Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022R0853 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/853 ze dne 31. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 a prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o plody Momordica charantia L. pocházející z Hondurasu, Mexika, Šrí Lanky a Thajska R P
32022R0814 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/814 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky heptamaloxyloglukan (Text s významem pro EHP) R P
32022R0814 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/814 ze dne 20. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky heptamaloxyloglukan (Text s významem pro EHP) R P
32022R0808 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/808 ze dne 23. května 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinné látky bispyribak (Text s významem pro EHP) R P
32022R0782 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/782 ze dne 18. května 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky isopyrazam, mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1037/2012 (Text s významem pro EHP) R P
32021R0976 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0917 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/917 ze dne 7. června 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 R P
32021D0869 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/869 ze dne 27. května 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/638, pokud jde o datum konce jeho použitelnosti, za účelem prodloužení opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie R P
32021R0853 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/853 ze dne 27. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Streptomyces kmen K61 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 R P
32021R0824 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/824 ze dne 21. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) č. 820/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin R P
32021R0795 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/795 ze dne 17. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 R P
32021R074 32021R0745 - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/745 ze dne 6. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek síran hlinito-amonný, křemičitan hlinitý, beflubutamid, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, uhličitan vápenatý, kaptan, oxid uhličitý, cymoxanil, dimethomorf, ethefon, výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree), famoxadon, destilační zbytky tuku, mastné kyseliny C7 až C20, flumioxazin, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, giberelová kyselina, gibereliny, heptamaloxyloglukan, hydrolyzované bílkoviny, síran železnatý, metazachlor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, rostlinné oleje / řepkový olej, hydrogenuhličitan draselný, propamokarb, prothiokonazol, křemenný písek, rybí tuk, pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk, s-metolachlor, motýlí feromony s rovným řetězcem, tebukonazol a močovina R P
32021R0726 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/726 ze dne 4. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek Adoxophyes orana granulovirus a flutriafol R P
32021R0663 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu R P
2021R0644 32021R0644 - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/644 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen a spirotetramat v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0618 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/618 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diklofop, fluopyram, ipkonazol a terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0616 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/616 ze dne 13. dubna 2021, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopikolid, prochinazid a pyridalyl v některých produktech a na jejich povrchu R P
32021R0590 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/59 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, boskalid, kravské mléko, etofenprox, difosforečnan železitý, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a triklopyr v některých produktech nebo na jejich povrchu R P
32021R0574 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/574 ze dne 30. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/375 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky prosulfuron R P
32021R0567 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/567 ze dne 6. dubna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus) a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 R P