxxx této soupravy xxxx xxx umístěny xxx, xxx xx xxxxxxxx soupravy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx.
§57
Světlomety xxxxxxx
(1) Každé xxxxxxxx vozidlo, x xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx VII. xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a dálkovými xxxxxx. Potkávací x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx svítícími xxxxxxx. Xxxxxxx dálkového světla xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx řidiče. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je vyšší xxx 40 xx.x-1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X2 x X5 xxxxx xxx 1,3 x musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx světlem x dvěma nebo xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx svítivost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 225 000 xx (odpovídá xxxxxxx xxxxxxx 75) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 54) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxx činné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezující největší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxx 400 xx od xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejbližších xxxx xxxxx svítící xxxxxx xxxxxx menší než 600 xx. Xxxxxxxxxx x dálkovým xxxxxxx xxxxxxx být svým xxxxxxx xxxxxxx činné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vymezující xxxxxxxx xxxxx vozidla než xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plochy xxxxxxxxxx x potkávacím xxxxxxx.
(3) Dvoukolová xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx souměrně x podélné střední xxxxxx vozidla, jejichž xxxxx je xxxxxxx 1,3 m, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx světlem x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx světlem xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx jejich vztažné xxx xxxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx. Mopedy xxxx xxx vybaveny xxxxxx světlometem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx být vybaveny xxxxxx světlometem s xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů. 54)
(4) Světlomety s xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx činné svítící xxxxxx níže xxx 500 xx x xxxxxxxxx bodem činné xxxxxxx xxxxxx výše xxx 1200 mm xxx xxxxxxx vozovky.
(5) Přepínání potkávacích x xxxxxxxxx světel xxxx být xxxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx x potkávacích xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dvojice xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx potkávací xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M, X, X2 a X5 xxxxxxxx více než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx dvojici dálkových xxxxxx pohyblivou x xxxxxxxxxx na řízení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X3 x X4 xxxxx mít xxxxxxxxx x dálková xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx možné, xxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx světla xxxxxxx x xxxxxxxxx zadní xxxxxx poznávací xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§58
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx čtyři kola, x každé xxxxxxxx xxxxxxx xx třemi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxx předními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx červené xxxxx. Xxxxx obrysová xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx koncovými. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po 9.2.1998 x xxxxxx překračující 6 x, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Boční obrysové xxxxxxxx typu XX1 xx xxxxxxx xx xxxxx kategoriích vozidel, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xx xxxx odvozených N1, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SM2.
(2) Xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx 9.2.1998, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx x dvoukolovému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obrys tažného xxxxxxx o xxxx xxx 100 xx xxxxx xxxxx xxxxx xx větší než 1,6 m, xxxx xxx xxxxxxxx dvěma xxxxxxxx obrysovými světly xxxx barvy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx barvy. Xxxxxxx xxxxxxxx vozidla s xxxxxx xxxxxxxxxxxx 6 x (xxxxxx xxxxx xxx) xxxx být xx obou stranách xxxxxxxx xxxxxxx obrysovými xxxxxxxxxx xxxx XX1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Svítilny xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 350 xx x nejvyšším xxxxx xxxxx svítící xxxxxx xxxx než 1500 xx nad xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxx 1500 xx, xxxx být až 2100 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx plochy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxx 400 xx x u xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxx 150 xx xx xxxx xxxxxx; u xxxxx obrysové xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 400 xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů xxxxx xxxxxxx plochy xxxxxxxx obrysových svítilen x zadních obrysových xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 600 xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmějí xxx xxxx nejnižším xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než 250 xx x nejvyšším xxxxx činné svítící xxxxxx xxxx xxx 1500 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výšku 1500 xx, xxxx být xx 2100 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx obrysové xxxxxxxx xxxxxxx být xxxx xxx 3 x xx xxxxxx xxxxxxx (x vozidel xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxx oje); alespoň xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxx obrysovými svítilnami xxxxx přesáhnout 3 x, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavku, xxxx xxx xxxx vzdálenost xxxxxxxx xx 4 x. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 x.
(4) Dvoukolová motorová xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx přední xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx zadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzařující xxxxxx xxxxxxx barvy x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyzařující xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx vozík za xxxxxxxxxx motorové xxxxxxx xxxx xxx vybaven xxxxxx zadní obrysovou xxxxxxxxx červené xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx níže xxx 350 xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 1200 mm nad xxxxxxx vozovky.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svítilny xxxxxxxxx rovině xxxxxxxxxx xxxxxxxx šířku vozidla xxxxx být xxxx xxx 150 mm xx této roviny. Xxxxxxxx bod činné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxx xxx 350 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxx než 1200 xx xxx xxxxxxx vozovky.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx současně. X xxxxxxx, jejichž technická xxxxxxxxxxx xxxx schválena xx 1.1.1977, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřerušovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx řidiče; xxxxxxxx xx nevyžaduje, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapnout i xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxx xxxxx x parkování xx x světelnému xxxxxxxxx xxxxxxxx obrysů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx světel. X xxxxxxxxxx vozidel, jejichž xxxxx xxxxxxxxxxx 6 x x xxxxx 2 x (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxxx světla x činnosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vozovky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vyznačení vnějších xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx světlo x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx, viditelné xxxxxxx x zezadu. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x dozadu xxxxxx červené xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx umístěna xxxxx xxxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx vozíku k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx světlem (xxxxxx) xxxxxx svítit xxxxx xxxx světelná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(8) Vozidla xxxxxxxxx M, N x X vyrobená xxxx xxxxxxxx xx 1.10.1985
a) se xxxxxx xxxxx xxx 2,1 x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s obrysovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 54)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, N2, X3, X3 x X4 xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x směrovými xxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxxx 54) (xxxxxxxx xxxxxxxxx X).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dopředu světlem xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx svítilen s xxxxxxxxxx světly xxxxxxxxxx xx xxxxxx vozidla xx xxx vztažná xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx + - 3o.
§59
Xxxxxxxx xxx osvětlení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tabulek
(1) Xxxxx vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zadní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 53) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx 25 x xx zadního xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx být tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx směrové xxxxxxx xx autobusech xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx slabě xxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx strany xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 20 x xx xxxxxxx; xxxxxx nesmí oslňovat xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx směrových xxxxxxx xxxx xxx zvláštní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvětlením xxxx xxx x každém xxxxx xxxxxx osvětlené xxxxxx xxxxxxx 2 xx.x-2.
§60
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx kategorií X, X, X, X, X2, L5 a xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xx vyšší xxx 6 xx.x-1, xxxx xxx xxxxxxxx vzadu xxxxx brzdovými xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx bod činné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxx 350 xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx plochy xxxxx xxx výše než 1500 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1500 xx, xxxx xxx xxxx xxxxx xx 2100 xx xxx rovinou xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 600 mm. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx 400 mm, xx-xx celková xxxxx xxxxxxx menší xxx 1300 xx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X3, xxxxx umístění xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 54) Připouští xx xxxxxxxxx montáž xxxxxxx xxxxxxx svítilny xxxxxxxxx S3, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx umístěna buď xxx, xxxx uvnitř xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) vlastní brzdová xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 53) x xxxx být podle xxx xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxx xxx montováno pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3. Neprochází-li střední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odděluje-li xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx) xxx, xx xxxxx xxxxxxxx prostoru k xxxxxxx jediného xxxxxxxx xxxxxxxxx S3 xx xxxxxxx xxxxxxx rovině xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxx "D" xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx roviny,
x) xxxxxxx střed xxxxxxx svítilny xxxxxxxxx X3 xxxx xxx xxxxxxx ve střední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx montována dvě xxxxxxxx xxxxxxxxx X3, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovinu, xxxxx xxx tomto xxxxxxxx překročit vzdálenost xxxxxxxxx středu svítilny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 150 xx,
x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rovina, xxxxx xx xxxxxx spodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svítilny kategorie X3, xxx xxx xxxx xxx 150 xx xxx horizontální xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx povrchu xxxx xxxx zasklení zadního xxxx, xxxx být xxxx xxx 850 xx nad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přivrácené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx horizontální xxxxxxx, tečnou k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx standardních xxxxxxxxx xxxxxxxxx svítilen (xxxxxxxxx X1 xxxx X2),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx S3 xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx povrchy xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx kategorie X3 xxxxxx být xxxxxxxx x kteroukoliv xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx S3 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vydávat nepřerušované xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) u xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pár xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výšky xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxx 50 km.h-1 xxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 50 cm3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzařujícím xxxxxx xxxxxxx barvy. Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být níže xxx 350 xx x nejvyšší xxx xxxxx svítící plochy xxxx xxx 1200 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Svítilna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 5 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, musí se xxxxxxx světla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx rozsvítit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx ovládací ústrojí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx retardéru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1972.

§61
Směrová světla
(1) Všechna xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx dvoukolových xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx.x-1 a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 xx3 x vozidel xxxxxxxxx x části VII. xxxx xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Používání xxxxxxxxxxx ramen xx xxxxxxxx. Mopedy xxxxx xxx xxxxxxxx směrovými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx být umístěna xx xxxxxxxx k xxxxxx vymezující xxxxxxxx xxxxx vozidla. Nejnižší xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxx 350 mm (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 500 xx) xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxx xxxxxxx vozovky xxxx xxx
- 1200 xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx přípojných vozidel,
- 1500 xx x xxxxxxxxx vozidel; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxx 2100 xx nad rovinou xxxxxxx.
X vozidel kategorií X2 x X3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

- xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla, pokud xx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svítilen xxxxx xxx xxxxx xxx 560 mm,

- xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx straně x podélné střední xxxxxx vozidla. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxx x xxxxx třetině xxxxx vozidla a xxxxx co nejvíce xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx menší xxx 100 xx; xxxxxxxxxx činné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svítilny xx roviny vymezující xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 200 xx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňuje xxxxxxx xxxxxxxx vzdálenost, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 mm,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxx kol, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx koly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx střední rovině xxxxxxx, symetricky xx xxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vpředu, druhá xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; boční xxxxxxxx musí být xxxxxxxx v přední xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx jak 1,8 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx vpředu xxxxxxxx délku vozidla; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx vzdálenosti 2,5 x xx xxxxxx vymezující xxxxxx xxxxxxxx délku vozidla,
c) x přívěsů a xxxxxx xx zádi xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx straně, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vozidla.
(4) U xxxxx motorových vozidel, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vzdálenost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx mlhy xxxxx xxx 40 xx. Xxxxx vzdálenost xx dovolena xxx xxxxx, není-li intenzita xxxxxxxxx světla xx xxxxxxx ose xxxxx xxx 400 xx.
(5) Xxxxxxx světla musí xxxxxx xxxxxxxxxxxx světlem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx světla xxxx xxx xxxxxxxx 1,5 + - Xx (90 + - 30 xxxxx xx xxxxxx); xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 x xx zapnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1,5 x. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxx 40 % až 80 % xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x dostatečně vnímatelný (xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).
(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx uvést xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, akusticky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx světel x xxxx být zelené xxxxx. Akustické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx některého světelného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx bočních, musí xxx xxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx změnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx signálu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxx podmínky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) umožňujícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxx světla xxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx signalizována xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxx x činnosti x optickým kontrolním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vybaveno xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X vozidel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx připouští xxxxxxx kontrolní zařízení xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xxxx 1.7.1984 (x xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1.7.1985), a xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 53) 54)
§62
Odrazky x xxxxxxxx desky xxxxxxxxxx značení
(1) Xxxxx xxxxxxxx vozidlo, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odrazkami xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neodpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 62) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx plochy xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovině xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxx dále než 400 xx od xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx vozidlo, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx postranního xxxxxx x dvoukolovému motorovému xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx předními xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tvaru x xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 150 mm x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx trojúhelníku xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx. Xxx xxxxx plochy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezující největší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 400 xx xx xxxx xxxxxx; bod xxxxx plochy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1.1.1985 dále xxx 400 xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.1985 xxxx xxx 150 xx xx této xxxxxx.
(3) Umístění xxxxxxx musí xxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 250 xx x xxxxxxxx xxx xxxx než 900 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxxxx x xxxx karosérie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 900 mm, xxxxx xxx xxxxxx odrazky xxxx barvy xxxx xxxxxxxxx xxxxx činné xxxxxx nejvýše 1500 xx nad xxxxxxx xxxxxxx. Vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odrazek xxxxx xxx menší xxx 600 mm; xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xx 400 xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 1,3 m.
(4) Xxxxxxx kategorií M2, X3, X x XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 6 m, x vozidla kategorie X musí xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nejnižším xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 250 xx x xxxxxxxxx bodem xxxxx xxxxxx xxxx xxx 900 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 900 xx, smějí xxx xxxxxxx xxxx nejvyšším xxxxx činné plochy xxxxxxx 1500 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxx více xxx 3 x od xxxxxx vymezující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx X x XX xxxxxx oje) x 1 x xx xxxxxx vymezující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činné xxxxxx xxxxxxx odrazek xxxxx xxx xxxxx xxx 3 x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňuje xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxxx zvětšena xx xx 4 m.
(5) Dvoukolová motorová xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx barvy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebyl níže xxx 350 xx x xxxxxxxx xxx xxxxx plochy xxxx xxx 900 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx 1.1.1986 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx umístěnou x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx; její xxxxxxxx bod xxxxx xxxxxx nesmí být xxxx xxx 400 xx x xxxxxxxx xxx xxxxx plochy xxxx xxx 1200 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
- xx xxxxx xxxxxx jednou xxxx xxxxx odrazkami xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oranžové xxxxx, jejichž nejnižší xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx níže xxx 300 xx xxx rovinou xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx nemohly xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x stejného xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovině xxxxxxxxxx xxxxxxxx šířku xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 100 xx xx xxxx xxxxxx, x jednou zadní xxxxxxxx červené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx strany xxxxxxx 150 xx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxx trojúhelníku xxx nahoře x xxxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx střední rovině xxxxxxx. Nejnižší bod xxxxx xxxxxx odrazek xxxxx xxx xxxx xxx 350 mm x nejvyšší xxx xxxxx xxxxxx výše xxx 900 mm xxx rovinou xxxxxxx.
(7) Postranní vozík x xxxxxxxxxxxx motorovému xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx přední xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx umístěnými xxx, xxx bod xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 150 xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx než 350 xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 900 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby jejich xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rovnoběžné s xxxxxxxx střední xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx kolmé x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ± 3x. Xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závěsy, xxxxx xxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Čtyřkolová x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší konstrukční xxxxxxxx nepřevyšuje 30 xx.x-1, x xxxxxx xxxxxxxx vozidla (xxx. "xxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997 x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 musí xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označením. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 55) x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxx X3 (xxx. "xxxxx xxxxxxx") xxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích musí xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označením xxxxx xxxxxxxx 12, x xx:
- xxxxxxx v mezinárodním xxxxxxxxx provozu počínaje xxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997,
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
(11) Xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X4, xxxxxxx xxxxxxxxx X1, O2 x X3 xxxxxxx xxxxx xxxxx než 6 x a xxxxxx xxxxxxxxx X1, X2 x X3 celkové xxxxx xxxxx xxx 8 x (tzv. "xxxxxx xxxxxxx") při xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx musí xxx xx zádi opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, x xx:
- xxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997,
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.
(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx těžkých vozidel xx xxxxxx xxxxxxxx 10 a dlouhých xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 11 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 56) x xxxx xxx xxxxx xxx homologováno.

§62x **)
Obrysové xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx viditelnosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx souprav při xxxxxxx viditelnosti 112) xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx odraz xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxx umístění xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 113) x xxxx xxx xxxxx něho homologovány.
§62a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/1999 Xx. x účinností od 1.1.2000
§63
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxx, xxxxxxxx světly x x hledacím světlem
(1) Xxxxxxxx vozidla, xxxxx mají nejméně xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxx xxx vybavena xxxxx xxxxxxxx světlomety xxxxxxxx provedení se xxxxxxx do mlhy xxxx xxxx žluté xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx svítilnami xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx hledacím xxxxxxxxxxx xx světlem xxxx xxxxx. Jednou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx červené xxxxx do mlhy x jedním xxxx xxxxx světlomety xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx 1.10.1985 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M2, X3 x X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.10.1986. Xxxxxxx xxxxxxxxx X vyrobená xxxx xxxxxxxx xx 1.10.1986 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo dvěma xxxxxxx svítilnami se xxxxxxx červené xxxxx xx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx barvy xx xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x levé polovině xxxxxxx. Výrobce v xxxxxx k obsluze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x umístění xxxxxxxx světlometů se xxxxxxx do xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x xxxxxx přípojných xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx nejpozději xx 1.10.1997 xxxxx xxxxxxx dovybavena.
(2) Xxxxxxxxxx motorové vozidlo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx bílé nebo xxxxx xxxxxxxxxx barvy x jednou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx mlhy xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx na vozidle xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx činné xxxxxxx plochy nejbližší xxxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 400 xx xx této xxxxxx, nejvyšší xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxx xxxxxxxx bod xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 250 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx -0,5 % v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hmotnosti xxxxxxx. Xxxxx svítilny xx xxxxxxx xx mlhy xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx níže xxx 250 xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx svítící xxxxxx xxxx než 1000 xx xxx xxxxxxx vozovky; vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 100 xx. Xxxxxxx xxx zadních xxxxxxxx se xxxxxxx xx mlhy musí xxx x rovinách xxxxxxxxxxxx x podélnou xxxxxxx rovinou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx do xxxx x zadní svítilna xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výškách xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Světlomet se xxxxxxx světlem xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx svítící plochy xxxxx níže xxx 250 xx x xxxxxxxx bod xxxx xxxxx xxxxxxx plochy xxxx xxx 1200 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Současně xx světlomety se xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx poli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx barvy. Xxxxxxxxxx zadních xxxxxxxx xx světlem do xxxx xxxx být xxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x přední xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx světlem xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx svítilen xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oranžové xxxxx. X xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx po 9.2.1998, xxxx xxx zapojení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxx splněn xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx mohou xxxxxx xx xxxx vypnutí xxxxxxxxxx světel a xxxx zůstat xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx,
- xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx řidiče xxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxx svítilen xx světlem xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xx zpětným světlem xxxx xxx x xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxx chodu x xxxx-xx zapojena xxxxxxxx xxx xxxxx.
§64
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou vozidel xxxxxxxxx X1, L2, XX x X x xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. a) x c) této xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena xx 1.1.1985, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx světel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxx zapojeno xxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx řidič xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xxxxxxx.
§65
Xxxxxxxx xxxxxxxxx světelná xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx světlo xxxxxxxx barvy schváleného xxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx vybaveny
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vykonávající xxxxx xx xxxxx xxxx xxx stojícím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x §22 a 24, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednotlivého xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x přípojná xxxxxxx, xxxxx xxxx nákladem xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x §22 x 24, xxxxx to xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 118)
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx stanoví xxxxx schvalující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx šířka xxxxxxxxx xxxxxxx 3,00 m,
x) pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx a přípojné, xxx které xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx nebo jednotlivého xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výstražného světelného xxxxxxxx vyzařující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzařujících xxxxxxxxxxx xxx světla xxxxx xxxx oranžové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xxxxxxx x musí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolovatelná x xxxxx xxxxxx sdělovačem xxxxx xxxxx, kromě xxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxx xx karoserii xxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx modré xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 119)
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx nejvyšším xxxxx xxxxxxxxx xxxx nástavby, x xx xxxxxxxxx x podélné střední xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Zvláštní xxxxxxxxx světelná xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vodorovné xxxxxx 1 x xxx vozovkou, vzdáleného 20 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení vyzařující xxxxxx barvu xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx schváleného xxxx vpředu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx svislé rovině, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx nejnižším xxxxx činné svítící xxxxxx ne níže xxx 400 xx x xxxx nejvyšším xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ne xxxx xxx 1500 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx světlo xxxxx xxxxx xxxx xxx doplněno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvukové xxxxxxx xx xxxxxxx proměnnou xxxxxx xxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx světlo oranžové xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svítilen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tok xxxxxx xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxx vpředu a xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx symetricky x xxxxxxx xxxxxx rovině, xxxxx musí být xxxxxxxx xxxx nejnižším xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ne xxxx xxx 400 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx řadě x xx xxxxxxx musí xxx umístěny horizontálně xxx, xx xxxxx xxxxx činné svítící xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx svítících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx bodem xxxxx xxxxxxx plochy ne xxxx xxx 400 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx čtverce x xxxxx x spodní xxxxxx nejvíce se xxxxxx svítilnami. Xxxxxxx xxxx být na xxxxxxx xxxxxxx tak, xx horní xxxxx xxxxx svítící plochy xxxxxxx svítilen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyzařující xxxxxx xxxxxxxx barvy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 57) a xxxx xxx podle xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podle části xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§66
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx kabina xxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxx X a X a osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx řidiče xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
- x xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxxx 6 xx, xxxxxx 500 mm xx svítilny,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x X nejméně 40 xx, měřeno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx při zapnutí xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; osvětlení xxxxxxxxx nesmí řidiče xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx řízení xxxxxxx a xxxxxxxxx xx nesmějí zrcadlit x čelním xxxx.
(3) Vozidla xxxxxxxxx X2 x X3 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx mít dostatečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx působit xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx vozidla; musí xx xxx možno xxxxxxx z xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx karosérie xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (x výjimkou xxxxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xxxx vybaveny bodovým xxxxxxxxxx xxx každým xxxxxxxx) xxxx xxx xx xxxx 1 x nad podlahou xxxxxxx 60 lx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx x kterémkoliv přímo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečný vstup x xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx schůdků.
(5) Kabina xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx splňovat x xxxxxxxx vnitřního osvětlení xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxxxx. 58)
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972.
§67
Xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení
(1) Xxxxxxxx vozidla (x xxxxxxxx xxxxxxx, pásových xxxxxxx x jiných xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující 6 km.h-1) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dostatečně xxxxxxxx zvukovou xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx jejich technická xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx 1.1.1985, musí x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 59) x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X x XX. Vozidla xxxxxxxxx X1 xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx zvukové xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.1.1985 musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 59) xxxx xxx podle něj xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx xx vozidle xxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxx poškození xxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v činnost, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx akordu. Zařízení, xxxxx xxxxxxxx pronikavé xxxxx, xxxxxxxxx akordy xxxx skřeky, jako xxxxxxx, xxxxxx, gongy xxxx., xxxxxx přípustná.
(3) Zvláštní zvukové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovezené xxx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx být umístěno xxx, xxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedocházelo k xxxx poškození nebo xxxxx zvukových xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx hladiny xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxx nejméně 105 xX(X).
(4) Xxxxxxxx vozidla s xxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxx 3,5 t xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zádi xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x při chodu xxxxxx vydává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx 2 x xx zádí xxxxxxx musí xxx xxxxx xxx vnější xxxx xx zádí xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 3/4 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 85 xX(X). Xxxxxxxx (x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x rozmezí 2 xx 4 Hz x jeho xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 0,6 : x.
(5) Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx zvuku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx.).
§68
Stěrače x xxxxxxxxxxx čelních x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx řidiče xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx opatřena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X1, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po 1.1.1985, xxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostřikování xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odmlžování x x xxxxxxxx xxxxxxx x vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 60) x xxxx xxx xxxxx xxxx homologována. Xxxx předpisy xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx a ostřikování xxxxxxx skel x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx vozidel. Vozidla xxxxxxxxx X1 x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vnitřním zpětným xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx musí být xxxxx xxx, xxx xx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samočinně xxxxxxx xx základní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx odklopitelné xx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx čištění xxxx.
(3) Ostřikovací xxxxxxxx čelního xxxx xxxx xxx vyrobeno x materiálů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx odolávají xxxxxx xxxxxx až do 80x C. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx nemrznoucí xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxx xx xxxxxxx i x případě, xx xx xxxxxxx snadno x xxx odpojování xxxxxxxxxxx. Nádržka na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x X musí xxx xxxxx xxxxxxx 2,8 xx3, x xxxxxxxxx kategorií xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx 1,4 xx3.
(4) Xxxxxxxx vozidla xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx paragrafu neplatí xxx vozidla, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxx paragrafu neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1985.
§69
Odrušení xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vybaveno tak, xxx rušivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx energie (dále xxx "xxxxxx") vznikající xxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 62) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx 1.7.1972, xxxx x xxxxxxxx odrušení xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 64) x musí být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Každé xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyrobeno a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektromagnetické xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x výbavy xxxx jiných elektronických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxx elektrická a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx nacházejí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 64)
(3) X xxxxxxx x xxxxxxx nesmí být x konstrukci x xxxxxxxxx ústrojí vozidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxx.

§70
Zasklení xxxxxxx a xxxxx xxxxx slunci
(1) Xxxxxx xxxx (i xxxxxxxxx) x mezistěn xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx více xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mezivrstvami x plastické xxxxx (xxxx. polyvinylbutyralu). Tvrzené xxxx je homogenní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předmětu x xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx materiálem x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx); od 1.1.1985 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 65) a xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.1.1987 xxxx xxx vybavena xxxxxxxxx xxx elektrické xxxxxxxxx zadních oken.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepážek,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oken xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxx X1,
- xxxx xxxxxxxxxx dveří (xxxx. x autobusů),
- oken xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 x X2,
- xxxxxxxxxx xxxxxxx krytů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx modifikací xxx xxxxxx xxxxxx,
- xxxx xxxxxxxx (spacích) xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
- vnějších "protiprůvanových" xxxxx bočních xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx hrany xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, spouštěcích xxxxxxxx xxxx, mezistěn) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X vozidel xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxx musí xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx x osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx dveřní x xxxxxx východy zaskleny xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx fólie xx xxxx vozidel xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx sklo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla

- x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 75 % na xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) fólie xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx u čelního xxxx dvě xxxxx (xxxxxx) xxxxx slunci, x nichž jedna xxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx slunci, xxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx samostatné clony. Xxxxxx řidiče traktorů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řidiče musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx slunci.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx 30) xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, který pohlcuje xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxx tímto xxxxxxxxxx úplně pokryta; xxxx-xx xxxxx a xxxx držák xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 3,5 xx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx tak nedílnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. x tloušťkou x xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 6, xxxxxxxx 7 xxxxx xxxx a xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1.7.1972.

§71
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 50 xx.x-1 x xxxxx nemá xxxxxxxxx x ukazatelem xxxxxxxxx, xxxx být v xxxxxx poli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vzdálenosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovezená po 1.1.1985 musí xxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Přípojná xxxxxxx kategorie O4, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxxx schvalována xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Počítadlo xxxxx xxxxxxxxxxx přípojných xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněný xxxxx xx tohoto xxxxxxxx.
(2) Vozidla xxxxxxxxx X2, M3, X2 x X3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Tachograf xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, rychlosti xxxxx a času x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx registraci xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxx (xxxxxx) x každého xxxxxxxx přístroje. Xxxxxxxxx xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 114) a xxxx xxx podle něho xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx XXX/XX). Xxxxxxx uvedených xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě xxxx xxx xxxxxxxxxxx homologovaný xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 114) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx N1 x připojeným xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3,5 x.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se nevztahují xx:
x) xxxxxxx určená xxx xxxxxxxx nákladu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkové hmotnosti xxxxxxx nebo návěsu xxxxxxxxxxxx 3,5 t,
b) xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x svého xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje 50 xx,
x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rychlost xxxxxxxxxxx 30 xx . x-1,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx silami, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Policií České xxxxxxxxx,
x) vozidla xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx, xx. údržbu a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx odpadků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx a detekce xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx akcích,
h) xxxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx přepravující cirkus x lunapark,
j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx vývoje, xxxxxx xxxx údržby x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx mléka x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mléko xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx vzdálenosti x xxxxxxxxxx namontované na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx x zřetelně xxxxxx vozidlem ujetou xxxxxxxxxx x přesností xxxxxxx + - 5 % x xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx-xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve vozidlech, x xxxxx podíl xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxx 80:20, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snižuje mrtvý xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 x,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx průběhy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x stání xxx spolehlivé čitelnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x ukazatelem xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972.
(5) Xxxxxxx kategorie X3 xxxxxxx hmotnosti přes 10 t x xxxxxxxxx N3, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx schvalována xx 1.1.1994 a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 68) a xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kategorií vyrobená xx 1.1.1988, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční dopravě, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxx
x) u xxxxxxx xxxxxxxxx M3

s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10 x .............................100 km.h-1,

b) x vozidel kategorie X3 ........................................... 90 xx.x-1.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekračuje 100 xx.x-1 (M3),

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekračuje 90 xx.x-1 (X3),

- x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 25)

- zkušební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značkou - xxx zkušební xxxxx. 69)

Výše uvedené xxxxxxxxx rychlosti xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§72
Vytápěcí, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx řidiče x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx proudění xxxxxxx regulovat xx xx xxxxxxxx x xxxxx, musí zajistit xxxxxxxxxxxx pohyb xxxxxxx. (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prostoru xxxx cestujících xxxxxxx 0,5 x/x.) Xxxxx xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a ochranu xxxxx nebezpečnému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a musí xxx ekologicky xxxxxxxx. 70)
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po 1.1.1973 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsluhovatelný x xxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx dva xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx systém xxxx xxxxxxx); xxxx ustanovení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x větrání xxxxxxx xxxxxxxxx M a X.
(3) X xxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx teplo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx teplo nesmí xxx menší xxx 2 xx; xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejmenší xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx chladicího xxxxxxx x kapalinového xxxxxxx xxxxxxxx motoru, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x něm xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxx x větrání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pachy vzniklé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nečistot. Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx x vnitřku xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx. Vstupní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx a topení xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xx provoz xxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx vzduchu xxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxx. (Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x topení xxxxx koncentrace CO xxxxxxxxx 300 mg.m-3.)
(4) Xxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x nákladních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x návěsů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxx pracoviště nebo xxxxxxxx; xxxx zařízení x kouřové trubky xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx systém musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx:
x) x všech xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vytápěném xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxx uzavřených xxxxxx, xxxxxxxxxxxx klapkách xxxx.) xxx okolní xxxxxxx -15 xX xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně +18 xX; x xxxxxxx x xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx vyšší než 80 xx.x-1 xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx odpovídající 80 % nejvyšší xxxxxxxxxxx rychlosti, avšak xx xxxxx než 80 km.h-1 x xx vyšší xxx 140 xx.x-1,
x) x autobusů třídy X xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx (xx znamená xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ventilačních xxxxxxxx xxxx.) xxx xxxxxx teplotě -15 xX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx +14 xX; xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx počasí xxxxx tvořit xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx +40 oC. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxx xx 6 xX; x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přívěsů, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx 8 xX. Xxxxxxxx teplota x xxxxxxx xxxx xxxx xxx až x 9 oC xxxxx, xxxxxxxxx až x 3 oC xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx u autobusů xxxxx X x xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx regulovatelný xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Vytápěcí x xxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
a) x xxxxxxxx automobilů, x xxxxxxxx xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x dveřích dodávku xxxxxxxxx vzduchu xxxxxxx 45 x3.x-1 xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx jízdy x při xxxxx xxxxxxx. U vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 x3.x-1 xxxxxxxxx vzduchu xx xxxxx xxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) u autobusů x osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx zavřených oknech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzduchu xx xxxxx xxxxxx při xxxxx vozidla (xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxx 35 m3.h-1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx třídy II x xxxxx XXX xxx klimatizačního xxxxxxxx x nejméně 15 x3.x-1 čerstvého xxxxxxx x autobusů xxxxx XX a xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každé xxxxx k sezení xx xxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxxxx konstrukční xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxx X xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx systém xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. systému, xxxxx vyrábí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tepla xxxx xxx zkoušeny xxx xxxxxxxxxxxx provozním xxxxxx, xxxxxxx však xxx přetlaku 50 xXx (zkouška xx xxxxxxx),
x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pronikání xxxxxx xxxxx xx topného xxxxxxx,
d) ve xxxxxxxxx nesmí být xxxxx CO xxxxx xxx 0,2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx u xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx bezpečně xxxxxxxx ze spalovacího xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytápěcího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xxxx i xxx xxxxx vozidla, xxxx xxxxxxxx pronikání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v intervalech x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 3, 5 xx 7 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972; ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.1973.
§73
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, vozidla xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx dveře xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx X a XX xx tato podmínka xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dveří xxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1973.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx paragrafu xxxxx xxxxxxxxxx účinným xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití. X xxxxxx hlediska musí xxxxxxx kategorií X x X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 71) x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1973. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro vozidla xxxxxxxxx X x XX.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jedno x těchto xxxxxxx:
- řízení,
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx ovládání xxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx zabraňující běhu xxxxxx,
- xxxxxxx xxxx ramena xxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působící xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx., xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 72) x xxxx xxx podle xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.1.1985.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxx vybavena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a X1, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 x, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxxxx 115) x xxxx xxx podle xxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx kategorií, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mechanické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§74
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Vozidla, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxxxx do soupravy, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Spojovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx ručním xxxxxxxx); xxxxxxxx xxxxxxxx samočinně xxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištěnou xxxxxx xxxxxxxx viditelnou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vozidla xxxxxxxxx X1 x X1 xxx tažení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx O1 xxxx X2 x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s jednonápravovým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 x. Xxxxxxxxxx zařízením xx xxxx nesmějí xxx vybaveny jednonápravové xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jednokolových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) u xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 pro tažení xxxxxxxxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx xxxxxxxxx O1 xxxx X2 zařízením x xxxxx XXX 50, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 980 X xx svislém směru; xxxx spoj, tj. xxxxx ISO 50 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 75)
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx xxxx xxx-xxxxxxxx xxxxxxx; x vozidel, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972, x xxxxxxxxxxx terénních xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx hák-oko,má-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx. X vozidel xxxxxxxxx X xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 76) x musí být xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 xxxxx písmene x) xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx způsobilost xxxx xxx xxxx schvalována xxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx spojovací xxxxx XXX 50, xxxxx upevnění k xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x nejvýše xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spoji. Xxx provozu xxxxxxxxxx xxx přívěsu xxxx xxxxxxxxx koule xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx spojovacího xxxxxxxx xxx spojovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx ISO 50 xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxx X x N x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přívěsů xxxxxxxxx X1 xxxx X2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vozidel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obrys xxxxxxx, xxx tato xxxxx xxxx xxx demontovatelného xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohyb xxxx xxx xxxxxxx
- xx svislé xxxxxx ...............................................................+ - 20x,
- xx xxxxxxxxx xxxxxx ........................................................+ - 90x,
(u traktorů) .........................................................................+ - 60x,
- okolo podélné xxx závěsného xxxxxxxx ...........................+ - 25o,
(x traktorů) .........................................................................+ - 20x.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X4 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojovacím xxxxxxxxx systému čep-oko xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxx 77) o xxxxxxxxxx průměru 50 xx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení uvedeného xxxxxxx x jmenovitého xxxxxxx 40 mm, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx. závěs-oj, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Spojovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxx-xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (směrem k xxxx xxxxx) xxxxxxx 300 xx. X xxxxxxx xx sklápěcí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx vzdálenost xxxxxxx 420 xx.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidly xxxxxxxxx X2, N3, X3 x X4 se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" (XXX). Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 116)
(7) Xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx schváleným xxxxx spojovacího xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx spojovací xxxxxxxx (lana, xxxxxx), x to
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx koulí XXX 50 xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) určená pro xxxxxx přívěsů o xxxxxxxxx xxxxx xxx 350 kg závěsy xxx křížové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx křížové zavěšení.
(8) Xxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxx vozidlům kategorie XX, xxxx xxx xxxxxxxx x oji xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx je xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx x automobilům xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 77)
(9) Xxxxxxx, x xxxxxxxx přívěsů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vybaveny xxxxxxxxx spojovacím xxxxxxxxx (xxxx, xxxxxx), která xxxx při xxxxxx xxxxxxxx spoje x xxxxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxx a elektrické xxxxxxxx xxxx tažným xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částečnou xxxxxxxxxxx přívěsu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx vozovku. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vybavená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením xxxxx zvláštního předpisu xxxx doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 77)
(10) Xxxx- x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx spojování přívěsu x tažným vozidlem xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx přívěsů musí xxx přibližně ve xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx tažného xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(11) X xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x jednonápravových xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx větší než 100 kg přesahuje 245 X, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx oj vybavenou xxxxxxxxx zařízením, které
x) zabrání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odpojení xx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx rozdělení nákladu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x obsluze xxxxxxx,
x) umožní, xx přípojné xxxxxxx xxxx být v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x závěsů x xxxxx XXX 50 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.
(12) X xxxx- a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx tak xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx osou xxx xxx a xxxx xxxxxxx byla nejméně x 1,2 x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opsaný x xxx xxxxxxx.
(13) Xxxxxx návěsů xxxx xxx xxx xxxxxxxxx čep návěsu xxx polosamočinnou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a návěsu
- xx vodorovné xxxxxx x xxxxxxx + - 90x, xx. 180o xxxxxxx,
- xx xxxxxx xxxxxxx rovině nejméně + - 12o,
- x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx + - 6x x xxxxxx + - 7o.
Xxxxxxxx točnice xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není provedeno x xxxxx řidiče.
(14) Xxxxxxx tahačů xxx tažení xxxxxx x celkové hmotnosti xxxxx xxx 10 x x pro xxxxxx zatížení xxxxxxx 20 x musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 77) x musí xxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návěsu x xxxxxxx 50,8 xx.
(15) Točnice xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 15 x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 x xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doporučené xxxxxxxxx xxxxx, 77) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxx tahače xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx kužele, jehož xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxx vrchol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6x xx xxx xxxxxxx točnice x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 2,09 x,
x) části xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx otáčení xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx válcového xxxxxx, jehož xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx poloměr xxxxxxx 2,2 x.
(16) Spojovací čep xxxxxx musí odpovídat xxxxxxxxxx povolenému xxxxxxxx xxxxxxx.
(17) Xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 10 x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 x musí být xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 77) x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx 50,8 xx podle xxxxxxxxxx technické xxxxx. 79)
(18) Xxxxxxxxx xxx návěsu o xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxx 15 x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx spojovací xxx xxxxxxx 20 x xxxx být xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) i xx xx umístění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 77) xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
a) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx návěsu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, před xxxxxxx xxxx čepu x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxx válcového xxxxxx x xxxxxxxx 2,04 x, xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx osou xxxx,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxx - xxx. xxxxxx xxx - xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxx rovinou xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nejméně 2,3 x, jehož xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx osou čepu.
(19) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 400 xx xxxx xxx xxxxxx x xx 1.1.1985 x vzadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vozidly (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; 79) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 3,5 x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. s xxxxx xxxxxxxxx nářadím xxxx., xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(20) Xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx příčnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 75 xx, xxxx červeným xxxxxxxxx xxxx štítkem o xxxxxxx xxxxxxx 200 x 200 xx. 24)
(21) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 druhé xxxx, odstavce 2 xxxx. a) a x), xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 8 xxxxx xxxx x xxxxxxxx 11 až 15 x 17 xx 19 xxxxxx paragrafu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1.7.1972; xxxxxxxxxx odstavce 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx vozidla, xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx jednonápravový xxxxxx xxxxxxx xx provozu xx 1.1.1976.
§75
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx kategorií M x X1 xxxx xxx xxxxxxxx předním x xxxxxx nárazníkem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx funkci xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx N2 x X3 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Nárazník xxxxx mít xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zranit xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxx podélné xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaháknutí, xxxxxxxxxx xxxx zachycení x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Xxxx vnější xxxxx nárazníku, xxxxx xxxxxx zakryty pryží xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx (60 Xxxxx), xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejméně 5 xx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárazníků xxxxxxxx z plastů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx pryží xxxx xxxxx podobným xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a X1 x xxxx xxxxx xxxxxxxx kol x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx horními xxxxxx výše xxx 420 xx xx xxxxxx xxxxxxx. Povrch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejméně 500 xx, xxxxxx xx xxxxxx rovině xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx nízké xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx kategorie X1 vyrobená nebo xxxxxxxx xx 1.1.1986 xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx 80) a xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx vozidla kategorie X1.
(5) U xxxxxxx ostatních kategorií (xxxxx vozidel uvedených x odstavci 4 xxxxxx paragrafu) xxxx xxx nárazník a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx stránce xxxxxxxx vyhověly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx hmotnosti, xxxxxxxxxxxxx x nezařazeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovině xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 m.s-2 xx 2 m.s-2.
(6) Xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx typu silničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx N2 x X3 opatřena předním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx x xxxx montáž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 81) x xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7,5 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vozovkou xxxxxxxxx 400 mm, xxxxxxx x xxxxx předpisu. Xxxxxxx požadavek se xxxxxxxxxx xx terénní xxxxxxx (xxxxxxxxx X) x xxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx zařízení je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x X4 musí xxx xxxxx xxxxxxxx zadním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx N2, X3, X3 x X4 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx 82) x xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na
- xxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxx speciálního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxx nedělitelných xxxxxxx,
- xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx zadní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx x xxxxxx přednostní xxxxx. 25)
(8) Vozidla xxxxxxxxx X2, X3, X3 a X4 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxx vyhlášky xxxx xxx vybavena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 83) a xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx
- xxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxx xxxxxxxxxxx provedení xxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx boční xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x účelem použití xxxxxx vozidla,
- xxxxxxx, xxxxxxx karosérie xxxx funkci tohoto xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972 x xxxxxxx xxxxxxxxx X; xxxxx xxxx xxxxxx vozidlo je xxxx xxxxxxxx,xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jeho schválení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx 1.1.1985.
§76
Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx kategorie M1
x) xxxxxxx do xxxxxxx před 1.1.1969 xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vybavena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) uvedená xx xxxxxxx po 1.1.1969 xxxx xxx vybavena xx xxxxxxxx xxxxxxx x sezení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být x xxxxxxx vyrobených nebo xxxxxxxxxx po 1.10.1986, x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx", samonavíjecí,
c) xxxxxxxx nebo dovezená xx 1.1.1976 xxxx xxx vybavena předepsanými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxxxxxx sedadlech,
d) xxxxxxxx xxxx dovezená xx 1.10.1986 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x od xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx 1.10.1992, xxxx xxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx sedadel xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x poloze xxxx xx směru jízdy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx 84) x byly xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3 x X:
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxx sedadel xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X3 xxxxx XXX při xxxxxx první evidenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx musí xxx vybaveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx sedadlo řidiče xxxx být xxxxxxxx xxxxx se samonavíjecím xxxxxxxxx,
b) sedadlo xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X2 x N3 x x xxxxxxxxx X1 x xxxxxxx, xx xxxxxxx není odvozeno xx xxxxxxxxx X1, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tříbodovými xxxxxxxxxxxxxx pásy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxxxx středního x xxxxxxx nouzového, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásy s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidla kategorií X x X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxx bezpečnostními pásy xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx postižené x xxxxxxxxxx třídy III xxxx xxx od 1.1.1985 xxxxxxxx bezpečnostními xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx úchyty musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 84) x musí xxx xxxxx xxxx homologovány.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vybaveny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx 12 xxx (bezpečnostní xxxx, xxxxxxx xxx.). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 85) x xxxx xxx podle xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kategorií 0, 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 85) nesmí xxx xxxxxxxx na xxxxxxx, pokud toto xxxxxxx je opatřeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zádržným xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro osoby xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.
§77
Xxxxx xxxxxxxx xxx přípojná xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 lze xxxxxxxx xxxxxxx přívěs xxxxxxxxx X1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x X2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X vozidlům xxxxxxxxx X1X a X1X xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx až 1,5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx automobilu. X xxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx přívěsu xxxxx xxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2 xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 80 km.h-1. Xxxxxxx xxxxx xxx používány x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx O1 x O2, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1985, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx nich xxxxxxxxxxxx. 75) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obytné přívěsy 75) xxxxx xxxxxxxxx x pro ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx XXX 50, x výjimkou přívěsů, xxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1985.
§78
Dvoukolová xxxxxxxx vozidla kategorie X
(1) Dvoukolové xxxxxxxx vozidlo musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx po 1.1.1985 x jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 150 kg, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, hřídele xxxx.) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx kryt.
(3) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx.) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx, snižovat manévrovací xxxxxxxxx x ovládání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx ovládacími xxxxxx xxxxxxx a pevnými xxxxxx xxxxxxx musí xxx ve xxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx 70 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od středu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx řidiče, tak xxxx xxxxxxxxxxxx se x vozidlem, xxxx xxx zakončeny tak, xxx bylo xxxxx xx této xxxxx xxxxxx kouli o xxxxxxx xxxxxxx 19 xx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972.
(6) Xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dovoleno xxxxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxxxxxx, xxxx xxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx musí xxx namontovány xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§79
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L
(1) Xxxxxxxxx vozíky xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; postranní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxx L3, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 170 cm3 x xxxxx konstrukce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Celková hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx větší xxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxx X3.
(3) Rozvor xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kolem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx L3 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx být připojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx konstrukce xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx než 50 % pohotovostní hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx vozík nemusí xxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Vzdálenost nápravy xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx vozíku xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxx xx rozvor xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§80
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dále uvedené xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx X1, u xxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jedna xxxxx náprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx pohon xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
- xx vybaveno xxxxxxx xxxxxx uzávěrem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx podobného xxxxxx, x
- xxxxxxxxxx sólo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx 30 %.
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx pět:
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx 25x,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 20x,
- přechodový xxxx xxxx být nejméně 20x,
- xxxxxx xxxxx xxx přední xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 180 xx,
- xxxxxx xxxxx xxx zadní nápravou xxxx xxx xxxxxxx 180 xx,
- xxxxxx výška mezi xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 200 mm.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx být obsazeno xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx uvažuje jednotně 75 xx. Pro xxxxxx xxxxxxxx předního x zadního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx (podjetí) xxxxxxx.
(3) Vozidlo kategorie X1 xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 xxxx X3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxx xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kola, xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:
- xxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zadní náprava xxxx xxxxxxxx poháněny xxxxxx xxxx vozidel, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odpojen,
- xx vybaveno nejméně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podobným xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jednoduchým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx 25 %.
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dále x xxxxxxxxx šesti xxxxxxxx xxxxxx nejméně pět:
- přední nájezdový xxxx xxxx xxx xxxxxxx 25x,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 20x,
- xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 20x,
- xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 180 xx,
- světlá xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx 180 mm,
- světlá výška xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 200 xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci xxxx vozidlo xxxxxx xxx celkové hmotnosti. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx vklínění (xxxxxxx) xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx X3 celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx N3 se xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx poháněna xxxxxxx xxxx, včetně vozidla, x něhož může xxx odpojen xxxxx xxxxx nápravy, xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx tři xxxxxxxx:
- nejméně xxxxxxxx xxx je xxxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zařízení, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
- xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kinematickým xxxxxxxx, xx xxxxxxx 25 %.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx šesti xxxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxx:
- xxxxxx xxxxxxxxx úhel xxxx xxx xxxxxxx 25x,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 25x,
- xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 25o,
- světlá xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 250 mm,
- xxxxxx xxxxx xxx xxxxx nápravou musí xxx nejméně 250 xx,
- xxxxxx xxxxx mezi nápravami xxxx xxx xxxxxxx 300 xx.
Podmínky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx musí vozidlo xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nájezdového xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) vozidel.

