Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2020/1069

xx xxx 19. xxxxxx 2020

x xxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 877/2013, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 473/2013 x společných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x posuzování návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x eurozóně

EVROPSKÁ XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 473/2013 xx xxx 21. května 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15. května 2020 xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx finanční xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pandemií, xxxxx xxxxxxxx xx úvěrová xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobená xxxxxxxxxx situaci pandemie XXXXX-19.

(2)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx této úvěrové xxxxx k financování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, léčbu a xxxxxxxx x souvislosti x pandemií XXXXX-19.

(3)

Xxxxx xx. 2 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 472/2013&xxxx;(2) xx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxx, xxxxxxxx posílenému xxxxxxx.

(4)

X xxxxxxx s xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxxx nařízení se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (EU) x. 473/2013 a xxxx xxxxxxxxxx vymezené x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 877/2013&xxxx;(3).

(5)

Xxxxxxxx (XX) x. 472/2013 stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledu xx měl xxx xxxxxx x přiměřený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxx x xxx xx zohlednit povahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 877/2013 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X ohledem xx xxxxx specifickou x xxxxxxxx působnost xxxxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxx je tudíž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpráv, xxxxx se x xxxxxxx případě uplatní. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx při nadměrném xxxxxxx xxxxx xxxxxx 126 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU nebo xx členský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxx xxx dotčena,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 877/2013 se xxxx takto:

1)

článek 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx nařízení stanoví xxxxxxxxx xx obsah xxxxx, xxxxxxx podávání xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, xxxxx čl. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) č. 473/2013.“;

2)

xxxxxx xx nový xxxxxx 2x, xxxxx xxx:

Xxxxxx 2x

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 3 x 4 xxxxxxxx (XX) x. 472/2013 v xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pandemií z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x krizi xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavek xx podávání zpráv x průběhu xxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) x. 473/2013 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podporu x krizi způsobené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x nepřímých xxxxxxx xx zdravotní xxxx, léčbu a xxxxxxxx x souvislosti x pandemií XXXXX-19.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze II.“;

3)

název xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXXXXX X“;

4)

xxxxxxxx xx xxxx příloha XX, xxxxx zní:

„PŘÍLOHA II

Tabulka, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletně

Náklady xxxxxxxxxxx x pandemií COVID-19

Rok 2020

Xxx 2021  (*1)

X xxxxxxxxx XXX

Xxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zpráva

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Náklady xx xxxxxxxxx xxxx, léčbu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19

[Xxxxxxx]

[Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx]  (*2)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx řešení xxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx  (*3)

[Xxxxxxx]

[Xxxxx xxxxxxx dle xxxxxxx]  (*2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, léčbou x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx

[Xxxxxxx]

[Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx]  (*2)

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. června 2020.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 140, 27.5.2013, x. 11.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 472/2013 xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx státy xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 140, 27.5.2013, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) x. 877/2013 ze xxx 27. června 2013, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 473/2013 x společných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x posuzování návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadměrného xxxxxxx xxxxxxxxx států x eurozóně (Xx. xxxx. X 244, 13.9.2013, x. 23).

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx dostupnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v krizi xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxx) je xxxxxx xxxxxxxxx rokem podávání xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx.

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x příslušným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(*3)&xxxx;&xxxx;Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, léčbu a xxxxxxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, léčivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx.