Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021R0238
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/238 ze dne 16. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři
2021
238
16.02.2021
Nařízení
3
R
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20), Ochrana zdraví (15.30)