§81
Traktory
(1) Xxxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatřená xxxxxxxxxxxx (§6), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje 40 km.h-1. Přesahuje-li xxxxxxxxxxx rychlost xxxxxxx xxxxxxx 40 xx.x-1, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx silniční xxxxxxx xxxxxxxxx X (§5).
(2) Xxxxxxx může xxx vybaven xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx podmínek:
a) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx nejvýše dvě,
b) xxxx-xx xxxx sedadla xxxxxxxx na blatnících (xxxxxxx xxx), xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxx spolujezdce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx loketní xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx 400 xx x xxxxxxx xxxxxxx 300 mm,
e) xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1,4 x, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 50 mm xx každé xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xx pohotovostní xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízenou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxx na 15 xx.x-1; přitom hmotnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx
- 20 % u traktorů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3,2 x,
- 19 % x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 3,2 x, avšak xxxxxxx 4,5 x,
- 18 % x xxxxxxxx x okamžité xxxxxxxxx xxxxx xxx 4,5 x.
(4) Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx souměrně k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxx xxx 1,5 m xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) plošina xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx stroj xxxxxx) a xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poloze xx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plošinu [xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx]; xxxxx nesmí být xxxxx xxx 3 x.
(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1972, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x doporučených xxxxxxxxxxx xxxxx. 87) Xxxxxxxxxx §40 xx 43 této xxxxxxxx xxx xxxxxxxx neplatí.
(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx signalizaci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 88)
(8) Xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, měřeno xxx xxxxx a x xxxxxxx od pohotovostní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x světlometů, xxxxxxx xxxxx xx
x) 500 mm xx 1200 xx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxx -0,5 % xx -4 %, xxxxxxx xxxxx bod xxxxxxxxx plochy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx od podélné xxxxxx xxxxxx procházející xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 115 x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) 1200 xx až 1500 xx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx -4 % xx -6 %, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podélné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být dále xxx 115 m xx předního xxxxxx xxxxxxx,
x) xxx 1500 xx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx -6 %, přičemž xxxxx xxx žádný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rovině xxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx roviny xxxxxxxxxxxx středem zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 115 m xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx,xxxxx xxx společné xxxxx xx xxxxxx podmínek:
a) xxxx mít xxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,
x) je-li společný xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx xx vozidle,
c) xxxxx elementy vlastního xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx brzdění xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poloze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,xxxx xxx soustava xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx přípojného xxxxxxx xxxx pracovního stroje xxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, 89) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinků xxx xxxxxxx xxxx 0 x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx traktor xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxx docházet x xxxxxxxxx kol. Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení působí xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vypínatelná xxxxxxxxx ústrojí. Účinek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx protáčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celkovou xxxxxxxx xx xxxxx (ve xxxxxxxx i klesání) xxxxxxx 18 % xxx xxxxxxx vypojitelného xxxxxx xxxxxx. (Xxxxxx xxxxxxx se hodnotí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx soupravy) a xxxxxxxxx hmotností připadajících xx jednotlivé xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxx 0

Xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vj)

[km.h-1]

Brzdná xxxxx (x)

[x]
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xx)
[x]
xxxxxxxx xxxxxxx (X)
xxxxxxxxx xxxxxx účinek (X)
(X)
(X)
25
0,1 . v +
x2
0,1 . x +
x2
9,85
16,39
85
45
30
0,1 . x +
x2
0,1 . x +
x2
13,00
23,00
90
45
40
0,15 . x +
x2
0,15 . x +
2x2
18,30
33,83
130
115
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x §30 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přípojných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx brzdění, x xxxxx technická způsobilost xxxx schválena xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.7.1997, xxxx xxx jak jednohadicový xxxxxxxx, tak i xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Požadavek xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx přípojného xxxxxxx kategorie OT4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vzduchu ve xxxxxxxx hlavici splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 90)
(12) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. X tomto případě xxxx určen k xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx pohonu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx speciálním zařízením. Xxxxxxxxx traktor xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.
(13) Výrobce xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 89) Xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x traktorů uvedených xx provozu xx 1.7.1984 musí být xx zádi traktoru xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.
(14) Nádrž xx motorovou xxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx za xxxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx jejím xxxxxxx xxxxx x polití xxxxxxx částí xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx dělicí stěnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(15) Xxxx, xx nebo xx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxx pouze vozidla xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§82
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Pásová xxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ústrojí xx xxxxx x xxxxxxxx prostřednictvím kovových xxxx xxxxxxxxx elementů.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pásových vozidel, xxx jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plochách. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odpruženy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výšce xxxxxxx 40 mm. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx tvrdší xxx 70 Xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

§83
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx OT1, XX2, OT3, XX4, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xxxxx xxxxxxxxxx 40 xx.x-1.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx III. xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy 89) s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx typu 0.
(4) Xxxxxxxxxx přívěsy x celkovou xxxxxxxxx xxxxx xxx 6,0 x, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx této vyhlášky x xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxx po xxx 1.7.1997, xxxx xxx dvouhadicový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx traktorové xxxxxxx s celkovou xxxxxxxxx vyšší než 6,0 t, x xxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x které xxxxx xxxxxx evidovány xx 1.7.1997, musí xxx xxxxxxxx soustavu xxx xxxxxxxx brzdění xxxxxxx, xxx v xxxxxxx poruchy v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x účinkem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 % účinku xxxxxxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx; do xxxxxxxxxx xxxxx se musí x nadále xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx brzdovou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. 90)
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx soustavou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 x. Takový přívěs xxxx xxx xxxxxxxx xxx x traktoru, xxxxx pohotovostní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxxxxxxx a světelná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přívěsů xxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx mlhové světlo.

Hodnoty xxxxxx provozního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přívěsů při xxxxxxx xxxx 0
Xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vj) [xx.x-1]
Xxxxxx xxxxx (x) [x]
Xxxxxxxxx brzdná xxxxx (xx) [x]
25
0,1 . x +
x2
9,85
85
30
0,1 . x +
x2
13,00
90
40
0,15 . x +
x2
18,31
130
Xxxxxx označení x xxxxxxxx jsou xxxxxx jako x §30 xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx neplatí pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 km.h-1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

ČÁST ČTVRTÁ
TECHNICKÉ XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X PROVEDENÍ XXXXXX XXXXXXX
§84
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pracovní stroje xxxxxxxxxx (xxxxxx zemědělských x lesnických) jsou xxxx xxxxxxx, která xxxxx svého xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pevně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zejména xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. (X pracovním xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxx, válce, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úklidové xxxxxx, xxxxxx, skrejpry, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX 26&xxxx;8805 apod.)
(2) Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tento paragraf x xxxx ustanovení xxxx vyhlášky platná xxx xxxxxxx, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Soubor xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx konstrukční rychlostí xxxxxxxxxxx 30 xx.x-1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx provozní, xxxxxxx x xxxxxxxxx. 6) [Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxx xxxxxxx brzdné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx:
xxxxxxxx brzdění: x ≤ 0,15 v +
x2
115
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxx: x ≤ 0,15 x + 2
v2
115
s tím, xx zkušební xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xx hodnotu x = 40 xx.x-1. X xxxxxx, které xxxx rychlosti xxxxxxxxxx, x = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x §30 xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx brzdových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xx.x-1 xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z doporučené xxxxxxxxx xxxxx. 91)
(5) Xxxxxx parkovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx samojízdných xxxx xxxxxxxxxx zabránit xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celkovou xxxxxxxx na svahu (xx xxxxxxxx i xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx 18 % xxx xxxxxxx vypojitelného xxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx samojízdných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx III. této xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxx umístěna xxxxxxxx, x xx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xx 1500 xx; xxxxx xxx doplňkové xxxxxxxxxx s potkávacím xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx tento xxxxx vybaven xxxxxxxxx xxx čelně xxxxxx xxxxxx, ve výši xx 2800 xx, xxxxxxx zapojení musí xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši xx 2100 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrajů činných xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 500 xx,
x) svítilny x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx 2100 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx až 2100 xx, přičemž xxxxxxx okrajem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx než 500 mm xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx okrajem xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 500 xx x xxxxxx xxxxxxx činné xxxxxx xxxxxxx 1200 xx xxx xxxxxxx vozovky, xxxxxxx xxxxxxxx vzdálenost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 500 xx.
(7) Xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xx schválené xxxxxxxxx poloze. Xx xxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx. Podvozek s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky stanovené x §85.
(8) Xxxxx xx xxxxxxxxx naftu x xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx něj xx podmínky, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ani xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx motoru, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektrického xxxxxxxx. Xxxxxxxx takové xxxxxx x xxxxxx xxxxxx stěnou z xxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx místo xxxxxx a kabina xxxxxx musí splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. 92) Xxxxx, x něhož není xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxxxx výhled dopředu x místa řidiče, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dopředu. Xxxxxxxxxx §40 xx 43 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stroje samojízdné xxxxxxx.
§85
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx stroje přípojné xxxx xxxx vozidla xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zpět x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost nesmí xxxxxxxxxx 30 xx.x-1. Xx-xx xxxxxxxx stroj xxxxx k zapojení xx soupravy x xxxxxxx kategorie X xxxx X, platí xxx něj xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X.
(2) Xxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxx vozidla, xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravní poloze. Xx xxxxxx stroj xxxxx xxx xx xxxxxxxxx komunikacích zapojována xxxxxxxx xxxxxxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zapojen pouze xx traktor, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx brzdových xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 89) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx 3,0 x; x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx zatížení nápravy xxxxxxxxxxx 3,0 t; x tomto xxxxxxx xxxx být jejich xxxxxxxxxxx rychlost nejvýše 20 xx.x-1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x traktoru, xxxxx pohotovostní xxxxxxxx xx shodná xxxx xxxxx než celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Nájezdovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšuje 3,0 x x smějí xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x části III. této xxxxxxxx. X odůvodněných případech xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx §84 xxxx. 6 xxxx vyhlášky. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízeními, xxxx xxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x světelnou signalizaci xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normy. 93) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx větě xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxxxx 2,0 x, nemusí mít xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrysu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§86
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx stroj xxxxxx xx stroj určený xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních činností, xxxxx xx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x tvoří x xxx xxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxx xxxxxxx) není x přepravní xxxxxx xx styku x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx viditelnost jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x světelné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:
- xxxx-xx xxxxxxxx geometrická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx,
- xxxx-xx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neseného,
- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozměr xxxxxxx x více xxx 1,5 m.
(4) Xxxxx nesený xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stranu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx nesený xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx druhu xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXx 53) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trojúhelníku.
(6) Xxx pracovní xxxxxx xxxxxx platí xxxxx paragraf x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
§87
Ruční xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,6 x, xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxx schválenými xxxxxxxxx 53) xxxxx:
a) xxxxxxxxxxxxx vozík xx xxxxxx straně (xx xxxxxx oje) xxxxx xxxxxx odrazkami a xx zadní straně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx obrysům xxxxxx xx xxxxxx xxxx nad xxxxxxxx, xxxxx ne níže xxx 250 mm x ne výše xxx 900 mm,
x) jednonápravový vozík xx xxxxxx x xxxxx straně xx xxxx červených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, umístěných xxxxxxxxxx co nejblíže x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx nad xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 250 xx x xx výše xxx 900 xx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 400 xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx vozíky xxxxx xxxxx paragraf x dále přiměřeně xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXX
§88
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§49 xxxx. 5) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX") xxxx zkapalněný ropný xxxx (§49 xxxx. 6) (xxxx xxx "xxxxxxx poháněná XXX").
§89
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soubor všech xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynem, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx ventily, regulační x xxxxxxxxxxx xxxxxx x směšovací xxxxxxxx.
(2) Všechny xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx konstruovány, xxxxxxxx x namontovány tak, xxx splňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx schválena.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx výfukových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stlačeným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §51 xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx s přestavěným xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx paliva xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx před xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorem x pohonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dané xxxxxxxxx vozidla podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§90
Vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx pohon xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plyny xxxxxxx xxxxxx všech částí xx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, všechny xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a směšovací xxxxxxxx.
(2) Všechny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, 94) xxxx xxx podle xxxx homologovány x xxxxxxxx x z xxxxxxxx použití a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx výfukových xxxxx x vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §51 této xxxxxxxx. X vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx přestavbou.
(4) Xxx schválení technické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zkapalněnými xxxxxxx plyny xxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky.
§91
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxx
X dokumentaci xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx plynového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynového xxxxxxxx, návod x xxxxxxx x údržbě, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx tlaku, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx a xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx nejsou homologovány xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 94) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx výhradně xxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestavby xxxx vozidla na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§92
Xxxxxx xxxxxxx poháněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plynem
(1) Xxx xxxxxxx x obsluze xxxxxxx xxxxxxxxxx stlačeným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
a) xxx úniku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírací xxxxxxx tlakových nádob; xxxxxxxxx ventily musí xxx xxxxxxxx i xx ukončení pracovní xxxxx vozidla,
b) x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ošetřování a xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx kouřit x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, x vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nehrozí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) je zakázáno xxxxxxx xx uzavřených xxxxxxxxxxxx, garážních x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynem xxxxxxx,
x) xxxx vjezdem xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odpovědný xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nádoby xx vozidle xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx (provozu) xxxxxxx xxxxxxx závada xxxxxxx x §93 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) této xxxxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stlačeným xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxx obsluhující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podmínkami uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxxxx paragrafu, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx postupu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§93
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Při zjištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx toto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odvětrávacího xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x upevnění nádob,
x) xxxxxxx-xx x xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouška xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynového xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX ELEKTRICKOU XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXXXXXXXXX)
§94
Xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx vozidlo kategorie X, X xxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx více xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx elektromobil nepokládá xxxxxxx, x xxxxx xx energie pro xxxx pohon xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx nepovažuje xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx energie (využívané x xxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxx se x xxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx proud.
§95
(1) Xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx vyhláška xxx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx M x X, xxxxxxx xxxxxxxxx konstrukční rychlost xx xxxxx než 25 xx . x-1 x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 117) x musí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Elektromobily musí xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektrického xxxxxx, xxxxxx provozní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx střídáním xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxx výkony, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxx přechod xx xxxxx xxxxx xxxxx xx směru jízdy xxxx x xxxxxx.
(3) Elektromobily musí xxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxxx III. xx VIII. této xxxxxxxx x musí xxx schváleny podle xxxxx II. této xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx zkratu,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxx zásobníků elektrické xxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx jištění,
x) xxxxxxxx palubní xxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§96
Jednonápravové xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxx jízdní soupravu. Xxx xxxxxx xxxxx xxx možná taková xxxxxx řídítek traktoru, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 25) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x konstrukční xxxxxxxxx xxxxx xxx 6 xx.x-1 bez xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx není stanoveno xxxxx.
(3) Nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednonápravového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx být vyšší xxx 20 xx.x-1.
(4) Xxxxxx souprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zařízeními pro xxxxxxxx x parkovací xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zařízení mohou xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx účinku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2,0 m.s-2 xxx plném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Účinek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udržet xxxxxxx xxxxxx soupravu xx xxxxx (xx xxxxxxxx x xxxxxxx) o xxxxxx nejméně 12 %. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ovládací ústrojí xxx parkovací i xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx
60 X - xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prsty,
250 N - xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
400 X - na xxxxxx.
(6) Provedení x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednonápravového xxxxxxxx x přívěsem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §55 xx 62 xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx odrazkami xxxxx §62 xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx kategorie X. Xxxxxxx xx pracovním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 92)
(8) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ústrojí xxxx splňovat požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. 92)
(9) Vyústění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx směrováno xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynů xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Celková šířka xxxxxx soupravy nesmí xxxxxxxxx 1,6 m.
(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx soupravy nesmí xxxxxxxxx 4,0 m.
§97
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx vozík xx xxxxxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pěšky xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provozu xx pozemních komunikacích xxxxx této xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx na nich xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx oje) .............................. 3,0 x,
- xxxxxxxx xxxxx ........................................................ 1,8 x,
- xxxxxxxx hmotnost ................................................. 3,0 x,
- xxxxxxxxxxx rychlost ............................................... 6 xx.x-1.
(3) Xxxxxxxx xxxxx vozíky xxxx být vybaveny xxxxxxxxxx s obrysovými xxxxxx podle §58 xxxx xxxxxxxx x xxxxxx dvěma xxxxxx x vzadu xxxxx xxxxxxxxx odrazkami xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §62 xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx brzdného xxxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxxxx xxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 18 % (xx xxxxxxxx x xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx brzdný účinek, xx přípustné xxxxxxx xxxxxxxx působící prostřednictvím xxxxxxxx akcelerace xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přerušením dodávky xxxxxxxxxxxx proudu.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Řídicí a xxxxxxxx zařízení xx xxxx automaticky xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx ruce; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnost brzdové xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem. 24)
§98
Potahová xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, rychle x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx beze xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Není-li xxxxxxx vybaveno sedadlem xxx vozku, xxxx xxx uzpůsobeno pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pravé xxxxxx pěšky xxxxxx xxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxx, xxx x xxxx zatíženého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx (xx stoupání i xxxxxxx) o xxxxxx xxxxxxx 18 %.
(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx červenými xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx (§62).
(3) Xx snížené xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
- xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx s bílým xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx největší xxxxxxxxx xxxxx,
- xx xxxx dvěma xxxxxxxxxx x xxxxxxxx světlem xx xxxxx straně xxxxxxx vyznačujícími jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx světla xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx 150 x xxxxxxx x xxxxxx.
(4) Pokud xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejméně 70 xx. Kovové obruče xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx určená xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích (kočáry xxxx.), musí mít xxxx xxxx opatřena xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxx xxxxx, je-li xxx vozidlo xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx vysokým xxxxxxx 800 mm x umístěným před xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xx-xx xxx vozidlo xxxx vybaveno, musí xxx xxxxxxxx zadním x xxxxxxxxxxx opěradly. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vozky xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx schůdky.

§99
Xxxxxx kola
(1) Jízdní xxxx xxxx být xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx překrývat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx závodní xxxxxxxx xxxx opatřená xxxxxxxxx,
x) dvěma xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx věku xxxxxxxx volnoběžným nábojem x xxxxxxxxxxxx brzdou xxxxxx xxx vybavena xxxxxx brzdou,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu svítícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rovinu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 x xx xxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx samovolně xxxx xxxxxxxxxx zásahem xxxxxx xxxxx. (Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hodnotí xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 10 x od xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx světlometu xx světelném xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 3 xx a v xxxxxxx + - 4x x horizontální xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx naměřené xx xxxxxxxxx xxxxxx.) Xxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx červené barvy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx paragrafu (svítivost xxxxxxx xxxxxxxxxx světla xxxxxxx barvy xx xxxxxxxx xxxxxxx 0,1 xx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx nejméně + - 10x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu; xxx-xx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kapacitou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx c) a x) tohoto xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 1,5 xxxxxx bez xxxxxxxxx,
x) zadní odrazkou xxxxxxx barvy podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 95) xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx světlem; xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx střední rovině xxxxxxxx kola nebo xx xxxx straně xx xxxxxxxx k xx xx výšce 250 xx 900 xx xxx rovinou xxxxxxx; činná xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x toleranci + - 10o x xxxxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx + - 3x,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 95) (xxxxxxxx) xx obou xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxxx zvonkem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxx předškolního xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxxxx než xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zátkami, xxxxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx páček xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxx pohlcujícím energii, xxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxx xxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3,2 mm; páčky xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, držáky x xxxxx xxxxxxxx musí xxx hrany buď xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxx materiály) xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 3,2 mm v xxxxx rovině x x xxxxx rovině xx xx kolmé xxxxxxx 2 mm,
k) xxxxxx nábojů xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx,
x) jízdní xxxx xxxxxxxx po 1.1.1985 xxxx xxx xxxxxxxx

- přední xxxxxxxx xxxx barvy xxxxxxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx nejméně 100 xx xxx povrchem xxxxxxxxxx předního xxxx x stojícího kola. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx než 2000 xx2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx jednu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 40 xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí být xxxxx x rovině xxxxxxx x xxxxxxxxx + - 10x x xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kola s xxxxxxxxx + - 3x,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zadního xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx oranžové xxxxx 95) (xxxxxxxx) xx každé xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2000 xx2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx dlouhou nejméně 20 mm; xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obrysu xxxxxxxx kola xxxx xxx použito xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kola xxxx na bocích xxxxxx xxxxxxxxx x xx koncích blatníků,

m) xxxxxxx xxxxxx řetězu.
(2) Xx-xx xxxxxx kolo xxxxxxxx xxxxxxxx sedadlem xxx dopravu xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx pevně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x umístěny xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx určená pro xxxx xx věku xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 písm. x), b) x x) xx m) xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx kola xxxx vybavena xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx vyrobená xxxx xxxxxxxx před 1.1.1973.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vybavena xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx x) xxxxxx xxxxxxxxx; v tom xxxxxxx jich xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx. Xxx dojezdu xx xxxxxxx viditelnosti xxxx xxx vybavena nejméně xxxxxxxxx doplňkovou xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx určena x xxxxxxx sportovci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx schválení technické xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
(6) Sportovní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) a x) tohoto paragrafu; x tom xxxxxxx xxxx xxxx smí xxx používáno xxxxx xx nesnížené xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pomocným motorkem; xxxxxx xxxx xxxx xxx zachován xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 tohoto xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxx
x) xxxx vyhovovat xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx §31, 34, 47, 51, 52, 55 a 69 xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 50 xx3 x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) přenos výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 20 xx.x-1.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx x pomocným motorkem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX
§100
Xxxxxxxx přilby
(1) Xxxxxxxx xxxxxx řidiče x spolujezdců xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxx doplňkové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.1986 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxx doporučené technické xxxxx. 96)
(2) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušenství musí xxx xxx účinnosti xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 96) x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§101
Výrobní (xxxxxxx) xxxxxx, výrobní xxxxx x homologační xxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1.1.1985, xxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxx místě v xxxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx výrobní (xxxxxxx) xxxxxx s kódovým xxxxxxxx a písmenným xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx XXX, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx na xxxxxx uvedeny zejména xxxx xxxxx:
- xxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxx hmotnost jízdní xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx),
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx vozidel xxxxxxxxx X1, X3 x X4),
- x xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx typového xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
Pokud ve xxxxxxxx čísle XXX xxxx xxxxxxxxx rok xxxxxx xxxx modelový xxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx štítku. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxx samostatném xxxxxx.
(2) Na xxxxxx přístupném místě xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx číslo podvozku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx bezpečně xxxxx, xxxx xxx vyraženo xxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx vozidlo evidováno.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxx součásti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx po 1.1.1985 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Schvalovací xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx: xxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) xxxxx změn zvláštního xxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx musí xxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx. (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku xxxxxxxxxx: E8 10X-01&xxxx;0047 (X8 xxxx být x xxxxx) X8 = = xxxx xxxxxxxxx (ČR), 10X = Předpis XXX x. 10, 01 = série změn 01 Xxxxxxxx EHK x. 10, 0047 = xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX.)
Xxxxx je vozidlo xxxxxxxx výrobním štítkem xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Štítky s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXX a směrnic XX/XXX xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§102
Značení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
(1) Vozidla xxxxxxxxx X2, X3, X2, N3 a X x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx III., IV. x VII. této vyhlášky (x výjimkou xxxxxxxx) xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x levé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaokrouhlenou
- x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřevyšující 30 xx.x-1 na xxxxxxxxx nižší celé xxxxx,
- x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx celé xxxxx dělitelné xxxx.
Xxxxxxxx xx provede xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx červenou barvou x xxxxxxx xxxxxxx 200 mm; xxxxxxx x xxxxx musí xxx výšku "k" 35 xx, "x" 24 xx, číslice 75 xx 80 xx, tloušťku písmen 6 xx, xxxxxx 12 xx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx být xxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ISO 50 a u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 200 mm, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x průměru 150 xx.
(3) Xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich přípojných xxxxxxx, přívěsů xxxxxxxxx X1 x X2 x xxxxxxx xxxxxxxxx X) musí xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pneumatikách (§37).
(4) Xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §74 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxxx], xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (přípojných) xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx táhnout xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx motorem xxxx xxx xx štítku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vyznačeny xx vnějším povrchu xxxxxxxxx vozidla podle xxxx vyhlášky, musí xxx rozměry xxxxxx x xxxxxx alespoň xxxxx 24 xx (xxxx. 35 xx), xxxxxxxx 6 xx; xxxxx nápisu xxxx xxx bílá. Není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxx kontury.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx.
§103
Hasicí xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx 22 cestujících xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx stroje xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx hasicími xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xx; ostatní xxxxxxxx xxxx xxx vybaveny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplní xxxxxxx 12 xx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x náplní nejméně 2 kg. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 98)
(2) Hasicí xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 99) xx vozidle musí xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx viditelném a xxxxxx xxxxxxxxxx místě, xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§104
Xxxxxxxx xxxxxxxxx trojúhelník
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výstražným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx předpisu. 100)
§105
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx motorové xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx opravit xxxxx závady xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx X x X xxxx xxx xxxx minimální xxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxx náhradní xxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vnější osvětlení x světelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx schváleného xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rovnající xx hmotnosti zvedané xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx stanoveným výrobcem xxx použití zvedáku,
x) klíč xx xxxxxx (xxxxxx) kol,
x) náhradní xxxx (xxxxx s pneumatikou) x xxxxxxx upevněním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx síla xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx vkládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx 490 X; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxxxx xxxx opatřena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx může xxx náhradní kolo xxxxxxxx xx připojeném xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx x pro pracovní xxxxxx samojízdné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce, x výjimkou xxxxxxx x) tohoto paragrafu, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavec xxxxxxx.
(3) Přívěsy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 750 xx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx zajišťuje, xx síla xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx vkládání xx xxxxxx xxxxxxxxxx 490 X; xxxxxxxx xxxxxx s návěsem xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx rozměrů xxxxxxxxx x stejného xxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kolo. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxx jednoúčelové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx volně xxxxxx xx zvláštní xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx X3, X4 x X5 musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx každého xxxxx xxxxxxx používané xxx vnější xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poháněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx kategorií X1, X2 x XX, jednonápravového xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vozíku x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx motorkem, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 xxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být uložen x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx uložena x xxxxxxx prostoru, xxx xx ni xxxxxxx dopadat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x čistý x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx umístěna xx označeném x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádném xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx expirace (životnosti),
x) ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xxx xxx xx data xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxx dvoukolová x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tříkolové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxx. Všechna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx koly xxxx být vybavena xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) vozidla xxx hromadnou přepravu xxxx x obsaditelností xxxx než 80 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx III,
x) vozidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob x obsaditelností xx 80 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx II,
c) xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X.
Pro xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx autolékárnička velikosti XX xxx ohledu xx jejich xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.1997 xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce. X motorových vozidel xxxxxxxxx do xxxxxxx xx 31.12.1996 xxxxxx xx připouští výbava xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX 84&xxxx;6635).
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx N a X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx upevnění xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx schválena. Postup x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.
(7) Xxxx vozidlo xxxx xxx vybaveno při xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 tohoto xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§106 ***)
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu, vyrobena xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena přede xxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx dřívějšími xxxxxxxx. 101)
(2) Nahrazuje-li xx xxxx doplňuje-li xx xx vozidle xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušenství, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášenou xx xxxxxxxx, splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx pro ně xxxxx xxxxxxxxx. To xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušenství vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeno do xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx technická xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušného ustanovení.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx 27) a xxxx-xx x xxx xxxxxxxxx jinak (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx), postupuje se x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx homologování, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx platného x xxxx xxxxxxx homologačního xxxxxxx,
x) předměty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx 365 xxx po xxx, xxx xxxx xxxxx daného xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnost,
c) xxxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx částí, xxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí splňovat x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxx xxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx EU xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx předpokladu, že xx výrobním štítku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx této homologace. Xxxx číslo xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxxxxxx x homologacím xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX nebo technických xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx považují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nich xxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx všeobecně uznávaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx xx xxx 31.12.1992 xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx 30.6.1993 včetně xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xx-xx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. XXX), xxxxxxxxx xx xxxxx podmínek v xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EHK x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x. x., x Xxxxx, xxx xx možné xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výklady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.
§106a
Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx termín ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky shodný x xxxxx nabytí xxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2, xxxxx dne 30. xxxxxx 2000,
x) xxxxxxxx typových xxxxxxxxx, xxxxx byly schvalovacím xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dobou platnosti xxxxx §20 xxxx. 2, xxxxx xxx 30. června 2000,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X x XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxxx xxxx vyrobeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat náležitosti xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx benzínu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 1. ledna 2001,
x) xxxxxxx kategorií X2, X3, X2, X3 xxxxx §71 xxxx. 2 uvedená xx provozu počínaje xxxx 1. července 1995 xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1990 musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2000; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxxx xxxx 1. xxxxx 1990 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provedení xx xxxxxxxxxx homologované xxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x X1 xxxxx §73 odst. 4 xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx podle §95 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počínaje xxxx 1. xxxxx 2001.
§106x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 244/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2000
§107
Vozidla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx silničním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nemá xxxxxxxxx pobyt xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxx evidováno v Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xx xxxxx Xxxxx republiky dočasně xxxxxxxx.
Za dočasně xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, které je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rok (365 xxxxxxxxxxxx xxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx tři xxxxxx (92 xxxxxxxxxxxx dnů).
(2) Xx jízdní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soupravy xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. 102)
§108
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel k xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx provoz x xxxxxx míře, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu nebo xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxx poškozuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx odstraněny. 24)
(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx limitu xxxx rozdíl brzdných xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx téže xxxxxxx xx xxxxx xxx 30 % x vyšší xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxx xxxxxxxx sešlápnutí pedálu xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx brzdného xxxxxx,
x) xxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxxxxx xxxx deformace xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx náprav,
x) podstatné xxxxxxxxx xxxxxxx skla (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxx-xx opotřebení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxx unikání paliva xxxx xxxxx,
ch)nesvítí-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx světla xxxx xxxxxxxxx-xx předepsanou svítivost,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednotlivá xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxx bezpečnost provozu,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XX) nebo koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (HC) xx xxxxxxxxxx plynech xxxxxxxxxx motoru xxxxx xxxxxxxxx kouřivost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povolenou xxxxxxx,
n) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
o) x xxxxxxx poháněných stlačeným xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §93 xxxx vyhlášky,
x) x xxxxxxxxxxxx vozidel, xxxxx přestavba není xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx danou přestavbu, xxxxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladu.
§109
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXX, xxxxx tvoří xxxxxxx x Xxxxxx x přijetí jednotných xxxxxxxx xxx homologaci x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Ženeva 1958) 27) uplatňovaných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx v příloze č. 5 xxxx xxxxxxxx a xx Věstníku xxxxxxx x xxxxx.

§110
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx
1. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 41/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 248/1991 Xx.,
2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 10/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynem,
3. xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 145/1956 Ú. x., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx upravena xxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 1992 x. j. 511 970/92-512, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx,
5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 23. xxxxxxxxx 1994 x. x. 25&xxxx;150/94-222, x. x. 25&xxxx;151/94-222 x x. j. 25&xxxx;152/94-222.

