Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0851 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/851 ze dne 22. března 2022, kterým se opravuje portugalské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí R P
32022R0844 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/844 ze dne 30. května 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP) R P
32022R0790 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/790 ze dne 19. května 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 R P
32022D0785 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/785 ze dne 17. května 2022, kterým se schvaluje revidovaný plán výkonnosti sítě na třetí referenční období systému sledování výkonnosti v rámci projektu jednotného evropského nebe (2020–2024) (oznámeno pod číslem C(2022) 3022) (Pouze anglické znění je závazné) R P
32022D0780 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/780 ze dne 13. dubna 2022 o nesouladu některých výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru předložených Švýcarskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období a o stanovení doporučení pro revizi těchto cílů (oznámeno pod číslem C(2022)2313) (Pouze německé, francouzské a italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0779 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/779 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Polskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2304) (Pouze polské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0778 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/778 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Bulharskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2303) (Pouze bulharské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0777 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/777 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Slovinskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2302) (Pouze slovinské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0776 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/776 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Španělskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2300) (Pouze španělské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0775 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/775 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Maďarskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2298) (Pouze maďarské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0774 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/774 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Rakouskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2297) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0773 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/773 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Itálií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2294) (Pouze italské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0772 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/772 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Českou republikou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno C(2022) 2293) (Pouze české znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0771 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/771 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Estonskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2292) (Pouze estonské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0770 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/770 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Dánskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2291) (Pouze dánské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0769 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/769 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Litvou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2290) (Pouze litevské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0768 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/768 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Slovenskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2289) (Pouze slovenské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0767 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/767 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Portugalskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2288) (Pouze portugalské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0766 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/766 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Irskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2287) (Pouze anglické a irské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0765 Rozhodnutí Komise (EU) 2022/765 ze dne 13. dubna 2022 o souladu výkonnostních cílů obsažených v návrhu plánu výkonnosti předloženém Finskem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli pro celou Unii pro třetí referenční období (oznámeno pod číslem C(2022) 2285) (Pouze finské a švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P