Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/238

xx dne 16. xxxxx 2021,

kterým xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 180/2014 a (XX) x. 181/2014 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch nejvzdálenějších xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sledování xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 62 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 228/2013 ze xxx 13. xxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a zrušuje xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 247/2006 (2), x xxxxxxx na článek 8 x čl. 18 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 229/2013 ze xxx 13. března 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1405/2006&xxxx;(3), x xxxxxxx xx článek 7, čl. 11 xxxx. 3 x xx. 14 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem k xxxxx xxxxxxx:

(1)

X důsledku xxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx administrativní obtíže xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx počtu.

(2)

S ohledem xx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxxxx uvedené xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx správní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/532&xxxx;(4) obsahuje xxxxxxxx mimo xxxx xx prováděcích nařízení Xxxxxx (XX) x. 809/2014&xxxx;(5), (XX) x. 180/2014&xxxx;(6) a (EU) x. 181/2014&xxxx;(7).

(4)

Xxxxxx 22 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 180/2014 x xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 181/2014 xxxxxxx, že xxxxxxx členské xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx nejvzdálenějších xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532 xxxxxxxx xx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kontrolním xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxx xx však některé xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx moři xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532 xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů.

(6)

Je xxxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532 xxx, xxx zahrnovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důkazů x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jejich prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 další xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 180/2014 x (EU) x. 181/2014 x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx 2020, xxxx xx vstoupit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxx použitelné xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/532.

(8)

Xxxxxxxxxx xx. 59 xxxx. 5 nařízení (XX) x. 1306/2013 stanoví, xx xxxxxxx státy xxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 by xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532, xxxx být xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxxxxx xxx následující xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx kontrol, xxxxx xx mělo xxxxxx xx rok xxxxxxx 2020, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvýšení x roce xxxxxx xxxxxxx 2021.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/532 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxx v souladu xx stanoviskem Výboru xxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx nařízení (XX) 2020/532 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 12 xx doplňují xxxx odstavce, které xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx-xx členské státy x důsledku opatření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 2 x xxxxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 180/2014, xxxxx xx xxxxxxxx xx uvedených xxxxxx rozhodnout, xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx datem, zpráv x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdušných xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x příjemci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx opřít ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření;

b)

uvedené xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rokem podání xxxxxxx 2020 provedou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xx x po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ovšem xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odchylky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, stanoví postupy x xxxxxxxxx alternativní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx legality x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx 2 x 4 tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx xx. 59 xxxx. 5 nařízení (XX) x. 1306/2013 x xxxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Zvýšení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xx. 59 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx 2020, xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti 2021.“

2)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx odstavce, xxxxx xxxxx:

„5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx, pokud xxx x zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 2 x xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 181/2014, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že:

a)

nahradí xxxxxxxx xx místě xxxxxxxx nových technologií, xxxxxx fotografií x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zpráv x dohledu x xxxxxxxxxxxx vzdušných xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x příjemci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů, x xxxxx xx xx xxxxx opřít ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xx x po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ovšem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti.

Využije-li odchylky xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jejich xxxxx, xxxxxxx Řecko xxxxxxx x používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záruky legality x správnosti xxxxxx x dodržování xxxxxxxxx x xxxxx podmíněnosti.

6.   Výsledky xxxxxxx provedených x xxxxxxx s odstavci 2 a 4 xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx. 59 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013 xxxxxxx x úvahu. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použít xx rok xxxxxxx 2020, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx 2021.“

Článek 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 20. xxxxx 2020.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 16. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 549.

(2)  Úř. xxxx. X 78, 20.3.2013, x. 23.

(3)  Úř. xxxx. X 78, 20.3.2013, x. 41.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/532 xx dne 16. xxxxx 2020, xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 809/2014, (XX) x. 180/2014, (XX) x. 181/2014 (EU), (XX) 2017/892, (XX) 2016/1150, (EU) 2018/274, (XX) 2017/39, (XX) 2015/1368 x (XX) 2016/1240, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 119, 17.4.2020, x. 3).

(5)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 809/2014 ze dne 17. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1306/2013, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx venkova a xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 227, 31.7.2014, x. 69).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 180/2014 xx xxx 20. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 228/2013, kterým xx stanoví zvláštní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie (Xx. věst. X 63, 4.3.2014, x. 13).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 181/2014 xx xxx 20. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 229/2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Egejském xxxx (Úř. xxxx. X 63, 4.3.2014, x. 53).