§110x
Xxxxxxx se vyhláška č. 4/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Ministerstva xxxxxxx x. 102/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxx x. 299/1996 Xx.
§110x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2000
§111
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1995.
Xxxxxxx:
PhDr. Stráský x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 102/1995 Xx.
Xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schvalovacích dokumentů x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§10) x jiných xxxxxxx (§11), xxxxxx xxxxxxxx zařazování xxxxx xxxxx, kategorií a xxxxxx dalšího provedení. Xxxxxx xxx orgány xxxxxxxxxxx schvalování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx pozemních komunikacích, xxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro toto xxxxxxxxx a osvědčování, xxx výrobce x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx názvosloví vozidel.
Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxx celostátně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soubory xxxxxx výpočetní techniky.
Pro xxxxx této xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména
a) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvědčeného xxxx xxxxxx vozidla,
c) xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nástavby xxxx výměnné nástavby xxxxxxx,
x) základní technický xxxxx osvědčeného xxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nástavby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx technický xxxxx" xxxx xxxx "XXX") xx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx veškeré technické xxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxx x xxxx xxxxxx x tvorbě x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxx xx schváleným x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 - xxxxx "Xxxx vozidla" x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx používají xxxx uvedené xxxxx.
2. X xxxxx vozidel xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx se usnadní xxxxxxxxxxx souborů xxxxxxxx xxxxxx, druhů x xxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxxx techniky.
3. X xxxxxxx 1 - xxxxx "Druh xxxxxxx" x XXX xx xxxxx název xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x názvem xxxxxxx nebo je x xxx xxxxxxx xxxxxxx.
xxxx. - xxxxxx xxxxxxxxx, (OA)
- xxxxxxxx xxxxxxxxx, (NA)
nebo - xxxxxxxx automobil xxxxxxxxx, (XX)
xxxxxxx druhem silničního xxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx - (M) , (xxxxxxxxx X),
x) xxxxxxxx x čtyřkolka - (X) , (xxxxxxxxx X),
x) xxxxxx xxxxxxxxx - (OA), (xxxxxxxxx X1),
x) xxxxxxx - (XX), (xxxxxxxxx X2 x X3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx - (XX), (xxxxxxxxx X),
x) xxxxxxxxx automobil - (XX), (kategorie X),
x) xxxxx - (X) , (kategorie X),
x) xxxxxxxx xxxxxxx - (XX), (xxxxxxxxx X),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - (PVT), (xxxxxxxxx XX),
x) xxxxxxx - (XX), (kategorie X),
x) xxxxxxx xxxxxxx - (XX), (xxxxxxxxx X),

- xxxxxx kolo,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

x druhem jiného xxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxx stroj - (X), (kategorie XX, XX, XXX, SN),
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx
¨ xxxxxxxx stroj xxxxxx nebo xxxxxxx
xxxxx xxxxxx osobou,
c) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo
elektrickým xxxxxxx, xxxxx jeho
šířka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 x
xxxx xxxx konstrukční xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx 6 xx.x-1 xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,45 t.,
d) xxxxxxxx xxxxxxx.
4. Upřesnění xxxxx vozidla x xxxxx xxxxx druhé xxxxx "Xxxx vozidla", xxxxxxx xxxx, představují xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx druhu xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx názvu xx xxxxx xx xxxx xxxxx druhého xxxxx xxxxxxx 1 - xxxxx "Xxxx xxxxxxx". X xxxxxx xxxx xx zkratkou xxxxx xxxxxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx.
Xxxxxxx : XX-X1-XX xxxx X-XX
Xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxx (kategorie X), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "X".
Xxxxxxx : XX-X1X
6. X xxxx xxxxxxx jsou XXXXXXXXXX (= xxxxxxx velké xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx.
x) X - XXXXXXXX
xxxxxxxxx : X1, L3, X4 a LM
MT - Xxxxxxxx (xxxxxxxxx X3)
- xxx dopravu xxxxx nebo xxxx xxxx sedících za xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx řidiče, xxx xxxxxxxx,
- xx xxxxx koly x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X - Xxxxx (kategorie X2 x X3)
- pro xxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx sebou, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
XX - Xxxxx (dříve xxx : xxxx motocykl) (xxxxxxxxx L1)
- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xxxx xxxxx než 50 xx.xxx-1. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx objem xxxxx xxx 50 xx3,
- xx stupačkami a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XX - Xxxxx (kategorie X1)
- jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 50 xx.xxx-1. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx motorem, xxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx větší než 50 cm3,
- xx xxxxxxxx,
- xxx dopravu xxx jedné xxxxx,
XX - Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) (xxxxxxxxx L1 xxxx L3)
- určen xxx sportovní xxxxx
- xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XX xxxx MK a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).
XX - Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hnacím xxxxxxx (xxxxxxxx), jehož xxxxx (xxxxx točivý xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanickým převodem.
Příklad xxxxxxx : M-L1-S
Poznámka:
Pokud xx jízdní kolo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx nemění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x "jízdní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xx zařazuje xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".
x) X - XXXXXXXX X ČTYŘKOLKA
xxxxxxxxx : X2 x L5
TR - Xxxxxxxx (xxxxxxxxx X2 xxxx X5)
- xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.
Příklad zápisu : X-X2-XX
XX - Xxxxxxxxx (kategorie X2 xxxx X5)
- čtyřkolové xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §10, xxxx. 4 vyhlášky.
a) xxxxx čtyřkolka XXX
x) xxxxxxxxx CT
Příklad zápisu : X-X5-XX
xxxx X-X2-XXX
x) XX - XXXXXX XXXXXXXXX
xxxxxxxxx : X1
Xx xxxxxxx 1) - xxxxx řádek "Xxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx :
XXXXXX AUTOMOBIL
- xxxxx xxxxx "Druh xxxxxxx" xx pak xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dále xx xxxxxxx bližší určení xxxxxxx.
Xxxxxxx :
Druh vozidla
OSOBNÍ XXXXXXXXX
XX-X1-XX-X
xxxxxxxxx - xxxxxxx XX
XX - xxxxx
- xxxxxxxxx - xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx,
- xxxxxxx - pevná, xxxx - xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx,
- 2 xxxx 4 xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx být víko (xxxxx), zasahující až xx xxxxxx,
- dvě xxxx plnohodnotných xxxxxxx, xxxxx z xxxx xx dvou popř. xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
- xxxxxxxx zavazadlový xxxxxxx.
Xx xxxxxxx 4 - "Karosérie" - xxxxx "Xxxx" pak xxxx provedení:
- 3, 4 xxxx 5 (= počet dveří)
- X - hatchback
- xxxx xxxxx části xxxxxxxxx xx vyznačuje xxxxxxxxx zádí, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx celé xxxxx, xxxxxx zadních (xxxxxx, xxxx. xxxxxxx) xxxxx xxxx umístěny x xxxxxxx xxxxxxx.
- L - xxxxxxxx
- xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (odsazení). Xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx nebo téměř xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx (pátých, xxxx. xxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx x střechy xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx 4 : xxxxx-xxxxxxxxx-5xx.-xxxxxxxxx
XX - Xxxxxxxx
- xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx
- xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx předními x xxxxxxx sedadly,
- xxxxxxx - pevná, xxxx - část xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxx x sezení - 4 nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, případná xxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxx xxxxx - 4 xxxx 6,
- minimální xxxxx xxxxxxx xx 5400 xx.
XX - Xxxx
- xxxxxxxxx - xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx cestující,
- xxxxxxx - pevná, xxxx - část xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxx x sezení - 2 xx 3 xxxxxx - případná xxxxx sedadla xxxxx xxxx xxxxxxx,
- počet xxxxxxx dveří - 2, x zádi xxxxxxxxxx může xxx xxxx (xxxxx), xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx karosérie se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx části xxx xxxxxxxxx.
XX - Xxxxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pevného xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx cestující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxxxxx, stahovací, xxxx. xxxx, odnímatelná nebo xxxxxxxx,
- xxxxx míst x sezení - 4 xxxx více xxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
- xxxxx bočních xxxxx - 2 xxxx 4.
XX - xxxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx čelního xxxx, a xxxx x ochranným xxxxxxxxx xxx cestující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxxxxx, stahovací, xxxx. xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sklápěcí,
- počet xxxx k xxxxxx - 2 až 3 xxxxxx - xxxxxxxx zadní xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxx xxxxx - 2,
- xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x zadní xxxxx pro cestující.
KO - xxxxxx xxxxx
- xxxxxxxxx uzavřená - xxxxx část xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxx, xxxx - xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
- počet xxxx k xxxxxx - 4 xxxx xxxx nejméně xx xxxx řadách,
- xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
- xxxxx bočních xxxxx - 2 xx 4 a xxxxx zadní xxxxx (xxxx),
- xxxxxxx rovná, xxxxx xxxxx x xxxx ploše xxxxx xxxxx (xx 15x) xxxx xxxxx.
X - xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx)
- xxxxxxxxx uzavřená,
- xxxxxxx xxxxx, xxxx - část xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxx x xxxxxx - 4 xxxx xxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx,
- xxxxx xxxxxxx vyjímatelná xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
- xxxxx xxxxxxx xxxxx - 2 až 4 x xxxxx zadní xxxxx (xxxx),
- xxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxx X xxxxxxx xxxxxx xx minimálně 750 xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx při jeho xxxxxx xxxxxx,
- xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladního, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx boční xxxx (xxxxxxxxx společné xxxx xxx xxxxxx x třetí xxxx xxxxxxx).
XX - speciální
Toto xxxxxxx vychází z xxxx uvedených provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx zápisu v xxxxxxx 1) - "Xxxx xxxxxxx" a xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
Xxxxxxx : XX-X1-XX-X
- xxxxxxxxx uzavřená, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,
- xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
- počet xxxx k sezení - 1 xxxx xxxx xxxxxxx,
- tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx přepravu různých xxxxxxxx, xxxxxx apod.,
- xxxx být xxxxxxx xxxx obytný automobil,
- xxxx xxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx xxx xxxxx účely xxxx. záchranářské, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sportovní xxxx.
Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
X - xxxxxxx
- xxxxxxx xxx xxxxxxx nemocných a xxxxxxxx - XXX,
- xxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxx - XXX,
- xxxxxxx xxxxxxxx služby - XXX
- xxxxxxx xxx speciální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - SZP,
PO - xxxxxxxx,
X - xxxxxx,
X - xxxxxxxxxx,
XX - xxxxxxxxxxxx,
XX - xxxxxxxx,
XX - xxxxxxxxx,
XX - technický xxxxxxxx,
XX - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
XX - xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx provedení, xx xxxxx xxxx použít xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx již použita x xxxxxxx-xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx 1): XX-X1-XX-5X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".

X tomto xxxxxxx xx provede xxxxx xx XXX xxxxx :
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXXX
XX-X1-
(xxxxxxx určené x dostavbě)
Poznámka :
Xxxxx xxxx schváleno vozidlo xxxx samostatný xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx schváleného xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx tak, xx xxxxxxx 1, xxxxx "Xxxx vozidla" v XXX xxxx opatřen xxxxxxx "xxxxxxx určené x xxxxxxxx", tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X druhé xxxxx nebude xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx kolonce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx 1, xxx xxxxx "druh xxxxxxx" doplní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kategorie x xxxxxxxx určení.
Příklad xxxxxx x ZTP:
Druh xxxxxxx
(xxxxxxx určené k xxxxxxxx)
Xxxxx x technickém xxxxxxx:
Xxxx xxxxxxx
x) XX - XXXXXXX
xxxxxxxxx : M2 x X3
XXXXXXXX se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
- xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx 23 a xxxx xxxxxxxxxxx),
- xxxx xxxxxxx (obsaditelnost 9 xx 22 xxxxxxxxxxx),
- xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx 9 xx 16 cestujících),
- xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx 17 xx 22 xxxxxxxxxxx),
xxxx xx do tříd
Třída X. - městský,
Třída XX. - meziměstský,
Třída XXX. - xxxxxxx,
xxxxx xxx x xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxx,
xxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravovaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx "xxxxxxxxx", xxxx. - vězeňský, - k xxxxxxxx xxxxxxx postižených xxxx xxxx.
Xx xxxxxxx 1 - xxxxx "Druh xxxxxxx" se xxxxxxxx :
1. XX - xxxxxxx xxxxxxx (příklad xxxxxx : XX-X3-XX)
2. XX - xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : AB-M3-MM)
3. XX - xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-XX)
4. XX - xxxxxxx speciální (příklad xxxxxx : XX-X3-XX)
5. X - xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-X)
Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxx
- "kloubový"
KL - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-XX-XX)
- x "xxxxxxxxxxxx" :
XX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (příklad xxxxxx : XX-X3-XX-XX xxxx XX-X3-XX-XX-XX)
6. XX - xxxxxxx,
XX - xxxxxxx,
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx
- městský (xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-XX-XX)
- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-XX-XX)
- xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : AB-M3-MI-DA)
e) NA - NÁKLADNÍ XXXXXXXXX
xxxxxxxxx : N1 xx X3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx přepravu xxxxxxx.
Xx xxxxxxx 1) - xxxxx xxxxx "Xxxx vozidla" se xxxxxxxx :
XXXXXXXX AUTOMOBIL
- xxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx pak xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx označení xxxx xx pomlčce xxxxxx xxxxxx vozidla.
Příklad :
Druh xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxxx - x xxxxxxxxx
Xxxxxxxx automobil xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx".
X tomto případě xx xxxxxxx xxxxx xx XXX takto
Příklad :
Xxxx vozidla
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
 
(podvozek xxxxxx x xxxxxxxx)
Xxxxxxxx :
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (podvozek) xxxx xxxxxxxxxx typ xxxxxx x dostavbě (xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx NA nebo XX, postupuje xx xxx, xx kolonka 1, xxxxx řádek "Xxxx xxxxxxx" v XXX bude xxxxxxx xxxxxxx "podvozek xxxxxx x xxxxxxxx", tento xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx levé xxxxxx xxxxxx řádku xxxx xxxx xxxxx xxxx. "-N2- apod.".
Technický xxxxxx xxx nebude x této xxxxxxx xxxxxxx žádným zápisem, xxxxx levé xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx 1, xxx řádky "druh xxxxxxx" doplní xx xxxxxxx výrobce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
(xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
-X2-
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxx vozidla
-N2-
Provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X - xxxxx
- nákladní automobil x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx prostor xxxx xxx kryt xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx pevnými xxxxxxx (xxxxxxxxx o střední xxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : NA-N1-I
V - xxxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxx, svým provedením xx xxxxx zejména xxx xxxxxxx nákladu, xxxxx xx opatřen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx prostor xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx zápisu : NA-N3-V
Nákladní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx vybaven
- navijákem,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx xxxx.
X - xxxxxxxxxxx
- nákladní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx karosérií x x xxxxxxxxx xxxxxxx,
- xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) se sklápěním xx xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

x) xx sklápěním xxxxxx (xxxxxxxxxxxx)

x) se xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxx zápisu : XX-X3-X
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxx.
X - xxxxxxxx
- xxxxxxxx automobil, xxxxx xx xxxxxxx skříňovou xxxxxxxxx,
- xxx x xxxxxxx skříň xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,
- xx xxxx varianty xxxxxxxxx
XX - samostatná xxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatná xxxxxxxx xxxxx.
XX - xxxxxx
- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx celek,
- xxxx kabinou xxxxxx x ložným xxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxx průlez (xxxxx) v xxxxx xx sedačkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a spolujezdce. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxx xxx 60 xx x xxxx xxx výškunejméně 130 xx.
XX - dodávkový
- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx náklad xxxxx xxxxx nedílný xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx osádku xxxxxxxxx (§41, xxxx. 6 xxxxxxxx).
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
XX-X2-XX
&xxxx;
&xxxx;
xxxx XX-X2-XX
&xxxx;
&xxxx;
xxxx XX-X1-XX
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx vybaven :
- xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx xxxx.
X - xxxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo skupin xxxxxxx, pro které xxxx xxxxx zvláštní xxxxxx.
Xxxx vozidlo xxxxxxx x výše uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx automobilů. Xxx xxxxx zápisu x xxxxxxx 1) - "Xxxx xxxxxxx" x zkratky se xxxx provedení, z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
Xxxxxxx : NA-N1-P
Nákladní xxxxxxxxx xxxxxxxxx může být x provedení
- xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxx,
- pro dopravu xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx),
- xxx přepravu osobních xxxxxxxxxx,
- xxx xxxxx xxxxxx,
- pro dopravu xxxxxx zvířat,
- xxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xx vodu,
- cisternový xx mléko,
- xxxxxxxxxx xx mouku,
- xxxxxxxxxx xx cement,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx speciální může xxx dále xxxxxxx
- xxxxxxxxx,
- hydraulickou xxxxx,
- xxxxxxxx čelem xxxx.
Xxxxxxx xxxxxx :
X kolonce 1) - xxxxx xxxxx "Xxxx vozidla"
NÁKLADNÍ XXXXXXXXX
- xxxxx xxxxx - levá xxxx
XX-X2-X
- xxxxx řádek - xxxxx část
speciální - xxxxxxxxxx xx vodu
f) XX - SPECIÁLNÍ XXXXXXXXX
xxxxxxxxx : X1 xx N3
Speciální xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxx úkonů. Není xxxxx xxx přepravní xxxxxxx
Xx xxxxxxx 1) - xxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx :
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
- xxxxx xxxxx "Druh xxxxxxx" se xxx xxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx pomlčce bližší xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXXXXX AUTOMOBIL
SA-N2-
zametací
nebo
Druh xxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX-X2-
xxxxxxx - x xxxxxxxx žebříkem
Speciální xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx v provedení "xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx".
X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx XXX xxxxx
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
-X2-
(xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1, xxxxx "Xxxx xxxxxxx" x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx neuvádí. Na xxxx straně xxxxx xxxxx zapíše však xxxxxxxxx vozidla (xxxx. xxxxx : -X2-). Xxxxx xxxxxxx 1) xxxxxx až finální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx :
Pokud bude xxxxxxxx xxxxxxxx spodek (xxxxxxxx) jako xxxxxxxxxx xxx určený x xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx čísla XX xxxx XX, postupuje xx tak, xx xxxxxxx 1, xxxxx xxxxx "Druh xxxxxxx" x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Podvozek xxxxxx x dostavbě", xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx řádce nebude xxxxx žádný. Xx xxxx straně tohoto xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx. "-X2- xxxx.". Xxxxxxxxx průkaz xxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx druhého xxxxx. Zápis x xxxxxxx 1, xxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxx xx finální xxxxxxx xxxxx skutečného xxxxxxxxx vozidla.
Příklad :
Xxxx xxxxxxx
(xxxxxxxx určený x xxxxxxxx
-X2-
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx :
Druh vozidla
-N2-
Příklady xxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxx:
X - autojeřáb,
B - xxxxxxxxxxx,
X - kropicí,
Z - zametací,
P - xxxxxxx,
X - xxxxxxxx,
XX - xxxxxxxx dílna,
O - xxxxxx,
X - xxxxxxxxxxx,
X - xxxx,
XX - xx čištění xxxxxx,
XX - pohřební,
PC - xxxxxxxxx,
XX - xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx),
X - xxxxxxxxxx,
XX - televizní,
V - vyprošťovací atd.
Příklad xxxxxx : XX-X3-X xxxx XX-X1-XX
Xxxxxxxxx automobil xxxx být xxxx xxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxx,
- vodním xxxxx,
- navijákem,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx xxxx.
x) T - XXXXX
xxxxxxxxx : X1 xx X3
Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k tažení xxxxxx xxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, (xxxxx návěsu), xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je hmotnost xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zvětšena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svislému xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastního xxxxxxx tahače.
Tahače xxxx x provedení
1. XX - XXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určeno x xxxxxx návěsů.
Příklad xxxxxxx : T-N3-TN
2. TP - TAHAČ XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xx motorové xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx určeno xxxxxxx x xxxxxx přívěsů. Xxxx xxx vybaven xxxxxxxx ložným prostorem.
Příklad xxxxxxx : X-X3-XX
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
- xxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
x) XX - XXXXXXX
Xxxxxxxxx : T
V xxxxxxx 1) xxxxx "Xxxx xxxxxxx" se x názvu "XXXXXXX" xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx :
X zápisu xxxxxxx vozidla v xxxxx části xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1) - "Xxxx vozidla" xx kategorie xxxxxxx xxxxxxx.
XX - xxxxxx (xxxxxxx zápisu : XX-XX)
XX - xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx : XX-XX)
XX - malotraktor
Malotraktor xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (do 30 xX) a jeho xxxxxxx jsou menší x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XX-XX
Xxxxxxxxxxx xxxx xxx zcela výjimečně x xxxxxxxxx :
XX - xxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavený pouze xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx).
Xxxxxxx xxxxxx : XX-XX-XX
Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx". V xxxxx případě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx speciálních činností. X xxxxx xxxxxxx xx x druhu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx písmeno "X".
Xxxxxxx xxxxxx : XXX-XX
xx) XX - PŘÍPOJNÁ XXXXXXX
Xxxxxxxxx : X1 xx X4
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.
1. PN - XXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxx xx přípojné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx nákladu, xxxxx xxxx xxxxxxx zdroj xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nápravy x je určeno x xxxx, aby xxxx xxxxxx některým xxxxxx motorového xxxxxxx, x xxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx přívěs xxxxxxxx (xxxx kategorie X1) xxxx xxx xxxx xxxxxxx v provedení "xxxxxxxx určený x xxxxxxxx".
X tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx XXX takto :

