Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0760 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/760 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině R P
32021D1273 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1273 ze dne 30. července 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných San Marinem a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 R P
32021D0858 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/858 ze dne 27. května 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/253, pokud jde o varovná hlášení v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a trasování kontaktů cestujících zjištěných prostřednictvím formuláře pro trasování cestujících R P
32021D0740 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/740 ze dne 4. května 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání biocidního přípravku Isopropanol Solution na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 R P
32021R0734 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/734 ze dne 5. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/521 o zavedení zvláštních opatření pro mechanismus, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení R P
32021R0725 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/725 ze dne 4. května 2021, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky R P
32021R0522 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/522 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) („EU4Health“) na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 R P
32021R0238 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/238 ze dne 16. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři R P
32021R0181 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu R P
32021R0111 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/111, ze dne 22. ledna 2021, kterým se vývoz některých produktů podmiňuje předložením vývozního povolení R P
32021D0003 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/3, ze dne 23. listopadu 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na opětovně svolaném 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení konopí a látek příbuzných konopí na seznamy k Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971 R P
32020D1729 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1729 ze dne 17. listopadu 2020 o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/652/EU R P
32020D1729 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1729 ze dne 17. listopadu 2020 o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/652/EU R P
32020R1667 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1667 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů R P
32020R1069 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1069 ze dne 19. června 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně R P
32020D1023 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19 R P
32020R0977 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů R P
32020R0786 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí R P
32020R0521 NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/521 ze dne 14. dubna 2020 o aktivaci mimořádné podpory podle nařízení (EU) 2016/369 a o změně jeho ustanovení s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 R P
32020R0479 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/479 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí R P