Animace načítání

Stránka se připravuje...


32020R1069
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1069 ze dne 19. června 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně
2020
1069
19.06.2020
Nařízení
3
R
Nástroje hospodářské politiky (10.30.20), Ochrana zdraví (15.30)