Xxxxxxx :
Druh vozidla
PŘÍVĚS
PV-O2-
(podvozek xxxxxx x xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení uvede xx kolonky 1, xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXXX" x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x x závorce x xxxxxxx řádku xxxxxxx. Xx levé xxxxxx xxxxx xxxxx zapíše xxxx xxxx xxxxxxx x kategorii xxxxxxx (xxxx. takto : XX-X2). Oba xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x provedení "xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxx x písmeno "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : XX-X2-XX-X
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx řešení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx nákladní automobily.
V xxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx x xxxxx "XXXXXX XXXXXXXX" xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx:
X - xxxxxxxxx
- svou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx dopravu nákladu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odnímatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XX-X2-XX-X
X - xxxxxxxxxxx
- xxxx konstrukcí je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx sklápěcí xxxxxxxxx,
- xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) se sklápěním xx strany - (xxxxxxxxxxx),
x) xx sklápěním xxxxxx - (xxxxxxxxxxxx),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx - (xxxxxxxxxx),
Xxxxxxx xxxxxx : XX-X3-XX-X
X - xxxxxxxx
- svou xxxxxxxxxx xx určen xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účelového xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XX-X2-XX-X
X - xxxxxxxxx
- xxxx xxxxxxxxxx x vybavením xx xxxxx pouze xxx dopravu určitých xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx nutné xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přívěsů xxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxx x kolonce 1) - "Xxxx vozidla" x zkratky se xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, neuvádí.
Příklad xxxxxx : XX-X2-XX-X
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx může xxx x xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxx,
- pro xxxxxxx živých zvířat,
- xxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx,
- cisternový na xxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxx,
- cisternový xx xxxxxx,
- cisternový xx xxxxxxx hmoty,
- xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxx,
- odtahový,
- podvalník,
- xxxxxxxx,
- xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx apod.
Doplnění xxxxx xx xxxxx x xxxxxx řádku xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
2. XX - XXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx vozidlo určené x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nemá hnací xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx nepodstatná xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xx přenášena xx tažné xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx není určen xxx xxxxxxxxx činnost.
Brzděný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "podvozek xxxxxx x dostavbě".
V xxxxx případě xx xxxxxxx zápis xx XXX xxxxx

Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXX SPECIÁLNÍ
PV-O2
(podvozek xxxxxx x xxxxxxxx)
Xx technického xxxxxxx pak držitel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 1, řádek "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXXX" a xxxxx xxxx v xxxx xxxxx x x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx neuvádí. Xx xxxx straně xxxxx xxxxx zapíše xxxx xxxx vozidla x xxxxxxxxx vozidla (např. xxxxx: XX-X2). Xxx xxxxx xxxxx kolonky xxxxxx xx finální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx také v xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", v xxxxx případě se xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : XX-X2-XX-X
X xxxxxxx 1) xxxxx "Druh xxxxxxx" xx k názvu "XXXXXX XXXXXXXXX" xxxxxxx xxxx xxxxxxx provedení
- xxxxx souprava,
- xxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx) xxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xx uvádí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
3. XXXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx vozík xx přípojné vozidlo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx motocykl x xxxxxx výlučně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx" se xxxxxx "PŘÍVĚSNÝ XXXXX XX XXXXXXXX".
4. XX - XXXXX NÁKLADNÍ
Návěs xxxxxxxx xx přípojné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx část xxxx celkové hmotnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podvozkem xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x provedení "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".
X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx XXX xxxxx:
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
XX-X2-
(xxxxxxxx určený x xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx 1, xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXX" x další xxxx x xxxx xxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx však xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx: PV-O2). Oba xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx až finální xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : XX-X2-XXX-X
Xxxxx nákladní xxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proveden xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx 1) xxxxx "Druh vozidla" xx x názvu "XXXXX XXXXXXXX" xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx :
X - valníkový
- xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx nákladu, který xx xxxxxxx valníkovou xxxxxxxxx,
- ložný xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přes xxxxxxxxxxxx xxxxxx konstrukci.
Příklad xxxxxx : XX-X2-XXX
X - sklápěčkový
- svou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je opatřen xxxxxxxx karosérií,
- xx xxxx varianty xxxxxxxxx :
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx - (xxxxxxxxxxx),
x) se sklápěním xxxxxx - (xxxxxxxxxxxx),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx - (xxxxxxxxxx),
Xxxxxxx xxxxxx : PV-O2-NNK
S - xxxxxxxx
- svou xxxxxxxxxx xx určen xxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx opatřen xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.
Příklad xxxxxx : XX-X2-XXX
X - speciální
- svou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, pro které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx vychází x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x kolonce 1) - "Druh xxxxxxx" x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XX-X2-XXX
Xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxx,
- xxx xxxxxxx xxxxxx zvířat,
- pro xxxxxxxx xxxxx,
- stěhovací,
- xxx přepravu xxxxxxx xxxxxxxxx,
- cisternový xx xxxx,
- xxxxxxxxxx na xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxx,
- xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xx uvádí x druhém řádku xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
5. XX - XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů, xxxxx nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx. Návěs xxxxxxxxx není určen xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podvozkem xx xxxxxxxx za přívěs.
Návěs xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxx určený x xxxxxxxx".
X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx do XXX xxxxx:
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXX XXXXXXXXX
XX-X2-
(xxxxxxxx určený k xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx 1, xxxxx "Druh xxxxxxx" xxx "XXXXX" x další údaj x této řádce x x xxxxxxx x xxxxxxx řádku xxxxxxx. Xx levé xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx však druh xxxxxxx x kategorii xxxxxxx (xxxx. xxxxx: XX-X2). Oba xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výrobce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxx xxxxxxx xx zápis xxxxxx x tento xxxxx a xxxxxxx x písmeno "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : PV-O2-NSJ
V xxxxxxx 1) xxxxx "Xxxx vozidla" se x xxxxx "XXXXX XXXXXXXXX" xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx názvu xx xxxxx x xxxxxx řádku xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
6. POSTRANNÍ XXXXX
Xxxxxxxxx vozík xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx druhé straně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
Xx xxxxxxx 1) - řádek "Xxxx xxxxxxx" se xxxxxx "XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX".
x) PVT - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
1.) XXX - PŘÍVĚS XXXXXXXX TRAKTOROVÝ
Kategorie : XX1 xx OT4
Přívěs xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, určené x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jen xxx dopravu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pohonu x xxxxxxxxx xxxx hnací xxxxxxx a je xxxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hmotnosti xx přenášena xx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx nákladní xxxxxxxxxx může xxx xxxx vyroben v xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x dostavbě".

V tomto xxxxxxx xx provede xxxxx xx ZTP xxxxx:
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX-
(xxxxxxxx určený x dostavbě)
Do technického xxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxx uvede xx xxxxxxx 1, xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXXX" a xxxxx xxxx v této xxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx neuvádí. Na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx: XXX-). Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx přívěsy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx "jednonápravový", x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx název x xxxxxxx x xxxxxxx "J".
Příklad xxxxxxx : PVT-OT3-PNT-J
Přívěs xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx ložného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákladní xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx 1) řádky xxxxxxxxx xxx zápis "Xxxx vozidla" xx x názvu "XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX" xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx:
X - valníkový
- xxxx xxxxxxxxxx xx určen xxx pro dopravu xxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxx karosérií,
- xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
X - xxxxxxxxxxx
- xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
- má tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx - (dvoustranný),
b) se xxxxxxxxx xxxxxx - (xxxxxxxxxxxx),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx - (xxxxxxxxxx),
Xxxxxxx xxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
X - xxxxxxxx
- xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx dopravu xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx karosérií,
- xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx zápisu : XXX-XX3-XXX-X
X - xxxxxxxxx
- xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxx xxxxxx nákladů, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx vozidlo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1) - "Xxxx vozidla" x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
Xxxxxxx zápisu : PVT-OT3-PNT-P
Nákladní přívěs xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx :
- fekální,
- xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx na xxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx,
- xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx názvu xx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolonky 1) - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
2. XXX - XXXXXX SPECIÁLNÍ XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx : OT1 xx XX4
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx za traktor xxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxx x vybavením xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx pohonu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a x něhož jen xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx vyroben x provedení "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".
X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do XXX xxxxx:
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXX SPECIÁLNÍ XXXXXXXXXX
XXX-
(xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxx osvědčení xxxxx xx kolonky 1, xxxxx "Druh xxxxxxx" xxx "PŘÍVĚS" x xxxxx xxxx x xxxx řádce a x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx neuvádí. Xx xxxx straně xxxxx řádky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. takto: XXX-). Xxx řádky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx provedení "xxxxxxxxxxxxxx", x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
X xxxxxxx 1) xxxxx "Druh xxxxxxx" xx k xxxxx "XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX" xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxxxx,
- xxxxxx (tzv. xxxxxxxxxx) xxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1) - xxxxx "Xxxx vozidla".

3. XXX - XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx : XX1 xx XX4
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípojné xxxxxxx xx traktor xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx nákladu, které xxxx vlastní xxxxx xxxxxx x zpravidla xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx přenáší xx závěs xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxx určený x xxxxxxxx".
X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do XXX xxxxx
Xxxxxxx :
Druh xxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX-XXX
(xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx držitel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 1, xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXX" x xxxxx xxxx x této xxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxx straně druhé xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx: PVT-NNT-). Xxx xxxxx první xxxxxxx xxxxxx xx finální xxxxxxx, xxxxx vozidlo xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx traktorové xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", v xxxxx případě xx xxxxx doplní x xxxxx xxxxx a xxxxxxx o xxxxxxx "X".
Xxxxxxx xxxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx automobily.
V xxxxxxx 1) řádek "Xxxx xxxxxxx" se k xxxxx "NÁVĚS NÁKLADNÍ XXXXXXXXXX" připojí níže xxxxxxx xxxxxxxxx:
X - xxxxxxxxx
- svou xxxxxxxxxx xx xxxxx jen xxx dopravu nákladu, xxxxx xx opatřen xxxxxxxxxx karosérií,
- ložný xxxxxxx xxxx xxx xxxx plachtou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
X - xxxxxxxxxxx
- xxxx konstrukcí xx xxxxx pro dopravu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx karosérií,
- xx xxxx varianty xxxxxxxxx:
x) se sklápěním xx xxxxxx - (xxxxxxxxxxx),
x) se sklápěním xxxxxx - (xxxxxxxxxxxx),
x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x dozadu - (třístranný),
Příklad xxxxxx : PVT-OT3-NNT-K
S - xxxxxxxx
- svou konstrukcí xx určen xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- jde x xxxxxxx skříň xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,
Příklad xxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
X - speciální
- xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx určitých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1) - "Druh xxxxxxx" a xxxxxxx xx xxxx provedení, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : XXX-XX3-XXX-X
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - speciální xxxx xxx x xxxxxxxxx
- xxx dopravu živých xxxxxx,
- xxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxx přepravu xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxx,
- cisternový xx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolonky 1) - řádek "Druh xxxxxxx".
4. XXX - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx : OT1 xx XX4
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípojné xxxxxxx xx xxxxxxx určené x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nápravy, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přenáší na xxxxx. Xxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx přepravní xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podvozkem xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx".
X xxxxx případě xx provede xxxxx xx XXX xxxxx:
Xxxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXX SPECIÁLNÍ XXXXXXXXXX
XXX-
(xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
Xx technického xxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení xxxxx do kolonky 1, řádek "Xxxx xxxxxxx" xxx "XXXXX" x xxxxx údaj x této xxxxx x x xxxxxxx x druhého xxxxx xxxxxxx. Xx levé xxxxxx xxxxx řádky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (např. takto: XXX-). Xxx řádky xxxxx xxxxxxx doplní xx xxxxxxx výrobce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx traktorový mohou xxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplní o xxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx "X".
Xxxxxxx zkratky : XXX-XX3-XXX-X
X xxxxxxx 1) xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx k názvu "XXXXX XXXXXXXXX TRAKTOROVÝ" xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx,
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1) - řádek "Xxxx xxxxxxx".
x) X - XXXXXXXX XXXXXX
1. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx : XX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx vykonávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx vlastní xxxxx pohonu. Xxxx xxxxx xxx přepravu xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx : X-XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxxxx je
- xxxxxxx,
- xxxxxxxxx nakladač,
- silniční xxxxx,
- půdní xxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx),
- xxxxxxxx řezačka,
- buldozer,
- xxxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx vozík,
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;
Xx xxxxxxx 1)
&xxxx;
- xxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx zapíše "XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX",
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx xxxxx xxx provedení.
Příklad xxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
X-XX
xxxxxxxxxxxxx vozík
2. XXXXXXXX XXXXX PŘÍPOJNÝ
Kategorie : XX
Xxxxxxxx stroj xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx též x provozu na xxxxxxxxx komunikacích, které xx xxxx konstrukcí x vybavením xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxx xxxxxxx zdroj xxxxxx a připojuje xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nákladu.
Příklad xxxxxx : S-SP
Pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (1 až 3) x ke xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx index "T".
Příklad xxxxxx:
X-XXX1 (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,5 x)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
- xxxxxxxxx,
- secí xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;
Xx kolonky 1)
&xxxx;
- xxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx" xx xxxxxx "XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX",
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx řádek xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
X-XX
xxxxxxxxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zápis xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxx :
Xxxx xxxxxxx
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
X-XXX1
xxxx xxxxx
3. XXXXXXXX STROJ NESENÝ
Kategorie : XX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx pohonu), xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v přímém xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx je xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx x tomu xxxxxx x uzpůsobená.
Příklad xxxxxx : X-XX
Xxxxx xx XXX a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxx 1, xxxxx "Druh xxxxxxx" xx xxxxx x xxxxxx xxxxx "PRACOVNÍ XXXXX NESENÝ", x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx bližší xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx zápisu :
Xxxx vozidla
PRACOVNÍ STROJ XXXXXX
X-XX
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) XX - XXXXXXX XXXXXXX
KATEGORIE : X
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxx ně xxxxxxxxx :
- jízdní kolo,
- xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxx,
- sportovní koloběžka xxxx.
XXXXXXXXX SILNIČNÍCH XXXXXXX X XXXXXX NEŽ XXXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxxx

