Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
207/1964 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních R P
206/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou R P
202/1964 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 R P
201/1964 Sb. 201/1964 Sb. - Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau R P
200/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou R P
196/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
193/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě R P
192/1964 Sb. Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací R P
189/1964 Sb. Vyhláška o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu R P
187/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů R P
186/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím R P
185/1964 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
184/1964 Sb. Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů R P
182/1964 Sb. Usnesení o Zásadách dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění R P
179/1964 Sb. Vyhláška, o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji R P
176/1964 Sb. Vyhláška o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži R P
172/1964 Sb. Vyhláška, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti R P
168/1964 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun R P
163/1964 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
161/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P