-

-

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 102/1995 Xx.
XXXXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
ČÁST X
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxx dokumentem
a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx shodnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nástavby xxxxxxx,
x) osvědčení x xxxxxxxxx shodnosti xxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxx technický popis xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozumí
x) technický xxxxxx xxxxxxxxxx - přípojného xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla.
XXXXX I.
Vyplňování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx popisů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vozidel, xxxxxxxx xxxx výměnných nástaveb x pracovních xxxxxx xxxxxxxx
1. Základní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla, Xxxxxxxx xxxxxxxxx popisy xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx popisy xxxxxxxxxxx typu nástavby xxxx výměnné nástavby xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osvědčeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, (dále xxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neseného (dále xxx xxxxxxxxx X-XX). Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xx zpracovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx určitých xxxxx xxx potřebu resortu, xxxxxxx apod. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx 2200 x 2 200 xxxx xxx strojové xxxxxxxxxx xxx rozdílné xxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxxxx.
2. Xxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (tzv. xxxxx xxxx). Xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx mezi xxxxx xxxx čísly x interpunkce (xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxx.).
X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxx. "xx. + 22"), ten xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx poli ještě x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxx.
3. Xxxxx jednací (X. j.) musí xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx formou.
Vzor : 23 233/94-222
4. Xxx xxxxx xxxxx XXX xxxxx zásady xxxxxxx v Části X xxxx přílohy.
5. Xxxxxxxx ZTP xx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 roky xx data xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx platnosti xx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxx 30.6. xxxx 31.12. příslušného xxxx.
Je-li k xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jakákoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx kategorie X, M, X, X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.
6. Xxxxxxx xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXXXXXXXXX), a xx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
Xxxx : FORD XXXXXXX ....
7. Xxxxxxx 2 - xxxxx "Xxxx vozidla" :
V xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx název xxxxx xxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxx. X xxxx části xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohodnutá xxxxxxx xxxxx. Pro zápis xxxxx x zkratek xx xxxxxxx "Příloha č. 1 x této xxxxxxxx".
8. Kolonka 1 - řádek "Xxxxxxx xxxxxx, xxx" :
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx výrobce v xxxxxxxxx dokumentaci, xxxx xxxxxxxx zvětšovat mezery xxxx xxxxx xxxx xxxxx ani měnit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9. Xxxxxxx 2 - "Xxxxxxxx", 3 - "Xxxxx" x 4 - "Xxxxxxxxx" - xxxxx "Xxxxxxx" :
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx zkratka xxxx xxxxx možno xxxxxxxxxxx xxxxx).
Xxxx : MERCEDES-BENZ XX, XXXXXXXXX, XXX
Xxxxxx-xx xxxxxxx pobočný závod x jiném xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx. Pokud by xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i x budoucnu xxx xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxx.
10. Xxxxxxx 2 - "Xxxxxxxx" - xxxxx "Xxxxxxx číslo (XXX) x xxxx /xxx xxxxxx" :
X XXX se uvádí xxxxx VIN (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla) x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, a xx ta xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx daný xxx xxxxxxx (zpravidla xxxxxxx 6 až 9 xxxxx čísla XXX), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxx 4 - "Xxxxxxxxx".
Xxxxx XXX xx xxxx bez xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx X, X x X xx xxxxxxx používat).
Xxxx : XXXX120XX.... /19..
X kolonce 4 - "Xxxxxxxxx" - řádka "Výrobní xxxxx (VIN) x /xxx xxxxxx" se xxxxx VIN xxxxxxx, xxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx 2 x 4 - xxxxx "Xxxxxxx xxxxx (XXX) x /xxx xxxxxx" se v XXX "/xxx výroby" xxxxxxx, avšak v xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxx xxxx xx lomítkem xxxxx.
Xxxxxxx "/rok výroby" xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xx xxxxx za číslem XXX.
X xxxxxx xx v ZTP xxxxxxx xxxxx neuvádí.
11. Xxxxxxx 3 - "Xxxxx" - xxxxx "Xxx" :
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx výrobce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxx 3 - "Xxxxx" - xxxxx "Xxx. výkon (xX) xxx xx. (xxx. -1)"
Xxxxx se xx xxxxx zlomku.
Xxxx : 65/4&xxxx;800
13. Xxxxxxx 3 - "Motor" - xxxxx "xxxxxx" :
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx
BA - xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx, které jako xxxxxxxxx připouští xxxxxxx xxx dané xxxxxxx. Xx-xx předepsán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "X".
Xxxx : XX 91 xxxx XX 91 X
XX - nafta xxxxxxxx
XX - xxxxxx-xxxxx
XX - xxxxx xxxx xxxxxxxx
ZK - zemní plyn xxxxxxxxxx
EP - xxxxxxxxxx xxxxx
14. Xxxxxxx 4 - "Xxxxxxxxx" - řádek "Xxxx" :
X xxxxxxxx xxxxx se xxxxx opakovat xxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxx x Xxxxxxx 1 - xxxxx "Xxxx xxxxxxx".
Xxxx xxxxxx : XXXXXXXXX-XXXXX-5XX.-XXXXXXXXX
Xxxx-xx xxxxxxx "XXXXXXXXX" xxxx "XXXXXXXXX", xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx slovně xxxxxxx.
15. Xxxxxxx 4 - "Xxxxxxxxx" - xxxxx "xxxxx xxxx ...." :
Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, x když vozidlo xx xxx sedadla.
Xxxx : 5 - 0 - 0
xxxx 3(2) - 1 - 0
V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x sedadlo xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX. xxxx. x xxxxxxx xxx průvodce. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
Vzor : 2+2 - 0 - 0
16. Xxxxxxx 4 - "Xxxxxxxxx" - xxxxx "objem xxxxxxxx-xxxxxx (x3)"
Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Vzor : 7.0
17. Xxxxx xxxxxxx x hmotností (Xxxxxxx 5 x 6) :
Xxxx xx zásadně s xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx tisíce.
X kolonce 6 - "Xxxxxxxxx" - xxxxx "xxxxxxxx zatížení xxxxxx" se x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zápis údajů xxxxxxxx xxxxxx (na xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxx) xxxx x xxxxxx síle xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx velké xxxxxxx X (na xxxxx) xxxx T (na xxxxxxx).
Xxxx : 5 750
nebo X 45 700
xxxxx X 3&xxxx;500 1200 1200
18. Kolonka 7 - "Kola" - xxxxx "Xxxx xxx" :
X vozidel x xxxxxxxxxxxx koly xx xxxxx nápravách xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx. XXXXXXX (HVĚZDICOVÁ, XXXXXXXXX xxxx.).
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kola, xxxxx xx xxxx. XXXXXXX - XXXXX ZDVOJENÁ. Xxxxxxx má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdvojená xxxxx xxxx druhé (xxxxxxx) xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxx. XXXXXXX - XXXXXXX ZDVOJENÁ.
19. Kolonka 7 - "Xxxx" - xxxxx "Pneumatiky ...." :
Xxxx zápisu : 11.00-20 PR16
10.00 R20 146/143 K
165 X13 82 X
135/70 X13 68 X
295/80 X22&xxxx;152/148 X
Doplňkové xxxxxxxx "BEZDUŠOVÉ" ("TUBELESS") xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x návěsů xx xxxxxx pneumatik xxxxx x tomto řádku xx xxxxx "XXXXXXX X ZADNÍ".
Xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx určité xxxxxx x typu, uvede xx xxxxx xxxx xx xxxxx rozměru, xxxx. 295/80 R 22.5&xxxx;152/148 X XXXXXXXX XXX.
20. Xxxxxxx 7 - "Kola" - řádek "Ráfky ...." :
Vzor xxxxxx : 4 1/2 X x 13 X
5 X x 14 X2
22.5 x 8.25
5.50 x 16 DC
7.5 - 20
U xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX.
Xxxx : 5 X x 14 H2 - LS
Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx "Xxxxxxxx".
X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx x ráfcích xxxxxxx xxxxx údaji x xxxxxxxxx kolech :
XXXXX XX45 xxxx.
Xxxxxx doplnění xxxx xxxxxx xxxxxxx x vozidel, která xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx diskových xxx.
X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx rozměr x druh xxxxx xxxxx x tomto xxxxx na xxxxx "xxxxxxx - zadní".
Xxxxxxxxx-xx xx použití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxx xxxx. xxxxx :
- Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ..... xx ráfcích .....".
21. Kolonka 7 - "Xxxx" - xxxxx "Počet xxxxxx - x xxxx poháněných" :
Xxxx zápisu : 2 - 1 XXXXX
22. Kolonka 7 - "Kola" - xxxxx "Xxxxxx (xx)" :
X xxxx- x více xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx nápravy xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Vzor : xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - 5&xxxx;000
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - 5 000 + 1&xxxx;320
X xxxxxx x jednonápravových xxxxxxx xx xxxxx též xxxxxxxxxx xx čepu xxxx závěsu x xxxxx nápravě xx xxxxxxx T xxx xxxxxxxxxx xxxx návěsu xx xxxxx xxxxxxx x Z pro xxxxxxxxxx od závěsu x nápravě.
Xxxx : xxxxx T 3&xxxx;500 + 1 200 + 1 200
jednonápravový xxxxxx X 1 800
23. Xxxxxxx 9 - xxxxx "Xxxxx ...." :
X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx : "XXX" - "NE".
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx se xx xxxxxxx způsobem v xxxxxxx 15 - "Xxxxxx ....".
24. Xxxxxxx 15 - "Xxxxxx ...." :
X předtištěné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx : "XXX" - "XX". X Xxxxxxx-xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx.
Xx-xx XXX xxxxxxxx doplňkové xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
V případě, xx XXX xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x kolonce "Xxxxxxxx" xx závorky např. "XXX xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx", x xxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx ABS namontováno, xxxx xxx xxx xxxx xxxx vepsán x technickém xxxxxxx x xxxxxxx 15.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 15 a 16 xx xxxxx v xxxx zapsané uvedou x xxxxxxx "Poznámka".
25. Kolonka 16 - "Emise" - xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ...." :
Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx plněn. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx čistoty výfukových xxxxx (S1, S2).
X vznětových (naftových) xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx řádku "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
26. Xxxxxxx "Xxxxxxxx" :
Xx této xxxxxxx se xxxxxxxx x dále uvedeném xxxxxx xxxxx:
1) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX (xxxx. xxx xxx xxxxxx xxxxx vozidel, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.),
2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x některým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx tam (*) apod., v xxxxxx doplnění xxxxxxx 1 až 16,
3) xxxxxxxxx xxxxxx : .......
V xxxx xxxxx poznámky xx xxxxx výbava, xxxxx není u xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx schváleno x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx. x xxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx), zapíše xx xx poznámky vždy x jeho typ. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx-xx na konkrétní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx) xx xxxx zapíše xx xxxxxxx 10) - "Spojovací xxxxxxxx - xxxx (xxx)" xxxxxxxxxxx průkazu vedle xxxxx a xxxx x výrobní číslo.
4) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx : .....
5) xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX XX (§/odst.), x když není xxxxxxx třeba, musí xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx XX ČR x xxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx se xx xxxxxxx "Poznámka" xx formuláři XXX xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxx řádkování "1", xxxxx pak xxxxxxxxxx xx příloze 1, xxxxxxxxx xxxxx xx příloze 2.
X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx některé xxxxx finální výrobce, xxxxx se xx XXX i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxxx: "Vozidlo xxxxxx x xxxxxxxx. Chybějící xxxxx doplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostavby, při xxxxxxxxxxxx dostavbě xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorát P XX. Xx xxxxxxxx xxxxx schválené xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx."
Xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, používá se x oddělení celého xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zásadně xxxxx.
Xxxxx xxxxxxx x XXX v xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepíší. V xxxxxxx, xx x xxxxxxx je uveden xxxxxxxxxxxx xxxx, zapíše xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ten údaj, xxxxx xx konkrétnímu xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX II.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazů motorových - xxxxxxxxxx xxxxxxx.
1. Technický xxxxxx xxxxxxxxxx - přípojného xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx průkaz") xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, které xxxxxxxxx xxxx vzor.
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxx příloha ZTP, xxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vozidla Xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx policie. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kusů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy XX. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx provedení, x xx
x) xxxxxx,
x) x xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx oddílu X. xxxx přílohy. Vypisování xxxx být xxxxxxxxx xxxx psacím xxxxxxx xxxx tiskárnou xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx technikou).
Xxxxxxxxx xxxxxx s dotiskem (xxxxxxxx technické xxxxx x vozidlu) si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cestou Policejního xxxxxxxx XX, ředitelství xxxxxx dopravní xxxxxxx. Xxxxxx x výrobu xxxxxxx s uvedením xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xx žádost xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, vystavit xxxxx XXX technický xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, potvrdit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx shodnost xx xxxxxxxxxx typem a xxxxxxx (zápisem čísla xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx) x zápis xxxxxxxx otiskem xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podpisem oprávněné xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx strojového xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, potvrdí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx "xxxxxxx podvozku" x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xx provedení xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx".
Xxx xxxx xxxx vepsat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx spodku xxxxxx údaje do xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxx pod xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxx technických průkazů xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zápis xxx xxxxxxxx.
5. Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx po namontování xxxxxxxx na schválený xxxxxxxx spodek xxxxxxx, xxxxx není xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX, xxxxxx xx technického xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x tomu xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx :
x) Xxxxxxx 1 - "Xxxx xxxxxxx"
"Xxxxxxx xxxxxx, xxx"
x) Xxxxxxx 4 - "Karosérie"
- "Xxxxxxx"
- "Xxxx"
- "Xxxxxxx xxxxx (XXX)" x "/xxx xxxxxx"
- "Barva"
- "Xxxxx míst ..."
- "Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ..."
x) Kolonka 5 - "Celkové xxxxxxx ..."
x) Xxxxxxx 6 - "Xxxxxxxxx" - "Xxxxxxxxxxxx"
- "Xxxxxxxx ...",
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4) x xxxx xxxxxx další xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, výstroj xxxx.) uvedené v XXX v xxxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, která xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx značky, zapíše xxxxxxx osvědčení nástavby xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na stranu 6 x xxxx. (xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. X ........., xxxxxxxxx XX XX xxx ....... . Xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx:
x) Kolonka 1 - "Druh vozidla"
- "Xxxxxxx značka, xxx"
b) Xxxxxxx 4 - "Xxxxxxxxx"
- "Výrobce"
- "Xxxx"
- "Výrobní xxxxx (XXX)" x "/xxx xxxxxx"
- "Xxxxx"
- "Xxxxx xxxx ..."
- "Xxxxxxx ložné plochy ..."
x) Xxxxxxx 5 - "Celkové xxxxxxx ..."
x) Xxxxxxx 6 - "Xxxxxxxxx" - "Xxxxxxxxxxxx"
- "Užitečná ..."
Xxxx zapíše xx xxxxxxxxxxx průkazu xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, výstroj xxxx.) xxxxxxx x XXX x kolonce "Xxxxxxxx" x určené xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxx otiskem xxxxxxx, uvedením data xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Poučí xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do 5-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Policie XX, xxx je xxxxxxx registrováno, provedené xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Současně xxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
- xxxxx provedení xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx a x. x. xxxxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxx x xxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx značka xxxxxxx,
- xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizace.
Dále xx nutno x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do technického xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx "úřední xxxxxxx" a o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 5-xx xxx xx XX XXX byl držitel (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
6. Údaje do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápisy do xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ZTP.
ODDÍL XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, výpisu xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx osvědčení jiného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx ČR x nemají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno Xxxxxxxxxxxxx dopravy ČR xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vozidla x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX pověřené xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx série x výrobního xxxxx x xxxxx odběratele. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxxx platné osvědčení.
3. Tiskopis technického xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x to
x) xxxxxx,
x) x xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxx oddílu X. xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx psacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje k xxxxxxx) si xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx resp. xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tiskárně xxx.
4. Držitel xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dovezené vozidlo, xxxxxxxxxxxx schválenému xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX technické xxxxxxxxx x xxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxx technického xxxxxxxxx) x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxx v §10, xxxx. 1, xxxxxxx x) a xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §12, xxxx. 6 xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správnost xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a modelem xxxxxxxx čísla schválení xxxx osvědčení a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tento zápis xxxxxxx xxxxxxx razítka, xxxxxxxx xxxx vypsání x podpisem oprávněné xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož je xxxxxx, že má xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx "xxxxxxx vozidla" x xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".
Xxx xxxx xxxx vepsat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x kolonce k xxxxxx určené.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jej xxx mít řidič xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxx a xx xxxxxxxx jej xxxxxxxx ke xxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo dopravy XX, se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x vypisuje xxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v xxxx 2. xx 4. xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx x tomu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. X pověřené xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (modré barvy xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vozidla, červené xxxxx x prokázání xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxx xxxxxxxx pouzdro xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx (xxxxxxx) vozidla. Xxxxxxxxx x výměnné xxxxxxxx je tiskopis Xxxxxxxxxxxx dopravy XX, xxxxx xx xxxxxx x výměnným xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx nedopisují do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kupuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx tiskárny. Xxxx tiskárna xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx x výměnné nástavbě, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odběratele. Xxx xxxxxxx musí mít xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sérii. Tiskárna xxxxxxx tento xxxxxx xxxx, xxx nepředloží xxxxxx xxxxxxxxx výměnné xxxxxxxx.
X xxxxxxxxx x výměnné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx schválena, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx základní xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx.
Xxxxxxx údaje xxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx nástavbě x xxxxxxx otiskem xxxxxxx, xxxxx zapsání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx
a) xxxxxx,
x) x xxxxxxxx,
xxxxxxxxx x xxxxxxx nástavbě bianco xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx výměnné nástavby x XXX přesně xxxxx xxxxxx X. xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxx nástavbě x dotiskem (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) xx xxxxxxxxx x kupuje držitel xxxxxxxxx xxxxxxx nástavby x Xxxxxxxxxxxxx dopravy XX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX. Korektury xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.
8. Údaje xx xxxxxxxxx x výměnné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dotiskem xxxx psacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxxx X-XX), x xxxxx vyplývá, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx X-XX), je xxxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx neseném (dále xxx xxxxxxxxx x X-XX) xx dvojím xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxx římským xxxxxx X. x XX. Tiskopis č. X. xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx X-XX a x. XX. x xxxxxxxxx xx oprávněnosti xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx o X-XX x. XX dále xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx o X-XX xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy ČR, xxxxx xx vydává x X-XX.
10. Xxxxxxx xxxxxxxxx X-XX xxxxxx osvědčení x X-XX x xxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tiskárna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x S-SN xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx čísla x xxxxx odběratele.
Xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx číslo x xxxxxxx sérii. Xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, xxx nepředloží xxxxxx xxxxxxxxx X-XX.
11. X xxxxxxxxx x X-XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X-XX xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx typy xxxxxxx, xxx něž xx schválen, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx uvede xxxxxxxx technické xxxxx x X-XX.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx o X-XX x xxxxxxx otiskem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x X-XX xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx
x) xxxxxx,
x) x xxxxxxxx,
xxxxxxxxx o S-SN xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx S-SN podle xxxxxxxxx X-XX x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx X. této xxxxxxx.
Osvědčení o X-XX x dotiskem (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) si xxxxxxxxx a kupuje xxxxxxx xxxxxxxxx S-SN x Xxxxxxxxxxxxx dopravy XX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx XX. Korektury xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx X-XX x xxxxxxxx xxx.
13. Xxxxx do xxxxxxxxx x X-XX xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx musí xxx x tiskárny uplatněna xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
15. Xxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxxxx x X-XX xxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vydává xxxxxxxx xxxx majiteli xxxxxxx, nástavby nebo xxxxxxxxxx stroje neseného xxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčení X-XX a xxxxxxxxx xxxxxxx nástavby. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx.
16. Dnem účinnosti xxxx vyhlášky xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (průkazy) xxxxxxxx xxxxx směrnicí. Xxxxxxxx osvědčení o X-XX budou výrobci x dovozci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx (XXX-X) x xxx, xx budou x jeho xxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
XXXXX XX.
Xxxxxx nakládání s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - přípojných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x S-SN a xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jsou přísně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřené xxxxx a xxxxxx. Xxxx tiskopisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x X-XX xxxx opatřeny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx padělání x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx. Vzory x xxxxxxxxx technického xxxxxxxxx, xxxx výpisu, xxxxxxxxx x X-XX x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměnné xxxxxxxx xx odebrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (podle xxxxx x čísla) do xxxxxx x tomuto xxxxx vedené xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx knihy) x xxxxxxxxx jejich bezpečné xxxxxxx. Držitel osvědčení X-XX po xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení o X-XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxx xxxxx kusů, xxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx X-XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx evidenci vydaných xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vozidel, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zničených x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxxx dopravy XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, osvědčení X-XX, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nástavby x ZTP). X xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, osvědčení x X-XX x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, evidenci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx průkazů.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčení X-XX x xxxxxxxxx xxxxxxx nástavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x X-XX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxx (vždy x 15. xxxxxxxx) zaslat xx Ministerstvo xxxxxxx XX, odbor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxx zničený, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx:
x) zničeným - xxxxxx xxx zničen x důsledku živelné xxxxxxx apod.,
b) xxxxxxxxx - xxx xxxxxxxx, krádeží x xxxxxxxxxx xxxx.,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxx vypisování, chybný xxxx nebo číslování x xxxxxx, které xxxxxx odběratel až xx xxxxxxxx tiskopisu x výrobního závodu, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx III. xxxx 14) této xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, osvědčení x X-XX xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx, který založí xxx xxxxx kontrolu x evidenci.
6. Xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x tiskopisy technických xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxxxx xxxx. je v xxxxxxxxxx Xxxxxxx ČR.
Xxxxxxxxxxxx dopravy XX x xxxx oblasti xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vypisování podle xxxxxxxxxxxxx dokumentů ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST X
XXXXXX pro xxxxxxx xxxxxxxx schváleného typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
1. Xxxxx schváleného nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitou xxxxxxx řadu x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xx možný xx xx třímístného xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dvoumístného xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx určených xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jednomístné číslo.
Xxxxxxx : 3305-0 xxxx 3305-100
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx typovou xxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx "X" (psáno xxxxxx xxxxxxxx).
Příklad : X - 305-01 xxxx X - 305-100
3. X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" -01.
4. Xxxxx-xx xxxxx platnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále jen "XXX") k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxx. xxx xxxxxx, xxxxxxxxx karosérie apod., xxxxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx původní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx : 3305-02
5. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx změnám - xxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxx" (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx apod.) - xxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxx typu (XXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx : 3305-01-01 xxxx 3305-110-8
6. Xxxxx-xx xx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení"), xxxx xx vydá xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. XXX, xxxxxxxx se mění xxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.
Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx beze xxxxx (xx. podle xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxx, musí být xxx toto vozidlo xxxxxxxxx xxxx osvědčení x ZTP x xxxxx číslem xxxx. Xx "dalšího xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxxxx závod téže xxxxx, vyrábějící stejný xxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx závod xxxxxxxx výrobce, který xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kódovým xxxxxx XXX.
7. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx (x. XXX) xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x blízkosti xxxxxxxxx xxxxxx.
8. X xxxxxxx dovážených do XX musí xxx xxxx číslem typu xxxxxxxxxx písmena XX, xxxxxxxxxx xxx. "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx. Označení xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx účinností této xxxxxxxx (CS) zůstává xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 102/1995 Sb.
XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
xx xxxxxx §20 xxxxxxxx
ČÁST X
Xxxxxx xxxxxxxxxx zkušeben xxx xxxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technické způsobilosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích
1. Xxxx X xxxx přílohy stanovuje xxxxxx xxxxxxxxxx zkušeben xxx zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x součástí xxxxxxx xx xxxxxx §20 vyhlášky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").
2. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím x vozidlům rozumí xxx xxxxxxxxxxx příslušenství x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx (§20 xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx díl xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx schváleného xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy xxxx xxxxx vyhláškou x které xxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí x xxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx x provozu.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx schváleno x xxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuzemský xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x Xxxxx republice.
4. Prvky, xxxxx xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ovlivňují funkci xxxxxxx x jeho xxxxxxxx v jeho xxxxxxx,
např. xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, výhledy xxxx.
5. Xxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx, xxx mají xxxx na ochranu xxxxxx vozidla, posádky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
např. xxxxxxxxx xxxxxxxx na x xx vozidle, provedení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx apod.
6. Prvky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx apod., x xx xxx v xxxxxxx, tak x xxxxxxx v xxxxx.
XXXXX X.
Xxxxx xxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti příslušenství x vozidlům
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k vozidlům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím pověřených xxxxxxxx :
a) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. x., Xxxxxx Xxxxx 11, 118 20 XXXXX 1, xxxxxxxxxx Xüxxxxx xx. 1001, 140 00 XXXXX 4
- pro xxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.
x) XXX - Elektrotechnický xxxxxxxx xxxxx, Pod Xxxxx 129, 171 02 XXXXX 7
- xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx apod.).
c) Xxxxx pro výzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. s., Xxxxxxxxxx 12, 190 00 XXXXX 9
- xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředí.
x) XXXX - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie x xxxxxxxxx, x. x., xxxxx X. Xxxx 229, XXXX 4 - Louky
- xxx xxxxxxxxx prvků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.).
X případě, xx x vyřízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zkušebna, než xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postoupí ji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx. X případě osobního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přímo xxxxxx xx příslušnou xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx postupu schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xx na zkoušce xxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výslednou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx přijala xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. funkčnost x xxxxxxxx do vozidla).
2. Na každý xxx (xxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatel samostatnou xxxxxx, toto xxxxx x x podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx typu (xxxxx) od více xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx podklad pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx XX.
Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx schvalovacím xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přílohy xxxx stanoveno xxxxx.
ODDÍl XX.
Xxxxxxxxxxx schvalovacích dokumentů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
1. Xxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxx Část B, Xxxxx XX).
2. Ověřená xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dokladu (xxxxxxxxxxxx xxxx apod.).
3. Xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxx originál, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (exkluzivnímu) xxxxxxxxxxx xx xxxxx XX, x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xx schválením technické xxxxxxxxxxxx příslušenství v XX.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložená xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxxxxx pracovišť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7. Xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx homologacích nebo xxxxxxxxx.
X případě, xx žadatel xx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedenou xxxxxxxx x povinných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkušebně (pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx), jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx součást schvalovací xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxx opatřen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx vyhotovena, xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, zda tuto xxxxxx uznat i xxx xxxxxxx uváděné xx xxxxx xxx. Xxxxxxxx navrhne, zda xxxx xxxxxxx opatřen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx, xx nebude xxxxx xxxxxxx vyžadováno, xxxxxx požadavky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx smyslu. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx bude již xxxxx xxxxx přílohou, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx značení xxxxxxxxxx.
8. Upřesnění xxxxxxx x místa povinného xxxxxxx a případně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9. Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušebně.
Formální x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx schvalovací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkoušce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobného xxxxxxx.
10. Doklad xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentům xxxx xxxxxxx v xxxxx B xxxx xxxxxxx.
XXXXX XXX.
Xxxxxx schvalovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických předpisů x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx podklad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. V xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozpory x musí být xxxxxxxx všemi xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx zamítnutí schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části B xxxx přílohy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidel x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx naopak xxxx xxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
XXXXX XX.
Xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxx k vozidlům
1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xx zvlášť k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pravém xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xx (xxxx. xxxxxxx razítka). Xx každé xxxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx :
x. 1 Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vozidlu xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx formě.
x. 2 Xxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.).
x. 3 Originál, xxxxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxx XX, x kterého xx xxxx xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XX.
x. 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložená žadatelem.
x. 5 Obchodní xxxxxxxxxxx předložená xxxxxxxxx.
x. 6 Seznam xxxxxxxxxx pracovišť (pokud xx xxxxx).
x. 7 Doklady x xxx xxxxxxxxxxx homologacích xxxx zkouškách.
x. 8 Povinné značení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
x. 9 Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx názvem xxxxxxxx xxxxxxxx a názvem xxxxxxxxxxxxx příslušenství.
Jestliže xxxxxx některá xxxx xxxxxxxxxxx dokumentace vyžadována, xxxxx pro xx xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, obálka x xxxxx se označí xxxxxxxxxxxx volným číslem x xxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx protokoly xxxxxx xxxxxxxxx pracovišť xxxx.
Xxxx xxxxxx materiálem x xxxx schvalovací xxxxxxxxxxx xxxx závěrečná xxxxxx o provedených xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), z xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx závěr xxxxxxxx xxxxxxxx zkušebna xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx stručná a xxxxxxxx. Zpracovává xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podepisuje ji xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX X
Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §20 xxxxxxxx x xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
Část X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §20 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx schválení.
ODDÍL X.
Xxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušenství x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx příslušenství (xxxx xxx "žadatel") žádá xxxxxxxx formou o xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vozidlům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X., xxxxx X xxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, xx x xxxxxxxx žádosti xx věcně příslušná xxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx žádost xxxxxxxx, postoupí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx příslušnou zkušebnu.
2. Xx každý xxx (xxxx) příslušenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, toto xxxxx x u xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednoho xxxx (xxxxx) xx xxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
1. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx
x) Xxxxxx musí xxx podána na xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x sídlo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.) a xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx.
x) Xxxxxx xxxx xxx adresována Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxxxx Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 XXXXX 1.
x) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx),
x) xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),
x) xxx xxxx druhy x xxxx vozidel xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx.
XXXXX XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.).
2. Xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zastupování na xxxxx ČR, z xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx jménem výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušenství x XX.
3. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, která musí xxxxxxxxx:
x) Technický xxxxx výrobku
- xxxxxxxxx,
- xxxxxx,
- xxxxxxx xxxx.
x) Xxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dílů x s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušenství (výrobku) xxxxxxx.
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx schvalovaného xxxxxxxxxxxxx),
- xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (elektrického xxxxxx 12 V, 24 X xxxx.),
- detailní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
x) Písemné vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx příslušenství xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivní xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušenství xxxx, xxxxx půjde x více xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx, elektrické xxxxxxx xxxx., xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznam s xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zásadní xxxxxxxxxx dokumentaci (xxxxxxx xxxx popisnou xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx zásadně x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx k xxxxxxxx přiložit i xxxx originál.
4. XXXXXXXX DOKUMENTACE
- xxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) Xxxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxx x
- xxxxxxxx technické údaje xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx x shodnosti xxxxxxx x xxxxx schváleným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Návod k xxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx do vozidla, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Návod x xxxxxx.
Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x průběhu používání xxxxxx.
5. XXXXXX XXXXXXXXXX PRACOVIŠŤ
Jestliže xxxx povahou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx seznam pověřených xxxxxxxxx pracovišť, která xx zabezpečují. V xxxxx případě odpovídá xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči schvalovacímu xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. VZOREK XXXXXXX
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkouška, xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx funkčnost xxxx montáž výrobku xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx.
7. DOKLADY X XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
X xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx původu nebo xxxxxxx), je xxxxxxx x xxxxxxx přiložit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zkouškách. Pověřená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (osvědčení o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX - XXX xxxx xxxxxxxxxxx Směrnic XX). Xxxxxxxxx x xxxxxxx provedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx schválení může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x zemi xxxxxx xxxxxxx xx právní xxxxxx shodná x xxxxxx xxxxxxx x XX. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
8. POVINNÉ XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
a) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) níže xxxxxxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxx výrobce (xxxx, xxxxx apod.) x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx x xxx.),
- xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx případech xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,
- XX xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

XXXXX

8 XX

XXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx za to, xx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx značka. Xxxx xxxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx-xx potřeba) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx : xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx písma "XXXXX" x xxxxx "8 XX" xx xxx 2:3, čtyřmístné xxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx výška xxxx "XXXXX". Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Předpisu XXX - OSN nebo xxxxx Směrnice XX, xxxx být xx xxxxxx výrobku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značka xxxx xxxxxxxxx ČR xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou, která xx nesnímatelně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx na xxxxxxx xxxxx vyhotovena, xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušebnu.
8. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
x) Xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx) je žadatel xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na trh xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx provést nové xxxxxxx x xxxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx ano, tak x xxxxx xxxxxxx.
x) Xxxxxxxxx xxxxx x názvu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.
x) V xxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx zrušit.
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoliv x průběhu xxxxxx x prodeje xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx počet xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx náklady.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 102/1995 Xx.
XXXXXXXXX VOZIDEL XX JÍZDNÍCH XXXXXXX X XXXXXXXX BRZDĚNÍ
Diagram 1
XXXXX XXXXXXX A XXXXXXX
[§28, odst. 3, xxxx. b), x) x x) vyhlášky]

Poznámka:
1. Xxxx hodnotami TM/PM = 0 x XX/XX = 0.1 xxxx XX/XX = 0 x XX/XX = 0.1 xxxxxx xxx úměrnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX/XX xxxx XX/XX x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovládací větve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Závislosti xxxxxxxxxx diagramem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zatížení xxxx naloženým x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem.
Diagram 2
XXXXXX XXXXXX
[§28, xxxx. 3, xxxx. x) xxxxxxxx]

Xxxxxxxx:
1. Xxxx hodnotami XX/XX = 0 x XX/XX = 0.1 xxxx nutné, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX/XX a xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx spojkové xxxxxxx xxxxxxxx větve spojovacího xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx úměrně xxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 3 X
XXXXXX
[§28, xxxx. 3, xxxx. x) xxxxxxxx]

Xxxxxxxx:
1. Xxxx hodnotami TR/PR = 0 x XX/XX = 0.1 xxxx xxxxx, xxx xxxx úměrnost mezi xxxxxxxx xxxxxxx silou XX/XX x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovládací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx mezi poměrnou xxxxxxx silou XX/XX x tlakem xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx spojovacího xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nenaloženém xxxxx xx xxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx Kc (xxx naložený xxxx) x Kv (pro xxxxxxxxxx xxxx) xx xxxx x xxxxxxxx 3 B,

b) Xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx, že xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 X, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx a Xx.

Xxxxxxx 3 X
XXXXXX
[§28, xxxx. 3, xxxx. x) xxxxxxxx]

Xxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 11).
2. Xxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx Xx x Xx xxx použít xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxx:
X = (xX - 1,2) (x)
X = xxxxxxxx xxxxxx (xx)
XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (N)
PRmax = XX xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (X)
xX = xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (x)
XX = xxxxxx xxxx xxxx spojovacího xxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx) (x)

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 102/1995 Sb.
PŘEHLED XXXXX, XXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX X POVĚŘENÝCH XXXXXXXX X XX
&xxxx;
XXX XXX x.
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX XXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx ...
 
Účinnost 1. xxxxx od
 
ČR xxxxxxxx xx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušebna
 
1
 
světlometů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potkávacím x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s žárovkami xxxxxxxxx X2
&xxxx;
08.08.1960
&xxxx;
08.05.1961
&xxxx;
XXX
&xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx potkávacím xxxxxxx xxxx do xxxx
&xxxx;
08.08.1960
&xxxx;
08.05.1961
&xxxx;
XXX
&xxxx;
3
&xxxx;
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla
 
01.11.1963
 
16.02.1964
 
EZÚ
 
4
 
zařízení pro xxxxxxxxx zadních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxx) x jejich xxxx. xxxxxxx
&xxxx;
15.04.1964
&xxxx;
17.06.1969
&xxxx;
XXX
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxxxxx "xxxxxx beam" (XX) xxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx světlem xxxx xxxx xxxx
&xxxx;
30.09.1967
&xxxx;
15.04.1968
&xxxx;
XXX
&xxxx;
6
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
15.10.1967
&xxxx;
17.06.1969
&xxxx;
XXX
&xxxx;
7
&xxxx;
xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx svítilen, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
15.10.1967
&xxxx;
17.06.1969
&xxxx;
XXX
&xxxx;
8
&xxxx;
xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dálkovým xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx halogenovými xxxxxxxxx (xxxxxxx X1, X2, X3, XX3, HB4 x/xxxx X7)
&xxxx;
15.11.1967
&xxxx;
17.06.1969
&xxxx;
XXX
&xxxx;
9
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska hluku
 
01.03.1969
 
01.03.1969
 
ÚVMV
 
10
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
01.04.1969
&xxxx;
15.07.1969
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
11
&xxxx;
xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx a závěsů xxxxx
&xxxx;
01.06.1969
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
12
&xxxx;
xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nárazu
 
01.06.1969
 
14.04.1972
 
ÚVMV
 
13
 
vozidel kategorií X, X x X x xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.06.1970
&xxxx;
18.09.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
14
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxxx xxxx v osobních xxxxxxxxx
&xxxx;
01.04.1970
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
15
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
01.08.1970
&xxxx;
xxxxxxxxxx 1992
 
----
 
16
 
bezpečnostních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dospělé xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
01.12.1970
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
17
&xxxx;
xxxxxxx z hlediska xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
&xxxx;
01.12.1970
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
18
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jejich xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
01.03.1970
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
19
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.03.1970
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXX
&xxxx;
20
&xxxx;
xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x asymetrickým xxxxxxxxxx xxxx dálkovým xxxxxxx xxxx obou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx X4)
&xxxx;
01.05.1971
&xxxx;
14.04.1972
&xxxx;
XXX
&xxxx;
21
&xxxx;
xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
01.12.1971
&xxxx;
30.07.1972
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
22
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
01.06.1972
&xxxx;
26.05.1995
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
23
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.12.1971
&xxxx;
30.07.1972
&xxxx;
XXX
&xxxx;
24
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
01.12.1971
&xxxx;
09.12.1975
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
25
&xxxx;
xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sedadly xxxxxxx
&xxxx;
01.03.1972
&xxxx;
09.12.1975
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
26
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výčnělků
 
01.07.1972
 
09.12.1975
 
ÚVMV
 
27
 
výstražných trojúhelníků
 
15.09.1972
 
26.05.1995
 
EZÚ
 
28
 
zvukových xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
15.01.1973
&xxxx;
03.11.1985
&xxxx;
xxxx X EZÚ
část II XXXX
&xxxx;
29
&xxxx;
xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx automobilu
 
15.06.1974
 
----
 
----
 
30
 
pneumatik xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx přípojných vozidel
 
01.04.1975
 
26.09.1977
 
IGTT
 
31
 
halogenových xxxxxxxxxx "xxxxxx beam" (XXX) xxx. xxxxxxx x potkávacím nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
&xxxx;
01.05.1975
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
32
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zezadu
 
01.07.1975
 
17.09.1976
 
ÚVMV
 
33
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx čelním xxxxxx
&xxxx;
01.07.1975
&xxxx;
17.09.1976
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
34
&xxxx;
xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
01.07.1975
&xxxx;
18.09.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
35
&xxxx;
xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
10.11.1975
&xxxx;
18.09.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
36
&xxxx;
xxxxxxxx x hlediska jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
01.03.1976
&xxxx;
10.02.1992
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
37
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxx v homologovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.02.1978
&xxxx;
11.11.1980
&xxxx;
XXX
&xxxx;
38
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel
 
01.08.1978
 
20.07.1981
 
EZÚ
 
39
 
vozidel x xxxxxxxx jejich vybavení xxxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx
&xxxx;
20.11.1978
&xxxx;
29.12.1981
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
40
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxx škodlivin x motoru
 
01.09.1979
 
18.09.1982
 
ÚVMV
 
41
 
motocyklů x xxxxxxxx hluku
 
01.06.1980
 
01.06.1980
 
ÚVMV
 
42
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zadních xxxxxxxxx
&xxxx;
01.06.1980
&xxxx;
18.09.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
43
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zasklívacích xxxxxxxxx
&xxxx;
15.02.1981
&xxxx;
12.09.1981
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
44
&xxxx;
xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
01.02.1981
&xxxx;
17.11.1982
&xxxx;
xxxx X XXXX
xxxx XX XXXX
&xxxx;
45
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx a motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx světlometů
 
01.07.1981
 
03.11.1985
 
část X XXX
xxxx XX ÚVMV
 
46
 
zpětných xxxxxxx x xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.09.1981
&xxxx;
18.09.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
47
&xxxx;
xxxxxx vybavených xxxxxxxxx motorem x xxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx x motoru
 
01.11.1981
 
18.09.1982
 
ÚVMV
 
48
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení x světelnou signalizaci
 
01.01.1982
 
18.09.1982
 
ÚVMV
 
49
 
vznětových xxxxxx a vozidel xxxxxxxxxx vznětovými xxxxxx x xxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
15.04.1982
&xxxx;
15.04.1982
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
50
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx svítilen, xxxxxxx xxxxxxxxxx svítilen, xxxxxxxxx xxxxxxxx, směrových xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zadní xxxxxxxxxxx tabulky pro xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.06.1982
&xxxx;
18.12.1982
&xxxx;
XXX
&xxxx;
51
&xxxx;
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx koly x hlediska xxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
15.07.1982
&xxxx;
04.01.1983
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
52
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
01.11.1982
&xxxx;
10.02.1992
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
53
&xxxx;
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
01.02.1983
&xxxx;
30.07.1984
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
54
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel
 
01.03.1983
 
18.12.1983
 
IGTT
 
55
 
mechanických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souprav xxxxxxx
&xxxx;
01.03.1983
&xxxx;
03.11.1985
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
56
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
15.06.1983
&xxxx;
18.12.1983
&xxxx;
XXX
&xxxx;
57
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel
 
15.06.1983
 
18.12.1983
 
EZÚ
 
58
 
zadních ochranných xxxxxxxx proti xxxxxxx
&xxxx;
01.07.1983
&xxxx;
03.11.1985
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
59
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
&xxxx;
01.10.1983
&xxxx;
18.10.1992
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
60
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z hlediska xxxxxxx ovládaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x indikátorů
 
01.07.1984
 
01.07.1984
 
ÚVMV
 
61
 
nákladních xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
15.07.1984
&xxxx;
03.11.1985
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
62
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxx jejich ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxxx užívání
 
01.09.1984
 
18.10.1992
 
ÚVMV
 
63
 
mopedů x xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
15.08.1985
&xxxx;
15.08.1985
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
64
&xxxx;
xxxxxxx, xxxxxxxxxx náhradními xxxx/xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
01.10.1985
&xxxx;
18.10.1992
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
65
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx světel xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
15.06.1986
&xxxx;
26.05.1995
&xxxx;
XXX
&xxxx;
66
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
01.12.1986
&xxxx;
26.05.1995
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
67
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;
01.06.1987
&xxxx;
25.08.1991
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
68
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx maximální xxxxxxxxx
&xxxx;
01.05.1987
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
69
&xxxx;
xxxxx zadního značení xxxxxxxx xxxxxxx (konstrukčně) x xxxxxx přípojných xxxxxxx
&xxxx;
15.05.1987
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
70
&xxxx;
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dlouhých xxxxxxx
&xxxx;
15.05.1987
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
71
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řidiče
 
01.08.1987
 
18.10.1992
 
ÚVMV
 
72
 
světlometů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX1)
&xxxx;
15.02.1988
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
73
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x návěsů x hlediska xxxxxx xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.01.1988
&xxxx;
09.06.1991
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
74
&xxxx;
xxxxxx x xxxxxxxx montáže xxxxxx xxxxxxxx pro osvětlení x xxxxxxxxx signalizaci
 
15.06.1988
 
15.06.1988
 
ÚVMV
 
75
 
pneumatik xxxxxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
01.04.1988
&xxxx;
01.04.1988
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
76
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.07.1988
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
77
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
30.09.1988
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
78
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxx brzdění
 
15.10.1988
 
01.01.1990
 
ÚVMV
 
79
 
vozidel x xxxxxxxx systému xxxxxx
&xxxx;
01.12.1988
&xxxx;
09.06.1991
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
80
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ukotvení
 
23.02.1989
 
[1995]
 
ÚVMV
 
81
 
zpětných zrcátek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx postranního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zpětných xxxxxxx xx řídítka
 
01.03.1989
 
18.11.1992
 
ÚVMV
 
82
 
světlometů xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX2)
&xxxx;
17.03.1989
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
83
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxx emisí xxxxxxxxx dle požadavků xx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
05.11.1989
&xxxx;
10.08.1990
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
84
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx paliva
 
15.07.1990
 
27.08.1991
 
ÚVMV
 
85
 
spalovacích xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kategorií X a X x xxxxxxxx měření xxxxx xxxxxx
&xxxx;
15.09.1990
&xxxx;
27.08.1991
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
86
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx signalizaci
 
01.08.1990
 
18.10.1992
 
ÚVMV
 
87
 
denních svítilen xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.11.1990
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
88
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla
 
10.04.1991
 
----
 
----
 
89
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
01.10.1992
&xxxx;
26.05.1995
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
90
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx motorová xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
01.11.1992
&xxxx;
26.05.1995
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
91
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx svítilen xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel
 
15.10.1993
 
26.05.1995
 
EZÚ
 
92
 
náhradních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
&xxxx;
01.11.1993
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
93
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
27.02.1994
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;
94
&xxxx;
xxxxxxx x hlediska xxxxxxx cestujících xxx xxxxxx nárazu
 
01.10.1995
 
----
 
----
 
95
 
vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
----
&xxxx;
----
&xxxx;

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ČR:
 
 
Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel - Xxxxxxxxxx, a. x.
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xxxxxxxxxx 12
 
 
180 68 Xxxxx 9
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x. x.
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
Xxxxxx Xxxxx 11
&xxxx;
&xxxx;
118 20 Xxxxx 1
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
Xxx Xxxxx 129
 
 
171 02 Xxxxx 7
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x. x.
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
xx. Xxxxxx Xxxx 299
&xxxx;
&xxxx;
764 22 Xxxx 4 - Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxx
&xxxx;
XXXXXX
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx 173
 
 
163 04 Xxxxx 6 - Xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X, X A X, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX
&xxxx;
Xxxxx. OSN XXX
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx. xxxxx. / xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxx xxxx Xxxxxxxx XX/XXX
&xxxx;
x.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X1
&xxxx;
X2
&xxxx;
X3
&xxxx;
X1
&xxxx;
X2
&xxxx;
X3
&xxxx;
X1
&xxxx;
X2
&xxxx;
X3
&xxxx;
X4
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x xxxx. x xxxx.xxxx.xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dle XXX 1
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxxxxxx xxx osvětlení x xxx.xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxxx "Sealed xxxx"
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxxxxxxxx X1, X2, X3
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx motory
 
ÚVMV
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
11
 
Zámky a xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
12
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
14
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
16
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
18
&xxxx;
Xxxxxxxx proti zneužití xxxxxxx
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxxxx X4
&xxxx;
XXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
23
&xxxx;
Xxxxxx světlomety
 
EZÚ
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
24
 
Kouř xxxxxxxxxx motorů
 
ÚVMV
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
25
 
Opěrky xxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
26
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
28
&xxxx;
Xxxxxxx výstražná xxxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
29
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
30
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
32
&xxxx;
Xxxxx xx vozidlo xxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
33
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
34
&xxxx;
Xxxxxxx rizika xxxxxx
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
x
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;